11.12.2012 Views

gang i medarbejderne gnisten der sætter - in-move

gang i medarbejderne gnisten der sætter - in-move

gang i medarbejderne gnisten der sætter - in-move

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

gnisten

der sætter

gang i medarbejderne

teambuilding

2010

Et katalog til medarbejderdagen,

strategidagen eller lederkonferencen

www.team-building.nu


idé

Lau Laursen og

René Krieger Christensen

Redaktion

Grønbech Business

Communication A/S

design og pRoduktion

Paramedia ApS

Kære læser

Velkommen til Team-building kataloget 2010. Et katalog, der gør

det nemt og overskueligt at finde netop den leverandør, som kan

udfordre, udvikle og gøre en forskel i jeres virksomhed.

Hver dag får vi bekræftet, at virksomhedens største ressource

er medarbejderne, og at det kun er de stærkeste hold, der vinder.

Derfor er det altafgørende, at virksomhedens team har de rette

kompetencer, den rette sammenhængskraft og et godt samarbejde,

sådan at synergien, effektiviteten og succesen kan blomstre.

Derfor har vi samlet 18 af Danmarks mest professionelle udbydere

af forskellige teambuilding-aktiviteter, som på forskellig vis vil

kunne styrke, inspirere og motivere jeres team. I kataloget finder

du noget for enhver smag mht. pris, interesse, antal deltagere og

fysiske rammer mm. Nogle af tilbuddene er af mere underholdende

karakter end andre, men fælles for dem alle er, at de giver deltager-

ne og teamet mulighed for at udvikle sig til gavn for virksomheden.

god foRnøjelse


Indhold

4 a-Cappella teambuilding · Syng jer til bedre resultater

5 boxevents.dk · Motivation, smil og handlekraft

6 CoaChing by motion · Snør danseskoene & tag udfordringen op

7 CoaChkey · Tanker skal flyttes i hovedet før de kan flyttes i den virkelige verden

8 Copenhagen event Company · Mountainbike i Hareskoven

9 dgi-byen · Action, udfordringer, konkurrencer eller velvære?

10 geRt Rune jespeRsen · Tak for udfordringen

11 in aCt · Mindfulness – en vej til indre ro, balance & fokus

12 in-move · Giv arbejdsglæden næring – og høst succes

13 london toast theatRe · Humour, Quiz & Mystery

14 nepofilm · Brænd igennem

15 poweRmænd & poweRkvindeR · Sådan får du gennemslagskraft – med Vibeke Hartkorn

16 shane bRox · Find det indre legebarn og styrk innovationen

17 singeRs · Sang - et instrument til fornyet energi, motivation & begejstring

18 soniC beat · Vi sætter lyd på jeres virksomhed!

19 stoRyfindeR · Sådan bruger I jeres succeshistorier til at nå målene

20 syneRgi · Fra stress til energimanagement – prøv det!

21 thomas ebeRt · Med Guldfirerens kultur som inspiration


4

tidspeRspektiv

2-6 timer.

antal deltageRe

10 – 250 deltagere.

loCation

Stort fællesrum samt evt.

mindre rum til gruppearbejde.

foRbeRedelse

Ingen. Alle kan deltage.

pRis

Fra 10.000 kr.

kontakt

A-Cappella Teambuilding

www.a-cappella.dk

info@a-cappella.dk

Tlf. 20 83 44 02

a-Cappella teambuilding

Syng jer til bedre resultater

Koncept for aktiviteten

A-Cappella tilbyder en unik kursusform, hvor medarbejderne udfordres

gennem sang og musik og bliver sendt på en musikalsk rejse, I aldrig vil

glemme. Med afsæt i virksomhedens egne input i form af værdier, vision

og melodi, skriver deltagerne firmaets egen sang i samarbejde med Jørgen

Thorup. Efterfølgende indspilles sangen on location eller i et professionelt

musikstudie.

Kurset henvender sig til virksomheder, der ønsker en helt speciel oplevelse

fuld af energi, i forbindelse med teambuilding, kick-off møder, seminarer

eller events.

Formål & udbytte

At skrive en sang, synge eller spille musik i samarbejde med kollegaer

kræver, at man giver hinanden plads og udviser en anden form for respekt,

end dagligdagen typisk fordrer.

• Få medarbejdernes skjulte kreative evner frem

• Større tillid og motivation medarbejderne imellem

• Styrke samarbejdet og skabe ny dynamik

• Nedbryde grænser mellem afdelinger

Vi producerer et konkret produkt, som lever videre længe efter!

jøRgen thoRup

Kursusleder og indehaver

af A-Cappella Teambuilding.

