Views
1 year ago

Familien Kahrs

V. 6. Ditmar

V. 6. Ditmar Kahrs, f. 23., dpt. i St. Mariakirken 27. december 1785. (Fad.: Peter Gerhard Schneider stadskapt, Christopher Sohlrider kirchenvorstehender St. Marienkirche, mad. Weniche Hagelsten, M elle Fredericka Elisabeth Veswinckel). † paa sin gaard Tellevigen 11. mai 1819. Da hans mor holdt samfrændeskifte blev Ditmar Kahrs 30. december tilskjøtet gaarden Tellevigen i Hammer skibrede, av skyld 1 løb smør, 1 td. malt. Til gaarden hørte 2 laksevaager. 8. september 1815 erholdt han tilladelse til at indrette et familiegravsted paa gaarden. Traditionen fortæller at han var meget liten av vekst. Gift 22. februar 1810 med Elisabeth Svanenhjelm Bredal, dpt. i Domkirken 1. februar 1788, † 27. december 1846, datter av tobaksfabrikant Jacob Bredal og Barbara Severine Kahrs. (Side 84). Elisabeth Bredal blev boende paa Tellevigen til vaaren 1834 og sat i uskiftet bo ifølge bevilling date 16. mars 1819 indtil 1833 da hun holdt skifte med sine barn, sluttet 2. april. Boets eiendom i Tellevigen blev da vurderet til 2250 spd. 1834 blev gaarden skyldsat paa ny og delt i 2 like store dele og ved skjøte dat. 30. januar 1834 solgt til fremmede. Et maleri av hende i hendes brudekjole eies av dattersønnen paraplymaker J. S. C. Bolstad. Hun skal ha været meget vakker. Ved hendes død skrev svigersønnen et langt sørgevers i “Bergens Adressecontoirs Efterretninger”. Ditmar Kahrs’ barn (VI. 1-5): 1. Christopher Kahrs, f. 1811, † 1848, g. Balchen. 2. Barbara Severine Kahrs, f. 1813, † ung. Side 100. 3. Jacob Severin Kahrs, f. 1814, † 1815. 4. Jacob Severin Kahrs, f. 1817, † 1887, g. Heiberg. Side 100. 5. Elisabeth Svanenhjelm Kahrs, f. 1819, † 1887, g. Bolstad. Side 106. 92 VI. 1. Christopher Kahrs, f. paa Tellevigen 12. februar, hjemmedøpt. Daapen konfirm. i Hammer kirke 1. april 1811, † 28. oktober 1848. Han blev sat i Bergens latinskole 1. juli 1823, 1824 fik han karakteren godt haap, 1825 hovedkarakter 2.3, 1826 hovedkarakter 2.77, blev da meldt ut av skolen for at nyte privat undervisning av pastor Lund i Ytre Holmedal. Ved skjøte av 24. oktober 1831 kjøpte han Alværstrømmen gjæstgiveri i Allenfit skibrede for 3100 spd. Gjæstgiveriet og Kongsøen hørte til gaarden Søre Soltvedt. Der drev han gaardsbruk, landhandel, bakeri, brænderi og notbruk. Han eiet ogsaa en jagt “Ellida”. 29. september 1834 blev Christopher Kahrs beskikket til virkelig lensmand i Radøe skibrede. 20. september 1839 kjøpte han Manger kirke med til hørende jordegods for 1004 spd., den blev igjen solgt av hans dødsbo 3. august 1849 for 1572 spd. Ved auktionsskjøte dat. 4. april 1850 blev Alverstrømmen gjæstgiveri solgt til Christopher Kahrs’ svoger eksaminatus juris. Erik Bolstad for 4000 spd. Gift 1. januar 1832 med Anna Dorothea Købke Balchen, f. 1. november, dpt. i Korskirken 30. december 1808, † 18. november 1879, datter av pro-

curator Jens Glad Balchen og Pauline Christiane Angell. Efter mandens død flyttet hun til Bergen. — 7 barn. Christopher Kahrs’ barn (VII. 1-7): 1. Ditmar Svanenhjelm Kahrs, f. 1833, † 1890, g. Roggen og Lude. 2. Jens Christian Kahrs, f. 1836, † 1892, g. Lude. Side 96. 3. Christopher Kahrs, f. 1838, † 1877, g. Knudsen. Side 97. 4. Jacob Rosenkrantz Kahrs, f. 1840, † 1886, g. Wold. Side 98. 5. Elsebeth Paasche Kahrs, f. 1842, † 1907, g. Nilsen. Side 99. 6. Martin Gabriel Kahrs, f. 1844, † 1881 , g. Lude. Side 100. 7. Theodor Kahrs, f. 1846, † 1850. VII. 1. Ditmar Svanenhjelm Kahrs, f. i Alverstr0mmen 13. januar 1833, † i Bergen 19. april 1891. Han tok borgerskap som baker 14. april 1860, drev først bakeri i Solemsviken, senere paa Markeveien, tilslut paa Bryggesporen. Opsa sit bakerborgerskap 17. juni 1867 og begyndte en kolonialhandel i egen eiendom ved Kalmargjerdet. Den gik senere over til at bli en frugt og grønsakehandel der efter hans død blev fortsat av enken og senere av hans døtre. Gift 1 ) 3. august 1856 med Johanne Henriette Christiane Roggen, f. i Bergen 93

December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
VisitSkanderborg_brochure
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk
Faxe Bogtryk / Grafisk - tryggevaeldeprovsti.dk
Friluftsgudstjeneste i Byparken søndag den 10. juni kl. 10.30
Hent Sorgennyt her - Lyø Kirke
TEMA: SANGENS ÅR - Sct. Nicolai Kirke
Kunstnere besøger Tingbjerg - Tingbjerg Forum
Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke
2 Juni Juli / August 2012 - Alt er vand ved siden af Ærø
SOMMERFERIEBOGEN - Rødovre Kommune
Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside
Kirkeblad juni-august 2013 - Ulfborg Sogn
Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke
79 · ÅRGANG · NR.3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2013 - Asnæs Kirke
Skt. Hans i Møllevangskirkens have -‐ læs side 21
Kirkeblad nr. 3 2006 - Jetsmark kirke
Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK