11.12.2012 Views

KURSUSPROGRAM - FOF

KURSUSPROGRAM - FOF

KURSUSPROGRAM - FOF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>KURSUSPROGRAM</strong><br />

ESBJERG ∙ VARDE ∙ FANØ ∙ RIBE ∙ BRAMMING<br />

TILMELD DIG PÅ WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

Efterår<br />

2012<br />

Bemærk vi er flyttet til nye<br />

dejlige lokaler på adressen<br />

KONGENSGADE 70<br />

se bagsiden


2<br />

VELKOMMEN TIL 2012/2013<br />

Nu kommer sensommer og efterår! En tid<br />

hvor vi gerne vil ’gå til noget’, være sammen<br />

med andre, og blive klogere på os<br />

selv og hinanden.<br />

I <strong>FOF</strong> byder vi dig i efteråret indenfor til en<br />

lang række spændende hold, foredrag og<br />

ture – og du kan læse meget mere om alle<br />

oplevelserne i dette nye sæsonprogram.<br />

Samtidigt byder vi indenfor i helt nye omgivelser!<br />

I <strong>FOF</strong> Esbjerg har vi nemlig skiftet lokalerne<br />

ud på Kongensgade nr. 34, med<br />

et dejligt nyrenoveret skolemiljø på Kongensgade<br />

70. Der er på alle måder højt<br />

til loftet på vores nye samlingssted, hvor<br />

vi håber, at alle finder rum til at blive klogere,<br />

sundere og gladere - sammen.<br />

Med venlig hilsen<br />

Forstander Lillian Møller Jensen<br />

<strong>FOF</strong>’S BESTYRELSE:<br />

Jette Beider formand, Jørgen Svender<br />

næstformand, Carsten Møller-Christensen,<br />

Lena Hestbeck Jensen, Annie Graae,<br />

Inge Høy Kristensen, Torben Skot Hansen,<br />

Eva Vad, Charlotte Würtz, Ole Lerke, Tina<br />

Mågård og lærerrepr. Lilly Julier.<br />

I <strong>FOF</strong> ESBJERG – VARDE – FANØ – RIBE OG BRAMMING<br />

TILMELDING<br />

På – www.fof.dk<br />

På mail – tilmelding@fof-esbjerg.dk<br />

På tlf. – 7512 3805<br />

Eller kig ind på <strong>FOF</strong>’s kontor:<br />

Kongensgade 70 (der er elevator)<br />

KONTORET ER ÅBENT<br />

Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00<br />

fredag kl. 10.00-13.00<br />

Kontoret er lukket i skoleferierne!<br />

Foredrag, kultur & debatarrangementer ......... side 3<br />

Kulturrejser ............................... side 5<br />

Musik & sang ............................. side 6<br />

Kreative fag .............................. side 8<br />

Mad .................................... side 11<br />

Sundhed ................................. side 12<br />

Krop og Bevægelse ......................... side 13<br />

OPLYSNINGER VED TILMELDING<br />

Når du tilmelder dig, skal vi bruge: navn,<br />

adresse, fødselsdato og tlf.nr. Kommer du<br />

fra en anden kommune, er du naturligvis<br />

velkommen til at deltage, du skal blot oplyse<br />

hele dit cpr. nr.<br />

MATERIALEUDGIFTER<br />

Bøger og materialer til alle fag, betales af deltagerne<br />

selv. Fotokopi, pris 1,00 kr. pr. stk.<br />

På madholdene foretages indkøb af lærerne,<br />

og der afregnes direkte.<br />

BETALING<br />

Indbetalingskort bliver sendt ud lige efter<br />

tilmelding. Ved foredrag dog først, når vi<br />

har fået tilmeldinger nok. Kan et kursus<br />

mod forventning ikke etableres, returneres<br />

kursusbeløbet. Sidste betalingsdag<br />

er anført på betalingskortet, overskrides<br />

denne dato, forbeholder <strong>FOF</strong> sig ret til at<br />

besætte reservationen til anden side.<br />

Det er vigtigt for os, at du giver besked<br />

i god tid, hvis du alligevel ikke ønsker at<br />

deltage.<br />

Det er muligt ved hold med mange timer<br />

at få inddelt sin betaling i rater.<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

FRAMELDING<br />

Framelding kan ske indtil 10 dage før kurset<br />

starter. Det indbetalte kursusgebyr vil<br />

da blive tilbagebetalt, dog fratrækkes et<br />

administrationsgebyr på kr. 50,-. Herefter<br />

er tilmeldingen bindende, og gebyret kan<br />

ikke refunderes.<br />

*PRIS<br />

Esbjerg Kommune giver tilskud til førtidspensionister,<br />

personer over 60 år samt<br />

unge mellem 18 og 24 år, hvis du går på<br />

kursus i Esbjerg kommune og er bosat i<br />

Esbjerg kommune. Fanø kommune giver<br />

tilskud til førtidspensionister, personer<br />

over 60 år samt unge mellem 18 og 24 år,<br />

hvis du går på kursus i Fanø kommune og<br />

er bosat i Fanø kommune.<br />

Ved foredrag kan man ikke tilmelde flere<br />

personer, hvis man skal have den nedsatte<br />

pris, skal vi have en tilmelding for hver<br />

person, da vi skal have fødselsdato, navn<br />

og adr. på alle.<br />

Første gang man tilmelder sig et hold hos<br />

<strong>FOF</strong> som førtidspensionist, skal vi se dokumentation,<br />

kig ind på kontoret eller send<br />

en mail.<br />

TILMELDING ER NØDVENDIG TIL<br />

ALLE KURSER OG FOREDRAG<br />

<strong>FOF</strong>’S FORMÅL<br />

Det er <strong>FOF</strong>’s formål gennem fastholdelse<br />

af og fordybelse i den kristlige-humanistiske<br />

kulturtradition at fremme kundskab<br />

om menneske og samfund og medvirke<br />

til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til<br />

et rigere menneske- og samfundsliv.<br />

Særligt tilrettelagt .......................... side 18<br />

Sprog ................................... side 20<br />

IT ...................................... side 23<br />

Varde ................................... side 25<br />

Fanø .................................... side 29<br />

Ribe .................................... side 33<br />

Bramming ............................... side 32


MÅ MAN VÆRE DEN MAN ER –<br />

HVORFOR IKKE<br />

PETER A. G.<br />

Peter A.G.’s foredrag tager udgangspunkt<br />

i det postulat, at færre og færre har sig<br />

selv med i det, de foretager sig. Vi opdrages<br />

så at sige til at sælge ud af os selv og<br />

gradvist forsvinde ud i verden. Peter A.G.<br />

fortsætter: ikke lege, kigge, lytte, føle<br />

o.s.v. Og når vi ikke længere selv er tilværelsens<br />

centrum, så har vi ikke længere<br />

nogen reference at måle på, om udviklingen<br />

går i den rigtige eller forkerte retning,<br />

slutter Peter A.G.<br />

Skal det f.eks. være tilladt at blive født<br />

med blomkålsører? spørger Peter A.G.<br />

Dette er et debatarrangement, hvor der er<br />

mulighed for at stille spørgsmål og debattere<br />

Peter A.G.’s postulater.<br />

22001<br />

Pris 125 kr. - *pris 95 kr.<br />

tirsdag 19.00-20.50 den 4. september<br />

Hovedbiblioteket, Nørregade 19<br />

AT OVERKOMME LIVET<br />

LISBETH DAHL<br />

Lisbeth Dahl fortæller meget personligt<br />

om sit private og professionelle liv og giver<br />

ud fra sin dyrt købte livsvisdom nyt<br />

mod, livskraft og gode livsråd fra sig.<br />

Dette er ikke kun fortællingen om Lisbeth<br />

Dahls liv med fem børn med fem forskellige<br />

mænd, en utrolig karriere som skuespiller<br />

og revykunstner, en problematisk,<br />

men lykkelig barndom med en højt elsket<br />

temperamentsfuld mor, sorger og glæder,<br />

forelskelser og skilsmisser. Det er i lige så<br />

høj grad en bog, hvor Lisbeth Dahl reflekterer<br />

over, hvorfor det gik hende, som det<br />

gjorde, og ud fra sin dyrt købte livsvisdom<br />

giver nyt mod, livskraft og gode råd fra sig.<br />

22002<br />

Pris 150 kr. - *pris 120 kr.<br />

tirsdag 19.00-20.50 den 30. oktober<br />

Rybners Gymnasium, Svendsgade 19-21<br />

DEBAT/FOREDRAG<br />

DE UNGE MØDRE<br />

CAMILLA FRAMNES<br />

Camilla Framnes (De unge mødre) var en<br />

slank teenager. Så kom hun på efterskole.<br />

Da hun gik ud af skolen, var hun blevet 20<br />

kilo tungere. Siden steg vægten kilo for<br />

kilo. Til sidst måtte hun skifte sin seng ud,<br />

fordi den gamle havde en maxvægt på<br />

130 kilo. På det tidspunkt var det meste<br />

af Camillas liv på vej i den forkerte retning.<br />

Vægten, parforholdet, økonomien<br />

og ikke mindst hendes humør.<br />

Men så vendte livet 180 grader. Det kan<br />

det nemlig, hvis man selv kæmper for det<br />

– og det gjorde Camilla.<br />

Foredraget er Camillas helt personlige<br />

historie om et liv fuld af op- og nedture,<br />

hvor hun i årevis fandt trøst i maden. Hun<br />

fortæller ærligt om fortvivlelsen, da hun<br />

blev enlig mor som 18-årig. Om den store<br />

kærlighed. Om lykken ved at være mor.<br />

22003<br />

Pris 110 kr. - *pris 80 kr.<br />

tirsdag 19.00-20.50 den 20. november<br />

Hovedbiblioteket, Nørregade 19<br />

ZORNIG - VREDE ER MIT MELLEMNAVN<br />

LISBET ZORNIG ANDERSEN<br />

Følg med Lisbeth Zornig Andersen på en<br />

rejse gennem et Underdanmark, der er<br />

skjult for de fleste – et sted, hvor normløsheden<br />

hærger, og hvor vold, druk og<br />

seksuelle overgreb er en del af hverdagen.<br />

Hør hvordan de voksne og systemerne<br />

svigtede, mens nogle få af hverdagens<br />

helte greb ind, hjalp og motiverede Lisbeth<br />

til at finde en vej ud af en barndom<br />

i helvede til et voksenliv med akademisk<br />

uddannelse og rigt familieliv. Få et indblik<br />

i den overlevelsesstrategi hun lagde for at<br />

kompensere for, hvad hun ikke fik med<br />

sig. Der vil blive debatteret, bl.a. hvordan<br />

kan vi gøre det bedre, hvad sker der<br />

lige nu, og hvad kan man selv gøre for at<br />

komme videre.<br />

22005<br />

Pris 130 kr. - *pris 100 kr.<br />

mandag 19.00-20.50 fra den 10. december<br />

Rybners Gymnasium, Svendsgade 19-21<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

EN REJSE SÅ LANG<br />

HENNING JENSEN<br />

I sit nye foredrag fortæller skuespilleren<br />

Henning Jensen med humor, selvironi<br />

og kærlighed til sit fag om sine 40 år i<br />

dansk teater og film. Om mennesker, han<br />

mødte, og dem han helst ville have været<br />

foruden.<br />

Om vanvittige og morsomme situationer.<br />

Om skuespilkunstens hemmeligheder og<br />

voldsomme krav. Om kampe og sejre. Om<br />

nederlag og kunsten at rejse sig igen mod<br />

alle odds.<br />

Om livsrejsen fra barndommens husmandssted<br />

på Stevns til stjerneskuespiller<br />

ved Det Kgl. teater.<br />

En Rejse Så Lang er historien om en<br />

enorm investering og vilje til at kæmpe sig<br />

frem til det næsten uopnåelige. Det er beretningen<br />

om at turde tro på sine længsler,<br />

at forfølge sine drømme, virkeliggøre<br />

dem og dermed vinde sit liv.<br />

22004<br />

Pris 150 kr. - *pris 120 kr.<br />

torsdag 19.00-20.50 fra den 8. november<br />

Hovedbiblioteket, Nørregade 19<br />

KVINDE KEND DIT SELVVÆRD<br />

TINA SOFIE THERKELSEN<br />

Har du svært ved at fortælle om dine<br />

gode sider?<br />

Kan du ”sælge” dig selv til fx en jobsamtale?<br />

Hører du til dem, der tvivler på egne evner<br />

og færdigheder?<br />

Tilgodeser du andres behov før dine<br />

egne?<br />

Føler du der er brug for ændringer i din<br />

adfærd og dine vaner.<br />

I dette foredrag vil du opleve hvordan<br />

humoristisk sans, selvironi, din adfærd<br />

og positiv tænkning kan bringe dig større<br />

livsglæde og selvbevidsthed.<br />

22006<br />

Pris 110 kr. - *pris 80 kr.<br />

onsdag 19.00-20.50 fra den 24. oktober<br />

Hovedbiblioteket, Nørregade 19<br />

3<br />

ESBJERG


4<br />

ESBJERG<br />

ER LYKKE BARE LYKKE<br />

SANNE SØNDERGAARD<br />

Et komisk og kontroversielt foredrag om<br />

jagten på lykke.<br />

Boghylderne tynges ned af selvhjælp i disse<br />

år. Men selv når man har købt bogen<br />

og fulgt alle rådene er det, som om lykken<br />

stadig ikke vil lege med.<br />

Så kan man vælge at købe endnu en selvhjælpsbog<br />

og så endnu en, mens selvværdet<br />

styrtdykker, fordi man bare ikke kan<br />

finde ud af at være lykkelig.<br />

”Vi vil så frygtelig gerne have andre til at<br />

give os et svar på, hvordan vi skal leve,” siger<br />

Sanne Søndergaard: ”Men problemet<br />

er, at vi glemmer at stille spørgsmål ved de<br />

svar, vi får. Og så får dem, der lader som<br />

om de har alle svarerne, alt for stor magt.”<br />

22007<br />

Pris 110 kr. - *pris 80 kr.<br />

torsdag 19.00-20.50 fra den 11. oktober<br />

Hovedbiblioteket, Nørregade 19<br />

MINDRE STRESS, MERE OVERBLIK<br />

TIL DIT LIV<br />

SHUANG ZHAO WINKEL<br />

Det bliver en alle tiders aften for dig, hvor<br />

du får en masse af de nyeste værktøjer<br />

og hands-on metoder, som er udviklet af<br />

forskellige personlige effektivitetsguruer<br />

fra USA og Japan med dig hjem. Du bliver<br />

mere organiseret efter mange små tips og<br />

råd, som gør, at du får mere tid i hverdagen<br />

og mindre rod i hjernen.<br />

Derudover kommer vi igennem forskellige<br />

cases med billeder og konkrete rollespil,<br />

hvor du lærer at anvende disse værktøjer<br />

i virkeligheden.<br />

Når du behersker disse værktøjer, vil du<br />

kunne simplificere din dagligdag betydeligt<br />

og få en meget mere effektiv brug af<br />

din tid – og ikke mindst; du bliver mere<br />

organiseret end nu!<br />

22008<br />

Pris 125 kr. - *pris 95 kr.<br />

mandag 19.00-20.50 fra den 1. oktober<br />

Hovedbiblioteket, Nørregade 19<br />

FOREDRAG<br />

KVINDEFOREDRAG MED MARTIN<br />

SPANG OLSEN<br />

MARTIN SPANG OLSEN<br />

I forbindelse med Hjerteforeningens ELSK<br />

HJERTET kampagne har vi i samarbejde<br />

med Hjerteforeningen været så heldige<br />

at få Martin Spang Olsen til at holde et<br />

foredrag. Kvinder tager ofte ansvar for,<br />

at deres børn og familie skal være glade<br />

og lykkelige, men hvad med dem selv?<br />

Er lykke noget, man skal vente på kommer?<br />

Eller har vi selv indflydelse? Kan man<br />

blive stresset af at kæmpe for lykken? Få<br />

inspiration og se mere på Martin Spang<br />

Olsens hjemmeside http://www.martinspangolsen.dk/<br />

Tag din søster, veninde eller mor med.<br />

22012<br />

Pris 125 kr. - *pris 95 kr.<br />

mandag 18.30-20.30 den 10. september<br />

Hovedbiblioteket, Nørregade 19<br />

Specialpris for Hjerteforeningens medlemmer.<br />

FIRENZE/TOSCANA<br />

FLEMMING BO FORSBERG<br />

Et af de mest spændende italienske områder<br />

er Toscana med hovedbyen Firenze.<br />

Her opstod de første europæiske banker,<br />

her spirede renæssancen, og her fødtes<br />

nogle af kunsthistoriens største mestre:<br />

Michelangelo, Leonardo da Vinci og mange<br />

flere.<br />

Vi kører rundt i Toscana og besøger ud<br />

over Firenze også Sienna og Lucca, samt<br />

nogle af de små perler som f.eks. Monteriggione<br />

og vinbyen Radda in Chianti. Vi<br />

skal også besøge den lille vinbonde og på<br />

oliemøller og høre om livet for den moderne<br />

indbygger i Toscana.<br />

22010<br />

Pris 110 kr. - *pris 80 kr.<br />

torsdag 19.00-20.50 den 4. oktober<br />

Hovedbiblioteket, Nørregade 19<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