Har været sanger,

musiker, producer og

komponist i mere end 25

år, heraf 15 år som pianist

i Shu-bi-dua. Med erfaring

og viden fra sit virke, underviser

og inspirerer han

virksomheder, organisationer,

skoler og institutioner.


oxevents.dk

Motivation, smil og handlekraft

Koncept for aktiviteten

BOXEVENT: Med sjov fitnessboksning tilsat god musik og spændende

øvelser fra coachingens verden, bliver træningen både underholdende,

intens og inspirerende. Eventen veksler mellem træning, teambuilding

og coaching og afsluttes med afspænding, hvor deltagerne får reflekteret

over oplevelserne.

EVENTMIX: Med danse- og yogalærer Mette Kopp leveres en energibombe

af et mix med dans, fitnessboks og yoga. Vi varmer op til boksning med

lækker og simpel dans fra de 4 verdenshjørner, og når sveden er tørret af

panden, rundes eventen af med fokus på den mentale balance.

Formål & udbytte

I oplever, hvad der skal til for at lykkedes som team og organisation. Eventen

kickstarter en positiv spiral med fokus på anerkendelse, ros og begejstring.

I mærker effekten af at være blandt motiverede kolleger, værdien af

at arbejde mod fælles mål og vigtigheden af at rose og opmuntre hinanden

i en hektisk hverdag.

I går hjem med et skarpt fokus, en taknemmelig krop og følelsen af at have

opnået noget særligt sammen.

Det er sjovt, effektivt og sundt, og ALLE kan være med uanset fysisk form.

henRik leth

Arrangør af fitness camps,

træner, coach og underviser i

virksomheder og sportsklubber.

Cert. Life & Businesscoach

fra Manning Inspire. Ud-

dannet folkeskolelærer.

tidspeRspektiv

Boxevents: 1 - 2 timer.

Eventmix med dans, boks og

balance: 1½ - 3 timer.

antal deltageRe

4 - 180 deltagere.

loCation

Indendørs i fx virksomheden,

kantinen, konferencelokaler

eller i det fri.

foRbeRedelse

Medbring træningstøj, vandflasker

og gå på mod.

pRis pR. deltageR

Boxevents: 175 - 250 kr.

Eventmix: 250 - 300 kr.

kontakt

Henrik Leth

www.boxevents.dk

info@boxevents.dk

Tlf. 27 28 41 22

5


6

tidspeRspektiv

2 - 4 timer.

antal deltageRe

10-150 deltagere.

loCation

Virksomhedens kantine,

foredragssal el. lign. Ca. 50

deltagere – 125-150 kvm.

foRbeRedelse

Medbring lette sko. Musikanlæg,

mikrofon, whiteboard og

projektor skal forefindes på

location.

pRis

10.000 - 12.500 kr. ex. moms

(kørselstillæg ved arrangementer

på Fyn og i Jylland).

kontakt

René Krieger Christensen

www.coachingbymotion.dk

Tlf. 51 92 90 78

René kRiegeR

ChRistensen

Arbejder med potentialeudvikling

og -rådgivning af

mennesker.

Uddannet Life Coach, skole-

og danselærer. Har 25 års erfaringer

fra sin professionelle

dansekarriere og har 4 gange

medvirket i TV2-programmet

Vild med Dans.

CoaChing by motion

Snør danseskoene

& tag udfordringen op

Koncept for aktiviteten

Dagligt bliver vores tryghedszone udfordret

igennem opgaver på jobbet, forandringer,

kollegers meninger eller beslutninger. Vi

har dagligt muligheden for at udfordre og

udvikle os selv i en ny retning, men gør vi

så det, eller hænger vi fast i gamle roller og

rutiner?

Med vores dansearrangement udfordrer

vi jeres grænser og bringer teori og praktik

sammen. De ubevidste og bevidste situationer,

der opstår undervejs, bliver vendt

til en given arbejdssituation, så deltagerne

får værktøjer og redskaber til at tage

udfordringerne op i hverdagen.

Formål & udbytte

Deltagerne får deres grænser udfordret

og deres samarbejde og kommunikation

optimeret. Den enkelte såvel som gruppens

selvtillid bliver styrket, og de vil opdage

nye sider af dem selv og deres kolleger.

Dans er et unikt teambuildingredskab, der

skaber motivation, glæde, fællesskab og

nedbryder barrierer, så arbejdsdagen mere

bliver en dans på roser end en sten i skoen.


CoaChkey

Tanker skal flyttes i hovedet

før de kan flyttes i den virkelige

verden

Koncept for aktiviteten

CoachKey udbyder 2 aktiviteter. Coaching af team hvor der arbejdes

målrettet på at løse specifikke problemstillinger og workshoppen ”Gung

Ho”. Gung Ho er kinesisk og betyder at arbejde sammen. I workshoppen

arbejdes der med de 3 vigtigste faktorer, for at et team arbejder optimalt.

Formål & udbytte

Ved team-coaching er formålet, at teamet skal stå tilbage med brugbare

specifikke handlinger/løsninger på teamets udfordringer.

