Views
1 year ago

Familien Kahrs

VIII.1. Margit Heiberg

VIII.1. Margit Heiberg Kahrs, f. 30. december 1882. Gift 26. oktober 1907 med Kristian Gamnæs, f. 21. januar 1878. Kontorchef ved “Norsk Maskinindustri Aktieselskab” i Kristiania. — 2 barn. 1. Ragnar Gamnæs, f. 23. november 1908. 2. Arvid Gamnæs, f. 20. juli 1913. VIII.2. Thoralf Heiberg Kahrs, f. 16. September 1884. Avgangseksamen ved Krigsskolen 1908. Militær høiskoleeksamen 1911. Fra 1911—17 først garnisonerende løitnant senere inspektionsofficer ved feltartilleriets underofficersskole. 1. juni 1917 utnævnt til kaptein og chef for 3. bergbatteri og Nord-Norges artilleriforsvar. Efter 3½ maaned utnævnt til regimentsintendant og tøimester ved feltartilleriregiment Revisor Dithmar Kahrs. Artillerikaptein Thoralf H. Kahrs. nr. 1, hvilken stilling han indehadde til 1. januar 1920 da han blev chef for 7. batteri av feltartilleriregiment nr. 3. Ved siden av disse stillinger var han 1917—18 2den-lærer ved feltartilleriets rideskole, 1918 utnævnt til forstander ved nævnte rideskole, hvilken stilling han fremdeles indehar. Ved siden av militært arbeide har han siden 3. januar 1913 været assistent hos overingeniøren, siden rørlæggeringeniør hos firmaet Heidenreich & Co. Ltd., Kristiania. Desuten fast ansat lærer ved Kristiania tekniske aftenskole. Foruten artilleriets rideskole som han gjennemgik 1912 har han gjennemgaat kavaleriets rideskole 1916 og er en interesseret rytter der har deltat i en række væddeløp og ridestevner. Gift 8. mai 1913 med sin firmenning tandlæge Helene Kahrs, (side 43), f. 22. februar 1885. — 2 barn (IX 1—2). IX.1. Trygve Kahrs, f. 24. april 1914. IX.2. Randi Kahrs, f. 17. september 1915. VIII. 3. Ingrid Meyer Kahrs, f. 7. november 1889. Ansat som sekretær Norske Lloyd til 1923 da hun blev ansat som stenograf i Norges Bank. 50

VII. 2. Athalia Sophie Kahrs, † 7. juli 1865. VII. 3. Christen “August” Heiberg Kahrs, f. 11. juni 1882. Prokurist og fuldmægtig hos Thomas Jordan, fra 1. december 1914 disponent for A/S Teglværkernes Fælleskontor, sekretær for Kristiania og Omegns Teglverksforening, samt sekretær for Den norske Landsforening for Teglverker. Han har været en ivrig idrætsmand, specielt fotboldspiller, og meget benyttet i forskjellige idrætsklubbers styre. Var med i den landskjendte ski og fotboldklub “Lyns” lag da det 1908—10 tok Norgesmesterskapet i fotbold. Gift paa Kongsberg 9. december 1911 med Dagny Händler, f. 4. april 1886, datter av kasserer i Kongsberg sparebank Johan M. Olsen og Margrethe Elisabeth Fleischer. 2 barn (VIII 1—2). VlII.1. Dødfødt gut 26. juli 1916. VIII. 2. Inger Johanne Kahrs, f. 17. juli 1917. VII. 4. Sigurd Heiberg Kahrs, f. 4. juli 1884. Kontorchef og prokurist i Den Norske Børste og Penselfabrik, Kristiania. Har været formand i idrætsforeningen “Lyn”. Gift 3. juni 1916 med Ida “Margit” Johannesson, f. 15. mai 1889, datter av skræddermester Alexander Johannesson Disponent Aug. Heiberg Kahrs. og Anna Louise Olberg. — Uten barn. VII. 5. Athalie Sophie Heiberg Kahrs, f. 25. oktober 1887. Ugift. V. 3. Elen Christine Kahrs, (datter av sogneprest Christen Kahrs i Egersund (side 44), dpt. 25. februar 1796. (Fad.: Chr. Mølbach, Hr. E. Fr. Hetting, Hr. Gabriel Kirsebom Hansen, Johannes Schanche, mad. Reiersen, jomfr. Thola Catharina Bull, jomfr. Abigael Reiner). † 1797, begr. 15. april. IV. 3. Jens Kahrs (søn av sogneprest Dithmar Kahrs i Fjeldberg side 24), f. i Bergen 11., dpt. i Korskirken 15. januar 1751. (Fad.: commerceraad Thomas v. d. Lippe, Karen Dorthea Jans v. d. Lippe, kammerraad Jesper Heiberg, Melchior Falch, Søren Kahrs). † s. a., begr. i Korsk. 9. april. IV. 4. Gerhard Kahrs, f. i Fjeldberg 25. mars, dpt. 1. april 1753. (Fad.: Kammerraad Andreas Heiberg og hans frue og hans søn Hardie, sorenskriver Abraham Hesselberg og hans hustru) † i Ulvik 9. april 1809. Sogneprest i Ulvik. Utnævnt 1779 11. august til pers. cap. i Ulvik hos sogneprest Paul Schnabel 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
April September Jänner März Juli Feber August Mai Juni
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
djøfbladet - DG Media
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Personal Leadership - IBC Euroforum
Kirkebladet september 2011 - Dybbøl Kirke
Klik her for at hente kirkeblad nr. 2 - Fløng kirke
JUNI - JULI - AUGUST 2013 - Kirke Saaby Kisserup pastorat
Langenæs Kirke & Sogn - Sisu-Mbk
Skøn koncert i Seden kirke med bandet »Von Hagen« som ...
Kirkeblad 9. årgang nr. 3 - Løgumkloster Kirke
Kirkeblad 39 for Arrild og Branderup sogne Juni
Sommerferie-aktiviteter 2010 - Haderslev Bibliotek
Klik her for at læse Sognebladet juni 2012. - Herlufsholm Kirke