tema sommerskole

e.pages.dk

tema sommerskole

DANES·4 DANMARKSPOSTEN

AUGUST 2010

Magasinet for danskere i udlandet

SOMMERSKOLE 2010


�����������������������������������

����������������������������

�����������������

Et univers på over 61.000 investeringsforeninger analyseres, og kun de allerbedste inden for deres specialistområder bliver

udvalgt. Dernæst sammensætter og overvåger Nordea’s erfarne team din portefølje i overensstemmelse med den investeringsstrategi,

du har aftalt med din Private Banking rådgiver. Med Nordeas Multi-Manager porteføljeforvaltning får du

fordel af Nordeas investeringsstrategi og risikostyring samt adgang til nogle af verdens bedste kapitalforvaltere. En Private

Banking rådgiver og mange specialister – making it possible.

�������������������������������������������������������������������������������

���������������


Jani Laitinen, Portfolio Manager,

Nordea International Private Banking Bankin

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


Om Danes Worldwide

Foreningen Danes Worldwide har siden

1919 været talerør for danskere i udlandet.

Vi skaber kontakt mellem danskere i verden

og forbedrer livs- og arbejdsvilkårene for Jer,

der er med til at sætte Danmark på

verdenskortet. Protektor for foreningen er

Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

>> Læs mere på danes.dk

DANES/DANMARKSPOSTEN

Årgang 91

Udsendes til medlemmer af Danes Worldwide.

Udkommer seks gange om året.

Eftertryk af usigneret stof er tilladt med tydelig kilde angivelse.

Udgives af Danes Worldwide, Stiftet 1919

Protektor: HM Dronning Margrethe

Ansvarshavende redaktør Anne Marie Dalgaard

Redaktør Marie Brynskov, DJ

Annoncer Pál Jauernik

Korrektur Ulla de Stricker

Design Rasmus Hald

Layout antibureau.dk

Tryk AKA-print A/S

Distribution IRS

ISSN 0011-6157

Piet Hein © DanmarksGlobus

& Tekstlinje Anvendt med venlig

tilladelse af Piet Hein a/s, Middelfart

Adm. og regnskab

Ulla Runge

Bank Danske Bank

Holmens Kanal 2, DK-1090

København K

s.w.i.f.t. DABADKKK

IBAN-nr.

DK 39 3000 -3121068958

Kontonummer

3001 3121 068958

BESTYRELSE

FORRETNINGSUDVALGET

Formand, Christopher Bo

Bramsen

Direktør Carsten Dencker

Nielsen

Cand.oecon Kirsten

Smedegaard Andersen

Adm. direktør Bent Pedersen

ØVRIGE BESTYRELSE

Adm.dir. Dorthe Arnoldi

Lektor Inge Gorm Hansen

Direktør Birger Jürgensen

Direktør Henrik Bering Liisberg

Direktør Niels Lundorff, Polen

Direktør Lars Berhard

Jørgensen

Direktør Jens Olesen, Brasilien

Direktør Leif Rasmussen

TV afdelingschef Finn Rowold

Adm. direktør Freddy Svane

Adm. direktør Kurt Thyregod

Direktør Jens M. Jensen

Direktør Hans Michael Jebsen,

Hong Kong

Direktør Bo Mads Andersen

Direktør Michael Metz Mørch

Leder 2

Udedanskere anerkendes 14

Politisk analyse 16

Klummen: Dannelsesrejsen 18

Ung-til-Ung 20

Kronborgmøde 2010 24

Nyheder fra sekretariatet 30

Din Verden: Skolevalg 32

Nyt fra repræsentanterne 34

Tænk på fremtiden

Fremtiden tilhører ungdommen, siger

man. Som et led i vores nye strategi har vi

i Danes Worldwide besluttet at sætte mere

fokus på at udvikle tilbud til unge

udedanskere.

I vil derfor i dette og fremtidige numre af

Magasinet DANES finde siderne

”Ung-til-Ung,” der er stilet til de 13-18årige

i vores medlemsfamilier.

Danes Worldwide har i snart 30 år tilbudt

sommerskoleophold til børn og unge,

som vokser op i udlandet og ønsker at

bevare tilknytningen til Danmark ved at

kunne tale og skrive dansk. Igen i år har vi

haft en overvældende tilslutning: 374

elever har deltaget i undervisningen og

dermed forbedret deres kendskab til ikke

bare det danske sprog, men også til den

danske kultur.

Hvorfor er det nu vigtigt, når man har sit

liv et helt andet sted i verden?

Det er det, fordi opholdet på Sommerskolen

giver danske børn og unge i

udlandet en bedre forståelse af deres

rødder - og flere valgmuligheder, når de

skal beslutte sig for et studiested.

>> INDHOLD

tema Sommerskole 4

Årets Verdensdansker 26

>> LEDER

Her er det værd at huske, at danske

universiteter og handelshøjskoler ligger

meget højt på den internationale rangstige

af videregående uddannelsesinstitutioner.

Derfor er det for Danes Worldwides

medlemsfamilier en yderst fornuftig

investering på et tidligt tidspunkt at sørge

for at give deres børn et solidt kendskab til

dansk sprog og kultur. Det er nemlig en

forudsætning for overhovedet at komme i

betragtning til optagelse på et uddannelsessted

i Danmark.

I artiklen om tidligere elev hos Danes

Worldwide, Helene Würtz, kommer det

klart til udtryk, hvor vigtigt det er at sætte

sig ind i danske forhold. Som ved enhver

flytning er det alfa og omega for god

integration, at man har kendskab til det

samfund, man slår sig ned i.

Det kræver, at man forbereder sig i tide.

Anne Marie Dalgaard, generalsekretær

Danes Worldwide

DANES 4 - 2010 3


TEKST Marie Brynskov og Stine Wind FOTO Pelle Rink

Den Danske Sommerskole

Hvad?

Et tre ugers sprogophold for 9-18-årige danske børn

bosat i udlandet.

Hvor?

Undervisningen foregår på tre efterskoler på Fyn og

Sjælland.

Hvordan?

Fungerer som en slags kostskole med overnatning og

bespisning, undervisning og fritidsaktiviteter.

Hvorfor?

For at udvikle det danske sprog og opleve dansk

kultur sammen med andre børn, der til daglig bor i

udlandet. Nogle tager 9. klasses afgangseksamen.

Læs mere på danes.dk .dk dk

4

Hvilket

sprog

taler

et

grin

?

Hvad betyder ”kaste perler for

svin”? Og er det en særlig dansk

humor, der får 30.000 danskere

til at grine af stand-up-

komikeren Anders Matthesen?

Det prøvede Sommerskolens 374

elever - også - at finde svar på.


TEMA SOMMERSKOLE OLE

DANES 4 - 2010 5


TEKST Marie Brynskov og Stine Wind FOTO Pelle Rink

... fortsat

”Min far røg for meget hash – så hjemme hos mig legede vi

meget ”hampen brænder.”

Det danske publikum er flade af grin. I tv-stuen på en

sydfynsk efterskole prøver en gruppe af Sommerskolens

ældste elever at finde ud af, hvad der egentlig bliver sagt, og

hvorfor det er sjovt. For hvordan skal læreren, der oversætter,

få vittigheden til at give mening på engelsk?

”Humor er en af de ting, der har sværest ved at rejse over

grænser,” siger lærer Daniel Agerbech, der i tre uger

underviser udedanske børn i alderen fra 13 til 15 år i dansk

på Sdr. Nærå Efterskole på Fyn.

Gensyn med vennerne

Det er temadag om humor. Eleverne er spredt rundt på

skolen, og i den grønne park bager solen ned over små

klynger af piger iført røde klovnenæser.

13-årige Kathrine Schecter fra New Jersey, USA og 12-årige

Selina Klinker fra Frankrig har travlt med at indøve deres

klovnenummer. Begge har været på Sommerskole før, og for

dem er gensynet med vennerne det bedste.

”Vi bor over hele verden, så det er svært at ses i løbet af året.

I den periode holder vi kontakt blandt andet via Facebook

og breve. Så det er dejligt at have tre uger sammen hver

sommer,” siger Kathrine, der er på sommerskole for fjerde

gang.

6

Ha

ha

ha

Imens er stand-up-gruppen i tv-stuen ved at analysere de

danske komikeres sprogbrug og måde at kommunikere på.

Er de personlige, eller spiller de en rolle? Angriber de andre,

eller gør de grin med sig selv? Er sprogrytmen hurtig eller

langsom?

Selv om seancen foregår i bløde sofaer, er det danskundervisning

på højt fagligt plan.

”Eleverne lærer en masse om sprogkarakteristik og

samfundsmæssige dynamikker, og hvorfor en vis humor

appellerer, så 30.000 danskere bliver enige om, at noget er

>> Humor er en af de ting,

der har sværest ved at rejse

over grænser


sjovt. Eleverne har nogle meget skarpe analyser,” forklarer

Daniel Agerbech.

Ulækre talemåder

På Bernstorffsminde Efterskole på Midtfyn har Sommerskolens

yngste elever almindelig undervisning. Der ikke er så

almindelig endda.

I et lyst klasseværelse har en gruppe drenge og piger travlt

med at skrive postkort til deres familier. På bordet ligger ”Ude

og Hjemme” til at klippe-klistre med. En dreng rækker hånden

i vejret: ”Hvordan staver man til: ’Jeg savner jer?’ ”

Mange af pigerne har langt, lyst hår, og på papirskiltene foran

eleverne står danske navne som Anna, Sofie, Christoffer og

Christian.

Ude på gangen sidder en firemandsgruppe og griner højlydt.

Sara Ullstad og Sofia Artola bor begge i Spanien og kender

hinanden fra sidste års Sommerskole.

Sebastian Christiansen, 12 år, bor i Shanghai, mens Carl Jonas

Elkjær, 12 år, kommer fra en anden del af Kina, nemlig

Beijing.

Gruppen har fået til opgave at udvælge tre danske talemåder,

de skal opføre for klassen. Diskussionen bobler derudaf: Hvad

betyder det ”at være på bølgelængde?” Eller ”at tale frit fra

leveren?” Det sidste lyder ulækkert, er der enighed om.

Bål er et hit

Efter dagens undervisning er der kage og saftevand i solen, før

fritidsaktiviteterne starter: Svømning, fodbold på den store

udendørs bane, gymnastik eller kreativt værksted, der i dag

laver masker.

På et udendørs bord ligger Mathilde Mogensen med våd gips

klasket i ansigtet og damper i middagsheden.

Hun har boet i USA hele sit liv med sine danske forældre og

deler nu værelse med 12-årige Sarah Sørensen fra Belgien og

Julia Jacobsen fra Tokyo.

Spurgt om det sjoveste ved Sommerskolen svarer Julia

Jacobsen: ”Svømning, kreative fag og snobrød. For i Japan

laver man ikke bål, der er for lidt plads i storbyen.”

>> TEMA SOMMERSKOLE OLE

DANES 4 - 2010 7


TEKST Marie Brynskov FOTO Pelle Rink

Melodi: Britney Spears

”Hit me baby one more time”

Oh Danmark, Danmark, det er her vi er.

Oh yeah

Lige op i Nordeuropa

Oh Danmark, Danmark, det er rødt og

hvidt. Oh yeah

Landet er så dejligt.

Sliding down the remolade hills

Taking pills in tivoli og bakken

Having fun!

Omkvæd: Faxe kondi, lakrids og is

YUMMI!

Dronning Magrethe, hun laver fis...

Laver fis.

DK er dejligt og det er sjovt,

Det er såå goooooooooooooooodt

Tag til Danmark one more time.

Den lille Havfrue er vores bedste ven

Og Danmark er dit hjeem

Men du er fanget i Kinas grumme land

Med ris og uden rent vand

Bamse i tivoli med kylling

Carlsberg is what they are drinking

Møder Shu-bi-dua i karrusellen

Omkvæd

13-15-årige elever på Sommerskolen har lavet ny tekst til et populært popnummer på

temadagen om humor. Opgaven lød: Nævn alt det, der er dansk - på den sjove måde.

8

Oh Danmark, Danmark, det er her vi er.

Oh yeah

Oh Danmark, Danmark, det er rødt og

hvidt.

Oh yeaaaaa

We must confess that vikings are best

They beat all the reeeeeest

Don’t you know what they can do

So now we can sing

And say it agaaaain

Tag til Danmark one more time

Omkvæd


Et ståsted, når

verden rykker sig

”Se, det er hende fra dvd’en,” er en

bemærkning, Solveig Engberg ofte hører,

når Sommerskolens elever bliver sat af ved

havelågen af forældrene. En stor del af

dem kender hende fra fjernundervisningen

og synes allerede, at hun er ”deres”

lærer, selv om de aldrig har mødt

hinanden.