ØL FRA POLEN<br />

TORBEN MATHEWS<br />

Jo, det er sandt – det er nok ikke øl, man<br />

i første række forbinder med Polen, og<br />

mange af deres bryg er da også af en sådan<br />

styrke, at de bringer tankerne hen på<br />

vodkasubstitutter!<br />

Men landet har i virkeligheden en stolt øltradition<br />

og besidder rigtig mange både<br />

store og små bryggerier. Torben Mathews<br />

har derfor igen været på togt og har i sit<br />

ansigts sved hjemført en række spændende<br />

dråber og nye fortællinger!”<br />

Da vi hver gang må afvise mange deltagere,<br />

har vi i år valgt at lave 2 foredrag.<br />

22015<br />

Pris 205 kr..<br />

torsdag 19.00-20.50 den 25. oktober<br />

Restaurant Dronning Louise, Torvet 19<br />

22016<br />

Pris 205 kr.<br />

torsdag 19.00-20.50 den 1. november<br />

Restaurant Dronning Louise, Torvet 19<br />

JULEØL SKIK- OG BRYG<br />

CARSTEN BERTHELSEN<br />

Dette foredrag sætter fokus på det gode<br />

sæsonøl, og der bliver causeret over juleøllets<br />

lange og bevægende historie.<br />

Undervejs prøver vi selvfølgelig nogle af<br />

juletidens bedste.<br />

Foredraget bygger på bøgerne: Juleøl<br />

– Skik og bryg (2004) og 24 øl du skal<br />

smage før jul (2008).<br />

Årets mandelgave<br />

22017<br />

Pris 250 kr. -<br />

torsdag 19.00-20.50 den 29. november<br />

Restaurant Dronning Louise, Torvet 19<br />

TILMELDING<br />

Husk du kan tilmelde dig på<br />

WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

eller<br />

TLF. 7512 3805


FOREDRAG TIL FORÅRET<br />

HVORDAN VIRKER HOFFET<br />

CHRISTIAN EUGEN-OLSEN<br />

Christian Eugen-Olsen kommer ind på<br />

Regentens virke og Hoffets organisation,<br />

og hvordan det hele spiller sammen. Han<br />

kommer også ind på, hvor man bor, og de<br />

historier der knytter sig hertil.<br />

Christian Eugen-Olsen: Ceremonimester,<br />

kammerherre, oberstløjtnant, jazzmusiker<br />

og orkesterleder.<br />

31004<br />

PRIS 125 kr. - *pris 95 kr.<br />

torsdag 19.00-20.50 fra den 7. marts 2013<br />

Hovedbiblioteket, Nørregade 19<br />

DE FIRE ISBJERGE - HVORDAN<br />

NAVIGERER VI UDEN OM DEM<br />

PER STIG MØLLER<br />

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller<br />

vil give sit bud på, hvilke store udfordringer<br />

eller ”fire isbjerge”, der ligger foran<br />

os, og som vi billedligt talt må navigere<br />

Titanic klogt igennem de næste år for at<br />

undgå kollision og konflikt.<br />

Den første udfordring er demografien,<br />

der er imod os, og den muslimske verden,<br />

som findes lige på den anden side<br />

af Middelhavet. Det lægger pres på os.<br />

Det andet er den økologiske krise, hvor<br />

klimaforandringerne vil betyde udtørring<br />

i Afrika og dermed et ekstra immigrationspres<br />

med øget risiko for islamismens<br />

udbredelse.<br />

For det tredje er der den økonomiske<br />

krise, som burde være klar for alle ligesom<br />

den nye økonomiske verdensorden.<br />

Og endelig den demokratiske krise, hvor<br />

spørgsmålet er, om vores flyvesandsdemokrati<br />

med vores stemningsbårne valg<br />

og afgørelser kan tackle fremtidens udfordringer.<br />

31005<br />

Pris 125 kr. - *pris 95 kr.<br />

onsdag 19.00-20.50 fra den 10. april 2013<br />

Hovedbiblioteket, Nørregade 19<br />

KULTUREJSER<br />

OPERATUR TIL STOCKHOLM OG<br />

HELSINKI<br />

D. 9 – 15 OKTOBER<br />

7 dages efterårs-operarejse til to af Nordens<br />

smukke hovedstæder<br />

Vi rejser på tværs af den smukke svenske<br />

natur til Stockholm, og senere sejler vi ud<br />

gennem skærgårdene til den tidligere russiske<br />

bastion, Helsinki.<br />

Rejsen byder på Bizets opera Carmen på<br />

Kungliga Operan og i Helsinki Mozarts<br />

mesterlige opera Tryllefløjten i Helsinki,<br />

fyldt med den dejligste musik og humørfyldte<br />

handling. Det hele bindes sammen<br />

af turens operakyndig guide, André<br />

Marcks fra Den Jyske Operas Venner<br />

(med mange succesrige operarejser bag<br />

sig). Der er ikke den operahistorie Andre<br />

Marcks ikke kan – og så er han tilmed et<br />

yderst charmerende varmt og selskabeligt<br />

væsen. Glæd jer!<br />

Rejsen er inklusive dansktalende guider,<br />

gode operabilletter, centralt beliggende<br />

og gode hoteller, flere måltider samt 4<br />

stjernet langtursbus, færge.<br />

Det endelige program er ikke på plads,<br />

men det kommer ikke til at ligge under<br />

niveau fra tidligere ture.<br />

Ønsker du at tilmelde dig eller få et endeligt<br />

program, når det foreligger, så kontakt<br />

os hurtigst muligt.<br />

22020<br />

6.595,- kr.<br />

Tirsdag den 9. oktober til mandag<br />

den 15. oktober.<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

5<br />

ESBJERG<br />

HOLSTENSKE SCHWEIZ<br />

GUNNAR HATTESEN<br />

Vi kører over den dansk-tyske grænse<br />

og videre over Kiel til Plön i Holstenske<br />

Schweiz. Vi spadserer en tur forbi det<br />

smukke Plön Slot, som var ejet af den<br />

danske kongefamilie fra 1761-1864. Efter<br />

en god middag sejler vi på de fem søer<br />

til den mondæne kurby Malente. Derefter<br />

kører vi til Eutin, hvor Katarina den<br />

Store opholdt sig Eutin Slot hver sommer,<br />

da hun var en ung pige. Rosernes by<br />

var et yndet feriested for rige danskere i<br />

1920’erne. Byen er da også nævnt i sangen<br />

”Jeg er den sidste turist i Europa”,<br />

som Mogens Dam skrev i 1948, og som<br />

Lulu Ziegler gjorde til en evergreen. Vi ser<br />

slottet og kirken og hører om den gamle<br />

bys spændende historie.<br />

Vi er hjemme ved 20-tiden.<br />

Inkl. i prisen er transport i bus, rundstykker<br />

og kaffe, frokost, sejlads, entre og<br />

kaffe i Eutin, samt dansk rejseleder Gunnar<br />

Hattesen.<br />

22022<br />

Pris 895 kr. -<br />

torsdag 08.00-20.00 den 27. september<br />

Afgang fra Museumspladsen, Nørregade,<br />

P-pladsen<br />

JULEMARKED I HAMBURG<br />

LØRDAG DEN 1. DECEMBER 2012<br />

Nogle byer kan det der med at lade indhylle<br />

sig i jul og så blive særligt charmerende.<br />

Sådan en by er Hamburg! Turen<br />

fører os til hyggelige julemarkeder og<br />

masser af god juleshopping i den store<br />

by, hvor man både bliver fristet til at julehandle,<br />

og til at komme igen.<br />

I prisen er 4 stjernet bus, danske guider,<br />

kaffe/rundstykker og en lille én undervejs,<br />

samt spisning på en kro på hjemturen.<br />

Frokost er på egen hånd på markedet.<br />

22023<br />

Pris kr. 895,-<br />

Afgang fra Hovedbibliotekts P. plads, Nørregade<br />

kl. 7.30<br />

Forventet hjemkomst ca. 24.00


6<br />

ESBJERG<br />

KULTUREJSER · SANG<br />

HAVEN I HUNE OG SVINKLØV<br />

BADEHOTEL<br />

Vi gentager succen fra foråret hvor mange<br />

måtte gå forgæves.<br />

Med start i Kolding tidligt om morgenen<br />

går turen via Esbjerg til det berømte<br />

Svinkløv Badehotel, kendt fra DR2’ s<br />

fremragende TV udsendelser om Danmarks<br />

Badehoteller. Hvor vi får frokost<br />

og hører om hotellets historie, klientellet<br />

og traditionerne. Efter frokosten sættes<br />

kursen mod Anne Just’ berømte Have i<br />

Hune. For mange er det uden tvivl højdepunktet<br />

på turen. I 1991 påbegyndte<br />

multikunstneren Anne Just sammen med<br />

sin mand, Claus Bonderup, arbejdet med<br />

at omdanne en klitplantage til en frodig<br />

have. I 1995 var haven klar til indvielse.<br />

Efter flere udvidelser er haven nu på 7500<br />

kvm og en af Nordjyllands store turistattraktioner.<br />

<strong>FOF</strong> byder på et rundstykke og en kop<br />

kaffe om morgenen. Derudover inkluderer<br />

turens pris frokosten på Svinkløv Badehotel<br />

(ekskl. drikkevarer), entré til haven i<br />

Hune, rundvisning samt kaffe.<br />

22024<br />

Pris 995 kr.<br />

27. september<br />

Afgang fra Museumspladsen, Nørregade,<br />

P-pladsen kl. 8.15<br />

ISRAEL – ET REJSELAND I<br />

VERDENSKLASSE<br />

9 dages rundrejse, du aldrig vil glemme<br />

“Meget har jeg prøvet i et langt liv – men<br />

det her, er dog den bedste rejse!”, sagde<br />

en deltager fra vores seneste 9-dages rejse<br />

i Israel. Flere har efterfølgende spurgt<br />

til den roste rejse, så nu gentager vi oplevelsen:<br />

Vi skal til Jerusalem, Det Døde Hav, til<br />

Haifa, til Genezareth sø, den pulserende<br />

millionby Tel Aviv og meget mere.<br />

Det hele bindes sammen af rejsens danskfødte<br />

guide Hanne, der har boet i landet i<br />

en menneskealder. Hun er ganske enkelt<br />

uovertrufen og en oplevelse i sig selv.<br />

Prisen er inklusive 4* hoteller, drikkepenge,<br />

entréer, halvpension, fly, bus og<br />

guide. Kontakt <strong>FOF</strong> for detaljeret i dag-tildag<br />

program.<br />

på <strong>FOF</strong>’s hjemmeside, eller kontakt os på<br />

telefon 7512 3805.<br />

31020<br />

Pris kr. 12.995 tillæg for enkeltværelse<br />

Dato: 7. maj -15. maj, 2013<br />

Skole-Gruppe-Selskabs & Skirejser,<br />

udflugter, såvel indland som udland.<br />

Busser i alle størrelser 8 - 72 prs.<br />

Samt stor Handicapbus.<br />

www.darumbusser.dk - mail darumbus@post8.tele.dk - tlf 75 17 90 56<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

GOSPELKOR<br />

HENRIK ENGELBREKT REFSHAUGE<br />

Har du lyst til at synge gospel? Så er The<br />

Gospellers lige noget for dig. Vi er et amatørkor<br />

med store ambitioner, men stadig<br />

med plads til alle, der har glæden ved at<br />

synge.<br />

The Gospellers har i øjeblikket ca. 45 sangere<br />

og har eksisteret siden 1995. Vi er<br />

en institution i Esbjergs gospelliv og giver<br />

årligt ca. 10 koncerter – et antal vi gerne<br />

vil øge. Du har lyst til at synge og være<br />

en del af et fællesskab, der samtidig også<br />

sikrer korets rammer og indhold.<br />

Vi har en professionel dirigent, og i forbindelse<br />

med koncerter har vi også en række<br />

dygtige musikere, som vi kan trække på.<br />

Vi arrangerer en årlig gospelworkshop,<br />

som vi i de kommende år forsøger at udvikle<br />

til en tre dages begivenhed, der skal<br />

stå markant i Esbjergs kulturliv. Desuden<br />

satser vi på forsat at arrangere ture for<br />

kormedlemmerne i ind- og udland. Vi har<br />

senest været i Berlin.<br />

Du har mulighed for at deltage i én øveaften,<br />

inden du melder dig ind.<br />

22031<br />

48 lek/16 gange 700 kr. - *pris 600 kr.<br />

onsdag 19.30-22.15 fra den 29. august<br />

Treenighedskirken, Grådybet 23<br />

TILMELDING<br />

Husk du kan tilmelde dig på<br />

WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

eller<br />

TLF. 7512 3805


STEMMETRÆNING/SANG<br />

HELLE OHRT<br />

Der undervises i klassisk og lettere rytmisk<br />

sangteknik. Der arbejdes med et klassisk<br />

repertoire fra danske sange til opera samt<br />

det lettere rytmiske repertoire bl.a. musical<br />

og pop.<br />

Undervisningen foregår på alle niveauer.<br />

Der tages udgangspunkt i den enkelte<br />

elevs ønsker og niveau.<br />

Helle Ohrt er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium<br />

i Esbjerg ved docent<br />

Armeen Rasmussen.<br />

22034<br />

24 lek/12 gange 1.080 kr. - *pris 960 kr.<br />

mandag 16.00-17.50 fra den 17. september<br />

22035<br />

24 lek/12 gange 1.080 kr. - *pris 960 kr.<br />

mandag 18.00-19.50 fra den 17. september<br />

22036<br />

24 lek/12 gange 1.080 kr. - *pris 960 kr.<br />

mandag 20.00-21.50 fra den 17. september<br />

Danmarksgades Skole, Danmarksgade 53<br />

VIOLIN FOLKEMUSIK<br />

TOVE DE FRIES<br />

MÅL: At give eleverne et bredt kendskab<br />

til violinen som instrument, så de kan<br />

bruge violinen både som melodi- og akkordinstrument<br />

og derved deltage i flere<br />

sammenspilsformer samt evne solopræstationer.<br />

At give eleverne kendskab til den danske<br />

folkemusik i særdeleshed og folkemusik i<br />

almindelighed samt en forståelse og respekt<br />

for musik og sammenspil generelt.<br />

22032<br />

30 lek/15 gange 1.345 kr. - *pris 1195 kr.<br />

torsdag 11.40-13.30 fra den 6. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

SANG · MUSIK<br />

STEMMETRÆNING RYTMISK<br />

HELENE BAK<br />

Den muskulære støtte i kroppen og vejrtrækningen<br />

styrkes, så du kan synge i lang<br />

tid uden at blive hæs. Vi arbejder med det<br />

personlige udtryk, feeling, klang, funktioner<br />

og frasering mv. Genrer kan være rock,<br />

punk, pop, R&B eller eksperimentalsang.<br />

22043<br />

24 lek/12 gange 1.080 kr. - *pris 960 kr.<br />

onsdag 16.00-17.50 fra den 19. september<br />

Danmarksgades Skole, Danmarksgade 53<br />

RYTMISK KLAVER<br />

HELENE BAK<br />

Vi spiller primært blues, tango, pop, rock,<br />

latin, jazz og groove-musik. Herbie Hancock,<br />

Oscar Peterson, Beatles eller Tim<br />

Christensen – alt kan spilles på klaver. Du<br />

udvikler din teknik, bl.a. fingersætninger<br />

og rytmer. Desuden nodelæsning, akkorder,<br />

skalaer, firhændigt – og ikke mindst<br />

improvisation.<br />

22044<br />

24 lek/12 gange 1.080 kr. - *pris 960 kr.<br />

onsdag 18.00-19.50 fra den 19. september<br />

22045<br />

24 lek/12 gange 1.080 kr. - *pris 960 kr.<br />

onsdag 20.00-21.50 fra den 19. september<br />

Danmarksgades Skole, Danmarksgade 53<br />

GUITARSPIL FOR BEGYNDERE<br />

ALLAN KAARSBERG<br />

På en folkelig og fornøjelig måde undervises<br />

begyndere i spil med akkorder, stemning<br />

af guitaren og fingerspil. Vi spiller<br />

sange, viser, folkesange og evt. countrymusik.Materialeudgifter<br />

ca. kr. 40,00.<br />

22037<br />

12 lek/12 gange 600 kr. - *pris 540 kr.<br />

mandag 17.00-18.55 fra den 17. september<br />

22042<br />

12 lek/12 gange 600 kr. - *pris 540 kr.<br />

tirsdag 17.00-17.55 fra den 11. september<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

7<br />

ESBJERG<br />

GUITARSPIL FOR LET ØVEDE<br />

ALLAN KAARSBERG<br />

Kurset henvender sig til let øvede kursister,<br />

der har spillet guitar i 1 år. Vi spiller<br />

populære sange, viser, folkesange og<br />

country musik. Undervisningsform baseret<br />

på samspil, men der tages hensyn til<br />

den enkeltes niveau.<br />

Materialeudgifter ca. kr. 40,00.<br />

22040<br />

24 lek/12 gange 1.100 kr. - *pris 980 kr.<br />

tirsdag 18.00-19.50 fra den 11. september<br />

22041<br />

24 lek/12 gange 1.100 kr. - *pris 980 kr.<br />

tirsdag 20.00-21.50 fra den 11. september<br />

GUITARSPIL FOR ØVEDE<br />

ALLAN KAARSBERG<br />

Kurset henvender sig til øvede kursister,<br />

der har spillet guitar i flere år. Kendskab til<br />

barré-akkorder er en forudsætning. Undervisningsform<br />

er baseret på samspil og<br />

repertoirevalget er meget bredt.<br />

Materialeudgifter ca. kr. 40,00.<br />

22038<br />

24 lek/12 gange 1.100 kr. - *pris 980 kr.<br />

mandag 18.00-19.50 fra den 10. september<br />

22039<br />

24 lek/12 gange 1.100 kr. - *pris 980 kr.<br />

mandag 20.00-21.50 fra den 10. september<br />

Al guitarundervisning<br />

foregår i <strong>FOF</strong>s kursuslokaler<br />

Kongensgade 70


8<br />

ESBJERG<br />

BLOMSTERBINDING – EFTERÅR<br />

HANNE HEMDORFF<br />

Vi arbejder med efterårets varme gyldne<br />

farver og naturens materialer. Denne dag<br />

sætter vi fokus på tidens trend ved anvendelse<br />

af traditionelle materialer – brugt<br />

kreativt på nye og spændende måder.<br />

Detaljeret materialeliste fremsendes i god<br />

tid før kursusstart – endvidere kan billeder<br />

af modellerne rekvireres hos underviser<br />

umiddelbart inden kursusstart.<br />

22062<br />

5 lek/1 gange 335 kr. - *pris 305 kr.<br />

søndag 09.00-15.00 fra den 7. oktober<br />

Sønderrisskolen Ravnsbjerg, Saturnvænget 12<br />

22063<br />

5 lek/1 gange 335 kr. - *pris 305 kr.<br />

lørdag 09.00-15.00 fra den 13. oktober<br />

Sønderrisskolen Ravnsbjeeg, Saturnvænget 12<br />

BLOMSTERBINDING – JUL<br />

HANNE HEMDORFF<br />

Vi arbejder med vinterens og julens varme<br />

og hygge. Der tages udgangspunkt i<br />

former og farver efter tidens tendenser.<br />

Kreativt fremstiller vi bl.a. juledekorationer,<br />

dørpynt, juletræer og adventskranse<br />

– hovedsageligt af naturens rustikke materialer.<br />

Detaljeret materialeliste fremsendes i god<br />

tid før kursusstart – endvidere kan billeder<br />

af modellerne rekvireres hos underviser<br />

umiddelbart inden kursusstart.<br />

22060<br />

6 lek/1 gange 360 kr. - *pris 330 kr.<br />

lørdag 09.00-16.00 fra den 10. november<br />

Sønderrisskolen Ravnsbjerg, Saturnvænget 12<br />

22061<br />

6 lek/1 gange 360 kr. - *pris 330 kr.<br />

søndag 09.00-16.00 fra den 18. november<br />

Sønderrisskolen Ravnsbjerg, Saturnvænget 12<br />

KREATIVE FAG<br />

ALLROUND TEGNE/MALEWEEKEND<br />

ILSE KIRSTINE AGERUP<br />

Ud fra klassiske tegneprincipper tilbydes<br />

undervisning i tegning/maling. Teori og<br />

praksis for nybegyndere og letøvede. Alle,<br />

der har lyst til at tegne/male kan være<br />

med. Der er plads til kursistønsker.<br />

Der arbejdes med tegning og maleri i<br />

akryl, akvarel, pastel m.m. Farvelære,<br />

komposition, perspektiv, lys og skygge,<br />

skravering, kontur og kontrast indgår i<br />

undervisningen. Der vil også være individuelle<br />

og fælles opgaver og øvelser. Vi<br />

arbejder bl.a. ud fra foto og opstillinger.<br />

Undervisningen foregår fredag den 28.<br />

sept. kl. 17.00 - 21.35 og lørdag den 29.<br />

sept. kl. 10.00 - 16.25.<br />

22104<br />

12 lek/2 gange 525 kr. - *pris 465 kr.<br />

Boldesager Skole, Nørrebrogade 100<br />

Undervisningen foregår fredag den 5.<br />

okt.. kl. 17.00 - 21.35 og lørdag den 6.<br />

okt.. kl. 10.00 - 16.25.<br />

22105<br />

12 lek/2 gange 525 kr. - *pris 465 kr.<br />

Boldesager Skole, Nørrebrogade 100<br />

Undervisningen foregår fredag den 2.<br />

nov. kl. 17.00 - 21.35 og lørdag den 3.<br />

nov. kl. 10.00 - 16.25.<br />

22106<br />

12 lek/2 gange 525 kr. - *pris 465 kr.<br />

Boldesager Skole, Nørrebrogade 100<br />

Undervisningen foregår fredag den 16.<br />

nov. kl. 17.00 - 21.35 og lørdag den 17.<br />

nov. kl. 10.00 - 16.25.<br />

22107<br />

12 lek/2 gange 525 kr. - *pris 465 kr.<br />

Boldesager Skole, Nørrebrogade 100<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

AKRYLMALING<br />

ELSA NIELSEN<br />

Kurset henvender sig til alle interesserede<br />

nybegyndere som øvede.<br />

Gennemgang af materialer, farvelære,<br />

farvevalg, skitsering, billedflade, komposition,<br />

teknik m.m. efter behov.<br />

Der vil være oplæg ud fra en opstilling eller<br />

et billede.<br />

Et forløb kan være tegning/skitser af emnet/ideen,<br />

farvevalg evt. med pastelkridt<br />

og papir og endelig akryl på lærred, størrelse<br />

efter eget valg.<br />

Du får individuel vejledning og kan vælge<br />

motiv efter ønske – naturalistisk evt. opløst<br />

til abstrakt eller helt abstrakt.<br />

Medbring: blyant, papir, pastelkridt, akrylmaling,<br />

lærred og pensler alt efter hvad<br />

du ønsker at anvende. Du kan også tage<br />

et billede med, som du ønsker at tage udgangspunkt<br />

i.<br />

Undervisningen foregår lørdag d. 6. og<br />

søndag d. 7. oktober kl. 9.00 – 16.20<br />

22108<br />

16 lek/2 gange 630 kr. - *pris 550 kr.<br />

Rørkjær Skole, Ringen 61<br />

NAVIGATION/DUELIGHEDSBEVIS<br />

FRANK RASMUSSEN<br />

Teoretisk del til Duelighedsprøven i sejlads.<br />

Teoretisk grundkursus i sikkerhed og<br />

navigation. Der kræves ingen forkundskaber<br />

for at følge kurset, men der kræves<br />

en del hjemmearbejde. Kurset omfatter:<br />

Søvejs regler, søkort, kompas, søsikkerhed,<br />

farvandsafmærkninger, kurssætning,<br />

instru menter, brandteori og grundlæggende<br />

sømandskab.<br />

Ud over kursusgebyret må påregnes udgifter<br />

til bøger, søkort samt evt. prøvegebyr.<br />

Kurset kan afsluttes med prøve til teoretisk<br />

navigation.<br />

22140<br />

50 lek/15 gange 1.600 kr. - *pris 1350 kr.<br />

onsdag 18.30-21.30 fra den 19. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70


STRIKKECAFÉ<br />

LILLIN VILLADSEN<br />

Strikkecafé er tænkt som et uformelt<br />

strikkekursus for både begyndere og<br />

øvede strikkere. Der vil være mulighed<br />

for at få hjælp til egne projekter. Hver<br />

gang vil der være workshop i en speciel<br />

teknik eller mønstereffekt. Det kan f.eks.<br />

være hulmønstre, strukturstrik, snoninger,<br />

modulstrik, diagrammer, udenlandske opskrifter,<br />

knagerækkestrik og strikkeringe,<br />

design selv, slå masker op og luk af på nye<br />

måder. Det endelige program tilrettelægges<br />

efter deltagernes ønsker. Der bliver rig<br />

lejlighed til at få ny inspiration til strikkepindene.<br />

Der undervises hver anden onsdag<br />

i ulige uger.<br />

22110<br />

18 lek/6 gange 715 kr. - *pris 625 kr.<br />

onsdag 19.00-21.45 fra den 26. september<br />

22111<br />

18 lek/6 gange 715 kr. - *pris 625 kr.<br />

tirsdag 19.00-21.45 fra den 25. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

Alt syundervisning<br />

foregår i <strong>FOF</strong>s<br />

nye kursus lokaler<br />

Kongensgade 70<br />

ÅBENT HUS<br />

Hos <strong>FOF</strong> og STOFDILLEN,<br />

tirsdag den 11. september kl. 16.00<br />

Vi starter hos <strong>FOF</strong>, Kongensgade 70<br />

hvor vi vil vise de nye modeller, der-<br />

efter går vi til Stofdillen i Borgergade<br />

kl. ca. 17.00, hvor du har mulighed<br />

for at købe de nye efterårsstoffer,<br />

denne aften med 20% rabat. Vore<br />

undervisere vil være med hele afte-<br />

nen.<br />

SYSKOLE<br />

DESIGN MED NÅL OG TRÅD<br />

BETTY ANDERSEN<br />

Vil du sætte dit personlige præg på garderoben<br />

til dig selv og familien – både<br />

store og små. Vi arbejder ud fra modeblade<br />

og basismodeller, tilpasset i design,<br />

farve og stof med alle de nye detaljer. Hvis<br />

du ønsker det, kan du betale kurset over 2<br />

måneder. Ring til kontoret og få en aftale.<br />

22150<br />

36 lek/12 gange 1.170 kr. - *pris 990 kr.<br />

onsdag 15.00-17.45 fra den 26. september<br />

22151<br />

60 lek/20 gange 1.820 kr. - *pris 1520 kr.<br />

tirsdag 19.00-21.45 fra den 25. september<br />

LENE EJBYE JENSEN<br />

Vil du gerne have ny inspiration? Vil du<br />

gerne kunne skabe noget, som er oppe i<br />

tiden? Kunne det blive til en livsstil at sy<br />

tøj med perfekt pasform? – Så er dette<br />

kursus noget for dig! Hvis du ønsker det,<br />

kan du betale kurserne over 2 gange.<br />

22152<br />

72 lek/24 gange 2.145 kr. - *pris 1845 kr.<br />

mandag 15.00-17.45 fra den 17. september<br />

22153<br />

72 lek/24 gange 2.145 kr. - *pris 1845 kr.<br />

tirsdag 09.00-11.45 fra den 18. september<br />

22154<br />

72 lek/24 gange 2.145 kr. - *pris 1845 kr.<br />

tirsdag 14.30-17.15 fra den 18. september<br />

STOFDILLEN<br />

www.stofdillen-esbjerg.dk<br />

Hos os findes der symaskiner i alle prisklasser<br />

Reparationer udføres på eget værksted<br />

220 m 2 butik med metervarer og sytilbehør<br />

Borgergade 48 · 6700 Esbjerg · Tlf. 75 13 22 08<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

DESIGN MED NÅL OG TRÅD<br />

I ULIGE UGER<br />

LENE EJBYE JENSEN<br />

22156<br />

36 lek/12 gange 1.170 kr. - *pris 990 kr.<br />

torsdag 09.00-11.45 fra den 27. september<br />

I LIGE UGER<br />

LENE EJBYE JENSEN<br />

22157<br />

36 lek/12 gange 1.170 kr. - *pris 990 kr.<br />

torsdag 15.30-18.15 fra den 20. september<br />

22158<br />

36 lek/12 gange 1.170 kr. - *pris 990 kr.<br />

torsdag 19.00-21.45 fra den 20. september<br />

KOM OG SY EN LØRDAG<br />

LENE EJBYE JENSEN<br />

Ønsker du ud fra den aktuelle mode at<br />

skabe noget, som er oppe i tiden? Kunne<br />

det blive en livsstil at sy tøj, der passer dig?<br />

Kom og sy en lørdag, hvor vi arbejder meget<br />

koncentreret, og hvor vi har tid til at<br />

hygge os lidt.<br />

22159<br />

8 lek/1 gange 440 kr. - *pris 400 kr.<br />

lørdag 09.00-16.20 fra den 27. oktober<br />

22160<br />

8 lek/1 gange 440 kr. - *pris 400 kr.<br />

lørdag 09.00-06.20 fra den 24. november<br />

PFAFF<br />

9<br />

ESBJERG


10<br />

ESBJERG<br />

SÆLSKINDSSYNING<br />

METTE KRISTENSEN<br />

Kurset henvender sig til såvel nybegyndere<br />

som øvede. Du kan fremstille pelse,<br />

bælter, veste, huer, hjemmesko, luffer,<br />

tehætter, solbadningssæt – alt i sælskind.<br />

Diverse mønstre udlånes til kopiering.<br />

Du skal selv medbringe:<br />

Mønsterpapir, blyant, kuglepen, tape<br />

(englehud velegnet, men ikke et must),<br />

målebånd, lineal, saks til hhv. stof og papir<br />

og viskelæder.<br />

Materialer:<br />

Specielle materialer og værktøj til brug til<br />

sælskindssyning kan købes på kurset. Her<br />

tænkes på buntmagerkniv, skind-synåle,<br />

knappenåle, viseline til skind.<br />

Du er velkommen til at kontakte mig, inden<br />

kurset starter, hvis der er spørgsmål:<br />

mkdesign.dk@gmail.com eller<br />

www.mettekristensendesign.dk<br />

22164<br />

14 lek/2 gange 625 kr. - *pris 550 kr.<br />

lørdag 09.00-15.25 fra den 3. november<br />

22165<br />

14 lek/2 gange 625 kr. - *pris 550 kr.<br />

lørdag 09.00-15.25 fra den 17. november<br />

50225 Frøkjær annonce 06/07/04 14:59 Side 1<br />

Vi er leveringsdygtige i alt til kontoret -<br />

Rekvirer venligst vort katalog!<br />

Besøg vor hyggelige vinkælder - her kan du<br />

opleve alverdens vine og vor vinekspert Blenda -<br />

Vinsmagninger arrangeres efter aftale.<br />

OGSÅ SALG TIL PRIVATE!<br />

Nørregade 71 • 6700 Esbjerg • Tlf.: 7545 0899<br />

KREATIVE FAG<br />

TASKER OG BÆLTER AF DÅSERINGE<br />

LISSA LAURSEN<br />

Superflotte tasker i brugte dåseringe.<br />

At arbejde med dåseringe kræver ingen<br />

særlige værktøjer – men med en hæklenål,<br />

lidt garn og en fladtang er du godt<br />

på vej. Saml en masse ens ringe fra dåsesodavand<br />

eller -øl og fremstil din helt<br />

personlige taske eller et anderledes sejt<br />

bælte.<br />

Materialeliste: Dåseringe/Pullings (hvis du<br />

ikke har mulighed for at samle nok dåseringe,<br />

kan der evt. købes lidt på kurset).<br />

Garn – DMC hæklegarn nr. 5, Hjertegarn<br />

nr. 5 eller en anden tilsvarende kvalitet.<br />

Hæklenål nr. 2, 2½ eller 3.<br />

Fladtang, saks, synål til at hæfte garn enderne<br />

med. Vi henviser til hjemmesiden:<br />

www.taskesnedkeren.dk<br />

22115<br />

8 lek/1 gange 415 kr. - *pris 375 kr.<br />

lørdag 09.00-16.20 fra den 13. oktober<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

