Patientuddannelse - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Patientuddannelse - Sundhedsstyrelsen

indhold

Hvad er MTV? 7

Sammenfatning 8

Summary 21

Projektgruppen 35

Læsevejledning 39

Ordliste 41

1 Introduktion 43

1.1 Baggrund for projektet 43

1.2 Formål 43

1.3 Definition og afgrænsning 44

1.4 Patientuddannelse – en social teknologi 45

1.5 Indhold 45

1.6 MTV-spørgsmål 46

1.7 Data og metoder 47

2 Patientuddannelse – kronisk sygdom 49

2.1 Patientuddannelse – historie – definitioner 49

2.1.1 Definition 50

2.2 Patientuddannelse som del af rehabiliteringsindsatser 50

2.2.1 Genoptræning 51

2.3 Patientuddannelse – lovgivning og sundhedspolitisk ramme 51

2.3.1 Strukturreformen og sundhedsloven 51

2.3.2 Forløbsprogrammer 52

2.4 Patientuddannelse – terminologi og begreber 52

2.5 Sygdomsforekomst 53

2.5.1 Type 2-diabetes 53

2.5.2 Kronisk obstruktiv lungesygdom 53

2.5.3 Kronisk sygdom 54

2.6 Omfanget af patientuddannelse i Danmark 54

2.6.1 Patientuddannelse – lær at leve med kronisk sygdom 54

2.6.2 Sygdomsspecifik patientuddannelse – KOL og type 2-diabetes 54

3 Teknologi 55

3.1 Metode 55

3.2 Kort om kapitlet 55

3.3 Resultater ved gruppebaseret patientuddannelse 56

3.3.1 Effekten af patientuddannelse 56

3.3.2 Type 2-diabetes 57

3.3.3 KOL 61

3.3.4 Generel patientuddannelse 64

3.4 Diskussion af resultater 66

3.4.1 Type 2-diabetes 67

3.4.2 KOL 67

3.4.3 Generel patientuddannelse 68

3.5 Teoretisk grundlag og pædagogik 69

3.5.1 Type 2-diabetes 70

3.5.2 KOL 71

3.5.3 Generel patientuddannelse 72

3.5.4 Diskussion af resultater 73

3.5.5 Metodekritik på tværs af patientuddannelse til personer

med type 2-diabetes og KOL samt generel patient uddannelse 74

3.6 Underviserkompetencer 75

3.6.1 Type 2-diabetes 75

3 Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering

More magazines by this user
Similar magazines