Bryggen – kvarter eller bydel Om at bygge broer - Bryggebladet

bryggebladet.dk

Bryggen – kvarter eller bydel Om at bygge broer - Bryggebladet

5.april 2000

8.årgang nr. 7

På mandag den 10. april

vælges den formodentligt

sidste styringsgruppe for

medborgerhuset Gimle.

Medlemmer af styringsgruppen

er medansvarlig

for, at Gimle lever op til sit

BRYGGEBLADET

Columbus venter på kommunalt udspil

Filmselskabet beskylder Københavns Kommune for nøl næste kapitel skrives 11. april

Bolden ligger hos kommunen.

Bettina Jensen og Bjarne

Eskildsen, begge medejere

og henholdsvis bestyrelsesforkvinde

og direktør

i Columbus Film, mener

helt klart at det er Københavns

Kommune der afgør

om bindingsværkshuset på

havnen rømmes, så tidsplanen

for Islands Brygges

nye medborgerhus kan

overholdes.

Indtil der kommer et

konkret udspil fra de kommunale

instanser vil filmselskabet

henholde sig til

den kontraktmæssige opsigelse,

som betyder, at de

skal forlade grunden den

1. april 2001.

Vi flytter gerne, men

hvis vi skal flytte hurtigt

skal vi have noget for det,

siger Bjarne Eskildsen.

Columbus Film ejer det

gule bindingsværkshus og

de omkringliggende bygninger,

men lejer grunden.

Lejemålet er hidtil blevet

forlænget med et år ad

gangen, hvilket indirekte

er årsagen til at huset skal

rives ned og ikke som tiltænkt

kan indgå som en

integreret del af det nye

medborgerhus.

Vi sagde allerede for

mange år siden til kommunen,

at hvis vi kunne få en

kontrakt med tre eller fem

års opsigelse ville vi gerne

ofre penge på bygningen

og holde den ved lige og

holde den brugsklar. Men

med et års opsigelse, så

skal der ikke ofres penge

på det.

I henhold til lejeaftalen

formål om at være »et alsidigt

aktivitetscenter for

lokalområdets kultur- og

foreningsliv«.

De eneste betingelser

der stilles for at blive valgt

til Styringsgruppen er, at

ANTIKKRAM

Bryggens lokale antikvitetsforretning

Leifsgade 3

køb / salg / bytte

Vi søger:

Gamle møbler og vitrineskabe

Figurer fra Kgl., B&G & Dahl-Jensen

Keramikfigurer fra Hjorth og Ibsen

Keramik fra Kæhler

3-tårnet sølvtøj (bestik & korpus)

Andre sjove, gamle ting og rariteter

Ring 32 96 22 85 efter kl. 18

og tal med Birthe eller Mogens

Det er kommet bag på Columbus Film, at det gule pakhus er blevet dømt til nedrivning.

skal Columbus Film aflevere

en ryddet grund når

de fraflytter. Rygter vil

vide, at kommunen har

været villige til at se bort

fra den del aftalen, hvis

filmselskabet som modydelse

ville forlade grunden

den 1. juli i år. Men ifølge

Bettina Jensen og Bjarne

Eskildsen ligger der ikke

noget kommunalt udspil.

Det kan være vi får

noget mere viden når vi

kommer til mødet den 11.

april, men vi ved det ikke

for der er ikke nogen dagsorden.

Vi skal bare komme

til forhandling, konstaterer

Bjarne Eskildsen.

De to føler sig dårligt

behandlet af Københavns

Kommune, som de mener

er både langsommelige og

meget uvillige til at informere

om planerne, som jo i

høj grad berører filmselskabet

der med forskellige

Valg til Gimles styringsgruppe

Mandag den 10. april klokken 19 kan du blive valgt eller genvalgt

man bor på Bryggen og i

øvrigt bruger Gimle. I den

forbindelse skal det slås

fast, at blot det at komme

ind og afgive sin stemme

er at bruge medborgerhuset.

ejere har holdt til på Islands

Brygge gennem cirka

20 år.

Som et eksempel på den

dårlige kommunale behandling

nævner Bettina,

at de nærmest måtte trække

ud af Vej og Park, at nu

kom opsigelsen altså.

Vi blev kaldt til et

møde, hvor man gerne ville

tale med os. Så gik vi dem

lidt på klingen for at høre

hvad de gerne ville tale

Styringsgruppen arbejder

efter en driftsaftale,

som er indgået med KUC. I

aftalen hedder det blandt

andet:

»Styringsgruppen udstikker

de overordnede

Artillericafeen

Artillerivej 48

På cafeen med de interessante gæster

og de spøjse opvartere spiller duoen

Jørgen&Kim

60’er-musik så det swinger

Fredag d. 7. april kl. 21

Fri entré

32 54 62 71

med os om, og først da fik

vi at vide, at det drejede

sig om opsigelse, fraflytning

og så videre, siger

Bettina.

Det handlede om at vi

skulle flytte ud tidligere.

Men det er ligesom om den

strander hos dem hver

gang. Vi rykker rimeligt

hurtigt når vi skal. Når vi

skal høre fra dem kan der

godt gå rimelig lang tid før

der sker noget, og det er så

også dem der har lagt

mødet den 11. april.

Tidspunktet for mødet

kan forekomme lidt sent

hvis kommunen vil fastholde

den 1. juli som startdato

for opførelsen af det

nye medborgerhus. Det åbne

spørgsmål er, om tidsplanen

skrider allerede

inden man er kommet i

gang, og om den ventetid

betyder, at Bryggeboerne

må undvære et medborger

hus igennem længere tid.

Columbus Film nægter

kategorisk at skulle være

skyld i en eventuel forsinkelse

af byggeriet.

Det er jo ikke et

spørgsmål om at vi ikke vil

flytte. Det er et spørgsmål

om ikke de (kommunen,

red.) kan få fingeren ud så

at sige og melde tilbage.

Den strander simpelthen

hos dem, siger Bettina

Jensen.

Da den ansvarlige hos

Vej og Park har holdt ferie

i denne uge er det ikke lykkedes

at få et svar på Columbus

Films kritik, men

vi følger selvfølgelig sagen

også i de kommende numre

af Bryggebladet. mla

retningslinier for Gimle

med hensyn til åbningstider,

lokaleanvendelse, arrangementer

m.v. i overensstemmelse

med det

vedtagne budget, KUC’s

vedtægter m.v. Gimles personalegruppe

ansætter i

samråd med styringsgruppen.

Styringsgruppen er

ansvarlig for, at det vedtagne

budget overholdes,

samt at budgetforudsætningerne

efterleves«.

Som medlem af styringsgruppen

går man til et

månedligt styringsmøde.

Møderne afholdes den anden

mandag i måneden.

Styringsgruppen spiser

sammen og laver dagsorden

for mødet, der er åbent

for alle fra klokken 19.

ØKOLOGISK SLAG-

TER

v/ Allan Bo

Amagerbrogade 13 · 2300

København S

Telefon 32 54 01 23 · Mobil

21 43 13 31

Besøg vores hjemmeside:

www.allan-bo.dk

Plads til alle!

Interview med formanden

i Faste Batteri.

SIDE 6

Vestamager

eller Islands

Brygge?

Læserbreve.

SIDE 2

Næste stop?

Thorshaves fremtid er stadig

usikker.

SIDE 3

Nyt fra

IT-verden

Bryggen

En internetbrugers dagbog.

SIDE 4

Metroen

lige nu

Metrobyggeriet skrider

frem trods forhindringer

og komplikationer undervejs.

SIDE 5

Lokalrådet

orienterer

Hvordan vil trafikudviklingen

forme sig på Bryggen?

SIDE 7

Hjælp!

Bilvragene hober sig op på

gader og pladser.

SIDE 9

Havnekolonihavestaden

Et smuthul i boligloven

betyder at der ikke er

bopælspligt i de nyligt

solgte lejligheder i Havnestaden

SIDE 10


2 BRYGGEBLADET 5. april 2000

BRYGGEBLADET udgives af Beboerhjørnet

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf: 32 96 28 15 ·

E-mail: bryggebladet@hotmail.com

Dette nr. er redigeret af:

Michael Lund Andersen, Henrik Christensen

I redaktionen: Hans Ulrik Riis, Jacob Edmonds, Lena

Kock, Jørgen Thyregod, Jean Gauthier, Jens Juhl

Jensen, Jørgen Poulsen, Lone Klevehøj, Martin

Kaltoft, Stine Villadsen, Trine Schjødt

Annoncer: Charlie Petersen

Layout: Asger Jeppesen

Prepress: Grafisk Service, Thorshavnsgade 14

Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland

EDB-support: Henrik Preisler, Verner Have

Administration: Karsten Poulsen, Karsten Stjernholm

Oplag: 5.700

Frist for indlæg er fredagen før bladet udkommer.

Næste nr. udkommer onsdag d. 19. april 2000

Om at bygge

broer

et mest åndssvage forslag jeg endnu har hørt.

D Sådan karakteriserede formanden for Lokalrådet

på Islands Brygge i seneste udgave af nærværende blad,

forslaget om at opføre en bro i forlængelse af Bernstorffsgade

til Islands Brygge.

Og det er et idiotisk forslag. Ingen tvivl om det.

Hvad fortalerne for denne bro egentlig tænker på kan

man kun gætte på. Men det er i hvert fald sikkert, at de

ikke tænker på bryggeboerne. Larmen, røgen, osen - for

ikke at tale om en fuldstændig overbelastning af Snorresgade

og Halfdansgade eller Gunløgsgade. Forslagets

fortalere har i hvert fald ikke tænkt i grønne baner, de

har ikke tænkt på den nye Havnepark eller Islands

Brygges nye medborgerhus. Gu har de ej.

e har tænkt på at bygge broer, har de. Og sikke nog-

D le broer.

Men formanden for Sundby Lokalråd, venstremanden

Ib Wendrup, der stillede forslaget på høringen i forrige

uge, er vist ikke nogen særlig stor brobygger. I hvert fald

ikke når talen falder på at bygge bro mellem de forskellige

kvarterer på Amager. Al ære og respekt for at Wendrup

er villig til at gøre en indsats for at lette trafikken i

København. Det er der i høj grad behov for. Og det er da

glimrende, at lokalrådsformanden gerne vil række en

amagerkansk hånd ud imod de trafikalt belastede midtbyborgere.

