Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

84 Revolution i Italien.

var for Italienerne noget saa overraskende, at selv

disse ringe Indrømmelser vidt og bredt vakte den største

Begejstring for Pius 9. Bevægelsen blandt de liden-

skabelige Italienere blev dobbelt heftig under Virkningerne

af Februarrevolutionen i Paris (1848), saa at Italiens

Frihed og Enhed var det almindelige Løsen, der gjenlød

fra Alperne til Messinastrædet. Frihedspartiet kom overalt

til Magten og begyndte at arbejde hen til Dannelsen af

et italiensk Statsforbund, som skulde holde al fremmed

Indflydelse borte fra Fædrelandets Jordbund. Det gjaldt

altsaa fremfor alt at understøtte Lombardiet-Venedig,

der (Marts 1848) havde rejst sig mod Østerrigernes

Herredømme. Medens de øvrige Fyrster mod deres

Villie droges ind i den revolutionære Hvirvel, traadte

Sardiniens ærgjerrige Konge Karl Albert i Spidsen

for Befrielseskampen mod „Barbarerne" og førte en an-

selig Hær over Ticino, idet frivillige fra alle Italiens

Egne strømmede til hans Faner. I Begyndelsen gik alt hel-

digt, indtil den gamle østerrigske Feltmarskalk Ra d e tz k

havde samlet sine Tropper under Beskyttelse af Veronas

og Mantuas Kanoner. Da kunde Italienernes Begejstring

ikke holde Stand mod Østerrigernes Disciplin og Øvelse.

Karl Albert maatte med Tab rømme Lombardiet, og da

Italienerne havde lidt Nederlaget ved Novara (1849),

var Krigens Fortsættelse umulig. Karl Albert nedlagde

Kronen for at formilde det østerrigske Hofs Vrede; hans

Søn Victor Emanuel lykkedes det da at slutte Fred

paa billige Vilkaar. Nogle Maaneder efter overgav

Venedig sig, og dermed ophørte Kampen i Norditalien,

som atter kom under Østerrigernes Jernaag.

Fuldt saa meget som Østerrigernes krigerske Overlegenhed

bidrog Italienernes egen Ubesindighed og Mangel

paa Samdrægtighed til, at deres patriotiske Bestræbelser

strandede. Planen til et Forbund af constitutioneltmonarchiske

Stater var udgaaet fra det maadeholdne

Frihedsparti; men dette blev snart fortrængt af det

i

More magazines by this user
Similar magazines