I Gung Ho er formålet at give medarbejderne en anderledes og dybere

vinkel på følgende 3 drivkræfter:

1. Virksomhedens eksistensberettigelse - hvorfor er vi her?

2. Kontrol over målet. Virksomhedens mål, men også medarbejderens.

3. Motivationen.

tidspeRspektiv

Både team-coaching og workshop

kan gennemføres fra 6

timer og opefter.

antal deltageRe

Team-coaching - op til 25

deltagere.

Workshoppen - op til 100

deltagere.

loCation

Hos virksomheden eller i

afslappede omgivelser, hvor

telefoner, kolleger og andet

ikke påvirker arbejdet for

teamet.

foRbeRedelse

Efter aftale.

pRis

Fra 12.000 kr.

kontakt

Lau Laursen

CoachKey ApS

A.P.Møllers Alle 11, 1. sal

2791 Dragør

www.coach-key.dk

Tlf. 28 10 07 51

lau lauRsen

Adm. Dir. i en service virksomhed

igennem 17 år. Har

stor erfaring med ledelse og

samarbejde. Uddannet erhvervscoach

og har beskæftiget

sig med coaching af teams

de seneste 5 år.

7


8

tidspeRspektiv

2-3 timer + frokost.

antal deltageRe

Fra 10 personer og opefter.

loCation

Hareskoven, en god skov i

nærheden af jeres virksomhed

eller kursus-/opholdssted.

Vi kommer alle steder

i Danmark og i de nærmeste

nabolande.

foRbeRedelseR

Medbring praktisk outdoor-/

sportstøj. Vi kører normalt

ikke med cykelsko, så medbring

derfor gode solide sko

som fx vandresko/-støvler.

pRis

Fra 1.595 kr. uden køb af

cykel til 4.995 kr. hvor køb af

egen cykel med firmalogo er

inkluderet.

kontakt

Bo Ilskjær

Copenhagen Event Company

Studiestræde 21

1455 København K

www.copenhageneventcompany.dk

Tlf. 25 90 12 12

Copenhagen event Company

Mountainbike i Hareskoven

Koncept for aktiviteten

annika langvad

Har kørt mountainbike siden

2006. Mit ambitionsniveau er

WorldCups, de internationale

mesterskaber og OL i 2012.

Hovedmålet er stadig, at det

skal være fedt at køre.

www.annikalangvad.dk

Vil I tættere på kunden?

CEC har udviklet en unik måde at optimere kunderelationerne på, og samtidig

brande firmaet på en utraditionel måde. I samarbejde med MTB-Tours

har CEC udviklet en cykeloplevelse i skoven, som kan blive til et tilbagevendende

arrangement og kombineres med yderligere aktiviteter.

Få en professionel MTB-rytter og Danmarks hurtigste kvinde, Annika

Langvad, med på turen. Hun starter gerne med at fortælle lidt om sin karriere

og om at cykle MTB, før vi går i skoven alle sammen.

Formål & udbytte

Som virksomhed får I en helt unik mulighed for at møde jeres kunder i

uvante, men interessante og spændende omgivelser og situationer. I kommer

herigennem tættere på jeres kunder, og de vil opleve jeres virksomhed/medarbejdere

på en ny måde, hvilket vil styrke jeres kunderelationer.


dgi-byen

Action, udfordringer,

konkurrencer eller velvære?

Koncept for aktiviteten

I DGI-byen sammensætter I selv jeres teambuilding-program og vælger

mellem over 20 sjove eventaktiviteter. Fægtning, skydning, klatring,

salsa, stomp, bowling, human football, fitnessboksning, saunagus og

meget andet. Kombiner aktiviteterne med et møde, middag eller et brag af

en fest i DGI-byens moderne og anderledes lokaliteter.

Formål & udbytte

Skal samarbejdet styrkes i dit team? Eller måske skal dine medarbejdere

belønnes for et godt resultat?

En teambuilding-event i DGI-byen styrker samarbejdet og giver et kick-off

til fornyet teamspirit. De fleste aktiviteter er tilrettelagt, så I deles ind i

hold, der dyster mod hinanden, oftest både på tid og point. Instruktører

guider hvert hold gennem eventen og sørger for kampgejst, underholdning

og højt humør.

tidspeRspektiv

Fra 2-4 timer afhængig af

jeres ønsker og program.

antal deltageRe

Min. 25 personer (færre også

muligt, dog betales for min. 25

personer).

loCation

DGI-byen.

foRbeRedelse

Medbring tøj til bevægelse.

pRis

Fra 595 kr. pr. person for 2

timers event.

kontakt

DGI – BYEN

Tietgensgade 65

1704 København V.

www.dgi-byen.dk

moeder@dgi-byen.dk

Tlf. 33 29 80 60

Fax: 33 29 80 80

9


10

tidspeRspektiv

60-180 min.

antal deltageRe

15-200 deltagere.

loCation

Internt i jeres virksomhed

eller eksternt i konferencelokaler,

mødelokaler etc.

foRbeRedelse

Ingen.

pRis

50-400 kr. per deltager.

kontakt

Gert Rune Jespersen

www.GertRuneJespersen.dk

GRJ@GertRuneJespersen.dk

Tlf. 70 70 20 21

geRt Rune jespeRsen

Som 16-årig fik han amputeret

venstre ben pga. knoglekræft.

