Views
1 year ago

Familien Kahrs

gik det mindre godt med

gik det mindre godt med Jens Kahrs' forretning i de sidste aar, mulig han har været syk. De sidste 11 uker laa han til sengs og døde 3., begravet 16. februar 1781 "sat i kirken med fuld ceremonie". Ved skjøte dat. 30. april 1753 kjøpte han Jacob de Langes hus i Skostrædet, 17. rode nr. 1 (nu Bankgaten 2) for 642 rd. Eiendommen bestod av vaaningshuset i 2 etager. "I den nederste en stor stue med bilæggerovn og om væggen betrekket med tapetzerie "ligesom en mindre stue med bilæggerovn. Derhos et rumlig kiøken og en spiseboed, "udi 2den etage 2de stuer med bilæggerovn derhos 3 kammere og et contoir hvorover "er lemmen og huset er med tagsten belagt, nest ved huset paa den nordre side er en "tømret bygning indrettet til hestestald af 2de etager med et kammer og lem over ligesaa "med pandetag belagt, bagenfor waanhuset er der en plads med fri port til gaden og "paa pladsen en vandbrønd med behør, hosstaaende brøggerhus paa 3 tønders rum "m. v. som mur og nagelfast findes". I denne eiendom blev han boende til sin død. Ved registrering i boet var der adskillig kobber og tin, 11 ryslæders og endel "guldlæders" stoler, men ellers et middels utstyr. Da hans bo efter 4 aars skiftebehandling 1 ) sluttes er der intet tilovers. Vaaningshuset blev solgt for 1500 rd. Gift i huset 5. oktober 1739 med Karen Lind, f. 23., dpt. Nykirken 26. juli 1720, † 18., begr. Korskirken 23. mai 1807, datter av kjøbmand i Bergen Jørgen Lind og Karen Christensdatter. Jens Kahrs og Karen Lind blev 1751 malet av Mathias Blumenthal, der ogsaa senere malte deres 18 barn, — ogsaa de dødfødte. Jens Kahrs' 18 barn: (IV. 1—18). 1. Ditmar Kahrs, f. 1740, † 1788, g. Middelthon. 2. Jørgen Kahrs, f. 1741, † 1743. 3. Barbara Kahrs, f. 1742, † 1763, g. Frørup. 4. Karen Kahrs, f. 1743, † 1808, g. Schriver. Side 16. 5. Jørgen Kahrs, f. 1745, † s. a. 6. Jørgen Kahrs, f. 1746, † 1747. 7. Dødfødt barn 1747. 8. Jørgen Kahrs, f. 1748, † 1785, g. Cortonne. Side 18. 9. Anna Catharina Kahrs, f. 1749, † 1752. 10. Maren Margrethe Kahrs, f. 1750, † 1751. 11. Cecilie Cathrine Kahrs, f. 1752, † 1829, g. Garmann. Side 18. 12. Jens Kahrs, f. 1753, † ? 13. Anna Kahrs, f. 1754, † 1789, ugift. 14.{Christen Kahrs, f. 1755, † 1809, g. Juel. Side 19. 15.{Maren Kahrs, f. 1755, † 1795, ugift. 16. Margrethe Johanne Kahrs, f. 1758, † 1788, g. Rubach. Side 23. 17. Dødfødt datter 1760. 18. Catharine Margrethe Kahrs, f. 1762, † 1763. IV. 1. Ditmar Kahrs, dpt. i Korskirken 16. august 1740. (Fad.: Barbara Bergendal, Maren Lind, Jørgen Lind, Jochum Rogen, Johan Kahrs). † 14., begr. Domkirken 21. mai 1788 "i muret begravelse". Guldsmed. Han utstod sin lære hos faren 1753-58, sat mesteraaret hos samme 1762-63 ......................... 1 ) Se nærmere herom N. P. T. II p. 410. 14

og adjungeredes sin far i guardeinstillingen 16. september 1763. Han fik alle embedets indtægter og skulde uten vederlag stemple alt det guld og sølvarbeide som gik ut fra hans fars verksted og desuten betale ham 50 rd. aarlig. Han hadde ogsaa løfte paa succession. Ditmar Kahrs stillet 20. oktober 1787 500 rd. kaution for sin fætter Caspar Kahrs der da var blit foged i Romsdalen og fik stiftsbefalingsmand Schouboes attest for at han “for nærværende tid var mer end vederheftig for den sum”. Eiet og bebodde 16de rode no. 101 (nu Musægaten 7). Ved skjøte dat. 7. oktober 1773 kjøpte han Fantoft gaard i Skjold skibrede av skyld 1 løp smør. Gaarden blev av enken solgt 30. april 1789 til kjøbmand Hillebrant Harmens. Gift 10. december 1767 m. Anne Marie Middelthon, f. i Kjøbenhavn, † 25., begr. 29. december Korskirkegaarden 1810, 75 aar gl. Hun bodde da i 19de rode no. 45. (Lille Øvregate 29). Uten barn. Der var oprettet testamente mellem egtefællerne dat. 19. juli 1783. Som arving paa Anne Marie Middelthons side meldte sig hendes søstersøn kaptein Stephan Barclay Meydel, men boet var litet og vel 100 rd. minus. IV. 2. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 12. august 1741. (Fad.: Mad. Anne Cathrine Bergendal, Karen Davidsdatter, Hans Bergendal, Jochum Schultz, Søfren Kahrs). Begr. Korskirken 26. april 1743. IV. 3. Barbara Kahrs, dpt. Korskirken 11. november 1742. (Fad.: Barbare Kahrs, Ide Gierding, Echte Jensdatter, Hr. Jens Bergendal. Sr. Willum Møller). † 23., begr. i Nykirken 29. december 1763. Gift i huset, Korskirkens sogn, 17. januar 1763 m. Niels Frørup, dpt. i Nykirken 4. januar 1735, † 18., begr. i Nykirken 24. mai 1776, søn av glarmester Hans Førup og Nille Cathrine Rasch. Niels Frørup gik i guldsmedlære hos Morten Angell 1748—54, sat mesteraaret hos Jens Kahrs 1758—59, tok borgerskap som mesterguldsmed 12. august 1760, som kjøbmand 8. mars 1768. 1767, 26. november blev Niels Frørup gift igjen med enke efter Henrich Schiøth, Judithe Abrahamsdatter von Erpecom; med hende 4 barn. Ved Barbara Kahrs’ bryllup var der trykt 1 sang og ved hendes begravelse 2 hvorav titelen av den ene hitsættes: Kiærligste Ære-Blomster Strøede For Edle Gud-Elskende og Dyd Ziirede Nu Himmel-Salige Barbara Frørup né de Kahrs Som blev fød til Verden den l0de Nov. 1742 Efter at Hun havde levet her i Verden et GUD og Mennesken 15

December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
VisitSkanderborg_brochure
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk
Faxe Bogtryk / Grafisk - tryggevaeldeprovsti.dk
Friluftsgudstjeneste i Byparken søndag den 10. juni kl. 10.30
Hent Sorgennyt her - Lyø Kirke
TEMA: SANGENS ÅR - Sct. Nicolai Kirke
Kunstnere besøger Tingbjerg - Tingbjerg Forum
2 Juni Juli / August 2012 - Alt er vand ved siden af Ærø
Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke
SOMMERFERIEBOGEN - Rødovre Kommune
Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside
Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke
Skt. Hans i Møllevangskirkens have -‐ læs side 21
79 · ÅRGANG · NR.3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2013 - Asnæs Kirke
Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK
NATURGUIDEN - Udtryk 2011 i Øster Hornum
Juli · August 2012 - Ulfborg Sogn