16.03.2017 Views

FREITAG's

Specialist i køb, salg og drift - tandlægeklinikker

Specialist i køb, salg og drift - tandlægeklinikker

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Specialist i køb,

salg og drift

...tandlægeklinikker...

FREITAG’S

Klinikker til salg

Få hjælp til at forbedre din økonomiske bundlinje

Klinikker søges for salg

Køberrådgivning


FREITAG’s - et stærkt kort

Vi har stor erfaring med køb og salg af klinikker samt optimering af

klinikkens drift.

Du kan forvente at blive positivt udfordret, når du får rådgivning med

udgangspunkt i dine behov.

FREITAG’s repræsenterer dig 100% i jagten på målet, over hele landet.

Kontakt FREITAG’s

Lad os tage en uformel drøftelse af dine muligheder.

Du kan forvente en kompetent samarbejdspartner

med stor faglig indsigt og praktisk erfaring.

Per Freitag


EN KUNDE SIGER...


Vi fik et rigtig godt og konstruktiv indspark i processen med

at udvide ejerskabet af tandlægeklinikken fra FREITAG’s,

i rollen som facilitator og rådgiver. Gennem en intensiv

proces kom vi omkring alle væsentlige områder, der sikrer

et fremtidssikret fundament til gavn for både patienter,

ansatte og klinikejere. Rolle- og ansvarsfordelingen i det

nye klinikejerskab er aftalt og nedskrevet.

Tandlægerne Skørping I/S

[Monica Rokkedahl, Lene Meyer, Morten Meyer]


Kapacitet

Min. 3-5 behandlerrum, + 2.500 patienter

Beliggenhed

I eller tæt på en større by fx

Aarhus, Storkøbenhavn, Silkeborg, Vejle, Horsens,

Kolding, Slagelse, Roskilde, Nord for København.

EFTERSPØRGES


KLINIKKER SØGES

FREITAG’s har indgående erfaring med

prisfastsættelse af tandlægeklinikker, og

er en rutineret forhandlingspartner med

erfaringer fra både køb og salg af klinikker

til ”kæder” og tandlæger.

Det er vores mål, at du oplever en struktureret

salgsproces omkring værdiansættelse,

professionelt salgsmateriale etc.

Et vellykket kliniksalg kræver gode rådgivere,

så kan du sove roligt om natten.

Få en optimal prissætning og et aftalegrundlag,

med relevante informationer og

dokumenter, så du undgår overraskelser.

Vi repræsenterer 100% dig i processen.

F REITAG’S

Specialist i køb, salg og drift -> tandlægeklinikker

Sælger info

• Salg ca. 1.4.2020 - 1.8.2020

• Ejer - pot. ansættelse på klinikken 3-6

mdr

• Salg til tandlæge

• Faglighed i højsædet på klinikken

• Behandlere har stor erfaring med alle

behandlingstyper (plast, kroner, broer,

impl .

• 3 tdl , 2 tp, 5 ka

• Ansatte i alder 22-47 år

• Oms. 12 mio

• EBITDA 1,9 mio

• Klinikejendom 345 kvm, 5 beh . rum,

topmoderne. Salg eller leje.

Via netværk hørt positivt om FREITAG’s!

Salgsmateriale på plads senest 1.11.2019.

Kontakt FREITAG’s for en uforpligtende

drøftelse af muligheder for et

kliniksalg.


Kontakt FREITAG’s for sparring eller assistance.

FREITAG’S

Specialist i køb, salg og drift -> tandlægeklinikker

T. 30 93 47 51

Cvr. nr. 30061608

EKSEMPEL

Klinikomsætning Tkr. 7.500

Udb. ejerløn/bil/pension m.m. Tkr. 650

Resultat før afskrivninger Tkr. 1.275

[17% af omsætning]

Personlig nettoomsætning Tkr. 2.850

Beregnet lønudg. m/ferie Tkr. 1.090

Korr. af resultat [1.090-650] = - Tkr. 440

Korr. Resultat før afskrivninger Tkr. 835

[11,1% af omsætning]


ER DIN KLINIK SALGSKLAR?

Købere har fokus på forskellige elementer

ved et klinikkøb fx antal patienter, øvrige

behandlere, behandlerrum, klinikkens

driftsøkonomi, uudnyttet potentiale, beliggenhed

m.m.

Mange elementer påvirker købers positive

oplevelse af din klinik og sammenholdes

endeligt med prissætningen af klinikken.

Klinikkens driftsøkonomi

Resultatet af dine indsatser/driftsøkonomi/patienttilgang

m.m. fylder mere i dag

ved salg end tidligere. Købers rådgivere og

bank understøtter det fokus.

Er dit regnskabsresultat retvisende?

Er din lønudgift [løn, pension, bil m.m.] på

niveau med hvad en ansat tandlæge skal

have for samme arbejde; ellers er der en

skjult omkostning, som kan påvirke prisen.

Er dit resultat før afskrivninger på et niveau,

der understøtte mulighed for løbende

investering i nyt og tidssvarende udstyr og

afvikling af gæld m.m.

- Sigt efter min. 15-20% af omsætningen.