6 år senere deltager

han i handicap-OL.

Hans livserfaring er suppleret

med NLP og coach uddannelser

i ind– og udland.

geRt Rune jespeRsen

Tak for udfordringen

Koncept for aktiviteten

Tak for udfordringen er et anderledes foredrag/peptalk. Det er et interaktivt

foredrag, som bruges til fyraftensmøder, kundearrangementer,

motiverende indslag til konferencer og lignende.

Formål & udbytte

Gennem min evne til at inspirere andre mennesker motiverer jeg i mit

foredrag medarbejdere til at tage ansvar for deres daglige opgaver og til

at se udfordringer og forandringer som en naturlig del af arbejdslivet.

ADVARSEL

Book kun et foredrag, hvis du kan tåle begejstring og godt humør i din

virksomhed!


in aCt

Mindfulness – en vej til

indre ro, balance & fokus

Koncept for aktiviteten

Annette underviser og guider med personligt nærvær og intelligens deltagerne

gennem en workshop, hvor der skabes genklang til eget nærvær

og øget bevidsthed. Workshoppen bidrager positivt til udviklingen af ledere

og medarbejdere, der med kraftfuld indre styrke kan inspirere, skabe tillid

og orientere sig mod helheden. I løbet af dagen skabes et frirum, hvor der

gives plads til kvaliteter som nærvær, indsigt, autenticitet og innovation.

Formål & udbytte

Mindfulness er en form for opmærksomhedstræning, hvor du opøver

evnen til at være til stede i nuet, og hvor du genopdager dit sind.

Metoderne har rødder i østlig meditationspraksis. De hviler på et videnskabeligt

grundlag og undervises i en ikke-religiøs ramme.

Deltagerne vil få indblik i begrebet

Mindfulness både teoretisk og praktisk samt

få oplevelser af effekten af metoderne.

• Opnå øget koncentrationsevne, energi og

overblik

• Find vej til en bedre udnyttelse af dig selv

og dine fysiske og mentale ressourcer

• Oplev vejen til øget glæde, begejstring og

nærvær

• Bedre evne til at træffe beslutninger og

foretage bevidste prioriteringer

annette holst

Har trænet adskillige ledere

og medarbejdere i Mindfulness

inden for både det private

og offentlige. Annette arbejder

med en forståelse for, at

kontinuerlige præstationer af

høj kvalitet vokser indefra og

ud, samt at store præstationer

bygger på et mentalt fundament

af indre værdi, balance

og klarhed.

tidspeRspektiv

3-6 timer.

antal deltageRe

2-40 deltagere.

loCation

Hos virksomheden/konferencested.

foRbeRedelse

Ingen.

pRis

8.000-16.000 kr.

kontakt

In Act

v. Annette Holst

Pile Allé 21

3480 Fredensborg

www.Inact.dk

Tlf. 24 46 55 08

11


12

maRlene tRanbeRg

jensen

Har gennem de seneste fem

år inspireret erhvervslivet

gennem kurser, coaching og

foredrag – på jysk. Marlene

giver altid sine kursister

værktøjer og indspark, der

kan anvendes i hverdagen på

arbejdspladsen.

tidspeRspektiv

2 - 8 timer.

antal deltageRe

Min. 10 & maks. 50 personer.

loCation

Virksomheden/konferencested.

foRbeRedelse

Ingen.

pRis

Fra 6000 kr. + moms.

kontakt

In-move

Storegade 31

6700 Esbjerg

www.in-move.dk

info@in-move.dk

Tlf. 24 24 64 23

in-move

Giv arbejdsglæden næring

– og høst succes

Koncept for aktiviteten

Med ’In-move’ får dine medarbejdere gennem eksempler, oplæg og øvelser

et godt indblik i, hvad arbejdsglæde er for en størrelse. Hvorfor er det, at

den indimellem mangler - og hvad kan vi gøre for at få den tilbage?

Konceptet er især funderet i positiv psykologi. Gennem tre indsatsområder

– medarbejderens egen robusthed, relationerne på jobbet til kolleger

og ledere samt synlig udvikling – gør vi teorien konkret og anvendelig til

gavn for den menneskelige og økonomiske bundlinje i virksomheden.

Formål & udbytte

Medarbejderne får ny viden og konkrete redskaber, der kan give dem selv

og kollegerne en større arbejdsglæde og succes i hverdagen.

