TV Betjeningsvejledning - Loewe

loewe.de

TV Betjeningsvejledning - Loewe

233–32478.031

Betjeningsvejledning

TV

Spheros R 37

Spheros R 32

Spheros R 26


Indhold

Fjernbetjening - tv-funktioner 3

Kontrolenhed Spheros R 26 og R 32 4

Kontrolenhed Spheros R 37 5

Tilslutninger på bagpanelet af Spheros R 26 6

Tilslutninger på bagpanelet af Spheros R 32 og R 37 7

Velkommen 8

Tv-udstyr 8

Leveringsomfang 8

Transport 8

Placering 8

Bemærk vedrørende LCD-skærm 9

Rengøring 9

Bortskaffelse 9

Sikkerhedsanvisninger 10

Ibrugtagning 11

Fjernbetjening 11

Tilslutninger 11

Håndtering af stofhylster 12

Anvendelse af Common-Interface-modul 12

Tænde 12

Automatisk stationsprogrammering 13

Placering af DVB-T-antenne 14

Daglig anvendelse 14

Tænd/sluk 14

Skift kanal 15

Generelle informationer om menubetjening 16

Til infosystem ... 17

Til stikordsfortegnelse ... 18

Justering af lyden 19

Billedindstillinger 19

Betjening direkte på fjernsynet 19

Betjening af tv 20

Farvetasternes funktion i tv-indstilling 20

Vis statusdisplay 20

Vis stikordsfortegnelse 20

Vis øvrige funktioner 21

Vis timeroversigt 21

Vælg billedformat 21

Flyt billede vertikalt 21

Tv-menu 21

DVB-undertekst 22

Tage CI-modul ud 23

Sæt nyt CI-modul i 23

Installation af ny DVB-software 23

Menu for Image+ 24

Image+-demomodus 24

- 2

Betjening af PIP 25

PIP-billede som stillbillede 25

Vælg station for PIP-billedet 25

Vælg station for tv-billedet (hovedbillede) 25

Stationssøgning i PIP-billede 25

Ombytning af PIP-billede/tv-billede 25

Funktioner i PIP-menuen 26

Indstilling af PIP-type 26

Placering af PIP-billedet 26

Betjening af EPG 27

Brug af EPG 27

EPG-menu 28

Valg af EPG-leverandør/station 28

Dataregistrering 28

Betjening af tekst-tv 29

Sidevalg ved hjælp af farvetasterne 29

Vis tekst-tv-sider 29

Programmering af timeroptagelser 30

Tekst-tv-menu 30

Digital tekst-tv-funktion (kun ved UK-variant 27) 30

Betjening af radio 31

Radio-menu 31

EPG – programguide 31

Betjening af andet udstyr 32

Registrering og tilslutning af udstyr 32

Videoafspilning 33

Tidsindstillet optagelse med video- eller dvd-optager 33

Tildeling af digitale lydind- og -udgange

Tilslutning af Loewe DVD Preceiver Auro 2216 PS og

34

Tremo-højtalersystem 35

Tilslutning af andre forstærkere eller aktive højtalere 36

HDMI (DVI)-tilslutning 37

VGA/XGA-tilslutning 37

Component-videotilslutning 38

Betjening af andre Loewe apparater med fjernbetjeningen RC3 39

Indstilling af fjernbetjeningen til apparater fra andre producenter 39

Drejning af fjernsynsapparat ved Spheros R 32/37 41

Fejlsøgning 42

Tekniske data 44

Generelle data 44

Elektriske data 45

Tilbehør 46

Serviceadresser 47

Kodeliste RC3 / Kodlista för RC3 48


Fjernbetjening - tv-funktioner

Kontrollampe ved programmering

af fjernbetjeningen

Drejeomskifter til betjening af TV, VCR,

DVD-optager/-afspiller eller SetTopBox

Tænd/sluk lyd

Vis timeroversigt

Menuen "Øvrige funktioner" vis/skjul

Indstilling af billedformat

EPG-programguide tænd/sluk

Vis/skjul menu

Tænd/sluk tekst-tv

V– / V+ lydstyrke lavere/højere

ved PIP: Placering af PIP-billedet

/i menuen: vælg / indstil

Rød tast: (1

Tænd/sluk stillbillede

Grøn tast:

Standardværdier billede/lyd

Forrige kanal (1

/i assistenten: tilbage

Direkte optagelse (1

Tænd/sluk stillbillede (1

(1 med Digital Recorder +

har disse taster andre funktioner,

se betjeningsvejledningen

til Digital Recorder

VCR

DISC-M

C-SET

TV

DVD STB

-Set

REC-MENU

RADIO

abc def

ghi jkl mno

pqrs tuv wxyz

DVD-AV

EPG AV

SV

-List

P+

TITLE

PIP

V– OK V+

P–

CARD

Tænd/sluk - til standby

Billedmenu vis/skjul

Lydmenu vis/skjul

Tænd/sluk radio (2

Direkte programvalg

/i menuen: Indtastning af tal eller bogstaver

Vis AV-udvælgelse

PIP (Billede-i-billede) vis/skjul

Tænd/sluk statusvisning

/i menuen: Skjul menuen

Vis stikordsfortegnelse

/i menuen: Infotekst vis/skjul

P+/P– programvalg næste/forrige

Vis programliste

/i menuen: bekræft/vis

Blå tast: Vis/skjul programinfo

Gul tast: sidste station

Næste kanal (1

Sluk stillbillede (1

Tænd stillbillede (1

(2 Radio kun ved DVB-modtagelse,

hvis stationen udsender dette

3 -


Kontrolenhed Spheros R 26 og R 32

(1 radio kun ved DVB-modtagelse, hvis stationen udsender dette.

Ellers skiftes til en lydindgang.

(2 kun ved udstyr med Digital Recorder.

- 4

Visning:

rød = standby

grøn = i drift

orange = i drift uden skærmbillede

(radio, EPG-dataregistrering eller programmeret optagelse)

forrige kanal,

i menuen: venstre�

Radio tænd/sluk (1 (tilbage til tv-funktion),

tænd radio fra standby

i menuen: nedad �

Vis menu,

i menuen: opad �

DR+

Tænd/sluk fjernsyn i standby

næste kanal,

i menuen: højre�

Statusvisning DR+ : (2

hvid = Digital Recorder er integreret, men ikke aktiv

(ingen optagelse, ingen afspilning)

grøn = Digital Recorder er aktiv

(timeshift-funktion eller arkiv-visning)

rød = Digital Recorder er aktiv

(arkiv-optagelse)

S P H E R O S


Kontrolenhed Spheros R 37

Visninger:

rød: standby

grøn: i drift

grøn og rød:

Programmeret optagelse,

EPG-dataregistrering eller radiofunktion

Common Interface

Hovedtelefon

S-VHS-tilslutning (AVS)

(f.eks. til camcorder)

Videoindgang (AVS)

Lydindgang højre

Lydindgang venstre

Vis menu,

i menuen: opad/nedad ��

forrige kanal,

i menuen: venstre�

næste kanal,

i menuen: højre�

S P H E R O S


+

5 -


Tilslutninger på bagpanelet af Spheros R 26

Hovedtelefon

S-VHS-tilslutning (AVS)

(f.eks. til camcorder)

Videoindgang (AVS)

Lydindgang højre

Lydindgang venstre

- 6

Common Interface

(1 digital satellittuner kan installeres

Euro-AV

(SCART)tilslutning

1

Antenne/kabel

analog/digital

Euro-AV

(SCART)tilslutning

2

Indgange for

komponentvideo

(Cb/Pb–Cr/Pr–Y)

Indgang for centerkanal (analog)

Lydindgang venstre/højre (analog)

Lydudgang venstre/højre (analog)

Paraboltilslutning (1

HDMI (DVI)-indgang

Digital lydudgang

Digital lydindgang

Hovedafbryder

Nettilslutning

Serviceport

VGA/XGA-indgang


Tilslutninger på bagpanelet af Spheros R 32 og R 37

Common Interface

Hovedtelefon

S-VHS-tilslutning (AVS)

(f.eks. til camcorder)

Videoindgang (AVS)

Lydindgang højre

Lydindgang venstre

(4 Vis menu,

i menuen:

næste/forrige ��

forrige kanal, (4

i menuen: venstre�

næste kanal, (4

i menuen: højre�


+

Hovedafbryder

Antenne/kabel PIP-Tuner (1

eller paraboltilslutning

(Sat-Tuner 1) (2

Antenne/Kabel

analog/digital

(Tuner 1)

Antenneudgang PIP-tuner (1

forbindes med tuner 1

89374.003 ANT-SAT

AUDIO IN AUDIOOUT

220-240V~

C L R L R

50/60Hz

13/18V /350mA

SD/HD-COMPONENTIN AUDIO DIGITAL

HDTV/PC IN

ANT-TV

AV 2

AV 1

5 V /80mA ( RGB / YUV)

C/P b b C/P r r Y IN OUT HDMI( DVI)

VGA/XGA SERVICE

Paraboltilslutning

(Sat-Tuner 2) (3

Euro-AV

(SCART)tilslutning

1

(1 kan installeres, er allerede installeret ved udstyr med Digital Recorder

(2 digital satellittuner kan installeres

(3 kan installeres ved udstyr med Digital Recorder

(4 kun ved Spheros R 37

Euro-AV

(SCART)tilslutning

2

Indgang for centerkanal (analog)

Lydindgang venstre/højre (analog)

Lydudgang venstre/højre (analog)

Drejefodsstyring

Indgange for

komponentvideo

(Cb/Pb–Cr/Pr–Y)

Digital lydindgang

Nettilslutning

Serviceport

VGA/XGA-indgang

HDMI (DVI)-indgang

Digital lydudgang

7 -


Velkommen

Tusind tak,

Hos Loewe tager vi udgangspunkt i teknik, design og brugervenlighed på allerhøjeste

niveau. Dette gælder både tv, video og tilbehør.

Dit nye fjernsyn er forberedt til den kommende tv-standard „HDTV“ (High Defi -

nition Television). Med sin billedskærm med høj opløsning og de fremtidssikre

digitale grænsefl ader HDMI bliver det muligt at se HD-indhold med fremragende

billedkvalitet. Det er derfor forsynet med det europæiske kvalitetsmærke „HD

ready“.

Digital-tv bliver mere og mere udbredt, terrestrisk, inden for kabelnetværk og

over satellit. Loewe tilbyder apparater, som er forsynet med DVB-T og DVB-C

(DVB-C ikke kun til Storbritannien). En digital satellittuner (DVB-S) kan installeres.

DVB, som er integreret i fjernsynet, betjenes med fjernbetjeningen over

fjernsynets menuer.

Vi har designet tv-apparatet, så det er let at betjene via menuer. Der vises

automatisk oplysninger om indstillingerne i menuerne, så du hurtigere kan

forstå dem.

Du kan fi nde svar på mange af dine tekniske spørgsmål i stikordsfortegnelsen

på dit tv. Hvis det er et spørgsmål om betjening af fjernsynsapparatet, kan du

gå direkte ind i en funktion via stikordsfortegnelsen. Dette sparer dig for at læse

detaljerede betjeningsvejledninger, og det er grunden til, at denne betjeningsvejledning

kun forklarer de vigtigste ting.

Tv-udstyr

I denne betjeningsvejledning beskrives maksimaludstyret (uden udstyr, som kan

installeres efterfølgende). Funktioner markeret med ✳ er ikke tilgængelige på

alle tv-apparater. Menuernes indhold kan variere afhængig af apparatets udstyr.

Du kan se, hvilket udstyr dit tv har i – „Tv‘ets udstyr“– i stikordsfortegnelsen

(tryk på tasten INFO, når fjernbetjeningen er indstillet til betjening af fjernsynet.

Hvis menuen ikke vises, kan den ses separat i stikordsfortegnelsen før „A“).

For Digital Recorder Plus med ekstra DVB-satellittuner forefi ndes en separat

betjeningsvejledning.

Leveringsomfang

• LCD-TFT-tv-apparat

• Fjernbetjening RC3 med 2 batterier

• Fod til placering af tv på bord

• Marketing- og servicekort

• Stofhylster

• Skærmrensningssæt (kun ved Spheros R32/37)


Denne betjeningsvejledning

- 8

Transport

Fjernsynet må kun transporteres i lodret stilling. Tag fat øverst og nederst ved

rammen uden at røre skærmen. LCD-skærmen er af hhv. glas og kunststof og

kan gå i stykker ved forkert håndtering. Hvis LCD-skærmen beskadiges og der

lækkes fl ydende krystal, skal der anvendes gummihandsker, når fjernsynet skal

bæres. Hvis væsken får kontakt med huden, skylles huden straks grundigt med

vand.

Placering

På vandret fl ade

Anvend den medfølgende fod. En monteringsvejledning er vedlagt foden. Læs

monteringsvejledningen igennem, før apparatet sættes op.

På vandret fl ade, drejeligt, for Spheros R 32/37

• Manuel drejelig bordplade til bordfod TS51, Loewe bestillingsnr. 89417001

• Bordfod-motorenhed, Loewe bestillingsnr. 88197B51.

Dertil benyttes et adapter-kit, Loewe bestillingsnr. 89117A00

På væg

• Vægbeslag WM52 for Spheros R 26, Loewe bestillingsnr. 64493A00

• Vægbeslag WM53 for Spheros R 32/37, Loewe bestillingsnr. 63493A10

Som faststående apparat til Spheros R 32/37

• Flat TV-F-Stand 3, Loewe bestillingsnr. 64498A00.

• Spheros Rack 1, Loewe bestillingsnr. 58490A01/M01.

Som drejeligt faststående apparat i skab til Spheros R 32/37

• Spheros Rack Cube 1, Loewe bestillingsnr. 61493A00/M00 + A30/M30.

• Spheros Rack Cube 1 TV, bestillingsnr. 62497A00/M00 + A30/M30.

• Spheros Rack Cube 2, Loewe bestillingsnr. 61494A30/M30.

Til Cube-Racks får man brug for et adapter-kit, Loewe bestillingsnr. 89117A00


Velkommen

Bemærk vedrørende LCD-skærm

Fjernsynet med LCD-skærm, som du har købt, opfylder de højeste kvalitetskrav

og er blevet kontrolleret for pixelfejl. På trods af stor omhyggelighed ved

fremstilling af displayene kan det af teknologiske årsager ikke udelukkes 100 %,

at nogle billedpunkter fremviser defekter. Vi beder om forståelse for, at sådanne

effekter ikke kan anses som apparatdefekter i garantiens forstand, sålænge de

ligger inden for de grænser, der er specifi ceret i normen.

Rengøring

Fjernsynet, billedskærmen og fjernbetjeningen må kun rengøres med en blød,

fugtig og ren klud (brug aldrig ætsende eller slibende rengøringsmidler).

Benyt hertil den pudseklud og det rengøringsmiddel, der følger med leveringen

(kun for Spheros R32/37).

Bemærk: Facaden må kun afmonteres af forhandleren.

Bortskaffelse

Emballage og karton

Du har købt et teknisk set førsteklasses produkt med lang levetid. Til bortskaffelse

af emballagen betaler vi i overensstemmelse med de nationale forordninger

repræsentanter for, at de afhenter emballagen hos forhandleren. Vi anbefaler

dog alligevel, at det originale karton og emballagen opbevares forsvarligt, så

apparatet ved behov kan transporteres optimalt beskyttet.

Apparatet

Vigtigt: EU-direktivet 2002/96/EG fastsætter den reglementerede

tilbagetagelse, behandling og anvendelse af brugte

elektroniske apparater. Gamle elektroniske apparater skal

derfor bortskaffes særskilt. Dette apparat må ikke smides ud

sammen med det normale husholdningsaffald!

Du kan gratis afl evere dit gamle apparat på genbrugsstationer

eller hos forhandleren, hvis du køber et nyt, lignende apparat. Yderligere

informationer om tilbagetagelse (også for ikke-EU-lande) kan fås hos de lokale

myndigheder.

9 -


Sikkerhedsanvisninger

For din egen sikkerhed og for at undgå skader på fjernsynet bør du læse

og overholde følgende sikkerhedsanvisninger:

• Dette fjernsyn er udelukkende beregnet til modtagelse og gengivelse af

billed- og lydsignaler.

• Apparatet er beregnet til anvendelse i hjem eller

kontor. Det må ikke anvendes i rum med høj

luftfugtighed (f.eks. bad, sauna) eller med meget

støv (f.eks. værksted). Hvis fjernsynet anvendes

udendørs, skal det beskyttes

mod fugt (regn, dryp, stænk,

dug). Beholdere med væske

eller tændte stearinlys må

aldrig placeres på eller over

fjernsynet.

Høj luftfugtighed eller kraftigt

støv kan forårsage lækstrøm

.

i apparatet, som kan udgøre

risiko for stød eller brand.

Garantien gælder kun ved anvendelse i de specifi cerede omgivelser.

• Hvis fjernsynet fl yttes fra kulde og ind i varmen, bør man vente mindst en

time, før fjernsynet tændes, så eventuel kondens kan nå at fordampe.

• Fjernsynet må kun tilsluttes et strømforsyningsnet med spænding og

frekvens som specifi ceret på apparatet og med det medfølgende netkabel.

Forkert spænding kan beskadige apparatet.

• Som alt elektronisk

udstyr kræver fjernsynet

luftcirkulation

til afkøling. Blokering

af lufthullerne kan

medføre risiko for brand.

Lufthullerne på bagsiden

må derfor aldrig dækkes

til. Genstande som avis,

dug og lignende må ikke

placeres på eller over

fjernsynet.

Ved placering i skab

eller reol skal der mindst

- 10

10 cm

10 cm 10 cm

være 10 cm til siderne og 10 cm over fjernsynet for at sikre tilstrækkelig

luftcirkulation.

Fjernsynet placeres, så det ikke udsættes for direkte sollys eller varme fra

f.eks. radiator.

.

• Fremmedlegemer som f.eks. metaldele, nåle, klips, væsker, voks eller lignende

må aldrig trænge ind gennem lufthullerne. Det kan medføre kortslutning

og risiko for brand. Skulle det alligevel ske, at noget trænger ind i apparatet,

skal du straks slukke for apparatet ved hovedafbryderen, trække stikket ud

og kontakte din Loewe-forhandler.

• Du må aldrig selv fjerne fjernsynets bagside. Service bør altid udføres af en

autoriseret tv-tekniker.

• Fjernsynet placeres på en fast, jævn og vandret fl ade. Ved placering i skab

eller reol må fjernsynet ikke rage frem over forkanten.

Brug kun originalt tilbehør, hvor det er muligt, f.eks. Loewe-vægbeslag og

-fod.

Børn bør aldrig betjene fjernsynet uden voksent tilsyn.

Børn bør ikke lege i umiddelbar nærhed af fjernsynet. Hvis fjernsynet væltes,

kan det forårsage personskader.

Der skal være nogen til stede, når fjernsynet er tændt.

• Fjernsynet må ikke placeres et sted, hvor det kan udsættes for rystelser.

Vibrationer med medføre skader.

• Under tordenvejr skal netledning og antenneledninger være trukket ud.

Overspændinger på grund af lynnedslag kan beskadige fjernsynet gennem

antenne eller strømnettet. Også før længere tids bortrejse trækkes antenneledninger

og netstik ud.

• El-kontakten skal være lettilgængelig, så fjernsynets netstik let kan tages ud

efter behov.

• Netledningen skal lægges, så den ikke beskadiges. Den må ikke bøjes,

lægges på skarpe kanter, trædes på eller udsættes for kemikalier; det sidste

gælder for hele apparatet. Et netkabel med beskadiget isolering kan give

stød eller udgøre brandfare.

• Når netstikket skal trækkes ud, holdes fast i selve stikket og ikke i kablet.

Ellers kan lederne i netstikket beskadiges og føre til kortslutning næste gang

apparatet tilføres strøm.


Ibrugtagning

Fjernbetjening

Batterier

For at isætte eller udskifte batterierne skal du trykke på pilen. Skub batterilåget

nedad og fjern det. Isæt alkaliske brunstensbatterier størrelse LR 03 (AAA) og

sørg for, at + og - vender korrekt.

Skub låget på igen nede fra.

Bemærk vedrørende bortskaffelse af batterier

De medfølgende originalbatterier indeholder ikke skadelige

stoffer som kadmium, bly og kviksølv.

Brugte batterier må ikke smides ud med husholdningsaffald.

De brugte batterier smides i de opsamlingsbeholdere, som er

opstillet i de fl este supermarkeder og lignende, eller afl everes

på genbrugsstationen.

Fjernbetjening indstilles til betjening af fjernsynet

DVD

VCR

TV

STB

Sæt drejeomskifteren på „TV

Betjening af andet udstyr beskrives fra side 39.

+

+

Tilslutninger

Strømforsyningsnet

Fjern afdækningerne på tilslutninger.

Fjernsynet tilsluttes til en 220-240V/50–60 Hz stikdåse. Netkablets lille stik stikkes

i strømfatningen bag på fjernsynet. Det store stik stikkes i vægkontakten.

