Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

36 Krigen i 1800.

det Indre. I begge Henseender havde man ubetinget

Tillid til Bonaparte.

Førsteconsulen drev strax Rustningerne med en over-

ordentlig Kraft. Faa Maaneder vare tilstrækkelige for

ham til at rejse Armeerne af den elendige Tilstand,

hvori de vare efterladte af Directoriet, og bringe dem

til en saadan Styrke, at de kunde maale sig med Fjenden.

Mor eau fik Anførselen over den 120,000 Mand stærke

Rhinarmee lige overfor en østerrigsk - tysk Armee af

lignende Størrelse. Italiens Tilbageerobring forbeholdt

Bonaparte sig selv. Hans Plan for Felttoget i 1800

var saavel i Anlæg som i Udførelse et Mesterstykke i

Krigskunsten. For at gjøre det Slag, som skulde ramme

Fjenden, saa afgjørende som muligt, havde Bonaparte

udrustet en hel ny Armee og samlet den ved Genfersøens

Bredder, uden at Fjenden fik mindste Nys derom. Det

gjaldt nu for ham som en anden Hannibal, at overskride

Højalperne ; lykkedes dette ubemærket, stod han i Ryggen

paa Østerrigerne. Medens mindre Afdelinger gik over

St. Gotthard og andre Alpepasser, førte Førsteconsulen

Hovedstyrken over Store St. Bernhard. Langs med

bratte Afgrunde, ad snævre Stier, hvor Vejen ofte først

skulde banes, bevægede Tropperne sig i lange Linier op

over Bjerget; Rytterne førte deres Heste ved Tøjlen;

Skytset var adskilt i Stykker; Kanonerne slæbtes frem i

udhulede Træstammer; Lavetter, Krigsforraad og Levnets-

midler bares paa Muldyr. Men i fire Dage vare alle

Forhindringer overvundne, og Bonaparte befandt sig med

60,000 Mand paa den lombardiske Slette; Østerrigernes

Tilbagetogslinie var overskaaren. Men deres General,

den gamle Mel as, gjorde et Forsøg paa at slaa sig

igjennem og angreb pludselig de Franske ved Marengo,

medens Bonaparte havde bortsendt en Del af sine Tropper

for at lukke alle de Veje, ad hvilke Østerrigerne kunde

undslippe. Efter flere Timers Kamp syntes Østerrigernes

Anstrængelser at skulle krones med Held. Men just da

More magazines by this user
Similar magazines