Views
1 year ago

Familien Kahrs

Gift i Domkirken 18.

Gift i Domkirken 18. oktober 1784 med Jacob Bredal, dpt. 15. april 1758, † 10. juni 1814, søn av tobaksfabrikant Nils Bredal og Inger Rønnow. Jacob Bredal tok borgerskap som kjøbmand og krambodhandler 1. april 1788, var desuten tobaksfabrikant. Han blev gift 2 ) i Domkirken 3. mars 1789 med Maren Christine Koren, f. 1754, † 1840. Jacob Bredal eiet og bebodde i de aar han var gift med Barbara Kahrs 12. rode nr. 70 (Store Markevei 70). 1. Dødfødt datter begr. Domkirken 4. juni 1785. 2. Niels Bredal, f. 16., dpt. i Domkirken 24. januar 1787, lever 1808 da skiftet efter hans mormor holdes. 3. Elisabeth Svanenhjelm Bredal, dpt. i Domkirken 1. februar 1788, † 27 december 1846. Gift 22. februar 1810 med Ditmar Kahrs, f. 22. december 1785, † 11. mai 1819. Proprietær til Tellevigen i Hammer. Se side 92. IV. 6. Agnethe Christiana Kahrs, f. 11., dpt. i Korskirken 17. december 1759. (Fad.: Obristinde Mouritzen, Karen Garman sal. Hr. N. Rømers, hans excellennic stiftsbefalings mand Ulrich Frid. von Cicignon, major Valentin Beyer, stadshauptmand Christian Friele). † 1. mars 1799. Ugift. IV. 7. Susanne Sophie Kahrs, f. 29. okt., dpt. i Korskirken 4. november 1764. (Fad.: Majorinde Friel, Karen Kahrs, Hr. gen. aud. Mundt, løitnant Bruchner, Christian Christensen). † 13. august 1822, begr. i Domkirkens sogn. Gift 16. januar 1797 med Cornelius Mathias Dedichen, dpt. i Domkirken 21. oktober 1760, † 25. november 1844, søn av raadmand Nicolay Christian Dedichen og Anne Catharina Weinman. Tok borgerskap som kjøbmand 15. november 1796. I 1807 minket proviantbeholdningerne og priserne steg foruroligende. Stiftamtmanden blev bemyndiget til at optælle beholdningerne og taksere dem. Kjøbmændene fandt taksten paa kornvarer for lav og indsendte klage, bI. undertegnerne var Cornelius Dedichen, han var ogsaa med bl. de firmaer der utrustet skibe for egen regning til at hente korn fra Archangel baade i 1808 og 09. Han var i det hele med ved alle de foranstaltninger der av myndigheterne og kjøbmændene i Bergen blev truffet for at avhjælpe følgerne av krigen og uaarene i begyndelsen av det 19. aarhundrede. Cornelius Dedichen bodde i 12. rode no. 3 (Smørsalmendingen 11). — Uten barn. IV. 8. Pauline Cecilie Kahrs, dpt. i Domkirken 19. januar 1769. (Fad.: Anne Marie Kahrs, née Medelthon, Frøken von Koss, major Boysen, Wohlert Krohn, Ditmar Sørens: Kahrs). † 25. november 1844. Ugift. Ved bevilling av 31. mai 1805 fik hun tilladelse at vrere myndig under curator. IV. 9. Christian Friele Kahrs, dpt. i Domkirken 14. mai 1771. (Fad.: Fru agentinde Angel, frøken Susanne Sophie Mouritzen, stiftamtmand Petersen, Danchert Krohn, Henrich Kuhlman). † 15. februar 1822. Handelsmand, senere toldbetjent og 23. oktober 1815 overtoldbetjent. Skifte blev holdt efter ham 5. december 1822, boet var litet og gjælden stor, ca. 1900 spd. 84