Det er ottende år, Solveig Engberg er med

på Sommerskolen: Et år som aktivitetsleder,

fem som lærer og to som afdelingsleder

for de 13-15-årige.

”Den største oplevelse er at få lov at være

en del af børnenes tilværelse. Det er

dejligt at møde dem år efter år og give dem

et kæmpe knus, når vi ses. Man er et

centrum, når resten af verden rykker sig,”

fortæller læreren.

Ingen mirakelkur

”Harmoniske”, ”afbalancerede”, ”høflige”,

”nysgerrige” og ”gode til sprog” er

betegnelser, hun bruger om eleverne, som

for de flestes vedkommende allerede har

boet på flere kontinenter.

Afdelingsleder

Solveig Engberg

glæder sig hvert år til at

møde sine elever fra

fjernundervisningen

ansigt til ansigt.

Hun kalder det et

privilegium at være en

fast del af deres liv.

20-30 procent af dem følger i

forvejen fjernundervisning i

dansk. At mødes personligt er

en stor fordel.

”Der er trods alt en distance,

når undervisningen foregår via

computer. Jeg kan give bedre

og dybere feedback på

skoleopgaverne, når vi har haft

så mange fælles oplevelser på

Sommerskolen,” siger Solveig Engberg.

Selv om lærerne mærker en klar

forbedring af elevernes sprog, fra de

ankommer, til de rejser, skal man ikke

forvente mirakler på tre uger, siger hun.

”Forældrene har et stort ansvar for at

holde sproget ved lige, så børnene udvikler

sig i løbet af året. Sommerskolen kan ikke

stå alene.”

Det er forældrene ved at opdage,

fornemmer hun.

”Det er for sent som 18-årig at finde ud af,

at man gerne vil gå på et dansk universitet,

og så opdage, at ens mundtlige dansk ikke

er godt nok,” siger Solveig Engberg

>> TEMA SOMMERSKOLE OLE

37-årige Solveig Engberg har arbejdet på Sommerskolen i otte

år. Til daglig er hun lærer på Danes Worldwides

fjernundervisning med ansvar for 6. og 7. klasse.

Hvad er dansk?

Hun nævner venskaber for livet og ”det at

finde sit eget ståsted ” som de største

gevinster ved Sommerskolen. Tre uger dag

og nat sammen med danske børn fra 54

andre lande giver noget at tænke over.

”De skal finde sig selv og deres rødder i en

global kontekst og i forhold til andre.

Hvad er dansk? Fransk? Engelsk ? Hvad er

globalt, internationalt?

DANES 4 - 2010 9


TEKST Stine Wind FOTO Pelle Rink

24-årige Helene

Würtz har tilbragt

halvdelen af sin

barndoms

sommerferier på

Sommerskole. I dag

læser hun medicin i

Danmark.

Helene Würtz skriver på sin kandidatafhandling og

bliver til vinter færdig som læge. Om fem år kan hun

efter planen kalde sig færdiguddannet hjertekirurg.

10

”Jeg fik lov til

at udfolde mig”

Helene Würtz er vokset op i Italien, hvor

hun boede med sin familie, indtil hun blev

17 år. I den periode var hun på sommerskole

syv gange. Hun husker især den

følelse af accept og forståelse, som eleverne

viser hinanden på Sommerskolen.

”I Italien følte jeg mig ikke italiensk, men

jeg følte mig heller ikke dansk, når jeg var i

Danmark. På Sommerskolen var alt så

internationalt, og jeg var for første gang

blandt andre børn, der kunne forstå min

situation.”

Blev mere selvstændig

Kontrasten mellem Sommerskolen og den

strenge, disciplinerede skole i Italien var

dog tydelig og kom til udtryk på flere

måder.

”Da jeg kom til Sommerskolen første

gang, havde jeg aldrig forestillet mig, at

man kunne kalde sin lærer ved fornavn.

Jeg syntes, det var fantastisk at opleve,

hvordan jeg fik et personligt forhold til

mine undervisere og aktivitetsledere – de

engagerede sig rent faktisk i mig og de

andre elever.”

Men var det ikke kedeligt at gå i skole i

sommerferien?

”Det føltes ikke som at gå i skole.

Sommerskolen var noget helt andet, end

jeg var vant til. I Italien blev der ikke lagt

op til selvstændighed - det handlede om at

læse en tekst og lære den udenad. Så for

mig blev Sommerskolen et slags frirum,

hvor jeg fik lov at udfolde mig kreativt og

selvstændigt.”

Hvad er det bedste argument for at tage på

Sommerskole?

”At man lærer rigtig meget dansk sprog og

dansk kultur på de tre uger, man er afsted.

Og at man får nogle venner, man ellers

aldrig ville have fået.”

Helene Würtz har i tillæg til Sommerskolen

deltaget i Danes Worldwides fjernundervisning

gennem flere år. Hun kalder

de to ting for et godt supplement til

hinanden og tror især, at fjernundervisningen

har hjulpet hende til et større

ordforråd.

Tilbage til Danmark

Som 18-årig flyttede Helene Würtz tilbage

til Danmark. Efter et halvt år på dansk

højskole startede hun på medicinstudiet

på Panum Instituttet i København.

”Ved studiestart var jeg rigtig glad for den

læring om dansk kultur, jeg havde med i

bagagen fra sommerskolen. Jeg vidste,

hvordan man skulle agere. Uden de

erfaringer havde det været en meget stor

omvæltning at starte på et universitet i

Danmark. Det kan måske være svært at

forstå for andre, men der er stor forskel på,

hvordan man omgås hinanden på

uddannelsesinstitutioner i Danmark og i

andre lande.”


TEMA SOMMERSKOLEN LEN

DANES 4 - 2010 11


FOTO Pelle Rink

Turen til Tivoli var ventet

med længsel. Også af

10-årige Phillip Schnipper

(midten), der har boet i

Sankt Petersborg, Rusland,

det meste af sit liv.

”Man skal være 1.40

meter høj for at prøve

rutchebanen - jeg er

1.43!”

12

374 børn kan ikke tage fejl:

Sommerskolens udflugt til

Tivoli var en succes.

Nej tak til ballongynger og

baljer - ja tak til Dæmonen,

Rutchebanen og Det

Gyldne Tårn.


TEKST Marie Brynskov FOTO Claus Christensen

Motivation er alt

Det er ikke nok at tale dansk over aftensmaden, hvis man vil

være rigtig skrap til både mundtlig og skriftlig dansk.

Det har forældreparret Jesper Rhode og Adriana Rodrigues taget

konsekvensen af. I år er deres 11-årige søn, Victor Rodrigues

Andersen, hoppet alene på flyet til Danmark for at gå på

Sommerskolen for første gang. Det seneste halvandet år er han

blevet undervist i dansk via fjernundervisnings-programmet for

at opfylde drømmen om at gå på et dansk gymnasium.

”Vi taler mest dansk hjemme, og Victor er meget motiveret for at

blive god til sproget. Men vi har som forældre ikke en metodisk,

systematisk tilgang til det,” siger hans far, Jesper Rhode, under

familiens sommerferie i Danmark.

”Hvis man vil have, at børnene skal begå sig ordentligt skriftligt,

er det godt at have det skriftlige undervisningsmateriale og

dvd’ erne at holde sig til,” tilføjer Jesper Rhode, der til daglig

arbejder for Sony Ericsson i Sao Paulo.

Med en dansk far og en brasiliansk mor står verden åben for

Victor Rodrigues Andersen, der har boet i Brasilien siden han var

11-årige Victor Rodrigues

Andersen med sin far, Jesper

Rhode, på friweekend fra

Sommerskolen. Familien bor til

daglig i San Paulo i Brasilien.

>> TEMA SOMMERSKOLE OLE

seks måneder, når han engang skal beslutte, hvor han vil læse

videre. Derfor er han selv motiveret for at kaste sig ud i dansk

grammatik og lektielæsning.

Var pludselig klar til Sommerskole

Og det er nødvendigt, mener faren.

”Hvis et barn ikke selv er motiveret for at lære sproget, så nytter

det ikke noget. Sidste år viste han ingen interesse for Sommerskolen,

men i år følte han sig åbenbart parat,” siger han.

Han ser flere oplagte fordele ved at kombinere fjernundervisning

og Sommerskole. Blandt andet giver de tre uger på Sommerskolen

mulighed for at få sat ansigt på nogle af de lærere, Victor kender

fra fjernundervisningen.

”Desuden håber vi, at en god oplevelse på Sommerskolen giver

lyst til at give lektierne en skalle resten af året,” siger Jesper Rhode.

DANES 4 - 2010 13


TEKST Magnus Boding Hansen ILLUSTRATION Rasmus Hald

14

KRAKS

BLÅ

BOG

2010-2011

GADS FORLAG

Udedanskere

Stadig flere udedanskere

kommer i Kraks Blå Bog.

Har Danmark omsider

fået øje på danskerne

uden for andedammen?

Mere end ti procent pro af de nyoptagne i

Kraks Blå Bog er e i år udedanskere. En af

dem er Preben Hjortlund, Danes

Worldwide-repræsentant Worldwide-rep i Hanoi og

administrerende administrerend direktør i HITC/Schmidt

Group.

”Han er optaget, optage fordi han gør noget ud af,

hvor han komm kommer fra,” siger redaktions-

chef Hanne Da Dal fra det populære

kendis-opslagsværk kendis-opslagsv fra Gads Forlag.

”Vi lægger stor vægt på, om man er en

god go g d repræsentant repræsenta for sit land. Det er

faktisk fa f ktisk et af optagelseskriterierne.”

opt

Hun Hu H n understreger, understre at Kraks Blå Bog er for

de d anerkendte og ikke de kendte. Små 30

af bogens opslagpersoner ops

er Danes

Worldwide-repræsentanter.

Worldwide-r

Ser Se S r verden verde omkring os

Udviklingen Ud U viklinge med mere anerkendelse

af a udedanskere udedan er startet for få år

siden. siden. De Den undrer ikke Anne Spare

Nielsen, Ni N elsen, der er fremtidsforsker i

Future Fu F ture NNavigator

og derfor god til

at a identificere ident tidens tendenser.


anerkendes

”Det er en del af en globaliseringstrend.

De senere år er virksomheder af nød

blevet bedre til at tænke på verden – det er

for eksempel helt nyt, at man kan være

chef i Mærsk uden at være dansker.”

Det kunne tyde på, at vi omsider er ved at

blive et multikulturelt samfund, mener

hun.

”Måske vi er blevet mere imødekommende

og bevidste om behovet for

relationer til verden omkring os.”

Klaphatten sidder godt fast

Anne Spare Nielsen ser en tendens til, at

udedanskere er mere åbne for verden. Selv

møder hun mange erhvervsfolk i

Danmark, som stadig tror, Kina kun kan

kopiere, mens dem, som arbejder i

udlandet, er langt mere fordomsfri og med

på noderne.

Vi har ikke helt afklædt os klaphat og

skyklapper:

”Danmark er en lille andedam koncentreret

om sig selv. Når udedanskere hører,

hvor meget vi herhjemme kan diskutere et

burkaforbud i Folketinget og en strandet

hval i Vejle, så tror jeg, de tager sig lidt til

hovedet.”

En bevidst strategi

Åbensindede udedanskere, globalisering

og multikulturalisme. Det lyder farligt flot.

Redaktionschef for Kraks Blå Bog, Hanne

Dal, nævner dog også en mere jordnær

>> TENDENS

forklaring på udviklingen: Det har været ”snobbebogen”. Sådan har det været siden

en bevidst strategi at kigge udenlands. sagen om Peter Brixtofte. Før da slettede

”Vi har gjort mere ud af, at det ikke skulle man folk, hvis de fik en vanærende dom,

være rent københavnsk. Vi har prøvet at få eksempelvis for nazistforbindelser efter

hele Danmark med og har samtidig kigget Anden Verdenskrig. Den praksis blev

efter og vurderet dygtige danskere

droppet:

udenlands. Vi vil gerne være brede og ”Det svækkede bogens opslagsfunktion,”

dækkende.”

forklarer redaktionschefen. Forretnings-

Også internettet, nye gode kilder,

manden Klaus Riskjær var en af dem, der

kontakter, netværk og fagmedier har

hjulpet dem til at spotte folk uden for

nåede at blive slettet inden den kovending.

rigets grænser.

