Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

88 •

Sardiniens Udvidelse.

Afstemning under VictorEmanuels Scepter. Da altsaa

Ziirichfredens -

Bestemmelse

med Hensyn til Fyrsternes

Tilbagekomst var uudførlig, gav Kejser Napoleon sit

Minde til denne betydelige Udvidelse af Sardinien mod

Afstaaelsen af Savoyen og Nizza, som indlemmedes i

Frankrig efter en Folkeafstemning.

I Kongeriget Begge Sicilier var Ferdinand 2

død under Krigen (1859); men den unge Konge Frants 2

fortsatte under Hofpartiets Indflydelse sin Faders Tvangsberredømme.

Der udbrød en Opstand paa Sicilien; men

de kongelige Tropper bavde næsten bragt Øen til Lydig-

hed, da Garibaldi begav sig derhen med 1000 Frivillige.

Forfulgt af nogle neapolitanske Dampfregatter, maatte

han efterlade sit Skyts, der blev taget tillige med de

Skibe, som havde ført ham over Havet. Men selv var

han heldig sluppen i Land og rykkede med sin lille

Skare dristig frem til Palermo. Indbyggerne rejste sig

for ham, og Garibaldi kjæmpede saa tappert, at den

kongelige Kommandant nødtes til at drage bort til Neapel

med hele Besætningen. Næppe var Sicilien befriet, førend

Garibaldi fortsatte sit æventyrlige Tog til Neapels Fast-

land, hvor bans blotte Nærværelse virkede som et

Trylleslag. Folket jublede ham imøde; den ene Afdeling

af de kongelige Tropper efter den anden gik over til

ham eller vægrede sig ved at kjæmpe imod ham. Forraadt

endog af sine egne Ministre, flygtede Frants 3 med

Hoffet til Gaeta, og Garibaldi holdt sit Indtog i Neapel.

C av o ur ansaa nu Øjeblikket for at være kommet

til at drage Fordel af de indtrufne Begivenheder. Da

Paven gjorde Mine til at hjælpe Kong Frants 2, over-

skred Sardinierne Kirkestatens Grænse, adsplittede de

Lejetropper, som Paven havde stillet paa Benene, og

erobrede hele den østlige Del af Kirkestaten

(„Markerne og Umbrien"), hvor der ikke laa nogen fransk

Besætning. Derfra gik Marchen videre til Neapel. Den

neapolitanske Hær, som var bleven Kong Frants tro.