Views
1 year ago

Familien Kahrs

Guldsrned Paul Schnabel

Guldsrned Paul Schnabel Kahrs. Pihls eiendom no. 10 i 22 rode for 850 spd. Paa denne eiendom findes der endnu et skøte fra 1637, som oplyser, at den laa paa Øvregaten ret op for Kappen og at tomten var 14 sjellandske alen langs gaten, 15¼ alen i bredden oventil og 7¾ alen i længden. Dette hus solgte han 16. december 1844 til kommunen for 1300 spd.; det bestod da av 4 kakkelovnsværelser, 1 stort kjøkken, spiskammer, en hvelvet brandfri kjelder og en kjelder under frembygningen, ildhus med brønd, der aldrig mangler vand, vedbod, havegrund og flere bekvemmeligheter; grunden er nu utlagt til Nicolaikirkealmending. Han var nemlig 10. juni 1844 av stiftsdirektionen blit ansat som økonom og spisemester ved det “almindelige Sygehus og mental Sygehuset og Pleiestiftelsen” fra 1. juli at regne. Denne stilling fratraadte han ved paaske 1852. Han opsa sit borgerskap 4. oktober 1850. Nær 84 aar gl. faldt han paa stuegulvet og brak hoften, hvilket blev leilighetsaarsak til hans død. Det barn, som “formedelst svaghed” straks maatte hjemmedøpes, blev en ualmindelig stor og vel proportioneret mand, ja ansaaes for at være sin tids “største” mand i Bergen. En av hans velvoksne sønner og 2 gutter kunde rummes inden hans vest, men trods sin størrelse gik han meget let og sirlig. Han var en meget flink skøiteløper og passioneret sportsfisker - en interesse, der er gaat i arv til hans sønner og tildels sønnesønner. Under sit ophold i Skotland hadde han lagt sig efter arbeidet av fisketrover og flueangler og fik i Bergen slikt ry for disse, at utenbyes folk kun spurgte efter “flaueanglemakeren”, naar de skulde ha siike hos ham. I de senere aar skrev han selv sit navn Paal. Gift i huset 21. april 1822 med Cathrine Marie Martens, f. 22. juni, dpt. i Korskirken 2. juli 1797, † 12. mai 1877, datter av kjøbmand Johan Martens og første hustru Maren Malene Hagelsteen. 8 barn. (VI. 1—8). Paul Schnabel Kahrs barn. (VI. 1—8). 1. Mariane Cathrine Kahrs, f. 1822, † 1901, g. Trøye. 2. Maren Magdalene Kahrs, f. 1823, † 1866, ugift. 3. Gerhard Kahrs, f. 1825, † 1904, ugift. 4. {Johan Martens Kahrs, f. 1828, † 1909, g. Haavaldsen og Martens. 5. {Ditmar Kahrs, f. 1828, † 1861, ugift. 6. Benthe Cathrine Kahrs, f. 1830, † 1838. 7. Christian Anton Kahrs, f. 1833, f. 1893, g. Melhagen. 8. Cathrine Marie Kahrs, f. 1835, † 1870, ugift. VI. 1. Mariane Cathrine Kahrs, f. 29. november, dpt. i Korskirken 22. december 1822, † i Bergen 23. august 1901. Gift i Korskirken 10. oktober 1842 med Hans Henrich Trøye, f. 16., dpt. i Domkirken 30. april 1820, † 9. juli 1851, søn av sjømand senere brændevinshandler Erich Trøye og Synneve Jørgensen. Hans Henrich Trøye tok borgerskap som seil-, flag- og kompasmaker i Bergen 58

23. april 1839 og hadde seilloft i Altonagaarden. Efter hans død drev enken en kortere tid forretningen, senere fortsatte hun med flag- og linsømssyning. —1 datter. Sophie Cathrine Trøye, f. 14. mai 1845 . Bosat i Bergen. Ugift. VI.2. Maren Magdalene Kahrs, f. 24. december 1823, † 23. september 1866. Ugift. Hun korn som ung i tjeneste hos Lyder Sagen som husjomfru. Da hendes far blev økonom ved Bergens sykehus kom hun hjem og var sine forældre til hjælp i de aar de var der. Var senere husbestyrerinde i et par hjem indtil hun blev ansat som overvokterske ved byens asyl “Mentalen” hvor hun blev til sin død. VI.3. Gerhard Kahrs, f. 13. november, dpt. i Korskirken 11. december 1825, † i Bergen 9. december 1904. Guldsmed. 2. februar 1837 blev han indskrevet i laugsprotokollen som guldsmedlærling for Guldsmed Gerhard Kahrs. Trælasth. Johan Martens Kahrs. 6 aar hos sin far og 1. mars 1842 fremviste han i lauget sit svendestykke der blev godkjendt og blev bevilget svendebrev. Han reiste derefter til England hvor han opholdt sig i længere tid. I 1849 reiste han som emigrant med skonnert “Ariel” til Quebec og tok derfra veien sydover til Panamaeidet, hans maal var Stillehavskysten. Han gik over eidet, reiste videre med skib til San Francisco. Paa grund av svak helbred reiste han op i fjeldene hvor han sammen med en del andre tok “claim” ved Gibsonville nær Sacramento. Han arbeidet som guldgraver om sommeren og som guldsmed om vinteren og det gik ham godt. Gerhard Kahrs var hjemme i Norge kortere turer i 1871 og 73, likesaa 2 gange i 90-aarene og 1897 vendte han hjem for godt efterat ha avviklet sine forretninger og bodde sammen med sin bror Johan til sin død. Ugift. VI. 4. Johan Martens Kahrs, f. 24. januar, dpt. i Korskirken 17. februar 1828,. † i Bergen november 1909. Trælasthandler. 13 aar gl. reiste han tilsjøs, arbeidet sig op gjennem graderne og var styrmand med skonnert Ariel 1849 da hans bror Gerhard var med som emigrant. Derefter blev han styrmand paa brig “Henrik Wergeland”, kaptein Haavaldsen, og var med paa den tur da de 7. februar 1851 like utenfor Konstantinopel blev overfaldt av sjø- 59

December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
VisitSkanderborg_brochure
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk
Faxe Bogtryk / Grafisk - tryggevaeldeprovsti.dk
Friluftsgudstjeneste i Byparken søndag den 10. juni kl. 10.30
Hent Sorgennyt her - Lyø Kirke
TEMA: SANGENS ÅR - Sct. Nicolai Kirke
2 Juni Juli / August 2012 - Alt er vand ved siden af Ærø
Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke
SOMMERFERIEBOGEN - Rødovre Kommune
Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside
Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke
Skt. Hans i Møllevangskirkens have -‐ læs side 21
79 · ÅRGANG · NR.3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2013 - Asnæs Kirke
Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK
NATURGUIDEN - Udtryk 2011 i Øster Hornum
Juli · August 2012 - Ulfborg Sogn
Juni - juli - august 2007 - Kastelskirken