Vil gerne have hjælp

Kraks Blå Bog har to fuldtidsansatte og en

>> Vi har ikke helt

række anonyme, ulønnede fagkonsulenter.

Året rundt støvsuger redaktionen

afklædt os klaphat

medierne, deres kilder og netværk for nye

navne, som efter grundig vurdering enten

og skyklapper

optages eller kommer på venteliste. De

læser også Danes Worldwides medlemsmagasin.

Alene kan de dog ikke klare det, og især

Udlændinge kan komme med tip fra udedanskere er velkomne.

Ikke kun danskere i udlandet, men også ”Vi behandler alle velbegrundede forslag

udlændinge i Danmark kan optages. Der til nye opslag seriøst. Især dem fra de

gælder dog lidt

udeboende er en

andre regler for

dem: De slettes

igen, hvis deres

tilknytning til

Danmark daler.

Danskere slettes til

gengæld aldrig fra

bogen, som nogle

drilsk kalder for

Kraks Blå Bog

En håndbog med biografier over

nulevende personer. Udkom

første gang på initiativ af Ove

Krak i 1910 med ca. 3.000

biografier. I 2010/2011-udgaven

var det tal vokset til 8.141.

nødvendig

hjælp,” siger

Hanne Dal.

Klik ind på

blaabog.dk, hvis

du har et forslag

til en kandidat.

DANES 4 - 2010 15


TEKST Michael Kristiansen FOTO Keld Nauntoft/Scanpix

Det bliver

modstandernes

svagheder mere

end egne styrker,

der afgør næste

folketingsvalg,

skriver politisk

kommentator

Michael Kristiansen

i denne analyse.

16

Find 5 fejl

Michael Kristiansen

2007- Vært i tv-programmet

”Mogensen og Kristiansen” på

TV2 news

2005 - Kommunikationsrådgiver

og direktør i Kristiansen Strategy

2000-2005: Rådgiver for Anders

Fogh Rasmussen og Venstre

Har skrevet flere politiske

biografier.

Det næste folketingsvalg bliver noget helt

særligt. Meget lidt vil være, som det plejer.

Normalt er det jo en siddende statsminister,

der forsøger at opnå genvalg – med

baggrund i gennemførelsen af den politik,

vedkommende vandt sidste valg på. Men

ved det næste folketingsvalg er det en ikke

tidligere valgt statsminister, der forsøger at

blive valgt.

Det er en statsminister, der undervejs fik

posten foræret af Anders Fogh Rasmussen.

Og en Lars Løkke Rasmussen, der

forud var noget ramponeret efter massiv

kritik af hans bilag som minister og

borgmester. Læg dertil og oveni, at stort

set ingen af valgløfterne fra den foregående

valgkamp reelt er blevet indfriet.

Skattestoppet er sprunget i stumper og

stykker, løfterne om folkeafstemninger om

EU-forbeholdene fortoner sig ud i

fremtiden, og Foghs retorik om mere

velfærd til alle tåler næppe en genudsendelse.

Med andre ord: VK-regeringens

indgang til det næste valg er skrøbeligt, og

når vi nu efterhånden skifter regering med

ti års interval, så skulle den sag vel være

klar.

Ingen politisk dybde

Et magtskifte er på vej i Danmark. Men så

simpelt er det bare ikke. For heller ikke

oppositionen stiller i skræmmende

opstilling.

Selv fraregnet Helle Thornings sag med

sin mands skatteforhold, der reelt truer

hendes chancer for at overhovedet at

komme i betragtning som statsminister,

fremstod oppositionen ikke imponerende.

Thorning er hverken vor tids socialdemokratiske

svar på Stauning, Kragh eller

Anker Jørgensen. Hun har hverken

idéerne eller indignationen til at fremstå

som en stor politisk leder – i hvert fald

ikke endnu. Og efter et blodfattigt forsøg

på at vinde magten ved sidste valg

sammen med Socialdemokratiets

naturlige samarbejdspartnere fra de

radikale, har Helle Thorning kastet sig ud i

et politisk eksperiment med SF og Villy

Søvndal. Hvad parløbet med de radikales

Margrethe Vestager manglede i vælgermæssig

gennemslagskraft, har parløbet

med Søvndal fået til overflod. Så umiddelbart

en succes, men også en skrøbelig en af

slagsen.

For selvom SF i disse år er buldret ind

mod den politiske midte, har samarbejdet

ikke givet Thorning nye muligheder for

selv at formulere et klart politisk projekt.

Sammen har S-SF smart spillet ud med et

forslag om at arbejde 12 minutter mere

om dagen – og så er den krise løst. En

sådan mangel på politisk dybde holder

under ingen omstændigheder, hvis hun

vinder magten. Spørgsmålet er, om det

overhovedet holder til at bringe Helle

Thorning til magten.

Har lært af Fogh

Sommeren har ikke ændret på dette –

tværtimod. Det, der før sommerferien

tegnede til at blive afslutningen på et

helvedes halvår for VK-regeringen,

ændrede sig pludseligt med sagen om

Helle Thornings britiske mands skatteforhold.


Helle Thorning-Schmidt skal

prøve at vinde statsministertaburetten

i en tid, hvor

politikere skal være pletfri.

Her er hun hastet hjem fra ferie

for at forklare pressen om sin

mands skatteforhold.

Umiddelbart en privatsag og en sag, der

dukkede op i formiddagsbladet B.T., som

også ved tidligere lejligheder har beskæftiget

sig med Helle Thornings private

forhold. Ikke mindst det forhold, at hun

ville sende sin datter i privatskole, selv om

hun politisk advokerede imod at sende

sine børn ud af folkeskolen. Skattesagen

har de samme undertoner. Politisk vil

Thorning bekæmpe skatteunddragelse,

skattespekulation og det, der er værre. For

eksempel hænger hun i kampagner

Danske Banks direktør ud for at slippe for

billigt i skat. Hvad med din egen mand,

Thorning? lød retorikken.

Thorning håndterede sagen prompte og

med en nærmest Foghsk ”der er ikke noget

at komme efter”- stædighed og fasthed.

Og det virkede umiddelbart. De fleste

medier pakkede sagen ned, B.T.s

konkurrent, Ekstra Bladet, omtalte den

ikke udover en nærmest – for Helle

Thorning – hyldestagtig Sankt Hans

aften- reportage. Flere ledende kommentatorer

dømte sagen lukket. Lige indtil

sagen eksploderede, da B.T. en måned

senere kunne afsløre, at der atter var

alvorlige uoverensstemmelser mellem,

hvad Helle Thorning havde sagt om

mandens ophold i Danmark, og det hun

personligt havde oplyst til Justitsministeriet

ved anden lejlighed.

Lige dårlig omtale

Nu sprang alle medier ombord, og fra sin

ferie udtalte Thorning, ”at hun havde

sløset”. Åbenbart så meget, at hun hastede

hjem for at krisehåndtere sagen en gang

mere. En ikke bare spildt politisk sommer

for oppositionen, men en sommer, der

risikerer at svinge pendulet tilbage i

VK-regeringens favør. Om Helle Thorning

slipper helskindet ud af skattesagen, vil de

kommende måneder give et fingerpeg om.

Men når sagen ikke definitivt udsletter

oppositionens håb om en valgsejr, så

skyldes det ikke mindst, at udenrigsminister

og formand for de konservative, Lene

Espersen, har formået at trække mindst

ligeså megen dårlig omtale som Helle

Thorning henover sommeren.

>> ANALYSE

Svaghed afgør valget

Og modsat den socialdemokratiske leder

så plaffes Lene Espersen ned af sine egne.

Hun udviser dog også et helt særligt talent

for at få ting til at mislykkes. Som den

eneste regeringsleder formår hun ikke at

lande i Kabul til en stor konference. Og

som den første danske udenrigsminister

formår hun at påkalde sig interesse, fordi

hun ikke deltager i det relativt ligegyldige

EU-udenrigsminister møde i juli måned.

Man kan klandre hende for ikke at

eliminere sine modstanderes muligheder

for at ramme hende, men omvendt er hun

nu endt så meget i den negative spiral, at

der skal lidt af et politisk mirakel til at

vende situationen. Hun står nu så ringe, at

et flertal af danskerne ikke bryder sig om

hende som udenrigsminister, og en stor

andel af konservative vælgere vil af med

hende. Espersens krise er også en krise for

regeringen, for statsminister Lars Løkke

har brug for en stærk alliancepartner i den

næste valgkamp. Hans egen styrke er

næppe nok til at vinde valget.

DANES 4 - 2010 17


TEKST Louise Windfeld-Høeberg

Dannelsesrejsen

Solsortene synger, regnen er holdt op, det

klarer op i horisonten. De diskuterer et

eller andet om Det Kongelige Teater på P1

ude i køkkenet, hvor der dufter så

mageløst af kaffe.

Drengene ser statskontrolleret kvalitetssommerferie-morgenfjernsyn

og spiser

fedtfattig, økologisk yoghurt, der glider

ned som var det en yppig dessert.

Min mand nyder, at der er varmt vand i

hanen, at der ikke engang lugter mistænkeligt

af gas, at der tilmed er strøm på

badeværelset og at han har al den tid i

verden, han synes, han har brug for, fordi

han ikke om lidt skal kæmpe sig gennem

Kathmandus kaotiske morgentrafik.

Vi er, som så mange andre familier i

udlandet, på den årligt tilbagevendende

dannelsesrejse til Det Gamle Fædreland,

der først og fremmest skal give os et

ordentligt skud af national identitet - nok

til at holde os danske i resten af året, hvor

vi har base i Nepals hovedstad.

18

Det er en alvorlig sag at skabe nationale

fundamenter. Mit eget er allerede næsten

smuldret bort. Jeg er efterhånden så

utilpasset i det danske samfund, at løbet er

kørt for mig. Jeg hører ikke rigtig hjemme

der mere. Jeg savner nemlig verden mere i

Danmark, end jeg savner Danmark ude i

verden.

>>Jeg er

efterhånden så

utilpasset i

det danske samfund,

at løbet er

kørt for mig

Men det er min egen voksenhemmelighed.

Noget jeg naturligvis ikke kunne

drømme om at sige højt, mens mine tre

sønner hører på det. For det ville jo

ødelægge det hele. I stedet sætter jeg alt

ind på at markedsføre Danmark som vores

lille paradisiske smørhul, hvilket det jo i

virkeligheden også er i de 11 måneder af

året, hvor vi sidder på den anden side af

jorden.

Så håber jeg, at det virker, og at drengene

ikke ender med at blive alt for rodløse og

føler, at de ikke hører til nogen steder. De

skal ikke ende, som jeg er endt, hvis det

kan undgås. Det er derfor, jeg har påtaget

mig at spille rollen som kronisk

Danmarksentusiast 24/7.

Danmark er verdens bedste demokrati,

siger jeg til mine sønner. Dronning

Margrethe er verdens fineste dame. Vi har

jordens smukkeste flag og de kønneste

piger. Vi har de bedste soldater og den


mest vidunderlige mad, og så har vi et hav

af fantastiske traditioner.

Det forsøger jeg så at bevise i virkeligheden.

Jeg holder danske børnefødselsdage året

igennem for måbende internationale

skoleklasser, der for første gang smager

lagkage og kakao med flødeskum og ikke

rigtig kan finde ud af, om man nu kan

være bekendt at tørre mund i servietterne

med Dannebrog på.

Jeg laver julekalender, adventskrans og

fastelavnsris og inviterer alle naboerne til

tøndeslagning. Jeg klipper gækkebreve og

puster æg. Til Sankt Hans laver jeg heks

og insisterer på, at vi synger den gamle

version af ”Midsommervisen”, selv om den

er rigtig svær. Jeg sætter ”Far til Fire” og

”Olsenbanden” på dvd-afspilleren i tide og

utide for at fastholde billedet af det gamle

fædreland.

På overfladen går det meget godt med at

bilde drengene ind, at de er danske.

”Det er mit land, og jeg elsker det,” siger

Christoffer på 6 år. Jeg bliver helt lettet og

føler, at jeg har bestået en eller andet

imaginær eksamen i national indoktrinering.

Problemet er, at Christoffer siger det

samme, endda endnu oftere, om Sydafrika,

for der er han født, og der har han

været over 20 gange, hvorimod det i år

kun er hans syvende tur til Dannevang.

Hans syvende dannelsesrejse til eventyrlandet,

der er befolket med gavmilde

bedsteforældre og lyshårede fætre og

kusiner, der inviterer i Legoland og Tivoli.

