Views
1 year ago

Familien Kahrs

VII. 9. Wilhelm

VII. 9. Wilhelm Kahrs, f. 26. mars 1878. Uteksamineret fra Bergens Tekniske Skole 1897. Volontør paa Eidsvaag Fabrikker ved Bergen 1898. Farverimester i Borås, Sverige 1898—99. Fra høsten 1899 til sommeren 1902 studieophold i Tyskland og Holland. Farverimester ved Eidsvaag Fabrikker 1902 —03. Studieophold i Paris 1903—04 og startet s. a. egen forretning, — kemisk renseri og farveri i Bergen. Sin fabrik har han i den gamle av Meltzer opførte hovedbygning paa “Stranden”, bygningen selv er i det væsentlige uforandret, men omgivelserne har jo skiftet karakter ved de forskjellige tilbygninger der har været nødvendige for dens nuværende øiemed. “Granbakken” med parcellerne “Nøstegrunden” og “Furrehagen” kjøpte Wilhelm Kahrs av sin fars dødsbo, likesaa Harald Haarfagersgt. 1 hvor han bor. Han eier desuten Kong Oscarsgt. 42 og Christiesgt. 13. Medlem av bestyrelsen av N. I. F.s Bergensavdeling. Gift 15. april 1908 med Anna Eide, f. 21. februar 1887, datter av kontorfuldmægtig Samuel B. Eid c og Magdalene Johannesen. — 3 barn (VIII 1—3). VIII. 1. Wilhelm Kahrs, f. 12. januar 1909. VIII. 2. Cecilie Margarethe Kahrs, f. 4. april 1912. VIII. 3. Else Kahrs, f. 22. januar 1921. VI. 5. Ditmar Kahrs, (tvilling av Johan Martens Kahrs, side 59), f. 24. januar 1828. Han var utdannet som handelsmand, hadde en tid stilling hos Nicolay Martens og reiste som cargadør Kemiker Wilhelm Kahrs. med rogn til Frankrig. Hadde senere forskjellige kontorposter indtil hans helbred forbød alt arbeide og 22. september 1861 døde han av tuberkulose. I en del aar eiet han 24. rode no. 28 (i Dræggen) hvor han bodde sammen med sine forældre. Ugift. VI. 6. Benthe Cathrine Kahrs, f. 7. juni 1830, † 15. juli 1838. VI. 7. Christian Anton Kahrs, f. 24. februar, dpt. i Korskirken 24. mars 1833, † i Bergen 19. juni 1893. Overlæge. Student fra Bergens latinskole 1852, cand. med. 12. december 1859 (laud). Var 1 aar kandidat ved Rikshospitalet, 1 aar praktiserende læge i Storelvdalen, var sommeren 1861 4 maaneder sessionslæge i Nordlands amt og i Senjen og Tromsø fogderi og nedsatte sig samme høst som praktiserende læge i Stavanger. Utnævnt mars 1862 til distriktslæge i østre Søndmør med bopæl i Ørskog. I dette store og besværlige distrikt var han 15 aar og blev særdeles avholdt av befolkningen som han hadde en egen evne til at omgaaes. Han var ogsaa meget anseet som læge, særlig som kirurg. Lægedistriktet hadde daarlige kommunikationer, og forat avhjælpe den totale mangel paa sykehus indredet han et par 64

værelser i nærheden av sit hjem til at motta og forpleie syke der var under behandling, og hadde der en udmerket støtte av sin hustru, som jo i mandens fravær paa reiser maatte sørge for de der anbragte syke og ellers med raad og daad maatte hjælpe dem som kom til lægen, saa de ikke reiste forgjæves. Han var som sin farfar nær ved at sætte livet til paa embedsreise, idet han en vinter sam men med 2 førere blev overfaldt av snestorm paa Vestnesfjeldet og saalænge vadet i dyp, løs sne, at han av træthet la sig ned og ikke orket at røre sig mere. Skyssfolkene fik dog av nogen meget lange gjærdestaur som stak op av sneen lavet en slags baare til ham, og da han saa det bar nedover mot dalen fik han motet igjen og kunde selv hjælpe til. Han eiet og bebodde i Ørskog en liten parcel av gaarden Sjøholt. — Fungerte som overformynder i aarene 1865—68. — Erholdt efter ansøkning avsked fra sit embede 1. november 1876 forat tiltræde stillingen som overlæge ved “Bergens Kommunale Sygehus” hvor han blev til sin død. Han foretok mange, tildels lange studiereiser til utlandet. Allerede i studiedagene var Christian Kahrs sterkt interesseret i tidens politiske og literære bevcegelser til hvis ledende mænd flere av hans nærmeste venner hørte, og efterat han var flyttet til Bergen blev han en av de ledende i den kreds der erobret byens styre fra det gamle konscrvative parti. Han var medlem av formandskapet 1882—90, senere av repræsentantskapet, stadig valgmand, medlem av latinskolens forstanderskap 1878— 89. Indvalgtes 1882 i teatrets reprcesentantskap og var medlem av bestyrelsen 1887—90. I en nekrolog i “Norsk Magazin for Lægevidenskaben” stod bl. a.: “Kahrs var en mand med mange og varme interesser ogsaa utenfor medicinen, han hadde forbindelser i kunstneriske og literære Overlæge Christian Anton Kahrs. kredse og fulgte ivrig med i politiske og sociale spørsmaal. Hans arbeidskraft var derfor oftere benyttet i det offentlige liv”, — og prof. Laache skriver om ham i Norsk Medicin: “han var en sjelden vakker mand, men litt tung av sig, noget av en ideelt anlagt drømmer, hørte til Bjørnstj. Bjørnsons ældste venner og fortrolige.” Ved hans begravelse blev følgende sang av Olaf Lofthus sunget: Midt i dit Kalds dit Arbeids travle Dag du hentet blev til Salighedens Hvile. Du gjennem Somren Høstkveldhimlens Drag saa mildt og moderkjærlig til dig smile. Dit rige, varme Hjerte mer ei slaar. Den Haand, som altid hjælpende var rede, nu hviler ud. — Ved Afskeden vi staar; men Mindets Vigsel Sorgens Mulm viI sprede. Tak for dit varme, store Hjertelag, for Barnesindets Glød i Daad og Drømme. 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Personal Leadership - IBC Euroforum
djøfbladet - DG Media
Mere OK på plads Musik i familien Forskning på fremmarch - Elbo
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk
sæsonprogram 2011/2012 - Copenhagen Phil
VisitSkanderborg_brochure
IND|TRYK Oktober 06 NR 20 - Københavns Tekniske Skole
Læs seneste nummer af 8270 bladet her! - 8270 - Skåde - Holme
JUNI · JULI · A UGUST 2010 - Ribe Domkirke