Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Bastillens Indtagelse. 5

sig efter Sieyés's Forslag for Nationalforsamling o:

for det franske Folks Repræsentation.

Forskrækket over dette første revolutionære

Skridt, tog Kongen Parti i Striden og lod under intetsigende

Paaskud Borgernes Forsamlingssal lukke Men

de kom sammen i Hoffets Boldhus og tiisvore hverandre,

ej at ville skilles ad, førend Frankrig havde faaet en ny

Forfatning. Da erklærede Kongen i et stort Fællesmøde

Borgerstandens Beslutninger for ugyldige og befalede med

truende Ord, at Stænderne skulde skilles ad til særskilt

Raadslagning. Adelen og Gejstligheden adlød; men

Borgerne bleve roligt siddende, og da en Hofmand kom

for at minde dem om Kongens Befaling, raabte Mirabeau

*til ham: „Sig eders Herre, at vi ere her ifølge Folkets

Villie, og at vi kun ville vige for Bajonetterne." En

saadan Fasthed forfejlede ikke sin Virkning. Flere og

flere af de højere Stænder indfandt sig i Borgernes For-

samling, saa at Kongen, tvertimod hvad han nylig havde

befalet, opfordrede de øvrige til at opgive deres stivsindede

Modstand. Afstemningen efter Hoveder faldt nu

af sig selv. Strax paabegyndtes de store Arbejder, som

skulde indføre en ny Tingenes Orden i Frankrig. Rigsstænderne

vare saaledes blevne til en constituerende

Forsamling.

Efter at Trusler intet havde frugtet, pønsede Hoffet

paa at sprænge Forsamlingen med Magt. Det fik Kongen

til at sammendrage stærke Troppeafdelinger af hvervede

Schweizere og Tyskere, samt til at afskedige Necker.

Men disse truende Forholdsregler fremkaldte en umaadelig

Bevægelse i Paris. Heftige Folketalere opfordrede til

væbnet Modstand mod det troløse Hof; Stormklokken

lød, og efterat flere Vaabenoplag vare plyndrede, styrtede

(d. 14de Juli) talløse Folkesværme under vilde Raab mod

Bastillen, dette forhadte Fængsel, som havde inde-

^^ smtt< sluttet saa mange uskyldige Offere for Despotiet. Efter

H faa Timers Kamp sænkede den svage Besætning Vinde-

More magazines by this user
Similar magazines