SMYKKEKURSUS<br />

MARIANNE KIRKEGAARD<br />

Her har du mulighed for at lave dine egne<br />

personlige smykker.<br />

Vi arbejder med sølv- eller kobbertråd i en<br />

spændende vikleteknik. Tråden vikles om<br />

f.eks. garn/perler/læder og ender med et<br />

unikt smykke, som til sidst oxyderes og slibes<br />

for at få et rustikt finish. Du vil også<br />

lære mange forskellige flette- og knytteteknikker,<br />

der kan anvendes til de moderigtige<br />

armbånd.<br />

Materialer kan købes på kurset, men tag<br />

gerne med, hvis du selv har noget.<br />

22172<br />

10 lek/2 gange 520 kr. - *pris 470 kr.<br />

fredag 18.00-21.40 fra den 2. november<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

CANDY WRAPPERS<br />

(KAFFEPOSEFLET)<br />

MARIANNE KIRKEGAARD<br />

Candy wrappers eller slikpapirsflet er meget<br />

andet end tasker lavet af chips- og<br />

kaffeposer.<br />

Kurset er for alle – om du er begynder<br />

eller øvet fletter. Der vil blive taget hensyn<br />

til hver enkelt kursists erfaring, og<br />

vi arbejder ud fra netop dine ønsker og<br />

ideer. Der kan flettes spændende ting,<br />

såsom bælter/kurve/kuverttasker/ store tasker<br />

med bred bund. Vi arbejder ud fra<br />

den originale sydamerikanske folde- og<br />

flette teknik. Materialevalget kan være<br />

meget alsidigt lige fra kaffeposer/aviser/<br />

tegne serier/reklamer osv. Papiret bliver<br />

skåret, lamineret, foldet, flettet og endelig<br />

til sidst syet sammen. På den færdige<br />

taske kan monteres hanke af cykelslange<br />

eller læder og måske laves en lille cykelslangeblomst<br />

til lukketøj. Kun fantasien<br />

sætter grænser. Materialeliste sendes til<br />

dig på mail inden kurset.<br />

22171<br />

15 lek/5 gange 655 kr. - *pris 580 kr.<br />

onsdag 19.00-21.45 fra den 31. oktober<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

ART CLAY SILVER SMYKKEKURSUS<br />

METTE LEVISEN<br />

Med Art Clay Silver kan man lave sine egne<br />

unikke sølvsmykker på en enkel og sjov<br />

måde. Art Clay Silver er pulveriseret finsølv<br />

(99,9 %), der er sammensat med bindemiddel<br />

og vand, som giver det en leragtig<br />

konsistens, og som bevirker, at det næsten<br />

er som at arbejde med almindeligt ler. Når<br />

sølvet er tørret, slebet, brændt og hærdet,<br />

står der rent sølv tilbage. Mulighederne er<br />

uendelige med dette materiale, som også<br />

kan kombineres med glas.<br />

Materialeforbrug er ca. kr. 500-800, kan<br />

købes på kurset. Derudover vil der blive<br />

opkrævet kr. 150,00 til fællesmaterialer.<br />

Max 10 deltagere.<br />

22170<br />

16 lek/2 gange 780 kr. - *pris 700 kr.<br />

lørdag 09.00-17.00 fra den 3. november<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70


KREATIVE FAG · MAD<br />

GLASFUSING<br />

LIS WERWENBERG<br />

På dette kursus lærer du at skære i glas,<br />

såsom Float glas, System 96 glas og Dichroic<br />

glas. Du kan både lave smykker<br />

eller ikoner, figurer og andre pynte genstande.<br />

Glasset skal brænde ved 780-<br />

810g. i en glasovn, og derfor skal det<br />

sidste hentes efter kurset.<br />

22621<br />

12 lek/4 gange 725 kr..<br />

tirsdag 19.00-21.45 fra den 4. september<br />

Katbølgaard, Tvilhovej 16<br />

FRIENDLY PLASTIK<br />

LIS WERWENBERG<br />

Friendly Plastic bruges til at lave smukke<br />

og farvestrålende smykker, små ophæng<br />

til troldegrene, ting til juletræet - kun fantasien<br />

sætter grænser. Du vil lære at smelte<br />

med både våde-, tørre- og varmekilder.<br />

Når kurset er færdigt kan du fortsætte<br />

derhjemme med de teknikker du har lært.<br />

Der vil blive opkrævet et engangsbeløb på<br />

kr. 25,00 - foruden materialeudgift.<br />

22622<br />

6 lek/2 gange 560 kr.<br />

onsdag 19.00-21.45 fra den 14. november<br />

Katbølgaard, Tvilhovej 16<br />

GLASPERLER<br />

LIS WERWENBERG<br />

Kom og lav dine egne glasperler over<br />

ilt og gas ved ca. 1200 g. Her lærer du<br />

at lave perler af forskellige størrelser og<br />

med forskellige udsmykninger. Du kan<br />

lave perler, så de passer til Trolde-, Spinning-<br />

eller Pandora kæder.<br />

22623<br />

15 lek/5 gange 805 kr.<br />

onsdag 19.00-21.45 fra den 5. september<br />

Katbølgaard, Tvilhovej 16<br />

TILMELDING<br />

Husk du kan tilmelde dig på<br />

WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

eller<br />

TLF. 7512 3805<br />

THAI MAD<br />

SUNEE CARLSEN<br />

Thailand er kendt for sit spændende og<br />

eksotiske køkken. Her er mulighed for at<br />

stifte nærmere bekendtskab med det og<br />

lære noget om, hvordan krydderier og<br />

råvarer anvendes. Der undervises hver anden<br />

onsdag i ulige uger i alt 5 gange.<br />

Mad udgift ca. kr. 70,00 pr gang. Vi laver<br />

2 retter hver gang.<br />

22251<br />

15 lek/5 gange 605 kr. - *pris 530 kr.<br />

onsdag 18.00-20.45 fra den 26. september<br />

Danmarksgades Skole, Danmarksgade 53<br />

INDISK MAD<br />

DAISY JENSEN<br />

På dette kursus få du mulighed for dybere<br />

kendskab til diverse eksotiske retter, samt<br />

de populære og velkendte indiske retter.<br />

Grundkursus er ikke nødvendigt for at<br />

melde sig til dette kursus. Dette kursus er<br />

til alle, som har lyst til at lære det indiske<br />

køkken bedre at kende. Vi starter med noget<br />

af de nemme og enkle hverdagsretter,<br />

og arbejder hen imod noget finere samt<br />

festmåltider. Medbring en god kniv og et<br />

viskestykke. Udgift til råvarer kr. 100,00 pr.<br />

gang, som afregnes med underviseren.<br />

22252<br />

20 lek/5 gange 740 kr. - *pris 640 kr.<br />

torsdag 18.00-21.40 fra den 20. september<br />

Danmarksgades Skole, Danmarksgade 53<br />

DET SØDE LIV – KAGE KURSUS<br />

ANNI JENSEN<br />

TV udsendelsen ”Det søde liv” har skabt<br />

en stor interesse for at bage og lave lækre<br />

desserter, det ser svært ud, men Annie<br />

Jensen, der er uddannet konditor vil inspirere<br />

dig til, hvordan du laver desserter<br />

og søde sager helt fra bunden, så kan selv<br />

nybegyndere skabe en lille bid af himlen.<br />

Der må påregnes udgifter til matr.<br />

Der undervises onsdag og torsdag a 2<br />

gange d. 14/15.11 og 28/29.11<br />

21250<br />

12 lek/4 gange 525 kr. - *pris 465 kr.<br />

Onsdag kl. 19.00-21.45<br />

Bryndum Skole , Bryndumvej 14 - 16<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

11<br />

ESBJERG<br />

SUSHI 1<br />

SUS VANG<br />

Vi bruger nogle timer på at lave basale<br />

Sushier som Maki og Nigiri samt gode<br />

dressinger.<br />

Vi taler om filosofien bag Sushi, om vigtigheden<br />

af hygiejne, præcision, fordybelse<br />

og ro. Jeg medbringer alle ingredienser<br />

samt nogle gode, velbearbejdede opskrifter.<br />

Vi spiser jeres kreationer, inden vi<br />

skilles. Drikkevarer medbringes – jeg kan<br />

anbefale vand, øl og evt. sake.<br />

Ud over at I lærer de rigtige teknikker, får<br />

I også noget med hjem: Gode opskrifter<br />

med step-by-step billedmateriale til maki<br />

og nigiri samt en rigtig god sushimåtte.<br />

Materialer er inkluderet i kursusprisen.<br />

22253<br />

5 lek/1 gange 585 kr. - *pris 555 kr.<br />

fredag 16.00-20.35 fra den 21. september<br />

Bryndum Skole, Bryndumvej 14 - 16<br />

SUSHI 2<br />

SUS VANG<br />

Vi bruger nogle timer på at lave mere<br />

komplicerede Sushier som Ura Maki, Sashimi<br />

og Gunkan Nigiri. Vi laver dybstegte<br />

panerede rejer eller kylling, som kan rulles<br />

ind i makier m.m.<br />

Jeg medbringer alle ingredienser samt<br />

nogle gode, velbearbejdede opskrifter.<br />

Vi spiser jeres kreationer, inden vi skilles.<br />

Drikkevarer medbringes – jeg kan anbefale<br />

vand, øl og evt. sake.<br />

Ud over at I lærer de rigtige teknikker, får<br />

I også gode opskrifter med step-by-step<br />

billedmateriale til sushi med hjem.<br />

Det forudsættes at deltagerne er fortrolige<br />

med de grundlæggende Sushi-teknikker.<br />

Materialer er inkluderet i kursusprisen.<br />

22255<br />

5 lek/1 gange 585 kr. - *pris 555 kr.<br />

fredag 16.00-20.35 fra den 16. november<br />

Bryndum Skole, Bryndumvej 14 - 16


12<br />

ESBJERG<br />

3 AFTENER MED ITALIENSK MAD<br />

INGER HARBORG<br />

Har du lyst til at lære det italienske køkken<br />

at kende? Her lærer du at lave spændende<br />

retter til at forny din madplan med.<br />

Vi laver både traditionel og moderne<br />

mad, og arbejder med italienske grundelementer.<br />

Udgifter til mad, afregnes direkte med<br />

læreren.<br />

22257<br />

12 lek/3 gange 525 kr. - *pris 465 kr.<br />

torsdag 18.00-21.40 fra den 8. november<br />

Sønderrisskolen, Krebsens Kvt. 58<br />

BRYG DIN EGEN ØL (JULEØL)<br />

KEN THØGERSEN<br />

Så er sommeren ovre, og man kan så småt<br />

begynde at tænke på julen. Så her har<br />

du mulighed for at brygge din egen JU-<br />

LEBRYG, så den er klar inden ”Julesneen<br />

falder” og kan på ingen måde sammenlignes<br />

med denne. Du vil lære at brygge<br />

øllet på et microbryganlæg, samtidig med<br />

at du lærer principperne og nogle af de<br />

kemiske processer, der forgår under brygningen.<br />

Du vil komme til at brygge din<br />

egen Ale og dit eget JULEBRYG. Der vil<br />

blive fortalt gode historier om øllets tilblivelse.<br />

Desuden vil der blive serveret en let<br />

anretning til de forskellige smagsprøver,<br />

der vil blive serveret. Du vil få mellem ca.<br />

17 - 25 liter ØL med hjem til JUL.<br />

Materialer: kr. 300,00.<br />

For uddybende spørgsmål kontakt Ken<br />

Thøgersen på www.hjemmebryggeren.dk<br />

Kurset afholdes uden om folkeoplysningsloven.<br />

22260<br />

15 lek/3 gange 750 kr.<br />

mandag 17.00-21.35 fra den 29. oktober<br />

Sønderrisskolen, Krebsens Kvt. 58<br />

TILMELDING<br />

Husk du kan tilmelde dig på<br />

WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

eller<br />

TLF. 7512 3805<br />

MAD · SUNDHED<br />

VÆGTSTOP-KURSUS<br />

PIA DUE<br />

Vægtstops-rådgivning og fysisk aktivitet<br />

Tab dig med ”små skridt”.<br />

Kurset er for dig, der er lidt for rund, + 40<br />

og gerne vil tabe sig.<br />

”Små skridt” er et koncept fra Sundhedsstyrelsen,<br />

hvor der indgår gruppesamtaler<br />

og undervisning om mad, krop, og bevægelse.<br />

Der vil til hver gruppemøde også<br />

være fysisk aktivitet, som er baseret på ikke<br />

motionsvante. På kurset får du mulighed<br />

for at blive bevidst om dine valg og sætte<br />

dig både langsigtede og midtvejs mål.<br />

Der vil være 7 mødegange på hold med<br />

10-12 personer.<br />

Medbring: Tøj du kan bevæge dig i, udendørs<br />

travesko og evt. vand og frugt.<br />

Undervisningen foregår den 5/9, 19/9,<br />

3/10, 24/10, 7/11, 21/11 og 5/12.<br />

22265<br />

17,5 lek/7 gange 735 kr. - *pris 645 kr.<br />

onsdag 19.00-21.20 fra den 5. september<br />

Fourfeldtskolen, Ndr. Fourfeldtvej 1<br />

MOTIONSSTART-KURSUS<br />

PIA DUE<br />

Få hjælp til at komme i gang med at motionere.<br />

Kurset henvender sig til dig, som<br />

ikke er motionsvant og har svært ved at<br />

komme i gang med at motionere og har<br />

brug for coaching, inspiration og motivation<br />

for at fastholde gode motionsvaner.<br />

På kurset vil vi arbejde med motivation for<br />

at fastholde nye motionsvaner, og du bliver<br />

præsenteret for viden om motivation<br />

og motion. Du kommer til at arbejde med<br />

dine barrierer for at starte med at dyrke<br />

motion. Du får hjælp til at udarbejde en<br />

individuel træningsplan. Endelig kan du<br />

få målt kondital, muskelstyrke og afprøve<br />

forskellige motionsformer.<br />

Motionsstartforløbet består af fem mødegange<br />

på følgende tidspunkter:<br />

12/9 og 26/9 kl. 19.00 - 21.20<br />

10/10, 31/10 og 14/11 kl. 19.00 - 20.30<br />

22266<br />

11 lek/5 gange 500 kr. - *pris 450 kr.<br />

Sædding Skole, Tarphagevej 70<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

MINDFULNESS - FITNESS FOR<br />

HJERNEN<br />

BIRTHE OLSSON<br />

Mindfulness er en tilstand, hvor du er<br />

bevidst tilstede i nu’et med fuld opmærksomhed<br />

og uden at vurdere og bedømme.<br />

Snesevis af videnskabelige undersøgelser<br />

viser, at det giver gode resultater både fysisk<br />

og psykisk at udøve Mindfulness.<br />

Gennem Mindfulness kan du træne din<br />

evne til at være nærværende i det nuværende<br />

øjeblik. Derved brydes uhensigtsmæssige<br />

reaktionsmønstre, der kan føre<br />

til stress og udbrændthed. Med enkle<br />

øvelser kan du finde større livsglæde, indre<br />

ro og mere tilfredshed i dit liv.<br />

22272<br />

16 lek/8 gange 680 kr. - *pris 600 kr.<br />

mandag 17.00-18.50 fra den 10. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

22273<br />

16 lek/8 gange 680 kr. - *pris 600 kr.<br />

mandag 19.00-20.50 fra den 10. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

MENTALTRÆNING MED NLP<br />

TINA SOFIE THERKELSEN<br />

Kurset er for dig der har prøvet lidt meditation<br />

og gerne vil lære om flere redskaber<br />

indenfor dette område.<br />

Er du interesseret i mentalsundhed og<br />

sundhedsfremme og tror du på, at et<br />

sundt sind giver dig mere overskud i din<br />

hverdag?<br />

Mød op til mentaltræning med NLP, hvor<br />

redskaber som visualisering og mentaltræning<br />

hjælper dig på vej.<br />

Kurset veksler mellem teori og praktiske<br />

øvelser.<br />

22271<br />

15 lek/10 gange 680 kr. - *pris 600 kr.<br />

torsdag 15.00-16.30 fra den 6. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70


KROP OG BEVÆGELSE<br />

MEDITATION FOR BEGYNDERE -<br />

LETØVEDE KAN VÆRE MED<br />

TINA SOFIE THERKELSEN<br />

Du vil komme på en rejse ind i dit sind,<br />

hvor du vil lære om vejrtrækning og om<br />

at skabe balance i dine tanker.<br />

Du vil lære at tømme dit hoved for støj<br />

og få en bedre forståelse af tankens kraft.<br />

Igennem denne rejse vil du få mulighed<br />

for at skabe en dybere ro og energi i både<br />

krop og sjæl.<br />

22267<br />

16 lek/8 gange 680 kr. - *pris 600 kr.<br />

tirsdag 19.15-21.00 fra den 4. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

KVINDE - KEND DIT SELVVÆRD<br />

TINA SOFIE THERKELSEN<br />

Til dig som gerne vil styrke dit selvværd,<br />

finde muligheder i dine værdier og derigennem<br />

styrke dine præstationer både<br />

professionelt og privat.<br />

Bliv bedre til at værdsætte dig selv for den<br />

du er. Få større forståelse for selvtillid og<br />

selvværd og hvordan det bygges op. Lær<br />

at give og modtage anerkendende ros.<br />

Kom og få NLP redskaber, der hjælper dig<br />

på vej.<br />

22268<br />

16 lek/8 gange 680 kr. - *pris 600 kr.<br />

mandag 18.30-20.15 fra den 3. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

NLP FOR BEGYNDERE<br />

TINA SOFIE THERKELSEN<br />

Få grundlæggende kendskab til NLP redskaber.<br />

Er du interesseret i personlig udvikling?<br />

– så kom og lær om NLP – et effektivt<br />

kommunikationsværktøj, der kan give dig<br />

indflydelse og som kan skabe positive forandringer<br />

i den hverdag.<br />

22269<br />

16 lek/8 gange 680 kr. - *pris 600 kr.<br />

mandag 16.30-18.15 fra den 3. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

NLP LEG MED TANKEN<br />

TINA SOFIE THERKELSEN<br />

For dig der har lidt kendskab til NLP fra et<br />

tidligere kursus.<br />

Har du lyst til at blive udfordret og udfordre<br />

andre med de effektive og sjove<br />

redskaber fra NLP – så mød op til dette<br />

kursus, der veksler mellem teori og praktiske<br />

øvelser.<br />

22270<br />

18 lek/9 gange 735 kr. - *pris 645 kr.<br />

tirsdag 17.00-18.50 fra den 4. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

NATURMEDICIN<br />

SUSANNE SEHER<br />

På dette kursus lærer du, hvordan du kan<br />

anvende naturmedicin til behandling af<br />

f.eks. hovedpine, forkølelse eller problemer<br />

med maven. Du lærer også, hvordan<br />

du kan benytte krydderurter til behandling<br />

af små skavanker. Naturmedicinen kan<br />

bruges til både voksne, børn og spædbørn<br />

og til dine kæledyr. Kurset bygger<br />

på principper fra den anerkendte tyske<br />

læge Samuel Hahnemann, der har utallige<br />

erfaringer med naturmedicinens gode<br />

virkning. Hahnemanns teorier bygger på<br />

lighedsprincippet, der går ud på, at hvis<br />

en rask person f.eks. indtager kina-bark<br />

vil det fremkalde hovedpine, men hvis en<br />

person med hovedpine indtager kina-bark<br />

vil hovedpinen forsvinde. Homøopater kalder<br />

også homøopati for holistisk årsagsbehandling.<br />

Det vil sige, at homøopaten<br />

forsøger at behandle årsagen til lidelsen,<br />

og har baseret ordinationen på forståelsen<br />

af hele det syge menneske. Homøopati anvendes<br />

til behandling af akutte og kroniske<br />

lidelser hos mennesker og dyr.<br />

Der må påregnes udgifter til materialer<br />

22275<br />

8 lek/1 gange 450 kr. - *pris 410 kr.<br />

lørdag 09.00-16.20 fra den 29. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

