Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Den polske Opstand. Hl

Sendebud efter flere Ugers Forløb vendte hjem med den

Besked, at Polen havde at underkaste sig paa Naade og

Unaade, stod General Diebitsch næsten færdig til at

overskride Grænsen med 100,000 Russere. Uheldigvis

havde Ghlopicki, der ansaa en aabeu Kamp for haabløs,

forsømt Rustningerne. For silde blev han nu afsat.

Medens Rigsdagen i Warschau fattede den Beslutning,

at Huset Romanov var udelukket fra Polens

Throne, begyndte den uforsonlige Kamp. Trods den

mest glimrende Tapperhed bleve Polakkerne trængte til-

bage til henimod Warschau. Det lykkedes her General

Skrznecki at udføre et Overfald paa Russerne og tilføje

dem betydelige Tab; men den heldige Vending, som

Kampen syntes at tage, blev ikke benyttet; dertil besad

hverken Skrznecki eller nogen anden polsk General til-

strækkelig Bestemthed eller Snarraadighed. Da Op-

standen havde udbredt sig til Lithauen, vilde Skrznecki

ile til Hjælp, men blev paa Vejen standset af Russerne

i det blodige Slag ved Ostrolenka (1831). Krigen

trak sig atter sammen om Warschau; Paskievitsch,

som efter Diebitschs Død kommanderede den russiske

Armee, gik over Weichselen og begyndte Stadens Belej-

ring. Medens indre Uenighed, Polens gamle Ulykke,

lammede Forsvaret, bleve Udenværkerne stormede, og

Staden maatte kapitulere. De polske Armeekorpser, som

endnu paa flere Steder havde en betydelig Styrke, handlede

uden Sammenhold og bleve snart drevne over paa

østerrigsk og preussisk Grund, hvor de afvæbnedes.

Efterat den polske Opstand var dæmpet, tog Kejser

Nicolaus de strængeste Forholdsregler for at hindre

lignende Udbrud i Fremtiden. Ikke nok, at Ejendoms-

konfiskationer, Henrettelser og Deportationer til Siberien

fulgte Slag i Slag; ogsaa den polske Constitution blev

ophævet. Folket afvæbnet og den nationale Hær opløst,

saa at Polakkerne herefter maatte tjene i russiske Regimenter

langt fra deres Fødeland. — Saaledes maatte de

More magazines by this user
Similar magazines