Views
1 year ago

Familien Kahrs

7. Andrea Budde, f. 23.

7. Andrea Budde, f. 23. juni 1892, gift 192— med gaardbruker Grinaker, Brandbu. 8. Magda Budde, f. 29. juli 1893, gift i Hakedal 4. november 1916 med Fin Utne. Ansat ved Elektrisk Bureau. Siden 1919 bosat i Buenos-Ayres. 9. Aasta Budde, f. 22. november 1894, † 6 mars 1896. 10. Aasta Budde, f. 22. februar 1897. Eier og driver gaarden Lieholt, Brandbu. 11. Haakon Budde, f. 4. oktober 1898, † 9. december 1898. VII.2. Olaf Christen Kahrs, f. i Aasgaardstrand 22. mai 1854, † i Surendalen 7. december 1860. VII.3. Thora Michala Gustava Kahrs, f. i Egersund 7. juli 1855, † i Aasgaardstrand 2. april 1856. VII. 4. Michala Thora Gustava Kahrs, f. i Aasgaardstrand 22. aagust 1856, † der 17. juni 1857. VII. 5. Gjertrud Magdalene Kahrs, “Magda”, f. i Aasgaardstrand 5. april 1858. Gift 3. juli 1879 med kjøbmand i Kristiania Johan “Lauritz” Robsahm, f. paa Modum 11. november 1840, søn av gaardbruker og trælasthandler i Sandsvær Andreas Christian Krog Robsahm og Gundhild Marie Christensen. — 6 barn. 1. Christopher Kahrs Robsahm, f. 5. iuni 1880. Grosserer i Kristiania. Gift 12 april 1911 med Margrethe Friis Lund, f. 22. juli 1886. — 3 barn. 2. Gunhild Marie Robsahm, f. 10. iuli 1882. Student 1906. Gift 13. jariuar 1911 med Lars Broch Heyerdahl, f. 29. Juli 1882. Marineofficer 1. Mai 1903, kaptein 21. mars 1917. — 4 barn. 3. Harald Robsahm, f. 28. april 1885. Student 1905. Apotheker Christopher Kahrs. Diplomingeniør, bestyrer av Halden Tændstikfabrik, nu bestyrer av Mesna Sliperi og Kartonfabrik, Lillehammer. Gift 8. august 1921 med Henriette Lindemann. 4. Augusta Magdalene Robsahm, “Mossen “, f. 12. februar 1889. Gift i Kristiania 4. april 1914 med Eivind Thune-Larsen, f. 18. juli 1885. Disponent for Vardal Træmasse og Papfabrik og Barnängens Tekniske fabrik, Kristiania. 5. Erling Robsahm, f. 26. april 1892. Student 1910. 6. Leif Robsahm, f. 9. mars 1895. Grosserer. 7 aars ophold i London i “shipping” . Bosat i Kristiania. VII. 6. Carl “Gustav” Puntervold Kahrs, f. i Surendalen 6. juni 1862, † i Sandnæs 21. mai 1881. VII. 7. Christopher Collett Kahrs, f. i Surendalen 19. juni 1863, cand. pharm. 18. juni 1888, 16. mars 1909 apotheker i Sand, Ryfylke, 1916 apotheker ved Flisen i Solør. I november 1922 reddet apotheker Kahrs 2 mænd fra at drukne i elven nær Flisen jernbanestation. For sin resolutte optræden blev han av “Norsk selskap til skibbrudnes redning” tildelt selskapets diplom og en slipsnaal med diamant. Gift 16. juni 1894 med Mina Sofie Gulbrandsen, f. 21. august 1864, datter av Gustav Adolf Gulbrandsen og Anna Oline Johansen. - Uten barn. 36