Men hvorfor bropillen absolut skal plantes midt på

Islands Brygge kunne brobissen fra Sundby Lokalråd

passende fortælle.

et er et fantastisk tidspunkt Wendrup har fundet til

D fremsættelse af sit absurde forslag. Samme uge

hvor der for alvor blev taget fat på debatten om det øgede

selvstyre i bydelene er jo mere end påfaldende:

Enhver ved, at de borgerlige på Købehavns Rådhus stritter

imod af alle kræfter.

Og hvad kan være mere belejligt end et rask lille opgør

mellem forskellige bydele? Wendrup og hans parti- og

meningsfæller regner vel ikke i fuld alvor med at bryggeboerne

stiltiende vil se på at man smadrer en bro ned

midt i vores kvarter?

get selvstyre kræver, at der skal bygges broer. Men

Ø af en noget anden slags end den vores nabo her forestiller

sig. De broer der skal op at stå, skal bygge

respekt og forståelse i og imellem de enkelte kvarterer

og bydele.

Det skal vi bryggeboere også være med til. En god

øvelse vil være, at vi står sammen om at give Wendrupbroen

fingeren.

Vi vil gerne være med til at løse Københavns trafikale

problemer. Men vi vil ikke finde os i at prisen bliver at

smadret vores eget kvarter. mla

Bryggen kvarter eller bydel

Brev til Jørgen Thyregod,

formand for lokalrådet for

Islands Brygge

Det var med undren jeg

læste dine kommentarer i

sidste udgave af Bryggebladet

(nr.6) om Islands

Brygge som selvstændig

bydel med en mulig tilknytning

til Sundby eller

Christianshavn bydel.

Vores kvarter hedder godt

nok Islands Brygge, men

vores bydel hedder Vestamager.

Ingen af de 15

bydele i Københavns Kommune

hedder Islands

Brygge.

Inddelingen med 15 bydele

blev allerede introduceret

i kommuneplan 1989

og med kun få justeringer

er den blevet anvendt af

kommunen som grundlag

for planlægning og forvaltning

indenfor social-, skole-

og ældre området siden.

Med 15 socialcentre i 15

bydele har Kommunen

allerede lagt ud med en

Hvis det står til de borgerlige

partier i Borgerrepræsentationen,

varer det ikke

længe, før vi i København

skal igennem en skov af

reklameskilte i børneinsti-

Fra 1920’erne og frem til

1953 har der været ivrig

gang i badeanstalterne ved

Langebro.

Næsten alle Københavns

Kommunes skoler brugte

Langebro Badeanstalt og

der har mange skolebørn

lært at svømme nok i lettere

iskoldt vand. Rysensteens

Badeanstalt var for

de noget finere folk, som

ville betale mere for at

forberedelse til 15 minirådhuse.

Spørgsmålet er,

hvordan vi på Islands

Brygge kan indpasse os i

den bydel der hedder

Vestamager- og få indflydelse

til at bevare vores

helt specielle nærmiljø nu

hvor der er gang i byggeriet

på Havnestaden og Ørestaden

og snart på Ny

Tøjhus grunden.

Det er måske på tide at

Lokalrådet for Islands

Brygge ændrer navnet til

Lokalrådet for Vestamager

og accepterer en partipolitisk

repræsentation. På

den måde kommer vi nok

til at sætte præg på Vestamagers

fremtidige udformning

(og dermed Islands

Brygges udformning);

ellers dømmer lokalrådet

for Islands Brygge sig selv

til at blive en menig borgerforening

uden reel indflydelse.

Med venlig hilsen

Jean Gauthier

Artillerivej 56,4tv

Nej til reklamer i institutionerne

tutionerne. Reklamer for

lakridser, øl, tobak, cigaretter

og mærkevarer skal

blive en del af børnenes

hverdag i institutionen.

Sådan.

bade (i det samme vand).

De to badeanstalter lå lige

ved siden af hinanden.

Vandet var dengang friskt

og rent trods de store

skibe som sejlede næsten

ved kanten af badeanstalterne.

Sundhedskommisionen

måtte i 1953 forbyde børn

under 16 år at bade da

vandet blev forurenet. I

regnperioder løb kloakvan-

Under påskud af at der

skal skaffes penge til at

forsøde tilværelsen for børnene,

vil man give frit løb

for reklamer. Storbyens

børn skal ikke længere

Bryggen i gamle dage

Langebro Badeanstalt

det lige ud i havnen og

endelig i 1954 lukkede

man badeanstalten helt.

Husk, hvis I har noget

materiale om Islands

Brygge, så kontakt venligst

Inger Christmas, tlf. 32 54

16 55 eller Sussie Paddison,

Lokalhistorisk Forening,

Snorresgade 3, tlf. 32

57 12 47.

behandles ens. For det vil

blive konsekvensen, når

stærke bydele med gode

kontakter til erhvervslivet,

får tegnet sponsoraftaler

for børnehaven. De

svage bydele, hvor man

ikke formår at skaffe denne

sponsor-indtjening, må

finde sig i, at børnene ikke

får mulighed for en forsødet

tilværelse, for eksempel

i form af en ekstra

skovtur eller fest.

Det er uacceptabelt med

en så forskellig behandling

af børnene. Jeg håber derfor

ikke, at reklamesøjler

bliver en realitet i København

og på Bryggens institutioner.

Det er oplagt, at det er

politikernes ansvar, hvordan

institutionerne fungerer

økonomisk. Efter fire

procent budgetbesparelsen

i København, har man

iværksat en såkaldt selvforvaltning.Forældrebestyrelser

og institutioner

skal selv finde besparelsen,

men noget tyder på, at

det er behov for evaluering

af, hvordan denne besparelsesrunde

er forløbet.

Hvis evalueringen giver

anledning til spørgsmål,

skal det selvfølgelig drøftes

politisk - og gerne rettes,

hvis der er behov for

det. Problemerne i institutionerne

løses ikke ved snigende

annonce- og sposorkontrakter,

som dels skaber

skævhed, men også er

med til at ødelægge miljøet

i børnehaven og fritidsklubben.

Finn Rudaizky,

socialdemokratisk

medlem af Borgerrepræsentationen

HUSK!

Møde om Bryggens

Virkelighed 10

torsdag 13/4 kl.19

i Gimle


5. april 2000 BRYGGEBLADET 3

Thorshaveforældre og børn lever i stadig usikkerhed. I januar gik Thorshave til

rådhuset. Hvor går Thorshave hen nu?

Thorshave op i Folketinget

Ulovligt at omdanne den populære institution til

skolefritidsordning

Skoleborgmester Per Bregengaard

(Ø) har nu fået

indenrigsministerens ord

for at Thorshave ikke kan

omdannes til skolefritidsordning.

Det var der ellers

er lagt op til efter at kommunen

for nylig besluttede

at overflytte Thorshavebygningerne

fra Ny Tøjhusgrunden

til et område bag

skolen..

Uddannelsesudvalget

har nemlig i forbindelse

med beslutningen om at

opsige driftsoverenskomsten

med den nuværende

integrerede institution,

truffet to ekstra beslutninger

som ganske enkelt

spænder ben for hinanden:

For ikke at udsætte de

nuværende børnehavebørn

i Thorshave for et unødigt

institutionsskifte besluttede

udvalget nemlig at disse

børn skal følge med fritidshjemsbørnene

over i

den nye bygning.

Ingen børnehavebørn

i en SFO

Men så kan man ikke

samtidig indføre den planlagte

skolefritidsordning,

som er det der ellers bliver

lagt op til siger Per Bregengaard

til Bryggebladet.

Han har nu fået sin

partifælle Jette Gottlieb til

at spørge indenrigsministeren

om hvilke regler der

gælder for oprettelse af

børnehavegrupper i skolefritidsordninger.

Og svaret

fra Henrik Dam Kristensen

er ikke til at tage fejl

af:

Der kan kun tilbydes

børn optag i skolefritidsordninger

hvis børnene

enten allerede går i skole

eller hvis børnene er

mindst fire år og ti måneder,

lyder svaret.

Eftersom der rent faktisk

går flere børn i Thorshave

der er under fire år

og ti måneder vil det altså

være direkte ulovligt at

indføre Københavns Kommunes

første skolefritidsordning

i forbindelse med

Thorshaveflytningen.

Per Bregengaard, der

selv er modstander af skolefritidsordninger,

men

som har flertallet af sit

udvalg i mod sig, gik efter

hårdt pres forældre, pædagoger

og lærere på Islands

Brygge ind i sagen i februar.

To kampe er vundet

Inden da havde Islands

Brygge ført en sej kamp for

først at få Thorshave-børnene

tilbage til bydelen, og

dernæst undgå etablering

af en skolefritidsordning

som erstatning for Thorshave.

Kommunen ville nemlig

overføre Thorshave til en

institution med tomme

pladser på Amager Fælledvej.

Da det lykkedes at

overbevise politikerne om

at man blot kunne flytte

pavillonerne over i nærheden

af skolen, gav det samtidig

politisk næring til at

foreslå Thorshave omdannet

til s.k. skolefritidsordning.

Altså en afskaffelse

af fritidshjem som vi kender

dem, men erstattet af

en pasningsordning under

skolens administration.

Det ønskede hverken skole

eller daginstitution og nu

viser det sig at det også vil

stride imod loven.

Hele spørgsmålet om

hvad der så skal ske med

Thorshave, når den nu

flyttes i nærheden af skolen

bliver behandlet i disse

timer (onsdag eftermiddag).

Her vil Uddannelsesog

Ungdomsudvalget også

beslutte sig til hvordan

skolefritidsordningerne

mere generelt skal indføres

i Københavns Kommune.

tkj

Bryggens Cykler (Niels O. Andersen)

Isafjordsgade 10, 2300 S………………………32 96 14 11

BRYGGENS CYKLER

SALG & REPARATION

Speciale:

BRANCHENS BEDSTE GARANTIER

10 års stål-/stelgaranti

10 års garanti på krank

32 96 14 11

OMBYGNINGSSALG

Savsmuldstapet

Grundpapir med fin struktur

af træspåner.