13<br />

ESBJERG<br />

YOGA FORUM<br />

GITTE PEDERSEN<br />

YOGA er verdens ældste form for motion.<br />

Vigtigst af alt lærer du at bruge dit åndedræt<br />

rigtigt!<br />

Øvelserne giver stræk, styrke, smidighed<br />

og dermed en bedre holdning. Igennem<br />

kombination af åndedrættet, øvelser og<br />

afspænding får du fornyet energi og velvære.<br />

Kan dyrkes af alle uanset alder.<br />

Husk at medbringe liggeunderlag, håndklæde<br />

og løstsiddende tøj.<br />

22311<br />

24 lek/24 gange 850 kr. - *pris 730 kr.<br />

tirsdag 16.45-17.30 fra den 11. september<br />

Forum Fritidscenter, Astrupvej 2<br />

YOGA VESTER NEBEL<br />

GITTE PEDERSEN<br />

Husk at medbringe liggeunderlag, håndklæde<br />

og løstsiddende tøj.<br />

22312<br />

24 lek/24 gange 850 kr. - *pris 730 kr.<br />

onsdag 16.45-17.30 fra den 12. september<br />

YOGA KVAGLUND<br />

GITTE PEDERSEN<br />

Husk at medbringe liggeunderlag, håndklæde<br />

og løstsiddende tøj.<br />

22313<br />

39 lek/26 gange 1.250 kr. - *pris 1060 kr.<br />

onsdag 18.00-19.15 fra den 12. september<br />

Kvaglund Skole, Askekrattet


14<br />

ESBJERG<br />

KROP OG BEVÆGELSE<br />

YOGA<br />

BITTEN SCHOU<br />

Yoga er en af mange metoder til stresshåndtering.<br />

Forløbet består af rolige bevægelser<br />

kombineret med åndedrættet,<br />

der fremmer den indre ro og balance.<br />

Yoga er befordrende for din livsglæde og<br />

bringer dig i tættere kontakt med dig selv.<br />

Foruden fysiske øvelser arbejdes der med<br />

åndedrætsteknikker og afspænding.<br />

Efter jul starter undervisningen først den<br />

28. januar 2013.<br />

22315<br />

42 lek/21 gange 1.360 kr. - *pris 1150 kr.<br />

mandag 10.00-11.30 fra den 17. september<br />

22316<br />

42 lek/21 gange 1.360 kr. - *pris 1150 kr.<br />

mandag 17.00-18.30 fra den 17. september<br />

Hvis ikke andet er<br />

beskrevet foregår yoga i<br />

<strong>FOF</strong>s nye kursus lokaler<br />

Kongensgade 70<br />

Kongensgade 110 - 114 ❙ 6700 Esbjerg<br />

Tlf. 76 11 42 00 ❙ Fax. 75 45 16 16<br />

annoncer@ugeavisen-esbjerg.dk<br />

www.<br />

redaktion@ugeavisen-esbjerg.dk<br />

ugeavisen-esbjerg.dk<br />

YOGA<br />

ELLEN LARSEN<br />

Yoga er et ældgammelt system. Det er for<br />

alle uanset alder og køn.<br />

Vi arbejder primært med fysiske øvelser,<br />

hvor åndedrættet indgår som en naturlig<br />

del af øvelserne. Der afsluttes hver gang<br />

med afslapning.<br />

Du er altid velkommen til at kontakte underviser<br />

Ellen Larsen på tlf. 2694 3511.<br />

22317<br />

52 lek/26 gange 1.610 kr. - *pris 1350 kr.<br />

mandag 15.15-16.45 fra den 17. september<br />

22318<br />

52 lek/26 gange 1.610 kr. - *pris 1350 kr.<br />

onsdag 16.45-18.15 fra den 19. september<br />

22319<br />

52 lek/26 gange 1.610 kr. - *pris 1350 kr.<br />

onsdag 15.00-16.20 fra den 19. september<br />

YOGA<br />

LILLY ANETTE JULIER<br />

Yoga er et ældgammelt system. Det er for<br />

alle. Vi arbejder primært med fysiske øvelser,<br />

hvori åndedrættet er en naturlig del<br />

af øvelsen. Der afsluttes hver gang med<br />

afslapning. Hvis der er ønsker om det,<br />

kan der laves ekstra åndedrætsøvelser,<br />

ligesom der også kan aftales yoga nidra<br />

(dybdeafslapning).<br />

Du er altid velkommen til at kontakte underviser<br />

Lilly Julier tlf. 7510 1147 / 2252<br />

1147.<br />

22321<br />

48 lek/24 gange 1.495 kr. - *pris 1255 kr.<br />

onsdag 11.30-13.00 fra den 19. september<br />

22322<br />

48 lek/24 gange 1.495 kr. - *pris 1255 kr.<br />

onsdag 09.30-11.00 fra den 19. september<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

YOGA<br />

DORIT GRUMSEN<br />

Underviseren er uddannet yogalærer og<br />

sygeplejerske og meget inspireret af Helle<br />

Gotved.<br />

Yoga er verdens ældste motionssystem.<br />

Få mere energi, bliv stærkere, mere smidig<br />

og bedre til at slappe af. Åndedræts- og<br />

afspændingsøvelser indgår, og du lærer at<br />

bruge kroppen mere rigtigt i dagligdagen.<br />

Har du spørgsmål vedr. holdet, er du velkommen<br />

til at kontakte underviser Dorit<br />

Grumsen tlf. 7516 2949 / 3026 7516.<br />

22325<br />

58 lek/29 gange 1.765 kr. - *pris 1475 kr.<br />

tirsdag 16.15-17.45 fra den 4. september<br />

22326<br />

58 lek/29 gange 1.765 kr. - *pris 1475 kr.<br />

torsdag 17.15-18.45 fra den 6. september<br />

22327<br />

58 lek/29 gange 1.765 kr. - *pris 1475 kr.<br />

torsdag 19.00-20.30 fra den 6. september<br />

YOGA FOR GRAVIDE/<br />

FØDSELSFORBEREDELSE<br />

DORIT GRUMSEN<br />

Underviser Dorit Grumsen har mange års<br />

erfaring med undervisning af gravide og<br />

er uddannet yogalærer og sygeplejerske.<br />

Yogaøvelser, åndedrætsøvelser og afspænding<br />

tilpasset graviditeten og den<br />

kommende fødsel, giver mulighed for<br />

større velvære og en lettere fødsel.<br />

Har du spørgsmål vedr. holdet, er du velkommen<br />

til at kontakte underviser Dorit<br />

Grumsen tlf. 7516 2949 / 3026 7516.<br />

22330<br />

16 lek/8 gange 680 kr. - *pris 600 kr.<br />

tirsdag 18.00-19.30 fra den 28. august<br />

22331<br />

16 lek/8 gange 680 kr. - *pris 600 kr.<br />

tirsdag 18.00-19.30 fra den 30. oktober


KROP OG BEVÆGELSE<br />

BALANCE FOR KROP OG SJÆL<br />

SHUANG ZHAO WINKEL<br />

Dette hold gør noget ved krop og sjæl,<br />

med balancen som det centrale punkt!<br />

Vi starter med Walanna Yoga til opvarmning,<br />

derefter dyrker vi Tai Chi og Qi Gong<br />

til at få sindet og kroppen til at forenes og<br />

sidst, og afslutningsvist laver vi måtteøvelser<br />

og Yoga med en fleksibelt krop og et<br />

roligt/glad sind.<br />

Holdet er særligt til dig, som lider af stress<br />

til daglig eller har problemer med nakken/<br />

skulder eller dig, som ikke kan finde overskud<br />

til at nå dine daglige gøremål.<br />

22332<br />

8 lek/4 gange 440 kr. - *pris 400 kr.<br />

onsdag 18.00-19.50 fra den 12. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

MINDFULLNESS YOGA<br />

LENE JACOBSEN<br />

Yoga skaber harmoni mellem krop, sind<br />

og tanker. Yoga giver indre ro til krop og<br />

sjæl. Timen er opbygget på begynderniveau.<br />

Der trænes med balanceøvelser<br />

samt små lette øvelser kombineret med<br />

mindfullness meditation. Målet for yogatimen<br />

er at give dig velvære og en forbedret<br />

livsstil til kroppen. Ved yoga kan<br />

du hurtigt opnå positive resultater.<br />

22367<br />

18 lek/12 gange 685 kr. - *pris 595 kr.<br />

mandag 17.15-18.45 fra den 17. september<br />

Tobakken, Gasværksgade 2<br />

PILATES MED MINDFULNESS/YOGA<br />

LENE JACOBSEN<br />

Pilates er både styrke og smidighed i en<br />

og samme træning. Pilates er en god kobling<br />

mellem din bevidsthed og din krop.<br />

De fysiske resultater af træningen er stabilitet,<br />

styrke, udholdenhed og smidighed<br />

omkring rygsøjlen.<br />

Lene Jacobsen arbejder samtidig med<br />

bodymind-meditation, således at dit åndedræt<br />

og dit sind får en velafbalanceret<br />

time.<br />

22368<br />

18 lek/12 gange 735 kr. - *pris 645 kr.<br />

fredag 09.00-10.30 fra den 21. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

PILATES FOR BEGYNDERE<br />

LENE JACOBSEN<br />

Pilates er både styrke og smidighed i en<br />

og samme træning. Pilates er en god kobling<br />

mellem din bevidsthed og din krop.<br />

De fysiske resultater af træningen er stabilitet,<br />

styrke, udholdenhed og smidighed<br />

omkring rygsøjlen.<br />

22369<br />

10 lek/10 gange 470 kr. - *pris 420 kr.<br />

tirsdag 16.00-16.50 fra den 18. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

MAVE - RYGHOLD<br />

METTE IBSEN<br />

Holdet vil have fokus på styrke og stabilitetstræning<br />

omkring mave og ryg, men<br />

også andre regioner i kroppen. Holdet er<br />

for dig, der gerne vil forebygge rygproblemer<br />

eller for dig, der allerede har rygproplemer<br />

og har et ønske om at træne<br />

ryggen op.<br />

Vi arbejder med forskellige redskaber bl.a.<br />

store bolde, elastikker, stepbænke, og det<br />

vil variere lidt fra gang til gang.<br />

22333<br />

13 lek/12 gange 595 kr. - *pris 440 kr.<br />

torsdag 19.00-20.00 fra den 6. september<br />

Esbjerg Fysioterapi Norgesgade 44.1<br />

MOTIONSHOLDET<br />

RIKKE KORSHOLM<br />

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at<br />

føre et fysisk aktivt liv og eventuelt forebygge<br />

diverse livsstilssygdomme. En motionstime,<br />

hvor træningen hovedsagligt fokuserer<br />

på at forbedre din kondition, men<br />

hvor der også arbejdes med styrkende og<br />

stabiliserende øvelser for hele kroppen. Vi<br />

arbejder med forskellige redskaber bl.a.<br />

store bolde, elastikker, stepbænke, det<br />

varierer lidt fra gang til gang. En time hvor<br />

vi får lidt sved på panden.<br />

22335<br />

15 lek/15 gange 630 kr. - *pris 545 kr.<br />

onsdag 09.00-09.55 fra den 22. august<br />

Esbjerg Fysioterapi Norgesgade 44.1<br />

Rosendahls-koncernen er en af Danmarks største og førende leverandører af grafiske<br />

totalløsninger. Tilsammen leverer vores tre selvstændige trykkerier og tilhørende kompetencecentre<br />

alt, hvad din virksomhed eller organisation skal bruge for at kommunikere<br />

med omverdenen. Med kvalitet, gennemslagskraft – og styr på omkostningerne.<br />

Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N · Tel. 76 10 11 12 · www.rosendahls.dk<br />

15<br />

ESBJERG


16<br />

ESBJERG<br />

KROP OG BEVÆGELSE<br />

EFFEKTIV KROPSTRÆNING<br />

Kurset er for alle, der ønsker en effektiv<br />

træning for hele kroppen.<br />

Vi kommer hele kroppen igennem ved<br />

hjælp af styrkende- stabiliserende og<br />

holdningskorrigerende øvelser samt bækkenbundtræning.<br />

Der anvendes forskellige<br />

redskaber såsom elastikker, små/store<br />

bolde, gym-stick, stepbænke, det varierer<br />

fra gang til gang. Vi afslutter træningen<br />

med afspænding for hele kroppen.<br />

22337<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

tirsdag 09.30-11.00 fra den 18. september<br />

Rikke Korsholm<br />

22340<br />

30 lek/15 gange 1.050 kr. - *pris 900 kr.<br />

tirsdag 14.15-15.45 fra den 14. august<br />

Pernille Panzer Mellerup<br />

22342<br />

30 lek/15 gange 1.050 kr. - *pris 900 kr.<br />

torsdag 16.15-17.45 fra den 16. august<br />

Pernille Pasgaard<br />

KROPSBEVIDSTHED - BÆKKENBUND<br />

ANNIE GRAAE<br />

Kurset tager sigte på at give deltagerne<br />

lejlighed til at lære deres krop at kende<br />

gennem holdningskorrektion og styrkende<br />

og stabiliserende øvelser for hele kroppen.<br />

En ting mange kvinder døjer med er svag<br />

bækkenbund og deraf følgende inkontinensproblemer,<br />

hvorfor der vil blive inddraget<br />

bækkenbundsøvelser. Vi afslutter hver<br />

gang med afspænding for hele kroppen.<br />

22339<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

tirsdag 12.30-14.00 fra den 11. september<br />

Hvis ikke andet er oplyst<br />

oplyst foregår kurserne hos<br />

Esbjerg Fysioterapi<br />

Norgesgade 44.1<br />

FYSIOPILATES BEGYNDER/LET<br />

ØVEDE<br />

ANNIE GRAAE<br />

Fysiopilates er Pilates anvendt fysioterapeutisk.<br />

Undervisningen sigter mod at<br />

skabe et stabilt muskelcenter, korrigere<br />

ubalance, sænke spændingsniveauet og<br />

derved opnå en mere harmonisk holdning.<br />

22344<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

tirsdag 16.15-17.45 fra den 11. september<br />

FYSIOPILATES ØVEDE<br />

ANNIE GRAAE<br />

22345<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

tirsdag 18.00-19.30 fra den 11. september<br />

MASSAGE<br />

PERNILLE PASGAARD<br />

Tag din partner eller veninde med til en<br />

dag, hvor i kan lære at give og modtage<br />

massage. Stress, træthed og bekymringer<br />

får os til at spænde musklerne, og<br />

resultatet er hovedpine, smerter og uro i<br />

kroppen. Ved hjælp af nogle simple massagegreb<br />

og enkle afspændingsøvelser<br />

kan spændingerne løsnes og styrken i ryg,<br />

nakke og skuldre genvindes. Medbring<br />

løst behageligt, gammelt tøj, tæppe,<br />

håndklæde, massageolie og madpakke.<br />

Tilmelding parvis – prisen er pr. deltager.<br />

22347<br />

6,5 lek/1 gange 425 kr. - *pris 390 kr.<br />

søndag 10.00-16.30 fra den 30. september<br />

22348<br />

6,5 lek/1 gange 425 kr. - *pris 390 kr.<br />

lørdag 10.00-16.30 fra den 29. september<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

FUNKTIONEL TRÆNING<br />

RIKKE KORSHOLM<br />

Vi kommer hele kroppen igennem med<br />

styrkende og stabiliserende øvelser med<br />

sved på panden. Holdningskorrigerende<br />

øvelser vil også være en del af træningen.<br />

Øvelserne vil blive tilpasset den enkelte<br />

deltager. Forskellige redskaber som store<br />

og små bolde, stepbænke og elastikker vil<br />

blive anvendt.<br />

Vi afslutter træningen med bækkenbundsøvelser<br />

og udspænding af kroppen.<br />

22354<br />

16 lek/16 gange 675 kr. - *pris 595 kr.<br />

tirsdag 08.30-09.30 fra den 14. august<br />

EFTERFØDSEL - TAG BARNET MED<br />

RIKKE KORSHOLM<br />

Kurset er til dig, som har født inden for<br />

det sidste halve år.<br />

Vi arbejder med en effektiv træning af<br />

bækkenbundsmusklerne, konditionstræning,<br />

styrketræning og holdningskorrektion.<br />

Brug et par timer en gang om ugen på<br />

dig selv. Du må gerne tage dit barn med.<br />

22349<br />

16 lek/8 gange 675 kr. - *pris 595 kr.<br />

onsdag 12.00-13.30 fra den 22. august<br />

22350<br />

16 lek/8 gange 675 kr. - *pris 595 kr.<br />

onsdag 12.00-13.30 fra den 24. oktober


KROP OG BEVÆGELSE<br />

CALLANETICS<br />

HELLE D. CHRISTIANSEN<br />

Styrk dine muskler og led på en skånsom<br />

måde med korte intense øvelser.<br />

Callanetics er en sport, hvor du styrker dine<br />

rygmuskler, du lærer at kontrollere dine<br />

muskler og din krop. Uden at svede får du<br />

en smuk og tonet krop. Lektionen afsluttes<br />

med en fuld afspænding. Der undervises af<br />

en uddannet Callanetics instruktører.<br />

Alle kan deltage – husk vattæppe og løstsiddende<br />

tøj.<br />

22351<br />

42 lek/28 gange 1.385 kr. - *pris 1175 kr.<br />

torsdag 18.00-19.25 fra den 20. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

POWERHOOP - HULAHOPRING<br />

TINNA WINKEL<br />

Få styrket dine led og muskler. Bevægelse<br />

med hulahopringen er rigtig godt for hele<br />

kroppen, kredsløb, talje, ryg osv.<br />

Her kan du lære at finde en teknik, så du<br />

selv kan rotere med hulahopringen og<br />

holde formen ved lige.<br />

De nye ”tunge” hulahopringe er et godt<br />

værktøj til at nå de dybereliggende muskler.<br />

Udover at svinge hulahopringen om<br />

taljen til god musik, vil der indgå lidt<br />

styrke, balance og afspænding i forløbet.<br />

Kurset er åbent for alle/uden for folkeoplysningsloven<br />

OBS – medbring powerhoop til kurset.<br />

22352<br />

6 lek/6 gange 410 kr. - *pris 380 kr.<br />

torsdag 17.30-18.25 fra den 20. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

Registreret revisionsaktieselskab<br />

75 15 17 33<br />

Smedevej 33 · 6710 Esbjerg V<br />

TAI CHI BEGYNDERE OG LET ØVEDE<br />

TORKIL BUNDGÅRD<br />

Tai Chi er et gammelt kinesisk træningssystem<br />

med rødder i den kinesiske filosofi.<br />

Tai Chi består af en række bevægelser,<br />

der udføres meget langsomt med flydende<br />

overgang. Tai Chi styrker og afspænder<br />

kroppen.<br />

22353<br />

18 lek/9 gange 735 kr. - *pris 645 kr.<br />

mandag 19.00-20.30 fra den 17. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

ZUMBA FOR SENIORER<br />

RIKKE NIELSEN<br />

Zumba er én af de hurtigst voksende motions-<br />

og træningsmetoder baseret på<br />

dans. Metoden er effektiv til både vægttab<br />

og toning af kroppen samtidig med,<br />

at du har det sjovt, mens du får pulsen<br />

op og sved på panden, som med garanti<br />

efterlader dig med godt humør og fuld af<br />

ny energi efter træningen.<br />

Dette kursus er for seniorer, hvor der bliver<br />

taget hensyn til hvor meget du kan.<br />

22360<br />

12 lek/12 gange 555 kr. - *pris 495 kr.<br />

mandag 17.30-18.25 fra den 17. september<br />

ZUMBA FOR STORE PIGER<br />

RIKKE NIELSEN<br />

Dette hold er for store piger, hvor der bliver<br />

taget hensyn til hvor meget du kan.<br />

22361<br />

12 lek/12 gange 555 kr. - *pris 495 kr.<br />

mandag 18.45-19.40 fra den 17. september<br />

REGISTREREDE REVISORER:<br />

Agnete Dahlmann<br />

Kent Olesen<br />

Ole Lauridsen<br />

Ole Pedersen<br />

Torben Hansen<br />

Lisbeth Olesen<br />

Dalida Ciric<br />

www.danskrevision.dk<br />

esbjerg@danskrevision.dk<br />

ZUMBA<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

powerhoop.dk<br />

22362<br />

12 lek/12 gange 525 kr. - *pris 465 kr.<br />

torsdag 15.00-15.55 fra den 20. september<br />

Regitse Boyschau<br />

22363<br />

12 lek/12 gange 525 kr. - *pris 465 kr.<br />

torsdag 16.10-17.05 fra den 20. september<br />

Regitse Boyschau<br />

22364<br />

13 lek/13 gange 550 kr. - *pris 485 kr.<br />

torsdag 17.30-18.15 fra den 6. september<br />

Juliet Jeremiassen<br />

22365<br />

13 lek/13 gange 550 kr. - *pris 485 kr.<br />

torsdag 18.40-19.25 fra den 6. september<br />

Juliet Jeremiassen<br />

ZUMBA GOLD MED TONING<br />

LENE JACOBSEN<br />

Lene Jacobsen har valgt at have fokus på<br />

Zumba Gold med toning, fordi der her tages<br />

hensyn til hele kroppen og tempoet er<br />

arrangeret således, at du kan nå at følge<br />

med og komme helt ud i yderstillingerne.<br />

22366<br />

10 lek/10 gange 470 kr. - *pris 420 kr.<br />

mandag 16.00-16.50 fra den 17. september<br />

Der undervises i Zumba<br />

på Tobakken,<br />

Gasværksgade 2<br />

17<br />

ESBJERG


18<br />

ESBJERG<br />

HENSYNSTAGENDE UNDERVISNING<br />

ORIENTALSK DANS / MAVEDANS -<br />

BEGYNDERE<br />

TINNA WINKEL<br />

En formidling af musik og rytmer fra mellemøstlige<br />

lande. Indøvelse af basisbevægelser,<br />

der bliver sat sammen til små<br />

trinkombinationer. For deltagere uden<br />

forkundskaber.<br />

22370<br />

10 lek/10 gange 520 kr. - *pris 470 kr.<br />

torsdag 18.30-19.25 fra den 20. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

ORIENTALSK DANS / MAVEDANS -<br />

FORTSÆTTERE<br />

TINNA WINKEL<br />

En formidling af musik og rytmer fra mellemøstlige<br />

lande. Indøvelse af basisbevægelser,<br />

der bliver sat sammen til små trinkombinationer.<br />

For deltagere med forkundskaber.<br />

22371<br />

10 lek/10 gange 520 kr. - *pris 470 kr.<br />

torsdag 19.30-20.25 fra den 20. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

BALLROOMFITNESS<br />

LENE JACOBSEN<br />

Ballroomfitness er et motions- og dansekoncept,<br />

hvor du lærer at danse vals,<br />

tango, cha cha cha, jive, rumba, samba<br />

og så videre, mens du får sved på panden<br />

og får rigtig god motion. Kombinationen<br />

af dans og aerobic sætter en højt energiniveau.<br />

Kurset får ikke tilskud fra folkeoplysningsloven<br />

22376<br />

12 lek/12 gange 525 kr. - *pris 465 kr.<br />

torsdag 16.15-17.05 fra den 20. september<br />

Tobakken, Gasværksgade 2<br />

HENSYNSTAGENDE UNDERVISNING<br />

For alle, der pga. et fysisk eller psykisk handicap ikke kan følge et almindeligt hold inden for<br />

det pågældende emne. Er du i tvivl, kan du ringe til <strong>FOF</strong> på 7512 3805.<br />

Undervisningen foregår på små hold, med max 7 deltagere, så der er mulighed for at få<br />

individuel vejledning i forhold til den enkeltes handicap, gener og skavanker.<br />

Første undervisningsgang skal der underskrives en ”tro og love erklæring”<br />

HENSYNSTAGENDE YOGA<br />

INGER MARGRETHE STÖIER<br />

Undervisningen er tilrettelagt så der tages<br />

hensyn til dig, der har problemer med nakke/skulder,<br />

åndedræt, knogleskørhed, gigt<br />

eller lignende. Yoga giver kropsbevidsthed,<br />

styrke, smidighed, skaber balance og velvære<br />

i kroppen og giver ro i sindet.<br />

22401<br />

24 lek/12 gange 900 kr. - *pris 780 kr.<br />

tirsdag 10.00-11.30 fra den 11. september<br />

Inger Margrethe Stöier, Darumvej 88,1<br />

22402<br />

24 lek/12 gange 900 kr. - *pris 780 kr.<br />

torsdag 09.30-11.00 fra den 13. september<br />

Inger Margrethe Stöier, Darumvej 88,1<br />

OSTEOPOROSE<br />

Kurserne er tilrettelagt for deltagere med<br />

knogleafkalkning/osteoporose.<br />

Vi arbejder med alsidige bevægelser, lettere<br />

styrketræning, holdningskorrektion<br />

og afspænding.<br />

Der undervises på små hold, og der tages<br />

hensyn til den enkeltes handicap.<br />

Kurserne arrangeres i samarbejde med<br />

Osteoporose-foreningen.<br />

22406<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

torsdag 09.30-11.00 fra den 6. september<br />

Pernille Panzer Mellerup<br />

Esbjerg Fys. Terapi, Norgesgade 44, 1<br />

22407<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

onsdag 10.00-11.30 fra den 5. september<br />

Rikke Korsholm<br />

Esbjerg Fys. Terapi, Norgesgade 44, 1<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

