Views
5 months ago

Familien Kahrs

landeveien fat og kjøre

landeveien fat og kjøre skifte for skifte Gudbrandsdalen igjennem over Dovre til Trondhjem og saa 12 mil sydover til Surendalen. Men det var sommersdag, og de blev mødt med slig venlighet og gjestfrihet hele veien at reisen senere i livet stod som et straalende minde. Men overgangen var stor fra det aapne, venlige Jarlsberg til det barske og steile Surendalen hvor solen det halve aar ikke skinnet. Det lave hus indunder fjeldet med lækkende torvtak var ikke skikket til at lægge mildnende skjær over den alvorlige natur. Taklækken sendte i regnveir rikelig vand ned i rummene; men husværten var ikke raadløs, han boret hul i gulvet - vandet fik avløp og saa var den ting klar. Doktorfolkene blev dog glad i Surendalen, baade i naturen og befolkningen og det var med vemod de tok avsked da Distriktslæge C. C. Kahrs. Christopher Kahrs 14. oktober 1871 var blit utnævnt til distriktslæge i Benyttes nu av tandlæge M. Kahrs Sandnæs, hvor han blev til sin død. Han fik sin knæk paa en reise til Høgsfjord i et forfærdelig uveir. Han kjørte i kariol med skydsgutten bakpaa da de 34

lev overfaldt av en voldsom snestorm. Hest og kariol blev sittende fast i sneen, skjæken brak og doktoren der ikke var sterk i det ene ben efter et tidligere brudd, maatte bli der til skyssgutten fik kravlet gjennem snefonnerne til folk efter hjælp. Han kom omsider i hus og hjem, men var da syk og døde kort tid efter. Han var en pliktopfyldende mand der aldrig undslog sig for reiser hvor træt han end var, han kunde være i baat og kariol 8 sammenhængende døgn. Men saa var den vennesæle mand med det store hjerte inderlig avholdt av befolkningen, og utallige var de syke der uten vederlag ikke alene fik baade lægehjelp og medicin, men som i stilhet blev hjulpet paa andet vis. Der fortælles bl. a. et litet rørende træk fra hans begravelse. En fattig, gammel kone kom frem til kisten med en eneste liten blomst og sa stilt: “aa tak for al hjælpen du ga mig.” (Det var nysilt melk han i stilhet i aarevis hadde betalt for hende). Han var mindet med kjærlighet i de forskjellige distrikter i mer end en menneskealder. Gift i Egersund 4. juni 1852 med Augusta Olava Puntervold, f. i Egersund 17. januar 1832, † i Kristiania 12. mars 1914, datter av kjøbmand Ole Puntervold og Karen Kirsebom Hauge. Augusta Puntervold skildres som en dyp, religiøs natur med en lys og tilfreds gudstro. Hun elsket kunst, særlig musik og poesi som hadde en idealistisk retning. Hendes nationale følelser var sterke, det berørte henne pinlig at læse om Norge i forfaldsperioden. Hun var karakterfast og plikttro til det yderste. — 11 barn. Christopher Collett Kahrs’ 11 barn (VII 1—11). 1. Inga Karen Puntervold Kahrs, f. 1853, † 1922, g. Budde. 2. Olaf Christen Kahrs, f. 1854, † 1860. 3. Thora Michala Gustava Kahrs, f. 1855, † 1856. 4. Michala Thora Gustava Kahrs, f. 1856, † 1857. 5. Gjertrud Magdalene Kahrs, f. 1858, g. Robsahm. 6. Carl Gustav Puntervold Kahrs, f. 1862, † 1881. 7. Christopher Collett Kahrs, f. 1863, g. Gulbrandsen. 8. Olaf Christen August Kahrs, f. 1864, g. Hansen. 9. Peter Ludvig Kahrs, f. 1868, g. Olsen. 10. Ditmar Marius Kahrs, f. 1869, † 1870. 11. Karen Hauge Kahrs, f. 1872, † 1873. VII. 1. Inga Karen Puntervold Kahrs, f. i Aasgaardstrand 15. mars 1853, † i Brandbu 13. september 1922. Gift 4. oktober 1882 med godseier i Krogstad Ole Christopher Budde, f. 16. august 1850, søn av godseier paa Østraat pr. Sandnæs, cand. theol. R. St. O. O. Jan Adolph Budde og Birthe Lindblom. — 11 barn. 1. Adolph Budde, f. 20. oktober 1883, gift 9. november 1912 med Eva Berger, f. i Lesje 8. juni 1891. 2. Fredrik Budde, f. 19. juni 1885, løitnant i Belgisk Congo, gift med Louise Gedde Dahl. 3. Christopher Kahrs Budde, f. 14. oktober 1886, cand. jur. & økonom, 14. januar 1914 ansat som fuldmægtig hos borgermesteren i Stavanger. 4. Bertrand Budde, f. 6. november 1887, gaardbruker i Smaalenene. 5. Augusta Budde, f. 15. oktober 1889, gift i Hammerfest 12. juli 1915 med sogneprest Arne Godal, f. 22. mars 1890. 6. Harald Budde, f. 21. juni 1891, agronom, bestyrer av Ekeberg hovedgaard. Gift 1920 med Thyra Thorbjørnsen. 35

ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
arken klubbladforamagerro - ogkajakklub
ARK - Amager Ro- og Kajakklub
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
Her - Skoletjenesten
VisitSkanderborg_brochure
weekly - DG Media
Personal Leadership - IBC Euroforum
djøfbladet - DG Media
VisitSkanderborg_brochure_low
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
arken - Amager Ro- og Kajakklub
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
par bricole - Betaville
Bornholms Middelaldercenter
Årsrapport 2012 - Nordsøfonden
Den selvforsynende - Callnet
juni 2007 - 8270 - Skåde - Holme
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Golf - Hotel Pejsegården
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
Lasse Vinterberg
Kirkebladet juni, juli, august 2013