Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Slaget ved Austerlitz. Forandringer i Tyskland. 45

brudt. De Franskes Sejr var derved afgjort. Efter at

have mistet 15,000 Døde eller Saarede og endnu flere

Fans;er, bad Kejser Alexander om Vaabenstilstand og

trak sine Tropper ud af Østerrig. Kejser Frants maatte

undertegne de haarde Fredsbetingelser, som Napoleon

foreskrev i Presburg (1805). Østerrig afstod de venetianske

Besiddelser, som det havde faaet i Campo-

formio, til Kongeriget Italien og Tyrol til Bajern.

Freden i Presburg skaffede Napoleon Overherredømmet

i Tyskland. I dette Riges Forhold foretoges nu

en Række af Omvæltninger, som svarede til Sejrherrens

Planer. Preussens Konge, Frederik Vilhelm 3,

en Søn af Frederik Vilhelm 2 (f 1797), havde en Tid-

lang vaklet mellem at slutte sig til Coalitionen eller i

Venskab med Frankrig at søge Fordele paa Østerrigs

Bekostning. Slaget ved Austerlitz bestemte ham for det

sidste, hvorfor han modtog Hannover i Bytte for nogle

spredte Besiddelser. Vigtigere end dette var, at Bajern

og Wiirtemberg, der ophøjedes til Kongeriger, Storhertugdømmet

Berg, som Napoleon havde oprettet til

Fordel for sin Svoger Mur at, og flere mindre Stater

sagde sig løs fra Forbindelsen med det tyske Rige og

indgik Rhinforbundet under Napoleons Beskyttelse

og med den Forpligtelse at stille Tropper til Frankrigs

Krige. Paa en Tid, da gamle Throner faldt, og nye op-

rejstes Aar for Aar, syntes dette nye Vasalforhold til

den mægtige franske Kejser at yde et sikrere Værn,

end den tyske Kejser og Riget havde gjort. National-

følelsen var endnu ikke vaagnet med tilstrækkelig Styrke

for at hindre en Adskillelse fra det fælles Fædreland.

Da Napoleon erklærede, at han ikke længer anerkj endte

noget tysk Rige, opløste Rigsdagen i Regensburg sig;

Frants 2 nedlagde den tyske Kejserværdighed og kaldte

sig Frants 1, Kejser af Østerrig. Det tysk-romerske

Kejserrige havde endt sin Tilværelse (1806).

More magazines by this user
Similar magazines