FYSIOPILATES BEGYNDER<br />

PERNILLE PASGAARD<br />

Fysiopilates er pilates anvendt fysioterapeutisk.<br />

Undervisningen sigter mod at<br />

skabe et stabilt muskelcenter, korrigere<br />

ubalance, sænke spændingsniveauet og<br />

derved opnå en mere harmonisk holdning.<br />

Du vil i undervisningen få redskaber til at<br />

tage vare på dine skavanker og handicap.<br />

Undervisningen tilrettelægges således, at<br />

der er mulighed for individuel vejledning.<br />

Der undervises på små hold, hvor der tages<br />

hensyn til den enkelte.<br />

22411<br />

30 lek/15 gange 1.050 kr. - *pris 900 kr.<br />

torsdag 14.15-15.45 fra den 16. august<br />

Esbjerg Fys. Terapi, Norgesgade 44, 1<br />

FYSIOPILATES<br />

BENTE JÜRGENSEN<br />

22414<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

mandag 14.15-15.45 fra den 3. september<br />

Esbjerg Fys. Terapi, Norgesgade 44, 1<br />

FYSIOPILATES<br />

ANITA IBSEN<br />

22410<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

onsdag 15.00-16.30 fra den 12. september<br />

Esbjerg Fys. Terapi, Norgesgade 44, 1


HENSYNSTAGENDE UNDERVISNING<br />

FYSIOPILATES ØVEDE<br />

ANNIE GRAAE<br />

22412<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

fredag 08.30-10.00 fra den 14. september<br />

Esbjerg Fys. Terapi, Norgesgade 44, 1<br />

22413<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

fredag 10.15-11.45 fra den 14. september<br />

Esbjerg Fys. Terapi, Norgesgade 44, 1<br />

ENERGITRÆNING FOR<br />

KRÆFTPATIENTER<br />

ANNIE GRAAE<br />

Energitræning er en kombination af Qigong,<br />

som er en gammel kinesisk træningsform<br />

og nyere vestlige træningsformer<br />

som pilates, og afspænding.<br />

Mange kræftpatienter oplever både under<br />

og efter strålebehandling og kemoterapi<br />

stivhed og smerter i hele kroppen.<br />

Træningen vil bestå af løsnende, dynamiske<br />

øvelser, som tager sigte på at smidiggøre<br />

og afspænde, så der kommer energi<br />

tilbage til kroppen. Øvelserne er tilrettelagt,<br />

så næsten alle kan deltage.<br />

Underviseren er fysioterapeut og har stor<br />

erfaring i netop den form for undervisning.<br />

22426<br />

24 lek/12 gange 865 kr. - *pris 745 kr.<br />

torsdag 12.30-14.00 fra den 13. september<br />

Esbjerg Fys. Terapi, Norgesgade 44, 1<br />

TILMELDING<br />

Husk du kan tilmelde dig på<br />

WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

eller<br />

TLF. 7512 3805<br />

YOGA MED SPEC. FOKUS PÅ RYG OG<br />

BÆKKENBUND<br />

DORIT GRUMSEN<br />

Underviser Dorit Grumsen har arbejdet<br />

med ovennævnte i mange år, er uddannet<br />

yogalærer og sygeplejerske og meget<br />

inspireret af Helle Gotved.<br />

Kurset henvender sig til personer, der<br />

p.g.a. problemer i ryg og/eller bækkenbund<br />

ikke kan deltage på almindelige<br />

hold.<br />

Hele kroppen arbejdes hver gang igennem,<br />

men der tages udgangspunkt i at<br />

bevidstgøre om og få en bedre funktion<br />

af bækkenbund og ryg. Individuel vejledning<br />

gives. Max 7 deltagere på holdene.<br />

Har du spørgsmål vedr. holdet, er du velkommen<br />

til at kontakte underviser Dorit<br />

Grumsen tlf. 7516 2949 / 3026 7516.<br />

22418<br />

56 lek/28 gange 1.710 kr. - *pris 1430 kr.<br />

tirsdag 14.30-16.00 fra den 04. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

22419<br />

56 lek/28 gange 1.710 kr. - *pris 1430 kr.<br />

onsdag 11.00-12.30 fra den 05. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

YOGA/BEVÆGELSE/HANDICAP<br />

MARIA JENSEN<br />

For deltagere med bevægelseshandicap<br />

pga. gigt, dårlig ryg, fibromyalgi, piskesmæld,<br />

ryg/nakke/skulderproblemer eller<br />

lign.<br />

Undervisningen giver bevidsthed om<br />

kroppen i ro og bevægelse. Der opnås<br />

styrke, smidighed, bedre vejrtrækning og<br />

evne til at afspænde.<br />

Der er max 7 deltagere på holdet, og der<br />

tages hensyn til den enkelte deltager.<br />

22424<br />

50 lek/25 gange 1.600 kr. - *pris 1350 kr.<br />

mandag 13.00-14.30 fra den 17. september<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

YOGA - RYGTRÆNING<br />

DORIT GRUMSEN<br />

Kurset henvender sig til personer, der<br />

p.g.a. problemer i ryggen ikke kan deltage<br />

på et almindeligt hold. Hele kroppen<br />

arbejdes igennem, men der vil blive taget<br />

udgangspunkt i ryggens velbefindende.<br />

Mange af øvelserne laves efter inspiration<br />

fra kurser på Gotvedskolen. Der tages<br />

individuelle hensyn. Max 7 deltagere på<br />

holdet.<br />

Har du spørgsmål vedr. holdet, er du velkommen<br />

til at kontakte underviser Dorit<br />

Grumsen tlf. 7516 2949 / 3026 7516.<br />

22420<br />

56 lek/28 gange 1.710 kr. - *pris 1430 kr.<br />

fredag 09.30-11.00 fra den 31. august<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

22421<br />

56 lek/28 gange 1.710 kr. - *pris 1430 kr.<br />

fredag 11.15-12.45 fra den 31. august<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

EDB NØRDER<br />

INGE MARIA QUIST/JAN GRØNBECK<br />

SØRENSEN<br />

Er du glad for computeren, nysgerrig og<br />

vil gerne fastholde og udvikle brugen af<br />

den, så kan det være, at en netværksgruppe<br />

er noget for dig. Her mødes vi<br />

med forskellige forudsætninger og arbejder<br />

ud fra egne interesser og med mulighed<br />

for at udveksle med ligesindede.<br />

Kurser for personer med senhjerneskade.<br />

22440<br />

28 lek/14 gange 1.005 kr. - *pris 865 kr.<br />

torsdag 14.00-15.50 fra den 30. august<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

22441<br />

28 lek/14 gange 1.005 kr. - *pris 865 kr.<br />

torsdag 14.00-15.50 fra den 30. august<br />

<strong>FOF</strong> Kursuslokaler, Kongensgade 70<br />

19<br />

ESBJERG


20<br />

ESBJERG<br />

ENGELSK FOR BEGYNDERE<br />

PATRICIA HABIB MORTENSEN<br />

Vi gennemgår og træner forskellige situationer,<br />

du kunne blive udsat for i dit<br />

rejseliv – bl.a. gennem rollespil. Styrk dine<br />

engelskkundskaber, udvid dit ordforråd<br />

og få rimelig styr på grammatik og udtale.<br />

Det drejer sig ikke om at udtrykke sig<br />

100% korrekt, men at kunne formulere<br />

sine spørgsmål og forstå et svar. En mere<br />

nutidig, utraditionel og underholdende<br />

undervisningsform uden dyre lærebøger<br />

– og vi starter der, hvor du står lige nu.<br />

22475<br />

40 lek/20 gange 1.280 kr. - *pris 1080 kr.<br />

tirsdag 10.00-11.50 fra den 18. september<br />

22476<br />

40 lek/20 gange 1.280 kr. - *pris 1080 kr.<br />

tirsdag 12.30-14.20 fra den 18. september<br />

ENGELSK 2<br />

PATRICIA HABIB MORTENSEN<br />

Du kan noget engelsk til husbehov, men<br />

mangler ord – især når du skal tale. Du<br />

kender situationen med, at du egentlig<br />

forstår noget engelsk, men når du selv<br />

skal tale, er du i tvivl, har glemt ordene<br />

eller de lyder helt forkert… Du vil på kurset<br />

forbedre dit engelsk gennem samtale,<br />

tekst og øvelser, som giver dig lyst<br />

og mod til at kaste dig ud i det engelske.<br />

Materialeudgift må påregnes.<br />

22477<br />

40 lek/20 gange 1.280 kr. - *pris 1080 kr.<br />

fredag 10.00-11.50 fra den 21. september<br />

SPROG<br />

ENGELSK FOR FORTSÆTTERE<br />

INGE-LISE HANSEN<br />

Du har erhvervet dig et grundlæggende<br />

kendskab til det engelske sprog, evt. efter<br />

deltagelse på tidligere års aftenskoleundervisning.<br />

Ud fra emner taget fra såvel engelsk litteratur<br />

og tidsskrifter – men også fra din<br />

hverdag, får du rig mulighed for at bruge<br />

sproget i samtaler og debatter. Der satses<br />

i højere grad på din evne til at udtrykke<br />

dig på sproget end på grammatisk korrekthed.<br />

22450<br />

36 lek/18 gange 1.220 kr. - *pris 1040 kr.<br />

onsdag 10.00-11.50 fra den 26. september<br />

22451<br />

36 lek/18 gange 1.220 kr. - *pris 1040 kr.<br />

tirsdag 10.00-11.50 fra den 25. september<br />

CAMBRIDGE COLLEGE: FIRST<br />

SERTIFICATE (FCE)<br />

BENNY BUKHAVE<br />

Cambridge College er internationale engelskkurser,<br />

som er anerkendte overalt i<br />

udlandet, både på universiteter og i virksomheder.<br />

På alle niveauer foregår undervisningen<br />

på engelsk, og lærerne er<br />

alle native speakers. Kurserne giver både<br />

mundtlig og skriftlig træning og fører<br />

frem til en eksamen, der afholdes hvert<br />

år i maj/juni. Deltagere, der ønsker at gå<br />

til eksamen, vil blive opkrævet et særskilt<br />

gebyr. Ekstraudgifter til lærebog (ca. kr.<br />

250) + kopier. Det er også muligt at tage<br />

eksamen på en studietur til Bournemouth<br />

i England. Studieturen vil koste 5.500 +<br />

1.600 i gebyr for selve eksamen, gebyret<br />

er det samme over hele verden.<br />

Se mere på <strong>FOF</strong>´s hjemmeside<br />

22455<br />

45 lek/15 gange 1.215 kr. - *pris kr.<br />

onsdag 19.00-21.45 fra den 29. august<br />

22456<br />

45 lek/15 gange 1.215 kr. - *pris kr.<br />

mandag 19.00-21.45 fra den 27. august<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

TYSK FOR BEGYNDERE<br />

SUSANNE SEHER<br />

Kom i gang med at tale tysk!<br />

Hvis du har forretningsforbindelser i Tyskland<br />

eller du skal på ferie til Tyskland eller<br />

på skiferie i Østrig, er det sjovere, hvis du<br />

kan tale tysk. På kurset vil du lære at føre en<br />

samtale, så du kan klare dig i almindelige<br />

hverdagssituationer. Du får også et indblik<br />

i tyske kultur- og samfundsforhold og gode<br />

idéer til kultur- og ferieoplevelser i Tyskland.<br />

22457<br />

26 lek/13 gange 950 kr. - *pris 820 kr.<br />

tirsdag 16.00-17.50 fra den 11. september<br />

22458<br />

26 lek/13 gange 950 kr. - *pris 820 kr.<br />

torsdag 18.00-19.50 fra den 13. september<br />

TYSK FOR LETØVEDE<br />

SUSANNE SEHER<br />

Dette kursus er for dig, der allerede kan lidt<br />

tysk, men ønsker at lære mere om vores<br />

store nabolands sprog. Indholdet i kurset<br />

bliver planlagt ud fra de enkelte kursisters<br />

interesser og ønsker, og samtidig får du et<br />

indblik i tyske kultur- og samfundsforhold.<br />

22459<br />

26 lek/13 gange 950 kr. - *pris 820 kr.<br />

torsdag 16.00-17.50 fra den 13. september<br />

TYSK FOR FORRETNINGSFOLK<br />

SUSANNE SEHER<br />

Dette kursus er for dig, der allerede har<br />

forretningsforbindelser i Tyskland eller<br />

ønsker at komme ind på det tyske marked.<br />

Vi træner udtryk fra forretningslivet<br />

og snakker om arbejdspladskultur og de<br />

uskrevne regler ved forhandlinger i Tyskland.<br />

Der kan max. være 10 kursister på holdet,<br />

der er baseret på intensiv mundtlig kommunikation<br />

med forretningsforbindelser.<br />

22460<br />

26 lek/13 gange 1150 kr. - *pris 1020 kr.<br />

onsdag 17.00-18.50 fra den 12. september


SPANSK BEGYNDERE<br />

ELENA KELLY<br />

På dette kursus får du mulighed for at stifte<br />

bekendtskab med det spanske sprog.<br />

Grundlæggende udtaleregler vil blive<br />

gennemgået, og vægten vil blive lagt på<br />

at give deltageren kendskab til dagligsproget.<br />

Vi vil læse enkelte tekster, små dialoger<br />

og andre kommunikationsøvelser.<br />

22465<br />

50 lek/25 gange 1.600 kr. - *pris 1350 kr.<br />

tirsdag 20.00-21.50 fra den 25. september<br />

SPANSK FORTSÆTTERE<br />

ELENA KELLY<br />

Du har gennemgået begynderkursus/<br />

turistkursus i spansk eller har tilsvarende<br />

forudsætninger, dvs. et mindre ordforråd<br />

samt helt elementært kendskab til udtaleregler<br />

og grammatik. Med udgangspunkt<br />

i grundbogen ”A que no?” sigter kurset<br />

mod en øget forståelse og anvendelse af<br />

spansk i hverdagssituationer. Desuden inddrages<br />

tekster/film/bånd, som omhandler<br />

spanske og latinamerikanske forhold.<br />

22466<br />

50 lek/25 gange 1.600 kr. - *pris 1350 kr.<br />

tirsdag 18.00-19.50 fra den 25. september<br />

SPANSK KONVERSATION<br />

ELENA KELLY<br />

Dette hold henvender sig til kursister, som<br />

allerede har lært det spanske sprog. Vi vil<br />

snakke om interessante og nyttige emner,<br />

læse artikler og historier og tale om indholdet.<br />

Vedligeholdelse og yderligere udbygning af<br />

ordforråd er nøgleordene på dette kursus.<br />

22467<br />

50 lek/25 gange 1.600 kr. - *pris 1350 kr.<br />

onsdag 17.30-19.20 fra den 26. september<br />

SPROG<br />

TURIST-SPANSK<br />

ELENA KELLY<br />

Få smag for Spanien. Glæd dig til en endnu<br />

sjovere ferie, hvor du kan bestille mad<br />

og drikke, spørge om vej, handle, føre en<br />

simpel samtale på spansk m.v.<br />

Dette kursus lægger netop vægt på typiske<br />

situationer, som enhver turist kan<br />

komme ud for. Turistspansk tager udgangspunkt<br />

i tekster, bånd og musik.<br />

Ingen forkundskaber kræves.<br />

22468<br />

30 lek/15 gange 1.060 kr. - *pris 910 kr.<br />

onsdag 19.30-21.20 fra den 26. september<br />

FRANSK FOR BEGYNDERE<br />

INGE-LISE HANSEN<br />

Udover at lære regler for udtale og de<br />

mest grundlæggende regler for grammatikken,<br />

lægges der vægt på at få oparbejdet<br />

et ordforråd, så du allerede efter<br />

få lektioner vil kunne fremsige nogle små<br />

sætninger på fransk.<br />

Du vil opdage at fransk måske nok er vanskeligt,<br />

men også kan være sjovt at lære.<br />

22461<br />

36 lek/18 gange 1.220 kr. - *pris 1040 kr.<br />

mandag 10.00-11.50 fra den 24. september<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

21<br />

ESBJERG<br />

ITALIENSK 1 FOR BEGYNDERE<br />

ANNA MARIA GIOIA<br />

Hvad laver du en kedelig vinteraften?<br />

Kom og nyd nogle sjove og spændende<br />

timer hos Anne Maria Gioia, hvor du sammen<br />

med andre tager de første skridt i det<br />

italienske sprog. Tag en ven eller en veninde<br />

med, så I sammen kan drømme og<br />

lære om forårets og sommerens Italien.<br />

22471<br />

40 lek/20 gange 1.280 kr. - *pris 1080 kr.<br />

torsdag 19.00-20.50 fra den 27. september<br />

ITALIENSK 2 FOR ØVEDE<br />

ANNA MARIA GIOIA<br />

Holdet, hvor du i trygge rammer og under<br />

kyndig vejledning får mulighed for at forbedre<br />

både grammatik, udtale og konversation.<br />

Og så kan du sammen med andre<br />

lære mere om Italien og italiensk kultur.<br />

22470<br />

40 lek/20 gange 1.280 kr. - *pris 1080 kr.<br />

torsdag 17.00-18.50 fra den 27. september<br />

Hvis ikke andet er oplyst<br />

oplyst foregår undervisningen<br />

i <strong>FOF</strong>s nye Kursuslokaler,<br />

Kongensgade 70


22<br />

ESBJERG<br />

RUSSISK FOR BEGYNDERE<br />

TAJANA KOROTKEVIC<br />

Dette kursus introducerer dig til det russiske<br />

sprog, og samtidig lærer du om kulturen,<br />

historien og hverdagslivet i Rusland,<br />

så du vil kunne klare dig i almindelige<br />

rejse- og hverdagssituationer.<br />

Vi arbejder med mundtlig kommunikation<br />

og begynder at læse og skrive lidt.<br />

Du vil også lære lidt om russisk mentalitet<br />

og samværsformer, så du er godt rustet,<br />

hvis du f.eks. skal indgå forretningsforbindelser<br />

i Rusland.<br />

22478<br />

24 lek/12 gange 850 kr. - *pris 730 kr.<br />

mandag 16.00-17.50 fra den 17. september<br />

Hvis ikke andet er oplyst<br />

oplyst foregår undervisningen<br />

i <strong>FOF</strong>s nye Kursuslokaler,<br />

Kongensgade 70<br />

SPROGCENTER VEST AF 2009<br />

SPROG<br />

RUSSISK 2<br />

TAJANA KOROTKEVIC<br />

For deltagere med begrænsede forudsætninger,<br />

som har fulgt trin 1 eller har<br />

modtaget mindst 30 timers undervisning.<br />

22479<br />

24 lek/12 gange 850 kr. - *pris 730 kr.<br />

mandag 18.00-19.50 fra den 17. september<br />

TURIST TYRKISK BEGYNDERE<br />

HALIME BETÜL ERYILMAZ<br />

Tyrkiet er et af danskernes foretrukne rejsemål,<br />

og det giver opholdet ekstra perspektiv,<br />

hvis man har kendskab til landets<br />

sprog og kultur. Her arbejder vi med det<br />

elementære talesprog og sætningsopbygning,<br />

så du kan klare dig som turist, og<br />

du får samtidig indblik i tyrkisk kultur og<br />

omgangsform.<br />

22480<br />

26 lek/13 gange 900 kr. - *pris 770 kr.<br />

onsdag 19.00-20.50 fra den 19. september<br />

Sprogcenter Vest af 2009 tilbyder aften- og weekend undervisning i<br />

dansk for voksne udlændinge.<br />

Undervisningen foregår i Kongensgade 70<br />

◗ Arbejder du i Danmark<br />

eller søger du arbejde i Danmark?<br />

◗ Skal du i gang med en<br />

uddannelse i Danmark?<br />

◗ Er du au-pair pige i Danmark?<br />

◗ Har du brug for at lære dansk for<br />

at deltage i sociale aktiviteter?<br />

- så er det et godt tilbud til dig at lære<br />

dansk på Sprogcenter Vest, hvor du møder<br />

mennesker af mange forskellige nationaliteter,<br />

og hvor undervisningen foregår i et inspirerende<br />

og internationalt miljø.<br />

Tilmeld dig på tlf. 51 78 69 27, på jho@sprogcentervest.dk<br />

eller på kontoret i Kongensgade 70.<br />

Der er en forudsætning for, at holdet oprettes,<br />

at der er minimum 8 deltagere.<br />

Vi glæder os til<br />

at se dig på vores<br />

kursus!<br />

Kongensgade 70 • 6700 Esbjerg • Tlf. 51 78 69 27 • www.sprogcentervest.dk • jho@sprogcentervest.dk<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

TURIST TYRKISK LETØVEDE<br />

HALIME BETÜL ERYILMAZ<br />

Kurset kræver at du har lært lidt tyrkisk. Vi<br />

vil gennemgå de mest basale ting, så alle<br />

er med fra starten. Derefter vil vi fortsætte<br />

med en udvikling af sproget bl.a. gennem<br />

små artikler og opgaver. Der vil derudover<br />

være mere fokus på det grammatiske, så<br />

vi kan fortsætte en udvikling af de sproglige<br />

færdigheder.<br />

22481<br />

26 lek/13 gange 900 kr. - *pris 770 kr.<br />

onsdag 17.00-18.50 fra den 19. september<br />

DANSK FOR DIG DER LIGE ER<br />

KOMMET TIL LANDET<br />

JETTE HOFFGAARD<br />

Sprogcenter Vest tilbyder nu danskkurser<br />

til udlændinge, der lige er kommet til<br />

Danmark og gerne vil hurtigt i gang med<br />

at lære dansk for at bestå indvandringsprøven,<br />

få opholdstilladelse, arbejde eller<br />

gå i gang med en uddannelse.<br />

Kurserne er meget intensive og kræver en<br />

indsats af DIG med hensyn til hjemmearbejde.<br />

Du får et ordforråd og en grundlæggende<br />

grammatik, der gør dig i stand<br />

til at kommunikere med danskere.<br />

21481<br />

30 lek/15 gange 1.495 kr.<br />

Onsdag kl. 13.00-14.40 fra d. 12. september


KVINDEVÆRKET (WOMEN WORK)<br />

Sprogcenter Vest offers in cooperation<br />

with the Danish Integration Ministry a<br />

free course for foreign women about the<br />

Danish labour market and the Danish culture<br />

and society.<br />

The subejcts are:<br />

The Danish labourmarket – A course of<br />

how to seek a job – Clarification of competences<br />

– Practice in a company – Information<br />

about the Danish society and<br />

culture. For further information Jette<br />

Hoffgaard 5178 6927.<br />

FVU-DANSK (Gratis)<br />

Dansk både for danskere og udlændinge<br />

(forberedende voksenundervisning<br />

i dansk)<br />

Du har nu mulighed for at få gratis forberedende<br />

voksenundervisning i dansk hos <strong>FOF</strong>.<br />

Er du usikker på din stavning?, Vil du<br />

gerne blive bedre til det skriftlige, Har du<br />

brug for at skrive dansk i forbindelse med<br />

dit arbejde eller uddannelse?, Forstår du<br />

ikke altid det du læser?<br />

Så kom til en uforpligtende test, hvor vi<br />

tester dit dansksproglige niveau, så vi kan<br />

tilbyde dig den undervisning, der passer<br />

lige nøjagtigt til dig. Vi afholder test og<br />

vejledningssamtaler på flg. datoer:<br />

Torsdag den 09.08.2012 kl. 16.30 – 18.45<br />

Torsdag den 06.09.2012 kl. 16.30 – 18.45<br />

Torsdag den 11.10.2012 kl. 16.30 – 18.45<br />

Torsdag den 08.11.2012 kl. 16.30 – 18.45<br />

Torsdag den 06.12.2012 kl. 16.30 – 18.45<br />

Kontakt<br />

Jette Hoffgaard tlf. 5178 6927<br />

jho@sprogcentervest.dk<br />

<strong>FOF</strong> Esbjerg tlf. 7512 3805<br />

tilmelding@fof-esbjerg.dk<br />

SPROG · IT<br />

IT FOR BEGYNDERE<br />

CURT JENSEN<br />

Kurset henvender sig til absolut begyndere<br />

og seniorer. Vi starter med gennemgang af<br />

mus og tastatur. De grundlæggende funktioner<br />

i word. Du lærer at formatere tekster,<br />

anvende tabeller, indsætte billeder, oprette<br />

mapper, gemme og udskrive tekster.<br />

Benytte internettet: Hvordan søger du et<br />

emne?<br />

Oprette Nem ID, som er det nye fælles login,<br />

som på en nem og sikker måde giver<br />

digital adgang til en række offentlige og<br />

private selvbetjeningsløsninger.<br />

Oprette en e-mail adresse, skrive og sende<br />

mails. Kurset er for dig, der gerne vil<br />

lære ”fra bunden af”.<br />

22501<br />

20 lek/10 gange 790 kr. - *pris 690 kr.<br />

mandag 14.00-15.50 fra den 3. september<br />

IT FOR BEGYNDERE<br />

INGE MARIA QUIST<br />

Kurset henvender sig til begyndere og seniorer,<br />

der ønsker en let forståelig introduktion<br />

i brugen af en pc (det vil sige en<br />

computer med Windows på). Du lærer at<br />

bruge edb, så du kan skrive breve, arbejde<br />

lidt med billeder, sende e-mails og søge<br />

oplysninger og bruge Internettet til almindelige<br />

daglige gøremål. I undervisningen<br />

bliver der lagt vægt på, at alle er med, og<br />

at tingene bliver prøvet flere gange.<br />

22502<br />

20 lek/10 gange 790 kr. - *pris 690 kr.<br />

onsdag 11.00-12.50 fra den 5. september<br />

22503<br />

20 lek/10 gange 790 kr. - *pris 690 kr.<br />

torsdag 10.00-11.50 fra den 6. september<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