Gennem eksempler og øvelser får medarbejderne lyst til at handle.


london toast theatRe

Humour, Quiz & Mystery

Koncept for aktiviteten

1) HUMOUR WORKS: Foredrag og workshop om at bringe humor, latter og

leg ind i det daglige arbejdsliv. Humor kan reducere stress, styrke moralen,

øge kreativiteten, motivere ansatte og erstatte valium, vodka og viagra.

2) CORPORATE QUIZ: En aften spækket med konkurrence, morskab og

crazy corporate aktivitet, der giver gæsterne mulighed for at bevise deres

kendskab til firmaet og samtidig lære nye fascinerende facts. Ved bordene

samarbejder grupperne om både quiz-spørgsmål og kreative opgaver.

3) MURDER MYSTERY: 6-7 skuespillere er i forbindelse med middagen

mordmistænkte i et Agatha Christie-agtigt mysterium. Jeres fest får

selskab af en gruppe excentriske mennesker og pludselig findes et lig.

Politiet tilkaldes, og under middagen med tilhørende cabaret får I at vide,

at sagen behandles som mord.

Alle 3 tilbud kan foregå på enten engelsk eller blandet engelsk/dansk.

tidspeRspektiv

1) 2 – 3 timer.

2) 3 – 4 timer.

3) Fra 2 timer – 2 dage.

antal deltageRe

1) 24 – 30.

2) 50 – 120.

3) Ideelt max. 70 - 80.

loCation

Afhængig af arrangement.

foRbeRedelse

Ingen.

pRis

1) 20 – 25.000 kr.

2) 40.000 kr.

3) 50.000 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

kontakt

LONDON TOAST THEATRE

Kochsvej 18, 1812 Frb. C.

mail@londontoast.dk

Tlf. 33 22 86 86

vivienne mCkee

Mest kendt i offentligheden

for sine årlige Crazy Christmas

shows i Tivoli. Hun har desuden

specialiseret sig i diverse

former for skræddersyede

Corporate Entertainments.

13


14

tidspeRspektiv

2 timer – 2 dage.

antal deltageRe

5- 250 deltagere.

loCation

Hos virksomheden - på teater

- eller i filmstudie.

foRbeRedelse

Ingen.

pRis

Fra 500 kr. pr. person afhængigt

af antal.

kontakt

David Owe

Nepofilm ApS

Det Danske Filmstudie

Blomstervænget 52

2800 Kongens Lyngby

www.nepofilm.dk

Tlf. 20 95 75 17

”Vi blev udfordret, vi blev

inspireret, vi inspirerede hinanden

- og vi fik lyst til mere!”

Mercuri Urval/2009

nepofilm

Brænd igennem

Koncept for aktiviteten

En god præsentation er grundlaget for succes. Hvad nytter det at være

idérig og innovativ, hvis man ikke er i stand til at formidle sit budskab?

Improvisation og skuespilteknik udvider bevidstheden om egen fremtoning.

Samspillet på scenen sætter fokus på nødvendigheden af at være til

stede her og nu og på at vise tillid til en medspiller/kollega.

TEATER: I løbet af få timer laver I selv en teaterforestilling, der bliver

iscenesat og vist på en rigtig teaterscene. Vi har kostumerne, kontakterne

og kompetencerne. I har skuespillerne, instruktørerne, rekvisitørerne,

stuntmændene og ikke mindst det veloplagte publikum.

FILM: Lav jeres egen film. Vi er jeres produktionsselskab, og I er skuespillere,

instruktører, stuntmænd og fotografer. Efter endt optagelse redigerer

vi råfilmen, så den er klar til fremvisning ved den store gallapremiere og

prisuddeling samme aften. Det bliver en fest med masser af stunt og action,

som kan tilpasses ethvert arrangement og enhver organisation.

Formål & udbytte

Udvid kompetencerne inden for:

Kropssprog, retorik, gennemslagskraft, troværdighed og tilstedeværelse.

FOTOGRAF: RODE PHOTO: 2007


poweRmænd & poweRkvindeR

Sådan får du gennemslagskraft

– med Vibeke Hartkorn

Koncept for aktiviteten

Hvorfor er der bare nogen mennesker, som lykkes med alt, hvad de gør?

Hvad er hemmeligheden bag deres succes? Hvordan får vi opfyldt drømme

og sat mål, vi faktisk kan nå?

Vibeke Hartkorn guider jer igennem sine to bestsellerbøgers powerrollemodeller

og inspirerer jer til at få mindre jantelov og mere power ind

i jeres liv. En del af programmet er en kommunikationsworkshop, som

fører jer ind i en spændende verden af muligheder, I kan bruge direkte i

dagligdagen.

