Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Gironden styrtes. 19

Paa samme Tid var Conventets Kraft lammet ved

bitre Partikampe. Bjerget udslyngede heftige Beskyldninger

mod Girondinerne, kaldte dem Dumouriez's Medskyldige

eller paastod, at de vilde rejse Departementerne

mod Hovedstaden og omdanne den udelelige Republik

til en Føderativstat. Girondinerne svarede med at

anklage Bjergets Førere for Delagtighed i September-

Myrderiet eller for at ville tyrannisere Conventet og hele

Frankrig ved Hjælp af Paris's Pøbel. Da Gironden endnu

hævdede sin Indflydelse i Conventet ved Ordets Magt,

toge Modstanderne deres Tilflugt til Vold. I flere Dage

kaldte Stormklokkerne til Vaaben ; Borgerraadet indfandt

sig i Conventet og krævede Girondens Førere fængslede.

Forgjæves søgte Forsamlingen med Præsidenten i Spidsen

at forlade Salen, hvor Pøbelens Trusler hindrede al fri

Raadslagning. Da Henriot, en forhenvæ-rende Politi-

spion, som var bleven Anfører for Nationalgarden,

truede med at skyde Conventet ned, dersom Folkets

Villie ikke agtedes, maatte man opgive al Modstand.

Under frygtelig Larm udstedtes Arrestordre mod 32 af

Girondinernes Parti, deriblandt Vergniaud, Brissot

og Roland (2 Juni 1793). Nogle af dem fandt sig i

denne Skjæbne, skjønt den var den sikre Vej tilden;

andre flygtede til Departementerne, for at vække Opstand

mod Bjergets Tyranni. Lyon, Marseille, Toulon,

Bordeaux og Caen faldt fra Conventet; Toulon optog

en Besætning fra den udenfor Havnen liggende engelske

Flaade, og Ludvig 17, der sad indespærret i Temple

med sin Moder, udraabtes til Frankrigs Konge. Charlotte

Corday, en sværmerisk Pige fra Caen, skaffede

sig Adgang til Marat og stødte ham en Dolk i Hjertet.

I den Tro at have gavnet Frihedens Sag, led hun frejdig

den paa Skafottet.

Medens saaledes Borgerkrigen omspændte Største-

delen af Frankrig, vare de fjendtlige Hære fra alle Sider

trængte frem over Grænserne; Østerrigerne og Eng-

2*

More magazines by this user
Similar magazines