23<br />

ESBJERG<br />

IT-NET V/INGE MARIA QUIST<br />

INGE MARIA QUIST<br />

Et hold med lidt færre deltagere, så der<br />

bliver plads til at arbejde lidt mere individuelt.<br />

Kurset retter sig mod dig, der har styr på<br />

det elementære omkring PC og internet<br />

og som vil prøve nogle flere funktioner og<br />

muligheder og blive bedre til det, du kan<br />

i forvejen.<br />

22507<br />

20 lek/10 gange 1.250 kr. - *pris 1150 kr.<br />

tirsdag 10.00-11.50 fra den 4. september<br />

IT FOR FORTSÆTTERE<br />

INGE MARIA QUIST<br />

Kurset henvender sig til dig, der har taget<br />

begynderholdet eller som har en begynderviden,<br />

og som ønsker mere. Kursets<br />

indhold matcher begynderholdet. Vi<br />

starter med at repetere, hvad den enkelte<br />

kan, og derefter arbejder vi videre med at<br />

skrive breve, sende mails, søge på nettet,<br />

downloade, arbejde med billeder og evt.<br />

lave regnskab m.m.<br />

22509<br />

20 lek/10 gange 790 kr. - *pris 690 kr.<br />

tirsdag 14.00-15.50 fra den 4. september<br />

22510<br />

20 lek/10 gange 790 kr. - *pris 690 kr.<br />

mandag 11.00-12.50 fra den 3. september<br />

Hvis ikke andet er oplyst<br />

oplyst foregår undervisningen<br />

i <strong>FOF</strong>s nye Kursuslokaler,<br />

Kongensgade 70


24<br />

ESBJERG<br />

SKAB DIN EGEN HJEMMESIDE<br />

LASSE PEDERSEN<br />

At skabe sin egen hjemmeside nu til dags<br />

er ikke som det har været. I dag tilbydes<br />

en CMS-pakke (Content management<br />

system), som forenkler hjemmesidekonstruktionen,<br />

og som enhver kan benytte<br />

for at skabe sin helt egen unikke hjemmeside<br />

med så godt som intet kendskab<br />

til hjemmesidekodning.<br />

I kurset her vil du som kursist opnå færdigheder<br />

til at lave din helt egen hjemmeside<br />

via en online CMS, få basiskendskab<br />

til billedbehandling, oprettelse af eget domain,<br />

samt e-mail-opsætning, søgemaskineoptimering<br />

og meget mere.<br />

Få gjort dine onlineambitioner til virtuel<br />

virkelighed!<br />

Du er meget velkommen til at medbringe<br />

din egen computer, ellers er der bærbare<br />

computere til rådighed til alle tilmeldte<br />

kursister.<br />

Forudsætninger: Grundlæggende kendskab<br />

til PC og Windows og internet.<br />

22544<br />

18 lek/6 gange 800 kr. - *pris 700 kr.<br />

tirsdag 18.15-21.00 fra den 11. september<br />

22545<br />

18 lek/6 gange 800 kr. - *pris 700 kr.<br />

tirsdag 18.15-21.00 fra den 30. oktober<br />

Hvis ikke andet er oplyst<br />

oplyst foregår undervisningen<br />

i <strong>FOF</strong>s nye Kursuslokaler,<br />

Kongensgade 70<br />

IT<br />

PHOTOSHOPS ELEMENTS<br />

LASSE PEDERSEN<br />

Kender du det at kommer hjem, efter<br />

at have været til fødselsdagsfest, og det<br />

bedste billede er enten sløret, eller niecen<br />

har fået røde øje? Hvad gør du nu? Et forslag<br />

er at tilmelde dig dette kursus, hvor<br />

du vil lære at komme disse problemer livs,<br />

lave sjove og farverige effekter og rette<br />

fejl i fotografier.<br />

Med dette kursus opnås grundlæggende<br />

evner og kendskab til bl.a. billedredigering,<br />

digital kollagesamling, lyssætning og<br />

mange andre relevante værktøjer for at få<br />

det bedste ud af dine digitale fotografier.<br />

Vi arbejder med Photoshop Elements. Du<br />

er meget velkommen til at medbringe<br />

din egen computer, ellers er der bærbare<br />

computere til rådighed til alle tilmeldte<br />

kursister.<br />

Slip din kreative sans fri og lad dig inspirere!<br />

Forudsætninger: Grundlæggende kendskab<br />

til PC og Windows samt lyst til at<br />

lege med fotos.<br />

22546<br />

24 lek/8 gange 900 kr. - *pris 780 kr.<br />

torsdag 18.15-21.00 fra den 13. september<br />

22547<br />

24 lek/8 gange 900 kr. - *pris 780 kr.<br />

torsdag 18.15-21.00 fra den 15. november<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

NY PÅ IPAD<br />

<strong>FOF</strong> har indgået et samarbejde med<br />

Eplehuset om 3 timers kurser i iPad og<br />

Mac. Underviserne er fra Eplehuset<br />

Bring selv din iPad med nyeste styresystem<br />

22550<br />

3 lek/1 gange 175 kr. -<br />

mandag 18.30-21.15 fra den 10. september<br />

22551<br />

3 lek/1 gange 175 kr.<br />

lørdag 10.00-12.45 fra den 22. september<br />

22552<br />

3 lek/1 gange 175 kr.<br />

onsdag 18.30-21.15 fra den 3. oktober<br />

NY PÅ MAC<br />

Bring selv din Mac med nyeste<br />

styresystem, er du i tvivl om hvilket<br />

styresystem du har på din Mac eller iPad<br />

så kontakt Eplehuset.<br />

22553<br />

3 lek/1 gange 175 kr.<br />

onsdag 18.30-21.15 fra den 19. september<br />

22554<br />

3 lek/1 gange 175 kr.<br />

mandag 18.30-21.15 fra den 24. september<br />

22555<br />

3 lek/1 gange 175 kr.<br />

lørdag 10.00-12.45 fra den 6. oktober


GRÅT GULD ER GODT, MEN<br />

HVIDGULD ER BEDRE!<br />

LONE HERTZ<br />

Et nyt provokerende debatoplæg med positivt<br />

fortegn om seniorpolitik, den kreative<br />

intelligens, ja, om den menneskelige<br />

produktudvikling i alle aldre.<br />

I en stormfuld efterlønstid – med kaotiske<br />

diskussioner om folkeskolen og ungdomsuddannelserne<br />

oveni – så lægger<br />

dette foredrag af Lone Hertz op til den<br />

helt nødvendige dialog på kryds og på<br />

tværs i en hvilken som helst forsamling,<br />

som har interesse i at blive involveret og<br />

tage stilling til fremtidens problematikker,<br />

inden politikerne har besluttet alt for os.<br />

Lone Hertz kommer også ind på sit spændende<br />

liv med op og nedture.<br />

22601<br />

Pris 125 kr.<br />

torsdag 19.00-21.00 fra den 22. november<br />

Smedeværkstedet, Vestervold 11 B<br />

ALLE 3 OPERAGENNEMGANGE<br />

ANDRÉ MARCKS<br />

“Tryllefløjten”<br />

Den Ny Opera opføres den 28. august i<br />

Musikhuset Esbjerg.<br />

Gennemgang onsdag den 22. august kl.<br />

19.00<br />

“Figaros Bryllup”<br />

med den Jydske Opera opføres den 29.<br />

oktober i Musikhuset Esbjerg<br />

Gennemgang tirsdag den 23. oktober kl.<br />

19.00<br />

“Tosca”<br />

Den Ny Opera opføres den 25. februar<br />

2013 i Musikhuset Esbjerg<br />

Gennemgang tirsdag den 19. februar kl.<br />

19.00<br />

Alle gennemgange foregår i Smedeværkstedet,<br />

Vestervold<br />

22609<br />

PRIS FOR TRE FOREDRAG KR. 225,-<br />

VARDE<br />

KVINDERS KUNSTHISTORIE<br />

ANNE SOFIE EJERSBO<br />

Vi ser på kvindernes kunsthistorie fra middelalderen<br />

og frem til i dag. Især fokuserer<br />

vi på kampen for adgang til kunstens<br />

institutioner, uddannelser og udstillinger.<br />

Det er en historie fuld af kunst, intriger<br />

og drama, og foredraget kommer hele<br />

vejen rundt. Foredraget byder på et væld<br />

af kendte og ukendte kunstnere fra Sofonisba<br />

Anguissola og Artemisia Gentileschi<br />

til Johanne Krebs, Anna Ancher og Marie<br />

Luplau. Foredraget foregår i samarbejde<br />

med Varde Kunstforening og Folkeuniversitetet.<br />

31610<br />

Pris 75 kr.<br />

torsdag 19.00-20.50 fra den 7. marts 2013<br />

Varde Bibliotek, Rådhusstræde 2<br />

GLASFUSING<br />

LIS WERWENBERG<br />

På dette kursus lærer du at skære i glas,<br />

såsom Float glas, System 96 glas og Dichroic<br />

glas.<br />

Du kan både lave smykker eller ikoner, figurer<br />

og andre pynte genstande. Glasset<br />

skal brænde ved 780-810 g. i en glasovn,<br />

og derfor skal det sidste hentes efter kurset.<br />

22621<br />

12 lek/4 gange 725 kr..<br />

tirsdag 19.00-21.45 fra den 4. september<br />

Katbølgaard, Tvilhovej 16<br />

INSPIRATIONS AFTEN<br />

hos Botex Stof & Deko<br />

Torsdag den 13. sept. kl. 18-22<br />

Butikken er fyldt med efteråret skønne<br />

stoffer, mønstre og garner.<br />

Hele aftenen får du 20% RABAT på alt<br />

stof og garn. Desuden vil vi have symaskine<br />

demonstration med gode besparelser.<br />

Alle er velkomne, så tá gerne<br />

veninderne med til en hyggelig aften.<br />

HUSK: Som sykursist hos <strong>FOF</strong> kan du få<br />

RABAT på stof og sytilbehør i hele din<br />

kursus periode hos Botex Stof & Deko –<br />

Bestil dit RABATKORT<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

FRIENDLY PLASTIK<br />

LIS WERWENBERG<br />

Friendly Plastic bruges til at lave smukke<br />

og farvestrålende smykker, små ophæng<br />

til troldegrene, ting til juletræet - kun fantasien<br />

sætter grænser. Du vil lære at smelte<br />

med både våde-, tørre- og varmekilder.<br />

Når kurset er færdigt kan du fortsætte<br />

derhjemme med de teknikker du har lært.<br />

Der vil blive opkrævet et engangsbeløb på<br />

kr. 25,00 - foruden materialeudgift.<br />

22622<br />

6 lek/2 gange 560 kr.<br />

onsdag 19.00-21.45 fra den 14. november<br />

Katbølgaard, Tvilhovej 16<br />

GLASPERLER<br />

LIS WERWENBERG<br />

Kom og lav dine egne glasperler over ilt<br />

og gas ved ca. 1200 g. Her lærer du at<br />

lave perler af forskellige størrelser og med<br />

forskellige udsmykninger. Du kan lave<br />

perler, så de passer til Trolde-, Spinning-<br />

eller Pandora kæder.<br />

22623<br />

15 lek/5 gange 805 kr.<br />

onsdag 19.00-21.45 fra den 5. september<br />

Katbølgaard, Tvilhovej 16<br />

LÆR AT LAVE CANDY WRAPPERS<br />

(KAFFEPOSEFLET)<br />

MARIANNE KIRKEGAARD<br />

Candy wrappers eller slikpapirsflet er meget<br />

andet end tasker lavet af chips- og<br />

kaffeposer. Kurset er for alle – om du er<br />

begynder eller øvet fletter. Der vil blive taget<br />

hensyn til hver enkelt kursists erfaring,<br />

og vi arbejder ud fra netop dine ønsker<br />

og ideer. Der kan flettes spændende ting,<br />

såsom bælter/kurve/kuverttasker/store tasker<br />

med bred bund. Materialevalget kan<br />

være meget alsidigt lige fra kaffeposer/<br />

aviser/tegneserier/reklamer osv. Papiret<br />

bliver skåret, lamineret, foldet, flettet og<br />

endelig til sidst syet sammen. Materialeliste<br />

sendes til dig på mail inden kurset.<br />

22624<br />

15 lek/5 gange 655 kr.<br />

tirsdag 19.00-21.45 fra den 30. oktober<br />

Lykkegårdsskolen, Abildvej 25<br />

25


26<br />

SMYKKEKURSUS<br />

MARIANNE KIRKEGAARD<br />

Her har du mulighed for at lave dine egne<br />

personlige smykker. Vi arbejder med sølv-<br />

eller kobbertråd i en spændende vikleteknik.<br />

Tråden vikles om f.eks. garn/perler/<br />

læder og ender med et unikt smykke,<br />

som til sidst oxyderes og slibes for at få et<br />

rustikt finish. Du vil også lære mange forskellige<br />

flette- og knytteteknikker, der kan<br />

anvendes til de moderigtige armbånd.<br />

Materialer kan købes på kurset, men tag<br />

gerne med, hvis du selv har noget.<br />

22625<br />

10 lek/2 gange 520 kr.<br />

fredag 18.00-21.40 fra den 5. oktober<br />

Lykkegårdsskolen, Abildvej 25<br />

BLOMSTERBINDING<br />

ELLEN PLATZ<br />

På blomsterkurset er der mulighed for at<br />

prøve kræfter med det blomstrende univers.<br />

Vi vil arbejde med tidens trends og<br />

farver, tilpasset årstidens blomster. Nærmere<br />

information og materialeliste tilsendes<br />

før kurset. Evt. spørgsmål: tlf. 7522<br />

5450, mail: ellenplatz@yahoo.dk<br />

22630<br />

4 lek/1 gange 250 kr.<br />

onsdag 09.00-12.40 den 10. oktober<br />

Skonagervej 2, Næsbjerg<br />

22631<br />

4 lek/1 gange 250 kr.<br />

onsdag 13.30-17.10 den 10. oktober<br />

Skonagervej 2, Næsbjerg<br />

ADVENT OG JUL<br />

ELLEN PLATZ<br />

22632<br />

4 lek/1 gange 250 kr.<br />

onsdag 09.00-12.40 den 28. november<br />

Skonagervej 2, Næsbjerg<br />

22633<br />

4 lek/1 gange 250 kr.<br />

onsdag 13.30-17.10 den 28. november<br />

Skonagervej 2, Næsbjerg<br />

VARDE<br />

AKVAREL<br />

JENS LANGVAD<br />

Akvarel. Den letteste, sværeste og billigste<br />

måde at udtrykke sin kreativitet på.<br />

En weekend hvor vi kan kaste os ud i at<br />

eksperimentere med forskellige teknikker,<br />

inspirere hinanden, fordybe sig og forny sig.<br />

22635<br />

16 lektioner /2 dage 635 kr.<br />

Lørdag/søndag den 29.-30. september<br />

kl. 9.00 – 16.20. Sct. Jacobiskole<br />

SY OG DESIGN DIT EGET TØJ<br />

MONA LAURIDSEN<br />

Her arbejdes der individuelt med lige,<br />

hvad du har lyst til.<br />

Få hjælp til: Valg af model, størrelse, stof<br />

og farver, da vi har det hele lige ved hånden<br />

i butikken. Tilretning af mønstre. Lær<br />

nye teknikker, brug af oplægningsbånd,<br />

sømfix, fliseline og isyning af usynlig lynlås.<br />

Kursets indhold planlægges efter kursisternes<br />

ønske.<br />

22640<br />

30 lek/10 gange 1.210 kr.<br />

onsdag 19.00-21.45 fra den 19. september<br />

Stof & Deko, Borgpladsen<br />

SYKURSUS HVER ANDEN UGE I<br />

ULIGE UGER<br />

LENE EJBYE JENSEN<br />

Vil du sætte dit personlige præg på garderoben<br />

til dig selv og familien – både store<br />

og små. Vi arbejder ud fra modeblade og<br />

basismodeller, tilpasset i design, farve og<br />

stof, med alle de nye detaljer.<br />

Der undervises i ulige uger.<br />

22643<br />

36 lek/12 gange 1.170 kr.<br />

mandag 19.00-21.45 fra den 24. september<br />

Brorsonskolen, Ndr. Boulevard 81<br />

VESTJYLLANDS STØRSTE STOFFORRETNING<br />

-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐<br />

INSPIRATION BOTEX STOF & DEKO<br />

KREATIVITET Borgpladsen 3 3 -­‐ Roustvej -­‐ Roustvej 87 87 -­‐ 6800 -­‐ 6800Varde Varde<br />

LIVSGLÆDE tlf. tlf. 75 75 22 22 00 00 44 44<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

an an det det bruges som som annonce???<br />

enne enne mail mail er er bl bl<br />

IT FOR SENIORER<br />

JENS RASK POULSEN<br />

Du får her et grundlæggende kendskab til<br />

computeren og dens brug.<br />

Vi kommer igennem oprettelsen og brugen<br />

af ”Nem ID” og brugen af samme i<br />

forbindelsen med banken. Vi vil også oprette<br />

en e-mail adresse, hvis du ikke har<br />

en sådan, lidt på tekstbehandling, se på<br />

internettet i almindelighed samt høre lidt<br />

om sikkerhed og faldgrupper.<br />

Tempoet bliver tilpasset holdet – det er<br />

vigtigt, at alle kommer med !<br />

Du skal medbringe din egen computer,<br />

der bliver også mulighed for at få hjælp<br />

til netop den.<br />

22650<br />

15 lek/5 gange 605 kr.<br />

onsdag 15.00-17.45 fra den 26. september<br />

Varde Kaserne,<br />

PHOTOSHOPS ELEMENTS<br />

LASSE PEDERSEN<br />

Dette kursus er en introduktion til programmet<br />

Photoshop, hvor alle de basiske<br />

værktøjer bliver forklaret og anvendt.<br />

Vi kommer til at arbejde med frilægning<br />

af elementer fra billeder, diverse finjusteringer<br />

af overbelyste, såvel som underbelyste<br />

billeder, billedbeskæring, fjernelse af<br />

røde øjne og meget mere. Ydermere gennemgår<br />

vi hvordan et digitalt billede er<br />

opbygget, og forskellige billedeformater,<br />

samt deres anvendelser.<br />

Kurset henvender sig til begyndere, og<br />

kommer til at forløbe sig i et stille og roligt<br />

tempo med masser af øvelser undervejs!<br />

Man er meget velkommen til at medbringe<br />

egne billeder til eventuelle øvelser.<br />

Vi arbejder med Photoshop Elements 6,<br />

og benytter hæftet fra Libris, som supplerende<br />

materiale.<br />

Forudsætninger: Grundlæggende kendskab<br />

til PC og Windows og internet.<br />

Medbring egen bærbar computer (pc eller<br />

Mac) med Photoshop installeret.<br />

22651<br />

22,5 lek/9 gange 850 kr.<br />

torsdag 15.00-17.20 fra den 20. september<br />

Lykkegårdsskolen, Abildvej 25


JAGTTEGN<br />

BJARNE LARSEN<br />

I samarbejde med Varde og omegns jagtforening<br />

under Danmarks Jægerforbund<br />

afholdes kursus for alle med interesse for<br />

jagt og natur. Kurset omfatter vildtkendskab,<br />

våbenlære- og betjening, jagtlovgivning,<br />

orientering om de almindelige jagtformer<br />

i DK, jagtetik, vildtpleje, herunder<br />

udsætning af vildt samt arbejde med<br />

jagthunde. 3 lektioner vil foregå på flugtskydningsbane<br />

og vil omfatte den praktiske<br />

del af jagtprøven samt skydning med<br />

haglgevær. Kurset er tilrettelagt med henblik<br />

på at bestå jagtprøven forår 2013.<br />

Sidste tilmelding er mandag den 8. oktober,<br />

da vi holder efterårsferie i uge 42.<br />

22660<br />

60 lek/20 gange 1.820 kr.<br />

mandag 19.00-21.45 fra den 22. oktober<br />

Lykkegårdsskolen, Abildvej 25<br />

SUSHI 1<br />

SUS VANG<br />

Vi bruger nogle timer på at lave basale<br />

Sushier som Maki og Nigiri samt gode<br />

dressinger.<br />

Vi taler om filosofien bag Sushi, om vigtigheden<br />

af hygiejne, præcision, fordybelse<br />

og ro.<br />

Jeg medbringer alle ingredienser samt<br />

nogle gode, velbearbejdede opskrifter.<br />

Vi spiser jeres kreationer, inden vi skilles.<br />

Drikkevarer medbringes – jeg kan anbefale<br />

vand, øl og evt. sake.<br />

Ud over at I lærer de rigtige teknikker, får<br />

I også noget med hjem: Gode opskrifter<br />

med step-by-step billedmateriale til maki<br />

og nigiri samt en rigtig god sushimåtte.<br />

Materialer er inkluderet i kursusprisen.<br />

22681<br />

5 lek/1 gange 585 kr.<br />

onsdag 17.00-21.30 fra den 03. oktober<br />

Sct. Jacobi Skole, Pramstedvej 10 C<br />

22682<br />

5 lek/1 gange 585 kr.<br />

onsdag 17.00-21.30 fra den 31. oktober<br />

Sct. Jacobi Skole, Pramstedvej 10 C<br />

VARDE<br />

SUSHI 2<br />

SUS VANG<br />

Vi bruger nogle timer på at lave mere<br />

komplicerede Sushier som Ura Maki, Sashimi<br />

og Gunkan Nigiri. Vi laver dybstegte<br />

panerede rejer eller kylling, som kan rulles<br />

ind i makier m.m. Jeg medbringer alle<br />

ingredienser samt nogle gode, velbearbejdede<br />

opskrifter. Vi spiser jeres kreationer,<br />

inden vi skilles. Drikkevarer medbringes<br />

– jeg kan anbefale vand, øl og evt. sake.<br />

Det forudsættes at deltagerne er fortrolige<br />

med de grundlæggende Sushi-teknikker.<br />

Materialer er inkl. i kursusprisen.<br />

22683<br />

5 lek/1 gange 585 kr.<br />

onsdag 17.00-21.30 fra den 21. november<br />

Sct. Jacobi Skole, Pramstedvej 10 C<br />

THAI MAD<br />

SUNEE CARLSEN<br />

Thailand er kendt for sit spændende og<br />

eksotiske køkken. Her er mulighed for at<br />

stifte nærmere bekendtskab med det og<br />

lære noget om, hvordan krydderier og råvarer<br />

anvendes.<br />

Der undervises hver anden onsdag i lige<br />

uger i alt 5 gange.<br />

Madudgift ca. 70 kr. pr gang. Vi laver 2<br />

retter hver gang.<br />

31680<br />

15 lek/5 gange 590 kr.<br />

onsdag 18.00-20.45 fra den 23. jan. 2013<br />

Sct. Jacobi Skole, Pramstedvej 10 C<br />

SPANSK BEGYNDERE<br />

ELENA KELLY<br />

På dette kursus får du mulighed for at<br />

stifte bekendtskab med det spanske sprog.<br />

Grundlæggende udtaleregler vil blive gennemgået,<br />

og vægten vil blive lagt på at<br />

give deltageren kendskab til dagligsproget.<br />

Vi vil læse enkelte tekster, små dialoger og<br />

andre kommunikationsøvelser.<br />

22691<br />

50 lek/25 gange 1.600 kr.<br />

torsdag 20.00-21.50 fra den 27. september<br />

Brorsonskolen, Ndr. Boulevard 81<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