Antenner

Antenneledning fra tagantenne/kabelanlæg eller stueantenne til DVB-T sættes i

ANT-TV (tuner 1 ved Spheros R 32/37).

ANT-TV ANT-SAT

ANT-TV ANT-SAT

220-240V~

50/60Hz?

220-240V~

50/60Hz?

TV

R

Spheros R 26

Spheros R

32/37

11 -


Ibrugtagning

Ved gode modtageforhold kan der til DVB-T anvendes en stueantenne. I

handlen tilbydes passive og aktive stueantenner. Ved en aktiv antenne fi nder

spændingsforsyningen sted over antennetilslutningen. Ved automatisk programmering

eller i „Tv-menu – Tilslutninger – Antenne DVB – Antenne DVB-T“ skal

forsyningsspændingen (5 volt) være indstillet tilsvarende.

Det er en fordel at anvende en antenne uden retningskarakteristik. Hvis

placeringen befi nder sig uden for det normale sendeområde, kan der ligeledes

anvendes en retningsantenne til forbedring af modtagekvaliteten.

Du kan få yderligere informationer om digitale stationer, der kan modtages i dit

område, hos din forhandler.

Hvis der ved Spheros R32/37 er blevet installeret en PIP-tuner, eller hvis den

allerede er integreret i apparater med Digital Recorder, skal antennen stikkes

ind i PIP-tunerens antenneindgang. PIP-tunerens antenneindgang skal tilsluttes

ANT-TV (tuner 1). Se fi gur side 7.

Ved installation af digital satellittuner 1 tilsluttes satellitantenneanlægget til

ANT-SAT.

Ved installation af digital satellittuner 2 (kun i forbindelse med Digital Recorder+)

tilsluttes et antennekabel fra f.eks. antenneomskifteren og Twin-LNC til de

to SAT-bøsninger.

Ved lægning af kablerne anvendes kabelholderne forneden på fjernsynet.

Afdækningerne til tilslutningerne sættes på igen på fjernsynet.

Håndtering af stofhylster

Det medfølgende stofhylster anvendes

til at bringe orden i netkabler,

antennekabler og kabler fra andre

elektronikkomponenter. Hylstret

med kabler føres hen til stikdåserne.

Dermed bliver en elegant

lægning af kablerne mulig.

Stofhylstrets diameter øges, hvis

det skubbes sammen i længden (se

billede). Det gør det nemmere at føre kabler med stik igennem.

- 12

Anvendelse af Common-Interface-modul

(Kun ved varianter med CI-stikplads)

For at kunne modtage kodede digitale programmer skal Common-Interface-modulet

(CI-modul) og smart-kortet placeres i den passende stikplads på fjernsynet.

CI-modul og smart-kort kan købes hos forhandleren. Stikpladsen befi nder sig

på bagsiden af fjernsynet, se billede på side 6/7.

1. Sørg for, at fjernsynet er slukket på hovedafbryderen, eller træk stikket ud af

stikkontakten.

2. Skub først smart-kortet ind i

CI-modulet til anslaget. Siden

med den guldfarvede kontaktchip

skal vende mod den side

på modulet, som er forsynet

med udbyderens logo. Pile

angiver, hvordan kortet skal

føres ind. Læs også installationsvejledningen, som er

vedlagt smart-kortet.

3. Skub forsigtigt CI-modulet (1 Udstøderknap

med kontaktsiden fremad

ind i stikpladsen. Logoet på Common-Interfacemodulet

skal kunne ses.

Sørg for, at modulet ikke sætter sig fast. Brug ikke

vold.

CI-Modul

Når modulet er på plads, kommer udstøderknappen

ud.

(1 CI-modul og smart-kort følger ikke med apparatet.

Disse kan som regel købes hos forhandleren.

Tænde

Kontaktside

Tryk på hovedafbryderen (ved Spheros R 37 tændes apparatet med det samme,

den grønne lampe lyser).

Ved Spheros R 26/32:

Nu lyser den røde lampe på apparatet (standby).

Tænd for apparatet med kontakten, som er integreret i displayet

(andre betjeningsmuligheder, se side 14).


COMMON INTERFACE


Ibrugtagning

Automatisk stationsprogrammering

Automatisk stationsprogrammering af fjernsynet sker første gang, det tændes.

Følg instruktionerne i menuerne.

OK

OK

En indstilling vælges ved at trykke på en pil ...

... og bekræft indstillingerne ved at trykke på tasten OK.

Derefter kommer du til næste menu.

Tilbage til forrige menu.

1. Vælg først menusprog for dit apparat.

2. Ved at trykke på tasten OK kommer du til menuen „Tilslut antennekabel

(-kabler)“. Hvis du vil modtage digitale stationer over satellit, vælges

„DVB-S“, bekræft med den gule

farvetast. Hvis du også vil modtage

terrestriske stationer (DVB-T), markeres

„DVB-T“. Hvis du også markerer

„Antenne/kabel (analog)“, kan

de traditionelle analoge stationer

ligeledes søges og gemmes. Hvis

du vil modtage digitale stationer fra

Når tv'et tages i brug

Tilslut antennekabel (-kabler)

Antennekabel (-kabler): til antennebøsning(n):

Antenne/kabel (analog) ANT TV

DVB-T ANT TV

DVB-C ANT TV

DVB-S ANT SAT

Tilslut/fjern

OK Fortsæt Tilbage

kabelnettet, markeres „DVB-C“ med den gule farvetast.

3. Angiv hvilket land du befi nder dig i.

4. Hvis du har markeret „DVB-T”, kommer du hen til menuen „Antenne DVB-T“.

Hvis du bruger en aktiv antenne, så markér „ja (5 volt)“.

5. I menuen „Ændr satellitanlæg“ vælger du i overensstemmelse med dit

satellitantenneanlæg.

Bemærk: Spørgsmål vedrørende satellitantenneanlægget og antenneindstillinger

rettes til antenneinstallatøren eller forhandleren.

6. Vælg den satellit, som antennen er rettet mod, f.eks. ASTRA1.

Hvis du kun modtager en satellit...

7. I følgende menu anføres, om programsøgningen skal ske i High og Lowbåndet

(„Ja“) eller kun i Low-båndet („Nej“).

Bemærk: Ved de fl este satellitter kræves en programsøgning i begge bånd.

8. For Low-båndet og High-båndet er standardfrekvenserne 9750 MHz (9,75

GHz) og 10600 MHz (10,6 GHz) fastsat.

Hvis din satellitantenne er forsynet med LNC (LNB) med afvigende oscillatorfrekvens,

indtastes den tilsvarende frekvens for hhv. Low- og High-båndet.

Bemærk: Den korrekte visning af modtagefrekvenserne er afhængig af

denne indstilling i Tv-menu – Indstillinger – Stationer – Manuel indstilling!

9. Med de før udførte indstillinger bør du modtage et billede med lyd (kun ved

ASTRA 1 og HOTBIRD). Tryk så på OK.

10. I menuen „Forprogrammering“ vælges forprogrammering fra fabrikkens side

til en hurtig programmering af satellitstationer.

For at være sikker på at alle stationer, der aktuelt kan modtages, søges og

gemmes, vælges her „Nej“.

Symbolrater: Standardsymbolraterne 22000 og 27500 er fastsat. Hvis du

vil modtage stationer med andre symbolrater, indtastes her de pågældende

værdier med fjernbetjeningens nummertaster.

11. Med OK får du en oversigt over indstillinger, som den automatiske programmering

skal fi nde sted med.

12. Tryk på tasten OK igen, programsøgningen starter. Apparatet søger, sorterer

og gemmer alle fjernsynsstationer, som kan modtages, i overenstemmelse

med dine indstillinger og de tilsluttede antenner.

13. Når fjernsynsstationerne er gemt, får du en tilsvarende meddelelse.

14. Med OK søges radiostationer.

15. Fjernsynet søger, gemmer og sorterer alle radiostationer, som kan modtages

med dit antenneanlæg.

16. Til sidst tilmelder du videoenheder, dekoder og lydanlæg ved hjælp af

tilslutningsmenuen og tilslutter disse til fjernsynet i overensstemmelse med

det viste tilslutningsskema. Hvis du senere vil tilslutte fl ere apparater, kan du

fra side 32 fi nde yderligere informationer.

Du kan til hver en tid gentage den første ibrugtagning, f.eks. hvis du skal fl ytte.

Hent stikordsfortegnelsen frem med tasten INFO (i tv-drift, hvis der ikke er

åbnet nogen menu). Vælg så stikordet „Gentag ibrugtagning“ (dette er også

anført separat før A). Med OK kan du så starte den første ibrugtagning.

Programsortering

Du kan til hver en tid senere ændre den automatiske programsortering efter

behov, se „Tv-menu –Indstillinger– Stationer– Rediger stationer“

(ikke ved DVB-T-sendere i Storbritannien).

13 -


Ibrugtagning

Placering af DVB-T-antenne

Hvis du med en stueantenne modtager en eller fl ere DVB-T-stationer med billed-

og lydforstyrrelser, bør du ændre antennens placering.

For at fi nde den bedst egenede placering af antennen er fjernsynet forsynet

med en visning af signalkvaliteten C/N og signalstyrken Level.

Du kan spørge din forhandler om, på hvilke kanaler og frekvensbånd (VHF eller

UHF) digitale fjernsynsstationer udsendes i dit område.

Der overføres fl ere digitale stationer til en kanal.

Vælg fjernsynskanal

1. „Tv-menu“ hentes frem med tasten MENU.

2. Med�� vælges „Indstillinger“, til menulinien nedenunder med �.

3. Vælg „Stationer“, til menulinien nedenunder med �.

4. Vælg „Manuel indstilling“ og hent menuen frem med OK

(i Storbritannien fungerer den manuelle indstilling til DVB-T ikke).

- 14

Manuel indstilling

Signakilde

Kanal

Frekvens

Navn

Båndbredde

C/N 96

Tv-menu

Indstillinger

INFO END

Stationer Børnesikring Timer-funktioner Sprog

Manuel indstilling ...

DVB-T

E05

177.50 MHz

Test

7 MHz

Level 99

DVB-C Antenne/kabel (analog)

5. For digitale stationer vælges „Signalkilde – DVB-T“.

6. Med nummertasterne indtastes det pågældende kanalnummer.

Afhængig af den valgte kanal og land indstilles den tilhørende båndbredde

på 7 eller 8 MHz automatisk. Båndbredden bør kun ændres i undtagelsestilfælde,

hvis kanalrasteren i dit område afviger fra standarden.

Hvis du modtager en digital station, vises signalkvaliteten C/N med en bjælke/talværdi

og signalstyrken med Level. Antennens placering er optimal, når

der vises høje værdier (lange bjælker) for signalkvaliteten og signalstyrken.

7. Antennen placeres, så der opnås en maksimal talværdi/bjælke.

8. Hvis der på den indstillede kanal ikke fi ndes noget signal, kan du ved at

trykke på den blå farvetast starte en frekvenssøgning i det valgte bånd (VHF

eller UHF).

9. Prøv andre kanaler, hvor der i dit område overføres digitale stationer terrestrisk.

Ved den svageste station placeres antennen, så der opnås en maksimal

talværdi/bjælke.

10. Når antennen er placeret, anbefaler vi søgning efter alle stationer over

„Søgeassistent“ (Tv-menu – Indstillinger – Stationer – Søgeassistent).

Daglig anvendelse

Tænd/sluk

Dit fjernsyn er udstyret med en energibesparende øko-standbyfunktion. I

standby forbruges meget lidt strøm. Hvis du vil spare endnu mere strøm, slukkes

helt for fjernsynet på hovedafbryderen. Bemærk dog, at EPG-data (elektronisk

programguide) går tabt og at eventuelle programmerede optagelser over fjernsynet

ikke gennemføres.

Sluk til standby

Når fjernsynet er tændt, kan det bringes i standby ved at

trykke på fjernbetjeningens blå on/off-tast eller ved hjælp af

displayfeltet på apparatet. Den røde lampe på tv-apparatet

lyser. Hvis den lyser orange eller hvis begge lamper lyser, grøn

og rød, ved Speros R 37, er der programmeret en videooptagelse,

indlæses der EPG-data eller radio uden skærmdisplay er

aktiveret.

Tænd fjernsynet

Fra standby tændes fjernsynet med den blå on/off-tast eller

med fjernbetjeningens nummertaster

(1 – 99).

Eller ved Spheros R 26/32 anvendes kontakten på apparatet,

som er integreret i displayet.

Displayet lyser så grønt.


OK

RADIOEller du kan tænde fjernsynet ved hjælp af OK, hvor du kan se

programoversigten og vælge program.

Tænd radio

Med tasten RADIO på fjernbetjeningen

eller ved Spheros R 26/32:

Med R på betjeningsringen på fjernsynet tændes for radioen.

Displayet lyser ikke mere, hvis du slukker for fjernsynet på hovedafbryderen.

Ved Spheros R 26/32: Hvis fjernsynet er blevet slukket for med hovedafbryderen,

og du vil tænde for det igen, skal du først bringe fjernsynet i standby ved at

trykke på hovedafbryderen og derefter tænde for det igen med en af ovennævnte

metoder.


Daglig anvendelse

Skift kanal

... med tasterne P+/P– på fjernbetjeningen

P+

V- OK V+

P–

Forrige/næste kanal

Ved skift vises kanalnummeret nogle få sekunder.

Hvis der overføres andre sprog ved DVB-stationer, vises valg af sprog-/lydsystem

under kanalvisningen. Hent valg af sprog-/lydsystem frem med den grønne

farvetast og vælg med ��.

... med fjernbetjeningens nummertaster

Apparatet har en dynamisk hukommelse med 1680 pladser. Hvis der er gemt

færre end 10 stationer, skal der bare indtastes et tal, ved op til 99 stationer 2

tal, ved op til 999 stationer 3 tal (se i programlisten, hvor mange stationer der

er gemt i hukommelsen).

pqrs

lang


abc pqrs

kort kort lang

abc pqrs tuv

alle kort

41 ZDF Eifellandschaft 21:00 – 21:45

Valg af sprog/lyd

1-cifret station

Nummertasten 0 – 9 for den ønskede station trykkes et

sekund, og kanalen skifter straks.

Eller tryk kort på nummertasten 0 – 9, og kanalen skifter

efter 2 sekunder (skifter straks, hvis der er gemt færre end

10 stationer).

2- og 3-cifrede stationer

Tryk kort på de(n) første nummertast(er), tryk så et sekund

på den sidste nummertast, og kanalen skifter straks.

Eller tryk kort på alle nummertaster, og kanalen skifter

efter 2 sekunder (skifter straks, hvis der er gemt op til hhv.

99 eller 999 stationer).

4-cifret station

Tryk kort på de 4 nummertaster, og kanalen skifter straks.

... med programoversigt

OK

OK

AV

...

wxyz

OK

Hent programoversigt frem med OK

Vælg station (om muligt, vises den valgte station som et lille

billede)

eller ...

... vælg med nummertaster

vis den valgte station

Programoversigt Numerisk

COMP. IN

6 3SAT

HDMI/DVI

7 S–RTL

VGA

8 N–TV

AVS

9 DSF

DVD

10 TM3

VCR

11 PRO7

0 VIDEO

12 RTL 2

1 ARD

OK 13 WDR 3

2 ZDF

14 BR

3 SAT.1

15 HR

4 RTL

16 MDR 3

5 VOX

17 N 3

21:00 - 21:45 Eifellandschaft

OK Skift til Afspil programmer END

0 ... 9 Vælg station Rediger stationer

Rediger sortering

blå tast: sorterer alfabetisk/efter grupper/nummerorden

Programoversigt Alfabetisk

COMP. IN

HDMI/DVI

VGA

AVS

DVD

VCR

ARD

CNN INT.

CAM

DELUXE

DSF

EUROSPRT

HOT

HR

BR-ALPHA

BR3

KIKA

21:00 - 21:45 Eifellandschaft

OK Skift til Afspil programmer

a ... z Vælg bogstav Rediger stationer

Rediger sortering

Ved alfabetisk visning: Indtast bogstav (som på tastaturet på mobiltelefon),

vælg med ���� og vis med OK.

Ved gruppevisning (sortering efter stationskæder, kun ved apparater med DVB,

ikke ved DVB-T-stationer i Storbritannien): Indtast gruppenummer, vælg med

���� og vis med OK.

Digitale stationer er mærket med D , kodede stationer med D .

Stationer med børnesikring er mærket med .

OK

END

15 -


Daglig anvendelse

Generelle informationer om menubetjening

Menuer vises ved hjælp af tasten MENU eller tasterne for specielle menuer

og kan lukkes igen med disse taster eller tasten END. Menuen vises nederst

på skærmen. Øverst vises yderligere informationer om det valgte menupunkt.

Menuerne navigeres med cursoren����. Indstillinger foretages med��.

Indstillingerne gemmes, når menuerne lukkes.

Eksempel på menubetjening

Her vises menunavigering med Tv-menu som eksempel. I den mørkeblå ramme

på fjernsynet vises, hvilke taster du skal bruge.

MENU Vis Tv-menu (ved tv-funktion).

- 16

OK

OK

OK

OK

Billede

Her indstilles: Kontrast, farve, lysstyrke, billedindstilling, skarphed,

billedformat.

Tv-menu

Billede

Lyd

Billedindstilling ...

I Tv-menu vælges funktion, f.eks. „Lyd“ (for lydindstillinger).

Med� fl yttes menupunkter vist til højre til den mørkeblå

ramme, med � fl yttes menupunkter vist til venstre.

Billede

Tv-menu

Lyd

Optagelse Tilslutninger

Diskant ...

Indstillinger

Vælg lydfunktioner med � eller OK, og lydindstillingerne

vises.

Tv-menu

Lyd

Diskant

4

Bas

flere ...

INFO END

INFO END

I lydmenuen vælges en funktion med ��, f.eks. „Bas“ (for

mere eller mindre bas).

Tv-menu

Lyd

Diskant Bas

6

��


flere ...

Optagelse

Tilslutninger

INFO END

Indstillinger

INFO END

Bassen indstilles ved at vælge justeringsbjælken nedenunder

med �eller OK.

OK

OK

OK

OK

OK

OK

END

Tv-menu

Lyd

Bas

6

Vælg et basniveau med ��.

Hvis du vil ændre andre lydindstillinger, fl yttes op til „Bas“

med �og vælg f.eks. „Flere“ med ��. Du kan også fl ytte

længere op til „Lyd“ med � og vælge andre indstillinger i

Tv-menu (f.eks. billedindstillinger).

Bas

Med OK vises fl ere lydindstillinger.

Bas

Med �� vælges en lydindstilling, f.eks. „Lydstyrkeautomatik“

og ...

... indstillingen for lydstyrkeautomatik vælges med �.

Vælg lydstyrkeautomatik „til“ med ��.

fra

Tryk på tasten END for at lukke menuen.��


INFO END

Tv-menu

Lyd

INFO END

flere ... OK

Diskant

Tv-menu

Lyd

Højttaler-lyd Hovedtlf.-lydstyrke Hovedtelefon-lyd

Stereo ...

efon-lyd

Tv-menu

Lyd

Lydstyrkeautomatik AV-udgangslyd Maks. lydstyrke

fra ...

Tv-menu

Lyd

Lydstyrkeautomatik

fra

Tv-menu

Lyd

Lydstyrkeautomatik

til

INFO END

Lydstyrkea

INFO END

Balance

INFO END

INFO END

Foruden den viste tv-menu kan andre menuer åbnes, når tv-funktionen er

aktiveret:

Vis lydmenu direkte.

Vis billedmenu direkte.

Lynvisning af Image+ ✳ , tekst-tv undertitel, personlige tekst-tvsider,

hovedtelefon-lydstyrke, Afspil programmer og fl yt billede

vertikalt.

Grøn tast: Vis standardværdier for billede og lyd.

P+

V– OK V+

P-

til

Under lydstyrke fi ndes andre lydindstillinger som lyd via,

lydindstilling, lydeffekter og loudness. Mens lydstyrkevisningen

vises, trykkes på tasten �eller OK.


Daglig anvendelse

Til infosystem ...

Til hvert menupunkt vises en infotekst øverst på skærmen, som hjælper dig ved

indstillingen. Du behøver altså ikke at læse efter i betjeningsvejledningen. Her

vises med programsøgning som eksempel, hvordan det gøres:

MENU Hent Tv-menu frem.

OK

Vælg „Indstillinger“.

Indstillinger

Her kan De automatisk eller manuelt søge efter programmer og vælge

menusprog samt indstille timer-funktioner, børnesikring, skærmmenuer

osv.

Tv-menu

INFO END

tninger Indstillinger Billede Lyd Optagelse Tilslut

Stationer ...

I dette eksempel kan du se, hvilke muligheder der gemmer sig under „Indstillinger“.

Hvis du f.eks. vil søge efter nye stationer, vælges „Stationer“ i

OK

linien nedenunder med �.

Stationer

Menuen indeholder automatisk programsøgning og manuel

programindstilling. De kan sortere programmerne på ny, indtaste og ændre

programnavne og slette programmer.

