Views
1 year ago

Familien Kahrs

av 1809. Efter begge

av 1809. Efter begge forældres død kom han i huset til sin farbror cancelliraad Werner H. Christie. Var discipel ved Svaneapotheket 1800—1807, blev feltapotheker paa Kongsvinger 1808. Ugift. 4. Cecilie Cathrine Christie, f. 21. mai 1783, † 14., begr. Nykirkeg. 20. juni 1827. Gift i huset Domk. sogn 25. juni 1811 med Werner Andreas Fritzner, f. 17. april 1777, † 24. september 1863. Overtoldbetjent i Bergen. 2. barn. IV. 6. Jesper Kahrs. f. 4., dpt. i Eid kirke 9. august 1759. (Fad.: capt. Bredal, Abraham Hesselherg, Henrich Celius, mad. Anne Juel, jomfru Anne Lemmich). † i Kjøbenhavn 28. september 1811. Latinskolens protokol oplyser at “Jespcr Kahrs er sat i skolen 25. juli 1776 i mesterlektion af faderen og broderen Ditmar Kahrs. 1777 fik han karakteren stort haab, (han holdt dette aar tale paa Sem. Frider.s fest paa kongens fødselsdag 29. januar). 1778 meget stort haab, dimit. s. a.” I 1781 blcv han ansat som observatør paa Rundetaarn, og 5. november s. a. kopist i 2det dansk-norske Kjøbstæders Revisionskontor under Rentekammerne, 13. juni 1787 foged i Romsdalen, var i 1800 en kort tid konst. amtmand, blev 1. oktober 1802 renteskriver i Bergenske, Kristiansandske samt Islandske, Finmarkske og Grønlandske kontor under Rentekammeret. 24. oktober 1804 renteskriver i 1ste Nordenfjeldske kontor, 10. juli 1807 kammerraad. Weinwichs konstnerlexikon oplyser at “Caspar Kahrs har pouseret i Vox smukke og lignende Portraiter”. Han kalder sig selv Caspar men er døpt Jesper. 1 ) Ved hans avreise fra Molde stod følgende vers offentliggjort i Trondhjems Adresse Cont. Efter. 1803: Fra samtlige Bønder udi Romsdals Fogderi Hr. Fogden Kahrs helliget. Mel.: Kong Christian stod ved høyen Mast. Stor var din Siel, lys din Forstand O, ædle Mand Vi aldrig, aldrig glemme kan Hvor stor din Daad, som Kongens Mand; Dig altid liig, mod Fattig, Rig, Den samme Mand Din Vandel os beviset har At Norge store Sønner har, frembragt Til Norges Roes, Du Norges Søn er skabt. Fog. Caspar Kahrs segl. Din Adfærd, stille, from og mild, Som Maji Dag Som smukke Maji Dag. saa mild, Du var blandt Os, goddædig, mild ..................... 1 ) Han har ugit: “En Veiledning i Algebra”, Kjbhn. 1802. “Geometrisk afhandling om at oplage Kart over en Søkyst fra en, med anvendelse deraf paa militære Opmaalinger over Vandet.” — i Vid, Selsk Sk. for 1903—04. “Primtallene” i lærde Efter. S. 708—12. 72

Og aldrig saae vi Vredens Ild At gnistre frem — Selv god — Du hadet — Vrede, Kiv Fred var din Omgang — Fryd dit Liv, Du var — — — Retskafne! — Dyden liig, godmodig, mild. Den Himmel, som Du skued har — — Saa mangen Gang Som Astronom din Lærer var; Din Siel, som den ei Pletter har. Din Livets Himmel — reen og klar — — Erindret har: At Himlens Yndest følger Dig; O, Gid Du glad og lykkelig Maae gaae — — Reis — ædle Kahrs! Nydt Kongebud, Gud følge Dig! — Din ædle Afkom første Skud! Som Du, bliv stor ved Kongebud Han viis, og stor, og god som Du — Men naar Du — eiegode Mand — lndhøster Frugt af din Forstand Gid Du — — — Gid Han! Gid Du — du komme Os ihu!!! Gift i Molde med Inger Margrethe Jalles, f. 21. august 1769, † i Kjøbenhavn 29. januar 1844, datter av byfoged og sorenskriver Peder Jalles og Christence Wingaard. — 1 søn (V 1). V.1. Ditmar Kahrs, f. paa Elvaasgaard ved Molde 25. december 1790, † 27. juli 1826 i Søllerød efter langvarig sygdom. Student fra Schouboes institut 1808, tok 1809 philol. og philos. eksamen (laud), april 1809 skriver i lste Nordenfjeldske kontor, 12. mars 1811 kopist i det Kjøbenhavnske renteskriverkontor under det kgl. rentekammer, fuldmægtig samme sted 13. januar 1821. 1 ) Gift 25. juli 1817 med Margaretha Usia Saxtorph, f. i St. P. prestegj., Bornholm, 22. februar 1794, † i Kjøbenhavn 9. september 1853, datter av sogneprest Ole Christian Saxtorph og Johanne Borch. — 3 barn (VI 1—3). VI. 1. Caspar Christian Kahrs, f. i Kjøbenhavn ca. 1818, † sammesteds 4. juni 1865. Han var student fra Borgerdydskolen 1836 (laud), eksamen philos. 1837 (laud). De fra Kjøbenhavn om ham indhentede oplysninger viser, at han har ført en ret urolig tilværelse og ligget i stadig strid med autoriteterne. Det sees ogsaa at han ustanselig flyttet fra sted til sted hvorfor han sjelden findes i “Veiviseren”. I 1854 kaldes han “Particulier” men senere altid cando phil., og han sees ikke nogensinde at ha beklædt nogen stilling eller at ha hat nogen beskjæftigelse. Han har tidlig vist sig som et urolig hode, saa hans farmor Inger Margrethe Jalles i sit testamente — kongl. konfirm. 30. januar ................... 1 ) Har utgit: “Exempelsamling af geometriske og trigonometriske Beregninger”, Kjbhn. 1820. 73

December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
VisitSkanderborg_brochure
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk
Faxe Bogtryk / Grafisk - tryggevaeldeprovsti.dk
Friluftsgudstjeneste i Byparken søndag den 10. juni kl. 10.30
Hent Sorgennyt her - Lyø Kirke
TEMA: SANGENS ÅR - Sct. Nicolai Kirke
2 Juni Juli / August 2012 - Alt er vand ved siden af Ærø
Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke
SOMMERFERIEBOGEN - Rødovre Kommune
Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside
Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke
Skt. Hans i Møllevangskirkens have -‐ læs side 21
79 · ÅRGANG · NR.3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2013 - Asnæs Kirke
Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK
NATURGUIDEN - Udtryk 2011 i Øster Hornum
Juli · August 2012 - Ulfborg Sogn
Juni - juli - august 2007 - Kastelskirken