Views
6 months ago

Familien Kahrs

FORORD. Da jeg begyndte

FORORD. Da jeg begyndte at samle oplysninger til min slægts historie hadde jeg intet at bygge paa, det var at begynde paa bar grund. De kilder jeg var henvist til, var spredte oplysninger i tidligere trykte stamtavler, forøvrig maatte jeg søke til det i arkiver opbevarede materiale: kirkebøker, skifteprotokoller o. l. Paa grundlag av dette er saa stamtavlen utarbeidet, og det er mig en kjær plikt at takke arkivfunktionærerne særlig i Bergen og Trondhjem for redebon og interesseret bistand. At der inden slægten var mere interesse end man efter de manglende optegnelser fra ældre tid skulde tro, har jeg faat bevis for ved den velvilje mine henvendelser er møtt med, og jeg takker hver især der har hjulpet mig med stoffets indsamling. Jeg vet, at nærværende stamtavle ikke er fuldstændig, at der i arkivene ligger ubrukt materiale og at der ellers findes unøiagtigheter og feil; det er uundgaaelig ved et arbeide som dette, og jeg ber om velvillig overbærenhet; det er gjort saa godt som det har været mig mulig og forholdene har tilladt. Boken har skaffet mig meget arbeide, men tillike megen glæde. Jeg haaper at ogsaa slægtens medlemmer maa finde den tilfredsstillende og at den vil virke til at styrke slægtsfølelsen. Til dem av slægtens medlemmer der ved sin økonomiske støtte har gjort utgivelsen mulig, bringer jeg herved min varmeste tak. Bergen i mai 1923. THORA SOLLIED.

ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
arken klubbladforamagerro - ogkajakklub
ARK - Amager Ro- og Kajakklub
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
Her - Skoletjenesten
VisitSkanderborg_brochure
weekly - DG Media
Personal Leadership - IBC Euroforum
djøfbladet - DG Media
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
arken - Amager Ro- og Kajakklub
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
Bornholms Middelaldercenter
VisitSkanderborg_brochure_low
par bricole - Betaville
Årsrapport 2012 - Nordsøfonden
juni 2007 - 8270 - Skåde - Holme
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Den selvforsynende - Callnet
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
April September Jänner März Juli Feber August Mai Juni
Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011