Formål & udbytte

Vibeke er kendt for at inspirere, engagere og provokere sine tilhørere,

så de går humørfyldte og begejstrede hjem med helt nye værktøjer til

at skabe gennemslagskraft. Gennem kommunikationsworkshoppen

vil I blive kastet ud i opgaver og leg, som vil styrke jeres samarbejde,

fokusere jeres fælles mål og give den enkelte værktøjer til at performe

med gennemslagskraft.

vibeke haRtkoRn

Tidligere nyhedsvært

på TV–avisen, i dag

selvstændig rådgiver for

topledere og virksomheder,

som arbejder med

udvikling, strategi og

kommunikation.

tidspeRspektiv

1½ - 4 timer.

loCation

Krav til forhold: PC, fremviser,

lydanlæg og et stort fælleslokale

samt 1-2 møderum

(workshop).

foRbeRedelse

Ingen.

deltageRe

Som workshop op til 35 personer

– som foredrag op til 100.

pRis

Afhængig af program, men

mindstepris for op til 20 deltagere

er 25.000 kr. + moms.

kontakt

Artkorn/Vibeke Hartkorn

Kommunikation

www.vibekehartkorn.dk

kontakt@vibekehartkorn.dk

Tlf. 51 50 92 13

15

FOTOGRAF: KENNET HAVGAARD


shane bRox

Omtalt som nutidens Jørgen

Clevin. Kendt som kreativ

eventyrfortæller i DR’s børneprogram

Shanes Verden.

Shane er uddannet designer,

har arbejdet for Levi Strauss

& Co, skrevet tolv børnebøger

og beskæftiger sig i dag med

at formidle kunst, kultur og

kreativitet til børn og voksne.

tidspeRspektiv

Foredrag: 45 minutter

Workshops: 3-4 timer

Familiearrangement for

virksomheder: 60 minutter

inkl. mulighed for foto og

autografer.

antal deltageRe

Efter aftale.

loCation

Hos virksomheden/konferencested.

foRbeRedelse

Powerpoint og projektor skal

være tilgængelige.

Øvrige forberedelser efter

aftale.

pRis

Foredrag: 18.000 kr.

Workshops: 35.000 kr.

Familiearrangement for virksomheder:

22.000 kr.

kontakt

shanebrox@yahoo.com

16

shane bRox

Find det indre legebarn og

styrk innovationen

Koncept for aktiviteten

Som voksen mister man ofte kontakten til sit indre legebarn, og man

tillægger sig normer og vaner, der er svære at bryde. Alle kender den

kritiske indre stemme, der er svær at stille tilfreds, og som kan stoppe en i

at handle kreativt og at turde lege. Disse kompetencer bliver vigtigere og

vigtigere i en tid, hvor virksomheder efterspørger medarbejdere, der er

innovative og tør være nytænkende.

Formål & udbytte

- Et foredrag i Shane Brox’ kreative verden inspirerer jeres medarbejdere til

at slippe deres indre legebarn løs for at skabe nytænkning og innovation.

- I workshoppen vil I genopleve barndommens glæde ved at skabe. I vil opleve

overraskelser, når I slipper tøjlerne, og I vil opleve, hvordan I kan blive

inspireret og inspirere andre.

- Ved familiearrangementer vil virksomhedens børn og voksne møde nogle

af de mange, finurlige figurer kendt fra DR’s tv-program Shanes Verden.

FOTOGRAF: ROLF KONOW


singeRs

Sang - et instrument til fornyet

energi, motivation & begejstring

Koncept for aktiviteten

Alle mennesker kan synge. Din stemme er dit helt eget unikke instrument.

I et møde med vokalgruppen Singers får du, gennem sang og musik, rig

mulighed for at udvikle dine evner inden for kommunikation og samarbejde.

Singers laver alt lige fra stemme- og performancetræning til

sangworkshops og kor-battle, ligesom i TV-programmet All Stars.

Med sangen som brændstof arbejder vi med stemmen som indgangsvinkel

til følgende punkter:

• Hvordan påvirker kroppen min stemme?

• Hvad er forskellen på at høre og lytte?

• Hvad betyder den enkeltes engagement for fællesskabet?

• Hvordan kan jeg bidrage til at nå det fælles mål?

Formål & udbytte

Du bliver bedre til at lytte og føle egen værdi.

Du bliver åben for initiativ og oplever livsglæde og kollegial forståelse.

Du får fornyet energi og motivation gennem musik og leg.

tidspeRspektiv

1-4 timer.

antal deltageRe

Op til 200 deltagere.

loCation

Et stort fællesrum og evt.

mindre lokaler til indstudering.

foRbeRedelse

Ingen.

pRis

Fra 30.000 kr.

kontakt

madsenggaard@me.com

www.singers.dk

Tlf. 20 91 44 88

17


18

tidspeRspektiv

Fra 1 time.

antal deltageRe

Fra 15 deltagere og op.

loCation

Afhængig af deltagerantal.

foRbeRedelse

Ingen.

pRis

Fra 25.000 kr.

kontakt

Karsten Kjems

www.sonicbranding.dk

karsten@sonicbranding.dk

Tlf. 22 21 01 02

soniC beat

Vi sætter lyd på jeres

virksomhed!