VII.8. Olaf Christian August Kahrs, f. i Surendalen 26. november 1865. Student 1885. Gaardbruker paa Rolfsrud, Lørenskogen, Skedsmo. Gift med Anne Marie Hansen. — 1 datter. VIII. 1. Adele Olufine Kahrs, f. i Kristiania 24. mai 1898. Student 1920. VII.9. Peter “Ludvig” Kahrs, f. i Surendalen 13. mars 1868. Han gjennemgik 1884—86 Kristiania Handelsgymnasium, arbeidet 3 aar i agentur og eksportforretning herhjemme, derpaa 2 aar hos kommissionshuset Wilson, Møller & Co. i Newcastle on Tyne. Efter nogen tids ophold i Tyskland og Frankrig vendte han hjem, arbeidet 5 aar først i Christiania Handelsbank og derpaa hos N. A. Andresen & Co., Kristiania. Senere har han været handelslærer og inspektør først hos Otto Treider til 1917, derpaa hos Wang, indtil han 1. august 1919 ansattes som lærer ved Kristiania Handelsgymnasium, hvor han 1920 forfremmedes til overlærer med anciennitet fra 1. august 1919. Han er forfatter av to meget brukte lærebøker: “Opgavesamling i handelskorrespondance” og “Merkantile breve til bruk ved undervisning i handelskorrespondance.” Gift i St. Olai kirke, Helsingør, 25. februar 1906 med Elna Marie Andersen, f. Olsen, f. 1. juni 1865, datter av godseier William Olsen, Veile, Danmark. — 1 søn. VIII. 1. Christopher Olav “Finn” Kahrs, f. 5. Januar 1907, † 10. november 1907. Overlærer Ludvig Kahrs. VIl.10. Ditmar Marius Kahrs, f. i Surendalen 29. september 1869, † der 28. februar 1870. VII. 11 . Karen Hauge Kahrs, f. i Sandnæs 27. juni 1872, † der 11. januar 1873. VI. 5. Anne Cathrine Collett Kahrs, “Trine”, tvilling, (datter av Christen H. Kahrs, side 31), f. 24. juni 1824, † i Kristiania 31. december 1899. — 1 søn. Gift 1 ) 20. mai 1849 med Martin Eitzen, f. i Drøbak 18. august 1817, † 15. februar 1851, skibsfører, søn av Johan Eitzen og Marthe Marie Fuglesang. Gift 2 ) 12. november 1868 med Hans Jacob Døderlein, f. 4. juni 1816, † 3. februar 1908, søn av Johannes Winther Døderlein og Cecilia Catharina Tambs. Hans Jacob Døderlein blev 15. april 1834 ansat ved Norges Bank i Kristiania hvor han avancerte til bokholder. Med sjelden plikttroskap utførte han sit arbeide og tok avsked 1. juli 1900 efter 66 aars tjeneste. 1. Johan Christen Eitzen, f. i Drøbak 17. januar 1850, † 14. januar 1865. VI. 6. Else “Marie” Kahrs, tvilling, f. 24. juni 1824, † i Kristiania 13. mars 1907. Gift 18. september 1866 med Edvard Johan Robsahm, f. 3. januar 1827, † i Kristiania 1. februar 1890, søn av lensmand paa Ringerike, Lars Andreas Robsahm og Maren Cathrine Krog. Edvard J. Robsahm exam. jur. 1846, overretssakfører 1864. — Uten barn. 37

ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
arken klubbladforamagerro - ogkajakklub
ARK - Amager Ro- og Kajakklub
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
Her - Skoletjenesten
weekly - DG Media
Personal Leadership - IBC Euroforum
djøfbladet - DG Media
VisitSkanderborg_brochure_low
arken - Amager Ro- og Kajakklub
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
par bricole - Betaville
Bornholms Middelaldercenter
VisitSkanderborg_brochure
Den selvforsynende - Callnet
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
Golf - Hotel Pejsegården
April September Jänner März Juli Feber August Mai Juni
Lasse Vinterberg
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
Kirkebladet juni, juli, august 2013
SennerInnen- & Almhalterkalender 2011
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk