Views
1 year ago

Familien Kahrs

ank 1902 som utenlandsk

ank 1902 som utenlandsk første korrespondent, blev sekretær 1915, valutachef 1917 og i januar 1923 kontorchef. Eier landstedet “Lyngnes” under Grimstad gaard i Fana. — 4 barn. 1. Victor Petersen, f. 13. december 1904. Student 1923. 2. Lilly Alvilde Petersen, f. 19. oktober 1906. 3. Else Petersen, f. 8. februar 1918, † 2. mars s. a. 4. Else Petersen, f. 3. mai 1921, † s. d. VIII. 11. Astrid Elsebeth Kahrs, f. 19. april 1881. Hun styrer hjemmet for sine søskende. Ugift. VIII. 12. Christopher Svanenhjelm Kahrs, f. 20. november 1882, † 13. januar 1903. Utlært som smedsvend. Ugift. VII. 2. Jens “Christian” Kahrs, (søn av lensmand Christopher Kahrs, side 92), f. i Alverstrømmen 16. august 1836, † 31. januar 1892. Han tok borgerskap som skipper 17. mars 1863 og har ført de bergenske seilskibe “Agnes”, “Hanna”, “Bastanta” og dampskibene “Carl Konow” og “Columbus”. For redning av en skibsbesætning blev han tildelt en vakker pokal der nu er i Bergens Skipperforenings eie. Paa den staar: “Presented “by the President of the United States of America “to Capt. Jens Christian Kahrs of the Norwegian “S/S “Carl Konow” For the resque of the crew of “the american bark “Oasis” 4th Sept. 1887.” 96 Gift i Domkirken 1. juni 1869 mcd Petra Kristine Kaptein Jens Christian Kahrs. Angell Lude, f. 3. juni 1844, datter av skipper Mathias Lude og Anna Lorentze Angell. — 7 barn (VIII. 1-7). VIlI. 1. Dagny Christiane Kahrs, f. 20. juni 1870. Gift 24. april 1889 med fotograf Josef Larm, f. 1. Juli 1858. Egteskapet opløst. — 3 barn. 1. Arthur Josef Larm, f. 1. juni 1890. Musiker. Gift med Marie Hemmersen fra Hamburg. Egteskapd opløst. 3 barn. 2. Hilmar Benjamin Larm, f. 11. oktober 1891. Utvandret til Amerika. Ugift. 3. Carmen Christine Larm, f. 27. mai 1900. Utvandret til Amerika. Ugift. VIII. 2. John William Kahrs, f. 29. juni 1872. Skibsfører. Har ført “Bergenhus”, fører 1923 D/S “Løvstakken” av Bergen. Var et par aar medindehaver av disponentfirmaet Kahrs & Kahrs’ Rederi A/S. Han eier et landsted ved Godvik søndenfor Bergen hvor hans mor og ældste søster nu bor. Gift i Rotterdam 17. april 1905 med Mathilde Tellefsen, f. 5. april 1873, datter av skibsfører Ole Barth Tellefsen og Gerhardine Marie Krohn Wiese. Egteskapet op1øst. 1 datter (IX. 1). IX. 1. Gerda Kahrs, f. 29. december 1905. VIII. 3. Alfred Christian Kahrs, f. 3. april 1876, † paa hospital i Bordeaux, Frankrig, 29. mars 1917. Var styrmand paa “Diana”, senere paa “Nordkap”

som han ogsaa en tid førte, styrmand paa “Olaf Kyrre” og tiisidst fører av “Snepiggen”. Gift i Bordeaux med Margueritte Delhomme, f. c. 1884. — Uten barn. VIII. 4. Dorothea Bastanta Kahrs “Doris”, f. 6. april 1879, t novemb~r 1884. VIII. 5. Anna Lorentze Kahrs, f. 10. april 1880. Gift 4. november 1903 med skibsfører Sigurd Christensen, f. 13. januar 1879, søn av murmester Johan Henrik Christensen og Jensine Næsgaard. Fører av D/S “Borghild”. — 2 barn. 1. Henrik Johan Christensen, f. 1. oktober 1904. 2. Doris Christensen, f. 25. mars 1907. VIII. 6. Sigurd Martin Gabriel Kahrs, f. 13. august 1883, † 15. oktober 1919. Efter endt skolegang stod han 2 aar i lære hos seilmaker Jan Møller, reiste tilsjøs i 16 aars alderen. Tok styrmandseksamen 1902, reiste som 2den og lste styrmand med Rasmus Olsens baate. Skippereksamen 1905, blev skipper 1911 og førte “Gerda” til mai 1915, da han blev disponent i rederiet Eriksen & Kahrs, der blev opløst 1918. Eiet villa “Kahrsbo” ved Minde. Gift 29. april 1909 med Beate Karoline Louise Guttormsen, f. i Stavanger 8. mars 1885, datter av kjøbmand i Bergen Lorentz Guttormsen fra Andebu pr. Tønsberg og Gemalie Knutsen fra Stavanger. — 2 barn. IX. 1. Asbjørn Angell Kahrs, f. i Bergen 4. mars 1910. IX. 2. Eva Lude Angell Kahrs, f. paa Minde i Fana 25. august 1918. VIII. 7. Arthur Kahrs, f. i april 1885, † 3. december 1888. Forgylder Christopher Kahrs i borgeruniform. VII.3. Christopher Kahrs, f. i Alverstrømmen 24. juni 1838, † i Kristiania 23. februar 1877. Maler og forgylder. Gift i Kristiania 24. november 1867 med Johanne Marie “Nina” Knudsen, f. i Kristiania 13. april 1849, datter av Theodor Knudsen og Magdalene Marie Pisani. 4 barn (VIII. 1—4). VIII. 1. Joseph Johannes Christopher Rosenkrantz Kahrs, f. i Kristianiq 15. april 1870. Kontorchef i “Skandia”. Gift 5. mai 1898 med Lilly Margreihe Vibe, f. 1. mars 1874, datter av ingeniør Ferdinand Ludvig Vibe og Johanne Elisabeth Nicolaysen. — 3 barn (IX 1—3). IX. 1. Nina Kahrs, f. 30. januar 1899. Gift i Kristiania 21. februar 1918 med Erling Sverre Mathiesen, 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
Personal Leadership - IBC Euroforum
djøfbladet - DG Media
VisitSkanderborg_brochure
Mere OK på plads Musik i familien Forskning på fremmarch - Elbo
april - maj - juni - juli - august 2013 - Tønning-Træden
Kirkebladet juni, juli, august 2013
SennerInnen- & Almhalterkalender 2011
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
sæsonprogram 2011/2012 - Copenhagen Phil