Ruller

á 20 meter

kr. 19 75

Spar 10 kr.

Sadolin Farveprøve

1/2 ltr. flydende farveprøve

kr. 25,-

Kvalitet

Helmat kvalitetsmaling til

vægge i stue og værelser.

Kan tones i alle farver.

5 ltr. hvid

kr. 418,-

5 ltr. tonet

kr. 458,-

Spar kr. 46,-

Farveland Træ og Metal

Halvblank økonomimaling til

træ og jern. Vandbaseret

plastmaling.

Hvid 1 l. kr. 118,-

2 1/2 l. kr. 228,-

Kvalitet sølv

Mat vægmaling med god

dækevne.

5 ltr. hvid. Tonet 258,-

Spar kr. 50,kr.

218,-

Kvalitet guld

Helmat kvalitetsmaling,

vaskbar

5 ltr. hvid

kr. 498,-

5 ltr. tonet

kr. 538,-

Spar kr. 64,-

’s Eftf.

148 kr.

pr. dag

incl. 1 l.

Snappy

248 kr.

pr. dag

incl. 2,5 l.

Snappy

MATERIAL · FARVE · TAPET Isafjordsgade 3 · 2300 Kbhvn. S

KUNSTNERARTIKLER Tlf. 32 54 32 66 · Giro: 6 48 45 73


4 BRYGGEBLADET 5. april 2000

ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS

Menu i april á 35 kr. i Gimles Café

Thorshavnsgade 21

Kontor: tlf. 32 95 13 94

Café: tlf. 32 57 51 01

Fax: tlf. 32 57 02 95

Tors. 6. Ingefærmarineret kalkun m/ris & grønt

Fre. 7. Brændende kærlighed

Man. 10. Farsbrød m/tomatsovs, ris & salat

Tirs. 11. Flæskesteg m/kartofler, rødkål & surt

Ons. 12. Dagens fisk

Tors. 13. Stegt kylling m/agurkesalat, sovs & kartofler

Fre. 14. Svensk pølseret

Man. 17. Hot Thai Pot m/ris

Tirs. 18. Oksesteg

Ons. 19. Dagens fisk

Tirs. 25. Pasta m/skinke

Ons. 26. Dagens fisk

Tors. 27. »Funny« svampegryde m/topskud & ris

Kl. 21: Burnin’ Red Ivanhoe

Fre. 28. Medisterpølse m/kartofler & brun sovs

Bemærk at dagens menu på utallige opfordringer

er genindført på alle fredage og er gjort børnevenlig.

Kan evt. indtages før eller under Disney Sjov

kl. 19 på vores tv. Ellers er der allerede fra kl. 12

håndmadder og/eller andre tilbud. Har I ikke fået

købt ind eller gider at lave søndagsmad, minder vi

om, at der altid er mad i Gimle!

SØNDAG d. 9. april kl. 15 fri entré

ORBIT BIG BAND

med JAN KASPERSEN

JUHU! JUHU! JUHU!

Valg til Gimles styringsgruppe sker

MANDAG d. 10. april kl. 19

Kom og vælg eller bliv valgt!

Alle brugere af Gimle kan stemme på en bryggeboer!

TORSDAG d. 27. april

kl. 21 døre åbnes kl. 20

BURNIN RED IVANHOE

80 kr. + gebyr. BILLETNET 70 15 65 65

Evt. rest. bill. i døren 100 kr.

OBS!!! Ved billetkøb i Gimle senest

tirsdag 25/4: 80 kr. ingen gebyr!

X i kalenderen!

BLÅ TIRSDAG d. 2. maj kl. 21 fri entré

Supersyrerock

Claus Bøhling’s ELEKTRUM i verdensklasse !

Torsdag 4/5 - søndag 7/5

Festival Frankrig ifølge Gimle

Åbent hver dag kl. 12 23 Søndag kl. 13 18

Orbit Big Band med

Jan Kaspersen

Søndag eftermiddag d. 9/4

spiller Orbit Big Band

koncert i Gimle med Jan

Kaspersen som gennemgående

solist.

Koncerten kommer udelukkende

til at bestå af

Jan Kaspersens egne kompositioner

arrangeret for

big band.

En del af repertoiret er

skrevet for og spilles normalt

kun af Radioens Big

Band. Denne søndag eftermiddag

har Orbit Big

Band med Jan Kaspersen

som solist fornøjelsen af at

spille de melodiske og velarrangerede

melodier.

Denne eftermiddag bliver

der ydermere præsenteret

ikke mindre end to

uropførelser, skrevet til

denne lejlighed.

Orbit Big Band har eksisteret

1987 og består af

såvel professionelle musikere

som amatører. Bandet

Luften var både ladet med

kaffeduft, hygge og koncentreret

energi, da syv

bryggeborgere torsdag den

16. marts var mødt op for

at deltage i det internetkursus,

som de havde tilmeldt

sig på Islands Brygge

Bibliotek. Efter bibliotekets

lukketid klokken 19

stod bibliotekarerne Sonja

Karlsen og Lene Højstrup

klar til at modtage os

håbefulde begyndere, og

det havde de tydeligvis

prøvet før.

For at gøre gennemgangen

så overskuelig som

muligt, delte de holdet mellem

sig i to grupper. Sammen

med tre andre nysgerrige

deltagere fulgte Bryggebladets

udsendte reporter

med Sonja, der i den

næste time viste og forklarede

de mest grundlæggende

ting, som man skal vide

for at kunne surfe på Internettets

farvande.

Undervejs var der rig

mulighed for at stille

spørgsmål, og ingen af dem

var tilsyneladende for

tåbelige for den tålmodige

Sonja.

- I skal ikke være bange

Den lille

prins

Den 23. april er af UNE-

SCO udnævnt til Verdens

Bogdag, men da den i år

falder på påskedag, har

man besluttet at forlænge

begivenheden til hele ugen

fra den 23.-29. april.

I den anledning afholder

Biblioteket Islands Brygge

et arrangement onsdag

den 26. april kl. 19, hvor

Carsten Islington vil genfortælle

og tegne en af verdens

mest læste og elskede

bøger “Den lille Prins” af

har spillet talrige koncerter

i jazzklubber, kulturhuse,

jazzcaféer samt til private

arrangementer, ofte i

samarbejde med etablerede

instrumental- og

vokalsolister, komponister

og arrangører.

I foråret 1999 blev Orbit

Fra en internetbegynders

dagbog

for at ødelægge noget,

formanede hun, da vi efter

demonstrationen to og to

blev bænket ved computeren,

og skulle forsøge os

med vor nyerhvervede

viden. Og det gjorde vi så!

Der blev søgt vidt og bredt

- ofte med resultat - og

nogle gange med det modsatte.

Hvordan for eksempel

min makker og jeg

pludselig kom fra en lovtekst

om gymnasiet til en

vedtagelse om alment boligbyggeri

i Storkøbenhavn,

er en af de gåder,

som vil forblive uløst.

Antoine de Saint-Exupéry.

Mange vil kende Carsten

Islington og hans store

fortælletalent fra DR2,

hvor han har underholdt

med skrøner fra sit farverige

arbejdsliv.

Big Band sammen med

Jesper Thilo og Tritonus

Koret inviteret til USA for

at opføre Duke Ellington’s

Sacred Concert i forbindelse

med hans 100-års dag.

Det blev en succesrig turne

med koncert i Washington

DC og New York.

Jan Kaspersen er en af

de pianister/komponister

på den danske jazzscene,

der, med inspiration bl.a. i

Thelonius Monk, har udviklet

sin egen genkendelige

spillestil. Hans talent

spænder vidt, hvilket kan

høres på det utal af pladeindspilninger

Jan Kaspersen

har lavet gennem årene.

Her støder man på solokoncert,

duo indspilninger

med Bob Rockwell,

kvintet optagelser og hans

eget Special Occassion

Band, der bl.a. har tradition

for at afslutte Copenhagen

Jazz Festival.

Helbefarne surfere…

blev vi nok ikke, for det

kræver lidt mere tid, end

de to timer, som fløj afsted,

men ingen gik derfra med

tastaturangst, og lykkelige

søgehistorier var der dog

også: En af de andre deltagere

havde held til at lokalisere

en harmonika i Italien

- sådan kan Internettet

bringe verden tæt på Islands

Brygge!

Internet-eventyret behøver

ikke at slutte med intro-kurset,

for det er muligt

at bestille Internet-tid

på biblioteket: En time,

hvis man har noget, som

man vil undersøge, og 15

min, hvis man f.eks bare

vil se, om der er kommet

noget spændende på den email

adresse, som det også

er muligt at oprette.

Næste kursus vil finde

sted den 11 april fra 16-18

på Islands Brygge Bibliotek,

og Sonja og Lene

opfordrer interesserede til

på forhånd at tænke over,

om der er noget særligt,

som de vil søge på.

Herfra skal lyde de varmeste

anbefalinger!

Trine S.

Arrangementet er gratis

og henvender sig både til

børn og deres forældre

samt andre voksne naturligvis.

Tilmelding på tlf.

3366 3220 senest en uge i

forvejen.

Havetid

Selv om vinteren endnu

bider fra sig, kan det ikke

vare længe, inden det bliver

rigtigt forår og dermed

også tid til at gå i haven.

Biblioteket har mange

bøger med gode råd om,

hvordan man beskærer

træer og buske, hvordan

man anlægger det perfekte

staudebed, eller hvordan

man kommer i gang med

en frodig køkkenhave.


5. april 2000 BRYGGEBLADET 5

Metroen lige nu

Byggeriet af den meget omtalte Metro i København skrider trods mange

forhindringer fremad

Ørestadsselskabet udsender

en gang om måneden

nyhedsbrevet “Metro lige

nu”, hvor der gøres status

over hele Metro-projektet.

I det senest udsendte nummer

kan man læse, at der

også for byggeriet tættest

på bryggeboerne sker

fremskridt.

Som alle dagligt bemærker,

bliver der gravet og

bygget på begge sider af

Njalsgade. Nord for Njalsgade

bygges der en tunnelskakt,

som med tiden skal

fungere som blandt andet

nødopgang. Ørestadsselskabet

oplyser, at de næsten

er færdige med ventilationsrum

samt trappeadgang

til denne tunnelskakt.