Tv-menu

Indstillinger

INFO END

Stationer Børnesikring Timer-funktioner Sprog Øvrige

Søgeassistent ...

I infoteksten vises, hvilke indstillinger du kan foretage under „Stationer“.

OK

Med � vælges linien nedenunder, f.eks. „Søgeassistent“.

Søgeassistent

I denne menu kan De automatisk søge efter programmer efter

forskellige kriterier.

Hvis De f.eks. vil søge efter programmer fra en anden programplads eller

til en anden position, vælger De "Ændr indstillinger".

.

Infoteksten forklarer, hvordan du skal gå frem.

Tv-menu

Indstillinger

Stationer

INFO END

Søgeassistent Manuel indstilling Rediger stationer

Infoteksterne er fra fabrikkens side indstillet til altid at blive vist (automatisk info

„ja“). Du kan slå infoteksterne fra med tasten INFO.

Du kan også indstille fjernsynet, så du ved behov kan hente infoteksterne frem

med tasten INFO (automatisk info „nej“). Indstillingen til at slå automatisk info

til eller fra ligger under „Tv-menu under Indstillinger – Øvrige – Skærmmenuer

– Automatisk info – ja/nej“.

17 -


Daglig anvendelse

Til stikordsfortegnelse ...

Over stikordsfortegnelsen har du direkte adgang til mange betjeningsfunktioner.

Derudover kan du fi nde mange informationer om fagbegreber vedrørende

fjernsynet. Før den alfabetiske sortering er menusprog, tv‘ets udstyr og gentag

ibrugtagning anført.

- 18

INFO

Ved tv-funktion (uden yderligere skærmmenuer) hentes

stikordsfortegnelsen frem.

Informationer om det valgte stikord vises øverst på skærmen. Hvis OK-symbolet

vises ved den valgte linie, kan du med tasten OK komme direkte hen til menuen

og indstille eller vælge.

Sådan vælges et stikord:

abc

... wxyz

OK

P+

V- OK V+

P–

OK

I menuen "TV menu >Indstillinger >Sprog" kan De vælge Deres sprog til

betjening af tv-apparatet.

Stikordsfortegnelse

Sprog

Gentag ibrugtagning

Tv'ets udstyr

*

Afbrydelse af lyden

Aktivt vindue (PIP)

Andet udstyr

Automatisk stationsprogrammering

OK Udfør �� Forrige/næste bogstav

P+

a ... z Vælg bogstav P– Side �/�

Begyndelsesbogstavet indtastes med fjernbetjeningens nummertaster

(som på tastaturet på en mobiltelefon);

eller

med��kommer du til forrige/næste bogstav,

eller

med P+/P– kommer du en side frem eller tilbage

og med��kommer du fra linie til linie.

OK

END

Du vil f.eks. have at fjernsynet skal slukke automatisk:

Vælg stikordet „Sluk“ – „Automatisk“.

OK

De kan indstille tv-apparatet til at slukke til standby en enkelt gang eller hver

dag på et angivet tidspunkt.

Stikordsfortegnelse

Scart-bøsning

Skarphed

Sluk

Automatisk

Manuelt

Split screen

Sprog

Menusprog

OK Udfør �� Forrige/næste bogstav

a ... z Vælg bogstav P+

P– Side �/�

Med tasten OK vises „Sluk“ – „Automatisk“.

Sluk én gang

Hvis tv'et skal slukke (gå i standby) automatisk én gang, vælger De "ja"

og indtaster klokkeslættet.

Tv-menu

Indstillinger

Timer-funktioner

INFO END

Sluk én gang Sluk hver dag Tænd én gang Vækning

nej ...

Menuen „Timer-funktioner“ vises (i Tv-menu – Indstillinger). Du kan nu vælge

mellem „Sluk én gang“ og „Sluk hver dag“ og indtaste en tid.

OK

END


Daglig anvendelse

Justering af lyden

Lydstyrke og andre ofte brugte lydindstillinger

P+

V– OK V+

P-

OK

OK

OK

Justering af lydstyrke

med � eller OK vises fl ere lydindstillinger ...

og vælges med �� ...

med � fl yttes til den ønskede indstilling ...

OK ... og der vælges/indstilles med ��.

Ved lydindstilling tilpasses klangbilledet til stationens lyd. Ved lydeffekter kan

et Dolby Pro Logic Signal ekspanderes til et virtuelt surroundsignal med „Dolby

Virtual“, eller med „Panorama“ kan en stereolyd blive genstand for en virtuel

basisudbredelse af højtalerne.

Tænd/sluk lyd

Andre lydindstillinger:

OK

OK


styrke

normal

Sluk lyden;

Tænd lyden: Tryk på tasten igen eller skru op/ned for lyden.

Vis lydmenu

Lydstyrke ...

24

Lydstyrke Lydinstilling Lydeffekter Loudness

24

Lydinstilling Lydeffekter Loudness

Lyds

normal ...

Lydinstilling

Pop Klassisk

Lyd fra

Lyd til

Lyd

Diskant

4

Vælg en lydindstilling, som ønskes justeret, med �� og fl yt

til den ønskede indstilling med � ...

Lyd

Bas

6

og vælg/bekræft med ��.

Sprog no

flere ...

INFO END

Lydindstillinger: Diskant og bas. Afhængig af hvad der er tilsluttet (AURO,

HiFi-forstærker), vises forskellige menupunkter. Under „fl ere ...“ fi ndes valgmuligheder

vedrørende lyd for højtalere og hovedtelefoner, lydstyrkeautomatik,

hovedtelefoners lydstyrke, AV-udgangslyd, maks. lydstyrke og balance.

Bas

INFO END

Billedindstillinger

OK

OK

Vis billedmenu

Billede

Billedindstilling Kontrast

normal ...

Vælg en billedfunktion, som ønskes justeret, med �� og fl yt

til det ønskede emne med �...

Billede

Farve

6

... og vælg/bekræft med ��.

Billedindstillinger: Billedindstilling, kontrast, farve, skarphed. Under „fl ere ...“

fi ndes lysstyrke, Image+ ✳ , billedformat, fl yt billede vert., auto-format og fi lmmodus

DMM ✳ .

Betjening direkte på fjernsynet

Betjeningsenheder på apparatet er vist på side 4 og 5.

Kanalskift på fjernsynet

Næste kanal: Med tasten +

Forrige kanal: Med tasten –

Farve

Skarphed flere ...

Tænd/sluk for radio eller skift til radio

Med et tryk på R, tændes eller slukkes radioen (ikke ved Spheros R 37).

Flere funktioner over menuen

Ved radio- eller tv-funktion kan lydstyrke, lysstyrke, kontrast, billedformat og

program indstilles. „Service“ er bestemt til kundeservice.

med tasten M eller vises menuen

Med – eller + vælges den funktion, der skal indstilles

med R eller fl yttes til den ønskede indstilling

INFO END

INFO END

Betjening på selve tv'et

Driftsart

TV

Lydstyrke Lysstyrke Kontrast Billedfor

tsart

Betjening på selve tv'et

Lydstyrke

24

Lysstyrke Kontrast Billedformat Program

Betjening på selve tv'et

Lydstyrke

18

Med – eller + markeres/vælges.

Med M eller kommer du et niveau op og kan vælge andre

funktioner med – eller +.

19 -


Betjening af tv

Tv-funktion

Ved den indledende ibrugtagning og den daglige betjening er fjernsynet indstillet

til tv-funktion. Det er også tilfældet, når ingen af de andre funktioner, såsom

EPG, Tekst-tv, PIP eller Radio, er valgt.

Hver funktion har egen menu med særlige funktioner tildelt farvetasterne.

Menuen vises ved at trykke på tasten MENU.

Farvetasternes funktion i tv-indstilling

Vis statusdisplay

- 20

END

rød: Fjernsynsbilledet bliver til stillbillede. Tryk igen på denne

tast for levende billeder. Hvis fjernsynet er forsynet med digital

Recorder, vises DR-arkiv.

grøn: hent personlige værdier/fabriksværdier for billede og

lyd, gem billede og lydværdier som personlige værdier.

Standardindstillinger

INFO END

Kald personlige værdier OK Kald fabriksværdier Gem som pers

OK Udfør

gul: Hent sidst sete kanal. Du kan skifte hurtigt frem og tilbage

mellem to kanaler med denne tast.

blå: Vis programinfo.

Programinfo 14:43

END

Detaljeret info OK Detaljeret info (tekst-tv) Programo

Vis/skjul status

1 ARD Eifelland 14:30 - 15:15

1 ARD Eifellandschaft 14:30 - 15:15 Stereo

14:42 Tænd-tid 20:00

Valg af sprog/lydl

Sluk-tid 23:00

I den øverste linie vises navnet på udsendelsen og lyden. Derunder vises fl ere

funktioner, som kan vælges i „Tv-menu – Indstillinger – Øvrige – Skærmmenuer“

(ur, lyd, tænd-tid og sluk-tid).

DVB-programudbydere kan tilbyde yderligere valgmuligheder for hver udsendelse

til statusdisplayet. Sådan kobles den pågældende farvetast eller tasten TEXT

ind:

TEXT

rød: Kanalvalg ved udbydere af fl ere kanaler.

grøn: Sprog/lydvalg.

gul: Tidsvalg.

blå: Børnebeskyttelse.

DVB-undertekst.

Hvis du trykker på en af farvetasterne eller tasten TEXT, mens statusdisplayet

vises, vises den tilhørende valgmenu.

Statusdisplayets undertekster refererer udelukkende til „DVB-undertekst“ og

tilbydes ikke af alle stationer. Det afhænger af den pågældende station, hvilke

funktioner du kan se (mange stationer overfører undertekster ved hjælp af

tekst-tv).

Statusdisplayet vises automatisk, hvis der starter en ny udsendelse med andre

funktioner end den forrige udsendelse.

Bemærk:

• I lydoversigten betyder Mono!, at der manuelt er skiftet fra f.eks. stereo til

mono.

• Valgmenuerne er kun tilgængelige, sålænge statusdisplayet vises. Du kan

dog til hver en tid hente dem frem igen ved at trykke på tasten END på

fjernbetjeningen.

• Nogle af de oven for nævnte funktioner er ikke mulige ved DVB-T-stationer i

Storbritannien.

Vis stikordsfortegnelse

INFO

Vis stikordsfortegnelse

I menuen "TV menu >Indstillinger >Sprog" kan De vælge Deres sprog til

betjening af tv-apparatet.

Stikordsfortegnelse

Sprog

Gentag ibrugtagning

Tv'ets udstyr

*

Afbrydelse af lyden

Aktivt vindue (PIP)

Andet udstyr

Automatisk stationsprogrammering

OK Udfør �� Forrige/næste bogstav

P+

a ... z Vælg bogstav P– Side �/�

Du kan fi nde yderligere informationer om stikordsfortegnelsen på side 18.

OK

END


Betjening af tv

Vis øvrige funktioner

Vis timeroversigt

Vælg billedformat

Flyt billede vertikalt

OK

Tv-menu

MENU

Vis øvrige funktioner som Image+ ✳ , størrelse på tekst-tv-undertitel,

personlige tekst-tv-sider, hovedtelefon-lydstyrke og

afspil programmer.

Hvis der er programmeret optagelser, kan du her se, hvornår

hvilken udsendelse optages.

Fjernsynet vælger automatisk det optimale billedformat, når

auto-format er aktiveret. Hvis du vil indstille et andet format,

trykkes så ofte på denne tast, indtil det ønskede billedformat

vises, eller vælg format med ��.

For at kunne se tekst under billederne kan billedet ved billedformaterne

„Panorama“, „Cinema“ og „Zoom“ fl yttes op eller

ned med��.

Vis tv-menu

Øvrige funktioner

INFO END

Image+ Tekst-tv undertitel Personlige tekst-tv-sider

fre ...

Timeroversigt Fr 12.09./14:12

12.09. 18:00-18:30 3SAT Die Köchin, die Putzfrau und d

TEXT

Detaljer Ny optagelse Ændr

Slet

Billedformat

16:9

Panorama

Cinema

Zoom

Billed- og lydindstillinger er beskrevet på side 19. Tv-menu tilbyder fl ere muligheder

for optagelse, tilslutninger og for indstillinger af fjernsynet

4:3

END

INFO

Tv-menu

INFO END

Billede

Lyd Optageassistent Tilslutninger Indstillinger

Billedindstilling ...

Er der registreret en optager, kan du under

„Optageassistent“ fi nde følgende menuer:

Optageassistent til programmering af nye optagelser

• Via EPG • Via tekst-tv • Manuelt

Du kan fi nde yderligere informationer om programmeret optagelse på side 33.

Timeroversigt

Her kan du fi nde en liste over de kanaler, der er programmeret til optagelse.

Du kan ændre oplysningerne eller annullere en programmeret optagelse og

programmere nye optagelser.

Optagelse-fremløbstid / Optagelse-efterløbstid

Ved optagelser uden VPS kan der optages lidt længere før og/eller efter for at få

det hele med i tilfælde af ændringer i sendetiden.

Under „Tilslutninger“ kan du fi nde følgende funktioner:

Nyt udstyr/ændringer (tilslutningsassistent)

Tilslutningsassistenten hjælper ved tilslutning og registrering af udstyr som

videooptager, dvd-afspiller/optager, camcorder/digitalkamera, betalings-tv-dekoder,

udstyr med komponentvideosignaler og digitale HDMI/DVI-signaler.

Antenne DVB

• Antenne DVB-T • Antenne DVB-S (1

Se side 13 og 14 for yderligere informationer.

Digital Link Plus

Overførsel af programdata fra fjernsynet til video-/dvd-optager, hvis der er

tilsluttet en optager med Digital Link Plus.

Øvrige (tilslutninger)

• AV-standard for tilslutningerne indstilles manuelt (hvis det ikke genkendes

automatisk).

• „Tilordn Audio Digital“ til en AV-indgang.

• „Tillad koblingsspænding“ for direkte visning af den tilsluttede kilde via

SCART under videoafspilning.

• RGB-skift til AV2 for direkte visning af RGB-signaler uanset den valgte tvkanal.

• Vælg dekoderstationer og indstil lydkodning.

Under „Indstillinger“ kan du fi nde følgende funktioner:

Stationer

Her kan du søge og gemme nye stationer automatisk eller manuelt. I „Rediger

stationer“ kan du sortere eller slette stationer og omdøbe dem (ikke ved DVB-Tstationer

i Storbritannien).

• Søgeassistent • Manuel indstilling • Rediger stationer

(1 Kun ved apparater med DVB-S

21 -


Betjening af tv

Børnesikring

Du kan spærre fjernsynet „øjeblikkeligt“, „hver dag“ i et ønsket tidsrum eller

„aldersafhængigt“ for DVB-udsendelser med aldersbegrænsning.

Du kan her fastsætte et hemmeligt nummer, som skal indtastes for at kunne se

de spærrede udsendelser.

Timer-funktioner

Fjernsynet kan programmeres til at slukke på et forvalgt tidspunkt eller til at

tænde med radio eller tv for at vække dig eller minde dig om en udsendelse.

Hvis du ikke bekræfter, at du er til stede, sørger en sikkerhedsforespørgsel for, at

tv-apparatet slukker igen efter 5 minutter.

• Sluk én gang • Sluk hver dag • Tænd én gang

• Vækning ma-fr • Vækning lø • Vækning sø • Vækning med ✳ • Lydstyrke

vækning

Sprog

Hvis du ønsker et andet menusprog, vælges et andet sporg i menuen „Sprog“.

Sådan indstilles det ønskede sprog:

1. Tryk på tasten INFO (stikordsfortegnelse), vælg det første stikord (er anført

før A).

2. Vis sprogmulighederne ved at trykke på tasten OK.

3. Det ønskede sprog markeres og bekræftes med tasten OK.

4. Menuen lukkes ved at trykke på tasten END.

Diverse (indstillinger)

Skærmmenuer

Her indstilles stations- og statusdisplayets varighed og position, indholdet af

statusdisplayet defi neres og automatiske infotekster aktiveres/afbrydes:

• Skærmposition • Menu-visningstid • Titel på udsendelsen • Lyd

• Ur • Tænd-tid • Sluk-tid • Automatisk info

Tid og dato

Når du modtager tekst-tv, overføres korrekt tid og dato til fjernsynet. Disse

informationer bruges ved programmeret optagelse, timer-funktioner og EPG.

Hvis tekst-tv ikke modtages, skal dato og tid indstilles manuelt. Fjernsynet må

ikke slukkes med hovedafbryderen, da indstillingerne så går tabt.

DVB-software

Opdatering af DVB-software via satellit (1 .

DVB-undertekst

• Undertekst deaktiveret • Undertekst for hørehæmmede

• Undertekst som oversættelse af fremmedsproget udsendelse

(1 Kun ved apparater med DVB-S

- 22

DVB-tegnsæt

• Vesteuropæisk • Polsk • Standard.

Drej tv

Med Spheros R 32/37 kan fjernsynet drejes på en Loewe drejefod. Se side 41 for

yderligere informationer.

DVB-undertekst

Hvis stationen tilbyder DVB-undertekst, kan disse vises permanent eller skærmmenuen

kan undertrykkes. Derudover kan du vælge mellem undertekster

„for oversættelse“ eller „for hørehæmmede“.

1. „Tv-menu“ hentes frem med tasten MENU.

2. Vælg „Indstillinger“ og bekræft med OK.

3. Vælg „Øvrige“ og bekræft med OK.

4. Vælg „DVB-undertekst“ og bekræft med OK.

DVD-undertekst

Undertekst deaktiveret

for hørehæmmede

for oversættelse

Bemærk: Hvis du har valgt „Undertekst deaktiveret“, vises en skærmmenu ved

eksisterende undertekster, hvis der tilbydes undertekster.

Med tasten END kan du åbne statusdisplayet og kan så med tasten TEXT få vist

underteksterne igen.

• Med tasten END vises statusdisplayet, hvis det ikke allerede vises.

• Når statusdisplayet er synligt, trykkes på tasten TEXT.

Vælg sprog og bekræft med OK. Standardindstillingen ændres for den

aktuelle udsendelse.

• Det afhænger af udbyderen, hvilke sprog underteksterne tilbydes på.

• Det automatiske forvalg bestemmes af menusproget og det valg, der er

truffet i indstillingsmenuen „DVB-undertekst“.

• Ved at trykke på tasten END lukkes menuen igen.

Bemærk: DVB-undertekst står ikke til rådighed, når digitalt tekst-tv er aktivt.

END

INFO


Betjening af tv

Tage CI-modul ud

1. Sluk for fjernsynet ved at trække

netstikket ud af stikdåsen.

2. Fjern afdækningen øverst til venstre på

bagsiden af apparatet.

3. Tryk på udstøderknappen ved modulindføringen;

modulet frigøres.

4. Tag modulet ud af apparatet.

Sæt nyt CI-modul i

Når der er sat et nyt CI-modul i og fjernsynet tændes,

vises følgende dialog:

Søg automatisk efter programmer

TV-apparatet har registreret et nyt CI-modul. Det kræver en

søgning efter alle programmer, der nu kan modtages.

Når der trykkes på tasten OK, startes assistenten for den automatiske programsøgning.

Kontrollér de søgningsparametre, der foreslås. Søg efter nye stationer.

Vis menu for CI-modul

Her kan du fi nde informationer om Common-Interface-modulet og smart-kortet.

Åbn Tv-menu med tasten MENU, vælg „Indstillinger“, „Øvrige“ og så „CI-Modul

- xxx“. Indholdet i denne menu afhænger af udbyderen af CI-modulet.

Bemærk: Denne menu står kun til rådighed ved digitale stationer.

Installation af ny DVB-software

For at din DVB-S-modtager altid befi nder sig på et højt teknisk niveau, stilles

der fra tid til anden nyudviklede softwareversioner til rådighed, som udsendes

over satellit, og som kan installeres automatisk på dit apparat (kun muligt over

ASTRA1).

Automatisk registrering af software

CI-modul

Apparatet kan konstatere, om der står en ny softwareversion til rådighed. Dette

foregår om natten, når EPG opdateres automatisk. For at det kan lade sig gøre,

skal fjernsynet stå standby (det må ikke slukkes på hovedafbryderen).

Hvis der er fundet en ny softwareversion, bliver du informeret om det med en

skærmmeddelelse næste gang du tænder for fjernsynet: Du afgør selv, om du vil

downloade den nye software eller ej.

Bekræft med OK for at downloade og installere den nye software over satellit.

Fortsæt som i afsnittet „Indlæs software“.

COMMON INTERFACE

Søg ny software

Hvis du vil søge manuelt efter ny software, skal du gøre følgende:

1. Tv-menu hentes frem med tasten MENU.

2. Bekræft „Indstillinger“ med OK.

3. Bekræft „Øvrige“ med OK.

4. Vælg „DVB-software“ og tryk på OK.

Opdater software til digital-TV

Nuværende version: V3.x.x

Du kan søge efter en ny softwareversion med OK.

