Views
1 year ago

Familien Kahrs

ehageligt Levnet udi 21

ehageligt Levnet udi 21 aar, 1 maaned og 13 dage og Udi et Kierligt Egteskab 11 Maaneder og 4 dage, efter at hun havde glædet Hendes Huus med en Deylig ung Datter Overleverede Sin Dydige Siel udi Sin Skabers Hænder ved en Salig Død den 23 December 1763 Da Hendes Jordiske Levninger ved en anseelig Sørge-Commitat bliver geleidet til Sit Sove-Kammer i Bergens Nye-Kirke den 29 Ejusd. h. A. Ved Hendes Grab Af Sørge-Huusets oprigtige Ven H. D. Skiftet efter Barbara Kahrs blev sat 22. januar 1764. Boets hele indtægt var 2286 rd. Begravelsen kostet 150 rd. Til arv for mand og barn blev igjen 609 rd. Indboet var takseret for 450. At Barbara har faat et standsmæssig utstyr fremgaar av fortegnelsen. Der er: 1 sort damaskes klædning, 1 broseret ærmekaabbe, 6 forskjellige skjørter, hvite, røde. sort, grønt, de er av callemanche, demitt og damask, men der nævnes ingen overkjole eller trøie. Derimot 1 “regne Taft”, 12 serker, 15 forklær hvorav 3 er hvit og blaa, 12 næseduger, 4 par handstrømper, 4 kappekrøller og en del knipling til brudetøi. Til huset var der bl. a.: 10 par linlerred og 10 par strylerreds lagen. 6 lindreyels bordduger med 2 dusin salvetter. 8 strydreyels bordduger med 2 dusin salvetter. 6 linlerreds theduger. 10 bilfeldts og 4 sirtses gardiner med kapper, pudevar m. m. 5 oversenger, 2 undersenger, 17 forskjellige puder, nogen av olmerdug andre av Dansk væhr. 20 ryslæders stoler, 6 taburetter. 1 skatol av valnødtræ, 1 av eketræ. 1 kastedrag av valnød med sølvbeslag. 2 speile, borde, sengesteder, messing og kobber, porselæn og glas. Barbara efterlot en nyfødt datter: Nille Calhrine Frørup , dpt. i Nykirken 14. december 1763, † ugift 23. februar 1801. IV. 4. Karen Kahrs, dpt. i Korskirken 18. november 1743. (Fad.: Karen Lind, Anna Schultz, Marie Bergendal, Eric Andersøn, Ditmar Kahrs). † 4. december 1808. Gift i huset 21. mai 1767 med Corl van Lybech Schriver, f. 31. januar, dpt. i Korskirken 2. februar 1709, † 12. december 1776, søn av kjøbmand i Bergen, Albert Schriver og Elsebe Hansdatter Dam. Cort Schriver tok borgerskap som skipper 19. juli 1738, blev senere kjøbmand. Han var første gang gift 18. oktober 1746 med Rebecca Margrethe Rich, f. 1717, 16