Syd for Njalsgade

bygges der på selve tunnelstationen,

som bliver

den nærmeste Metrostation

for bryggeboerne. Stationen

eller rettere byggeriet

af stationen bærer i øjeblikket

navnet ‘Islands

Brygge station’. Når hele

metrolinien står færdig, vil

navnet ifølge Ørestadsselskabets

kontaktperson,

Søren Sabat imidlertid blive

ændret til det lidet

mundrette ‘Universitetet

station’. Navneændringen

er dog logisk, idet stationen

jo bliver placeret lige

ved universitetet.

Den fremtidige ‘Universitetet

station’ bliver sidste

stop under jorden og

FORÅRET ER PÅ VEJ, OG DET ER KØBERNE OGSÅ.

SÆLG DERFOR NU, MENS PRISERNE STADIGVÆK ER HØJE.

SOLGT

På billedet ses et udsnit af den overjordiske station

‘Rigsarkivet’. Går man en tur på Fælleden, vil man

dog finde den under navnet ‘Universitetet station’, som

altså sidenhen ændres. Den fremtidige ‘Universitetet

station’ kommer nemlig til at ligge klos op ad universitetet

i Njalsgade dog under jorden.

ifølge nyhedsbrevet står

den rå station nu færdig.

Skinnerne i tunnelen er

også lagt. Efter ‘Universitetet

station’ føres Metrotoget

op på en rampe og

fortsætter ud over fælleden

over jorden. Også her

arbejdes der på højtryk. De

overjordiske stationer

‘Rigsarkivet’ samt ‘Amager

Fælled’ ser ud til snart at

stå færdige, mens skinnerne

på denne del af

strækningen dog endnu

ikke er lagt.

Bevæger man sig endnu

Thorshavnsgade 20

Islands Brygge

På utrolig spændende Islands Brygge, et område inde

i en fantastisk udvikling med bl.a. mange nye spændende

forretninger. Stor 2-værelses lejlighed på 61

kvm. Godt indrettet men ældre køkken,pænt lyst

brusebadeværelse,stort soveværelse mod den dejlige

grønne gård og stor flot stue med fri ugeneret udsigt.

Stuklofter, afsyrede fyldningsdøre, dejlige plankegulve.

Fjernvarme, porttelefon, kabeltv, vaskeri.

længere væk fra Bryggen,

oplyses det, at byggeriet

også her skrider fremad.

Alle er formentlig bekendte

med DSB’s nyeste

charmeoffensiv i form af

den smilende kvinde i

lysende grøn vest. For et

par uger siden krøb hun

ind ad brevsprækken og til

tider træder hun frem på

TV-skærmen i forsøg på at

mildne arrige sjæle, der til

daglig gør brug af Nørreport

Station. Her er byggeriet

nemlig for alvor gået

ind i en vanskelig fase med

SOLGT

KORSMANN

Statsautoriserede ejendomsmæglere MDE

H.C. Andersens Boulevard 42

Lige ved Langebro

Tlf. 33 11 61 60

udgravning af en gangtunnel,

der skal forbinde den

kommende Metrostation

med de eksisterende S-tog.

Derfor har det været nødvendigt

med indsnævring

af S-togsperronen samt

omdirigering af togtrafikken

nu og da. Forhåbentlig

har den smilende kvinde

og hendes informationer

til borgerne effekt, så

tumulten og problemerne

bliver udholdelige.

Om smilet og charmen

hjælper helt ude ved

Strandlodsvej og den kommende

‘Lergravsparken

station’ er lige nu mere

usikkert. Ifølge Kultur- og

Fritidsudvalgets dagsorden

af 23.3.00 har Ørestadsselskabetsudgravninger

til Metroen været

kraftigt medvirkende til,

at taget på en nærtliggende

badmintonhal styrtede

ned. COMET, som udførte

byggearbejdet, har indgået

forlig om at dække 20 procent

af udgifterne og nægter

at betale mere under

henvisning til bygningens

i øvrigt dårlige tilstand.

svil

Hvis man ønsker flere

oplysninger om det

samlede Metrobyggeri,

kan man gå ind på

adressen www.m.dk eller

www.orestad.dk

Ønsker man flere oplysninger

om badmintonhallen

findes de på

Islands Brygge 7, 1. th. Halfdansgade 3, st. tv.

Direkte havneudsigt

Stor 3-værelses på 96 kvm på det meget populære og

hyggelige Isl. Brygge med de mange faciliteter og kun

få minutters gang til Tivoli og Rådhuspladsen. Entre,

brusebadeværelse med hvid sanitet , ældre stort køkken,

stort soveværelse der vender til gården, stor dejlig

spisestue der også vender til gården, dejlig lys stue

med den smukkeste udsigt over hele havnen og byen.

Køkken og bad trænger til renovering eller udskiftning.

Jette Schmidt taler på Brugsens generalforsamling.

Fortsat Brugs på

Bryggen

På generalforsamlingen i

Superbrugsen i Nialsgade

28/3 garanterede Poul B

Jensen, underdirektør i

FDB, at en nedrivning af

den bestående butik tidligst

vil komme på tale om

tre - fire år. Butikken har

en uopsigelighed på otte år

og er derfor sikret genhusning,

endvidere har den en

butikstilladelse på 15 år

her i kvarteret og er derfor

i høj grad sikret fremtidig

eksistens.

Nej til gensplejsning

Mødet diskuterede endvidere

forholdet til gensplejsede

produkter. Det startede

med at nogle bekymrede

medlemmer rejste tvivl

om det sunde i gensplejsede

materialer. Men Brugsen

er medlem af FDB og

kan derfor ikke suverænt

afgøre om den overhovedet

vil forhandle gensplej-

SOLGT PÅ 4 DAGE

sede produkter. Ligeledes

betyder medlemskabet

i.flg. foreningens formand,

Rudi Sommerlund, at denne

Brugs ikke suverænt

kan ændre på udbuddet af

økologisk kødpålæg som et

medlem kritiserede.

Generalforsamlingen

vedtog tilgengæld at denne

Brugs skulle arbejde

for at gensplejsede elementer

helt skulle holdes

ude af FDBs egne produkter

netop fordi gensplejsning

betyder en ensretning

af den biologiske

mangfoldighed hvorved

modstandskraften i den

fremtidige natur sættes

over styr.

På denne baggrund genvalgtegeneralforsamlingen

den siddende bestyrelse

bestående af Linda

Brask, Hanne Sommerlund,

Elsie Larsen og Tove

Poulsen med Rudi Sommerlund

som formand. hc

Den nye havnepark

Superlækker 2-værelses lejlighed på 61 kvm. med perfekt

beliggenhed lige ud til den nye havnepark og kun

få minutters gang til Rådhuspladsen og alle byens herligheder.

Lækkert nyere badeværelse i lyse farver og

lækkert nyere køkken ligeledes i lyse farver, stort

soveværelse der vender til gården, stor lys og ugeneret

stue med skrå havnekig. Termovinduer, porttlf., gårdmiljø.

Michael Musfelth Jørgensen

Indehaver/statsaut. ejendomsmægler


6 BRYGGEBLADET 5. april 2000

Omtumlet tilværelse

Det har været en omtumlet

tilværelse for Haveforeningen

i de sidste ti år.

Først kom metroen som

skar næsten 200 af de

oprindelige 256 haver

væk kun 67 haver er tilbage

nu. Og for nylig kom

trusselen i form af Skolen

på Islands Brygges udvidelse

og snak om et

idrætscenter på foreningens

cirka to hektar jord.

Vi er godt klar over, at

vi bor på nogle dyre grunde

her. Men vi har 67

haver. Det er altså 110-120

mennesker der er herude

dagligt om sommeren, og

får besøg af venner og børnebørn.

Det er altså mange

mennesker der får glæde

af en lille plet jord i løbet

af et år.

Selvfølgelig ved vi godt

at Bryggen vokser og at

skolen nok skal udvides

men andet jord findes. Lad

skolen udvide syd for og

ikke øst på (mod Ballon

Parken ikke mod Faste

Batteri og metroen, red.).

Lad os være i fred vi skal

ha’ det godt. Der er plads

til alle.

er god jord nu, ret så fin.

Haverne var på cirka 180

kvadratmeter og husene

højest ti kvadratmeter.

Harry fortæller, at af og

til findes der stadig en

gammel kridtpibe i jorden

som fortæller lidt om

områdets historie. Faste

Batteri blev anlagt i 1765-

70 til brug for artilleristernes

uddannelse, og blev

første nedlagt i 1930’erne.

Harry Andersson, formand for H/F Batteris nyttehaver.

Der skal være

plads til alle

60 års jubilæum

H/F Faste Batteri blev

oprettet af Københavns

Kommune i krigsåret

1940, og fejrer i år deres 60

års jubilæum.

Unge og gamle

Harry Andersson skønner

at lidt under halvdelen af

Faste Batteris brugere er i

den gyldne alder, hvor den

H/F Faste Batteris formand taler om

nyttehavernes fremtid

-Bryggeboerne var nok

lidt fattigere dengang og

så var der krig, det var

anden halvdel er delt mellem

de 20 til 40 årige og de

40 til 60 årige.

småt med penge. Nytteha- Der kommer unge

verne blev tildelt af Kom- mennesker hertil og de

Vi lever med ængstelse klemt inde mellem Skolen munen , kun til Bryggebo- føler sig godt tilpas. Men

herude, men vi har det på Islands Brygge og meere ,til at supplere op. Man de fleste er nok lidt ældre

fan’me dejligt alligevel, trobyggeriet.

måtte kun have skure til og for dem er det vigtigt at

siger Harry Andersson Vi har aldrig fået redskaber og kun dyrke komme herude ellers ville

som er formand for H/F håndslag på hvor længe vi grøntsager, ingen blomster, de bare blive i deres lejlig-

Batteris nyttehaver. kan blive her. Vi har altid forklarer Harry Andershed. Her er der sol og rela-

Haveforeningen, der pt. været bange for at kommuson. Her var en gammel tivt frisk luft.

har 67 haver, har hjemme nen skulle ophæve vores losseplads og de første år Som en ældre beboer

cirka 300 meter fra Artil- aftale som altid løber to måtte der sikkert kæmpes udtrykte det: “Det er teralerivej,

hvor den ligger tre år ad gangen.

med mur brokker. Men det pi herude. Det sparer kom-

H/F Faste Batteri ligger godt, men klemt mellem skolen og metro-anlægget.

munen for mange piller”.