SPANSK FORTSÆTTERE<br />

ELENA KELLY<br />

Du har gennemgået begynderkursus/<br />

turistkursus i spansk eller har tilsvarende<br />

forudsætninger, dvs. et mindre ordforråd<br />

samt helt elementært kendskab til udtaleregler<br />

og grammatik. Med udgangspunkt<br />

i grundbogen ”A que no?” sigter kurset<br />

mod en øget forståelse og anvendelse<br />

af spansk i hverdagssituationer. Desuden<br />

inddrages tekster/film/bånd, som omhandler<br />

spanske og latinamerikanske forhold.<br />

22692<br />

50 lek/25 gange 1.600 kr.<br />

torsdag 18.00-19.50 fra den 27. september<br />

Brorsonskolen, Ndr. Boulevard 81<br />

ITALIENSK 1<br />

ANNA MARIA GIOIA<br />

Hvad laver du en kedelig vinteraften?<br />

Kom og nyd nogle sjove og spændende<br />

timer hos Anne Maria Gioia, hvor du sammen<br />

med andre tager de første skridt i det<br />

italienske sprog. Tag en ven eller en veninde<br />

med, så I sammen kan drømme og<br />

lære om forårets og sommerens Italien.<br />

22693<br />

40 lek/20 gange 1.280 kr.<br />

tirsdag 19.00-20.50 fra den 25. september<br />

Brorsonskolen, Ndr. Boulevard 81<br />

ITALIENSK 5<br />

ANNA MARIA GIOIA<br />

Anna Maria Gioia står for det meget<br />

øvede hold, hvor du i trygge rammer og<br />

under kyndig vejledning får mulighed for<br />

at forbedre både grammatik, udtale og<br />

konversation. Og så kan du sammen med<br />

andre lære mere om Italien og italiensk<br />

kultur.<br />

22694<br />

40 lek/20 gange 1.280 kr.<br />

tirsdag 17.00-18.50 fra den 25. september<br />

Brorsonskolen, Ndr. Boulevard 81<br />

27


28<br />

YOGA<br />

GITTE PEDERSEN<br />

YOGA er verdens ældste form for motion.<br />

Vigtigst af alt lærer du at bruge dit åndedræt<br />

rigtigt!<br />

Øvelserne giver stræk, styrke, smidighed<br />

og dermed en bedre holdning. Igennem<br />

kombination af åndedrættet, øvelser og<br />

afspænding får du fornyet energi og velvære.<br />

Kan dyrkes af alle uanset alder.<br />

22720<br />

39 lek/26 gange 1.275 kr.<br />

torsdag 16.45-18.00 fra den 13. september<br />

YOGA FOR MÆND<br />

GITTE PEDERSEN<br />

YOGA er verdens ældste form for motion.<br />

Vigtigst af alt lærer du at bruge dit åndedræt<br />

rigtigt!<br />

Øvelserne giver stræk, styrke, smidighed<br />

og dermed en bedre holdning. Igennem<br />

kombination af åndedrættet, øvelser og<br />

afspænding får du fornyet energi og velvære.<br />

Kan dyrkes af alle uanset alder.<br />

22721<br />

39 lek/26 gange 1.275 kr.<br />

torsdag 18.05-19.20 fra den 13. september<br />

YOGA<br />

SONJA YNDGAARD<br />

22730<br />

48 lek/24 gange 1.550 kr.<br />

tirsdag 12.45-14.15 fra den 18. september<br />

22731<br />

48 lek/24 gange 1.550 kr.<br />

tirsdag 19.00-20.30 fra den 18. september<br />

22733<br />

48 lek/24 gange 1.550 kr.<br />

onsdag 16.00-17.30 fra den 19. september<br />

22734<br />

48 lek/24 gange 1.550 kr.<br />

onsdag 17.45-19.15 fra den 19. september<br />

VARDE<br />

YOGA FOR STORE PIGER<br />

SONJA YNDGAARD<br />

Dette yogahold er specielt til ”store piger”,<br />

hvor der bliver taget hensyn til hver<br />

enkelt deltager.<br />

22735<br />

21 lek/14 gange 815 kr.<br />

onsdag 14.15-15.40 fra den 19. september<br />

31736<br />

18 lek/12 gange 680 kr.<br />

onsdag 14.15-15.40 fra den 09. jan. 2013<br />

Alt YOGA undervisning forgår i<br />

Bevægelseshuset, Fiskergade 2<br />

ALSIDIG OG EFFEKTIV BEVÆGELSE<br />

ANNI LØKKE JENSEN<br />

Formålet er at få det bedre med dig selv, en<br />

stærk krop, korrekt kropsholdning og balance,<br />

der arbejdes med ryg, mave, baller<br />

og lår. Undervisningen består af elementer<br />

fra Pilates og Mensendieck, der vil være<br />

bækkenbundstræning og afspænding.<br />

22741<br />

20 lek/10 gange 740 kr.<br />

tirsdag 18.30-20.00 fra den 18. september<br />

Bevægelseshuset, Fiskergade 2<br />

22742<br />

20 lek/10 gange 740 kr.<br />

onsdag 17.00-18.30 fra den 19. september<br />

Bevægelseshuset, Fiskergade 2<br />

PILATES, MAVE, BALLER OG LÅR<br />

ANNI LØKKE JENSEN<br />

Pilates er et system af styrke og stræk<br />

øvelser der kan give din krop en helt<br />

ny oplevelse af velvære. Pilates styrker<br />

de små muskelgrupper og strækker de<br />

store muskelgrupper under alle øvelser.<br />

Herved opnås en mere stærk, smidig og<br />

afbalanceret krop. Samtidig kombinerer<br />

pilates afslapning, koncentration og vejrtrækning<br />

med koordination, centrering<br />

og glidende bevægelser, så der opnås en<br />

større helhed mellem krop og sind. Pilates<br />

virker forbyggende og har et minimum af<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

belastning på kroppen. I pilates finder du<br />

øvelser, der passer til alle kroppe, øvelserne<br />

tager højde for det menneske, du er,<br />

og de gener, du måtte have. Pilates giver<br />

dig en stærk ryg, der kan arbejde sammen<br />

med dit bækken og dine mavemuskler.<br />

22743<br />

20 lek/10 gange 740 kr.<br />

onsdag 18.30-20.00 fra den 19. september<br />

Bevægelseshuset, Fiskergade 2<br />

HENSYNTAGENDE UNDERVISNING<br />

LITTERATUR PÅ LUNDEN<br />

BENT JUHLER<br />

Forhør nærmere ved <strong>FOF</strong><br />

22699<br />

18 lek/12 gange 670 kr.<br />

tirsdag 20.00-21.25 fra den 18. september<br />

Lunden, Lundvej 135<br />

OSTEOPOROSE<br />

Skøre knogler – hvad nu? Har du fået<br />

konstateret skøre knogler/Osteoporose –<br />

og gerne vil vide, hvordan du passer på<br />

dig selv, henvender dette kursus sig netop<br />

til dig. Du vil få forbedret styrken i musklerne,<br />

konditionen, balancen og kropsbevidstheden<br />

via instruktion og træning. Der<br />

er ingen undervisning i december mdr.<br />

Alt undervisning forgår ved Varde<br />

Fysioterapi & Træn, Vestre Landevej 67<br />

TOVE FINK<br />

22715<br />

32 lek/28 gange 1.060 kr.<br />

tirsdag 09.30-10.30 fra den 4. september<br />

RENE K. SØRENSEN<br />

22716<br />

14 lek/13 gange 575 kr.<br />

mandag 13.30-14.30 fra den 3. september<br />

METTE THOMSEN<br />

22717<br />

14 lek/13 gange 575 kr.<br />

onsdag 12.30-13.30 fra den 5. september


JULEKONCERT I NORDBY KIRKE<br />

ANNE LINNET<br />

Så starter vi forfra.<br />

Til <strong>FOF</strong>´s første julekoncert i Nordby Kirke<br />

havde vi glæden af Anne Linnet og band<br />

og det får vi igen i år, så vær hurtigt, der<br />

bliver rift om billetterne.<br />

Dørene åbnes kl. 19.00<br />

Bemærk i år starter koncerten kl. 20.00<br />

22801<br />

Pris 195 kr.<br />

torsdag den 6. december<br />

Nordby Kirke, Hovedgaden 105<br />

GODT BEGYNDT I SØNDERHO<br />

TOVE DE FRIES<br />

Folkemusiksammenspil i Sønderho<br />

Dette hold er for alle dem hvis hjerte banker<br />

for folkemusik og sammenspil. Her er<br />

plads til alle, bare man har viljen og indstillingen<br />

til at ville være sammen om at<br />

skabe god musik for ører, fødder og sjæl.<br />

Vi vil spille gode melodier fra hele Danmark,<br />

Norden, Irland, Shetland, Cape Breton<br />

og sikkert også flere lande, og finde<br />

stemmer der passer såvel begynderen<br />

som den garvede spillekant.<br />

Undervisningen vil foregå på gehør (man<br />

får selvfølgelig udleveret noder til hjemmeøvning,<br />

og det er en god idé at medbringe<br />

optageudstyr, telefon, minidisc,<br />

diktafon el. lign.), da det er samspillet og<br />

den fælles indøvning, der er i fokus.<br />

Hvis man spiller andet end violin og klaver,<br />

skal man selv kunne finde toner og<br />

greb på sit instrument uden underviserens<br />

hjælp.<br />

22808<br />

30 lek/15 gange 1.055 kr. - *pris 950 kr.<br />

torsdag 19.00-20.50 fra den 6. september<br />

Sønderho Skole,<br />

TILMELDING<br />

Husk du kan tilmelde dig på<br />

WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

eller<br />

TLF. 7512 3805<br />

FANØ<br />

VIOLIN FOLKEMUSIK<br />

TOVE DE FRIES<br />

MÅL:<br />

At give eleverne et bredt kendskab til violinen<br />

som instrument, så de kan bruge violinen<br />

både som melodi- og akkordinstrument<br />

og derved kan deltage i flere sammenspilsformer,<br />

samt evne solopræstationer. At give<br />

eleverne kendskab til den danske folkemusik<br />

i særdeleshed og folkemusik i almindelighed.<br />

Samt en forståelse og respekt for<br />

musik og sammenspil generelt.<br />

22805<br />

30 lek/15 gange 1.370 kr. - *pris 1150 kr.<br />

mandag 16.00-17.50 fra den 3. september<br />

Nordby Skole, Midtbjergevej 2<br />

22806<br />

30 lek/15 gange 1.370 kr. - *pris 1150 kr.<br />

mandag 10.00-11.50 fra den 3. september<br />

Sønderho skole<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

DE SAMSPILSRAMTE<br />

TOVE DE FRIES<br />

Sammmenspil baseret på folkemusik.<br />

De Samspilsramte har eksisteret i over<br />

10 år med skiftende deltagere og undervisere.<br />

De Samspilsramte spiller udover<br />

den ugentlige undervisning til forskellige<br />

kulturelle arrangementer på Fanø, så deltagelse<br />

på holdet kræver en vis forpligtigelse.<br />

Er du en rimelig erfaren spillekant og hurtig<br />

til at lære, er det lige DIG De Samspilsramte<br />

mangler.<br />

22809<br />

30 lek/15 gange 1.055 kr. - *pris 950 kr.<br />

mandag 19.00-20.50 fra den 3. september<br />

Nordby Skole, Midtbjergevej 2<br />

29


30<br />

KERAMIK – KOPPER OG KUNST<br />

MARIANNE TOFT<br />

Et kursus for alle, nybegyndere som øvede.<br />

På keramikværkstedet er der plads til at<br />

tænke stort, småt og skævt i en hyggelig<br />

og afslappet atmosfære. Det kræver kun<br />

nysgerrighed og lyst til at skabe i ler, et<br />

materiale med enestående plastiske egenskaber.<br />

Så brænder du efter at bygge fade<br />

og krukker, skabe abstrakte skulpturer, lave<br />

krus, skåle, lyseholdere og smykker, så er<br />

dette kursus helt sikkert noget for dig. For<br />

dig der har arbejdet med ler før, vil der være<br />

nye teknikker og inspiration, så du kan videreudvikle<br />

din personlige stil og dit udtryk.<br />

Og for dig som skal have fingrene i leret for<br />

første gang, vil der være forskellige grundlæggende<br />

teknikker, som alligevel giver<br />

smukke resultater. Vi vil arbejde med form,<br />

farve, flade og forskellige former for tryk<br />

og dekoration. Undervisningen vil veksle<br />

imellem fælles oplæg og individuel undervisning/vejledning<br />

til netop dit projekt.<br />

Der må påregnes udgifter til materialer.<br />

22810<br />

30 lek/10 gange 1.010 kr. - *pris 890 kr.<br />

tirsdag 19.00-21.45 fra den 25. september<br />

Nordby Skole, Midtbjergevej 2<br />

FANØ<br />

MAD FOR MÆND<br />

JAKOB SULLESTAD<br />

Køkkenchefen og kroværten Jakob Sullested<br />

fra Sønderho Kro vil undervise i<br />

hverdags- og festmad. Han har tilpasset<br />

opskrifterne, så det gør det muligt at<br />

fremstille maden i et privat køkken, krydret<br />

med en formet snak om råvarer og<br />

kvalitet samt et godt glas vin.<br />

Kurset er for begyndere og lidt øvede<br />

mænd.<br />

Der må påregnes udgift til madvarer (husk<br />

at melde fra hvis du er forhindret).<br />

Der undervises mandage den 17.09 +<br />

22.10 + 19.11 + 21.01 + 18.02 + 11.03<br />

22811<br />

24 lek/6 gange 850 kr. - *pris 730 kr.<br />

mandag 18.00-21.40 fra den 17. september<br />

Nordby Skole, Midtbjergevej 2<br />

Der undervises mandage den 24.09 +<br />

29.10 + 26.11 + 28.01 + 25.02 + 18.03<br />

22812<br />

24 lek/6 gange 850 kr. - *pris 730 kr.<br />

mandag 18.00-21.40 fra den 24. september<br />

Nordby Skole, Midtbjergevej 2<br />

TILMELDING PÅ TLF. 7512 3805 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

YOGA<br />

DORIT GRUMSEN<br />

Underviseren er uddannet yogalærer og<br />

sygeplejerske og meget inspireret af Helle<br />

Gotved.<br />

Yoga er verdens ældste motionssystem.<br />

Få mere energi, bliv stærkere, mere smidig<br />

og bedre til at slappe af. Åndedræts- og<br />

afspændingsøvelser indgår, og du lærer at<br />

bruge kroppen mere rigtigt i dagligdagen.<br />

fra kurser på Gotvedskolen.<br />

Har du spørgsmål vedr. holdet, er du velkommen<br />

til at kontakte underviser Dorit<br />

Grumsen tlf. 7516 2949 / 3026 7516.<br />

22821<br />

58 lek/29 gange 1.765 kr. - *pris 1475 kr.<br />

mandag 16.30-18.00 fra den 3. september<br />

Helse Huset, Hovedgaden 14, 1 Sal<br />

22822<br />

58 lek/29 gange 1.765 kr. - *pris 1475 kr.<br />

mandag 18.15-19.45 fra den 3. september<br />

Helse Huset, Hovedgaden 14, 1 Sal<br />

22823<br />

58 lek/29 gange 1.765 kr. - *pris 1475 kr.<br />

onsdag 16.30-18.00 fra den 5. september<br />

Helse Huset, Hovedgaden 14, 1 Sal<br />

22824<br />

58 lek/29 gange 1.765 kr. - *pris 1475 kr.<br />

torsdag 08.30-10.00 fra den 6. september<br />

Helse Huset, Hovedgaden 14, 1 Sal<br />

22826<br />

56 lek/28 gange 1.710 kr. - *pris 1430 kr.<br />

onsdag 09.00-10.30 fra den 5. september<br />

Fanø Navigationsskole, Vestervejen<br />

22827<br />

60 lek/30 gange 1.820 kr. - *pris 1520 kr.<br />

torsdag 10.15-11.45 fra den 6. september<br />

Helse Huset, Hovedgaden 14, 1 Sal


ENERGIDANS<br />

KASHI AFZELIUS<br />

Har du lyst til at åbne op for mere glæde,<br />

øge dit velbefindende og komme i bedre<br />

form – fysisk såvel som psykisk – så kom<br />

og dans. Gennem dansen kan vi løsne<br />

spændinger og samtidig nyde det og have<br />

det sjovt. Musikken er en sammensætning<br />

af forskellige stilarter, og dansen er<br />

bl.a. inspireret at bevægelser fra afrikansk<br />

dans, mavedans, zumba og aerobic. Vi<br />

bevæger os uden at skulle præstere og<br />

lytter lige så meget til kroppen som til instruktøren.<br />

Hver gang slutter vi med udspænding og<br />

afspænding. Kom som du er, gerne medbringende<br />

vand og tæppe/varmt tøj.<br />

22830<br />

21 lek/14 gange 780 kr. - *pris 660 kr.<br />

mandag 10.30-11.50 fra den 3. september<br />

Fanø Hallen, Stadionvej 11<br />

22831<br />

21 lek/14 gange 780 kr. - *pris 680 kr.<br />

tirsdag 17.00-18.20 fra den 4. september<br />

Fanø Hallen, Stadionvej 11<br />

22832<br />

21 lek/14 gange 780 kr. - *pris 680 kr.<br />

torsdag 19.00-20.20 fra den 6. september<br />

Fanø Hallen, Stadionvej 11<br />

TILMELDING<br />

Husk du kan tilmelde dig på<br />

WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

eller<br />

TLF. 7512 3805<br />

FANØ<br />

HENSYNSTAGENDE UNDERVISNING<br />

For alle, der pga. et fysisk eller psykisk handicap ikke kan følge et almindeligt hold inden for<br />

det pågældende emne. Er du i tvivl, kan du ringe til <strong>FOF</strong> på 7512 3805.<br />

Undervisningen foregår på små hold, med max 7 deltagere, så der er mulighed for at få<br />

individuel vejledning i forhold til den enkeltes handicap, gener og skavanker.<br />

Første undervisningsgang skal der underskrives en ”tro og love erklæring”<br />

BEVÆGELSE OG AFSPÆNDING<br />

KASHI AFZELIUS<br />

For folk med rygproblemer. Vi bevæger<br />

os og arbejder hele kroppen igennem.<br />

Hver gang starter vi med opvarmning og<br />

fokuserer herefter på at styrke, strække<br />

og smidiggøre kroppen. Undervejs tilegner<br />

vi os større kropsbevidsthed og øger<br />

opmærksomheden på vores vaner/uvaner.<br />

Vi slutter altid med afspænding. Kom som<br />

du er – og få en oplevelse af, hvad motion<br />

og bevægelse i samvær med andre kan<br />

give dig! Medbring godt humør, varme<br />

sokker, tæppe/underlag.<br />

Specialhold med max 7 deltager.<br />

22815<br />

26 lek/13 gange 930 kr. - *pris 810 kr.<br />

onsdag 10.00-11.30 fra den 5. september<br />

Helse Huset, Hovedgaden 14, 1 Sal<br />

22816<br />

26 lek/13 gange 930 kr. - *pris 810 kr.<br />

onsdag 19.00-20.30 fra den 5. september<br />

Helse Huset, Hovedgaden 14, 1 Sal<br />

TILMELDING PÅ TLF. 75 12 38 05 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

YOGA MED SPEC. FOKUS PÅ RYG OG<br />

BÆKKENBUND<br />

DORIT GRUMSEN<br />

Underviseren har arbejdet med ovennævnte<br />

i mange år, er uddannet yogalærer<br />

og sygeplejerske og meget inspireret<br />

af Helle Gotved.<br />

Kurset henvender sig til personer, der<br />

p.g.a. problemer i ryg og/eller bækkenbund<br />

ikke kan deltage på almindelige<br />

hold. Mange af øvelserne laves efter inspiration<br />

fra kurser på Gotvedskolen.<br />

Hele kroppen arbejdes hver gang igennem,<br />

men der tages udgangspunkt i at<br />

bevidstgøre om og få en bedre funktion<br />

af bækkenbund og ryg. Individuel vejledning<br />

gives. Max 7 deltagere på holdene.<br />

Har du spørgsmål vedr. holdet, er du velkommen<br />

til at kontakte underviser Dorit<br />

Grumsen tlf. 7516 2949 / 3026 7516.<br />

31


32<br />

YOGA<br />

LILLY ANETTE JULIER<br />

Yoga er et ældgammelt system. Det er for<br />

alle. Vi arbejder primært med fysiske øvelser,<br />

hvori åndedrættet er en naturlig del<br />

af øvelsen. Der afsluttes hver gang med<br />

afslapning. Hvis der er ønsker om det,<br />

kan der laves ekstra åndedrætsøvelser,<br />

ligesom der også kan aftales yoga-nidra<br />

(dybdeafslapning).<br />

Du er altid velkommen til at kontakte underviser<br />

Lilly Julier tlf. 7510 1147 / 2252<br />

1147.<br />

22859<br />

44 lek/22 gange 1.415 kr. - *pris 1195 kr.<br />

mandag 08.30-10.00 fra den 3. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

22860<br />

44 lek/22 gange 1.415 kr. - *pris 1195 kr.<br />

mandag 10.30-12.00 fra den 3. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

22861<br />

44 lek/22 gange 1.415 kr. - *pris 1195 kr.<br />

mandag 19.00-20.30 fra den 3. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

22862<br />

44 lek/22 gange 1.415 kr. - *pris 1195 kr.<br />

onsdag 17.00-18.30 fra den 5. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

22863<br />

44 lek/22 gange 1.415 kr. - *pris 1195 kr.<br />

onsdag 18.45-20.15 fra den 5. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

22864<br />

44 lek/22 gange 1.440 kr. - *pris 1220 kr.<br />

torsdag 12.00-13.30 fra den 6. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