5. Hvis du starter søgningen med OK, kontrolleres, om der står en ny softwareversion

til rådighed.

6. Hvis der står en ny version til rådighed, vises en meddelelse på skærmen.

Opdater software til digital-TV

Nuværende version: V3.x.x

Ny version: V3.1.0

Indlæs software

1. Hvis du i dialogen ovenfor trykker på OK, kan du beslutte dig for, om du vil

downloade den nye software med det samme, når fjernsynet slukkes eller slet

ikke. Vi anbefaler, at opdatering af den digitale software altid gennemføres.

Kun på den måde kan du være sikker på, at apparatet altid befi nder sig på et

højt teknisk niveau.

2. Hvis du har besluttet dig for at opdatere, installeres softwaren på dit apparat,

og en grå bjælke informerer om statussen .

Du må ikke slukke for fjernsynet under denne proces! Det kan tage op

til en time. Du bliver informeret, når installationen er gennemført.

3. Når softwaren er opdateret, bliver du bedt om at slukke for fjernsynet og

tænde det igen med tænd/standbyknappen.

Hvis opdateringen ikke er blevet gennemført, vil du, når du tænder for fjernsynet,

igen blive spurgt, om du vil gennemføre opdateringen.

23 -


Betjening af tv

Image+

Image+ er en speciel billedforbedring udviklet af LOEWE, som giver et mere

detaljeret og kontrastrigt, skarpere, naturtro og farveægte billede. Image+ er

kun integreret i apparaterne Spheros R 32 og Spheros R 37.

Menu for Image+

- 24

OK

OK

OK

Vis menuen „Øvrige funktioner“.

Øvrige funktioner

INFO END

Image+ Tekst-tv undertitel Personlige tekst-tv-sider

fre ...

Med � fl yttes til den ønskede indstilling ...

til

Øvrige funktioner

Image+

fre

og der vælges/indstilles med �� ...

Øvrige funktioner

Image+

til

... og udfør med OK.

I Image+-menuen kan funktionerne Image+ „til“, „fra“ og „Demo“ indstilles.

Du kan ligeledes komme hen til Image+-indstillingerne over menuen „Billede“.

OK

OK Udfør

Vis billedmenu

Demo

Demo

med ��til fl ere... og vælg med OK

styrke

Vælg/indstil som beskrevet i image+-menuen.

Standardindstillingen fra fabrikkens side er Image+ „til“.

OK

fra

Billede

Billedindstilling Kontrast

normal ...

Billede

Image+ Billedformat

til ...

Farve

Skarphed flere ...

Flyt billede vert.

INFO END

INFO END

INFO END

INFO END

Auto-format

Image+-demomodus

For at få vist funktionsmåden for Image+, er der integreret en „Demomodus“.

I „Demomodus“ vises levende billeder opdelt i midten. Den venstre halvdel af

billedet vises i „normal“-modus, den højre halvdel vises i optimeret Image+modus.

Image+ fra Image+ til

Demomodus kan afsluttes igen med en hvilken som helst tast på fjernbetjeningen.


Betjening af PIP

Billede-i-billede (PIP)

Billede-i-billedet er muligt, hvis fjernsynet foruden den analoge tv-kabeltuner

råder over en analog PIP-tuner eller over en digital satellittuner. Du kan installere

en PIP-tuner (ikke ved Spheros R 26) eller en digital satellittuner (ikke ved

UK-varianter). Hvis der ikke er integreret en anden tuner, kan du ved afspilning

fra en videooptager eller dvd-afspiller anvende PIP (AV-PIP).

Følgende PIP-visninger er mulige ved installeret PIP-tuner: Hovedbillede analogt

– PIP-billede analogt, Hovedbillede digitalt – PIP-billede analogt.

Følgende er ikke muligt: Hovedbillede digitalt – PIP-billede digitalt, Hovedbillede

analogt – PIP-billede digitalt.

Ved „Split-screen“ vises PIP-billedet i højre side af skærmen. Begge billeder

fylder hver halvdelen af skærmen. Ved indstillingen „Mini-billede“ vises et minibillede

i fjernsynsbilledet.

Den grønne bjælke/ramme angiver, at kommandoerne påvirker PIP-billedet. Den

hvide bjælke/ramme betyder, at kommandoerne påvirker hovedbilledet. Med

den grønne tast kan du skifte mellem PIP- og hovedbilledet for f.eks. at skifte

program.

Rammen/bjælken mellem billederne starter med at være grøn.

PIP

Vis/skjul PIP-billede

PIP-billede som stillbillede

Rammen/bjælken skal være grøn. Hvis det ikke er tilfældet,

trykkes på den grønne tast.

Hvis du trykker på den røde tast, fastfryses PIP-billedet. Tryk

igen for levende billeder.

Vælg station for PIP-billedet

Rammen/bjælken skal være grøn. Hvis det ikke er tilfældet,

trykkes på den grønne tast. Stationen vælges på normal vis.

1 ARD Der Wilde Westen 21:15 – 22:15

Vælg station for tv-billedet (hovedbillede)

Rammen/bjælken skal være hvid. Hvis det ikke er tilfældet,

trykkes på den grønne tast. Stationen vælges på normal vis.

Stationssøgning i PIP-billede

Rammen/bjælken skal være grøn. Hvis det ikke er tilfældet,

trykkes på den grønne tast.

Stationssøgning startes ved at trykke på den blå tast. Bjælken/

rammen bliver blå.

Stationerne skifter nu automatisk. Stationssøgning stoppes ved at trykke på den

blå tast. Bjælken/rammen bliver grøn igen.

Ombytning af PIP-billede/tv-billede

41 ZDF Eifellandschaften 21:00 – 21:45

Rammen/bjælken skal være grøn. Hvis det ikke er tilfældet,

trykkes på den grønne tast.

Billederne bytter plads ved at trykke på den gule tast.

1 ARD Der Wilde Westen 21:15 – 22:15

41 ZDF Eifellandschaften 21:00 – 21:45

Bemærk: Ved MHEG 5-modtagelse i Storbritannien er betjening med farvetasterne

ikke mulig ved PIP.

25 -


Betjening af PIP

Funktioner i PIP-menuen

I PIP-menuen vælges PIP-type (mini-billede eller split-screen) og placering af det

lille billede.

- 26

MENU

Vis PIP-menu (PIP skal være aktiveret, grøn bjælke/ramme).

Indstilling af PIP-type

Du kan få vist PIP-billedet som et mini-billede eller split-screen.

Skift til mini-billede:

OK

Tv-menu

Indstillinger

PIP

Type

INFO END

i-billede Split sc reen Mi

Vælg „Type“ og dernæst „Mini-billede“.

Tv-menu

Indstillinger

PIP

Type

Mini-billede

Split screen

Ved det lille billede kan se en farvet ramme rundt om PIP-billedet.

INFO END

Placering af PIP-billedet

OK

Skift til split-screen:

PIP-billedet fl yttes med piltasterne til et hjørne af skærmen.

Rammen omkring PIP-billedet skal være grøn, og der må ikke

være menuer på skærmbilledet.

Du kan få vist PIP-billedet på højre side af skærmen. Begge billeder fylder hver

halvdelen af skærmen. I stedet for en ramme ses en farvet lodret stribe mellem

billederne.

MENU

OK

Vis PIP-menu (PIP skal være aktiveret, grøn ramme).

Vælg „Type“ og dernæst „Split-screen“.

Tv-menu

Indstillinger

PIP

Type

INFO END

i-billede Split sc reen M


Betjening af EPG

EPG – programguide

EPG er en elektronisk programguide. Med dette system kan du let fi nde

programmer, der interesserer dig (sorteret efter dag, tid, kanal og emne). Du

kan lægge programmer og programoptagelser i hukommelsen. EPG står ikke til

rådighed i Storbritannien ved DVB-T.

Der kan vises forskellige programguider, afhængig af om der modtages analoge

stationer over kabel/antenne eller digitale stationer.

En assistent aktiveres, første gang du bruger EPG (ikke ved DVB), som guider

dig igennem de nødvendige indstillinger. Dernæst hentes programdata (se

næste side).

Brug af EPG

EPG

Tænd/sluk EPG

24 Kabel 1

Dato

Tid

Stationer

Emner

EPG (Programguide)

Man 29.08.

Man 29.08./14:1

nu

alle

alle

demnächst 14:00 15:00 16:00

13:20-14:15 Kabel 1 Die Waltons

OK

13:30-14:15 H3 ARD-Buffet

13:55-14:20 Kinderkan Blaubär & Blöd (37)

14:00-14:15 ZDF heute - in Deutschland

14:00-15:00 RTL Das Strafgericht

14:00-15:00 Sat 1 Zwei bei Kallwass

14:00-15:00 Pro7 Das Geständnis - Heute sage...

14:00-14:30 N3 DAS! ab 2

14:00-14:20 WDR

Familienserie - Sturzflug

Die kleinen Strolche (10)

TEXT Detaljer OK Se Optagelse

END

P+

P– Side �/� 0 ... 9 Tidsangivelse Skift til dato, ..., emner MENU

Programguidens menu er delt op i to områder: Foroven kan du lave indstillinger

til programlisten (dato, ..., emner), forneden vises programlisten. Med den blå

farvetast kan du skifte mellem de to områder.

I programlisten vises først alle udsendelser, som sendes lige nu. Med tasterne

�� vælges det program, som du ønsker at se, med tasten OK.

For nogle stationer vises korte informationer under listen. Hvis der fi ndes yderligere

informationer, kan de vises ved at trykke på tasten TEXT.

Med P+/P– kommer du en side frem eller tilbage i programguiden. I indstillingslinierne

ovenover for dato og tid kan du se, at tiden ændres, når du bladrer,

og hvis du bladrer videre, ændres også datoen.

Vælges „Tid“, kan du med fjernbetjeningens nummertaster indtaste den tid,

hvor udsendelserne skal vises. Indtast altid fi re cifre, f.eks. 0900 for kl. 9 om

morgenen.

Hvis programmer, som ikke er begyndt endnu, vises, kan disse markeres med

tasten OK. Fjernsynet skifter så automatisk til denne station på det pågældende

tidspunkt.


Ved modtagelse fra digital-terrestriske og digitale satellitstationer kan det

forekomme, at der for en station vises to identiske EPG-data i menuen „EPG

(DVB)“. Hvis du ved EPG-funktion åbner EPG-menuen med tasten MENU og

vælger „Programudvalg“, kan du vælge stationen, som er anført to gange, og

deaktivere med OK).

Du har direkte adgang til indstillingslinierne til forvalg af dag, tidspunkt, station

og emne.

Blå tast: Vælg dato/tid/stationer/emner

24 Kabel 1

Dato

Tid

Stationer

Emner

EPG (Programguide) Man 29.08./14:14

Man 29.08. Tir 30.08. Ons 31.08.

nu

alle

alle

06:00-06:20 ZDF Die Blobs

06:00-06:30 RTL Wunderbare Jahre

06:00-06:25 Kabel 1 Dennis

06:00-06:25 N3 Extra en español (5)

06:00-06:30 BR Goal. Speak English, Play...

06:00-06:30 WDR Lokalzeit Südwestfalen

06:00-07:10 SuperRTL Infomercials

06:00-07:10 Kinderkan Reif für die Dodo-Insel (25)

14:00-14:20 9LIVE Reisetraum

Comedyserie - Kandidaten mit gewissen Fehlern

Skift til programliste

Med �� kan du vælge menulinien dato, tid, stationer eller emne. Med

��vælges inden for menulinien.

Hvis du f.eks. søger næste nyhedsudsendelse, vælges dato, „snart“ under tid,

„alle“ under stationer og „Nyheder“ under emner.

Alle nyhedsudsendelser vises i programguiden nedenunder.

24 Kabel 1

Dato

Tid

Stationer

Emner

Skift til programliste

Hvis du vil markere en af disse udsendelser, skal du vende tilbage til programlisten

med den blå tast og vælge den ønskede nyhedsudsendelse med �� og

markere med OK.

END

MENU

EPG (Programguide) Man 29.08./14:14

Man 29.08.

nu

alle

Nyheder Show Hobby Sport Børn Vic

15:00-15:15 Das Erste Tagesschau um drei

15:00-15:05 hr-fernse hessen aktuell

15:00-15:15 ZDF heute - Sport

16:00-16:05 SÜDWEST Baden-Württemberg Aktuell

16:00-16:15 Das Erste Tagesschau um vier

Nachrichten - News

END

MENU

27 -


Betjening af EPG

✓ vises foran udsendelsens titel. Hvis tv-apparatet er tændt, skiftes til kanalen,

når udsendelsen begynder. Hvis fjernsynet står standby, tænder det automatisk,

når udsendelsen begynder, hvis det er markeret i EPG-menuen. Hvis du ikke

bekræfter, at du er til stede, slukker fjernsynet igen efter kort tid.

Før de øverste linier forlades med den blå tast, skal du vælge en bestemt linie.

Hvis du er gået tilbage til programliste, kan denne menubjælke ændres med

�� uden at forlade programlisten.

Programmeret optagelse med en optager

Du kan forberede programmet markeret med tasterne �� til optagelse ved at

trykke på den røde tast. I den følgende menu skal du bekræfte timer-data eller

om nødvendigt ændre dem. En rød prik vises foran udsendelsen i EPG-programguiden

som markering (hvis timer-dataene overføres til optageren, vises der ikke

nogen rød prik). Det valgte program kan slettes fra timeren igen med den røde

farvetast (hvis timer-dataene er overført til en optager, skal de slettes der).

EPG-menu

- 28

MENU

Vis EPG-menu

EPG-menu

Udbydervalg OK

Programudvalg

INFO � END

Timeroversigt Dataregistre

Du fi nder følgende indstillinger i EPG-menuen:

• Udbydervalg • Programudvalg • Timeroversigt • Dataregistrering

• Tænd tv ved markering

Valg af EPG-leverandør/station

Ved analoge stationer kan du ved hjælp af „Udbydervalg“ skifte EPG-udbyder

(stationen, som sender EPG-data) for at evaluere andre programmer.

Vælg „Udbydervalg“ og vis menuen med OK. Hvis den ønskede station ikke

fi ndes i listen „Udbydervalg“, kan du automatisk søge efter stationer med EPGdata

med den gule tast. Det kan tage noget tid.

Eller, hvis du kender stationen, som overfører EPG-data, trykkes på den blå tast

for „opret liste manuelt“. Vælg EPG-udbyder i programlisten og bekræft med OK

og vend tilbage til leverandøroversigten med �.

Vælg udbyder i „Udbydervalg“ og bekræft med OK. Der laves en programsøgning.

Kanalerne, som dækkes af udbyderen, vises i en liste.

Hvis bestemte programmer skal udelades fra programguiden, kan disse vælges

og deaktiveres i Programudvalg. Vis de tilgængelige programmer med den blå

farvetast.

Nu vises alle programmer (også DVB-programmer). Programmer mærket med E

er analoge antenne-/kabelprogrammer. Programmer mærket med D er digitale

programmer, som står til rådighed for programguiden. Programmer, som ønskes

udeladt fra programguiden, vælges et ad gangen og deaktiveres enkeltvis med

OK.

Dataregistrering

Efter disse indstillinger eller hver gang fjernsynet har været slukket ved hovedafbryderen,

skal data først indsamles.

Dette sker ved at vælge programmet, som du har defi neret som udbyder, og

lade det stå tændt eller i standby i ca. en time. Efter ca. 2 minutter lyser fjernsynets

lampe orange (ved Spheros R 37 lyser begge lamper). Dataregistreringen

begynder og varer omkring 1 time. Data indsamles også automatisk mellem kl.

2 og kl. 5 om natten, hvis fjernsynet står standby.

Hvis dataindsamling skal kunne fi nde sted, skal „Dataregistrering“ stå på „til

(for DVB + Analog)“ i EPG-menuen.

Bemærk: Hvis fjernsynet slukkes ved hovedafbryderen eller stikket trækkes ud,

mistes alle EPG-data.

Hvis du f.eks. ikke kan modtage en analog EPG-udbyder eller du udelukkende vil

anvende DVB, skal dataregistrering indstilles til „til (kun for DVB)“.

Automatisk tænding ved start af markeret udsendelse

Fjernsynet kan indstilles til automatisk at tænde fra standby, når en markeret

udsendelse begynder. Hvis du ikke bekræfter, at du er til stede, sørger en sikkerhedsforespørgsel

for, at tv-apparatet slukker igen efter 5 minutter.


Betjening af tekst-tv

Tekst-tv

Tekst-tv sender informationer som f.eks. nyheder, vejr, sport, programoversigt og

undertekster.

TEXT Tænd/sluk tekst-tv

Mange stationer bruger TOP-systemet, nogle bruger FLOF (f.eks. CNN). Dit

fjernsyn understøtter begge disse systemer. Siderne er inddelt efter emnegrupper

og emner. Når du har tændt for tekst-tv, gemmes op til 3000 sider for hurtig

adgang.

Sidevalg ved hjælp af farvetasterne

De farvede bjælker (i TOP) eller den farvede tekst (i FLOF) i næstsidste række

viser, hvilke farvetaster du skal bruge for at vælge emnegrupper og emner.

rød: tilbage til sidst sete side (ikke ved FLOF)

grøn: frem til næste side (ikke ved FLOF)

gul: til næste emne (kun ved TOP og FLOF)

blå: til næste emneområde (kun ved TOP og FLOF)

Andre sidevalgsmuligheder:

OK

OK

Et bestemt sidetal kan på siden markeres med ��

(Side Catching)

Vis

100 100 ARD-Text 10.09.04 14:14:42

ARD TEXT

Teletext im Ersten

Index

> 101

Bulmahn: Bildung statt Eigenheim . . . . . . . . 120

Wird auch der Nahverkehr teurer? . . . . . . . . 121

Australien: Keine Zugeständnisse . . . . . . . . 122

Tote bei Zugunglück in Schweden . . . . . . . . 532

Tennis: Haas unterliegt Hewitt . . . . . . . . . . . . 204

Formel 1: Schumacher erneut vorne . . . . . . . 213

Tagesschau . . 110/112 Kultur. . . . . . . . . 500

Wetter. . . . . . . . . . . 170 Gesellschaft . . . 530

Sport. . . . . . . 200/600 Lotto/Toto . . 666

TV Guide . . . 300/400 Wirtschaft. . . . . . 700

Internet: www.ard-text.de

– + Inhalt tagesschau

Sidevalg

Formel 1: Schumacher erneut vorne . . . . . . . 213

Tagesschau . . 110/112 Kultur. . . . . . . . . 500

Wetter. . . . . . . . . . . 170 Gesellschaft . . . 530

Sport. . . . . . . 200/600 Lotto/Toto . . 666

TV Guide . . . 300/400 Wirtschaft. . . . . . 700

Internet: www.ard-text.de

– + Inhalt tagesschau

Sidevalg OK Se

OK

INFO

OK

abc pqrs

Med �� søges i fl ere sider. Se hvilke sider der kan vises i

nederste menulinie.

– +

Vis oversigtsside 100

Vis TOP-tabel

TOP-tabellen er en generel oversigt over tekst-tv. Tabellen kan

kun vises ved stationer, som anvender TOP-systemet.

OK

Vælg et emneområde med ��.

Vælg spalten Emner med �.

Vælg emne med �� og vis siden med OK.

Indtast sidenummeret direkte

Zeitplan Fußball

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulmahn: Bildung statt Eigenheim . . . . . . . . 120

Wird auch der Nahverkehr teurer? . . . . . . . . 121

TOP-Tabelle

Australien: Keine Zugeständnisse . . . . . . . . 122

Tote bei Zugunglück in Schweden . . . . . . . . 532

Übersicht

Wetter

tagesschau Tennis: Haas unterliegt Vorhersage Hewitt . . . . . . . . . . . . 204

WetterFormel

1: Schumacher OK Städte erneut vorne . . . . . . . 213

Sport 1

Regional

TV Guide Tagesschau . . 110/112 Reisen Kultur. . . . . . . . . 500

ARD heute

Wetter. . . . . . . . . . . int. 170 Städte Gesellschaft . . . 530

ARD morgen

Sport. . . . . . . 200/600 Biowetter Lotto/Toto . . 666

FS-Sendungen

TV Guide . . . 300/400 Wirtschaft. . . . . . 700

TV Guide 2

Internet: www.ard-text.de

weitere – . . . + Inhalt tagesschau

Seitenauswahl

Se

Vis tekst-tv-sider

AV Fastfrys sider, som ellers skifter automatisk (HOLD)

Zoom: øverste halvdel – nederste halvdel – normal visning

wxyz

(tryk fl ere gange på tasten)

PIP Tænd/sluk tv-billede (Delt billede)

��

��

END

100 100 ARD-Text 10.09.04 14:14:42

ARD TEXT

Teletext im Ersten

Index

> 101

Bulmahn: Bildung statt Eigenheim . . . . . . . . 120

Wird auch der Nahverkehr teurer? . . . . . . . . 121

Australien: Keine Zugeständnisse . . . . . . . . 122

Tote bei Zugunglück in Schweden . . . . . . . . 532

Tennis: Haas unterliegt Hewitt . . . . . . . . . . . . 204

Formel 1: Schumacher erneut vorne . . . . . . . 213

Tagesschau . . 110/112 Kultur. . . . . . . . . 500

Wetter. . . . . . . . . . . 170 Gesellschaft . . . 530

Sport . . . . . . . 200/600 Lotto/Toto . . . . 666

TV Guide . . . . 300/400 Wirtschaft . . . . 700

Internet: www.ard-text.de

– + Inhalt tagesschau

Sidevalg

29 -


Betjening af tekst-tv

Programmering af timeroptagelser

Video- og/eller dvd-optager skal være tilsluttet og registreret i tilslutningsassistenten.