Nabo strid

Selvfølgelig er der meget

larm og en del møg fra

metrobyggeriet, men det er

snart færdigt. Vi er ikke så

stressede over det. Vi er

havefolk.

Harry Andersson siger,

at Comet-folkene har

været hjælpsomme i hele

forløbet og har løst de problemer

der dukkede op

undervejs.

Miljø Kontrollen har

også ført kontrol og sørget

for at Comet skulle oprette

en grøft med drænrør da

en del af haverne blev

oversvømmet.

Det eneste problem

har været manden dér

(Harry Andersson peger

mod Skolen). Vi har nok

været på krigsstien med

Bagge og forældrebestyrelse

i det sidste (Læserbrev i

Brygge Bladet nr.4).

Stillet i udsigt at skulle

flytte det resterende H/F

Faste Batteri til Lille Nok

siger Harry Andersson:

Dengang de nedlagde

de 200 haver flyttede kun

cirka 40 over. Jeg tror ikke

der er ret mange der orker

at flytte nu. Der er nogle

der ikke har kræfter til at

flytte og nogle der ikke har

råd. Sådan en nyttehave

skal være tæt på dér hvor

man bor.

Kontrakt indtil 2003

H/F Batteri har forlænget

deres lejeaftale med kommunen

indtil den 1. april

2003. Næste kamp kommer

nok mod Ørestads

Boulevard som kommer til

at ligge mellem selve

metroanlægget og Haveforeningen

en tosporet vej

som anlægges en halv snes

meter fra nogle af haverne.

Der er bekymring omkring

støj og forurening og indtil

videre har det hverken

været muligt at få tilsagn

om en støjvæg fra kommunen

eller Comet. Problemerne

skal diskuteres

senere i april til foreningens

general forsamling

men lige nu er det forår og

der skal graves. ljg


5. april 2000 BRYGGEBLADET 7

Fremtidens trafik på og

omkring Islands Brygge

Islands Brygges Lokalråd

deltog den 16. marts i Trafikbazaren

i Gimle om Trafikplan

for Amager, Christianshavn

og Islands

Brygge. En mere end velbesøgt

Trafikbazar med en

for os helt ny form for

offentligt møde, hvor folk

kunne vandre mellem fem

bazarer med hvert sit vigtige

emneområde og lytte

og stille spørgsmål. Det er

vores absolutte indtryk, at

alle der havde noget på

hjerte fik lejlighed til at

udtrykke deres mening.

Trafikbazaren følges op

med en workshop med henblik

at lave en samlet

handlingsplan. Desværre

kan Lokalrådets trafikudvalg

ikke deltage i denne

workshop, men Lokalrådets

holdning omkring

konkrete trafikspørgsmål

er uændret efter bazaren.

Det var vigtigt og glædeligt

for Lokalrådet at høre

også embedsmændene udtale

og gentage at Artilllerivej

skal trafikdæmpes.

Artillerivej, der i dag er en

fordelingsgade med stærk

trafik, skal i fremtiden

væsentligst rumme trafik

til og fra Bryggen. Ved at

ændre status fra fordelingsgade

til bydelsgade

forventes det at trafikken

mindst halveres fra

nuværende cirka 12.000

biler i døgnet. Glædeligt,

især fordi stort set alle

Bryggens børneinstitutioner

i dag og i fremtiden vil

befinde sig her også efter

bebyggelse af Havnestad

og Ny Tøjhusgrund. Vi ser

også frem til at cykelstierne

på Artillerivej fuldføres

Illustration: Peter Juel Jeppesen

og at Njalsgade miljøprioriteres

som indkøbsgade.

Lokalrådets accepterer

langt hen ad vejen Olav

Thon-Gruppens der vil

blive en af de største bygherrer

på Ny Tøjhusgrunden

forslag, der danner

basis i Trafikplanen om at

ny fordelingsgade bliver

Ørestads Boulevard og

hvor Thorshavnsgade og

Artillerivej bliver lukket

op mod Amager Boulevard.

En idealløsning for bydelen.

Og samtidig en

løsning der også vil skabe

den bedste forbindelse til

metronettet. Dog må det

forlanges, at der udformes

en fornuftig og sikker

udføring af trafikken fra

Ørestads Boulevard til

Amager Boulevard med

speciel hensyntagen til de

bløde trafikanter.

Mere bekymrende var

det for Lokalrådet efterfølgende

at læse referaterne

fra de forskellige bazarer,

hvor et forslag bliver gentaget

om en ny bro fra

Islands Brygge til Bernstorffsgade.

Som forlængelse

af Njalsgade er ideen

absurd det vil nok ikke

blive accepteret, at hotellet,

der er ved at blive

opført på Kalvebod Brygge

ud for Bernstorffsgade

skal rives ned igen! Det er

næppe et forslag fra en

bryggeboer der er vist

ikke nogen på Islands

Brygge, der ønsker bydelen

skåret over af en

hovedfærdselsåre gennem

bydelen, uanset hvor broen

skulle placeres i havneløbet.

Lokalrådet nøjes

med glæde med forslaget

om fire cykel/fodgængerbroer

over Københavns

Havn.

Lokalrådet bakker op

omkring en 2-timers zone i

broområderne.

Lokalrådet foreslår stadig,

at Vandbussen får

stoppesteder langs Islands

Brygges havnefront. I

næste etape mindst ved

Langebro, hvor den får forbindelse

til mange buslinier

og stadig, at linie 40

videreføres mindst til

rundkørslen ved Vandrerhjemmet

på Lossepladsvej.

Endnu mere aktuelt nu,

hvor Bryggens boldanlæg

etableres, til betjening af

de nuværende og kommende

haveforening-er, men

også af hensyn til busforbindelser

til den vestlige

del af København og den

sydlige del af Amager.

På bazaren blev også

omtal pladsanlæg ved

Snorresgade/Islands Brygge

ved Havneparkens festplads

og det nye medborgerhus,

samt forslaget om

en Grøn Plads ved legepladsen

i Gunløgs-gade/

Leifsgade i hjertet af

Bryggen. Et forslag, som

for flere år siden var planlagt

som en naturlig

udvikling af det nuværende

stillegadeprojekt, og

som Lokalrådet arbejder

videre på sammen med

Bryggens Grønne Guide og

alle de involverede boligforeninger.

Begge pladsanlæg

meget grønne, visuelt

smukke og trafikdæmpende

pladsanlæg.

Med venlig hilsen

Islands Brygges Lokalråd/

trafikudvalget

Fremgang for lokalbanken

Amagerbanken præsenterede

i sidste uge deres

årsregnskab for 1999,

hvor banken opnåede et

ordinært resultat før skat

på 102,2 millioner en

fremgang på 21 millioner

fra 1998 hvis man ser bort

fra dette års ekstraordinære

indtægt på 17,8 millioner.

Til generalforsamlingen

hvor 300 aktionærer var

mødt op, præsenterede

bestyrelses formand N.E.

Nielsen sin beretning,

mens administrerende

direktør Knud Christensen

gennemgik regnskabet.

Begge anså årets op-

nåede resultat som “tilfredsstillende”.

Der blev fremhævet:

* At med en tilgang på

1000 nye aktionærer havde

banken nu mere end

25.000 loyale aktionærer.

* At banken fortsat prioriterer

individuelle løsninger

og personlig rådgivning

og samtidig følger den

teknologiske udvikling.

* At banken ekstraordinært

havde haft en række

omkostninger af en gangs

karakter blandt andet renovering

af Hovedkontoret

og afdelinger (noget vi har

bemærket her på Bryggen).

* Det blev nærmest undskyldt,

at banken fortsat

tjener flere penge fra gebyrer

»men vi hører stadig

til på den billigere ende af

skalaen,« tilføjede Knud

Christensen.

At det går godt på Amager

afspejles måske i differencen

mellem bankens

indlån og udlåns balance.

Vi sparer stadig mere op

og låner mindre.

Tradition tro blev der

holdt aktionærmøder senere

på ugen i Bella Center

og Odense, hvor de i alt

6500 aktionærer fik serveret

forloren skildpadde.

ljg

Sundby

Tennisklub

Englandsvej 61

Haj du der

man behøver ikke være

millionær for at spille tennis!

Dagspiller: hverdage kl. 8-17 + hele weekenden

kun 500 kr. pr. år.

Aftenspiller: alle dage kl. 8-22 kun 750 kr. pr. år.

Spar indmeldelsesgebyret på 150 kr.

Ring til kassereren på 32 59 80 87

BRYGGENS BOWLING CENTER

BOWL & STEAK

LØRDAG

Steak med dagens kartoffel samt salat

+ 1 times bowling

KR. 120,- PR. PERSON

Steak med dagens kartoffel samt salat

+ 2 timers bowling

KR. 175,- PR. PERSON

Bestilling senest 5 dage før. Minimum 4 personer pr. bane. Gælder lørdage

kl. 15-21. Spisning 1 time før og efter bowling. Gældende fra 8/1 2000 til

og med 27/5 2000. Ret til prisændringer forbeholdes.

Bestilling 32 54 00 50

Vi arrangerer også Carvery & Bowling fredag og børnefødselsdag alle dage!

Åbningstider:

man.-tors. 10-23

fre. 10-24

lør. 14-24

søn. 9-19

Islands Brygge 83E

2300 København S

fax 32 54 10 08


8 BRYGGEBLADET 5. april 2000

Energi-check i lejligheder

Fortsat fra sidste nummer

Forsatsruder eller ej

A: trækker det ind fra vinduerne

uden forsatsruder

i?

l: Ja, det gør det. men jeg

har garderet mig med lange

gardiner, der når helt

ned til gulvet. I øvrigt har

jeg tænkt på at købe

træpersienner. Jeg tror de

vil kunne holde træk ude

på grund af træets egenskaber.

Kan man egentlig

købe forsatsruder over den

indvendige vedligeholdelseskonto?

A svarer, at i Nordens

ejendomme skal man først

bede varmemesteren om at

undersøge lejlighedens

vedligeholdelsestilstand.

