Views
1 year ago

Familien Kahrs

4. Paa nordre side opi

4. Paa nordre side opi gaarden 2 store boder og derover 5 paklofter og indebygget sval og derover en lem og underliggende grund. 5. Øverst oppe i gaarden paa søndre side en hauge derudi et smukt lysthus og under samme en kielder. 6. Udi nordre brygge og vippe en fierdepart og 1 part udi den syndre brygge. Af forstaaende herlighed svares aarlig grundeleie til Korskirkens prest 3-3 -14, til tyske kontor 6 -2 -6 og til manufakturhuset, tilsammen 11 rd. 4 mk 14 sk. hvorimod oppebæres grundeleie av This Pasches stue 5 mk., Henrich Sems handelstue 4 mk. = 1 rd. 12 sk. 7. Handelsbøkerne med handelsstuen med dens deri befindende visse og uvisse gield som efter den forfattede specification holden under anslagets tid henlagt til alles eftersyn paa den kontorske vinkielder, hos Sr. Haslund og paa auctionsstædet beløber sig til 12802 -3 -2 bestaaende af bonde — Sønmør og Nordlandsgield paa denne handelsstue, handelsbogen og alle tilhørende specifiærede pertinentier. — Kjøbesum 6799 rd. — 22. januar 1778 solgte Christopher Kahrs et hus 12te rode nr. 25, paa hjørnet av Langerekken og Fortunen, hans formyndere hadde kjøpt det i 1768. 31. mars 1778 kjøpte han tilbake av Gerhard Greves enke det store hus paa Torvalmendingen, som hans far hadde eiet, for 3440 rd. og der tok han ophold. Ved folketællingen 1801 er han bosat der og huset sælges først efter hans enkes død. 6. mai 1778 kjøpte han av Margrethe s1. Peter Greve 3 /20 parter i Den contorske vinkielder og i vinredskaberne for 618 rd. -4 -8. 26. februar 1787 kjøpte han en stor sjøbod i Store Sandvigen. Ved auktionskjøte dat. 9. juli 1787 kjøpte han Lindaas hovedkirke efter afg. mag. Ludvig Daae. 31. april 1788 kjøpte han Tellevigen i Hammer og 26. november s. a. gaarden Remme i Allenfit skibrede. — 31. december 1789 solgte han sin eiendom i Finnegaarden til Christian Ameln for 10.500 rd. D. C. Den utestaaende gjæld var takseret til 14492-4-6. I 1799 kjøpte Christopher Kahrs av Andreas Danchertsen Heiberg en hel del gaarde mest i Lindaas og Sartor skibrede, deriblandt Toftegaard eller Kvalvaag, hele Fedje ø med handelsrettighet og Kiilstrømmen gjæstgiveri. Skjøterne paa alle disse gaarde er tinglæst 16. mai 1799. I 1800 kjøpte han bI. a. Rebnor, Dyrsnæs, Wichne og Midt-Tvedt, 1801 Wixøen, Forland, Spilde, Lille Sangold, Dalland, Grinden, Fjeldanger, Hauchaas, 1803 Udhelle, Hiertaas og nedre Syslack. De fleste av disse gaarde eller gaardparter eiet han ved sin død. Ved samfrændeskiftet som enken holdt 1811 fik de ældste sønner en del, noget solgte enken underhaanden, bi. a. Kiilstrømmen gjæstgiveri i 1808 og det igjenværende jordegods blev paa skiftet efter fru Catharina Elisabeth delt mellem hendes barn. Der var da endnu 45 faste eiendomme igjen i byen og paa landet, men saa var det ogsaa sagt om ham at major og stadshauptmand Kahrs var god for en tønde guld. Blandt byeiendommene var: Vaanhuset med pakboder og tilliggelser i 15de rode nr. 29—30 (Torvalm. 29 a) solgt for 6000 spd. Lyststedet Lindenberg 15de rode nr. 38 a og b (Torvalm. 35) solgt for 875 spd. Vaanhuset 15de rode nr. 88 (Vaskerelvsgaden 37) solgt for 281 spd. 88

Paktersædet Mayberg 15de rode nr. 94 (16de matrikulnr. i Vestre Torvgate— Haakonsgate og deromkring) solgt for 1190 spd. Vaanhus med tilliggender “Rosenberghagen” kaldet 11te rode nr. 217 (Sydneskleiven—Rosenberggaten—Eysteinsgate) solgt for 1600 spd. Pakboder i Sandviken nr. 76 c solgt for 3300 spd. Lyststedet Maaseskjæret i Sandviken med engslette og nøst og videre tilliggelser solgt for 1050 spd. Vaanhuset med tilbehør 14de. rode nr. 29 (Torvalm. 5) solgt 16. november 1819, sum ikke nævnt. Maaseskjæret i Sandviken. 29.september 1780 blev Christopher Kahrs 2den sersjant ved Waagsalmendingens kompagni og 10. mai 1790 utnævnt til kaptein ved Torvalmendingens kompagni, blev stadshauptmand i 1796 og fratraadte som saadan 1803. Under 27. april 1798 blev han benaadet med kapteins karakter og rang samt forundt tilladelse til at bære felttegn og 1 guldepaulette til distinktion paa den borgerlige militære uniform “saaledes udmerket paa behørig maade forat have autoritet”. — “I betragtning av den iver og sindighed stadshauptmand Kahrs har antaget sig væbningssagen” blev han ved kgl. res. av 23. oktober 1801 tildelt karakter og rang av major av armeen. Den 22. juli 1790 blev han utncevnt til deputeret borger, men søkte om fritagelse og hans grunde fandtes saa vægtige at der efter hans ønske blev holdt nyt valg. Han var byens kæmner, taxerborger og tingmand. 89

December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
VisitSkanderborg_brochure
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk
Faxe Bogtryk / Grafisk - tryggevaeldeprovsti.dk
Friluftsgudstjeneste i Byparken søndag den 10. juni kl. 10.30
Hent Sorgennyt her - Lyø Kirke
TEMA: SANGENS ÅR - Sct. Nicolai Kirke
2 Juni Juli / August 2012 - Alt er vand ved siden af Ærø
Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke
SOMMERFERIEBOGEN - Rødovre Kommune
Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside
Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke
Skt. Hans i Møllevangskirkens have -‐ læs side 21
NATURGUIDEN - Udtryk 2011 i Øster Hornum
Juli · August 2012 - Ulfborg Sogn