Hvor både far og mor holder (næsten) fri

samtidig, hvor isene flyder i en lind strøm,

og hvor der ikke er noget at være bange

for.

I Danmark er der hverken farlige dyr,

borgerkrig eller voldelig kriminalitet, og så

er politiet oven i købet søde og til at stole

på, og man skal ikke betale dem ekstra.

Solen går aldrig helt ned. Alle børn har sko

på. Der er så rent i Danmark – så rent, at

man kan drikke vandet direkte fra hanen.

Og mælken smager næsten lige så godt

som sodavand.

I supermarkederne kan man få alt. ”Ih,

skal vi i Netto,” siger Sebastian på 8 år

begejstret og lyser op, som havde jeg sagt,

at vi skulle i legetøjsbutik, og at der ville

være frit valg på alle hylder.

Bugnende hylder er en attraktion i sig selv,

særligt for Alexander på 11, som jeg fødte

i Zimbabwe, hvor vi boede de første

seks-syv år af hans liv. For ham er tomme

hylder stadig normalen. Sådan har jeg det

også.

Selv om der sådan set er udmærkede

butikker i både Zambia, hvor vi boede

tidligere, og nu i Nepal, så er det jo ikke …

nå ja, ”Netto”. Derfor kan jeg ikke lægge

mine koldkrigs-russiske indkøbsvaner fra

mig: Jeg køber to af det hele, for man ved

jo aldrig, hvornår man kan få det igen.

I det hele taget er det svært ikke at afsløre

sig selv som ”særling på sommerlejr”, når

man har tillagt sig andre vaner eller bare

ikke er fulgt med samfundsudviklingen i

Danmark. Særligt i begyndelsen kan det

være en hård kamp ikke at falde for meget

igennem.

Først er der naturligvis sproget. I år er det

”top” jeg hurtigt har tilføjet til mit

tilpasningsvenlige talesprog. Det bruges

tilsyneladende foran flere tillægsord, som

for eksempel i ”top-stresset”, der betyder at

have travlt på en småforvirret måde.

Sidste år var det ”super”. Og året før det var

det henholdsvis ”på den korte bane” og

”på den lange bane”, men de to begreber er

efterhånden på vej ud igen og bruges kun

af kommunalpolitikere i ”Udkants-Danmark”,

der så er et ord på vej ind.

Der er andre områder, hvor Danmark

efterhånden virker så fremmed: Det

danske tidsbegreb og det, at regler skal

overholdes til punkt og prikke.

Tag nu min tur forleden fra København til

det lånte hus i Virum: Mellem Svanemøllen

og Holte kører der i sommerperioden

ikke tog, da skinnerne skal repareres. I

>> KLUMMEN

stedet er der indsat ”togbusser”. De kører

hvert tiende minut og følger en minutiøs

køreplan. Derfor måtte vi søndag morgen

holde ind til siden flere gange i 40 til 90

sekunder for at få tidsplanen til at holde

nøjagtigt. En ældre gangbesværet dame

bad om at få lov til at stige af bussen ved

en af disse pauser. Det fik hun naturligvis

ikke lov til. Det ville jo føre til alt muligt,

sagde chaufføren.

Nej, i Danmark er der i det hele taget ikke

megen hjælp at hente. Gå ind i en stor

sportsforretning og spørg efter en

dommerfløjte, og du vil få at vide, at ”Hvis

vi har det, skal det stå derovre”. Ingen af de

unge mennesker kunne drømme om at

vise dig varen. De skal jo lige sende en

SMS. Jeg fandt aldrig nummer 37. I stedet

var der udsalg i afdelingen for ”fodboldsupport”,

så jeg købte rigeligt af dannebrogskasketter,

pandebånd og landsholdstrøjer,

som vi kan tage på ved festlige

lejligheder ude i verden og fortsat føre os

frem som de danskere, vi

forsøger at være resten af

året.

Louise Windfeld-Høeberg

Journalist ved Weekendavisen.

Forlod Danmark i 1999 og har

boet i Zimbabwe, Zambia og nu i

Nepal. Mor til tre drenge og to

romaner. Hendes mand er

udstationeret for Danida.

Klummen er udtryk for

skribentens egne holdninger.

DANES 4 - 2010 19


FOTO Nanna Krutzmann

sommerens TOP 5

5 fedeste sommerfilm:

1. Predators. Monstre der jagter en gruppe mennesker?

Bring it on…

2. A-team. Sommeraction til den helt store guldmedalje.

3. Twilight Eclipse. Hvis du er hunkøn, har du sikkert

allerede set den syv gange.

4. Shrek den lykkelige. Med Shrek i hovedrollen kan det ikke

gå galt.

5. The Expandables. En stjernespækket film, der handler om

en gruppe snigmordere. Hvad kan gå galt?

Hvilken radiokanal hører du mest selv?

Jeg hører mest P3. Det er rigtig underholdende,

og det er også lidt det samme, som

det vi laver. Jeg hører også tit P5000 – en

ungdomsradiokanal.

Er der nogle gange folk, der ikke tager dit

radioprogram seriøst, fordi du ”kun” er 15

år?

Ja, folk eller bands, vi interviewer, siger tit:

”Men I er jo kun 15 år”. Så ja, der har

været en hel masse.

Bliver du nogensinde nervøs, når du er på

radio?

Ja, før vi begynder programmet, men jeg

har vænnet mig til det. Hvis det går galt

midt inde i programmet – hvis musikken

ikke virker – så kan jeg godt blive lidt

nervøs. Det kan man godt høre på min

stemme. Så bliver man lidt stresset.

5 gode grunde til at glæde sig til næste VM:

1. Ingen Jabulani bold. Så kan det være, vi får set lidt bedre

afleveringer og mere sikkert målmandsspil, selv om det

var meget sjovt at se Robert Green fra England fumle

bolden i eget mål.

2. Ingen Vuvuzelaer. Behøver ingen nærmere forklaring.

3. Måske målkamera? Som FIFA har overvejet at bruge

efter dommerens fatale fejl i kampen England-Tyskland

4. Samba-bold. Jeg håber, nok som de fleste andre, at

Brasilien atter vil spille den slags fodbold vi alle elsker at

se.

5. Dansk VM sejr. Ej, bare en joke! Men en tysk VM sejr?

Tysklands unge hold imponerede alt og alle ved at spille

så flot offensivt fodbold. Med lidt ekstra erfaring på

kontoen for de unge på holdet kan det være, de kan gå

hele vejen og snuppe den prestigefyldte pokal.

Lyn-interview: Radiovært Daniel Bruun, 15 år, ungfm.dk

20

Skriv til os!

Velkommen til Ung-til-Ung. Vi hedder

Christian Jauernik og Jonathan Hölzler, begge

16 år. Vi vil fremover skrive her i bladet, og vi

håber, I vil oprette en profil på Mødestedet på

Danes.dk og diskutere med os: Om bladet,

idéer til artikler, jeres eget liv …

Vi ses på Mødestedet!

Hvilke råd vil du give andre unge, der

prøver at blive radioværter?

Kæmp for det. I skal ikke give op. Lyt ikke

til dem, der siger, at I er alt for unge. I

starten troede jeg ikke selv på det, men jeg

gav ikke op. Så mit råd er: Kæmp.

Tror du stadigvæk, at du arbejder med

radio om ti år?

Ja, det håber jeg. Jeg vil tage en uddannelse

på journalisthøjskolen i Århus. Jeg

kunne også godt tænke mig at arbejde på

tv, men jeg brænder allermest for radio.

Mød Daniel på Mødestedet på danes.dk,

hvor han søger historier om unge i

udlandet.


Hvem er jeg?

Christian

Jauernik

skriver

”Men så er du jo

slet ikke dansker…”

Den sætning har jeg hørt ikke så få gange.

Ja, jeg har en irsk mor og en far fra

Ungarn, men gør det mig mindre dansk?

Jeg har boet i Danmark hele mit liv

(ligesom min far) og har et fint dansk pas.

Jo, jeg er dansker. Dansk statsborger.

”Så du har ikke noget dansk blod i dig?” er

også noget, folk nogle gange spørger mig

om. Men hvad er dansk blod egentlig? Er

det rødt og hvidt - og kan du synge den

danske nationalsang? Vil mine børn få

”dansk blod”, eller skal man nedstamme

direkte fra Harald Blåtand for at få det?

I så fald kan der ikke være meget dansk

blod i Danmark.

Jeg har tit tænkt på, hvad der egentlig ville

ske, hvis jeg flyttede til Irland. Ville jeg så

blive betragtet som irer?

”Du er ikke født her, så du er ikke irer,”

kunne det lyde. Men hvad er jeg så?

Lad os nu tage et fint eksempel: Caroline

Wozniacki. Dansk? Hvis du spørger folk

på gaden, vil svaret nok nogle gange være

et stort rungende NEJ. Men det synes jeg,

hun er. Måske en dansker med polsk

familie (og polske spisevaner, hvad ved

jeg). Og der ringer ingen alarm for mig,

hvis hun også føler sig polsk.

Det er altid svært at flytte til et nyt land.

Ny kultur. Nye mennesker. Måske endda

nyt sprog. Når man så har været der et

stykke tid, så ser jeg ingen grund til ikke at

blive statsborger. Det betyder så, at du skal

af med dit danske pas. Men hvorfor nu

det? Bare det at man begynder at føle sig

[indsæt valgfri nationalitet], behøver ikke

at betyde, at man føler sig mindre dansk.

Hvorfor er der disse barrierer mellem

lande? Ikke to mennesker er ens. Hvem

ved, jeg kan have mere tilfælles med Huan

Dong i Kina end med min nabo.

Er man dansker, hvis man kan svare på en

masse spørgsmål om Danmark, som ikke

engang mange ”rigtige” danskere selv kan

svare på? Er man dansker, hvis man lærer

latterlige ordsprog som ”han har ikke en

kinamands chance?”

Eller er man dansker, hvis man kan

kværne sig igennem en hel skål ris a

l’amande uden at brække sig over sit Arne

Jacobsen-designede spisebord?

Hvis du på nuværende tidspunkt har

tygget dig gennem teksten, så vil jeg da

ikke snyde dig for en værdig konklusion:

Man er, hvem man selv føler, man er. Man

er ikke, hvem andre føler, man er. Jeg er

både dansker og irlænder.

”Hvem er du?”

>> UNG -TIL-UNG

Christian Jauernik og Jonathan

Hölzler bor i København, men

har begge erfaring med at

tilhøre to forskellige kulturer.

DANES 4 - 2010 21


TEKST Marie Brynskov FOTO Pelle Rink

Tal sammen om uligheden

Hvor mange sprog kan et

barn lære? Hvad med hjemve?

Hvordan får man et

meningsfyldt liv på udebane?

Otte år i udlandet har klædt

psykolog Mette Nayberg på til

at besvare spørgsmål fra

medlemmerne.

Det starter tit med, at mor eller far får tilbudt et spændende job i

udlandet. Det giver en ulighed fra starten, som man bliver nødt til

at tage stilling til, lyder psykolog Mette Naybergs første bud til

familier med den ene fod på vej ud i verden.

”Dybest set er det jo en fantastisk chance. Men ud over, at det er

en positiv udfordring, så kan det gå hen og blive noget helt andet,

hvis man ikke kan dele nogle af de svære ting, der måtte komme

op. Nogle af problemerne ville også opstå, hvis man skulle flytte

fra Sønderjylland til København, men der skal være en dialog om

22

Psykolog Mette Nayberg

rådgiver medlemmer af

Danes Worldwide om

de udfordringer,

udlandet byder på.

det: Hvis vi flytter ud – hvordan kan vi så få vores samlede

familieliv til at fungere?” siger Mette Nayberg.

Opdraget til selvstændighed

Selv har hun boet i England, Tyskland og Sverige i sammenlagt

otte år på grund af mandens skiftende jobs. De to sønner var

henholdsvis tre og fem år, da familien forlod Danmark.

Mette Nayberg har hovedsagligt uddannet sig undervejs, men

også arbejdet i Danmark. Hun trækker på egne erfaringer, blandt

andet når det gælder om at finde arbejde til den medfølgende

M/K. At få et nyt arbejde på det niveau, man havde hjemmefra,

kan være sværere, end man troede.

”Så udfordringen er at sætte ambitionsniveauet ned og acceptere,

at man kan avancere hurtigt. Men vi bliver let som mennesker låst

i det, vi var før. Før vi rejste, havde jeg status – hvem er jeg nu? ”

siger psykologen.