Hvis han siger god for den,

kan man henvende sig til

Nordens inspektør Niels

Jensen, som skal godkende

projektet. Forsatsruder er

glas indsat i træramme.

GUDSTJENESTER

Sønd. 9/4 kl. 11.00

Bjarne Fabritius Petersen

Onsd. 12/4 kl. 14.00

Nis Petersen. Se omtale.

Torsd. 13/4 kl. 19.30

Musikgudstj. Se omtale.

Sønd. 16/4 kl. 11.00

Bjarne Fabritius Petersen

Torsd. 20/4 kl. 19.30

Bjarne Fabritius Petersen

Fred. 21/4 kl. 11.00

Hans Anker Jørgensen

Fred. 21/4 kl. 17.00

Hans Anker Jørgensen

Rytmisk passionsgudstj.

Nenia Zenana piano

Mads Winding bas

Sønd. 23/4 kl. 11.00

Bjarne Fabritius Petersen

Mand. 24/4 kl. 11:

Hans Anker Jørgensen

Mand. 24/4 kl. 13:

Estisk gudstjeneste

Sønd. 30/4 kl. 11:

Hans Anker Jørgensen

En almindelig forsatsrude

til et fag vinduer (øverste

og nederste) koster cirka

4000 kroner. På markedet,

findes bedre og dyrere

energi-glas forsatsruder.

Men de kan kun anvendes

med fordel, hvis der er isoleret

under og omkring

vinduet. De fleste af Bryggens

huse er ikke hulmurs-isolerede,

så her er

almindelige forsatsruder

at foretrække.

Andre gode varme-råd

Det er god varme-økonomi

at have en jævn varme i

alle rum. Eksempelvis totre

radiatorer der er tændt

på jævn varme (tre på termostat)

vil give lige så

meget udslag på måleren,

som en radiator skruet op

på fire eller fem! Luft lejligheden

igennem som tidligere

beskrevet og få et

godt indeklima. Når du er

på ferie, er det bedst at

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens

Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

TLF. 32 55 55 55 · DØGNVAGT

Hans Tausens Kirke er

åben for besøgende og

andagtssøgende mandag

kl. 16-18, tirsdag kl. 10-12

og 16-18, onsdag kl. 10-12,

torsdag kl. 14.30-17.00,

fredag kl. 10-12.

OBS! KIRKEBIL OBS!

Gangbesværede kan få

kørelejlighed til alle

arrangementer i kirken.

Henv. senest dagen før

på tlf. 32 57 41 96.

Onsdag d.

12. april kl. 14.00

Nis Petersen (1897-1943)

var en af mellemkrigstidens

betydeligste digtere.

Han var fætter til Kaj

Munk og fik en skæbne, der

på nogle måder ligner hans.

Ved onsdagsmødet d. 12.

april fortæller Hans Anker

Jørgensen om “vagabond-

lade radiatorerne stå på

ét. Derved undgår du nedkøling

og fugt, som kan

skade bygning og inventar.

Dermed gør du også din

overbo en tjeneste. En

iskold lejlighed betyder

nemlig stort varmetab hos

din overbo.

Det er en dårlig og dyr

løsning at tørre tøj på radiatoren.

Termostaten skal

arbejde på højtryk for at

holde temperaturen, og du

får fugt i lejligheden, som

kan sætte sig som misfarvninger

på væggen bag ved

og på loftet over radiatoren.

Du kan også komme til at

dække termostaten, så føleren

ikke kan virke. I det

hele taget giver tøjtørring i

lejligheder fugtproblemer,

med mindre du lufter ofte

og grundigt ud. Gode råd er

ikke dyre; Det betaler sig at

være miljørigtig!

Bryggens Agendagruppe

Hvis du vil have mere at

vide kan du henvende dig

digteren” Nis Petersen og

læser et udvalg af hans

digte, bl.a. “Forår ved Marriager

fjord”, “Trætte

mænd” og balladen om borgmesteren

i Galway, som

egenhændigt hængte sin

søn for mord.

Vi begynder som sædvanlig

med en kort gudstjeneste.

I dagens anledning

vil både Nis Peter-

til Bryggens Grønne Guide

og Agenda-gruppen. Vi kan

hjælpe med råd og vejledning

og har brochurer, som

du kan tage med hjem og

studere.

Vi holder til i Beboerhjørnet;

Leifsgade 7,

tlf. 32 96 97 28

Andre nyttige informationskilder:

Københavns Energikontor,

Magasin, Kgs. Nytorv,

4. sal, tlf. 33 95 21 35.

Danske Energiselskabers

Forening, tlf. 35 39 01 11

HANS TAUSENS KIRKE

ISLANDS BRYGGES SOGN ◆ HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S ☎ 32 57 41 96

Nis Petersen-portræt

udført af broderen

C.V. Garm.

Hvilken temperatur

kan du klare dig med?

Forskellige mennesker

med forskellige aktiviteter

kræver forskellige

temperaturer.

Illustration:

Københavns

Belysningsvæsen

1994

KLINIK FOR FODTERAPI

ÅBENT MANDAG-TORSDAG

Anne Jensen

Egilsgade 28 kld. tv.

2300 København S.

32 54 16 66

Musikgudstjeneste

Torsdag d.

13. april kl.19.30:

Musikgudstjeneste:

De ni læsninger før

påske ved Hans Tausens

Børne- og Ungdomskor.

Orgel: Henrik Metz

Læsninger og liturgi:

Dorte Tofte-Hansen

Musikalsk ledelse:

Britta Bugge Madsen

Nis Petersen-eftermiddag

sens og Kaj Munks digtning

spille en rolle ved

gudstjenesten.

Lang

Langfredag

Den. 21. april

kl. 11-18

Den lange Langfredag

begynder i år med klassisk

langfredagsgudstjeneste

kl. 11.00.

Kl. 14.00 viser vi filmen

“Jesus fra Montreal”, og

kl. 17.00 slutter vi dagen

med Rytmisk Passionsgudstjeneste,

hvor bassisten

Mads Vinding og pianisten

Nenia Zenana medvirker.

Sogne- og studenterpræst

Hans Anker Jørgensen

har ansvaret for begge

gudstjenester og søger for,

at der også i år kan købes

fiskesuppe, brød og kaffe i

kirkens køkken fra kl. 12-

17. HAJ

Menighedsrådsmøder

Datoer for dette halvårs menighedsrådsmøder,

hvortil der er offentlig adgang, er: 3. maj og 7. juni

2000. Møderne begynder kl. 19.00

Tlf. 48 28 69 06 · Biltlf. 21 46 28 13

Fax. 48 28 69 27

Medlem af Københavns Malerlaug

KIRKENS KONTOR

Kordegn Helen K. Riis,

Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S.

Tlf. 32 57 41 96.

Kontorets ekspeditionstid:

Hverdage kl.10-13 samt

tirsd. kl.10-18. Lørd. lukket.

SOGNEPRÆST K/B

Bjarne Fabritius Petersen

Snorresgade 9, 2300 Kbh. S

tlf. 32 54 03 94

Træffes i præsteboligen

mandag kl. 17-18, tirsdag,

onsdag, torsdag kl. 9-10

SOGNE- OG

STUDENTERPRÆST

Hans Anker Jørgensen

Slagslunde Bygade 37 D

3660 Stenløse

Tlf. 48 18 09 50

Træffes: Tirsdag kl. 17-18

på tlf. 48 18 09 50 eller

32 57 56 98. Onsdag og

fredag kl. 11-12 i Hans

Tausens Kirke, Halfdansgade

6,1. Tlf. 32 57 56 98

Onsdag 12-13 og torsdag

11-12 på Universitetet,

Njalsgade 80, 13.1.69.

Tlf. 35 32 80 17 og i øvrigt

efter aftale.

KIRKETJENER

Peter Hermansen

Træffes bedst kl. 9.00-10.00

Tlf. 32 95 26 25.

ORGANIST

Britta Bugge Madsen,

Puggårdsgade 15, 2. tv.

1573 Kbh. V. Tlf. 33 14 24 55.

MENIGHEDSRÅDETS

FORMAND

Finn Boesen Pedersen

Landlystvej 39 2650 Hvidovre

Tlf. 36 35 12 10

KIRKEVÆRGE

Steen Poulsen

Artillerivej 46, 2300 Kbh. S.

Tlf. 32 96 94 83


5. april 2000 BRYGGEBLADET 9

Bilvrag i lokalområdet

Som alle nok er klar over,

har Bryggen et enormt

problem med bilister, der

arbejder i og omkring centrum,

og som derfor har

brug for billige og gode

parkeringsforhold. Men

det er ikke det eneste problem,

vi har med biler. Det

er desværre også blevet

meget almindeligt at efterlade

sin gamle bil, når den

skal skrottes.

Hvis man går sig en søndagstur

langs havnefronten

og ud til området omkring

Soyakagen, er det

umuligt ikke at støde ind i

indtil flere gamle udtjente

eller stjålne biler. Specielt

ved siden af vores lokale

øldepot er der efterhånden

blevet oparbejdet en impo-

nerende samling. Det er

hverken særligt rart eller

kønt at kigge på, og det

skal der selvfølgelig gøres

noget ved.

I et nyere nummer af

Jyllands Posten København

skændes vicepolitikommissær

Niels Jørgen

Bugge, Københavns trafikafdeling,

samt borgmestrene

Søren Pind (V) og Bo

Asmus Kjeldsen (SF), om,

hvem der har ansvaret for

den langsommelige fjernelse

af de skrotningsklare

biler. De tre herrer har

desværre svært ved at blive

enige om løsningen på

det tids- og økonomikrævende

problem. Med hensyn

til lovgivningen har

kommunen siden nytår

haft ansvaret, men en for

alle parter bedre løsning

ville måske være at samarbejde.

Uanset hvem der i

sidste ende måtte ende

med opgaven, er en snarlig

forbedring meget ønskelig.

Skulle en af de ansvarlige

på området have lyst til

at kommentere ovenstående,

er Bryggebladet altid

åben for en livlig og spændende

debat.