Koncept for aktiviteten

Hvis jeres brand, vision, mission og værdier skal udtrykkes i lyd, hvordan

vil de så lyde? Hvordan lyder jeres virksomhed, når medarbejdere som

instrumenter spiller jeres værdier i et samlet lydstomp orkester?

Vi, Esben Duus og Karsten Kjems, har udviklet et nyt og anderledes koncept,

Lydstomp Workshop, hvor deltagerne aktivt medvirker til at komme

i resonans og spille virksomhedens værdier. I får et musikalsk indblik i,

hvordan jeres virksomheds sjæl lyder samt en unik oplevelse af, hvordan

det lyder, når alle medarbejderne ”svinger” sammen.

Formål & udbytte

Sonic Beat Lydstomp Workshop giver jer en fælles og spændende musikalsk

indsigt i, hvordan musik og lydbranding fungerer som identitetsmarkør

for jeres sjæl, skaber genkendelighed og sammenhæng i jeres

markedsføring og styrker virksomhedens identitet. Med medarbejderne og

virksomhedens arbejdsredskaber som instrumenter akkompagnerer I jer

selv til grooves og rytmer. Dertil skriver vi en rap om et fokusområde, der

skal forankres, og dermed rapper I jeres værdier og målsætninger samtidig

med, at I selv spiller. Det er learning by singing and involvement, der

skaber teamspirit, engagement og ejerskab hos deltagerne.

kaRsten kjems

Direktør i Sonic Branding,

der siden 2004 har været

førende producent af

lydidentiteter til virksomheder

som Vestas, Danske

Spil m.m. Karsten er

desuden gæsteforelæser

på CBS og censor.

esben duus

Uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium

i 2000.

Indehaver af Human Beat

og har 9 års erfaring med

at arrangere og afholde

musikalske teamevents

i private og offentlige

virksomheder.


gitte madsen

Er kvinden bag Storyfinder,

der hjælper virksomheder

med at få deres succeshistorier

ud over rampen. Hun er

uddannet cand.mag. i dansk

og tysk og er selvstændig

tekstforfatter. Når hun ikke

sidder ved tasterne, holder

hun workshops og kurser i

storytelling for erhvervslivet.

stoRyfindeR

Sådan bruger I jeres succes-

historier til at nå målene

Koncept for aktiviteten

Virksomhedens mål og strategier bliver hurtigt blot til tomme ord, hvis

ikke de understøttes af konkrete succeshistorier fra hverdagen. Historier,

som den enkelte medarbejder kan forholde sig til og identificere sig med.

Denne workshop er et hop ind i fortællingens verden, hvor vi stiller skarpt

på de historier, der er i din virksomhed.

Hvor finder I de gode historier? Og hvordan kan ledelsen bruge dem som

motivationsfaktor i hverdagen? Workshoppen veksler mellem oplæg og

praktiske øvelser, hvor I får ideer og konkrete værktøjer til at bruge virksomhedens

succeshistorier som en del af ledelsesstrategien.

Formål & udbytte

I de virksomheder, hvor ledelsen bruger historier til at kommunikere mål

og strategier, stiger medarbejdernes effektivitet. Det viser den seneste

undersøgelse fra European Employee Index 2009. Samtidig har den gode

historie den styrke, at den appellerer stærkt til vores følelser. Vi får ganske

enkelt lyst til at handle ud fra budskabet.

tidspeRspektiv

Halvdags workshop – 4 timer.

antal deltageRe

6 – 15 deltagere.

loCation

Hos virksomheden / konferencested.

foRbeRedelse

Ingen.

pRis

18.500 kr.

kontakt

Storyfinder

Korskildeeng 5

2670 Greve

www.storyfinder.dk

Tlf. 20 28 84 01

19


ChRistian poulsen

Er partner i Synergi, mentaltræningsekspert

i erhvervslivet,

coach, virksomhedsudvikler,

klassisk sanger og

PRINCE2 projektleder. Uddannet

cand. merc.

tidspeRspektiv

Afhængig af virksomhed.

antal deltageRe

6 -100 deltagere.

loCation

Hos virksomheden eller lign.

foRbeRedelse

Ingen.

pRis

Fra 18.000 kr.

kontakt

Christian Poulsen

Synergi

Skovvang 21

3460 Birkerød

www.synergi.dk

cpo@synergi.dk

Tlf. 61 38 06 16

20

syneRgi

Fra stress til energimanagement

– prøv det!

Koncept for aktiviteten

Energimanagement er en effektiv kombination af en række forskellige

metoder eller vinkler, der til sammen skaber en multiplikatoreffekt, som

udvikler jer på en sjov og afvekslende måde.

