Views
1 year ago

Familien Kahrs

Dernæst det Almindelige

Dernæst det Almindelige Bestes Talsmand Som Contoirsk Egenhandler i henved Sneese Aar War Du efter Fortieneste yndet og Roset Sagtmodighed prydede al Din Wandel Taalmodighed overvandt alle Lidelser Du os Gudsfrygt gav og vedligeholdt din Lyksalighed I Din Alders 79 Aar blev Du kaldt til Dine Fædre Den 9 January 1794 Træt av saa mange Dages Byrder Gik Du længselsfuld ind til Guds F ... Hvi .. Overbeviist om Sandheden i den Forgættelse Det skal gaa den Fromme .... Hans Fred efter Han .. Gift i huset Domkirkens sogn 3. februar 1749 med Margrethe Marie Friele, f. 1730, dpt. i Domkirken 14. mai, † 12. september 1808, datter av major og stadshauptmand Christian Abrahamsen Friele og Margrethe Marie Smith. Skiftet efter Margrethe Marie Friele er sat 25. oktober, til arv blev der 5486 -3 -1 at dele paa 2 brødre og 3 søstre. Søren Kahrs’ barn (IV 1—19): 1. Barbara Kahrs, f. 1749, † 1750. 2. Christian Friele Kahrs, f. 1751, † s. a. 3. Ditmar Kahrs, f. 1753, † 1820, g. Cornelie Rasmussen. 4. Margrethe Marie Kahrs, f. 1754, † 1785, g. BergendaI. 5. Barbara Severine Kahrs, f. 1758, † 1788, g. Bredal. 6. Agnethe Christiane Kahrs, f. 1759, † 1799, ugift. 7. Susanne Sophie Kahrs, f. 1764, † 1822, g. Dedichen. 8. Pauline Sophie Kahrs, f. 1769, † 1844, ugift. 9. Christian Friele Kahrs, f. 1771, † 1822, g. Bredal. IV. 1. Barbara Cathrine Kahrs, f. 25., dpt. i Korskirken 30. november 1749. (Fad.: Barbra sal. Marcus Molles, Pauline Christiane Friele, Karen Lind, Johan Kahrs, Christian Friele). † 1750, begr. i Korskirkens vaabenhus 26. januar. IV. 2. Christian Friele Kahrs, f. 18., dpt. i Korskirken 21. februar 1751. (Fad.: Hr. Thomas von Westen Angel, Hr. Ditmar Kahrs, Jens Kahrs, madame Witte, Susanne Sophie Friele). † 1751, begr. i Korskirken 3. juni. IV. 3. Ditmar Kahrs, f. 10., dpt. i Korskirken 16. februar 1753. (Fad.: Barbra s1. Marcus Molles, Johanne Friele, biskop Eric Pontoppidan, Major Mauritzen, Ditmar Kahrs). † 19. mai 1820. Han tok borgerskap som kjøbmand 24. oktober 1786, men allerede 2 aar før —1784 16. januar overtok han sin fars forretning efter følgende skjøte: “Jeg underskrevne Søren Kahrs vitterlig giør at have solgt til min kiære søn Ditmar min tilhørende handelsstue med pakboder og lofter og grund 11¾ allen bred til bryggen og 13¼ allen oventil samt 28¾ allen lang efter grundmaalingsforretning af 2. mai 1750 paa contoiret udi Aafiorden mellem mad. Vedeler paa den 78

nordre og Sr. Hinrich Wilgohs paa den søndre tilligemed de over i samme gaard beliggende bygninger med pakboder, lofter og grund 11¾ allen? 29 = al. lang af hvilken svarer aarlig grunde frelse til Alberdt Hendr. Meyer 9 mk. 1 sk. samt en liden hvelvet kielder 9 alen lang 6½ alen bred, 1 /5 part udi haugen og ildhuset, 1 /6 part udi tilligende øde grund af hvilken svarer grundeleie til Seminari Fridericiani 4 mk. aarlig, 1 /3 part i nordre brygge med vippe og skur hvoraf svarer 1 /6 del Ledangel (?) til manufacturhuset 2 mk. aarlig samt del i vinde tilligemed visse og uvisse gield udestaaende i Nordlandene og Syndfjord saaledes som medfølger min autoriserede gaardbog indeholder, tilsammen bedrager sig til 5464 rd. 3 -9. og alt som nu forefindes uden an eller tilsvar i fremtiden samt alt ved stuen nu værende og samme tilhørende inventarium være 1øst eller fast tilsammen for den accorderede kiøbesum 7000 daler D. C. end mer sælger jeg ham herved alle de udi mine værelser nu forefindende kiøbmandvahre af hvad navn udwiis (?) kand tilligemed debitorer og udskibede, alt saaledes som det nu forrige aar aflagte regnskab af ham findes anført og nu forefindes for den accorderede sum 2500 rd. hvilken forbenævnte handelsstue med under og tilliggende grund, alle paastaaende og tilhørende bygninger samt inventarium — — — tilsammen 9500 rd. som han har betalt. — Søren Kahrs.” For at utrede denne store sum utstedte Ditmar 6. april 1784 en obligation til agentinde Susanne Sophie Angell (hans moster) paa 2499 rd. D. C. med pant i handelsstuen. Den er indfriet 3. juli 1804. Da hans datter Christine blev enke i 1812 bestyrte Ditmar Kahrs hendes handelsstue i Bredsgaarden i 4 aar. — Han var 1801 løitnant ved Drægsalmendingens komp. av Bergens borgerlige infanteri, blev kaptein og chef for samme komp. og gik av 1811. Uniformen var dengang for kapteiner blaa kjole med gule knapper, hvit underfor, hvit vest, hvite eller blaa pantalons og hat. Et billede, som nu eies av direktør dr. Harald Holm, viser ham i en rød og sølvhvit uniform. Gift 16. mai 1786 med Cornelie Rasmussen, dpt. i Domkirken 10. juli 1763, † 15. august 1827, datter av skipper Henrich Rasmussen og Christine Corneliusdatter Friis. Cornelie døde efter 9 dages sygdom og skiftet efter begge egtefæller blev sat i 79

December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
VisitSkanderborg_brochure
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk
Faxe Bogtryk / Grafisk - tryggevaeldeprovsti.dk
Friluftsgudstjeneste i Byparken søndag den 10. juni kl. 10.30
Hent Sorgennyt her - Lyø Kirke
TEMA: SANGENS ÅR - Sct. Nicolai Kirke
Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke
2 Juni Juli / August 2012 - Alt er vand ved siden af Ærø
SOMMERFERIEBOGEN - Rødovre Kommune
Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside
Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke
79 · ÅRGANG · NR.3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2013 - Asnæs Kirke
Skt. Hans i Møllevangskirkens have -‐ læs side 21
Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK
NATURGUIDEN - Udtryk 2011 i Øster Hornum
Juli · August 2012 - Ulfborg Sogn