BRAMMING<br />

YOGA, YOGA NIDRA OG MEDITATION<br />

FOR VIDEREKOMMENDE<br />

LILLY ANETTE JULIER<br />

Yoga, Yoga nidra og meditation<br />

for videregående<br />

Dette hold er for dem, der har arbejdet<br />

med yoga og meditation tidligere.<br />

Meditationen er med lyd. Det er de vediske<br />

vokallyde, der senere danner ord<br />

(mantra). Teknikkerne er ældgamle og fra<br />

vedisk meditation.<br />

Medbring underlag, puder, tæppe og<br />

varmt tøj. Ring til mig, hvis du vil vide<br />

mere på tlf. 7510 1147 / 2252 1147.<br />

22865<br />

55 lek/22 gange 1.685 kr. - *pris 1410 kr.<br />

mandag 16.45-18.40 fra den 3. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

YOGA, YOGA NIDRA OG MEDITATION<br />

FOR BEGYNDERE<br />

LILLY ANETTE JULIER<br />

Meditation er en naturlig udvikling i den<br />

klassiske yogiske tradition, ja endog målet.<br />

Yoga nidra er en lang dyb afslapning,<br />

hvor opmærksomheden og koncentrationen<br />

skærpes – det er en naturlig<br />

forberedelse til meditation. Meditation<br />

er fordybelse. Det er ældgamle og gennemprøvede<br />

vediske teknikker, de er sikre<br />

og virkningsfulde, de begynder med det<br />

fysiske og går indad i de dybere lag i os.<br />

Vi går langsomt frem. Et forløb begynder<br />

med de fysiske øvelser, yoga nidra, åndedrætsøvelser<br />

og meditaiton.<br />

Ring til mig, hvis du vil vide mere på tlf.<br />

7510 1147 / 2252 1147.<br />

Medbring underlag, puder, tæppe og<br />

varmt løstsiddende tøj.<br />

Ring til mig, hvis du vil vide mere på tlf.<br />

7510 1147 / 2252 1147.<br />

22868<br />

55 lek/22 gange 1.685 kr. - *pris 1410 kr.<br />

tirsdag 18.45-20.40 fra den 4. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

TILMELDING PÅ TLF. 7512 3805 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

HENSYNSTAGENDE UNDERVISNING<br />

For alle, der pga. et fysisk eller psykisk<br />

handicap ikke kan følge et almindeligt<br />

hold inden for det pågældende emne.<br />

Er du i tvivl, kan du ringe til <strong>FOF</strong> på 7512<br />

3805.<br />

Undervisningen foregår på små hold,<br />

med max 7 deltagere, så der er mulighed<br />

for at få individuel vejledning i forhold til<br />

den enkeltes handicap, gener og skavanker.<br />

Første undervisningsgang skal der underskrives<br />

en ”tro og love erklæring”<br />

HENSYNTAGENDE YOGA<br />

LILLY ANETTE JULIER<br />

Hensyntagende undervisning<br />

Et tilbud til alle der på grund af deres handicap<br />

ikke kan følge et almindeligt hold.<br />

Undervisningen foregår på små hold, og<br />

man skal skrive under på, at man er handicappet<br />

i forhold til undervisningen.<br />

Det er ikke et behandlingstilbud, men et<br />

supplement til evt. behandling. Yoga har<br />

sin største effekt i forebyggelse. Her er<br />

øvelsernes sværhedsgrad afpasset efter<br />

den enkelte. Man får mere individuel vejledning<br />

og hjælp. Der arbejdes med åndedrættet<br />

sammen med øvelserne, og der<br />

afsluttes med afslapning.<br />

Du er altid velkommen til at kontakte underviser<br />

Lilly Julier tlf. 7510 1147 / 2252<br />

1147.<br />

22866<br />

44 lek/22 gange 1.415 kr. - *pris 1195 kr.<br />

mandag 12.15-13.45 fra den 3. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

22867<br />

44 lek/22 gange 1.415 kr. - *pris 1195 kr.<br />

torsdag 10.00-11.30 fra den 6. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal


SUND RYG I VARMT VAND<br />

MARIANNE HOLDENSEN<br />

Bevægelse og afspænding i varmt vand<br />

Øvelser i vand er med til at lette smerter<br />

i led og muskler. Vand bærer op – vand<br />

støtter – vand lindrer, derfor kan øvelserne<br />

udføres mere intensivt og med større<br />

udbytte. Vandtræningen bygges op omkring<br />

styrke, bevægelighed, venepumpe-<br />

og udspændingsøvelser.<br />

Der arbejdes med øvelser ud fra deltagernes<br />

behov. Derved får den enkelte deltager<br />

øvelser, som kan bruges i det daglige.<br />

Undervisningen afsluttes med afspænding<br />

i vandet.<br />

22869<br />

12 lek/12 gange 575 kr. - *pris 515 kr.<br />

mandag 09.30-10.20 fra den 3. september<br />

Bramming Svømmehal, Idræts Alle 10<br />

22870<br />

12 lek/12 gange 575 kr. - *pris 515 kr.<br />

mandag 10.30-11.20 fra den 3. september<br />

Bramming Svømmehal, Idræts Alle 10<br />

22871<br />

12 lek/12 gange 575 kr. - *pris 515 kr.<br />

mandag 11.30-12.20 fra den 3. september<br />

Bramming Svømmehal, Idræts Alle 10<br />

22872<br />

12 lek/12 gange 575 kr. - *pris 515 kr.<br />

tirsdag 10.30-11.20 fra den 4. september<br />

Bramming Svømmehal, Idræts Alle 10<br />

22873<br />

12 lek/12 gange 575 kr. - *pris 515 kr.<br />

tirsdag 11.30-12.20 fra den 4. september<br />

Bramming Svømmehal, Idræts Alle 10<br />

22874<br />

12 lek/12 gange 575 kr. - *pris 515 kr.<br />

tirsdag 12.30-13.20 fra den 4. september<br />

Bramming Svømmehal, Idræts Alle 10<br />

22875<br />

12 lek/12 gange 575 kr. - *pris 515 kr.<br />

onsdag 13.15-14.05 fra den 5. september<br />

Bramming Svømmehal, Idræts Alle 10<br />

BRAMMING / RIBE<br />

FYSIOPILATES FOR SKULDER/<br />

NAKKE/RYG<br />

MARIANNE HOLDENSEN<br />

Fysiopilates er det bedste fra pilatestræning<br />

anvendt fysioterapeutisk. Det er en<br />

yderst hensyntagende træningsform,<br />

hvor vi træner på måtter og bruger stor<br />

bold. Hver lektion afsluttes med udstrækning<br />

og afslapning. Bevægelserne laves i<br />

et roligt og kontrolleret tempo og ud fra<br />

den enkeltes niveau. Fysiopilates anvendes<br />

bl.a. til rygproblemer, bækkensmerter<br />

og nakke/skulder-problemer.<br />

Medbring underlag og vandflaske, evt.<br />

pude. Ved spørgsmål kontakt Marianne<br />

Holdensen på 3052 7631.<br />

22877<br />

24 lek/12 gange 900 kr. - *pris 780 kr.<br />

tirsdag 14.00-15.30 fra den 4. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

EFTERFØDSEL – TAG DIN BARN MED<br />

MARIANNE HOLDENSEN<br />

Kurset er til dig, som har født inden for<br />

det sidste halve år, og gerne vil have formen<br />

igen. Ved kejsersnit kan du tidligst<br />

begynde 6 uger efter fødslen.<br />

Vi arbejder med en effektiv træning af<br />

bækkenbundsmusklerne og mavemusklerne.<br />

Vi vil også arbejde med stabilitetstræning<br />

og holdningskorrektion.<br />

Du vil få gode råd om ammestillinger og løfteteknik.<br />

Du vil blive undervist i barnets motoriske<br />

udvikling, og prøve babymassage.<br />

Brug et par timer en gang om ugen på<br />

dig selv. Du må selvfølgelig gerne tage dit<br />

barn med.<br />

Der er elevator op til 3. sal. Medbring<br />

gerne lidt at drikke evt. pude.<br />

Ved spørgsmål kontakt Marianne Holdensen,<br />

fysioterapeut 3052 7631<br />

22887<br />

16 lek/8 gange 675 kr. - *pris 595 kr.<br />

mandag 13.15-14.45 fra den 10. september<br />

<strong>FOF</strong>’s Bevægelseslokale, Nørregade 15 E,<br />

2 sal<br />

TILMELDING PÅ TLF. 7512 3805 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

BABYSVØMNING<br />

MARIANNE HOLDENSEN<br />

Oplev glæden i vandet sammen med dit<br />

barn og stimuler samtidig sanser og motorik.<br />

Få kræfterne tilbage og dermed mere<br />

overskud i dagligdagen.<br />

Start fra dit barn er 8 uger.<br />

22876<br />

12 lek/12 gange 575 kr. - *pris 515 kr.<br />

onsdag 12.15-13.05 fra den 5. september<br />

Bramming Svømmehal, Idræts Alle 10<br />

RIBE<br />

TILMELDING<br />

Husk du kan tilmelde dig på<br />

WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

eller<br />

TLF. 7512 3805<br />

TAB DIG MED ”SMÅ SKRIDT” I RIBE<br />

På dette kursus, vil vi kombinere teori,<br />

kost og fysisk aktivitet, da det ene ikke<br />

kan stå alene.<br />

Inden opstart vil der blive lavet en sundhedsprofil<br />

på den enkelte, derefter laves<br />

en handleplan<br />

Formålet er at fremme den enkeltes sundhed<br />

og fysiske aktivitetsniveau.<br />

22886<br />

20 lek/10 gange<br />

+ individuel time 1.145 kr. *1.040<br />

Torsdag kl. 9.00 – 10.30 fra d. 20. sept.<br />

klinik for Fysioterapi, Simon Hansensvej 8<br />

22887<br />

20 lek/10 gange<br />

+ individuel time 1.145 kr. *1.040<br />

Torsdag kl. 16.00 – 17.30 fra d. 20. sept.<br />

klinik for Fysioterapi, Simon Hansensvej 8<br />

33


34<br />

ROM DEN EVIGE STAD/ITALIENSK MAD<br />

FLEMMING BO FORSBERG<br />

Først tager vi til antikkens Rom. Vi skal<br />

se på, hvordan den antikke romer indrettede<br />

sig i praksis. Hvordan var hans hus?<br />

Hvordan fik han f.eks. vand? og hvordan<br />

morede han sig? Vi ser på ruinerne af Forum<br />

Romanum, gudernes hus Pantheon,<br />

akvædukterne, teatrene og meget mere.<br />

Derpå besøger vi nogle af bygningsværkerne<br />

fra kristendommens centrum, de store<br />

kirker og adelsfamiliernes paladser og haveanlæg,<br />

Peterskirken, Laterankirken, Villa<br />

Borghese osv. Til sidst ser vi på, hvad der er<br />

skabt i de ca. 140 år, Rom har været hovedstad<br />

i Italien, og vi får et par gode råd til<br />

Romrejsen. Power Point foredrag.<br />

Inden foredraget serveres der en lækker<br />

italiensk ret. Der er også mulighed for at<br />

købe et glas italiensk vin.<br />

22880<br />

Pris inkl. mad 295 kr. - *pris 265 kr.<br />

tirsdag 18.00-21.40 fra den 23. oktober<br />

Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10 G<br />

GLAD MAD I GRØNNE GUMMISTØVLER<br />

ANNE SØRENSEN<br />

Ultimo April udgav kostvejleder Anne<br />

Sørensen kogebogen Glad mad i grønne<br />

gummistøvler.<br />

Denne aften laver Anne mad med udgangspunkt<br />

i bl.a. kogebogens opskrifter.<br />

Glad mad i mange farver, noget til alle<br />

sanser. Afslutningsvis vil hun holde foredrag<br />

med udgangspunkt i kogebogen og<br />

blandt andet fortælle om hvordan man<br />

får mænd til at tage igen og børn til at<br />

smage? Hvorfor frugter og grønsager er<br />

et kompliceret maskineri til sygdomsbekæmpelse,<br />

lidt om fedt der gi´r mening.<br />

Godt nok er Anne Sørensen kostvejleder,<br />

men hun går bestemt ind for at der skal<br />

være balance i tingene. Og løftede pegefingre<br />

– det går simpelthen ikke.<br />

Der er mulighed for at købe kogebogen,<br />

og hvem ved, om hun gi´r en smule rabat<br />

denne aften….?<br />

22881<br />

Pris inkl. mad 295 kr. - *pris 265 kr.<br />

onsdag 18.00-21.40 fra den 21. november<br />

Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10 G<br />

RIBE<br />

STRIKKECAFÉ<br />

LILLIN VILLADSEN<br />

Strikkecafé er tænkt som et uformelt strikkekursus<br />

for både begyndere og øvede<br />

strikkere. Der vil være mulighed for at få<br />

hjælp til egne projekter. Hver gang vil der<br />

være workshop i en speciel teknik eller<br />

mønstereffekt. Det kan f.eks. være hulmønstre,<br />

strukturstrik, snoninger, modulstrik,<br />

diagrammer, udenlandske opskrifter, knagerækkestrik<br />

og strikkeringe, design selv,<br />

slå masker op og luk af på nye måder. Det<br />

endelige program tilrettelægges efter deltagernes<br />

ønsker. Der undervises hver anden<br />

mandag i ulige uger.<br />

22882<br />

18 lek/6 gange 735 kr. - *pris 645 kr.<br />

mandag 19.00-21.45 fra den 24. september<br />

Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10 G<br />

MAD FRA STORE VERDENSKØKKENER<br />

HANS RASMUSSEN<br />

Vi skal stifte bekendtskab med nogle af<br />

de store regionale gastronomier, som er<br />

blevet udbredt i hele verden: Italien, Libanon,<br />

Indien, Thailand, Japan med sushi og<br />

Cajun køkkenet fra de amerikanske sydstater.<br />

Der må påregnes udgifter til mad,<br />

som afregnes med kokken.<br />

6.9 + 27.9 + 11.10 + 1.11 + 22.11 + 6.12<br />

22885<br />

24 lek/6 gange 850 kr. - *pris 730 kr.<br />

torsdag 18.00-21.40 fra den 6. september<br />

Vittenbergskole, Haulundvej 3<br />

RYTMISK KOR<br />

HELLE MØLLER<br />

Rytmisk kor med bredt repertoiret: swing,<br />

pop, afrikansk, sigøjnersang mm. Vi arbejder<br />

med sangteknik, åndedræt, fælles<br />

klang og puls. Både lattermuskler og hjertelige<br />

gab er vigtige ingredienser undervejs.<br />

Der er plads til enkelte nye tenorer<br />

og basser. Er du interesseret, så ring til<br />

dirigenten på tlf. 3132 9585.<br />

22884<br />

50 lek/20 gange 700 kr. - *pris 550 kr.<br />

mandag 18.45-21.05 fra den 3. september<br />

Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10 G<br />

TILMELDING PÅ TLF. 7512 3805 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

YOGA<br />

LILLY ANETTE JULIER<br />

Yoga er et ældgammelt system. Det er for<br />

alle. Vi arbejder primært med fysiske øvelser,<br />

hvori åndedrættet er en naturlig del<br />

af øvelsen. Der afsluttes hver gang med<br />

afslapning. Hvis der er ønsker om det,<br />

kan der laves ekstra åndedrætsøvelser,<br />

ligesom der også kan aftales yoga-nidra<br />

(dybdeafslapning). Medbring underlag,<br />

håndklæde og løstsiddende tøj. Du er altid<br />

velkommen til at kontakte underviser<br />

Lilly Julier tlf. 7510 1147 / 2252 1147.<br />

22888<br />

44 lek/22 gange 1.415 kr. - *pris 1195 kr.<br />

tirsdag 10.00-11.30 fra den 4. september<br />

Ribe Fritidscenter, Simon Hansensvej 8<br />

22889<br />

44 lek/22 gange 1.415 kr. - *pris 1195 kr.<br />

tirsdag 13.30-15.00 fra den 4. september<br />

Fér Huset, Mosevej 68<br />

22890<br />

44 lek/22 gange 1.415 kr. - *pris 1195 kr.<br />

torsdag 18.00-19.30 fra den 6. september<br />

Fér Huset, Mosevej 68<br />

HATHA YOGA FOR BEGYNDERE<br />

TRINE SCHJØTZ<br />

Hatha Yoga forener sjæl, sind og krop!<br />

Denne form går ind og følger de lige linjer<br />

i kroppen. Vi arbejder med dit åndedræt,<br />

balance, fleksibilitet og de bløde, men<br />

effektive toningsstræk. Du vil ligeledes<br />

få den store mentale sidegevinst, hvor vi<br />

også fokuserer på at nedsætte stress og<br />

uro. Du skal medbringe en flaske vand og<br />

et støttehåndklæde til din nakke.<br />

22903<br />

9 lek/9 gange 450 kr. - *pris 400 kr.<br />

mandag 15.15-16.05 fra den 13. august<br />

Ribe Fritidscenter, Simon Hansensvej 8<br />

TILMELDING<br />

Husk du kan tilmelde dig på<br />

WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

eller<br />

TLF. 7512 3805


YOGA, YOGA NIDRA OG MEDITATION<br />

FOR BEGYNDERE<br />

LILLY ANETTE JULIER<br />

Meditation er en naturlig udvikling i den<br />

klassiske yogiske tradition, ja endog målet.<br />

Yoga nidra er en lang dyb afslapning,<br />

hvor opmærksomheden og koncentrationen<br />

skærpes – det er en naturlig forberedelse<br />

til meditation. Meditation er<br />

fordybelse. Vi går langsomt frem. Medbring<br />

underlag, puder, tæppe og varmt<br />

løstsiddende tøj. Ring til mig, hvis du vil<br />

vide mere på tlf. 7510 1147 / 2252 1147.<br />

22894<br />

55 lek/22 gange 1.685 kr. - *pris 1410 kr.<br />

tirsdag 15.30-17.25 fra den 4. september<br />

Fér Huset, Mosevej 68<br />

YOGA<br />

GITTE PEDERSEN<br />

YOGA er verdens ældste form for motion.<br />

Øvelserne giver stræk, styrke, smidighed<br />

og dermed en bedre holdning. Igennem<br />

kombination af åndedrættet, øvelser og<br />

afspænding får du fornyet energi og velvære.<br />

Husk at medbringe liggeunderlag,<br />

håndklæde og løstsiddende tøj.<br />

22892<br />

26 lek/26 gange 925 kr. - *pris 800 kr.<br />

mandag 16.00-16.45 fra den 10. september<br />

Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10 G<br />

22893<br />

26 lek/26 gange 925 kr. - *pris 800 kr.<br />

mandag 17.00-17.45 fra den 10. september<br />

Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10 G<br />

YOGA, YOGA NIDRA OG MEDITATION<br />

LILLY ANETTE JULIER<br />

Vi begynder med fysiske øvelser, yoga<br />

nidra, åndedrætsøvelser og sidst meditation.<br />

Yoga og meditation er mindful og<br />

afstressende. Medbring underlag, tæppe,<br />

puder og varmt løstsiddende tøj. Du er altid<br />

velkommen til at kontakte underviser<br />

Lilly Julier tlf. 7510 1147 / 2252 1147<br />

22891<br />

55 lek/22 gange 1.685 kr. - *pris 1410 kr.<br />

torsdag 15.50-17.45 fra den 6. september<br />

Fér Huset, Mosevej 68<br />

RIBE<br />

BÆKKENTRÆNING OG<br />

KROPSBEVIDSTHED<br />

DORTHE HØYER<br />

Træning af bækkenbund, kroppens muskelkorset,<br />

venepumpe m.v. Teoretisk og<br />

praktisk instruktion i holdning, ergonomi,<br />

balance og andre aktuelle emner. Medbring<br />

underlag, håndklæde og løstsiddende tøj.<br />

22896<br />

26 lek/26 gange 950 kr. - *pris 820 kr.<br />

tirsdag 09.05-10.00 fra den 18. september<br />

Klinik For Fysioterapi, Simon Hansens Vej 8<br />

22897<br />

26 lek/26 gange 950 kr. - *pris 820 kr.<br />

onsdag 09.05-10.00 fra den 19. september<br />

Klinik For Fysioterapi, Simon Hansens Vej 8<br />

PILATES<br />

TRINE SCHJØTZ<br />

Pilates er et system af styrke og stræk<br />

øvelser der kan give din krop en helt ny<br />

oplevelse af velvære. Pilates styrker de<br />

små muskelgrupper og strækker de store<br />

muskelgrupper under alle øvelser. Herved<br />

opnås en mere stærk, smidig og afbalanceret<br />

krop. Pilates virker forbyggende og<br />

har et minimum af belastning på kroppen.<br />

I pilates finder du øvelser, der passer<br />

til alle kroppe, øvelserne tager højde<br />

for det menneske, du er, og de gener, du<br />

måtte have. Pilates giver dig en stærk ryg,<br />

der kan arbejde sammen med dit bækken<br />

og dine mavemuskler. Dette hold er for<br />

begyndere, eller meget lidt øvede.<br />

22904<br />

9 lek/9 gange 450 kr. - *pris 400 kr.<br />

mandag 16.30-17.20 fra den 13. august<br />

Ribe Fritidscenter, Simon Hansensvej 8<br />

TILMELDING PÅ TLF. 7512 3805 ELLER WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

MORGENMEDITATION<br />

Morgenmeditation – du kan lige nå det<br />

inden den stressede hverdag begynder.<br />

Dybere meditativ erfaring åbner for mere<br />

nærvær og mere hjertefølelse, både indad<br />

overfor en selv og udad overfor andre med<br />

mulighed for dybere, mere inderlig og givende<br />

kontakt, hvor følelser af lykke og<br />

opfyldthed har mulighed for at komme<br />

tilstede. Vi vil arbejde med vejrtrækningsøvelser<br />

og egentlige meditationsteknikker.<br />

22898<br />

10 lek/20 gange 495 kr. - *pris 445 kr.<br />

tirsdag og torsdag 08.00-08.30 fra den 18.<br />

sept. Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10 G<br />

HENSYNTAGENDE UNDERVISNING<br />

FYSIOPILATES SKULDER/NAKKE/RYG<br />

MARIANNE HOLDENSEN<br />

Fysiopilates er Pilates anvendt fysioterapeutisk.<br />

Undervisningen sigter mod at skabe<br />

et stabilt muskelcenter, korrigere ubalance,<br />

sænke spændingsniveauet og derved opnå<br />

en mere harmonisk holdning. Du vil i undervisningen<br />

få redskaber til at tage vare på dine<br />

skavanker og handicap. Der fokuseres specielt<br />

på nakke, skulder og ryg. Undervisningen tilrettelægges<br />

således, at der er mulighed for<br />

individuel vejledning. Der undervises på små<br />

hold, hvor der tages hensyn til den enkelte.<br />

22902<br />

24 lek/12 gange 900 kr. - *pris 780 kr.<br />

fredag 09.30-11.00 fra den 14. september<br />

Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10 G<br />

IT KOMPENSERENDE FOR<br />

HJERNESKADEDE<br />

OLE JØRGENSEN<br />

Er du glad for computeren, nysgerrig og<br />

vil gerne fastholde og udvikle brugen af<br />

den, så kan det være at en netværksgruppe<br />

er noget for dig. Her mødes vi med<br />

forskellige forudsætninger og arbejder ud<br />

fra egne interesser og med mulighed for<br />

at udveksle med ligesindede.<br />

22883<br />

36 lek/12 gange 1.170 kr. - *pris 990 kr.<br />

torsdag 18.00-20.45 fra den 20. september<br />

Gartneriet Ribelund, Pile Alle 2<br />

35


Esbjerg<br />

Varde<br />

Bramming<br />

Fanø<br />

Ribe<br />

TILMELD DIG PÅ WWW.<strong>FOF</strong>.DK<br />

BEMÆRK<br />

Vi er flyttet til<br />

nye dejlige lokaler<br />

på adressen<br />

KONGENSGADE<br />

70<br />

<strong>FOF</strong>-Vest<br />

Kongensgade 70<br />

6700 Esbjerg<br />

Rosendahls<br />

Tlf. 7512 3805<br />

tilmelding@fof-esbjerg.dk Design:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!