Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Balkanhalvøen. 129

2) Bulgarien (o: Landet mellem Donau og Balkan

samt Distriktet Sofia) skulde have sin egen Fyrste og

betale en aarlig Tribut til Sultanen. 3) Den nordlige

Del af Thracien (Provinsen Østrumelien) skulde

styres af en christen Statholder under Sultanens Høj-

hed. 4) Bosnien skulde besættes af østerrigske

Tropper og staa under østerrigsk Styrelse. 5) Thessalien

skulde afstaas til Grækenland. Rusland erholdt

et Stykke af Armenien (i Asien).

For ogsaa at sikre sig en mægtig Indflydelse i Orienten

indgik England samtidig hermed en særegen Overenskomst

med Sultanen, ifølge hvilken Øen Cypern blev

besat af engelske Tropper, og hele det asiatiske

Tyrki stillet under engelsk Beskyttelse.

I Evropa har Sultanen kun umiddelbart Herredømme

over den sydlige Del af Thracien, Macedonien og Al-

banien.

De sidste Begivenheder, som have vakt Opsigt i

Evropa, ere Mordet paa den russiske Kejser Alex-

ander 2, Tunis's Besættelse ved franske Tropper og

Urolighederne i Ægypten.

Bloch, nyeste Historie.

More magazines by this user
Similar magazines