Views
4 months ago

Familien Kahrs

FORORD. Da jeg begyndte

FORORD. Da jeg begyndte at samle oplysninger til min slægts historie hadde jeg intet at bygge paa, det var at begynde paa bar grund. De kilder jeg var henvist til, var spredte oplysninger i tidligere trykte stamtavler, forøvrig maatte jeg søke til det i arkiver opbevarede materiale: kirkebøker, skifteprotokoller o. l. Paa grundlag av dette er saa stamtavlen utarbeidet, og det er mig en kjær plikt at takke arkivfunktionærerne særlig i Bergen og Trondhjem for redebon og interesseret bistand. At der inden slægten var mere interesse end man efter de manglende optegnelser fra ældre tid skulde tro, har jeg faat bevis for ved den velvilje mine henvendelser er møtt med, og jeg takker hver især der har hjulpet mig med stoffets indsamling. Jeg vet, at nærværende stamtavle ikke er fuldstændig, at der i arkivene ligger ubrukt materiale og at der ellers findes unøiagtigheter og feil; det er uundgaaelig ved et arbeide som dette, og jeg ber om velvillig overbærenhet; det er gjort saa godt som det har været mig mulig og forholdene har tilladt. Boken har skaffet mig meget arbeide, men tillike megen glæde. Jeg haaper at ogsaa slægtens medlemmer maa finde den tilfredsstillende og at den vil virke til at styrke slægtsfølelsen. Til dem av slægtens medlemmer der ved sin økonomiske støtte har gjort utgivelsen mulig, bringer jeg herved min varmeste tak. Bergen i mai 1923. THORA SOLLIED.

arken klubbladforamagerro - ogkajakklub
dev.amagerroogkajakklub.dk
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
dev.amagerroogkajakklub.dk
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
dev.amagerroogkajakklub.dk
djøfbladet - DG Media
dgmedia.dk
weekly - DG Media
dgmedia.dk
Bornholms Middelaldercenter
bornholmsmiddelaldercenter.dk
VisitSkanderborg_brochure_low
VisitSkanderborg2017
par bricole - Betaville
betaville.se
VisitSkanderborg_brochure
visitskanderborg
ARK - Amager Ro- og Kajakklub
dev.amagerroogkajakklub.dk
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
forsvaret.dk
Her - Skoletjenesten
skoletjenesten.dk
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
fjvu.dk
sæsonprogram 2011/2012 - Copenhagen Phil
copenhagenphil.dk
Golf - Hotel Pejsegården
stensballegaardgolf.dk
Lasse Vinterberg
toef.dk
Kirkebladet juni, juli, august 2013
hoejerkirke.dk
SennerInnen- & Almhalterkalender 2011
db.rls.de
IND|TRYK Oktober 06 NR 20 - Københavns Tekniske Skole
kts.dk
Husavis for Bostedet Thea, juni & juli & august 2013
okthea.dk
TEMA: »Hvad brænder du for? - Sct. Peders sogn
sctpederskirke.dk
JUNI · JULI · A UGUST 2010 - Ribe Domkirke
ribe.domkirke.dk
Det' for børn - Nim Skole
nimskole.skoleintra.dk