Views
1 year ago

Familien Kahrs

Du fylder nu et Leve-Aar

Du fylder nu et Leve-Aar Gid mange, mange glade Aar Du end opnaar. — Ved samme anledning sang han sine egne og fru Paludans døttres pris: I vakre Piger ieg ynder ret Og aldrig vilde ieg Eders Skade Gid Livets Bane jer vorde let Gid jeg maa se Eder stedse glade Gid snart en mage som kan behage og glædes med Eder alle Dage — faae Eders ja! Og saa til Slut: Min egen Skaal den samme Dag: Jeg er i Aften saa glad og qvik Jeg sande Venner ser hos mig være Og om ieg end Perialen fik Skal Venne-Godhed dog agtet være. En Skaal vi drikke Fortryder ikke At vi den ganske til Bunds udstikke — Min egen Skaal. - Han var meget nethændt og der er endnu bevaret en av ham utskaaret æske som abildes her. Det er tydelig, at der hos mange av kjøbmand Ditmar Kahrs’ efterslægt har været et kunstnerisk anlæg, sønnen Jens var en mere end almindelig fremragende guldsmed og flere av dennes sønner var igjen tegnere og guldsmede. Ogsaa om Fjeldbergprestens sønner og videre efterkommere vites, at de har været flinke træskjærere, dreiere, tegnere — i det hele en slægt med godt haandelag. Gerhard Kahrs har vistnok ogsaa graveret signter: De emblemer, han og hans brødre i noget forskjellige variationer har anvendt som seglmærker - ljaaen og rypen med 2 stjerner — henspiller paa de Heibergske familiesagn om Jostedalsrypen, fra hvem de mente at nedstamme gjennem sin mor. Gift i Ulvik 13. september 1781 med Mariane Cathrine Schnabel, f. paa Nedre Hagestad i Graven 9. februar 1755, † 30. mars 1828, datter av provst og sogneprest til Ulvik Paul Schnabel og anden hustru Elisabeth Bechman. I slutten av det 18. aarhundrede utdelte “Det nyttige Bergenske Selskab” endel præmier for opdyrkning og husflid. I bibliotekar W. P. Sommerfelts utdrag derav staar om Mariane 54

Cathrine Schnabel: “Til selskabet er indkommet skriftlig underretning om sognepresten “til Granvins prestegjæld Hr. Gerhard Kahrs’s kjærestes rosværdige husflid udi nogle “aar med spinden, farven og vævning, ligesom 29 prøver af forskjellige sorter klæde, “almerduk, frakke og buksetøier, lerreder, sengeomhæng m. m. er indsendte, uten “at regne over nogle hundred alen av tøi, til hverdagsbruk, samt lerreder og dreiler “som i de forrige aar i hendes hus saaledes er forarbeidede; men især har de fra dette “aars begyndelse spundne, farvede og vævede sorter fra no. 1 til 22 tildraget selskapets “opmerksomhet, nemlig 9 slags bukse- og vestetøier av forskjellig længde, et stykke “almerduk, samt en væv paa 40 alen til vinduegardiner, som allerede er i bruk, og “hvortil deres ældste datter 11 aar gammel, har vævet 40 alen 13 /16 alens bredde ; for “denne udmerkede husflid er Mad. Mariane Catharina Kahrs, født Schnabel, tilstaaet “et agtelsestegn av en guld stene-ring med selskapets opskrift (1795)”. Mariane Schnabel har nok fortsat at være en arbeidsom dame. Da hendes mand døde var boet daarlig stillet, men barnene var da voksne undtagen den yngste søn som hun hadde den sorg at miste 2 aar efter. Hun har evnet at komme økonomisk tilrette igjen og der fremkom ingen fordringshavere da boet efter hendes død blev forseglet 5. april 1828. I hendes gjemmer var der baade lidt guld, sølv og rede penge og indboet gir indtryk av at være mer end tilstrækkelig til hende, der sat alene igjen paa Store Graven enkesæde. Hun kunde godt huse biskop Pavels da han i juni 1821 “uden Eventyr kom over Gravensfjeldet og tog ind hos Madame Kahrs”. Gerhard Kahrs’ 6 barn (V 1—6): 1. Elisabeth Bechman Kahrs, f. 1782, † s. a. 2. Cecilie Cathrine Heiberg Kahrs, f. 1784, † 1861, g. Bøschen. 3. Elisabeth Bechman Kahrs, f. 1786, † 1859, g. Barth. 4. Paul Schnabel Kahrs, f. 1790, † 1874, g. Martens. 5. Ditmar Kahrs, f. 1792, † 1811. 6. Magnus Marcus Kahrs, f. 1794, † s. a. V. 1. Elisabeth Bechman Kahrs, f. paa Nedre Hagestad prt:’stegaard 29. september 1782, dpt. i Ulvik k. 3. okt. (Fad.: P. Schnabel, Hr. major V. Paludan, provstinde Elisabeth Schnabel, fød Bechman, jomfru Inger Margrete Schnabel, jomfru Silla Schnabel). † 7. december s. a. V. 2. Cecilie Cathrine Heiberg Kahrs, f. paa Nedre Hagestad 5. september 1784 om aftenen kl. 10. (Døbt 7. ejusd af mig P. Schnabel, faddere Hr. Hendrich Prebend von Ramm, captain ved det Tinske compagni i Tellemarken under 2det Smaalenske nation. Infant. Regiment, Brynjel Spilde, klokker her i kaldet, frue Ingeborg Marie Knagenhielm sal. sr. capitain Heibergs, frue majorinde Cathrine Elisabeth Palludan fød Heiberg, nest forrige frues datter og Marite Sjursdatter sr. Christopher Hielnæsses hustru). † i Bergen 27. november 1861. Gift 29. mai 1807 med Christian Bøschen, f. i Bergen 31. august 1779, † 30. oktober 1832, søn av cando theol. klokker til Korskirken Mogens Michael Bøschen og Christine Linde Knoph. Student fra Bergens latinskole 1798, cand. theol. 1806, 12. december s. a. res. 55

December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
VisitSkanderborg_brochure
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk
Faxe Bogtryk / Grafisk - tryggevaeldeprovsti.dk
Friluftsgudstjeneste i Byparken søndag den 10. juni kl. 10.30
Hent Sorgennyt her - Lyø Kirke
TEMA: SANGENS ÅR - Sct. Nicolai Kirke
2 Juni Juli / August 2012 - Alt er vand ved siden af Ærø
Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke
SOMMERFERIEBOGEN - Rødovre Kommune
Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside
Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke
Skt. Hans i Møllevangskirkens have -‐ læs side 21
79 · ÅRGANG · NR.3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2013 - Asnæs Kirke
NATURGUIDEN - Udtryk 2011 i Øster Hornum
Juli · August 2012 - Ulfborg Sogn
Juni - juli - august 2007 - Kastelskirken
Kirkeblad nr. 3 2006 - Jetsmark kirke