Læg en plan

Det er i det hele taget vigtigt at få talt tingene godt igennem fra

starten, så man kan handle derefter.

”Jo længere, man kan tale konkret ud i fremtiden, jo bedre. For

eksempel: Rejser man også ud for at få tosprogede børn? For så

skal man allerede på forhånd tale om, hvad man gør, når man

kommer hjem igen,” råder psykologen.

Mange af de spørgsmål, Mette Nayberg bliver stillet, handler om

børnenes trivsel. Sprog fylder meget: Kan mit barn være

tresproget? (Ja, sagtens!) Og venskaber: Hvordan siger vi farvel til

den bedste veninde?

”Min indstilling er, at uanset hvor man er, så finder man en bedste

veninde eller ven. Henover livet kommer du til at slippe nogle

bedste venner og må sige ”farvel” eller ”vi ses igen.” Det er vigtigt

at arrangere, at man besøger hinanden, mens man er ude.”

Det kan være en god idé på forhånd at opspore en børnefamilie i

det nye nærområde og så mødes meget hurtigt.

”Børn accepterer hurtigere den nye situation, hvis de med det

samme møder nogen, de kan identificere sig med,” siger psykologen.

Du kan fremover læse uddrag af Mette Naybergs

samtaler med medlemmerne. Bringes kun med

tilladelse.

Læs mere om rådgivning på danes.dk anes.dk


Børn og udstationering

Spørgsmål: Vi er et par, der står

over for en udstationering. Vi vil

gerne have en vejledning i,

hvordan vi bedst muligt fortæller

vores datter (6 år) og søn (2 år), at

vi skal flytte til udlandet. Vi ønsker

råd til, hvordan vi sikrer, at

børnene føler sig mest muligt

trygge og oplever det at skulle

flytte som noget positivt.

Med venlig hilsen

/Kvinde

Svar: Find en god og positiv

situation med kontakt og tid nok,

hvor I kan fortælle jeres ældste,

hvad der skal ske. Forbered det, I

vil sige, så det bliver tydeligt og

kort. Forbered jer på reaktioner og

på at kunne rumme dem. Lad den

ældste fortælle og reagere. Vis

forståelse uden at tage følelserne

fra hende. Hun skal selv øve sig i at

være sammen med sine reaktioner.

Snak eventuelt lidt om, hvad I

sammen kan gøre. Sig, at I også

kommer til at savne, men gerne vil

ud i verden. Lov ikke meget og slet

ikke noget, I ikke kan holde.

Råd til dagene efter

Læg mærke til, hvordan hun trives.

Spørg direkte, for eksempel: Er du

stadig sur? Introducer langsomt

det gode, I har at se frem til og de

dele af jeres nye liv, som I ved, hun

vil kunne lide. Accepter hendes

reaktioner.

På længere sigt

Planlæg, hvad I sammen skal gøre

for, at flytningen bliver ok. For

eksempel kunne I lave en

afskedsfest. Skype med venner og

bedsteforældre, så barnet ved,

hvordan det vil være. Skaf

eventuelt kontakt til et dansk barn

i den by, I skal rejse til, som I kan

skrive til og besøge på en

inspektionsrejse. På den måde

skabes noget at se frem til. Bliv

ved med at introducere mere om

jeres nye land, vis billeder og læs

bøger. Samarbejd hele tiden med

jeres datter og husk, at det er ok,

hvis hun siger nej til at snakke eller

hellere ville være blevet, hvor I bor

nu.

Forældrenes troværdighed

Den yngste er så lille, at han bare

følger med familien. Han vil se

storesøster græde og skælde ud og

begynde at glæde sig, i hvert fald

til dele af hendes nye liv. Snak med

den yngste og fortæl hele tiden,

hvad der sker, selvom han ikke har

så meget sprog endnu.

Begge børn har en alder, hvor

forældrene stadig er de vigtigste.

De skal kunne mærke og se i handling,

at far og mor har taget en

beslutning, de er glade for og

derfor har tænkt sig at føre ud i

livet. Børnene vil det, forældrene

vil. Trives de voksne, trives

børnene også.

Venlig hilsen

Mette Nayberg, psykolog

Psykolog Mette Nayberg:

Cand. psych. fra Århus Universitet.

Direktør i Dansk Krisekorps med 300

ansatte psykologer og associeret

partner i konsulentfirmaet HR7.

Har været udstationeret med mand

og to sønner i England, Tyskland og

Sverige i otte år.

Bil med til Danmark

Spørgsmål: Vi bor i Spanien og

har gjort det siden 1990. Nu

overvejer vi at flytte til Danmark.

Er der bestemte tider på året, der

er mere hensigtsmæssige rent

skattemæssigt end andre, og hvilke

regler er relevante med hynsyn til

import af bil? Vores indtægter

består stort set udelukkende af

pensioner.

Med venlig hilsen

/Kjeld Ejler, Spanien

Kære Kjeld Ejler

Svar: Mig bekendt er der ikke

bestemte tidspunkter på året, hvor

det vil være mere fordelagtigt at

flytte tilbage til Danmark rent

skattemæssigt. Ved indtræden af

dansk skattepligt sker der

sædvanligvis en omregning af den

personlige indkomst og kapitalindkomsten

til helårsindkomst.

Herved omregnes eksempelvis et

halvt års pension til, hvad

vedkommende ville have fået i hele

året, og beskatningen er derefter

forholdsmæssig.

Ved indførsel af nye biler pålægges

som udgangspunkt 10 procent told

såvel som dansk moms på 25

procent, beregnet på baggrund af

fakturaprisen plus fragt og

forsikringsomkostninger. En

Skatteekspert Finn Madsen

Partner i skatteafdelingen hos

revisions- og rådgivningsfirmaet

BDO ScanRevision.

Tyve års erfaring i rådgivning af

udedanskere om f.eks. social sikring,

skat, forældrekøb og køb af

ferieboliger.

>> RÅDGIVNING

brugte bil, som man personligt har

ejet og benyttet i de seneste seks

måneder og som har kørt mindst

6000 km, kan indføres told- og

momsfrit fra et andet EU-land.

Betingelsen herfor er imidlertid, at

bilen ikke i de første 12 måneder

efter indførslen må sælges,

pantsættes eller udlejes. Under alle

omstændigheder skal der stadig

betales registreringsafgift på bilen.

Registreringsafgiften beregnes ikke

blot på baggrund af bilens

købspris, men på baggrund af,

hvad SKAT skønsmæssigt

fastsætter bilens markedsværdi til.

Bilen registreres på et af SKATs

skattecentre, hvor man skal betale

registreringsafgiften. På SKATs

hjemmeside kan man beregne den

forventede afgift. Ved bilens

ankomst til Danmark skal bilen

synes ved et almindeligt teknisk

syn såvel som et såkaldt ”toldsyn”

Med venlig hilsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Juridisk medarbejder,

Danes Worldwide

EKSPERTPANELET

Advokat Thomas W. Færch

Uddannet på Kbh.s Universitet med

en mastergrad fra USA. Kan rådgive,

hvis du skal købe fast ejendom i

Danmark eller har brug for hjælp af

privatretlig karakter, f.eks. ved

skilsmisse og udarbejdelse af

testamenter.

Læs mere me mere om eksper eksperterne erte på danes.dk

DANES 4 - 2010 23


TEKST Marie Brynskov FOTO Claus Christensen

Showkoret Læderhalsene, blandt

andet kendt fra musicalen Atlantis,

gav alt, hvad den kunne trække i

Kronborg Slots smukke Riddersal.

”Allesammen, klap med hænderne over hovedet!”

Stilen var lagt lige fra start, da musicalkoret Læderhalsene gjorde

deres entré på scenen i Kronborgs Slots højtidelige og højloftede

Riddersal med 200 gæster på stolene.

Korets 25 mænd og kvinder åbnede iført hvide gevandter og glade

smil Kronborgmødet – nummer 70 af slagsen i Danes Worldwides

91-årige historie.

Eftermiddagen igennem forbandt de tradition og fornyelse med

sange lige fra Disneys Junglebogen til Eurythmics og danske

firserhits som supplement til ”Danmark nu blunder den lyse nat”

og ”Kong Christian stod ved højen mast.”

Udelængsel er godt

Årets taler var et kendt ansigt til Kronborgmødet – nemlig adm.

direktør i A.P. Møller-Mærsk, Nils Smedegard Andersen, der med

et smil beklagede, at han i år gik glip af de gode taler, fordi han

selv skulle holde for.

Han har boet i udlandet i ni år med kone og tre børn og fortalte,

hvor meget det har betydet i familiens tilknytning til dansk sprog

og kultur at bruge Danes Worldwides tilbud om fjernundervisning

og Sommerskolen.

Han understregede desuden vigtigheden af at rette antennerne

mod udlandet.

24

Hvad er Kronborgmødet?

Danes Worldwides årlige

sommermøde for medlemmer og

gæster på Kronborg Slot.

Kronborgmødet fejrede sin runde

fødselsdag med højt musicalhår,

besøg af en skibsreder og en dansk

verdensdame fra Boston.

”Danskere har altid haft udlængsel, og det har været godt for

Danmark. Driftige entreprenører har lært af udlandet, er kommet

hjem til Danmark og har startet fantastiske virksomheder,” sagde

han.

Her tænkte han også på ”sit eget” A.P. Møller-Mærsk.

”Stifteren af A.P. Møller-Mærsk var lige så international, som han

var dansk, og tilbragte mange af sine ungdomsår udenlands, til

sidst i Rusland,” sagde han blandt andet.

”Uden de udenlandsophold var Mærsk ikke blevet det firma, det

er i dag. ”

Nils Smedegaard Andersen kom også ind på de udfordringer, som

globaliseringen medfører for erhvervslivet. Også for giganten på

Esplanaden.

Der var stort fremmøde fra Sydspanien til Kronborgmødet. Her sammen med

repræsentant i Sydspanien, Jens M. Jensen, og Lars Wiboe.


”I A.P. Møller-Mærsk har vi siden 2007 reduceret omkostningerne

med to milliarder dollars om året – det er lidt over, hvad den

danske regering skal spare indtil 2013,” forklarede han.

En verdensdame fra Vejle

Bagefter blev prisen ”Årets Verdensdansker”, der tidligere er givet

til blandt andre fodboldspilleren Michael Laudrup, overrakt til

fysikprofessor Lene Vestergaard Hau, der til daglig bor i Boston.

Bestyrelsesformand Christopher Bo Bramsen sagde blandt andet i

motiveringstalen:

”Lene Hau er måske ikke så kendt i den danske offentlighed som

de forrige års verdensdanskere. Hun er til gengæld et lysende

talent i den videnskabelige verden.”

Lykke Smits

Jeg synes, Lene Hau var meget interessant at

høre på. Hun gav gode eksempler på det at

være dansker i et andet land og er jo et

fantastisk eksempel på, hvordan man kan

komme helt til tops. Og så var musikken

god!

>> KRONBORGMØDET

70 års fødselsdag med

tradition og fornyelse

Første, men ikke sidste gang

Til sidst fik gæsterne talt med andre udedanskere over et glas vin

og mad fra buffeten til tonerne af stille jazz i det store telt ud mod

Øresund.

En af dem var 21-årige Lykke Smits, der til daglig bor i Holland,

hvor hun læser international jura.

”Mine bedsteforældre bor i Spanien og har derfor inviteret mig

med til Kronborgmødet i år, så jeg kunne se, hvad Danes

Worldwide var for noget. Det er jo også aktuelt for mig nu, hvor

jeg skal bo fast i udlandet. Det er mit første Kronborgmøde i år,

men bestemt ikke det sidste. Det er jo et fantastisk netværk at

være en del af.”

Gyda Kongsted, Eva Deichmann, Lise Dencker Nielsen

Lene Hau var simpelthen fantastisk! Vi har hørt om hende før, men

det er virkelig spændende. Og så formår hun at forklare, hvad hun

laver på godt, forståeligt dansk, så man endda kan forstå det!

DANES 4 - 2010 25


TEKST Marie Brynskov FOTO Claus Christensen

26

Fysikprofessor Lene Vestergaard Hau bliver

udnævnt som Årets Verdensdansker af formand for

bestyrelsen, Christopher Bo Bramsen, og

generalsekretær Anne Marie Dalgaard.


Fysikprofessor Lene Vestergaard Hau har

lyset i sin hule hånd og kan nu kalde sig

Årets Verdensdansker. Prisoverrækkelsen

på Kronborg Slot var et gensyn med det

nordiske sommerlys – det lys, hun er så

fascineret af.