Vis den aktuelle stations programoversigt med tryk på optagetasten

, når tekst-tv er aktiveret. Søg om nødvendigt hen til siden, hvor udsendelsen,

som ønskes optaget, omtales. Vælg en udsendelse til optagelse med ��

og bekræft med tasten OK. Vælg video- eller dvd-optager for „Timer-data“ og

om du ønsker at optage udsendelsen én gang eller fl ere gange. Bekræft med

OK.

Tekst-tv-menu

- 30

MENU

Vis tekst-tv-menu

100 100 ARD-Text 10.09.04 14:14:42

ARD TEXT

Teletext im Ersten

Index

> 101

Bulmahn: Bildung statt Eigenheim . . . . . . . . 120

Wird auch der Nahverkehr teurer? . . . . . . . . 121

Australien: Keine Zugeständnisse . . . . . . . . 122

Tote bei Zugunglück in Schweden . . . . . . . . 532

Tennis: Haas unterliegt Hewitt . . . . . . . . . . . . 204

Formel 1: Schumacher erneut vorne . . . . . . . 213

Tagesschau . . 110/112 Kultur. . . . . . . . . 500

Wetter. . . . . . . . . . . 170 Gesellschaft . . . 530

Sport. . . . . . . 200/600 Lotto/Toto . . 666

sistent

TV Guide . . . 300/400 Wirtschaft. . . . . . 700

Menu

Internet: www.ard-text.de

Indstillinger Inhalt tagesschau

Sidste nyt

Personlige tekst-tv-sider ...

Her fi ndes funktioner som

• „Sidste nyt“, viser de seneste nyheder (f.eks. side 111).

• „Vis“ skjult information, f.eks. VPS-sider på programoversigtsiderne.

• Programmering af en optagelse med tekst-tv.

I indstillingerne fi ndes menuer, som defi nerer programoversigtsider, sider med

undertekster og personlige tekst-tv-sider, tegnsæt samt HiText.

Vis

INFO

END

Digital tekst-tv-funktion (kun ved UK-variant 27)

I Storbritannien overføres tekst-tv for DVB-T-stationer i overensstemmelse med

MHEG-5-standarden (standard for Multimedia og Hypermedia Expert Group).

Den omfatter tekst, grafi kker, funktioner og forbindelser.

Betjeningen af disse menuer afhænger af den pågældende udbyder. Ved stationsskift

tilbyder udbyderen, som udsender digitalt tekst-tv, normalt en indføring

i denne tjeneste ved hjælp af menuvalg på skærmen. Følg disse instrukser.

Afhængig af hvad den pågældende udbyder tilbyder, kan du anvende tasterne

���� og tasten OK, farvetasterne, tasten END/TEXT og somme tider

også de numeriske taster.

Når du vil afslutte digitalt tekst-tv, vælges ganske enkelt en anden station med

tasterne P+/P–, eller følg menuinstruktionerne på skærmen.

Bemærk: Digitalt tekst-tv er ikke tilgængeligt, når der vises DVB-undertekster.


Betjening af radio

Radio

Radio kan kun modtages med DVB (f.eks. DVB-Sat-Radio). Ved terrestrisk

DVB-modtagelse vil dette også være muligt fremover. Hvis du ikke har DVB-radiomodtagelse,

kan du via lyd-/AV-indgangene gengive lyd fra en ekstern enhed

over fjernsynet.

RADIO Med tasten RADIO på fjernbetjeningen eller R på fjernsynets

betjeningsring tændes og slukkes for radioen.


Du kan se en oversigt over radiostationer.

Når der sendes data fra stationen, vises udsendelsens tid og titel under stationsoversigten.

Du kan slukke for skærmen med den røde farvetast. Lampen på apparatet

skifter fra grøn til orange, eller rød og grøn lyser begge ved Spheros R37. Du

kan tænde for skærmen igen med tasten OK, den røde eller blå farvetast, med

RADIO eller END på fjernbetjeningen eller med R på fjernsynets betjeningsring.

Skift radiokanal ved mørkskærm: med – eller + på betjeningsringen på fjernsynet

eller med P– og P+ eller nummertasterne på fjernbetjeningen (ved DVB-Tfunktion

i Storbritannien kan tasterne have andre funktioner).

Når radioen er aktiveret, kan lydmenuen åbnes med tasten .

Radio-menu

MENU

Vis radio-menu

Radio: 8 DLF Numerisk

AUDIO IN

AVS

AV2

AV1

1 B5 AKTL D

2 BAYERN 1 D

3 BR4 KLSK D

4 SUNSHINE D

5 ROCK ANT D

6 ANTENNE D

7 DLR D

8 DLF D

9 HR-INFO D

10 MDR INFO D

11 MDR FIGA D

12 NDR KULT D

13 SWR1 D

14 SWR2 D

15 WDR3 D

16 WDR5 D

17 OESTER 1 D

18 MDR JUMP D

19 JAZZ RAD D

20 BLUSAT20 D

18:00 - 18:10 Nachrichten

OK Skift til Afspil programmer

0 ... 9 Vælg station Rediger stationer

Billedskærm fra Rediger sortering

I radiomenuen kan du ligesom ved tv-funktion indstille lyden, søge og gemme

stationer (automatisk eller manuelt), slette stationer fra listen, sortere eller

omdøbe og aktivere tænd/sluk timervækning.

OK

Radio-menu

Lyd

Stationer

Diskant ...

��

Timer-funktioner

END

MENU

EPG

INFO END

EPG – programguide

Ved DVB-radioprogrammer kan du ligeledes anvende programguiden, når den

aktuelle station leverer data.

EPG Vis EPG-programguide.

31 -


Betjening af andet udstyr

Registrering og tilslutning af udstyr

Allerede ved den indledende ibrugtagning har du registreret og tilsluttet alt

udstyr. Hvis der senere skal tilsluttes eller frakobles udstyr, bruges tilslutningsassistenten.

MENU

Vis tv-menu

- 32

OK

OK

OK

OK

„Tilslutninger“ markeres

Undermenulinien markeres

„Nyt udstyr/ændringer“ markeres og ...

vises med OK.

Angiv, hvilket udstyr der skal tilsluttes. Angiv, om det er lydudstyr, der tilsluttes

(yderligere informationer herom fra side 35). Tilslutningsassistenten viser, hvilke

bøsninger apparatet skal tilsluttes. Tilslut udstyret som vist.

Tilslutning af video-/dvd-optager

Foruden SCART-tilslutning skal der tilsluttes antenne (kun ved terrestrisk antenne-

eller kabelsystem) gennem video-/dvd-optageren til fjernsynet. Antennesignalet

er nu tilgængeligt for både video-/dvd-optager og fjernsynet.

Bemærk: Brug SCART-kabler med stik i ret vinkel som vist.

AV1 ANT-TV

EURO AV2

DECODER

EURO AV1

AUDIO/

VIDEO

ENTREE

ANTENNE

AUDIO

SORTIE OUT AERIAL

G L

SORTIE

ANTENNE

D R

RF OUT

Søg og gem stationer i videooptageren (hvis der ikke er SCART-forbindelse)

Vælg videoens teststation eller afspil et indspillet bånd. Ved nogle videooptagere

skal stationen aktiveres ved at aktivere modulatoren.

Vælg AV-kilde på fjernsynet med 0 AV. Vælg menupunktet „VIDEO“ i AV-udvælgelse

og bekræft med OK.

For at undgå at „rigtige“ tv-stationer fi ndes under søgningen, trækkes antenneledningen

midlertidigt ud af videoen (ledningen til antennesystemet).

Hvis du ikke kan se teststationen eller billedet fra videobåndet, betyder det, at

videoen sender på en anden kanal. Kanalen skal så søges og indstilles manuelt.

1. Vis tv-menu med tasten MENU.

2. Markér menupunktet „Indstillinger“ med ��.

3. Vælg linien nedenunder med �og „Stationer“ med ��.

4. Vælg linien nedenunder med � og „Manuel indstilling“ med �� og vis

menuen med OK.

5. Indtast „E30“ ved „Kanal“ („Antenne/kabel (analog)“, vælg i menuen ovenover

om nødvendigt).

6. Start søgning med den blå farvetast.

7. Når stationen fi ndes, indtastes navn, bekræftes med OK og gemmes med

den røde farvetast.

8. En liste med de gemte stationer vises.

9. Vælg her 0 (VIDEO) og overskriv denne programplads med den røde farvetast.

10. Menuen lukkes ved at trykke på tasten END.

Sæt antennestik på plads igen.

Ved forstyrrelser på grund af en tv-station, som sender på samme kanal som

videoens station, skal tv-stationen fl yttes på videoen, og videoens station skal

søges igen på fjernsynet.


Betjening af andet udstyr

Videoafspilning

Der er fl ere muligheder for billede og lyd fra videooptager, dvd-afspiller/-optager

eller camcorder på fjernsynet:

1. Brug SCART-bøsning på fjernsynet og videoen. Ved videokamera eller

digitalkamera anvendes AVS til højre på fjernsynet. Dvd-afspillere/-optagere

og SetTopBoxe kan råde over HDMI- eller komponentbøsninger til overførsel

af billede og lyd. I disse tilfælde anvendes de tilsvarende bøsninger på

fjernsynet.

Ved afspilning fra video med SCART og Digital Link Plus (eller tilsvarende

system fra en anden producent) vises billedet på den aktuelle kanal.

Ved afspilning fra en anden videooptager, camcorder eller et digitalkamera

vælges AV-indgangen, hvor apparatet er tilsluttet, med AV-tasten AV

eller med programlisten (OK).

Under afspilning udsender videooptagere en spænding, som kan få

fjernsynet til at vise videosignalet uanset den valgte kanal (kan aktiveres

i tilslutningsassistenten eller i Tv-menu – Tilslutninger – Øvrige – Tillad

koblingsspænding og vælg „ja“). Når det er sket, vises videobilledet på den

aktuelle kanal.

2. Hvis du kun anvender antennetilslutning mellem video og fjernsyn uden

SCART, sendes lyden kun i mono. Vælg det første menupunkt, VIDEO, i AVudvælgelse.

Valg af AV-kilde fra AV-kildelisten:

AV

Vis AV-udvælgelse

OK

OK

VIDEO

AV-udvælgelse

VCR OK

Vælg AV-kilde (eller VIDEO, hvis videooptageren er tilsluttet

antenneindgang) ...

... og vis med OK.

AVS VGA/XGA

HDMI/DVI COMP. IN

Nu vises billedet fra den tilsluttede AV-kilde.

Vælg AV-stationer med programliste

Vis programliste med tasten OK, når tv-funktion er aktiveret.

I oversigten i nummerorden og den alfabetiske sortering fi ndes AV-kilderne altid

øverst.

DVD

Tidsindstillet optagelse med video- eller

dvd-optager

Tidsindstillede optagelser kan programmeres på fjernsynet. Programmeringen

kan foretages med EPG, tekst-tv eller manuelt. Vis menuen „Timeroversigt“ med

tasten og tryk på den røde farvetast for „Optageassistent“. Vælg, om

optagelsen skal programmeres med EPG, tekst-tv eller manuelt. Det er også

muligt at programmere direkte fra EPG-programguiden eller tekst-tv.

Bemærk: Kopieringsbeskyttede udsendelser udleveres af retlige grunde ikke til

SCART.

Ved tilslutning af optager med Digital Link Plus eller tilsvarende system fra anden

producent sendes timerdata for analoge terrestriske stationer fra fjernsynet

til optageren. Foruden station, dato og tid sendes optagelseskvalitet SQ eller

EQ til dvd-optagere. Optagelsen styres så af optageren, og optagerens tuner

bruges til at modtage programmet. Optagelsesdata gemmes ikke i fjernsynets

timeroversigt. Du kan kun fi nde timerdata i optageren.

Hvis du ønsker at optage fra digitale stationer, bruges tv-tuneren, og optageren

styres af fjernsynet. Der kan ikke skiftes kanal under programmeret optagelse.

Hvis der er tilsluttet en Loewe-videooptager med Digital Link til SCART-tilslutningen

(uden Digital Link Plus) og fjernsynets timerprogrammering anvendes,

anvendes altid fjernsynets tuner til analoge terrestriske stationer. Tv-apparatet

styrer optagelsen.

Optageren skal tilsluttes AV-indgangen (signalkilde), som er aktiv på fjernsynet.

Der kan ikke skiftes kanal under programmeret optagelse.

Digital Link skal være aktiveret på optageren. Se betjeningsvejledningen

for din Loewe-optager.

Anvend kun komplet bestykkede SCART-kabler, ellers virker Digital Link/Digital

Link Plus ikke.

En anden fordel ved Digital Link er, at optageren kan installeres skjult (f.eks. i et

skab). Optageren kan styres over fjernsynet.

Hvis du har en Loewe-optager med begge systemer, kan alle fordele udnyttes.

Fordelene ved Digital Link Plus udnyttes ved programmeret optagelse, og fordelene

ved Digital Link udnyttes til at skjule optageren.

33 -


Betjening af andet udstyr

Tildeling af digitale lydind- og -udgange

Lydindgang „AUDIO DIGITAL IN“

Fjernsynet har en koaksial digital lydindgang „AUDIO DIGITAL IN“, og en koaksial

digital lydudgang „AUDIO DIGITAL OUT“. Hvis du bruger en ekstern, digital

surroundforstærker til lydgengivelse, skal det digitale signal sendes til fjernsynet

fra f.eks. dvd-afspilleren.

DVD

MAINS

Dvd-afspillerens udgang (DIG OUT) tilsluttes „AUDIO DIGITAL IN“ på fjernsynet.

I tilslutningsassistenten skal angives, at lyden skal være digital. Angiv, at den digitale

lyd skal tildeles til for eksempel SCART AV- 2, som skal sende det digitale

signal videre til fjernsynets digitale udgang og via dette videre til den eksterne

forstærker. Se side 36 for yderligere informationer.

- 34

DIGITAL AUDIO OUT

PCM/MPEG2/AC3/DTS

OPT OUT DIG OUT

MULTICHANNEL AUDIO OUT

LEFT CENTER LEFT

REAR

FRONT

STEREO OUT VIDEO OUT

RIGHT SUBW. RIGHT

REAR

FRONT

AV2

R L (CVBS) (Y/C)

AUDIO VIDEO OUT S-VIDEO OUT

I

AUX-I/O

II

TO TV-I/O

AUDIO DIGITAL

IN OUT

Surround Amplifier

PREOUT

AUX1 IN AUX OUT AUX 2

FL C FR

L L

DIGITAL

IN

DIGITAL

OUT

SL SUB SR

R R

Lydudgang „AUDIO DIGITAL OUT“

Det digitale signal kan hentes fra „AUDIO DIGITAL OUT“ på fjernsynet. Her kan

du f.eks. tilslutte en ekstern digitalforstærker eller et Loewe Auro-system.

Et analogt lydsignal fra fjernsynet eller en anden lydkilde, som modtages via en

af fjernsynets SCART-indgange, konverteres til et digitalt signal (PCM) og sendes

til „AUDIO DIGITAL OUT”. Konvertering af analoge signaler fra en ekstern

analog AV-kilde til PCM kan ikke lade sig gøre, hvis fjernsynets højtalere bruges

som centerkanal. I dette tilfælde tilsluttes forstærkeren også til fjernsynet (AU-

DIO OUT L/R) med signalkabel, og der vælges analogindgang på forstærkeren.

Digital fjernsynslyd eller digital lyd fra en tilsluttet ekstern kilde kan kun gengives

via en ekstern digitalforstærker (f.eks. Loewe Auro-system).


Betjening af andet udstyr

Tilslutning af Loewe DVD Preceiver Auro

2216 PS og Tremo-højtalersystem

Med dette anlæg gengives lyd fra tv og dvd i biografkvalitet. Tremo-systemet

består af 5 højtalere til front, center og surround samt den viste subwoofer. Centerkanalen

kan alternativt gengives af fjernsynets højtalere.

Kablet med fi rkantet stik i hver ende (følger med DVD Preceiver) tilsluttes

tilsvarende fatning på DVD Preceiveren og „Master“-fatningen på subwooferen.

Kabelenden med det hvide stik (uden knækbeskyttelse) skal i subwooferen. For

tv som centerhøjtaler tilsluttes „AUDIO IN C“ på fjernsynet med „PRE OUT C“ på

DVD Preceiver med signalkabel.

Kræves kun ved fjernsyn som centerhøjtaler

Loewe LCD-TV

L

SL

Auro

PREOUT

AUX1 IN AUX OUT AUX 2

L C R L L

SL LFE SR R R

C

LFE

SR

R

AV2-SCART

DIGITAL

IN

DIGITAL

OUT

Sekspolet Phono

CENTER

COMPONENT IN

12V / 15mA

TV

EXT

L-LINK

DIGITAL OUT

TO TV

Fjernsynets digitaludgang „AUDIO DIGITAL OUT“ tilsluttes indgangen „DIGITAL

IN“ på preceiveren med et signalkabel. „SERVICE“ på fjernsynet tilsluttes TV-L-

Link på preceiveren med L-Link-kabler (følger med preceiver). Tænd for fjernsyn

og preceiver. Via L-Link registrerer fjernsynet, at preceiveren er tilsluttet.

Vælg højtalersystemet „Tremo“ i preceiverens dvd-menu, indstil afstanden mellem

lytter og højtalere, og justér højtalerniveauerne. Se betjeningsvejledningen

for preceiveren.

Hvis du kortvarigt vil høre lyd fra fjernsynets højtalere, hentes lydmenuen frem,

vælg „Lyd via“ og „TV“. Hvis du igen vil høre lyden over Loewe Auro-systemet,

vælges „AURO“ under „Lyd via“.

Digital audio

Component-video

EURO-AV-kabel

Y

Pb

Pr

COMPONENT

VIDEO OUT

SERVICE

L-Link-kabel

Kabel med kubisk stik

Tremo

Surr.

L

Front C

Power OUT

R

R

L

ON

OFF

Bass Intensity

Min. Max.

Center to

Line IN Phase

Sat TV Right Subw. Left 0 180

Surr.

Slave

Front

Right Center Left

System connector

Master

SR

R

C

FLE

230V~50/60Hz

L

SL

35 -


Betjening af andet udstyr

Tilslutning af andre forstærkere eller aktive

højtalere

Vælg i tilslutningsassistenten under „Valg af udstyr“: Audioenhed „HiFi/AVforstærker“.

Der fi ndes opsætningsmuligheder for forskellige forstærkere (stereo,

surround, analog eller digital) med forskellige lydformater (Dolby Digital,

dts, MPEG og Stereo/PCM). Se forstærkerens betjeningsvejledning.

For en digital forstærker vælges „digital“ under „lydtransmission“. Fjernsynets

digitale lydudgang TV AUDIO DIGITAL OUT tilsluttes den digitale lydindgang på

den digitale forstærker.

Digitalindgangen tildeles samme kilde, som det tilhørende billede er tilsluttet

(f.eks. AV2, hvis der er tilsluttet en dvd-afspiller her). Den digitale lyd sendes til

fjernsynets digitale lydudgang og videre til den eksterne forstærker.

Angiv hvilke lydformater den digitale forstærker kan håndtere (Dolby Digital,

MPEG, dts).

Angiv under „Forstærkertype“, om den digitale forstærker er stereo eller

surround.

Ved en surroundforstærker angives, om fjernsynets højtalere skal bruges som

centerkanal. Hvis det er tilfældet, tilsluttes forstærkerens centerudgang til

fjernsynets centerindgang med et signalkabel.

Bemærk: Brug ikke forstærkerens centerhøjtalerterminal, mens dens forforstærker-centerudgang!

- 36

PREOUT

AUX1 IN AUX OUT AUX 2

FL C FR

L L

DIGITAL

IN

DIGITAL

OUT

SL SUB SR

R R

AUDIO IN AUDIO DIGITAL

C OUT

For en analog forstærker vælges „analog“ under „lydtransmission“. Lyden fra

forstærkeren sendes via AUDIO OUT L/R på fjernsynet til forstærkeren. Forstærkeren

tilsluttes fjernsynet med et sæt signalkabler.

Angiv under „Forstærkertype“, om den analoge forstærker er stereo eller

surround.

