Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Bonapartes Felttog i Italien. 27

voyen afstodes til Frankrig. Der stod nu tilbage for

Bonaparte at fordrive Østerrigerne fra Italien, et Fore-

tagende, som især vanskeliggjordes ved de fra Alperne

til Po nedstrømmende Floder, der danne lige saa mange

Hindringer for Angriberen som Værn for Forsvareren.

Men desto beundringsværdigere kunde ogsaa hans Krigs-

kunst udfolde sig. Medens Østerrigerne ventede paa at

blive angrebne bag Ticino, havde Bonaparte i forceret

Marche naaet Piacenza og var her gaaet over Po. For

ej at blive afskaarne, maatte Østerrigerne skyndsomst

opgive Majland og søge Dækning bag Addafloden. Men

ogsaa dette Holdepunkt maatte opgives efter en heftig

Kamp ved Lo di, og hele Lombardiet faldt i de Franskes

Hænder. Men allerede faa Uger efter rykkede en øster-

rigsk Reservehær under den gamle Wurmser frem fra

Tyrols Passer for at slaa endnu et Slag om Italiens Be-

siddelse. Medens 20,000 Mand førtes Vest om Gardasøen,

førte Wurmser Hovedstyrken, 40,000 Mand, Øst om

samme; de Franske skulde paa denne Maade bringes

under dobbelt Ild. Men Bonaparte lod det ikke komme

saa vidt. Strax ved Budskabet om Fjendens Nærmelse

samlede han sine Tropper ved Sydsiden af Gardasøen,

bestemt paa at hindre de to Armeers Forening. Paa

disse Steder, som baade før og siden ere vædede med

saa mange Krigeres Blod, leveres nu en Række af Træfninger.

Bonaparte er overalt tilstede for at opflamme

sine Folk eller vaage over sine Befalingers punktlige

Udførelse. Først standses den mindre østerrigske Hær,

der truer hans Tilbagetogslinie, derpaa tvinges Wurmser

selv til at søge Tilflugt bag Mantuas Volde. Denne

stærke Fæstning, Østerrigs sidste Besiddelse i Italien,

blev nu indesluttet og belejret.

Et ganske andet Udfald havde imidlertid Krigen i

Tyskland. Ifølge Carnots Plan var Jo ur dan gaaet

over Rhinen ved Diisseldorf, Mor eau ved Strasburg.

Men da Afstanden imellem dem var saa stor, at den ene

More magazines by this user
Similar magazines