Views
1 year ago

Familien Kahrs

4. Carl Magnus Neuman

4. Carl Magnus Neuman Sund, f. paa Lille Egeberg i Ø. Aker 18. september 1900. Agronom. 5. Bjørn Olaf Oppegaard Sund, f. i Kristiania 28. februar 1903. Farmer i Amerika. 6. Aase Ørja Sund, f. i Kristiania 29. november 1904. VI. 5. Kaja Catharina Ørbech Kahrs, f. i Gudbrandsdalen 14. august 1827, † 29. juni, begr. i Hole 2. juli 1920. Ugift. Hun styrte huset for sin ugifte bror lensmand Anton Kahrs, senere bodde hun endel aar i Stockholm, sine sidste aar i Kristiania. Hun bevarte til sin sidste dag en usvækket interesse for den bygd hun saalænge hadde bodd i, og i 1914 gav hun 1000 kroner, senere 45.000 kroner foruten at hun 1916 kjøpte den lille vakre gaard Kjeldsberg til barnehjem for Hole og har der sat sig et godt og varig minde. Doktor Christian Kahrs. Kaja Kahrs. VI. 6. Olave Christiana Anette Kahrs, f. 6. mai, † 1. juli 1829, begr. paa Kvam kirkegaard. VI. 7. Christian Olaus Heegaard Kahrs, f. paa Follum i Norderhov 17. mai 1835, † i Hønefos 10. december 1882. Student 1854, cand. med. 22. december 1869. Fra februar til august 1864 var han under den dansk-tyske krig ansat paa linjeskibet “Fredrik VI” som marinelæge. I 1865—66 ansat 1½ aar som kandidat ved Rikshospitalets forskjellige avdelinger, opsynslæge ved Søndmørsfisket vaaren 1869 og nedsatte sig februar 1870 som læge i Hønefos, senere i Hole. Erholdt 1876 den danske erindringsmedalje. Ugift. Doktor Anders Daae i Chicago skrev i en avisartikkel om ham: “Den yngre slægt kjender ham ikke, den ældre generation vil med vemodblandet “glæde erindre den lange ulænkelige, glade og godmodige studenterfigur, som, da “han efter 16 aars studium havde fuldendt sin examen, satte sig til at græde, fordi “studenterdagene havde været saa korte. Han havde, som han selv udtrykte sig, “været “mange steder” her i verden, men for at se sig endnu lidt mere omkring, “reiste han i begynclelsen av 80 aarene som emigrantlæge med seilskibet “Alpha” 22

der bragte emigranter fra Norge til Sandwichøerne. Kahrs var vant til, at “hvorsomhelst han kom, der kjendte man ham og han glædede sig over “endelig at komme til et sted, hvor han vidste, at han kunde bevare sit “incognito. Da saa skibet endelig forbi Cap Horn var kommet frem, ruslede “han en dag i land og opover gaden i Honolulu. Men han var ikke kom- “met langt, førend en mand kom hen til ham og med forbauselsen malet i “sit ansigt utbrød: “Men i Jøssenamn er det ikke Dere da Kahrs!” - “Det var en af opvarterne hos Nibbe, som nu fik anledning til i en anden “verden at servere for en gammel kunde. “Verden er liden”, sagde Kahrs, “naar han fortalte denne historie, “den er meget liden, man træffer kjendt- “folk hvor man kommer.” Christian Kahrs, “lange-Christian” bodde hos sin bror lensmanden paa Sørum til hans død, naar han da ikke var paa sine reiser. Han var en kortere tid i 1876 konst. distriktslæge paa Søndmør efter Christian Anton Kahrs og erhvervet sig der navnet “Christian den anden”. V.2. Andreas Juel Kahrs, (søn av Christen Kahrs, side 19), dpt. i Fjeldberg 26. mai 1786. (Fad.: Johannes Brun, monsr. Undal senior, monsr. Undal junior, fru cammerraadinde Juel, mad. Geelmuyden, mad. Celius). Begr. juni 1786, 14 dage gammel. IV. 15. Maren Kahrs, tvilling, (datter av guldsmed Jens Kahrs side 12), f. 2., dpt. 7. december 1755. (Fad.: David Andersen Trøye, Maren Sr. Tanchs, Wibeche Sr. Schrøders, Petriche Smidt, Søren Kahrs). Begr. i Domkirken 27. juli 1795. Ugift. IV. 16. Margrethe Johanne Kahrs, f. 3., dpt. i Korskirken 10. november 1758. (Fad.: Margaretha Kahrses, Elisabeth Friis, regiments Qvartermester Christian Undal, Henrik Rasmussen, Steen Bryghman). † 25. mai, begr. i Nykirken 2. juni 1788. Gift i Haus 18. mars 1786 med Joachim Rubach jun., f. 10., dpt. i Korskirken 17. september 1762. Søn av kjøbmand i Bergen, Joachim Rubach og Gedsche Hedvig Strasburg. Joachim Rubach jun. tok borgerskap som korn- og bondehandler 10. august 1786 og bodde i 3dje rode no. 15 (Valsengaarden 2). 2 barn: 1. Gedsche Karen Margrethe Rubach, f. 8., dpt. i St. Mariakirken 15. oktober 1786, † 5., begr. 12. mai 1828. Gift med Nils Bang Wingaard, † juli 1813, 25½ aar. 2. Joachim Rubach, f. 11. mars, dpt. i Nykirken 18. mai 1788, † 14., begr. i Nykirken 21. august 1788. IV.17. Dødfødt datter, begr. 1. februar 1760. IV.18. Cathrine Margrethe Kahrs, f. 20., dpt. i Korskirken 28. februar 1762. (Fad.: Sara Frørup, Barbra Kahrs, Niels Frørup, Dithmar Kahrs, Jørgen Tanch). Vel den “Jens Kahrses datter 2 aar” der blev begr. i Korskirken 8. juli 1763. 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
April September Jänner März Juli Feber August Mai Juni
Kirkeblad 39 for Arrild og Branderup sogne Juni
Klik her for at læse Sognebladet juni 2012. - Herlufsholm Kirke
Langenæs Kirke & Sogn - Sisu-Mbk
Skøn koncert i Seden kirke med bandet »Von Hagen« som ...
Fredag før påskeferien - Løsning og Korning Sogne
Kirkebladet september 2011 - Dybbøl Kirke
Klik her for at hente kirkeblad nr. 2 - Fløng kirke
Kulturkalender Det for børn og unge sommer 2013.pdf
Gudstjenester Juni - Juli - August 2012 - this is the default web page ...
JUNI - JULI - AUGUST 2013 - Kirke Saaby Kisserup pastorat
18. årgang, nr. 3: juni · juli · august 2009 - Svostrup-Voel Pastorat
Kirkeblad 9. årgang nr. 3 - Løgumkloster Kirke
Se kirkeblad Juni-August 2013
Sommerferie-aktiviteter 2010 - Haderslev Bibliotek