Views
1 year ago

Familien Kahrs

VI. 7. Christen

VI. 7. Christen “Marius” Kahrs, f. 3. oktober 1825, † 1844. Forlist som styrmand. VI. 8. Jacobine Frideriche Lovise Kahrs, “Lisa”, f. 3. mai 1827, † 30. mars 1903. Ugift. Bodde fra 1879 til sin død paa frøkenstiftelsen “Oscars Minde”. VI. 9. Jens Arbo Kahrs, f. 25. december 1828, † i Stavanger 25. juli 1887. Student 1845, cand. jur. 1851, edsv. fuldm. i Mellem-Jarlsberg sorenskriveri, 1857 o.r.sakfører i Borre ved Holmestrand, 16. januar 1864 konst. politifuldmægtig i Kristiania, 13. september 1876 politimester i Stavanger. Fra 1879 medlem av kontrolkommissionen ved Stavanger sindssykeasyl. Jens Kahrs var en elskværdig selskapsmand, vittig, slagfærdig, fuld av humor og var i besiddelse av et utpræget imitationstalent, men benyttet det altid paa en harmløs og elskværdig maate. Han var nethændt og praktisk og meget avholdt av sine underordnede; paa det fik han bevis ved sin avreise fra Kristiania, de gav ham vakre erindringsgjenstande i sølv. Ved samme anledning blev han hyldet av sine venner og Arnoldus Reimers tolket deres følelser i en sang. Gift i Borre 20. oktober 1859 med Emilie Elisabeth Røhr, f. 1. august 1832, † Kristiania 5. februar 1917, datter av skibsfører Ole Christophersen Røhr og Ingeborg Marie Larsen. Politimester Jens Kahrs. 6 barn. (VII 1—6). Jens Arbo Kahrs’ barn: 1. Christen Heiberg Kahrs, f. 1860, † 1923, g. Schwartz. 2. Ingeborg Marie Kahrs, f. 1862, g. Svendsen og Berg. 3. Johan Eitzen Kahrs, f. 1865, g. Wang. 4. Sofie Fredrikke Kahrs, f. 1867, † s. a. 5. Jens Kahrs, f. 1869, † 1913, ugift. 6. Marius Ditmar Kahrs, f. 1872, g. Synnestvedt og Garathun. VII. 1. Christen Heiberg Kahrs, f. 18. september 1860, † i Kristiania 4. mai 1923. Gjennemgik Kristiania Borger- og realskole. 1876 ansat ved Hvoslef korkefabrik, fra 1878 i Stavanger. 1889—94 ansat ved hovedjernbanernes kontor. Startet 1919 A/S Kahrs Fiskeekstrakt, Honningsvaag. Fra 1921 bosat i Rørvik, Namdalen. Har tat patent paa forskjellige opfindelser. Gift 18. januar 1896 med Frida Schwartz, f. i Stockholm 22. februar 1864. Egteskapet opløst 1898. — Uten barn. VII. 2. Ingeborg Marie Kahrs, f. 9. september 1862. Inspektrice ved Ragna Nielsens skole. Sekretær i Norsk Selskap for Psykisk Forskning. Gift 1 ) 3. oktober 1882 med Henrik Nicolay Svendsen, f. 22. oktober 1854, † i Kristiania 1. december 1888, søn av kjøbmand i Stavanger, Henrik Svendsen og Nicoline Pauline Nielsen. Han gjennemgik Stavanger Latin 38

og realskole. Opholdt sig 1 aar i Hamburg, senere i England. Grosserer i Stavanger. Gift 2 ) 30. april 1892 med sin fætter Ragnvald Berg, f. 6. november 1856, † i Kristiania 31. januar 1904. (Side 33). — 4 barn. 1. Henrik Kahrs Svendsen, f. 2. december 1885. Han skriver sit navn Svendsen-Berg. Avdelingschef ved Kristiania Glasmagasin 1904—1911. Lagerchef hos A/S H. Hoffmann, Kristiania. Gift 24. november 1920 med Astrid Solveig Stensrud, f. 19. juli 1896. 2. Jens Arbo Kahrs Svendsen, f. 5. november 1887, † 4. januar 1895. 3. Johannes Berg, f. 9. mars 1893. Gjennemgik Treiders Handelsskole. Assistent Kristiania Kreditbank. Fra 1920 egen agenturforretning. Gift 11. november 1922 med Ingrid Günther. 4. Ebba Berg, f. 10. august 1894, † 7. oktober 1911. Tandlæge Marius Kahrs. Johan Eitzen Kahrs. VII. 3. Johan Eitzen Kahrs, f. 18. november 1865. Bysælger hos firma Hanssen & Bergh, Kristiania. Gift 2. oktober 1897 med Johanne Edvardine Wang, “Nanna”, f. i Kristiania 3. juni 1866, datter av apotheker i Trondhjem, Søren Wang og Claudine Marie Dahl. — 2. barn (VIII 1—2). VIII. 1. Sverre Kahrs, f. 8. mars 1903. Har gjennemgaat handelsskole. Utdanner sig som elektriker. VIII. 2. Claudine Marie Kahrs, f. 15. mai 1905. Gjennemgaat handelsskole, fra 1922 ansat hos Haakon Larsen. VII. 4. Sofie Fredrikke Kahrs, f. 22. Januar 1867, † 23. September 1867. VII.5. Jens Kahrs, f. 13. december 1869, † i Kristiania 20. februar 1913. Student 1887, v.pl. secondl. i Bergenske inf. brig. 3. oktober 1890. Tandlæge i Kristiania 1895. Ugift. VII.6. Marius Ditmar Kahrs, f. 22. april 1872. Tandlæge paa Kongsberg 1898. Gift 1 ) 21. september 1901 med Marie Synnestvedt, f. 20. oktober 1869, † i Kristiania 15. mars 1916, datter av bruksbestyrer Hans Jørgen Reutz Synnestvedt og Tomine Johanne Gløersen. 39

arken klubbladforamagerro - ogkajakklub
VisitSkanderborg_brochure_low
par bricole - Betaville
Golf - Hotel Pejsegården
Lasse Vinterberg
Kirkebladet juni, juli, august 2013
SennerInnen- & Almhalterkalender 2011
VisitSkanderborg_brochure
217747_VS_A4_brochure_2018_High
Læs det nyeste kirkeblad HER - Kirkeportal
b ording s ogns k irkeblad - Bording Kirke
Juni, Juli og august 2013 . Årgang 57 - Hasseris Kirke
downloades som pdf - Halkær Kro
Jazz for Kids - Copenhagen Jazz Festival
Ocean Rescue Camp - Gribskolen
UDSALG - LiveBook
LU'er køber Danmarks - onlinecatalog.dk
OTTERUP SOGNS KIRKEBLAD SOMMER 2011
Se bladet her - Brandfolkenes Organisation
gudstjenester - Longelse Kirke
Bogense Sogn Kirkeblad - Bogense kirke
Januar 2013 - Landsforeningen Dansk Senior Dans
bogen 2013 - Renovest I/S
KIRKEBLAD - Lumby sogn