Views
1 year ago

Familien Kahrs

Skibsfører. Søn av Ole

Skibsfører. Søn av Ole Sari Olsen og Anne Christine Olsdatter. De reiste til Amerika i 1893 eller 94 og bosatte sig i Portland, Oregon. — 1 barn 1. Hans Jørgen Boye, f. 16. mai 1875. 2. Anna Elisabeth Boye, f. 29. mai 188l. 3. Karen Albertine Boye, f. 24. mai 1882, gift med fabrikant Charlie Edvard Jensen, f. 1880. 2 barn. 4. Berentza Christine Olsen, f. 16. august 1886. Gift med David Walter Williams, f.1879. 2 barn. VII. 2. Mette Marie Kahrs, f. 12. april 1856, † i Amerika 21. mai 1891. Gift i Aalesund 24. april 1879 med Joachim Weibust, f. i Aalesund 3. januar 1856. Skomakermester. Søn av skomakermester i Aalesund Severin Daniel Weibust og Randine Johnsen. De reiste til Amerika 1882. — 4 barn. 1. Egil Weibust, f. 29. september 1879. Inspektør. Gift med Isabella Mac Donald. — 2 barn. 2. Randolf Weibust, f. 6. december 1884. i sin brors tjeneste. 3. Harri Weibust, f. 2. april 1888. Agent. 4. Sigurd Weibust, f. 12. april 1889. VII. 3. Ditmarine Didriche Kahrs, f. 23. august 1861, † 13. september s. a. VII. 4. Ditmarine Didriche Kahrs, f. 28. april 1862, † 25. juni s. a. VII. 5, Ditmarine Didriche Kahrs, f. 2. juni 1863, † 2 august s. a. VII.6. Athalia Henriette Cathrine Kahrs, f. i Aalesund 20, juni 1865. Skibsfører Henrik Ditmar Kahrs. Gift 1 ) i Brooklyn 18. mars 1889 med Ole Joachim Engeland, f. 1. september 1861, † 30. september 1896, søn av gaardbruker i Nordfjord Ole Rasmussen Engeland og Inger Jacobine Carolsen. Ole Engeland var snekker i Brooklyn. 3 barn. Gift 2 ) i Brooklyn 22. mars 1897 med kjøbmand Peder Nielsen Stowby. Student fra Danmark, Søn av gaardbruker Niels Andersen Stowby og Inger Kristine Jonsdatter i Danmark. 5 barn. 1. Osvald Harald Olsen, f. 25. mars 1890. Automobilforretning. 2. Ingvald Alfred Olsen, f. 8. februar 1892. Handelsmand. 3. Arthur Hjalmar Olsen, f. 1894. Automobilforretning. 4. Niels Henrik Nielsen Stowby, f. 1899. 5. Lucie Kristine Nielsen Stowby, f. 1899. 6. Jensine Marion Nielsen Stowby, f. 1900, †1901. 7. John Maritts Nielsen Stowby, f. 1901, † 1903. 8. Jensine Mariane Nielsen Stowby. f. 1905. VII. 7. Henrik Ditmar Kahrs, f. 24. december 1873. Han kom ganske ung tilsjøs og reiste i 18 aar med rederiet O. & A. Irgens skibe. Han tok styrmandseksamen 1894, skippereksamen 1902, tok 48

orgerskap som skipper 28. august 1907. Han har reist baade som styrmand og kaptein med D/S “Veritas”, senere var han i 2 aar som styrmand med D/S “Hornelen” og i 1916 skulde han just faa skibet at føre, da en brotsjø skadet hans ene arm saa han i længere tid var arbeidsudygtig. Siden 1920 har han reist som styrmand med D/S “Fageraas”. Gift i Bergen 4. juni 1908 med Agnes Carlsen, f. 28. september 1881, datter av styrmand Andreas Carlsen og Hanne Margrethe Jordal. 1 søn. VIII. 1. Henrik Ditmar Andreas Kahrs, f. 1. februar 1911, † 19. april s. a. VI. 2. Christen Heiberg Kahrs, f. i Ørskog 28. mars 1829, † i Kristiania 8. august 1892. Han begyndte sin skolegang i Bergen, men da hans far flyttet til Fredriksværn blev han og hans ældre bror Henrik sat i Larviks skole og bodde da hos farens fætter overtoldbetjent Christen Heiberg Kahrs (side 46). Efter endt skolegang var han en tid hos kjøbmand Møller i Porsgrund, begyndte derpaa en vin- og manufakturforretning i Larvik, men den gik ikke. Han reiste da til Kjøbenhavn for at sætte sig ind i bokhandlerfaget og etablerte sig som bokhandler i Larvik, flyttet senere til Sandefjord. Da heller ikke den forretning gik noget videre søkte han post paa Sandefjords byfogedkontor under byfoged Ottesen. Av ham blev Christen Kahrs godt likt, og da han var særlig fiink i regning skaffet Ottesen ham i 1860 post i Departementet for det Indre, i Brandkasseavdelingen, hvor han blev til sin død. Desuten Revisor Christen Heiberg Kahrs. var han revisor og forretningsfører i forskjellige forretninger og anstalter. Han var en livlig og behagelig selskapsmand, som førte liv og glæde med sig hvor han færdedes. — 5 barn (VII 1—5). Gift 1 ) 8. september 1850 med Athalie Sophie Mathiesen, f. i Larvik 7. december 1828, † 7. juli 1865, datter av kjøbmand Rasmus Mathiesen og Johanne Catharina Folvik. Gift 2 ) 27. mai 1881 med Karen Mathea Olsen, f. 8. december 1842, † i Kristiania 12. februar 1923, datter av gaardbruker i Røken Ole Pedersen og Kristine Hansen. VII. 1. Rasmus “Dithmar” Kahrs, f. 29. november 1853. Han drev engrosforretning i sild og fisk fra 1884—97, blev derefter ansat i bankierfirmaet Jacob E. Dybwad og blev ved “Den norske Discontobanks” oprettelse ansat som revisionschef der fra 1898 indtil bankens avvikling 1908, var samtidig revisor i “Den norske Creditbank” fra 1900, hvilken stilling han fremdeles indehar. Gift 18. november 1881 med Ragna Karoline Susanne Davidsen, f. i Fredrikshald 25. mai 1851, datter av klokker Hans Davidsen og Andrea Dorthea Knutzen. — 3 barn (VIII 1—3). 49

December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
VisitSkanderborg_brochure
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk
Faxe Bogtryk / Grafisk - tryggevaeldeprovsti.dk
Friluftsgudstjeneste i Byparken søndag den 10. juni kl. 10.30
Hent Sorgennyt her - Lyø Kirke
TEMA: SANGENS ÅR - Sct. Nicolai Kirke
Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke
2 Juni Juli / August 2012 - Alt er vand ved siden af Ærø
SOMMERFERIEBOGEN - Rødovre Kommune
Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside
Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke
Skt. Hans i Møllevangskirkens have -‐ læs side 21
NATURGUIDEN - Udtryk 2011 i Øster Hornum