Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Krig mellem Frankrig og Preussen. 123

dighed, som de forgjæves havde kjæmpet for i 1848—49.

For de særlige ungarske Anliggender dannedes en egen

Regjering og Rigsdag i Pest, medens Rigets anden

Halvdel har sit Ministerium og sin Rigsdag i Wien.

Som hele Rigets Overhoved kaldes Frants Joseph Kejser

af Østerrig og Konge af Ungarn.

Efter Pragfreden indtraadte der et spændt Forhold

mellem Preussen og Frankrig. Skjønt Preussen

havde vundet Herredømmet over hele Nordtyskland, blev

det nemlig snart tydeligt, at Kong Vilhelm og Bismarck

tragtede efter at bringe ogsaa Sydtyskland (o: Bajern,

Wiirtemberg og Baden) ind under preussisk Ledelse, et

Maal, som fandt stort Bifald især hos det nationale

Parti, der var begejstret for Tysklands Enhed. Men

dette mente Frankrig for sin egen Sikkerheds Skyld ikke

at kunne taale. Ogsaa i Frankrigs indre Forhold laa

der en Opfordring til et Brud med Preussen, idet Kejser

Napoleons Stjerne var begyndt at dale, særlig paa Grund

af det uheldige Udfald af Toget til Mexico, og Kejserdømmets

Glans kun syntes at kunne hæves igjen ved en

sejrrig Krig. Saaledes skete det, at Napoleon af sine

Raadgivere lod sig henrive til at erklære Preussen Krig

(Juli 1870), skjønt Frankrig langt fra var tilstrækkelig

forberedt til at optage Kampen med sin frygtelige Mod-

stander.

Ved en uhyre Kraftanspændelse blev det samlede

Tysklands Krigsmagt — thi Sydtyskland stillede sig i

Kraft af ovennævnte Alliancetraktat paa preussisk

Side — i en meget kort Tid bragt op til en Million

Soldater. Saaledes blev Kong Vilhelm, der var •

Overfelt-

herre af Navn, medens den dygtige General Moltke var

det af Gavn, istand til at trænge frem over Rhinen med

langt større Hærmasser, end Frankrig kunde opstille

paa egen Grund. Det første betydehge Sammenstød

skete ved Wørth, hvor den franske General Mac Mahons

Korps blev overvældet og kastet paa Flugt. Der-

More magazines by this user
Similar magazines