Martin

Julle’s Køreskole

v/ J. Schmidt

★ M/K kørelærer

★ Speciale ordblinde og nervøse

★ Garanti for ankenævn

★ Medlem af Dansk Kørelærerunion

★ Eget teorilokale på Bryggen

★ Egen bane og køreteknik på Amager

★ Ring og få tilsendt en brochure

TLF. 32 59 95 73

Følg med i forvandlingen:

Fra Sojakage til byens nye Havnestad

www.havnestad.com

Imens politikere og politiet skændes om, hvem der har

ansvaret for at rydde op, hober antallet af bilvrag sig

op i området ved Soyakagen.

Lovgivningsmæssigt er det kommunen, der står med

ansvaret, men så kan man jo altid gi’ sig til at diskutere,

hvilken forvaltning der nu også skal udføre opgaven…

CHOK-PRIS!

Cykelvask 5000,- kr.

Forårsklargøring m. efterspænding,

smøring m.m. kr. 150,- ekskl. dele

Bryggens Cykler

Isafjordsgade 10 · tlf. 32 96 14 11

Sakset fra Information

FN til Ørestaden

I dag skylder USA FN

mange penge af indenrigspolitiske

grunde. Vil

USA fortsat at FN skal forblive

i New York, må landet

indfri gælden og stille

et nyt og tidssvarende

kompleks til rådighed.

Måske skal EU på

banen. Her vil Ørestaden

nok være en af de mindst

ringe løsninger. Henning

Larsen kan sikkert finde

en løsning, der både tilfredsstiller

europæere og

arabere med hensyn til

administrationsbygninger,

og Utzon har format til Generalforsamlingensbygning.

Desuden ligger det

tæt på lufthavnen.

Hans Erik Lind-Madsen

Teglgårdsvej 833, 3.tv.

3050 Humlebæk


10 BRYGGEBLADET 5. april 2000

FAGREGISTER 5. april 2000

APOTEK

Islands Brygges Apotek

Islands Brygge 3 5

32 95 63 61

mandag - fredag: 9.00-17.30

lørdag: 9.00-13.00

BAGER

Brdr. Sørensens Eftf.

Egilsgade 35

32 57 93 84

Bryggebageren

Isafjordsgade 1

32 96 85 55

Bryggebageren

Leifsgade 17

32 95 85 45

BANK

Amagerbanken

Islands Brygge 3

32 95 63 27

BEGRAVELSE

Bryggens

Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155

Islands Brygge 13

32 55 55 55

BLOMSTER

Blomstercirklen

Leifsgade 5

32 57 19 10

Malou Blomster

Thorshavnsgade 26

32 57 05 14

BOGHANDEL

Bryggens Bog- og

Papirhandel

Islands Brygge 21

32 54 09 05 fax: 32 54 79 06

BOWLING

Bryggens Bowling Center

Islands Brygge 83E

32 54 00 50

CAFE

Café Isbjørnen

Reykjaviksgade 1

32 96 96 40

COMPUTER

Have’s TV - PC Service

Egilsgade 30

32 54 43 19 & 20 91 43 19

CYKLER

Bryggens Cykler

Isafjordsgade 10

32 96 14 11

DYRLÆGE

Bryggens Dyreklinik

Egilsgade 12

32 57 62 90

EJENDOMSMÆGLER

Nybolig v/ Steen Kofoed

Amagerbrogade 73

32 97 17 70

Realgruppen Korsmann

H.C. Andersens Blvd. 42

v/ Langebro · 33 11 61 60

EJENDOMSSELSKAB

Ejendomsselskabet

Hüffeldt & Rydmann

Gunløgsgade 1

32 54 12 17 fax: 32 54 22 49

Telefontid: mand.-tors. kl. 9-10

Personlig henv. tors. kl. 10-12

Norden A/S

Toldbodgade 53-55

1253 København K

33 93 41 41

ELEKTRIKER

Due Ka’ El

Gunløgsgade 43, kld. tv.

32 96 69 11 / 40 19 69 33

Kilting EL-køb

Isafjordsgade 4

32 54 56 91

FARVEHANDEL

O. Nørbys Eftf.

Isafjordsgade 3

32 54 32 66

FODTERAPI

Klinik for fodterapi

Egilsgade 28, kld. tv

32 54 16 66

FOTO

Njal Foto · Video

Njalsgade 22

32 54 55 90

FRISØRSALON

Flair for Hair

Njalsgade 22

32 54 67 47

Klip 2000

Islands Brygge 1 B

32 54 81 02

Universe

Reykjaviksgade 2

32 96 00 22

GENBRUG

Genbryggen

Reykjaviksgade 2, kld.

GLARMESTER

Jimmy Berger

Artillerivej 50 52

32 54 83 12

GULVSERVICE

A Z Gulvservice

Gunløgsgade 35, kld.

(Bryggens gulvmand)

32 57 25 84

KIROPRAKTOR

Bryggens Kiropraktisk Klinik

Kenneth Lehart Jensen

Kigkurren 6-8, opgang C

32 57 13 00

KONFEKTURE

Bryggens Konfekture

Egilsgade 36 - 38

32 54 25 80

KØBMAND

EDEKA Marked / Per Toft

Egilsgade 2

32 54 07 05

KØRESKOLE

Julle’s Køreskole

Gunløgsgade 31

32 59 95 73

MALER

Malermester Harry Jensen

Appeldoorn Allé 2, 2791

Dragør

32 53 80 85

PIZZERIA / GRILL

Bjørnegrillen

Reykjaviksgade 1

32 54 43 50

SMØRREBRØD

T.S. Smørrebrød

Islands Brygge 7

32 57 20 05

TANDLÆGE

Jørgen Frank

Islands Brygge 15

32 54 39 31

TV-SERVICE

Have’s TV - PC Service

32 54 43 19 & 20 91 43 19

TÆPPER

Uttrup Tæpper

Artillerivej 151

32 54 99 38

VINDUESPOLERING

Aage’s Vinduespolering

Islands Brygge 7

32 96 75 75

VVS

VVS Poul Martinsen

Gunløgsgade 21

32 54 95 55

ØKOLOGISKE VARER

Sund-Bixen

Englandsvej 29

32 97 06 07

Tirs.-fre. 14-19, lør. 10-14

FAGREGISTER

Optagelse i fagregisteret:

300 kr. for 10 udgivelser

(3 tekstlinier)

Ekstra linier: 60 kr. pr. linie

Priser excl. moms

Henv.: Bryggebladet, Leifsgade 7

32 96 28 15

Annoncen for de endnu

ikke-eksisterende feriehytter

i den gamle pressesilo.

Annoncens misvisende

perspektiv (bemærk

afstanden til Langebro)

holdt ikke køberne tilbage.

Der var udsolgt i løbet

af få dage.

Havne-kolonihave-staden

For et par måneder siden

fortalte Bryggebladet i en

artiklen »Med udsigt til at

blive snydt« om salg af

endnu ikke opførte boliger

i Sojakagens gamle pressesilo.

Ja, nogle bliver snydt

men hvem, hvor og hvor

meget?

En tvivlsom vare

Skønt siloen var en ruin

med gabende huller i vægge,

nedrevne trapper osv.

lokkede bygherren NNC

med helsides farveannoncer

i dagspressen købere til

fremtidige liebhaverlejligheder

i pressesiloen. Der

var bare den hage, at annoncebeskrivelsen

slet ikke

svarede til de virkelige forhold

mht. til beliggenhed og

udsigt. Og hvem i alverden

vil skrive under på millionkontrakter

på boliger, der

først om flere år står parat i

et udbombet ruinlandskab,

og når annonceoplægget

allerede er usandt?

Men forlydenderne gik

om, at lejlighederne var

solgt i løbet af nul-kommafem.

Og prisen er stadig en

hemmelighed.

Det er næppe naive folkepensionister

og småspa-

rere der er har købt katten

i sækken og blevet snydt af

smarte bolighajer. Prisniveauet

matcher mere på

millionærer. Og de har det

jo efter sigende ikke altid

lige let, udsat som de er for

småfolks misundelse. Men

drømmen om lidt penge til

et sorgløst fritidsliv i kolonihavehuset

har de fælles.

Havnestaden som

kolonihave

Der har altid foregået en

livlig ureguleret handel og

trafik i langs og bag den

sydlige del af havnekajen

Bryggen. Klunsere,

brugtforhandlere og andet

godtfolk har fundet ud af

få lidt ekstra til at overleve

på.

Nu har storfinansen og

dens yngel mere eller mindre

overtaget området og

her arbejder man anderledes

reguleret. Man har

overblik over lovgivning og

diverse reguleringer, for at

man kan få det optimale

ud af sine penge. Ofte rækker

overblikket meget længere

end det, samfundet og

dets styrende organer har

tænkt og ønsket: Man finder

smuthuller i loven og

udnytter dem til ugunst

for samfundet.

Og det er tilsyneladende

hvad der sker omkring salget

af liebhaverlejlighederne

i pressesiloen.

Umiddelbart skulle man

tro, at køberne af lejlighederne

også havde pligt til

at bo i dem og dermed

også betale skat til kommunen.

Normalt kan københavnere

ikke have

mere end én lejlighed i

byen, og folkeregistreringen

er knyttet til den.

Men i kraft af paragraffer

i den københavnske boligreguleringslov

om bopælspligt,

er der omkring nye

(fremtidige) boliger der endnu

ikke er taget i brug som

helårsbeboelse ikke bopælspligt.

Paragrafferne er først

og fremmest beregnet på

anskaffelse af ferieboliger,

kolonhavehuse og andre

former for beboelse, der

ikke er til helårsbeboelse.

Ved at købe lejlighederne

endnu før byggeriet er

påbegyndt, kan paragrafferne

udnyttes omvendt af

hensigten.

Folk med eller uden bopæl

i kommunen kan derfor

erhverve sig en sommerbolig

i havnestaden:

Måske har de selv råd til

at betale for fornøjelsen,

måske firmaet, måske

skattely i udlandet skaber

solid økonomisk baggrund.

Men kommunen får ikke

del i skat eller produktive

kræfter.

En skuffet

overborgmester

Den kreative sommerhusudlejning

har allerede

længe foregået i det dyre

boligbyggeri i Frihavnen,

hvor efter sigende mindst

en fjerdedel af lejlighederne

står tomme det meste af

året. Og nu er fidusen fortsat

Bryggen.