Patienterantallet

Har du årlig nettotilvækst af patienter, så

du udvikler og ikke løbende afvikler.

Plads til økonomisk forbedring

Du kan med fordel overveje, om der er

nogle proaktive optimeringsindsatser, som

du kan foretage minimum 1-3 år inden et

salg. Det betaler sig.

Vi bidrager gerne

Vi bistår gerne med fagligt indblik og anbefalinger,

således at du kan ”høste” mere

undervejs, og når et kliniksalg er relevant.


FREITAG’S

Specialist i køb, salg og drift -> tandlægeklinikker

Optimeringsopgave

Vi sætter fokus på alle væsentlige elementer, der kan indeholde viden

til at forbedre din kliniks økonomi fx

Kontrolstatistikker

Patientsammensætning

Ydelsesforbrug

Prissætning af ydelser ift. omkostninger

Personalemix

Udnyttelse af din kapacitet

Behandlernes bidrag til driften

Vi returnerer med en rapport med anbefalinger og effektmålinger.


KLINIKDRIFT

Forbedring af din økonomiske bundlinje.

DRIFTSANALYSEN

FREITAG’s kommer omkring alle væsentlige

udgifts- og indtægtsområder fx ydelsessammensætning,

driftsudgifter, sygesikringskontrolstatistik,

patienter, personalemix.

Særligt fokus på optimeringsmuligheder,

der påvirker det økonomiske resultat.

Let implementerbar og handlingsorienteret

rapport, der giver stor indsigt i alle væsentlige

og ofte skjulte informationer om

klinikkens driftsøkonomi.

Vi gennemgår rapporten sammen og hjælper

om nødvendigt med implementeringen.

Den økonomiske bundlinje forbedres i din

klinik fra dag et, og du opnår øget værdisætning

af klinikken.

Benyt dig af FREITAG’s brede

klinik- og forretningserfaring -

høst fordelene med det samme.


KØBERRÅDGIVER

At købe en klinik er for de fleste en stor

og vigtig beslutning, som ofte er flere år

undervejs.

Som køberrådgiver har FREITAG’s fokus på

sikre dig det bedste resultat gennem hele

købsprocessen.

Vi bistår med:

• Gennemgang af klinikkens forretningsgrundlag,

aftaler og driftsøkonomi m.m.

• Forhandlingen med sælger

• Skabe et overblik over investeringsbehovet

de kommende år

• Økonomibudget til brug for både dig og

banken

• Sammensætte og forhandle en optimal

finansieringsløsning.

Vi repræsenterer 100% dig i købet.

FREITAG’s hjælper dig med at forhandle

den mest optimale aftale baseret på den

konkrete klinik og det nødvendige investeringsbehov

for de kommende år. Mere på

freitags.dk, hvor du kan sende os dine info.

Du får tillige gode værktøjer til din første

tid som klinikejer.

Lav en aftale med FREITAG’s og få sparring

fra ide til købet er gennemført.


KØBERKARTOTEK

Søger du en tandlægeklinik, så send os en

besked om hvor og hvad du søger.

Du vil blive kontaktet, når vi har en sælger,

hvor der er et match med dine ønsker.

Din henvendelse bliver behandlet fortroligt.

www.freitags.dk/koberkartotek


FREITAG’s designer og implementerer

specialtilpassede rapporter 100% integreret

i DentalSuite.

Rapporterne præsenterer fx detaljeret

indsigt i den enkelte behandlers omsætning

og indtjening til klinikken, når der ligger en

patient i stolen.

Løsningspris fra kr. 2.500 ekskl. moms.

Læs mere på www.freitags.dk/dentalsuite

DENTALSUITE

Nøgletalsrapporter

Kontakt FREITAG’s for en løsning.


EN KUNDE SIGER...


Per er en venlig og kompetent mand, som

er meget engageret i sit arbejde. Han er

dygtig og målrettet. Jeg hyrede Per til at

driftsoptimere min klinik, og som rådgiver,

hvilket har skabt gode resultater.

Jeg føler mig helt tryg ved at arbejde

sammen med ham. Jeg kan kun give min

bedste anbefaling.

Tandlægerne Brabrandhus

[Charlotte Lykke Gregersen]


KONTAKT OS,

HVIS DU SØGER DET BEDSTE

FÅ EN BEDRE FREMTID SOM KLINIKEJER

Book en udbytterig workshop/strategidag. Vi stiller skarpt på din kliniks

fremtidige udfordringer og muligheder

OPNÅ ET BEDRE ØKONOMISK RESULTAT

Få indsigt og værktøjer til at optimere den finansielle bundlinje

ER TIDEN TIL AT SÆLGE KLINIKKEN?

Kontakt os for en uforpligtende dialog - vi sælger i hele landet.

T. 3093 4751

FREITAG’S

Specialist i køb, salg og drift -> tandlægeklinikker


F REITAG’S

Specialist i køb, salg og drift -> tandlæger

Solbakken 51 • 8240 Risskov

T. +45 30 93 47 51

mail@freitags.dk • freitags.dk

Specialist i køb, salg og drift

...tandlægeklinikker...

Nuværende og kommende klinikejere!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!