Ved en surroundforstærker angives, om fjernsynets højtalere skal bruges som

centerkanal. Hvis det er tilfældet, tilsluttes forstærkerens centerudgang til

fjernsynets centerindgang med et signalkabel.

Bemærk: Brug ikke forstærkerens centerhøjtalerterminal, mens dens forforstærker-centerudgang!

PREOUT

AUX1 IN AUX OUT AUX 2

FL C FR

L L

DIGITAL

IN

DIGITAL

OUT

SL SUB SR

R R

AUDIO IN AUDIO OUT

C L R

Hvis du kortvarigt vil høre lyd fra fjernsynets højtalere, hentes lydmenuen frem

med tasten , vælg „Lyd via“ og „TV“.

Ved tilslutning af aktive højtalere vælges „Aktiv højtaler“ under „Udvalg af

audioenheder“ i tilslutningsassistenten. Lyden til de aktive højttalere sendes

via AUDIO OUT L/R på fjernsynet til de aktive højttalere. Fjernsynet tilsluttes de

aktive højttalere med signalkabler.

Når der er tilsluttet aktive højttalere, foretages lydindstillinger på fjernsynet. Når

du bruger en ekstern forstærker, skal du foretage lydindstillingerne på forstærkeren.


Betjening af ekstraudstyr

HDMI (DVI)-tilslutning

HDMI-tilslutningen (High Defi nition Multimedia Interface) gør

det muligt at overføre digitale billeder og lyd i samme kabel,

f.eks. fra Loewe dvd-optageren Centros 2102/2172 HD. De

digitale billed- og lyddata overføres uden datakomprimering

og derfor kvalitetstab. Uden analog/digital konvertering i signalvejen bevares

lydkvaliteten.

DVI-signaler kan også sendes via HDMI ved hjælp af et DVI/HDMI-adapterkabel.

Dette er muligt, fordi HDMI er baseret på DVI og er baglæns kompatibelt. Det

betyder, at de digitale videosignaler transmitteres via HDMI. Derudover bruger

begge samme kopibeskyttelse, HDCP.

Tilslut apparatet med HDMI-tilslutning til fjernsynets HDMI-tilslutning med et

HDMI-kabel (type A, 19-polet). HDMI-forbindelsen registreres i tilslutningsassistenten

(Tv-menu – Tilslutninger – Nyt udstyr/ændringer).

Vælg HDMI under AV-udvælgelse.

AV Vis AV-udvælgelse

OK

OK

GA/XGA

AV-udvælgelse

HDMI/DVI

OK COMP. IN VIDEO VCR DVD AVS

Vælg HDMI/DVI og vis med ...

... og vis med OK.

Start afspilning på det udstyr, der er tilsluttet via HDMI-forbindelse.

De optimale lyd- og billedformater mærkes og aktiveres automatisk.

Hvis der overføres over et DVI/HDMI-adapterkabel, kan den tilhørende analoge

lyd tilsluttes fjernsynets lydindgange AUDIO IN L/R. Lyden gengives af fjernsynets

højttalere.

Hvis en ekstern digitalforstærker er tilsluttet, vælges digitalsignal i tilslutningsassistenten

(Tv-menu – Tilslutninger – Nyt udstyr/ændringer) og tildeles

indgangen HDMI/DVI. Andre indstillinger for forstærkeren er beskrevet på side

36. DVI-lydkildens digitale lydsignal tilsluttes AUDIO DIGITAL IN på fjernsynet.

Det digitale lydsignal fra TV AUDIO DIGITAL OUT på fjernsynet overføres til

forstærkeren.

Indstil geometri: som beskrevet ved VGA-tilslutning

VGA/XGA-tilslutning

Du kan tilslutte en computer eller en Set Top Box (STB) og dermed

bruge fjernsynet som monitorskærm.

Tilslut pc/STB med et VGA-kabel til fjernsynets VGA/XGA-indgang.

Ved tilslutning til en computer skal du først vælge en af følgende skærmopløsninger

på din computer:

800 x 600 60 Hz (SVGA)

1024 x 768 60 Hz (XGA).

Ved tilslutning af en Set Top Box vælges en kompatibel skærmopløsning blandt

følgende muligheder.

720 x 576i (PAL), 720 x 480i (NTSC), 720 x 480p (60 Hz)

720 x 480i, 720 x 576i (SDTV – standard ved STB) 720 x 576p (50 Hz)

1280 x 720p, 1920 x 1080i (HDTV)

Vælg VGA/XGA-indgang under AV-udvælgelse.

AV

Vis AV-udvælgelse

OK

OK

Start det tilsluttede udstyr.

Vælg VGA-indgang og vis med ...

... og vis med OK.

Indstil geometri

Vis Tv-menu med tasten MENU, vælg „Geometri“ med �� og bekræft:

Hvis billedet ikke er placeret korrekt, kan du her fl ytte det vandret og lodret, så

det fylder hele skærmen. Du kan også indstille fasepositionen, så billedet vises i

den bedst mulige kvalitet.

Indstilling af farvestandard

AVS

AV-udvælgelse

VGA/XGA OK HDMI/DVI COMP. IN

VIDEO VCR DVD

Vis billedmenuen med tasten . Vælg „Farvestandard“ med �� og vælg.

Farvestandarden for en tilsluttet computer er RGB.

Ved Set Top Box indstilles Ycc normalt som farvestandard. Andre formater som

Ypp eller RGB kan også forekomme. Se betjeningsvejledningen for det tilsluttede

udstyr.

Forkert valg af standard ses straks i form af forkerte farver i billedet.

37 -


Betjening af andet udstyr

Lyd fra computer eller Set Top Box

Analog lyd fra en computer eller STB tilsluttes AUDIO IN L/R på fjernsynet med

signalkabler. Lyden gengives af fjernsynets højttalere.

Hvis en ekstern digitalforstærker er tilsluttet, kan man vælge digitalsignal i

tilslutningsassistenten (Tv-menu – Tilslutninger – Nyt udstyr/ændringer) og tildele

det indgangen VGA/XGA. Andre indstillinger for forstærkeren er beskrevet

på side 36. Det digitale lydsignal fra Set Top Box tilsluttes AUDIO DIGITAL IN

på fjernsynet. Det digitale lydsignal fra TV AUDIO DIGITAL OUT på fjernsynet

tilsluttes til forstærkeren.

- 38

Component-videotilslutning

Hvis du har en dvd-afspiller/-optager med componentudgange,

kan du tilslutte den til SD/HD-COMPONENT IN-stikkene på

fjernsynet i stedet for til SCART. De tre videokabler sender kun

billedet. Kvaliteten er bedre end ved SCART.

Analog lyd skal tilsluttes med separate signalkabler. Dvd-afspillerens analoge

lydudgange tilsluttes AUDIO IN L/R på fjernsynet. Lyden gengives af fjernsynets

højttalere.

Hvis du bruger dvd-afspillerens digitalsignal med digitalforstærker tilsluttet

fjernsynet, forbindes AUDIO DIG OUT på dvd-afspilleren til AUDIO DIGITAL IN

på fjernsynet.

Kilden med componentvideoudgange registreres i tilslutningsassistenten:

Hvis en digitalforstærker også er tilsluttet, tildeles AUDIO DIG IN her til COMP.

IN. Andre indstillinger for forstærkeren er beskrevet på side 36.

Indstilling af signal fra componentindgangene i tilslutningsassistenten: Vælg

først „Automatik“. Hvis billedet ikke gengives ved afspilning, ses efter i dvdafspillerens

betjeningsvejledning for at fi nde mulige skærmopløsninger (SDTV,

HDTV eller ProScan).

Vælg componentforbindelse i AV-udvælgelse.

AV

Vis AV-udvælgelse

OK

OK

MI/DVI

AV-udvælgelse

COMP. IN OK VIDEO VCR DVD AVS VGA/XGA HDM

COMP. Vælg IN-indgang og vis med ...

... og vis med OK.

Start afspilning af det tilsluttede udstyr.

Indstilling af geometri og farvestandard: som beskrevet ved VGA/XGA-tilslutning


Betjening af andet udstyr

Betjening af andre Loewe apparater med fjernbetjeningen

RC3

Denne fjernbetjening kan også benyttes til andre apparater fra Loewe.

DVD

VCR

TV

STB

Vælg VCR, TV eller en Set Top Box med drejeomskifteren.

Den i Tyskland almindeligvis anvendte d-box er forudsat ved

Loewe-videooptager, Loewe fjernsyn og ved STB (Set Top Box).

Benyttelse af styretasterne til VCR, DVD eller Digital

Recorder, når drejeomskifteren står på TV eller STB

De seks styretaster

( , , , , , ) kan både ved TV og STB

benyttes til betjening af en videooptager eller en dvd-afspiller/optager (ved

levering er tasterne indstillet til betjening af den installerede „Digital Recorder

Plus“):

DVD

VCR

TV

STB

END

wxyz

tuv

tuv

DVD

VCR

TV

STB

PIP

EPG

Vælg først hovedfunktionen TV eller STB med drejeomskifteren.

Tryk derefter tasterne END og �EPG ned samtidigt i mindst 5

sekunder. Lyset øverst på fjernbetjeningen blinker to gange.

Indtast derefter tallene 988 efter hinanden. Lyset blinker igen

to gange.

Vælg nu den funktion du vil have til styretasterne med drejeomskifteren:

Vælg DVD, VCR eller TV, hvis Digital Recorder skal kunne

betjenes.

Tryk på tasten# PIP, for at afslutte programmeringen. Lyset

blinker to gange.

Indstilling af fjernbetjeningen til apparater fra andre

producenter

Fjernbetjeningen kan indstilles til betjening af andre videooptagere, dvd-afspillere

og Set Top Boxe, hvis apparatets infrarødkode er i kodelisten, eller hvis den

er i RC3‘s hukommelse.

Selv hvis producenten af apparatet står i kodelisten, er det muligt, at det

ikke kan betjenes.

Indstilling af fjernbetjeningen ved indtastning af kode.

Find kodetallet, der hører til dit apparat i kodelisten (se side 48-52). Listen er

sorteret efter apparat-type - DVD, VCR, STB - og alfabetisk efter producent. Til

hver producent hører en eller fl ere kodetal.

DVD

VCR

TV

STB

END

AV

jkl

def

wxyz

EPG

Med drejeomskifteren vælges apparattypen, altså VCR, DVD

eller en Set Top Box.

Tryk tasterne END og �EPG ned samtidigt i mindst 5 sekunder.

Lyset øverst på fjernbetjeningen blinker to gange.

Indtast de fi re cifre i koden, som du har fundet i kodelisten

(f.eks. for Loewe dvd-afspiller 0539).

Efter hvert ciffer der indtastes, blinker lyset en gang, efter det sidste ciffer to

gange. Hvis der indtastes et forkert tal, lyser lampen længere. Kodetallet er ikke

godtaget. Hvis koden kvitteres med to blink, kan du nu efterprøve det ny-programmerede

apparat.

Hvis apparatet ikke kan betjenes eller kun dårligt, så gentag indtastningen

af koden med den efterfølgende kode fra listen. Hvis der ikke er angivet fl ere

koder for denne producent, så forsøg med fjernbetjeningens forslag til kode.

Indstilling af fjernbetjening med fjernbetjeningens forslag.

Tænd apparatet der skal bruges med fjernbetjeningen. Standby er ikke nok!

DVD

VCR

TV

STB

END

wxyz

wxyz

EPG

Med drejeomskifteren vælges apparattypen, altså VCR, DVD

eller en Set Top Box.

Tryk tasterne END og �EPG ned samtidigt i mindst 5 sekunder.

Lyset øverst på fjernbetjeningen blinker to gange.

Indtast derefter tallene 991 efter hinanden. Den lille lampe

lyser én gang efter hvert ciffer.

PIP Tryk på tasten # PIP, for at vælge den første kode.

Hold fjernbetjeningen hen imod det apparat, der skal bruges med fjernbetjeningen.

Hold øje med apparatet.

Vælg nu tasten� (Play) eller Tænd/sluk på fjernbetjeningen.

Vent et øjeblik om apparatet reagerer. Hvis apparatet ikke

reagerer, er det ikke den rigtige kode. Tryk igen på tasten #

PIP PIP, for at vælge den næste kode.

Vælg igen tasten� (Play) eller Tænd/sluk.

EPG Hvis apparatet reagerer, vælg da tasten�EPG, for at gemme

koden.

39 -


Betjening af andet udstyr

Brug af fjernbetjeningen RC3 til en dvd-optager eller en dvdafspiller.

DVD

VCR

TV

STB

- 40

Sæt drejeomskifteren på „DVD“

Ved levering er infrarød-koden og funktionerne indstillet til

Loewe dvd-optageren Centros 21x2 HD.

I DVD-funktionen kan fjernbetjeningen bruges til Loewe dvd-optager Centros

1102, 1172, 2102HD, 2172HD og dvd-afspiller Xemix 6122DO, 8122DA og

6222PS.

Drejeomskifter

til betjening af TV, VCR,

DVD eller SetTopBox

Tænd/sluk lyd

Markering /i oversigten:

Markér titel/kapitel

Vælg kameraposition

Menu "Timer-optagelse"

/"Timeroptagelsesliste"

Vælg signalkilde

AV1-AV4,DV,TV

Vis/skjul hovedmenu

Vis den indsatte dvd's menu

/i menuen: skift mellem

playliste og originalliste m.m.

Statusvisning (TV,DVD-RW)

/ I menuen: bekræft menuvalg

i menuen: vælg / indstil

Vis ShowView-menuen

Sæt nyt kapitelstartmærke

kort tryk under pause:

Langsom baglæns gengivelse

langt tryk under afspilning:

Baglæns søgning

Optagelse

Afspil

Pause / enkeltbillede

DVD

VCR

TV

STB

DISC-M

C-SET

-Set

REC-MENU

RADIO

abc def

ghi jkl mno

pqrs tuv wxyz

DVD-AV

EPG AV

SV

-List

P+

TITLE

PIP

V– OK V+

P–

CARD

Tænd/sluk dvd

-optager i standby

Vis menuen "søg markør"

Gentag

Zoom

i menuen: Indtastning af tal

/i stopmodus (menuen er lukket):

Valg af tv-program

Billede-i-billede (PIP) vis/skjul

Luk menuen

Statusdisplay/menulinje tænd/sluk

Næste kapitel

/i stopmodus (menuen er lukket):

næste program

V– / V+ lydstyrke lavere/højere

Kapitelbegyndelse /

foregående kapitel

/i stopmodus (menuen er lukket):

foregående program

Audio/fotocard-funktion tænd/sluk

Sæt nyt oversigtsbillede

/ skift mellem foto- og

MP3/WMA-funktion

Kort tryk under pause:

Langsom gengivelse fremad

langt tryk under afspilning:

Søgning fremad

Stop

Brug af fjernbetjeningen RC3 til en videooptager

DVD

VCR

TV

STB

Sæt drejeomskifteren på „VCR“

Ved levering er infrarød-koden og funktionerne indstillet til en

Loewe videooptager

I VCR-funktionen kan fjernbetjeningen bruges til følgende videooptagere: View-

Vision 8106H, 8136H, 8176H, 6306H, 6336H, 6376H, 6396H, 4306H, 4376H,

2102M, 2302M, 4206, 4236, 4276.

Ved andet Loewe-udstyr end de nævnte modeller, anvendes fjernbetjeningen,

som følger med apparatet.

Funktioner for Loewe DVD-optager (Centros 1102, 1172, 2102, 2172) Fjernbetjening af Loewe-videooptagere (VV 8106, 8136, 8176)

Drejeomskifter til betjening af

TV, VCR, DVD eller SetTopBox

Tænd/sluk lyd

Timerliste tænd/sluk

ShowView-menu vis/skjul

Skift mellem

Long Play/Standard Play

Vis AV-udvælgelse (TV)

Vis VCR-menu

/i menuen: tilbage

P+/P– programvalg

næste/forrige

Baglæns gengivelse

/i menuen: vælg / indstil

V– / V+ lydstyrke lavere/højere

/

ved stop: Programvalg næste/forrige

ved afspilning: Manuel tracking

/i menuen: Vælg position

Tilbagespoling /Baglæns søgning

Optagelse

Pause (stillbillede) /vis næste billede

DVD

VCR

TV

STB

DISC-M

C-SET

-Set

REC-MENU

RADIO

abc def

ghi jkl mno

pqrs tuv wxyz

DVD-AV

EPG AV

SV

-List

P+

TITLE

PIP

V- OK V+

P-

CARD

Tænd optageren

/sluk til standby

Vælg udgangslyd

Vælg billed- og lydindgang

Sæt tiden på 0:00:00

Direkte programvalg

i menuen: Indtastning af tal

Vælg billedformat (TV)

Tænd/sluk statusvisning

i menuen: Luk menuen

Tænd/sluk statusvisning

langsom gengivelse

fremad under afspilning

/i menuen: vælg/indstil

eller til næste menu

ved stop:

Vis programliste

/i menuen: vis/bekræft

Fremadspoling

/søgning fremad

Afspil

Stop


Betjening af andet udstyr

Drejning af fjernsynsapparat ved Spheros R

32/37

Spheros R 32/37 har en tilslutning til drejefodsstyring.

Hvis fjernsynet er monteret på en motorenhed, kan det fjernstyres med fjernbetjeningen,

så retningen passer til din position.

Fjernsynets position i slukket tilstand kan bestemmes.

OK

Positionering af fjernsynet, når hverken menu eller PIP vises.

Bemærk: Genstande, der kan hindre drejningen eller kan vælte ved bevægelsen,

må ikke stilles i nærheden af fjernsynet.

Positionering af fjernsynet i slukket tilstand.

Her bestemmes den position, som fjernsynet skal indtage, når det slukkes (hertil

skal slukkepositionen aktiveres):

MENU

OK

OK

OK

OK

OK

Vis tv-menu

Tv-menu

INFO END

Billede

Lyd Optageassistent Tilslutninger Indstillinger

Billedindstilling ...

„Indstillinger“ markeres

Tv-menu

INFO END

tninger Indstillinger Billede Lyd Optagelse Tilslutn

Stationer ...

nedenunder markeres „Øvrige“

prog

Tv-menu

Indstillinger

INFO END

Øvrige

Stationer Børnesikring Timer-funktioner Sprog

Skærmmenuer ...

nedenunder markeres „Drej tv“

Tv-menu

Indstillinger

Øvrige

INFO END

Drej tv Skærmmenuer Tid og Dato DVB

Aktivering af slukpositionen ...

nedenunder markeres „Aktivering af slukpositionen“

Tv-menu

Indstillinger

Øvrige

Drej tv

INFO END

Aktivering af slukpositionen Fastlæggelse af slukpositionen

nej ...

vælg nedenunder „ja“

OK

OK

OK

OK

END

nej

gå op og vælg „Fastlæggelse af slukpositionen“

med OK kommer du ned og kan indstille den ønskede slukposition

med piltasterne��. Fjernsynet drejes herved.

med OK gemmes den indstillede position.

Luk menuen

Tv-menu

Indstillinger

Øvrige

Drej tv

Aktivering af slukpositionen

ja

Tv-menu

Indstillinger

Øvrige

Drej tv

Fastlæggelse af slukpositionen

0

OK Overtag

INFO END

Tv-menu

Indstillinger

Øvrige

Drej tv

INFO END

Fastlæggelse af slukpositionen OK

0

Aktivering af slukposit

INFO END

Når fjernsynet slukkes med den blå tænd/sluk-tast på fjernbetjeningen, drejer

den sig selv, til den har den fastlagte position.

Når fjernsynet tændes, indtager det igen den position, der sidst er indstillet

manuelt.

41 -


Fejlsøgning

Problem Årsag Løsning

I Tv-menu vises menupunktet „Optagelse“ ikke. Video- eller dvd-optager er ikke registreret. Video- eller dvd-optager registreres i tilslutningsassistenten

og tilsluttes.

„Tilslutninger“ vises ikke i Tv-menu (står på grå

baggrund).

Loewe-optager kan ikke styres, og timer virker ikke

korrekt.

Generelle problemer med tilslutning af eksterne

kilder til AV-indgang.

En tilsluttet dekoder eller Set-Top-Box (STB) virker

ikke korrekt.

- 42

En programmeret optagelse er igang. Vent indtil optagelsen slutter, eller slet programmeringer.

a) Optagerens Digital Link-funktion er ikke aktiveret

eller ikke mulig.

b) SCART-kabel er ikke tilsluttet.

c) Optageren er ikke registreret.

a) Apparatet er ikke registreret i tilslutningsassistenten

eller er tilsluttet på en anden måde end

vist i tilslutningsskemaet.

b) AV-standard er indstillet forkert.

c) AV-signal er indstillet forkert.

a) Signalet dekodes ikke, fordi der er valgt forkerte

dekoderstationer i tilslutningsassistenten.

b) Der er ingen lyd fra dekoder, fordi indgangen

ikke er indstillet korrekt i tilslutningsassistenten.

a) Digital Link i optageren aktiveres (se optagerens

betjeningsvejledning).

b) Tilslut SCART-kabel.

c) Optageren skal registreres

a) I tilslutningsassistenten (Tv-menu – Tilslutninger

– Nyt udstyr/ændringer) sammenlignes tilslutningsskemaet

med de faktiske tilslutninger. Tilslut

som vist.

b) AV-standard indstilles korrekt.

c) AV-signal indstilles korrekt.