Det er ikke på den

måde, jeg har forklaret

Københavns Kommunes

boligpolitik over for min

gamle, socialdemokratiske

far, siger overborgmester

Jens Kramer-Mikkelsen til

Ekstrabladet.

Det var vist heller ikke

det Bryggen forestillede

sig, da Havnestaden blev

en realitet. De fleste håbede

på boliger til Bryggens

børnefamilier.

Måske Kramer-Mikkelsen

skulle fortælle bygherrerne

både her og der, at

byen trænger til gode og

billige boliger og almennyttigt

socialt boligbyggeri

vil sikkert både fornøje

Kramer -Mikkelsens far og

et flertal af københavnerne.

hu


5. april 2000 BRYGGEBLADET 11

Verdensdans

for børn

Bryggens børn får igen

mulighed for at gå til de

populære kurser i verdensdans

i Gimle med danseren

og underviseren Mikala

Hoff, der lige er vendt

hjem efter 3 mdrs. ophold i

Cuba.

Verdensdans for børn er

et forum hvor vi bevæger

os i en dejlig blanding af

dans, sang, bevægelsesleg,

drama og rytmer fra Afrika,

Cuba, Danmark og

andre steder.

Vi lader os inspirere af

de forskellige traditioner

og udvikler så vores eget.

Der er plads til alt ... mambo,

mave- og træstammedans

... cubanske krigere

og havfruer ... ja, alt med

soul, sved og sjov ...

Og når så det hele går,

kan vi vise verdensdans

for andre.

navn / gade / nr.

Deltagelse

Krydsen afleveres i Beboerhjørnets

dørsprække senest

søndag d. 16. april kl. 16.

Blandt de korrekte løsninger

trækkes lod om et gavekort

på 100 kr. til EDEKA v/ Per

Toft, Egilsgade 2, hvor præmien

i øvrigt kan afhentes.

Vinder af krydsen i nr. 6

blev: Ellen Nielsen,

Halfdansgade 15, 1. th.

Vi er delt op i tre hold.

Hold 1 for 3-5 årige,

onsdage kl. 15-15.50.

Hold 2 for 6-7 årige,

torsdage kl. 15-15.50.

Hold 3 for 8-12 årige,

torsdage kl. 16-17.

Holdene starter den 5. & 6.

april og der er stadig

plads på holdene.

Der bliver ingen dans i

påsken, men ring til Mikala

på tlf. 32 96 03 53 for

nærmere information og

tilmelding.

Kurserne er arrangeret i

samarbejde med Bryggens

Børneatelier og det hele

foregår i medborgerhuset

Gimle og er gratis.

mærkedage ❤ tak

tillykke med dagen

Hurra hurra! Matthias har 2 års fødselsdag

lørdag den 8. april 2000. Tillykke!

Kærlig hilsen

Farmor og Farfar

Hej Asger.

Du ønskes hjertlig tillykke med de 38 år den 6. april.

Venlig hilsen dine redaktionsfæller

Optagelse af hilsner til mærke- og fødselsdage er gratis.

Skriv tydeligt! Stiles til Bryggebladet (se adresse side 2)

senest søndagen før kl. 16. Billeder vil blive returneret ved

medsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert.

Grand Opening

2 FOR 1

CELEBRATION AT

BRYGGEN

O’s invites you to our

new location to take

advantage of our TWO

brunches for the price

of ONE. (Beverages

not included)

The Celebration offer

expires May 1, 2000

Opening hours:

kl. 9 00 - kl. 22 00

2 FOR 1 SPECIAL

This coupon worth ONE

FREE MEAL when TWO

are ordered.

Beverages not included

This Special is valid

thru May 1, 2000.

Islands Brygge 11 · 2300 Copenhagen S

Reservation: 32 96 07 01

Home deliveries & Take away possible!


BRYGGEBLADET

I forårssol

Her går jeg forunderligt svævende

gennem den lyseblå luft

med hjertet beruset og bævende

udover al fornuft

forelsket så intet kan tæmme det.

Det lyser og ler og vil frem.

Jeg kan ikke et øjeblik glemme det.

Og slet ikke huske i hvem.

Af Piet Hein fra »Husk at elske«

Fotos: Lena Kock

Bryggens Virkelighed år 2000:

Vand- og landliv

Århundredets første Bryggens

Virkelighed løber af

stabelen i Havneparken

den 24., 25. og 26. august.

Dette års arrangement

samler sig om bølgeskvulp

og bolværk, om Bryggen

som havnekaj og landindvinding,

som industri- og

skudehavn. Bryggen fra

Langebro til Nokken.

Bryggen fra oplagspladser

til havnepark.

Årets Bryggens Virkelighed

10 udmærker sig ved

for første gang at indgå i

en større “udenby’s” sammenhæng-

nemlig i et fælleshavnepræsentionsarrangement

Store Havnedag,

som inviterer til en

række vidtspændende indslag

om københavnernes

havn, dens liv og mennesker

i fortiden, nutiden

og fremtiden. Skønt ung,

er Bryggen ganske fortrolig

med denslags præsentationer

og præstationer

idet vi nu for 10. gang

afholder Bryggens kulturfest,

og havnen og havneparken

også tidligere har

været ramme for aktiviteterne.

Men i år er fokus

altså: Bryggen en bydel

ved havnen.

Men hvilken rolle har

havnen spillet og spiller

for Bryggen og dens beboere

og hvilken rolle har

Bryggen spillet i forhold til

hele havnen ? Det er deltagerne

i årets arrangement

er i færd med at fundere

over og invitere andre til

at være med i.

Bryggen som havn

eller en havnekaj er en

langstrakt affære på ca.

2,5 km eller 3 km, hvis

Nokkens anlægsbroer regnes

med som havnekaj.

Også tidsmæssig var

kajanlægningen en langstrakt

affære på 70 år fra

1902 til 1972, hvor det sidste

hul til den nu helt

opfyldte fladvandsbugt

blev lukket.

I de officielle historiebøger

ofres der ingen

opmærksomhed på disse

begivenheder, skønt arbejdet

dog tilførte byen et

betragteligt nyt areal og

et særligt folkefærd: bryggeboerne.

Kvarteret lugtede

af sojakage og folk var

obsternasige og selvbevidste,

måske fordi de ægte

amarkanere og de særlige

Christianshavnere egentlig

aldrig brød sig om dette

underlige landtillæg af

bygningsaffald og skrald

med stinkende og beskidte

virksomheder, skrumlende

kraner, kul og koks, sten og

grusbunker. Og dens

befolkning af tilflyttere fra

landet opførte sig som var

Bryggen en lille købstad i

det mørke Jylland. Atmosfæren

af provinsiel pænhed

og kontrol af sig selv

og sine egne og naboerne.

Nej, Bryggen er noget

for sigselv, som de gysende

siger i Sundby.

KK&KK, Kornmøllerne

store virksomheder har

præget kvarteret med produktion

og handel, trukket

skibe til og fra med forskelligt

gods.

Skabte trafikken et særligt

havnemiljø værtshuse

og billige spisesteder

havnearbejdere, søfolk, sjovere

og glædespiger? Eller

modvirkede de solide

karakterer i de bastante

boligblokke tøjlesløshed og

fordærv?

Har glemslen sænket sig

i takt med at virksomheder

og oplagspladser er

nedlagt og erstattet af havnepark

og nye byggeprojekter,

hvor pænheden fortæller

om en ny borgerlig

virkeligheds indtog på

Bryggen?

Havn og folkeliv

Folk og ideer søges

Som altid søger Bryggens

Virkelighed både folk og

Men husker nogen hav- ideer til fylde arrangemennens

storhedstid fra startet ud og gøre det festligt

ten omkring 1910 og op i og nyt.

50’erne? Dansk Sojakage, Et enkelt indledende

FDB, Levin, Carl Nielsen, møde har været afholdt,

hvor de deltagende enedes

om sted og tema for

Bryggens Virkelighed 10

og iøvrigt kom med bud

på forskellige aktiviteter.

Udover de vigtige ingredienser

musik og mad er

der bl.a foreslået udstilling

om det nye medborgerhus,

udstilling om havnens

historie, biograf i

Hela, bådebygning, bådesejlads

fra og til Nokken,

rokonkurrencer, teater og

gøgl, børnecirkus og futtog.

Det varer måneder

inden det endelig program

ligger fast, så der er rig lejlighed

for folk til at være

med uanset om man er

gammel eller nye på Bryggen,

om man har ideer

eller ej. Vær med i arbejdet

med at sætte Bryggens

Virkelighed 10 i søen. Lær

din bydel at kende på en

anden måde.

Planlægningsmøde holdes

i Gimle, torsdag d. 13.

april kl. 19.00.

Der er brug for dig.

Hilsen BV 10

32 Mb PC100

SD-Ram kr. 327,-

64 Mb PC100

SD-Ram kr. 556,-

128 Mb PC100

SD-Ram kr. 1070,-

CD-brænder 4x4x24 kr.1849,-

Ultratynd scanner

USB 19200x19200 kr.820,-

40X CD-Romdrev kr.380,-

CD-medier 650 min. kr.10,-

CD-medier 700 min. kr.11,-

Ny PC u/monitor

450 MHz AMD K6-2 3D CPU ·

100 MHz Motherboard u/jumper ·

AGP 3D grafikkort · 16 bit lydkort

· 40X CD-Romdrev · 64 Mb

Ram PC100 SD-Ram · 6,4 Gb

UDMA66 harddisk · 1,44 Mb

diskettedrev · 80 Watt højtalere ·

Win98 Keyboard · Logitech

Schrool mus · Miditower · 56K

Modem Kr. 4.980,-

påskeæg

fra 59,- Stort børneæg 39,-

BRYGGENS KONFEKTURE

Bryggens sødeste sted

Egilsgade 36-38 ✆ 32 54 25 80

ACS-Trælast A/S øens lokale DENDEK

Byggemarked på hjørnet af Englandsvej

og Tømmerupvej! Vi leverer frit ved køb

over kr. 1000,-

Tlf: 32 82 06 00

email: info@acs.dk

internet: www.acs.dk

Amagers rigtige trælastforretning!

More magazines by this user
Similar magazines