Tilmeld dig på www.sund-forskning.dk eller ring på tlf.

e.pages.dk

Tilmeld dig på www.sund-forskning.dk eller ring på tlf.

6 sund-forskning.dk – SENSOMMER 2009


Der findes to typer knogleskørhed.

Bliv klogere om de to typer osteoporose

www.sund-forskning.dk

ende, aktivt væv, som livet igennem er

under konstant nedbrydning og genopbygning,

fornyer sig selv og udøver vigtige

regulerende funktioner.

Knoglevæv er depot for mange mineraler,

primært calcium og fosfor, men også

magnesium, silicium, natrium, kalium,

klorid, fluorid og flere spormineraler.

Knoglerne regulerer blodets calciumbalance

og leverer kalk til bl.a. nerve-,

hjerte- og muskelfunktioner og medvirker

i regulation af blodets syre-basebalance

og koagulation.

Knoglevæv består af to dele:

��Mineraldelen, som udgør ca. 70 % af

knoglernes vægt. De to dominerende

mineraler er calcium og fosfor.

��Den organiske matrix, som udgør ca.

30 % af knoglernes vægt og fortrinsvis

består af protein. Størstedelen af den organiske

matrix er et netværk af bindevæv,

hvori mineralerne er indlejret.

Mineralerne er knoglevævets “mursten”,

som giver knoglerne hårdhed og styrke.

Den organiske matrix er knoglevævets

“cement”, som giver knoglevævet elasticitet

og brudstyrke. Hvis kalken fjernes

fra knoglerne, bliver de bløde og bøjelige.

Hvis den organiske matrix fjernes,

mister knoglerne deres elasticitet og går

let i stykker. Ved knogleskørhed sker der

et svind af såvel mineraldelen som af

matrixdelen. Både “murstenene” og “cementen”

er nødvendige forudsætninger

for knoglesundhed og styrke.


Knogle-remodelering – at

forny sine knogler år efter år

Knoglevævet fornyes konstant livet

igennem, og ca. 10% af knoglemassen

er hele tiden under nedbrydning

og genopbygning. Denne udskiftning af

knoglevæv varetages af to typer af celler:

osteoclaster og osteoblaster. Osteoclast

betyder egentlig “knogleæder”.

Disse celler nedbryder knoglevæv ved at

afsondre enzymer, som nedbryder den

organiske matrix, og syrer, som opløser

mineralsaltene. Osteoblast betyder

“knogledanner”, og de genopbygger nyt

knoglevæv ved at danne organisk matrix

og binde mineraler. Nedbrydnings/genopbygningsprocessen

kaldes under ét:

knogle-remodelering og er den proces,

hvorved knoglevæv reparerer skader,

udskifter gammelt væv med nyt, tilpasser

sig forandringer og frigør mineraler til

blodet. 10-30 % af skelettet remodeleres

(fornyes) i løbet af et år.

OsteoBlast – de Bygges op

Knogle-remodelering er vigtig hele livet.

I barndommen og ungdommen er knogleopbygningen

dominerende i forhold

til knoglenedbrydningen. Derfor er der

en tilvækst af knoglemasse, knoglerne

vokser, bliver større og kraftigere.

Efter 30-35-års alderen skifter billedet

gradvist. Knoglenedbrydningen begynder

at foregå med lidt større hastighed end

knogleopbygningen. Det mønster ligger

dog langt fra fast, for man godt kan

miste knoglevæv i de unge år pga. f.eks.

fejlernæring, manglende motion eller

sygdom. Lige som man sagtens kan øge

knogletætheden efter de 30 ved hjælp af

motion og fornuftig ernæring.

Ved at knoglerne hele tiden kan forny

sig, kan de også tilpasse sig nye forhold.

More magazines by this user
Similar magazines