Hvis „Automatisk“ er valgt ved AV-standard eller

AV-signal, kan det give fejl ved ikke-standardiseret

signal. I dette tilfælde indstilles standard og signal i

henhold til instruktionerne i betjeningsvejledningen,

som følger med det eksterne apparat.

a) Følg instruktionerne i tilslutningsassistenten igen

(Tv-menu – Tilslutninger – Nyt udstyr/ændringer),

og vælg de korrekte dekoderstationer.

b) Følg instruktionerne i tilslutningsassistenten,

og vælg den korrekte lydkilde (dekoder, tv eller

autom.), se dekoderens betjeningsvejledning.

Alle menuer vises på et forkert sprog. Der er valgt forkert menusprog. Sådan vælges menusprog:

Tryk på tasten INFO i tv-funktion (stikordsfortegnelse).

Markér det første stikord, og vis med OK. Vælg sprog,

og bekræft med OK.


Fejlsøgning

Problem Årsag Løsning

Digital Link Plus virker ikke. a) SCART-kabel er ikke fuldt monteret (ben 10 er

ikke forbundet).

b) Visse optagere kan kun overføre stationerne fra

fjernsynet ved den første ibrugtagning.

c) Alle eller nogle stationer fra antenne eller kabel

er gemt på pladserne fra ≥ 99.

a) Prøv et andet SCART-kabel.

b) Genopret optagerens fabriksindstillinger (se optagerens

betjeningsvejledning).

c) Stationer fra antenne og kabel skal sorteres, så de

ligger på pladserne mellem 1 og 99.

Visse skrifttegn vises forkert i tekst-tv. Det forkerte tegnsæt er valgt i tekst-tv-menuen. Det ønskede tegnsæt indstilles: Tekst-tv-menu – Indstillinger

– Tegnsæt: Standard eller det tilsvarende

tegnsæt.

Ingen lyd fra ekstern digitalforstærker. a) Den eksterne digitalforstærker understøtter ikke

det valgte lydformat (Dolby Digital, dts, MPEG).

Apparat på monteret motorenhed drejer sig ikke.

(kun Spheros R 32/37).

b) Fjernsynet og den eksterne digitalforstærker er

ikke tilsluttet til hinanden.

Motorenhed og tilslutningen til drejefodsstyringen er

ikke tilsluttet til hinanden..

a) Vælg PCM-stereo i dvd-afspillerens lydopsætningsmenu.

Skift sprog/lydspor (grøn farvetast) til

stereo i DVB-stationen på fjernsynets statusdisplay

(END).

b) Tilslut fjernsynets digitale udgang til en digital

indgang på den eksterne forstærker og vælg

tilsvarende indgang.

Tilslutningen til motorenheden og grænsefl aden til

drejefodsstyringen forbindes med det tilhørende kabel

(se monteringsvejledningen til motorenheden).

43 -


Tekniske data

Generelle data

Type Spheros R 26 Spheros R 32 Spheros R 37

Variant DVB-T CI

Variant DVB-T/C CI

Variant DVB-T/C CI

Variant DR+ DVB-T/C CI

Mål uden fod (ca. cm BxHxD)

Mål med fod (ca. cm BxHxD)

Vægt uden fod (ca. kg)

Vægt med fod (ca. kg)

Skærmteknologi

Skærmdiagonal (cm)/billedformat

Opløsning

Kontrastforhold

- 44

65435x27

-

65435x87

-

68,4x50,7x10,8

68,4x56,1x35,0

18,5

20,5

HD-LCD-teknologi

66/16:9

1366x768

800:1

65436x27

65436x84

-

65436x47

84,5x58,5x9,0

84,5x64,0x40,0

34,5

36,5

HD-LCD-teknologi

80/16:9

1366x768

800:1

Synsvinkel horisontal/vertikal 170° 170° 170°

Strømforbrug (IEC 62087)

I brug (watt)

Standby (watt)

70

< 3

85/100

< 3

Omgivelsestemperatur (celsius) 5º – 35º

Relativ luftfugtighed (ikke kondenserende) 20 – 80%

Lufttryk 800 – 1114 hPa (0 – 2000 m over NN)


Hvis du glemmer din hemmelige kode, bruges

koden 3001 til at slette den gamle kode og

dermed også børnesikringen.

Denne kode bør opbevares

et sikkert sted.

65437x27

65437x84

-

65437x47

99,0x67,5x9,0

99,0x71,6x40,0

37,0

39,0

HD-LCD-teknologi

94/16:9

1366x768

800:1

100/115

< 3


Tekniske data

Elektriske data

Chassisbetegnelse L 2650

Strømforsyning 220 V – 240 V/50–60 Hz

Tuner VHF/UHF/kabel

Hyperbånd 8 MHz 41 MHz til 860 MHz

Pladser i stationshukommelse 430/ved DVB 1680

Tv-standarder B/G, I, L, D/K, M, N

Farvestandard SECAM, PAL, NTSC,

NTSC-V, PAL-V (60 Hz)

Lydstandard Mono/stereo/2-sprog

Nicam B/G, I, L

Virtual Dolby

Nominel forstærkereffekt 2 x 20 watt

Analogt tekst-tv TOP/FLOF Level 2.5

Sidehukommelse 3000

Digitalt tekst-tv (kun ved UK-varianter) MHEG-5

Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker

tilhørende Dolby Laboratories

Tilslutninger

Jack 3,5 mm Hovedtelefoner 32–2000 ohm

Mini-DIN (AVS) Video IN Y/C (S-VHS/Hi 8)

Phono (gul) Video IN FBAS (VHS/8 mm)

Phono (hvid/rød) Audio IN V/H

IEC-fatning 75 ohm/5 V/80 mA Antenne/kabel/analog PIP (1 /DVB-T/C

F-fatning 75 ohm 13/18 V/350 mA (2 ANT-SAT

SCART AV 1 Video IN Y/C (S-VHS/Hi 8)

FBAS (VHS/8 mm)

Video OUT FBAS (VHS/8 mm)

Y/C (S-VHS/Hi 8)

Audio IN V/H

Audio OUT V/H

SCART AV 2 Video IN Y/C (S-VHS/Hi 8)

FBAS (VHS/8 mm)

RGB, YUV

Video OUT FBAS

Y/C (kun med SVHS Link Plus)

Audio IN V/H

Audio OUT V/H

Phono Audio IN maks. 2Vrms Center

2 x Phono Audio IN V/H

2 x Phono Audio OUT-niveau kan indstilles ved de aktive højtalere

V/H

Phono COMPONENT IN Cb/Pb-signal

Phono COMPONENT IN Cr/Pr-signal

Phono COMPONENT IN Y-signal

Phono Digital Audio IN (SPDIF) Digital audio

Phono Digital Audio OUT (SPDIF) Digital audio

HDMI/DVI Digital Video/Audio IN type A 19-polet Digital video og lyd

VGA/XGA VGA/XGA IN PC/STB-videosignal

Mini-DIN Service/L-Link

(1 Analog PIP-tuner kan installeres ved Spheros R 32/37.

(2 Digital satellittuner kan installeres,

Twin-Sat-tuner kan installeres ved apparater med Digital Recorder.

Printed in Germany

TB/05/10/2,0

Forbehold for ændringer!

© by Loewe Opta 2005

45 -


Tilbehør

Vægbeslag og stativer

Se henvisninger om placering på side 8.

PIP-tuner

PIP-tuneren muliggør visning af billede-i-billede (PIP) ved analog terrestrisk

modtagelse og kabelmodtagelse.

Du kan enten installere denne PIP-tuner eller den digitale satellittuner.

PIP-funktionen er mulig ved begge systemer.

Systemerne kan ikke installeres ved Spheros R 26 og UK-varianter.

Loewe-bestillingsnr. 89442.080

Digital satellittuner

Du kan installere en digital satellittuner til fjernsynet. Med denne tuner kan du

modtage DVB-S-stationer.

Den digitale satellittuner integreres fuldstændigt i fjernsynet (fysisk og logisk)

og betjenes med fjernsynets fjernbetjening og menusystem.

Hvis der installeres en digital satellittuner i fjernsynet, råder fjernsynet automatisk

over PIP-funktionen.

Du kan enten installere denne digitale satellittuner eller PIP-tuneren.

Systemerne kan ikke installeres ved UK-varianter.

Loewe-bestillingsnr. 89361,055

DVB-S Twin-Sat-tuner

(kan installeres ved udstyr med Digital Recorder)

Hvis dit fjernsyn er forsynet med Digital Recorder, kan du installere en integreret

DVB-S Twin-Sat-tuner.

Den indbyggede PIP DVB-T/C-tuner skiftes ud med DVB-S TwinSat-tuneren

(ikke ved Spheros R 26).

Loewe-bestillingsnr. 89443,080

- 46

Loewe-videooptager

Loewe-videooptagere er specielt tilpasset Loewe-fjernsyn i design, betjening og

tekniske egenskaber. Det gør dem lette at anvende i daglig brug.

Loewe-dvd-afspillere og -optagere

Dvd-afspillere og -optagere fra Loewe passer til Loewe-fjernsyn i form og farve,

betjening og teknologi. En kombination af de to apparater tilbyder mange

fordele.

Loewe-Audio-systemet Auro og det aktive højtalersystem

Tremo

Når man kombinerer et Loewe-fjernsyn med Loewe-Audio-systemet Auro og

Loewe-højtalersystemet Tremo får man den ideelle hjemmebiograf med alle

fordele: Høj betjeningskomfort, passende design og avanceret teknologi.

Leveringsmulighed forbeholdt


Serviceadresser

Australien

International Dynamics Australasia Pty Ltd.

129 Palmer Street

AUS - Richmond, Victoria 3121

Tel. 00 61 - 3-94 29 08 22

Fax 00 61 - 3- 94 29 08 33

Email ekyriakides@internationaldynamics.com.au

BeNeLux

Loewe Opta Benelux NV/SA

Uilenbaan 84

B–2160 Antwerpen

Tel. 00 32 - 3- 2 70 99 30

Fax 00 32 - 3- 2 71 01 08

Email ccc@loewe.be

Danmark

Kjaerulff 1 A/S

C.F.Tietgens Boulevard 19

DK–5220 Odense SØ

Tel. 00 45 - 66 13 54 80

Fax 00 45 - 66 13 54 10

Email mail@kjaerulff1.com

Tyskland

Loewe Opta GmbH, Customer Care Center

Industriestraße 11

D–96317 Kronach

Tel. 0049 1801–22256393

Fax 0049 9261–99500

Email ccc@loewe.de

Frankrig

Loewe France S.A.

13 rue du Dépôt, Parc del l‘Europe, BP 10010

F - 67014 Strasbourg Cédex

Tel. 00 33 - 3- 88 79 72 50

Fax 00 33 - 3- 88 79 72 59

Email loewe.france@wanadoo.fr

Grækenland

SOUND HELLAS S.A.

Kleanthous Str. 10

GR–54642 Thessaloniki

Tel. 00 30 - 2310 - 856 100

Fax 00 30 - 2310 - 856 300

Email sound@spark.net.gr

Storbritannien

LinnSight Ltd.

PO Box 8465

UK – KA 7 2YF Prestwick

Tel. 00 44 - 12 92 - 47 15 57

Fax 00 44 - 12 92 - 47 15 54

Email helpline@linnsight.co.uk

SNG

Service Center Loewe

Petrovsky per., d. 5, str. 3 of. 17

RUS–107031 Moscow

Tel. 0 95 - 928 33 58

Fax 0 95 - 928 58 79

Email loewerus@online.ru

Israel

PL Trading (pz 2004) Ltd.

27, Aliat Hanoar St.

ISR - Givataiim 53401

Tel. 00 972 - 3 - 57 27 155

Fax 00 972 - 3 - 57 27 150

Email zeev@loewe.co.il

Italien

Loewe Italiana SRL

Lago del Perlar, 12

I–37135 Verona

Tel. 00 39 - 045 82 51 611

Fax 00 39 - 045 82 51 622

Email Edoardo.Bricchi@loewe.it

Malta

Mirage Holdings Ltd

Flamingo Complex, Cannon Road

M–Qormi

Tel. 0 03 56 22 - 79 40 00

Fax 0 03 56 21 - 44 59 83

Email s.martinelli@fl amingo.com.mt

Marokko

SOMARA S.A.

377, Rue Mustapha El Maani

MA–20000 Casablanca

Tel. 00 21 22 - 2 22 03 08

Fax 00 21 22 - 2 26 00 06

Email somara@wanadoopro.ma

Norge

CableCom AS

Østre Kullerød 5

N–3214 Sandefjord

Tel. 00 47 - 33 48 33 48

Fax 00 47 - 33 44 60 44

Email roy@cablecom.no

Østrig

Loewe Austria GmbH

Parkring 10

A–1010 Wien

Tel 00 43 1 / 51 633 - 31 34

Fax 00 43 1 / 51 633 - 30 32

Polen

DSV TRADING SA

Plac Kaszubski 8

PL–81-350 Gdynia

Tel. 00 48 58 - 6 61 28 00

Fax 00 48 58 - 6 61 44 70

Email market@dsv.com.pl

Portugal

Vídeoacustica

Comercio e Representacoes de

Equipamentos Electronicos S.A.

Estrada Circunvalacao, Quinta do Paizinho, Arm. 5

P–2795-632 Carnaxide

Tel. 0 03 51 - 2 14 24 17 70

Fax 0 03 51 - 2 14 18 80 93

Email offi ce@videoacustica.pt

Sverige

Kjaerulff 1 AB

Ridbanegatan 4, Box 9076

S–200 39 Malmö

Tel. 00 46 - 4 06 79 74 00

Fax 00 46 - 4 06 79 74 01

Schweiz

Telion AG

Rütistrasse 26

CH-8952 Schlieren

Tel. 00 41 - 44 732 15 11

Fax 00 41 - 44 730 15 02

Email infoCE@telion.ch

Slowenien

Jadran Trgovsko Podjetje

Partizanska cesta 69

SL–6210 Sezana

Tel. 0 03 86 - 57 31 04 40

Fax 0 03 86 - 57 31 04 42

Email milos.zvanut@jadran.si

Spanien/Kan. øer

Gaplasa S.A.

Conde de Torroja, 25

E–28022 Madrid

Tel. 0 03 49 - 17 48 29 60

Fax 0 03 49 - 13 29 16 75

Email loewe@maygap.com

Sydafrika

THE SOUNDLAB PTY LTD

P.O. Box 31952, Kylami 1684

Republic of South Africa

Tel. 00 27 - 1 14 66 47 00

Fax 00 27 - 1 14 66 42 85

Email loewe@mad.co.za

Tjekkiske Republik

K+B EXPERT SPOL. S R.O.

U Expertu 91

CZ - 25069 Klicany u Prahy

Tel: 0 04 20 - 2 72 12 21 11 (222)

Fax: 0 04 20 - 2 72 12 21 99 (239)

Email loewe@kbexpert.cz

Tyrkiet

Enkay Elektronik Servis Müdürlügü

Alemdag Cad: Site Yolu No.: 10

Ümraniye/ Istanbul

Tel. 00 90 - 216 634 44 44

Fax 00 90 - 216 643 39 88

Email mhatipog@enkaygroup.com

Ungarn

Basys Magyarorszagi KFT

Epitok utja 2–4

H–2040 Budaörs

Tel. 00 36 - 23 41 56 37 (121)

Fax 00 36 - 23 41 51 82

Email basys@mail.nasys.hu

Zypern

HADJIKYRIAKOS & SONS LTD.

