Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

64 Congres i Wien.

Preussen udvidedes med en betydelig Del af Kongeriget

Sachsen, med Westphalen og Rhinpreussen

(o: Kleve, Berg m. m.), for at danne en kraftig Formur

mod Frankrig, men bevarede af sine forrige polske Besiddelser

kun Provinsen Posen. Svensk-Pommern,

som var givet Danmark i Erstatning for Norge, tilbyttedes

for Lauenborg.

Stor-Britannien beholdt (foruden Isle de France

og det af Danmark afstaaede Helgoland) Malta, Kaplandet

og nogle mindre Kolonier. De syv joniske

Øer stilledes som en Republik under engelsk Højhed.

Østerrig fik ikke alene sine tabte Arvelande tilbage

men ogsaa Lombardiet og (som Erstatning for

Belgien) Venedig, hvorfra Hoffet i Wien siden udøvede

en afgjørende Indflydelse over hele Italien.

De fleste italienske Fyrster vare allerede i 1814

vendte tilbage til deres Stater. Kongen af Sardinien

fik sine Besiddelser paa Fastlandet (Pie mont, Sav o yen

og Nizza) forøgede med Genua. Parma gaves til

Kejserinde Maria Louise. Da Joachim Murat havde

sluttet sig til Napoleon i de 100 Dage, blev han forjaget

af Østerrigerne. Den gamle Konge vendte tilbage til

Neapel og tog sin Throne i Besiddelse som Ferdinand

1 af Begge Sicilier. Under et ubesindigt

Forsøg paa at gjøre Landgang i Neapel blev Murat

fangen og skudt (1815).

Belgien blev forenet med Holland til et Kongerige

Nederlandene under Vilhelm 1 (6) af Oranien, som

tillige erholdt det tyske Storhertugdømme Luxemburg.

Schweiz dannedes som en Føderativrepublik af 22

ligeberettigede Kantoner. Denne Stat tilsikredes der

Neutralitet i Evropas Krige.

Istedetfor at gjenoprette det forældede tyske Rige

stiftedes et tysk Forbund af 39 souveraine Stater,

hvis fælles Anliggender skulde afgjøres paa Forbunds-

dagen i Frankfurt, en af Gesandter fra de forskjellige

More magazines by this user
Similar magazines