Views
1 year ago

Familien Kahrs

“som de, der driver

“som de, der driver deres ret til det yderste, haver vi ey allene intet derimod men det “er og vort ønske og begiering fordi vi anseer det for billigt i Betragtning af den “Omhyggelighed encken har baaret for vor sal. fader udi hans svaghed og alderdom “at gaarden Nordhus, den eneste faste eiendom af nogen betydning vor fader har havet “af 8 kyndige og upartiske laugrettes mænd — dog ikke enkens laugværge - bliver “efter dens godhed med udsæd og engbond, de af vor fader giorte oprydninger og “forbedringer samt huus og bygninger m. v. vurderet — den af vor sal. fader opbyggede “store bygning kan neppe være opbygget for mindre end 1000 rd. og alt dette /: gaar - “den selv som odelsgods, samt bygninger som skiønnes nyttige og nødvendige, und - “tagne :/ stilles til auction.” Gerhard skriver til skifteretten at brødrene neppe kan kjende til testamentet og skjøtet, og at la det komme til skifterettens decision synes han er kjedelig, “da slige decisioner “forudsætter en slags misforstaaelse mellem paagjældende, eller i det mindste kan den “ulighed i meninger der giver anledning til decisionen foraarsage misforstaaelse. Og da “ieg nødig skulde see, at ringeste gnist af misforstaaelse mellem mig og min elskede “stifmoder og mine søskende skulde finde sted vil ieg af skifteretten udbede mig den “godhed at decisionen udsættes” — — forat han kan faa tid til at ordne det med sine brødre. Alt endte i fred og god forstaaelse og enken blev boende paa Nordhus til sin død. Skiftet efter Dithmar Kahrs blev holdt 28. februar 1785. Blandt boets løsøre fandtes av sølv: 1 drikkekande veier .......................... 80 lod 1 kaffekande m. laag og fod ............. 83 — 1 trækpotte m. fad ........................... 45 — 1 dito mindre m. fad ...................... 21 — 1 sylvskaal ..................................... 21 — 1 flødeskaal m. træhank .............. 17 — 1 dito uden hank .............................. 12½ 2de sukkerfader ................................ 14 lod 1 qv. 6 theskeer ..................................... 5 — 5 dito .............................................. 3½ — 8 spiisskeer .................................... 29 — 12 dito ............................................. 34 — 6 diverse spiisskeer ......................... 19 — 1 sølv tomling indent forgyldt .. ... 5 — 2de saltkar ........................................ 10 — 1 par sølvkniver ............................... 4 — 1 potageske ..................................... 12 — 1 dito mindre .................................. 8 — 1 fiskespade .................................... 6 — 1 theflaske ...................................... 10 — 1 dito mindre .................................. 6 — 1 sukker strøbørse .......................... 16 — 1 peber dito ................................... 10 lod 1 qv. 1 sennepskande m. ske ................. 12 — 1 edikekande ................................... 14½ — 1 punsøse ........................................ 3½ — 1 sølvlaaget krus hvis laag veier ...... 12½ — 1 sølv smørdaase, indeni forgyldt . 6½ — 26 1 hovedvandshus ........................... 3 lod 1 beltspende .................................. 3½ qv. 1 oblatræske .................................. 2½ qv. 1 beskadiget sø1vtomling ............... 1 lod 1 qv. Av porselæn kan nævnes: 1 sort theepotte lidt forgyld. 1 melkekande. 8 røde og hvide thekopper. 2 blaa og hvide fader. 10 dito dybe tallerkener. 8 røde og hvide forgyldte thekopper. 6 par smaa røde og hvide theekopper. 1 blaa punsbolle. 1 rødt og hvidt porselinsfad. 1 liden dito trækpotte. 4 smaa dito krukker. 1 blaa og hvid trækpotte. 1 stor marmormorter og en hel del stentøi. Blandt kobber var der: 1 æbleskivepande. 1 kasserolle med skaft. 1 stor tærtepande. 1 mindre dito. 1 stor aflang suppepande. 1 rund suppepande m. høie fødder. 1 mindre dito. 1 liden destillerkiedel. 1 stor dito.