”Det er en kæmpe ære.”

Sådan siger den verdensberømte

fysikprofessor Lene Vestergaard Hau, der

de sidste 21 år har boet i Boston og i dag

leder sit eget Hau Lab på det kendte

Harvard University.

Det betyder noget at være husket og

anerkendt i sit fødeland.

”Jeg forlod ikke Danmark for at blive i

USA. Det skulle bare have været to år. Jeg

ville over og se, om USA virkelig var, som

jeg havde set på film,” fortæller den nu

50-årige professor, der er født og opvokset

i Vejle.

I dag er hun kendt som ”hende, der

stoppede lyset.” Hun og hendes team

formåede i 1999 at nedsætte lysets

hastighed fra 300.000 kilometer i sekundet

til ”cykeltempo”, som hun kalder det.

En nyhed, der gik verden rundt og gav

anerkendelse til Danmark, ikke bare i

forskerkredse.

Bevar barnesindet

Men kan alle gøre, som hun har gjort?

”Det kræver, at man tror på sig selv og

arbejder hårdt. Og så skal man, for at være

en god forsker, beholde noget barnesind

og sin nysgerrighed for at være kreativ.

Stille spørgsmål og ikke tage noget for

givet. Hvorfor er tingene som de er?,” siger

Lene Vestergaard Hau.

”Måske er tingene ikke som de ser ud til,

måske er forklaringen en anden, end man

troede. Vær nysgerrig! lyder rådet fra

professoren, der i intense perioder

arbejder i næsten døgndrift.

Ønsker dobbelt statsborgerskabEfter 21 år

i udlandet er hun blevet mere bevidst om,

hvad der er særligt ved Danmark.

Udover det særlige lys – selvfølgelig –

fremhæver hun danske uddannelsessystem:

”Den danske folkeskole og gymnasium er

et unikt, offentligt uddannelsessystem. I

USA er de fleste af de bedste uddannelsesinstitutioner

private, blandt andet Harvard

University, hvor jeg arbejder. Men når jeg

spørger mine lidt ældre forskerkolleger, er

mange af dem uddannet i de offentlige

skoler i New York, som tidligere var meget

anerkendte.”

>>Det skulle bare

have været to år

Selv føler hun sig både hundrede procent

dansk og hundrede procent amerikansk og

ville som mange andre danskere i udlandet

ønske, at Danmark indførte dobbelt

statsborgerskab.

”Det er her, jeg er født. Jeg vil altid være

dansker. Mine værdier og kultur er meget

præget af min danske opvækst. Dobbelt

statsborgerskab giver mulighed for at være

fuldt medlem af det land, hvor vi bor og

arbejder,” siger hun.

Det danske flag, selvfølgelig

I USA møder hun stor respekt for, at man

værner om sin nationalitet.

”USA er et land, der er skabt af immigranter,

og amerikanere er altid virkeligt

interesseret i, hvilket land man kommer

fra. Jeg kan huske en gang, jeg kom til

Boston med en lang pakke med en

flagstang, jeg havde købt i Danmark. Det

kunne faktisk godt ligne et langt gevær. Jeg

>> KRONBORGMØDET

Lene Vestergaard Hau

Forsker, ph.d. fra fysikstudiet,

Århus universitet.

Har arbejdet på Rowland

Institute for Science og på

Harvard University i Boston,

siden 1999 som professor.

kommer til sikkerhedsjek i lufthavnen, de

stopper mig med det samme og spørger,

hvad der er i. Jeg forklarer, at det er en

flagstang og det danske flag. Og damen

svarer : ”Oh I see,” og så var det ingen

problemer. Hun skulle ikke engang se,

hvad der var i pakken. ”

Et stykke lys med hjem

Lene Vestergaard Haus forskning er

kommet langt siden gennembruddet i

1999. I dag er det blandt andet muligt at

stoppe lyset et sted og genstarte det et

andet.

”Jeg kunne i princippet putte et lille stykke

af lyset ned i en flaske og tage det med flyet

fra USA og genstarte det i Danmark,”

forklarer hun.

Opskriften på det nummer er længere end

spaltepladsen her – men resultaterne har

vundet stor respekt verden over. Og hvem

ved – når verdensdanskeren Lene

Vestergaard Hau om kort tid vender hjem

til USA, er det måske med et stykke af den

lyse aftenhimmel over Kronborg Slot som

håndbagage?

DANES 4 - 2010 27


Eksklusiv ejendom direkte til havet

TISVILDELEJE

Larsen Nielsen & Svane A/S

Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Hovedgaden 57, 3220 Tisvildeleje

tisvildeleje@home.dk

Tlf. 48 31 88 44

www.home.dk

Kontant/Udbetaling:

4.250.000/215.000

Bolig m2: 167

Grund m2: 2424

Stuer/Vær. 2/3

Opført: 1979

Brutto/Netto:

23.940/18.594

������������������ring:

Pauselån® F1:

14.151/10.904

�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

m. pejs, parketgulve og udg. til den smukke fritidsgrund. Skønt

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

gode værelser, og en skøn udestue. Pragtfuld lukket gårdhave m.

��������������������������������������������������������������������������

materialevalg og fornemhed.

Fremvises efter aftale for seriøst interesserede.

GILLELEJE

Larsen Nielsen & Svane A/S

Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Smidstrup Strandvej 69, 3250 Gilleleje

gilleleje@home.dk

Tlf 48 31 88 44

Smidstrup Strand | Kontakt os for fl ere oplysninger

Unik arkitekttegnet ejendom beliggende

diskret på pragtfuld naturgrund direkte til

havet i Smidstrup Strand. En rigtig perle.

Sag: 157-6836 Telefon: 48318844

Se mere på home.dk

Liebhaver-ejendom

Kontantpris: 16.500.000

Udb. kr.:

825.000

Brutto/Netto kr. 98.427/87.364

Alternativt fi nansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K: 64.429/59.381

K f n d E

344 5.864 7 1974 2002

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

�������������������������������������������������������

��������������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������������

����������������������������


TEKST Marie Brynskov FOTO Claus Christensen

”En utrættelig indsats”

Kronborgmødet bød i

år på en nyskabelse:

Kåringen af Årets

Repræsentant.

Æren gik til

Jens M. Jensen,

Danes Worldwides

repræsentant i

Sydspanien.

”En vendelbo, der forstår globaliseringens

mange muligheder og samtidig har bevaret

stærke rødder i Danmark.”

Sådan én er Årets Repræsentant, sagde

næstformand i Danes Worldwide, Carsten

Dencker Nielsen, da han overrakte den

nystiftede pris til en glad og overrasket Jens

M. Jensen, der ifølge ham selv blev ”helt

varm i kinderne og – næsten – mundlam.”

Alder underordnet

Prisen gives til en repræsentant, der har

gjort en særlig indsats for at udbrede

kendskabet til foreningen og hjælpe

medlemmerne i nærområdet. Det har Jens

M. Jensen blandt andet gjort ved at afholde

et gallaarrangement i forbindelse med

En glad og overrasket Jens M. Jensen vandt prisen

som Årets Repræsentant. Han har været Danes

Worldwide-repræsentant i Sydspanien i foreløbigt

syv år.

>> KRONBORGMØDET

Dronning Margrethes 70 års fødselsdag i

Malaga med deltagelse af 300 gæster og

udenrigsminister Lene Espersen.

Han får desuden prisen for sin andel i, at

der er hele seks repræsentanter i Spanien,

der dækker hver deres område, og at han

sørger for, at de hele tiden lærer af

hinanden for at blive bedre til at servicere

medlemmerne.

”Jens M. Jensen fortsætter sit virke på

vegne af Danes Worldwide på utrættelig vis

og er et lysende eksempel på, at alder ikke

har nogen relation til fødselsdatoen,”

sluttede næstformanden sin tale af.

DANES 4 - 2010 29


Repræsentanter

Før Kronborgmødet blev der afholdt møde for repræsentanterne

med oplæg fra sekretariatet, der fortalte om foreningens nye

kommunikationsstrategi og foreningens visioner.

Som noget nyt blev Årets Repræsentant kåret under frokosten, i år

gik prisen til Jens M. Jensen fra Sydspanien.

Som optakt til Kronborgmødet havde der været møde i repræsentantudvalget.

Begge møder understregede repræsentanternes

centrale rolle for foreningen.

Henover sommeren er der kommet en del henvendelser fra

medlemmer, der tilbyder sig som repræsentanter. Det er vi glade

for, og henvendelserne er under behandling. Vi takker samtidig

alle nuværende repræsentanter for den store indsats, I gør ude i

verden.

Undervisning

Foreningen for danskere i udlandet

Sommerskolen

Sommerskolen er godt overstået, og man kan allerede nu skrive

sig op til næste års Sommerskole.

Vil man være sikker på en plads er det en god idé at melde sig til i

god tid, da der hvert år er mange på venteliste.

Fjernundervisning

Vi har netop klippet årets første dvd færdig, og I kan godt glæde

jer. Vi vil ikke afsløre temaet her, men der bliver spist danske

hotdogs, kigget på gode ben og talt med landbrugselever. Måske

kan du gætte temaet?

�����������������������������������

siden 1919

Nyheder fra sekretariatet

30

Som noget nyt i år skal børnene i 3. og 4. klasse løse deres opgaver

på vores undervisningshjemmeside www.abc.danes.dk.

Generalforsamling 2010

Den 27. maj var der generalforsamling i Asia

House på Indiakaj i København. Omkring 50

medlemmer var mødt op for at høre om året,

der gik, og stille spørgsmål til regnskabet, der

blev godkendt. Foreningens generalsekretær,

Anne Marie Dalgaard, fik præsenteret sig

selv, og formand for bestyrelsen, Christopher

Bo Bramsen, fortalte efter årsberetningen om

Den Danske Pavillon i Shanghai, som han er

generalkommissær for.

Referatet kan læses på danes.dk dk


Nye ansigter

Karen Leth Hancke, ansat den 14. juni 2010

Ansvarlig for Danes Worldwides digitale kommunikation.

Desuden har hun ansvarsområder inden for foreningens

pr-materiale og øvrige kommunikation.

Karen er Mag.art fra Københavns Universitet og har en baggrund

fra et af Københavns førende reklamebureauer, Gray, hvor hun har

varetaget kommunikationsopgaver for en lang række kunder. Hun

er desuden uddannet webdesigner fra 90´ernes første multimedieskole

Space invaders.

Elsebeth Drachmann, ansat den 1. august 2010

Chefsekretær i Danes Worldwide med opgaver for generalsekretær,

bestyrelse og administration. Tager sig også af spørgsmål fra

medlemmer og om arrangementer. Elsebeth har i mange år

arbejdet som chef- og direktionssekretær med primære arbejdsopgaver

for direktion og bestyrelse, senest i Danmarks Apotekerforening.

Har tidligere været ansat i Lægeforeningen som redaktionssekretær

og efterfølgende i et firma med speciale inden for

personalerekruttering.

DANES 4 - 2010 31


Skolevalg – lige børn

På privatskole i Beirut

Af Valérie Fagerholt-

Dragatsis, Libanon

Mine to drenge er født i Beirut og har

derfor altid gået på skole i Libanon,

eftersom vi bor her permanent.

I Libanon starter børnene i skole ved

treårsalderen, og vi valgte at integrere

32

������������������

��������������������������������������������

�����������������������������������

�������������������

������������������������������

�������������������������������

������������������������

vores drenge i Jesus & Mary School i

Rabieh nord for Beirut.

Skolen, der i daglig tale hedder J & M, er

en dejlig nærskole og én af de eneste, der

tilbyder både fransk og engelsk i lige antal

timer, med halvdelen af skoledagen på

fransk, den anden på engelsk, allerede fra

det første skoleår.

Sprogene er en grund til valget af J & M,

da det er vores erfaring, at des flere sprog,

Vi glæder os til at møde dig

I en globaliseret verden er det vigtigt at kende sine rødder og Danmark

er et af de bedste og mest trygge steder i verden at være barn og ung.

Vi optager dagelever fra begynderklasse til 3.G. – kostelever fra

6. klasse til 3.G.

Få mere at vide på www.bagkost.dk, hvor du også kan rekvirere vores

brochurer.

Med venlig hilsen

Jimmy Burnett Nielsen, Rektor

På privatskolen i Libanon går børnene i skoleuniform,

hvilket modvirker mobning, er Valérie Fagerholt-Dragatsis

erfaring.

man kan tale, des bedre kan man gøre sig i

livet. Beliggenheden spillede også ind. Vi

foretrækker et grønt område med frisk luft

i stedet for en storbys larm og forurening.

