Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

116 Det spanske Amerika.

troedes kun til Spaniere, hvis eneste Stræben bestod i

at vende tilbage til Evropa med de størst mulige Rigdomme.

Efterat Trangen til Uafhængighed var vakt

ved Nordamerikas Exempel, forsøgte de Indfødte og

Kreolerne flere Opstande, som dog mislykkedes lige over

for Embedsmændenes, Gejstlighedens og de spanske

Troppers sluttede Magt. Et belejligere Tidspunkt indtraadte

endelig, da Napoleon satte sin Broder Joseph

paa Spaniens Throne. Kolonierne begyndte nu (1811),

den ene efter den anden, at erklære sig for uafhængige,

medens deres spanske Herrer vare afskaarne fra at faa

Hjælp fra Moderlandet. Da Ferdinand 7 efter Napo-

leons Fald igjen kom paa Thronen, vilde han forny det

gamle Undertrykkelsessystem ; men Kolonierne fortsatte

Uafhængighedskampen med voxende Held, indtil Spanien i

Aaret 1825 havde tabt alle sine herlige Besiddelser paa

Amerikas Fastland. Af disse ere følgende Stater dannede

1) Venezuela, 2) Columbia, 3) Ecuador, hvilke

en Tidlang vare forenede og styredes af Præsidenten

Simon Bolivar, hvis Krigsdygtighed mest havde bi-

draget til Sejren over Spanierne.

4) Peru og 5) Bolivia, som ligeledes skyldte

Bolivar deres Befrielse.

6) La Plata Staterne eller Buenos Ayres, nu et

Forbund af flere Stater, hvorfra

• 7) Chile understøttedes i Befrielseskrigen.

8) Paraguay, hvor en Doctor Francia i mange

Aar herskede med uindskrænket Magt, samt 9) Uruguay

(Montevideo). — Hertil kommer endnu 10) de forenede

Stater i Mellemamerika og 11) Mexico.

I disse Stater er den republikanske Regjeringsform

herskende, og Slaveriet er afskaffet. Med Und-

tagelse af Chile, hvor der findes nogenlunde Ro og Orden,

have de øvrige Republiker været plagede af evige Uro-

ligheder, og deres Fremskridt ere trods Landenes naturlige

Rigdom for intet at regne. Befolkningen er altfor umoden

:

More magazines by this user
Similar magazines