1 dørslag. 2de fader at stege paa. 2de fiskesiiler. 1 gl. liden thekiedel. 1 dito. 12 sukkerbrødformer. 1 kobberkiedel. 1 dito mindre. 1 stort fyrfad. 1 blakkert, dertil en masse messing, tin, blik og træfang. Glas: 1 par store speyle m. forgyldte rammer. 1 speyel m. blaa laqueret ramme, tilhørende bord og 2de kiredon: 1 pokal m. Fridr. 4de en. ciffr. 1 dito mindre. 8 store vinglas. 2de edikekarafler. 1 glas saltkar uden forgyldt. 1 liden gl. speyel m. forgyldt ramme. 1 speyel m. sort ramme. 6 sopken glasser. 1 klar brendeviinsflaske. 4 florentinflasker. 12 viinbottler m. m. Linned: 1 dusin theduger. 5 liinlerreds bordduger. 5 stryedreyels lange duger. 2 gl. dito. 4 haandduge. 1 p. nye linlerreds lagen. 7 par dito. 1 par fine tysklerreds lagen. 4 par strylerreds lagen. 3 par grove dito. 3 par strylerreds sængetrægsler. 4 lin dreyels haandduger. 2 par fine linlerreds pudevaar m. knipling. 2 par dito uden knipling. 8 par ordinære. 3 par lange pudevaar deraf 2 nye. 5 gl. vindusgardiner, Bilfeldts lerreds. 1 dusin lindreyels servietter. 1 dus. dito. 1 styk dito. 22 styk dito svendske. 12 styk dito strydreyels. Sengklær: 12 undersænger af Hollands vær. 2 røde og hvide korte hovedpuder. 3 blaa og hvide dito. 2 dito lange. 2 røde og hvide dito, desuten 7 forskjellige puter, korte. 14 lange sængeværs hovedpuder. 3 oversænger af hvid og blaa olmerdug. 4 andre dito. 4 kvitler. 1 flosset rye, desuden sengegardiner og omhang af forskjellig farve. Av inventaret nævnes: 12 sydde stoler. 12 ryslæders stole. 2 lehnestole. 6 bredryggede lehnestole. 4 dito 4kantet oventil. 6 mindre oven runt - og mange flere stoler. 1 egeskab med messing beslag. 1 nyt egeskab paa stol. 1 commodestol m. tilhørende kobberbækken. Diverse chatoller, vugge, barneseng, schlafbenke, sengekarmer, mange borde, bl. a. 3 nye egeborde, lakerede og malte, kister og kufferter, 1 egekiste m. godt laas, løibænke. I alt 13 borde, 12 senge og sengekarme, endel senge med himmeI. Av bøker var der 16 religiøse folianter, 81 bøker i kvart., 104 i 8vo. 1 stueuhr med laqueret kasse. 1 dito. 1 skilderi forestillende Salomos dom mellem 2 qvinder. 1 dito forestillende Christi korsf. udarbeidet i gibs, beskadiget. samme stykke pauseret i vox, biskop Pontoppidans skilderi. 9 smaa kobberstykker m. rammer. 1 hagelbøsse. 1 ottring. 2 færinger. 1 stor vingebaad m. tilhør. 1 mindre dito. 1 sneplog. 1 nod. Tilslut nævnes dyrene: 3 hester, 18 stk. kvæg, kalver og okser, dertil 18 sauer og vær. Og kjørne heter: Somrey, Dyrei, Fieldrey, Rostibarn, Rødside og Laurey. 27

arken klubbladforamagerro - ogkajakklub
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
weekly - DG Media
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
ARK - Amager Ro- og Kajakklub
Den selvforsynende - Callnet
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
Her - Skoletjenesten
April September Jänner März Juli Feber August Mai Juni
djøfbladet - DG Media
VisitSkanderborg_brochure_low
217747_VS_A4_brochure_2018_High
par bricole - Betaville
Personal Leadership - IBC Euroforum
Bornholms Middelaldercenter
Kirkeblad 39 for Arrild og Branderup sogne Juni
Langenæs Kirke & Sogn - Sisu-Mbk
Skøn koncert i Seden kirke med bandet »Von Hagen« som ...
Kirkeblad årg 7 nr 3 - Løgumkloster Kirke
Fredag før påskeferien - Løsning og Korning Sogne
Sommer 2012 - Store Magleby Kirke
Kirkebladet september 2011 - Dybbøl Kirke
Juli · August 2011 - Ulfborg Sogn
Klik her for at hente kirkeblad nr. 2 - Fløng kirke
Kulturkalender Det for børn og unge sommer 2013.pdf