Blev selv mobbet

Eleverne i Libanon forbliver oftest på den

samme skole fra Nursery Class til og med

gymnasieeksamen i 3G.

Bagsværd Kostskole

&

Gymnasium

Aldershvilevej 138

2880 Bagsværd

T +45 4498 0065

www.bagkost.dk


lærer bedst?

Mine drenge bliver hentet og bragt af

skolebussen hver dag. Sikkerheden er

utrolig vigtigt for os. Udover chaufføren er

der en ledsager til at hjælpe børnene på

plads og holde ro under kørslen.

Jeg blev meget mobbet, da jeg gik i

Allingåbro Skole på Djursland og flyttede

efter 5. klasse til Randers Real Skole – en

privatskole. Jeg vil for enhver pris undgå,

at mine børn kommer ud for samme

behandling, som jeg fik på Allingåbro

Skole.

Selvfølgelig er der elever, der driller andre,

og bliver det lidt for meget, bliver de straks

sat på plads af opsynslærerne i frikvartererne.

Elever, der mobber andre eller viser

en stor mangel på respekt, får op til to

advarsler, der begge indebærer samtaler

mellem eleven, forældrene, klasselæren og

rektoren. Ved tredje advarsel bliver eleven

smidt ud af skolen.

Privatskole vs folkeskole

J & M skolen er en privat skole, og alle

elever har samme uniform, hvilket jeg

synes er godt for at modvirke eventuelle

drillerier mod de elever, der ikke er ligeså

”in” som de andre.

Hvis vi boede i Danmark, ville vi også

vælge en privatskole, medmindre venner

stærkt anbefaler mig en supergod

folkeskole.

I Libanon foretrækker de fleste at sende

deres børn på en privatskole, og man har

valget mellem en religiøs betonet skole

eller en ateistisk skole. Folkeskolerne er

finansieret af regeringen, og på grund af

landets historie med mange krige, har de

desværre lidt økonomisk og er derfor ikke

altid på samme niveau som privatskolerne.

Til gengæld kan én privatskole have

forskellige prisniveauer, hvor forældrene

betaler, hvad de kan. Eleverne lærer

vigtigheden af at tænke på dem, der er

mindre godt stillet i livet gennem blandt

andet indsamlinger til Røde Kors, de

fattige ved juletid, hvor hver klasse

indsamler mad, samt påskefrokosten for

de ældre og fattige, hvor eleverne

indsamler småkager, te, kaffe osv.

Endvidere er der den årlige middag for de

elever, der bliver finansielt støttet af skolen.

Lige børn lærer bedst?

At ”lige børn lærer bedst” synes jeg ikke

holder, hvis ligheden er baseret på

nationalitet og religion, og det bedste

eksempel herpå er Libanon, for med

landets 18 religioner og utallige nationaliteter,

er det en fornøjelse at se børn lære og

lege sammen.

Tilbage til Danmark

Jeg ser ingen ulemper ved, at børnene går i

skole i Libanon. Hvis vi en dag skal skifte

land, vil jeg vælge en international skole til

dem.

Min mand og jeg ønsker at bosætte os i

Danmark, når den yngste kommer på

universitet, hvilket bliver cirka i 2023. Jeg

ønsker, at begge mine børn kommer på

universitet eller anden videreuddannelse i

Danmark, da jeg ved, at eksempelvis

København Universitet er blandt de ti

bedste universiteter i verden.

Næste nummers tema: Medfølgende M/K

Læs flere artikler på verdensjournalist.com alist.com

Familien flytter til udlandet, og

børnene vinker farvel til ”Verdens

bedste folkeskole”. Men hvad så?

International eller lokal skole?

Danes Worldwide,

Verdensjournalist.com og

MermaidRadio vil gerne høre din

personlige historie –

måske kan den hjælpe andre, der

står i samme situation.

Aldrig fortrudt

Da Ole Kirkemann og hans hustru flyttede

til Spanien for 22 år siden, var det med

drengene Kristian og Anders på tre og syv

år. Pengene hang ikke på træerne, og

parret var fortvivlet over, at der ikke var råd

til at sende drengene på international

skole, så det blev en spansk.

Hør, hvordan det hele gik.

I skole i Las Vegas

Lærer man at spille Black Jack i folkeskolen

i Las Vegas? På den private skole?

Få svaret af Camilla Seifert i dette interview.

Hendes 10-årige datter har nemlig prøvet

begge dele. Skolerne i Syndens By har ikke

imponeret.

Hør radioudsendelserne på

mermaidradio.eu

DANES 4 - 2010 33


Italien

Min sommer i Danmark

går med repræsentantmøde

og årsfest på

Kronborg Slot, middag

for de dansk-italienske

deltagere på Kronborg,

besøg på familiegravsteder

i Holbæk, frokost

med gode venner, besøg i Tivoli og

skipperlabskovs i Grøften. Sidst i august

tilbage til København for at deltage i

Copenhagen Goodwill Ambassador-seminar,

og hvis vi kan nå det: Samvær med

min søn og hans kone og børn, der også

er på ferie i Danmark.

USA Nord/Californien

Traditionelt inviterer vi år efter år familie

og venner fra

USA med på en

rundrejse i dele

af Danmark,

såsom Bornholm

og Fyn,

for at uddybe

deres kendskab

Jørgen Krejsbøl til dansk kultur

og historie.

Vi bor gerne på

slotte og herregårde med en interessant

baggrund.

Portugal

Jeg skal fejre min mors 70-års fødselsdag

og ellers blot slappe af med familien i

Vestjylland og nyde det gode danske

sommervejr med

grill-aftener og

udflugter. I Lissabon kan

varmen være ret

trykkende om sommeren,

så jeg vil nyde den

køligere brise ved den

danske vestkyst.

Henrik Dahl

34

Ole Skjodstrup

Kew Gardens, London

Af Kaj Worsøe, London

Tur til Kew Gardens, London

Medlemmer af Anglo-Danish Society deltog i juni i en fælles tur til Kew

Gardens, som med sine 132 ha (ca. 70 tønder land) er verdens største botaniske

have. Det var en enestående oplevelse.

Vi kørte først en fire kilometer tur rundt med et åbent vogntog og blev betaget

af de mange tusinde forskellige træer og buske fra hele verden. Det var en helt

uvirkelig verden, usammenlignelig med noget, vi nogensinde havde set.

Senere tog vi rundt og så nogle udvalgte seværdigheder: Den japanske

bambushave, rododendron- dalen, palmehuset, det tempererede glashus med

verdens største indendørs træ, den 16 meter høje chilenske vinpalme, den

tropiske regnskov. Vi klatrede desuden op på det 18 meter høje kronetag og ”gik

tur” henover trætoppene – en temmelig foruroligende oplevelse for dem, der

ikke har det godt med højder.

Desuden var der græshaven, klippestenshaven, kaktushuset og mange, mange

andre usædvanlige attraktioner. Givet en oplevelse mange af os vil vende tilbage

til, måske lidt bedre forberedt på uhyrligheden af denne mageløse ”have”.

Artikler mailes til marie@danes.dk

Omfang: Max 300 ord

Fotos: Min. 400 kb. opløsning

Redaktionen forbeholder sig ret til at

forkorte i indlæggene.

Deadline til næste nummer:

Den 8. september 2010.

Husk at sende din e-mailadresse til din

repræsentant, hvis du ikke allerede har

gjort det. Så kan vi lettere komme i

kontakt med dig.


N*GrandjEAN, Porto

Af Henrik Dahl, Portugal

Koncert med N*GrandjEAN,

Porto

Det danske band N*Grandjean har været

en stor succes på portugisiske radiostationer

i forsommeren 2010 med hittet

”Heroes & Saints”. Bandet spillede den 17.

juli på musikfestivalen ”Mares Vivas” i

Portugals næststørste by, Porto.

De portugisiske anmeldere var

begejstrede ligesom de ca. 25.000

koncertgæster, og det forventes, at

N*Grandjean nu vinder endnu større

popularitet i Portugal. Koncerten blev i

portugisiske medier betegnet som en

”romantisk koncert”. Den næste koncert

er allerede ved at blive planlagt – denne

gang i Portugals hovedstad, Lissabon, i

september 2010.

Den danske poptrio består af Nikolaj

Grandjean, Mikkel Lomborg og Christian

Winther.

På Portugals uofficielle liste over de

populæreste singles har N*Grandjean haft

succes med en fornem tredjeplads som

bedste placering.

Indtil videre har ”Heroes & Saints” ligget

på hitlisten i 19 uger.

Læs nærmere om N*Grandjeans

kommende koncerter og andre events i

Portugal på portugalnyt.dk

>> NYT FRA REPRÆSENTANTERNE

Centralspanien, Madrid

Somer i Danmark tilbringer jeg i Skagen

sammen med min kone, vores ældste

datter Norah på 5 år og tvillingerne

Mikkel og Elva på 7 måneder. Vi skal være

der sammen med min familie nogle dage,

bagefter håber vi at tage et par dage til

Legoland sammen med Norah og måske

besøge den gamle by i Århus på

hjemvejen. Der bliver forhåbentlig også

tid til besøg i Fårup Sommerland, Farm

Fun ved Aalbæk, strandbesøg og

badeture i det dejlige blå hav ved Skagen.

Jegvan Sune Durhuus

Kenya

Sommerferie i Danmark: Sydfynsk forår,

lilla syrenhegn, sneboldebuske, jasminer

og røde valmuer langs hegnene og to

dejlige børnebørn på sommerferie hos os.

Vi svømmer i havet hver dag, der bliver

reddet på heste og cyklet ture. Vi er i

Cirkus Arena og på cykel-campingtur til

Sverige. Lange gåture i Svanninge Bakker

og fugleture.

Anni Bang

DANES 4 - 2010 35


Din lavpris

rejse partner

Ha’ en god sommer!

�������������������������������

�����������������������������

www.DanskAutoRent.com

+45 80 20 50 10

service@DanskAutoRent.dk

For eksempel

Ford Fiesta

Ford Mondeo

Audi A4/Volvo S40

Ugentlige priser

starter fra

2795 DKK

3095 DKK

3945 DKK

���������������������������������������

og udsolgte perioder

Priserne inkluderer

Alle priser er inkl. moms,

�����������������������������������


AUGUST 2010

HYL-

STER

PJAL-

TEDE

TRÆ

VURDE-

RER

PAPE-

GØJE

I BUND

2 VED-

KOM-

MENDE

MØBLER TÅGE

5

8 GRØN-

SAG

ÆDEL-

STEN

DOKU-

MENTER

KORT

SMELTE

TALORD

10

DAN-

MARKS- TALORD PROPER

POSTEN

1

LOYAL

PLUS RILLE

OR-

DENTLIG

1

SMERTE

4 LEGEMS-

DEL

TONE

PILE-

SPIL

ANGÅ

SKADER

SPORTS-

UDSTYR

AFBRY-

DER

3 JEG

MODBY-

DELIGE

ISO-

LERET

PLADE

LANGS

FOR-

KERT

VARM

PATINA

6 OM-

DØMME

ENORM

GUD KIGGET

11

TRÆNE SLAGS

TIDS-

RUM

NOGEN

TALORD MENER

Løsningen på krydsordet skal være os i hænde senest

den 10. september 2010. Mailes til danes@danes.dk

>> KRYDSORD

DYR KRONE

PLAGE

FRED

9

HJÆL-

PER

2

7

DANES 4 - 2010 37


Bestyrelsen

Ved Fredensborghusenes bestyrelsesmøde

den 10. juni 2010 afgik bestyrelsesformand

Ebbe H. Kristiansen efter eget ønske efter

at have siddet i bestyrelsen siden 1993

med de sidste 15 år som bestyrelsesformand.

Bestyrelsen konstituerede sig med

det nyudpegede bestyrelsesmedlem,

tidligere generalsekretær for Danes

Worldwide, Jens Witthøfft Nielsen, som

bestyrelsesformand. Valget var enstemmigt.

Herudover består bestyrelsen for

Fredensborghusene af Vivian Barnekow

(repræsentant for beboerne), Niels Jørgen

Frank, Inge Gorm Hansen, Henning

Petersen og Peter Østergaard. Fredensborghusenes

beboere, bestyrelse samt

kontakter og venner af husene tog i øvrigt

mere formel afsked med Ebbe H.

Kristiansen ved en reception den 29. juni.