• Som de eneste i Danmark benytter vi et helt unikt biofeedback system,

hvor vi måler og leger med det mentale spændingsniveau, som mange

kender fra eksamenssituationer. Nu har I mulighed for at lære at forstå

og kontrollere det.

• Gennem Jungs 4 energiformer viser vi jer vejen til, hvordan I får mere

energi.

• Vi har specifikt til erhvervslivet udviklet en mentaltrænings-CD, som

giver jer hurtige og relevante resultater.

• Musik og sang skaber spontan glæde, og vi lærer jer at synge som de

professionelle.

Formål & udbytte

Energimanagement giver jer effektfulde teknikker og metoder, der kan

ændre jeres liv, give jer energi og kontrol samt gøre jer skarpere i spidsbelastningssituationer.

Energimanagement er en sjov og anderledes

interaktiv blanding af oplevelser og metoder, der giver jer et samvær på

en helt ny måde.


thomas ebeRt

Med Guldfirerens kultur

som inspiration

Koncept for aktiviteten

Gennem foredrag eller ro-events giver jeg jer et indblik i den kultur og

filosofi, der ligger i vores måde at håndtere de utallige og forskelligartede

udfordringer, som vi mødte. Desuden får I også indsigt i, hvordan Guldfireren

beholdt passionen for detaljerne og fandt plads til individet på et hold,

der forblev i front gennem mange år.

I et konkurrencemiljø, der internt sætter den enkelte på teamet under

hårdt pres, er det vigtigt, at fundamentet er stærkt, når de eksterne kampe

skal vindes. For nok er man et team, men man er kun en del af teamet,

så længe man har værdierne til det.

Formål & udbytte

Formålet er at inspirere jer til at foretage de rette valg, prioriteringer og

struktureringer, således at I også opnår de bedste resultater.

Foredragene tilrettelægges efter jeres ønsker, behov og tid, så det fx enten

kan være et uformelt gå-hjem-arrangement med anekdoter og vinkler til

jeres tema eller en dybere gennemgang med oplæg og praktiske udfordringer

i romaskinen – eller måske på søen.

tidspeRspektiv

Fra 30 min. til hele dagen.

antal deltageRe

Alt efter arrangements type.

loCation

Hos mig, hos jer eller i den

lokale roklub.

pRis

Fra 5000 kr.

kontakt

Th_Ebert@sol.dk

Tlf. 20 67 95 01

thomas ebeRt

Ingeniør og mangeårigt besætningsmedlem

på Guldfireren

og har bl.a. opnået tre

OL-medaljer. Thomas afholder

ro-events eller foredrag om

Guldfirerens kultur med fokus

på udnyttelse af egne resurser

og potentialer.

21


www.team-building.nu

Livet er

at kunne mødes på halvvejen

Hotel Ebeltoft Strand ligger geografisk godt for dig, der gerne vil

bringe jyder og københavnere sammen.

Hotel Ebeltoft er ikke kun firestjernede rammer for jeres

konferencer, events og andre arrangementer.

Det er også superb service, hyggelige omgivelser, lækre store

værelser og fantastisk udsigt!

Vi byder på faciliteter fra små intime møder op til

store konferencer eller arrangementer med op til 450 deltagere.

Kontakt os i dag på telefon 86 34 33 00 og hør nærmere om

arrangementer med udsigt!

HotEL EbELtoft StranD

ndr. Strandvej 3 · 8400 Ebeltoft · 86 34 33 00

www.ebeltoftstrand.dk · hotel@ebeltoftstrand.dk


Comwell har de perfekte

rammer til enhver oplevelse

De bedste forudsætninger

for et godt resultat

Vi tilbyder faciliteter til store kongresser

og til små intime møder og er gearet

til at håndtere alt fra det formelle

møde til det uformelle, personlige

eller kreative møde.

Hvert af vores 12 hoteller har sin

helt egen karakter og stemning,

men fælles for dem er vores

engagerede medarbejdere,

der tager medansvar for, at netop

dit arrangement bliver en succes.

Bestil nu på tel 70 274 274

og oplev forskellen!

comwell.dk

Crowne Plaza

– uendelige udfordringer lige ved døren

Hold dit næste møde, event eller team building på

Crowne Plaza, beliggende få minutter fra centrum.

State-of-the-art mødefaciliteter, dejlige værelser,

og en unik beliggenhed ved skov og strand.

Der er mange udfordringer få minutter fra hotellet bl.a.:

• Royal Golf center

• Paint ball i Kongelundsskoven

• Kajakroning på Amager Strand

For flere oplysninger besøg cpcopenhagen.dk eller ring til på tel. 8877 6655

cpcopenhagen.dk

Leaves you with a great feeling


teambuilding

2010

www.team-building.nu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!