Prodromou 121, P.O Box 21587

CY–1511 Nicosia, Cyprus

Tel. 0 03 57 - 22 87 21 11

Fax 0 03 57 - 22 66 33 91

Email savvas@hadjikyriakos.com.cy

Ret til ændringer forbeholdes!! © by Loewe Opta

47 -


Kodeliste RC3 / Kodlista för RC3

Loewe

DVD-Player 0539

DVD-Recorder Centros 11x2 0741

DVD-Recorder Centros 21x2 1463

STB 1127

VCR 0866

DVD

3DLAB 0539

A-Trend 0714

Acoustic Solutions 0730

AEG 0788 0770

Aiwa 0641 0695

Akai 0790 0788 0690 0716 0713 0705

AKI 0718

Akira 0699

Alba 0717 0699 0713 0723 0695

All-Tel 0790

Amitech 0770

Amstrad 0713

Apex Digital 0672

Audiosonic 0690

AWA 0730

Black Diamond 0713

Blaupunkt 0717

Blue Sky 0699 0695 0713 0672 0651

Boman 0783

Brain Wave 0770

Brandt 0651 0551

Bush 0699 0690 0689 0717

0713 0818 0695 0831 0723

C-Tech 0768

Cambridge Audio 0696

Cambridge Soundworks 0696

CAT 0699

Celestial 0672

Centrex 0672 1004

Centrum 0713

cineULTRA 0699

Classic 0730

Clatronic 0788

Clayton 0713

Coby 0730

Conia 0672

Crown 0770 0651 0690

Cybercom 0831

CyberHome 0714 0816

Cytron 0716 0651 0705

Daewoo 0770 0705 0714

Daewoo International 0699

Dansai 0770 0783

Dantax 0723

- 48

DEC 0699 0818

Decca 0770

Denon 0490 0634

Denver 0699 0788

Denzel 0665

Diamond 0651 0768 0723

Digihome 0713

digiRED 0717

Digitrex 0672

DiK 0831

Dinamic 0788

DiViDo 0705

DK digital 0831

DMTECH 0783 0790

Dragon 0831

Dual 0665 0651 0713 0730

0783 0790 0831

E-Boda 0723

Eclipse 0723

Electrohome 0770

Elin 0770

Elta 0690 0770 0788 0790

Emerson 0591 0705

Enzer 0665

Ferguson 0651

Finlux 0741 0770 0783

Firstline 0651

Funai 0695

GE 0717

Global Solutions 0768

Global Sphere 0768

Go Video 0783

GoldStar 0591 0741

Goodmans 0651 1004 0790 0690

0783 0723 0818

Graetz 0665

Grandin 0716

Grundig 0539 0695 0651 0775

0705 0790 0713 0670 0723

Grunkel 0770

H&B 0818 0713

Haaz 0768

Hanseatic 0741

HCM 0788

HDT 0705

HE 0730

Henß 0713

Hitachi 0664 0665 0573

Hiteker 0672

Home Electronics 0730

Hyundai 0783

Ingelen 0788

ISP 0695

Jeken 0699

JMB 0695

JVC 0623 0539 0503 1901 1940

Karcher 0783

Kendo 0699

Kenwood 0534 0490 0737

Kiiro 0718 0770

Kingavon 0818

Kiss 0665

Koda 0818

Koss 0651

Lawson 0705 0716 0768

Lecson 0696

Lenco 0699 0651 0770 0818

Lenoxx 0690

Lexia 0699

LG 0591 0741 1906

Lifetec 0651

Limit 0716 0768

Loewe 0539 1922

LogicLab 0768

Logix 0705 0783

Lumatron 0705

Luxman 0573

Luxor 1004

Magnavox 0503 0818

Magnex 0723

Manhattan 0705

Marantz 0539

Mark 0713

Matsui 0651 0695

MBO 0690 0730

MDS 0699

Medion 0651 0783 0716 0831

Memorex 0831

Metz 0571 0713

MiCO 0723

Microboss 0718

Micromaxx 0695

Micromedia 0503 0539

Micromega 0539

Microsoft 0522

Microstar 0831

Minax 0713

Minoka 0770

Mitsubishi 0713

Mizuda 0818

Monyka 0665

Mustek 0730

Mx Onda 0651 0723

NAD 0741

Naiko 0770

Neufunk 0665

Nordmende 0831

Omni 0690 0699

Onkyo 0627 0503

Optimus 0571

Orava 0818

Orion 0695

Oritron 0651

P&B 0818

Pacifi c 0768 0790 0713 0831

Palladium 0695

Palsonic 0689 0672

Panasonic 0490 1908

Panda 0783

Philips 0539 0646 0503 1914

Phonotrend 0699

Pioneer 0571 0631 1900 1902

Pointer 0770

Powerpoint 0718

Proline 0651 0672 0790 1004

Proscan 0522

Prosonic 0699

Provision 0699

Radionette 0741

Raite 0665

Rank Arena 0718

RCA 0522 0651

REC 0689 0490

Red Star 0770 0788

Reoc 0768

Revoy 0699

Roadstar 0699 0690 0689 0713 0818

Rotel 0623

Rowa 1004

Saba 0651

Sabaki 0768

Salora 0741

Samsung 0573 0490

Sansui 0695 0716 0768 0723 0770

Sanyo 0670 0695 0790

Scan 0705

ScanMagic 0730

Schaub Lorenz 0788 0770

Schneider 0651 0783 0705 0790 0788

Scientifi c Labs 0768

Scott 0718 0651 0672

SEG 0665 0713 0768

Shanghai 0672

Sharp 0630 0695

Sherwood 0717 0741 0633

Shinco 0717

Silva 0788

SilvaSchneider 0831

Singer 0690 0716 0723

Skymaster 0730 0768

Slim Art 0770

SM Electronic 0730 0768 0690

Smart 0718 0705 0713

Sonashi 0716

Sony 0533 0573 1903 1904

Soundmaster 0768

Soundmax 0768

Soundwave 0783

Standard 0651 0768

Starmedia 0818

Sunwood 0788


Kodeliste RC3 / Kodlista för RC3

Supervision 0730 0768

SVA 0672

Synn 0768

Tandberg 0713

Tatung 0770

Teac 0717 0741 0571 0768 0591

0790

Technics 0490 1908

Technika 0770

Techwood 0713

Tensai 0690 0651

Tevion 0651 0768

Theta Digital 0571

Thomson 0551 0522

Tokai 0665 0788

Tokiwa 0705 0716

Toshiba 0503

Umax 0690

United 0788 0730 0790

Universum 0741 0713 0591

Venturer 0790

Vieta 0705

Voxson 0730 0831

Walkvision 0717

Welkin 0831

Wesder 0699

Wharfedale 0696 0723

Windy Sam 0573

XBox 0522

XLogic 0770 0768

XMS 0788 0689

Yamada 1004

Yamaha 0490 0539 0646

Yamakawa 0665 0710 0765

Yelo 0718

Yukai 0730

Zenith 0503 0591 0741

VCR

Adyson 0072

Aiwa 0307 0000 0209 0348 0352 0037

0041

Akai 0106 0315 0041 0352 0240

Akashi 0072

Akiba 0072

Akura 0072 0041

Alba 0278 0072 0209 0352 0000 0315

0348 0081

Allorgan 0240

Allstar 0081

Amstrad 0000 0278 0072

Anitech 0072

Ansonic 0000

Aristona 0081

ASA 0037 0081

Asuka 0072 0037 0081 0000 0038

Audiosonic 0278

AVP 0352 0000

AWA 0037 0278 0642 0043

Baird 0106 0278 0104 0041 0000

Basic Line 0278 0209 0072

Bestar 0278

Black Diamond 0642 0278

Black Panther 0278

Blaupunkt 1562 0226 0081

Blue Sky 0037 0209 0348 0072

0352 0278 0000

Bondstec 0072

Brandt 0041 0320

Brandt Electronique 0041

Brinkmann 0209 0348

Bush 0072 0278 0315 0209 0352 0000

0348 0081

Carena 0209 0081

Carrefour 0045

Casio 0000

Cathay 0278

CGE 0041 0000

Cimline 0072 0209

Clatronic 0072 0000

Combitech 0352

Condor 0278

Crown 0278 0072

Cyrus 0081

Daewoo 0278 0642 0209 0348 0352

0045

Dansai 0072 0278

Daytron 0278

de Graaf 0042 0081 0104 0048

Decca 0000 0041 0081 0067 0348

0209

Deitron 0278

Denko 0072

Diamant 0037

Domland 0209

Dual 0041 0081 0278 0000

Dumont 0000 0081 0104

Elbe 0278 0038

Elcatech 0072

Elin 0240

Elsay 0072

Elta 0072 0278

Emerson 0072 0045 0000

ESC 0278 0240

Etzuko 0072

Fast 0897

Ferguson 0041 0320 0000 0278

Fidelity 0000 0072 0240

Finlandia 0104 0081 0042 0000 0048

0384

Finlux 0000 0081 0104 0042

Firstline 0072 0209 0348 0043 0037

0045 0042 0278

Fisher 0047 0104 0038

Flint 0209

Frontech 0072

Fujitsu 0000

Funai 0000

Galaxi 0000

Galaxis 0278

GE 0320

GEC 0081

General Technic 0348

Genexxa 0104

Goldhand 0072

GoldStar 0037 0000

Goodmans 0000 0072 0240 0278

0037 0081 0348 0209 0352 0642

Graetz 0041 0104 0240

Granada 0104 0048 0081 0240 0037

0226 0042 0000

Grandin 0072 0037 0000 0278 0209

Grundig 0081 0347 0226 0320 0348

0072

Haaz 0348 0209

Hanimex 0352

Hanseatic 0037 0209 0278 0081 0038

Harwood 0072

HCM 0072

Hinari 0072 0209 0352 0041 0278

0240

Hisawa 0209 0352

Hischito 0045

Hitachi 0042 0041 0000 0240 0081

0104 0384

Hornyphone 0081

Hypson 0072 0209 0278 0352

Imperial 0000 0240

Ingersoll 0209 0240

Inno Hit 0240 0278 0072

Interbuy 0037 0072

Interfunk 0081 0104

Internal 0278

International 0278 0037

Intervision 0000 0278 0037 0209 0348

Irradio 0072 0037 0081

ITT 0106 0041 0384 0104 0240

ITT Nokia 0048

ITV 0278 0037

JMB 0209 0352

Joyce 0000

JVC 0041 0067 0384

Kaisui 0072

Kambrook 0037

Karcher 0278

Kendo 0106 0209 0315 0348 0072

0037

Kenwood 0041 0038

KIC 0000

Kimari 0047

Kneissel 0352 0209 0348 0037

Kolster 0209 0348

Korpel 0072

Kuba 0047

Kuba Electronic 0047

Kuwa 0226

Kyoto 0072

Lenco 0278

Leyco 0072

LG 0037 0000 0278

Lifetec 0209 0348

Loewe 0081 1562 0226 0866 0037

Logik 0240 0072 0106 0209

Lumatron 0278

Luxor 0106 0043 0072 0104 0047

0048

Magnavox 0081

Manesth 0072 0045 0081 0209

Marantz 0081 0038 0209

Mark 0278

Matsui 0209 0348 0037 0240 0352

0000

Mediator 0081

Medion 0209 0348 0352

Melectronic 0000 0037 0038

Memorex 0104 0000 0037 0048 0047

Memphis 0072

Metz 1562 0347 0081 0226 0037

Micormay 0348

Micromaxx 0209

Migros 0000

Mitsubishi 0043 0067 0081

Multitec 0037

Multitech 0000 0072 0104

Murphy 0000

Myryad 0081

NAD 0104

National 1562 0226

NEC 0041 0038 0067 0104 0037

Neckermann 0041 0081

Nesco 0072 0000 0352

Neufunk 0209

Nikkai 0072 0278

Nokia 0104 0106 0315 0041 0278

0240 0048 0042 0081

Nordmende 0041 0384 0320 0067

NU-TEC 0209 0348

Oceanic 0000 0048 0106 0081 0104

0041

Okano 0315 0209 0348 0072 0278

Orbit 0072

Orion 0209 0352 0348

Orson 0000

Osaki 0000 0037 0072

Osume 0072

Otake 0209

Otto Versand 0081

49 -


Kodeliste RC3 / Kodlista för RC3

Palladium 0072 0315 0037 0041 0209

0240 0348 0432

Palsonic 0072 0000

Panasonic 1562 0226

Pathe Cinema 0043

Pathe Marconi 0041

Perdio 0000 0209

Philco 0038 0072

Philips 0081 0384

Phoenix 0278

Phonola 0081

Pioneer 0067 0081 0042

Portland 0278

Prinz 0000

Profi tronic 0081 0240

Proline 0000 0320

Prosco 0278

Prosonic 0209 0278 0000

Protech 0081

Provision 0278

Pye 0081

Quasar 0278

Quelle 0081

Radialva 0037 0072 0081 0048

Radiola 0081

Rank 0041

Reoc 0209 0348 0278

Rex 0041 0384

RFT 0072

Roadstar 0240 0072 0037 0278

Royal 0072

Saba 0041 0320 0384 0278

Saisho 0209 0348

Salora 0043 0106 0104

Samsung 0240 0432

Sansui 0041 0067 0106 0072 0348

Sanyo 0104 0047 0048 0067

Saville 0352 0278 0240

SBR 0081

Scan Sonic 0240

Schaub Lorenz 0041 0104 0000 0106

0315

Schneider 0072 0000 0037 0081 0278

0240 0042 0897

Seaway 0278

SEG 0072 0240 0278 0642 0081

SEI 0081

Sei-Sinudyne 0081

Seleco 0041 0384 0037

Sentra 0072

Setron 0072

Sharp 0048 0037 0569

Shintom 0072 0104

Shivaki 0037

Siemens 0037 0104 0081 0320 0347

Siera 0081

Silva 0037

- 50

Silver 0278

Singer 0045

Sinudyne 0081 0209

Smaragd 0348

Sonitron 0047

Sonneclair 0072

Sonoko 0278

Sonolor 0048

Sontec 0037 0278

Sony 0032 0106

Soundwave 0037 0209 0348

Ssangyong 0072

Standard 0278

Starlite 0037 0104

Stern 0278

Sunkai 0209 0348 0278

Sunstar 0000

Suntronic 0000

Sunwood 0072

Supra 0037 0240

Symphonic 0000 0072

T+A 0226

Taisho 0209

Tandberg 0278

Tashiko 0000 0048 0240 0081 0037

Tatung 0000 0041 0081 0048 0043

0209 0348 0352

Teac 0072 0041 0000 0278 0642

0037 0081 0307

TEC 0278 0072

Tech Line 0072

TechniSat 0348 0209

Teleavia 0041

Telefunken 0041 0320 0384 0278

Teletech 0072 0278 0000

Tenosal 0072

Tensai 0000 0037 0072

Tevion 0348 0209

Thomson 0320 0041 0067 0384 0278

Thorn 0041 0104 0037

Thorn-Ferguson 0320

Tokai 0072 0037 0041 0104

Tokiwa 0072

Topline 0348

Toshiba 0045 0041 0384 0043 0081

Towada 0072

Tredex 0278

Uher 0037 0240

Ultravox 0278

Unitech 0240

United Quick Star 0278

Universum 0000 0081 0240 0037

0106 0348 0209 0104

Victor 0067

Watson 0081 0352 0278 0642

Weltblick 0037

Yamaha 0041

Yamishi 0072 0278

Yokan 0072

Yoko 0037 0072 0240

ZX 0209

SAT /STB)

@sat 1300

ABsat 0668 0123 1323 0710

ADB 0642

Adcom 0200

AGS 0668 0710

Akai 0200

Akena 0668

Alba 0455 0713

Allsat 0200 1017 1043

Alltech 0713

Alpha 0668 0200

Altai 0396

Amitronica 0713

Ampere 0396 0132

Amstrad 0847 0713 0742 0396 0132

0882 0885 0863 0501 0795 1113

Anglo 0713

Ankaro 0713

AntSat 1017 1083

Apollo 0455

Arcon 1205 1043 0834 0132 1075

Armstrong 0200

Asat 0200

ASLF 0713

AssCom 0853

Astacom 0668 0710

Aston 1129

Astra 0607 0713

Astro 0133 0173 0501 0658 0607

1113 1099 1100 0200

Athena 0668

Atlanta 0871

Aurora 0879

Austar 0863 0642 0497 0879 1176

Avalon 0396

Axiel 0668 0710

Axis 1111 0834

Beko 0455

Bentley Walker 1017

Blaupunkt 0173

Blue Sky 0713 0885

Boca 0132 0713

Boston 0132 0710 0668

Broco 0713

BskyB 0847 1175

BT 0668 0710

Bubu Sat 0713

Cambridge 0501

Canal Satellite 0853

Canal+ 0853

Cherokee 0123 0710 1323

Chess 0157 0605 0713 1085

CityCom 1176 0115 0607 0299

Clemens Kamphus 0834 0396

Cobra 0396

Colombia 0668 0132

Columbia 0132

Columbus 0668

Comag 0132

Condor 0607

Connexions 0396

Conrad 0607 0573 0115 0501

Conrad Electronic 0607 0713

Cryptovision 0455 0795

Cyrus 0200

D-box 1127 1114 0723

Daeryung 0396

Daewoo 1296 0713

Delfa 0863

Deltasat 1075

DGTEC 1242

Digatron 1294

Digenius 0299

Digiality 0607

Digipro 1105

DigiQuest 0863

Diskoverer 0605 0157

Diskovery 0668 0710

Diseqc 0710

Distratel 0084 0885 1205

Distrisat 0200

DMT 1075

DNT 0200 0396

DREAM multimedia.TV 1237

DStv 0642 0879

Echostar 0610 1169 0871 0167 0853

1086 1200 0454 0396 0713

0668 0511 0453

Einhell 0132 0713 0501

Elap 0713 1129 0668 0710

Elsat 0713

Elta 0200

Emme Esse 0871

Engel 1017 0713

EP Sat 0455

Eurieult 0084 0885 0882

Eurocrypt 0455

Europa 0863 0607 0501 0200

Europhon 0299 0607

Eurosky 0607 0132 0299 0115

0114 0501

Eurostar 0607 0115

Fenner 0668 0157 0605 0713

Ferguson 0455


Kodeliste RC3 / Kodlista för RC3

Fidelity 0501

Finlandia 0455

Finlux 0573 0455

Flair Mate 0713

Force 1101

Fortec Star 1017 1083

Foxtel 0879 0720 0455 0497

0795 1176

Fracarro 0871 0668

Freecom 0501 0173

Freesat 0882

FTEmaximal 0713 0863

Fuba 0396 0173 0573 0115 0299

Fugionkyo 1105

Galaxis 1111 1101 0834 0863 1176

0853 0115 0879

Garnet 1075

GF 0834 1043

GF Star 1043

GOD Digital 0200

Goldbox 0853

Goldvision 1017

Gooding 0571

Goodmans 1284 0455

Gradiente 0887

Granada 0455

Grandin 0084

Grundig 0173 0847 1150 1291 1435

0571 0750 0879 0885 0853 0501

1297 1330

Hanseatic 0605 1099 1100

Hänsel & Gretel 0132 0607

Hauppauge 1294

HDT 1011

Heliocom 0607

Helium 0607

Hirschmann 0396 0882 1113 1111

0173 0573 1085 0299 0501

0710 0607 0668

Hitachi 0455

HNE 0742 0132

Houston 0668 0396

Humax 1176 0863

Huth 0132 0607 1017 1075

Hyundai 1011 1159 1075

ID Digital 1176 0863

Imex 0084

Ingelen 0396 0882

International 0132

Interstar 1105 1017

Intervision 0628 0607

Invideo 0871

IRTE 0609

Italtel 0871

ITT Nokia 0573 0455 0723

JOK 0710

JVC 0571

K-SAT 0713

Kamm 0713

Kaon 1300

KaTelco 1111

Kathrein 0658 0249 1057 0173

1221 0200 0713 0668 0742

0123 0115 1323 0710

Kathrein Eurostar 0115

Kiton 0114

Klap 0668 0710

Konig 0607

Koscom 0834 1043

Kreiling 0658 0249 0114

Kreiselmeyer 0173

Kyostar 0132

L&S Electronic 1043

Labgear 1296

LaSAT 0607 0115 0132 0157 0299

Lenco 0713 0115 0607

Lenson 0501

Lexus 0200

LG 1075

Lifesat 0605 0299 1043 0713

Logix 1017 1075

Lorenzen 0299 1294 0607 0742 0132

Luxor 0573 0501

M&B1 0605

Manata 0710 0668 0713

Manhattan 1083 0455 0710 0668

0834 1017

Marantz 0200

Maspro 0750 0713 0173 0571

Matsui 0571 0710 0173

Max 0607

MB 0605

Mediabox 0853

Mediacom 1206

MediaSat 0501 0853

Medion 0713 0299 1043

Medison 0713

Mega 0200

Metronic 0713 1215 0084 0885 1205

Metz 0173

Micro 0607 0501 0713

Micro electronic 0713

Micro Technology 0713

Micromaxx 0299

Microtec 0713

Minerva 0571

Mitsubishi 0455

Morgan’s 0200 0713 0132

Motorola 0856

Multichoice 0642 0879

Multitec 0157

Myryad 0200

Mysat 0713

Netgem 1322

Neuhaus 0501 0713 0834 0607

Neusat 0713 0834

Nikko 0713 0723 0200

Nokia 1023 1114 0751 1127 0723

0853 0573 1223 0455 1723

1310 1312

Nordmende 0455

Nova 0879

OctalTV 1294

Okano 0668

OnDigital 0751 0329 0241 0867 0133

Optex 0834

Optus 0879 0853

Orbitech 1099 1100 0200 0501 0157

Origo 0497

Ouralis 1205

Oxford 0668

Pace 0455 0847 0887 1175 0241

0867 0123 1323 0791 0795

0720 0497 0200 0853 0710 1423

Packsat 0710

Palcom 0299

Palladium 0571 0501

Palsat 0501

Panasat 0879 0615

Panasonic 0847 1104 0455 1320

Panda 0455 0607 0173 0834

Patriot 0668

Philips 0200 1114 0853 0455 0750

0710 0668 0571 0173 0133 1336

Phonotrend 0863 1017 1200

Pioneer 0329 0853 0352

Planet 0871 0396

Polytron 0396

Praxis 0511

Preisner 0132 0396 1101 1113

Premiere 0853 1114 1127 0723 1111

1176 1195 1100 0249 0658 1435

Primacom 1111

Profi le 0668 0710

Promax 0455

Prosat 0628

Prosonic 0742

Pye 0571

Pyxis 0834

Quadral 0628 0668 0710 1323

Quelle 0607 0742 0115

Radiola 0200

Radix 0396 1113 0882

RFT 0200

Roadstar 0713

Rover 0628 0713

Saba 0710 0885 0115 0607

Sabre 0455

Sagem 0820 1114 1253

Samsung 0863 1243 1343 0853 1206

1017 1293 1292

SAT 0501

Sat Control 1300

Sat Partner 0501

Sat Team 0713

Satcom 0605 0607

Satec 0713 0834

Satline 0628

Satstation 1083

Schneider 0710 0668 0157 1206

Schwaiger 0605 0157 0607 0885

1111 0132 1075

SCS 0115 0299

Seemann 0396

SEG 0605 0742 0114 1087

Seleco 0871

Septimo 1205 0885

Siemens 0173

Skantin 0713

Skinsat 0501

SKR 0713

Sky 0847 0856 0887 1014

SKY+ 1175

Skymaster 0713 0605 0157 1200

1085 1075 0628

Skymax 0200

SkySat 0157 0605 0713

SL 0132 0742

SM Electronic 0157 0713 1200

1075 1085

Smart 0132 0299 1101 0882

0396 1113 0115 0713

Sony 0282 0847 0853 0455

SR 0132

Starland 0713

Strong 0879 0853 1105 1159 1300

Sunsat 0713

Sunstar 0132

Tantec 0455

Tatung 0455

Teac 1322

Tecatel 1200

TechniSat 0200 1099 1100 1195

0501 1322

Technosat 1206

Technowelt 0607 0885

Techsan 1017

Techwood 0114

Telasat 0605 0115 0607

Teleciel 1043

Telecom 0713

Telefunken 0710

Teleka 0396 0750 0501 0607 0834

Telesat 0605 0607

Telestar 0501 1099 1100 0114

0200 0157

Teletech 0114

Televes 0455 0501 0132

51 -


Kodeliste RC3 / Kodlista för RC3

Thomson 0455 0713 0853 0115 0607

12910820 0668 0710 1046

Thorn 0455

Tokai 0200

Tonna 0455 0668 0501 0713 0834

Topfi eld 1206

Toshiba 0455

TPS 0820 1253

Triasat 0501

Triax 0501 0115 0200 0396 0713

08530114 1296 1291 0132

Turnsat 0713

Twinner 0132 0713

UEC 0879

Uher 0157

Unisat 0200

Universum 0173 0571 0607 0299

0115 0742 1087

Van Hunen 0299

Variosat 0173

Ventana 0200

Vestel 0742

VH-Sat 0299

Viasat 1323 1023 0820

Visionic 1105

Visiosat 0710 0713

Wetekom 0157 0605 0501

Wewa 0455

Wisi 0173 0396 0299 0455 0501

0607 0834

Worldsat 0710 0114 0123 0668

XCOM 0123 0668

XSat 0668 0713 0123

Xtreme 1300

YES 0887

Zehnder 1075 0742 0114 0115 0419

Zenith 0856

Zeta Technology 0200

Zinwell 1176

Cable Box (STB)

Austar 0276

BT 0003

Canal Plus 0443

Comcrypt 0443

Decsat 0423

Filmnet 0443

France Telecom 0817

General Instruments 0276

Jerrold 0003 0276

Kabelvision 0003

Macab 0817

Melita 0003

MNet 0443

Mr Zapp 0817

Noos 0817

- 52

NTL Cabletell 0276

Ono 1068

Optus 0276 1060

Pace 1068 1060

Philips 0817 0286

PVP Stereo Visual 0003

Sagem 0817

Tele+1 0443

Telepiu 0443

Tudi 0286

United Cable 0003

Visiopass 0817

More magazines by this user
Similar magazines