Ventelister til Fredensborghusene

Der findes to ventelister, en for gårdhavehuse

og en for rækkehuse. Ventelisterne

føres af Danes Worldwide, og man kan

blive optaget herpå ved henvendelse til

såvel Danes Worldwide (digitalt) og til

Carsten Dencker Nielsen fylder 70 år

Den 14. august 2010 fylder et kendt ansigt

i Danes Worldwide rundt.

Carsten Dencker Nielsen er mangeårigt og

vellidt medlem af Danes Worldwides

bestyrelse, næstformand i foreningen og

formand i Sommerskolens bestyrelse.

Han har har takket været sin 43 år lange

karriere for ØK set det meste af verden.

Rejsen startede i Mombasa i Kenya ved

hans første udstationering i 1962. Siden er

turen gået videre til det borgerkrigshærgede

Vestafrika, Indonesien og senere

Japan, inden han i 1977 blev udnævnt til

direktør for ØK’s forretning i Thailand og

38

Fredensborghusene. Disse ventelister

danner grundlaget for Fredensborghusenes

bestyrelses tilbud om leje af husene,

idet ”omdrejningspunktet” for tildeling af

en bolig er tidspunktet for optagelse på

ventelisten.

Læs mere på danes.dk s.dk k

Beboerudvalget et

Ved beboerudvalgets gets vellykkede og

stemningsfyldte Sankt Hans Fest var den

rykkede med familien til Bangkok, hvor

han blev de næste ti år. I 1986 vendte

Carsten Dencker Nielsen tilbage til ØK’s

hovedkontor i Danmark og blev nogle år

senere udnævnt til adm. direktør.

I dag er han generalkonsul for Thailand

sammen med en lang række andre

bestyrelsesposter og tillidserhverv.

Den runde fødselsdag får ingen betydning

for hans engagement i Danes Worldwide,

slår han fast.

”Min holdning er, at alder ikke har noget

at gøre med, hvornår man er født.”

Fødselsdagen bliver fejret ved en reception

den 16. august for de ”nærmeste 200” i

>> NYT FRA FREDENSBORGHUSENE

netop afgåede bestyrelsesformand, Ebbe

H. Kristiansen, årets båltaler.

Fredensborghusenes venner

Foreningen har indført et nyt long distance

medlemskab for de af ventelistemedlemmerne,

der kun sjældent kan benytte vore

medlemstilbud.

Læs mere på

fredensborghusenesvenner.dk

>>70 ÅRS FØDSELSDAG

familien, private omgangskreds og

professionelle netværk.

Danes Worldwide ønsker stort tillykke.


Australien

Mosegaard, Lars / 15 Reid Rd.,

Winmalee, NSW 2777

Bahrain

Bidsted, Mile Natasha / Villa 2,

Burhama, 11273 Manama

Belgien

Geertsen, Vibeke / Rue Nisard 11,

B-1170 Watermael-Boitsfort,

Bruxelles

Nielsen, Bo Lykke / Avenue Jean

Volders 44, B-1060 Bruxelles

Brasilien

Johansson, Christina / Rua

Manoel Antonio Pinto 1200, Ed.

Ouro Preto - apt. 112, 05663-020

Sao Paulo, SP

Burkina Faso

Olsen, Anja Sloth / s/c Ambassade

Royal de Danemark, B.P. 1760, 01

Ouagadougou

Canada

Foyd, Malene / 2771 Burdick

Avenue, Victoria, B.C. V8R 3L8

Danmark

Andersen, Jette Holland /

Pederskervejen 34, 3730 Nexø

Andersen, Michael Esper /

Vanløse Allé 18, 2.tv., 2720

Vanløse

Bjertrup, Kent / Ndr.

Lyngsbækvej 38, Lyngsbæk, 8400

Ebeltoft

Brockenhuus-Schack, Sine /

Bernstorffsvej 228, 2920

Charlottenlund

Bækkeskov, Flemming Morten /

Ved Kæret 12, 2820 Gentofte

Dahl, Henrik Bendix / c/o Per

Espensen, Sankt Georgs Have 16,

3060 Espergærde

Drejet, Jesper / Mellemvang 11,

2970 Hørsholm

Ebbesen, Randi Færk /

Kastanielunden 36, 6705 Esbjerg

European Commission / Att.: Jan

Høst Schmidt, Europe House,

Gothersgade 115, 1123

København K

Jensen, Thomas Worm / Klinten

10, 3600 Frederikssund

Kongsted, Gyda Lillian /

Hyrdeengen 207, 2625

Vallensbæk

Kring, Niels / Hanevangen 23,

2730 Herlev

Mau, Anja Helene / Sølundsvej 3,

2100 København Ø

Olsen, Allan Hardy /

Ejderstedgade 2, 1.th., 1761

København V

Raben, Joakim / Vedbæk

Strandvej 310, 2950 Vedbæk

Rasmussen, Morten /

Kornvænget 28, 8600 Silkeborg

Svensson, Lillian og Karen /

Wiedeveltsvej 8, 3480

Fredensborg

Sørensen, Else Winther / Danas

Plads 25, 4.th., 1915

Frederiksberg C

Wadland, Preben / Bernhard

Bangs Alle 51A, 2.tv., 2000

Frederiksberg

Frankrig

Francia, Hanne / 162 Route du

Vieux Village, F-06910 Pierrefeu,

Alpes Maritimes

Grønland

Kjærgaard, Thorkild / H.J.

Rinksvej 22, 7-213, Postboks

1325, 3900 Nuuk

Holland

Larsen, Frank Ove / Mergelweg

105 B, NL-6212 XB Maastricht

Island

Knudsen, Rikke Elkjær / Deildaras

24, 110 Reykjavik

Italien

Johnsen, Lise / Via Madonna della

Querce 46, I-50133 Firenze

Kina

Andersen, Anders Glasdam /

Novozymes (China) Investment

CO. Ltd, 14 XinXi lu, Shangdi Zone,

Hiadian District, 100085 Beijing

Callesen, Kenneth Klarlund /

Residence Bel Air, Phase 1, Tower

2, 6. b, Bel Air Avenue 28,

Pokfulam, Hong Kong

Jørgensen, Dennis / c/o

Novozymes, 150 Nanhai Road

Teda, 300457 Tianjin

Kjaer, Mette Sigvardt / Tiziano

#165, Lane 1 Xiu Yan Rd, 201315

Shanghai

Karsten Bech-Andersen 70 år den 30. april, Spanien

Christian Waarst 75 år den 22.august, Vedbæk

Kurt Yding 80 år den 8. august, Frankrig

Gurli Nielsen 50 år den 10. august, Græsted

Inger Paustian 80 år den 21. august, Tyskland

Henrik Bering Liisberg 70 år den 30. august, Danmark

Ulla Gram Qvesehl 60 år den 25. august, Danmark

Medlemskontingentet inkluderer leveringen af

medlemsbladet, som udsendes med luftpost

seks gange om året, samt et nyhedsbrev

der udkommer seks gange om året.

Jeg vil gerne tegne et

Familiemedlemskab* for et år Kr. 595

Familiemedlemskab* for to år Kr. 1.075

Partner plus-medlemskab** Kr. 1.450

Livsvarigt medlemskab Kr. 12.000

Støttemedlemskab Kr. 3.600

* Familiemedlemskab gælder husstanden

** Partner plus afløser firmamedlemskab

Navn

Adresse

Telefon nr.

E-mail

Indmeldelse anbefalet af

Myanmar

Christensen, Teis Piel / 135 P1

Than Lwin Road, Kamayut

Township, Yangon

New Zealand

Nielsen, Tina Sjørup / 8 Purcell

Street, 4818 Foxton

Nicaragua

Nielsen, Lisbeth Neergaard / Alto

Sto. Domingo, De Ecami 1c abajo,

2c al sur, 1c arriba, numero 45,

Managua

Norge

Delvalet, Mona Koch /

Bleikerfaret 55, N-1387 Asker

Poulsen, Berit Meyer /

Gåshaugen 15, N-4319 Sandnes

Oman

Hobbs, Lise / P.O. Box 2759, 112

Ruwi

Rusland

Ryfos, Anne-Katrine / Rosinka

#2310, Angelovo, 143442

Krasnogorsky, Moskva

Schweiz

Aeroe, Anders / Avenue du

Bouchet 18, CH-1209 Geneve

Christensen, Lis Lambert /

Brunnhaldenstrasse 36, CH-8102

Oberengstringen

Frost, Jan / Kanalstrasse 21,

CH-8753 Mollis

Le Fevre, Charlotte / Güstrasse

38, CH-8700 Küsnacht

Molbech, Søren / Novozymes

Switzerland AG, Neumatt,

CH-4243 Dittingen

Niegel, Christina / Grütstrasse 71,

CH-8704 Herrliberg

Spanien

Helle Hollis / Att.: Hans Hugo

From, Aeropuerto de Malaga,

Avenida Garcia Morato 14-16,

E-29004 Malaga

Ørskov, Niels / Edif. Mazari 4, 13,

Avda. Carvajal 6, E-29640

Fuengirola

Sydafrika

Spoorendonk, Lisbeth Gad / P.O.

Box 11494 Randhart, 1457

Alberton, Johannesburg,

Gauteng

Tyskland

Arndt, Heike / Voigtstr. 12,

D-10249 Berlin

Elling, Mona / Bachstelzenweg

29, 26789 Leer, Niedersaksen

Pay, Ellen / Drygalski Alle 118,

Wohnung 201, D-81477 München

UAE

Laursen, Joan / P.O. Box 24245,

Dubai

Vinter, Anja / P.O. Box 502505,

Dubai

>> NYE MEDLEMMER

UK England

Lund, Jakob Windfeld / Flat 1, 70

Kensington Gardens Square,

London W2 4DG

Macnaughtan, Ane Marie Herluf /

3 Kingston Hall, Gotham Road,

Kingston on Soar, Nottinghamshire

NG11 0DJ

USA

Laugesen, Kirsten / Novozymes

North America Inc., P.O. Box 576,

77 Perry Chapel Church Road,

Franklinton, NC 27525

Lei, Frede / Novozymes North

America Inc., P.O. Box 576, 77

Perry Chapel Church Road,

Franklinton, NC 27525

Nielsen, Ole P. / 90 Club Court,

Alpharetta, GA 30005

Rasmussen, Bjarne / 8324 Merlin

Drive, Houston, TX 77055

Ring, Torben / 702 Park Ave,

Hoboken, NJ 07030

Weinell, Karin / Novozymes North

America Inc., P.O. Box 576, 77

Perry Chapel Church Road,

Franklington, NC 27525

Vietnam

Anh, Le Hoang Hai / 34 Hoang

Sam Street, Nghia Do ward, Cau

Giay district, Ha Noi

Østrig

Kulturforum DanAustria /

Marianne Aguilar, Keilgasse 12/7,

1030 Wien

Otto E. Møller 85 år den 23. august, Danmark

Alice Raffel 70 år den 12. september, Danmark

Carsten Oxenvad Rasmussen 50 år den 19. september, Polen

Christina Johansson 50 år den 21. september, Brasilien

Erland Thrane 95 år den 28. september, Danmark

Frank K. Schmidt 80 år den 23. september, USA

Hans Carl 70 år den 25. september, Frankrig

Husk at det er meget nemmere at betale via

internettet. Gå ind på www.danes.dk

Medlemskontingent inkl.seks numre

af Danes Worldwide:

Indbetalt via bank

Vedlagt i check

Bedes trukket på mit:

Dankort Diners Card

JCB Mastercard

Eurocard VISA

American Express

Kuponen sendes til Danes Worldwide, Købmagergade 67, DK-1150 København K. Husk at tilmelding også kan foregå via wwww.danes.dk es.dk k

Kort-nr.

Kontrolcifre

Udløbsdato

Underskrift

Dato

>> RUNDE FØDSELSDAGE

>> INDMELDELSE


Mødestedet på danes.dk

Hvordan kommer jeg

i gang med min

nye dagligdag?

Hvordan vedligeholder

jeg mit CV?

Hvor findes de

bedste skoler?

CH-8010 Zürich-Mülligen

SPI CPH 76201 PRIORITY P

Ung-til-Ung

Mødestedet er din direkte kontakt til andre danskere i

udlandet. Ingen spørgsmål er for små eller store. Del ud

af dine dyrekøbte erfaringer! Når man er langt væk

hjemmefra, er andre udedanskeres viden guld værd.

Vær med til at gøre Mødestedet til en uundværlig del af

udlandsopholdet. Opret en profil på danes.dk .dk k

More magazines by this user
Similar magazines