† 1760, hun efterlot 1 datter. Til sit første bryllup kjøpte Cort Schriver ved skjøte dat. 7. oktober 1746 Jacob Holtermans hus i Dræggen. Det hadde brandfri kjelder og bestod av “en stue rødmalet udvendig til den almindelige gang eller “bryge, i mod samme stue i forgangen er en indrettet krambod og nest hos er “cammer til madvarer, derfra i bemelte forstuegang en stue med tapet beklæd er “treket under loftet ved denne og fornævnte fremstue et bekvemt kiøken hvorfra “er opgang til husets øverste verelser bestaaende af et kammer over dagligstuen “med vindovn dernest et andet lidet kammer uden ovn og over bagstuen et stort “kammer og overværende lem hvorpaa er et med bord afdelt lidet kammer. I “formelte stuer befindes 2de bilæggerovne. Paa gaardspladsen er et værelse i “mod den murede kielder af bord og standerverk opført. Ovenpaa kielderen er “en bygning til børnestue med kackelovn. Paa pladsen er en port til udgang til “algaden” — den er fælles med naboen. Cort Schriver blev begr. i Korskirkens kor 19. december 1776 med fuld ceremonie og biskop Hagerup holdt ligprædikenen. Begravelsen kostet 272 rd., til arv blev der kun igjen 206 rd. og det rak vel ikke langt for Karen Kahrs der sat igjen med 5 smaa barn. Steddatteren Elsebe Albertine Schriver blev 1768 gift med skipper Daniel Clausen. Cort Schrivers maleri hænger i Vestlandske Kunstindustrimuseum. — Karen Kahrs oprettet en specerihandel som hun endnu drev i 1801 og bodde da i 15de rode no. 14 (Torvalm. — Walkendorfsgt.). Hun blev begr. 15. december] 808 “paa “Tyskekirkegaarden paa det stykke som tilhører Korskirken, kl. 2, ringet fra 2—4, “uden ceremonier, dog betalt.” 5 barn: 1. Rebecca Margrethe Schriver, f. 14., dpt. i Korskirken 18. mars 1768, † 2. februar 1851, ugift. 2. Karen Albertina Schriver, f. 14., dpt. i Korskirken 20. juni 1769, † 18. mars 1860, ugift. 3. Anna Catharina Elisabeth Schriver, f. 6., dpt. i Korskirken 12. juli 1770, † 27. februar 1828, ugift. 4. Albert Schriver, f. 12., dpt. i Korskirken 19. juni 1771, † 28. oktober 1852, ugift. Tok borgerskap som kjøbmand og vinhandler 26. juli 1808, opsa dette selv 28. mai 1818; 1815, 5. september kjøpte han gaarden Frekhaug i Herlø skibrede og er antagelig flyttet dit med sine søstre. 1846, 27. april opretter han og hans 3 igjenlevende søstre testamente hvorved Johannes Alias Henrichsen indsættes til deres universalarving. Testamentet blev fornyet 22. juli 1853, tinglæst 13. mai 1861. Johannes Alias Henrichsen har ogsaa tiltraadt arven. 1863 blev Frekhaug delt og skyldsat paa nyt og den nordre gaard sælger Henrichsen 28. mai 1864 for 1300 spd. og 15. juni 1885 sælger han den anden del for 22.000 kr. Henrichsen var en av byens kjendte gatefigurer og hadde opnavnet “Spøttebuksen”. Det fortælles at han engang sammen med en del andre unge mennesker besøkte Schrivers paa Frekhaug og blev saa begeistret over stedets naturskjønhet at hans poetiske aare ga sig utslag i et digt til stedets og vertens pris. Derover blev Schriver rørt, fattet godhet for den unge mand og testamenterte ham hele sin eiendom. 5. Johanne Cortine Schriver, f. 22. april, dpt. i Korskirken 1. mai 1774, † 1. august 1856. Av disse søskendes liv paa Frekhaug har Elisabeth Welhaven git en novellistisk skildring. IV. 5. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 13. februar 1745. (Fad.: Maren Hofman Krog, Hr. Jens Bergendals, Anna Maria Gerding, Jørgen Lind, Adolph Tanch, Hans Lampe). Begr. i Korskirken under stolene 28. august 1745. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
djøfbladet - DG Media
Personal Leadership - IBC Euroforum
Mere OK på plads Musik i familien Forskning på fremmarch - Elbo
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
sæsonprogram 2011/2012 - Copenhagen Phil
VisitSkanderborg_brochure
IND|TRYK Oktober 06 NR 20 - Københavns Tekniske Skole
Læs seneste nummer af 8270 bladet her! - 8270 - Skåde - Holme
JUNI · JULI · A UGUST 2010 - Ribe Domkirke
TEMA: »Hvad brænder du for? - Sct. Peders sogn
Kirkeblad nr. 2 - 2011 - Vivild-Vejlby pastorat
Vokseværk hos Fjord Line - CO-SEA