Gift 1 ) 4. mai 1794 med Inger Christine Bredal, f. 14. august 1771, † 15. juni 1814, datter av tobaksfabrikant Iver Nielsen Bredal og første hustru Anna Rennord. Gift 2 ) 15. februar 1821 med Regine Stub, f. 19. september 1790, † 23. september 1866, datter av skipper Jacob Stub og Emmiche Dissingthun. Christian Kahrs hadde ingen barn i første egteskap og da han døde paa aarsdagen for sit andet egteskab sat enken igjen med et barn paa 11 uker. V. 1. Søren Kahrs, f. 16. december 1821, dpt. i Nykirken 23. januar 1822. Det fortælles at han blev opdraget i Lyngen av sogneprest Thomas von Westen Angell Balchen, der paa denne maate vilde vise sin taknemlighet fordi Christian Kahrs i sin tid hadde hjulpet Balchen frem. Søren Kahrs’ senere skjæbne ukjendt. III. 5. Margaretha Kahrs. (datter av Ditmar og Barbara Bergendal side 10), dpt. i Korskirken 9. november 1718. (Fad.: mag. Jens Bergendals h: Anna Catharina Spend, Fridrich Strasborgs h: Kirsten Reimer, Hans Baades h: Dorothea Tøys, Johan Lamand, Gotfrid Specher). † 1719, begr. i Korskirken 22. december. III. 6. Nicolay Kahrs, dpt. i Korskirken 12. og begravet der 22. december 1719. (Fad.: Mag. Jens Bergendals h: Anna Catharina Spend, Mathis Ibsens h: Maria Holtermand, Anne Lisbet Sas pige, Hans Hylling, Hans Baade, Peder Baade). II. Lüder Kahrs (side 9) i Kuhstedts 4de barn var: III. Ditmar Kahrs, dpt. i Kuhstedt 15. juli 1715. (Fad.: Johan Starke, Vogt, Hinrich Grumkem, Johan Bøschen, An, Johan Bøschens Ehefrau, Marje, Ditmar Tweidemans Tochter). † i Bergen 9. juni 1762. Kjøbmand. Han er vel kommet til Bergen i 1740 aarene som handelsforvalter hos Jan Frøchen. Første gang han er nævnt er i 1743, da han er fadder til sin fætter guldsmed Jens Kahrs’ barn. 2. januar 1750 kjøper han av sin tidligere principal, Jan Frøchen, stue 2 og 3 i Finnegaarden og stue 3 i Leppen med alle de grunde og herligheter der tilhørte dem, samt handelsbøkerne. Han utsteder forskjellige obligationer paa temmelig store summer i 1753 og 56 og gir pant i disse eiendomme og sine varebeholdninger. Forretningen maa ha været god, obligationerne blir hurtig indfriet. Finnegaarden med dens handel solgte han 1753. Han løste borgerskap som kjøbmand 27. mars 1753. Ved den store brand 23.— 24. juli 1756 som la Bergen i aske fra Torvet til Nordnes og hvor aIle sjøhuser, pakboder i den bydel, St. Pauls kirke, Nykirken og Toldboden strøk med, tapte ogsaa Ditmar Kahrs alt hvad han eiet paa den side av Vaagen og han ansøkte da myndigheterne om lettelse i den ilignede skat. 14. december 1756 faar magistraten følgende uttalelse i saken (formentlig fra taxerborgerne): “at Sr. Kars paaberaaber hans huus og pakboders mistelse “ved den u-Iykkelig paakommende ildebrand er noget som vi ikke da ligningen “skeede kunde indsee mindre udi forveien rette os efter og altsaa klagen i sig “selv u-vedkommende, det til Sr. Jean Frøechen skyldig værende 5000 rd. er 85

djøfbladet - DG Media
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Mere OK på plads Musik i familien Forskning på fremmarch - Elbo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
sæsonprogram 2011/2012 - Copenhagen Phil
IND|TRYK Oktober 06 NR 20 - Københavns Tekniske Skole
Husavis for Bostedet Thea, juni & juli & august 2013
Læs seneste nummer af 8270 bladet her! - 8270 - Skåde - Holme
Kirkeblad nr. 2 - 2011 - Vivild-Vejlby pastorat
JUNI · JULI · A UGUST 2010 - Ribe Domkirke
JONAS OG VIBEKE: VILD VINGUMMI OG TANGTANKER
Juni, juli og august 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne
Vokseværk hos Fjord Line - CO-SEA
TEMA: »Hvad brænder du for? - Sct. Peders sogn
juni, juli og august 2013 - Torup Sogn
2 Juni /Juli August 2011 - Alt er vand ved siden af Ærø
personaleforeningens blad • nr. 3 • juni • 2010 • 67. årgang
Musikskolefolder til børnehaven Rudkøbing 12-13, 070312
Skal huset sælges - Danske Torpare
kirkeblad - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
VisitSkanderborg_brochure
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours