Charlotte Michaelsen - Boligforeningen 3B

3b.dk

Charlotte Michaelsen - Boligforeningen 3B

03........... Velkommen til et helt nyt blad

05........... Der er fremtid i Brohuset

07........... Medlemsbeviser og designlinje

08........... Sådan er din boligforening bygget op

10........... Råderet - »Det er jo os, der bor her«

12........... 1-2-3 grøn gård - saml din egen plantekasse

14........... Husk at forsikre dit indbo

16........... Urbanplanen får nyt ansigt

18........... Sol over Urbanplanen

20........... Kryds og tværs

21........... Få bugt med fugt

22........... Brevkassen

redaktør

Bent Frederiksen, adm. direktør

Redaktion:

3B’s kommunikationsudvalg

Susanne Helmark

Anne Eriksen

Anni Gregersen

Kommunikationschef

Anette Hertz (DJ), 3B

Journalist

Sara Egelund (DJ), 3B

KolofonAnsvarshavende

Layout og grafik

Mette Egemose Hansen, 3B

Fotos:

3B’s fotoarkiv, medmindre andet

er angivet

Tryk og produktion:

Formula A/S

Oplag 12.000

Indhold

04

16 21

Bladet udgives af:

Boligforeningen 3B

Kronprinsessegade 14

1306 København K

beboerblad@3b.dk

www.3b.dk

Næste nummer:

December 2008

Deadline: 1. november 2008

More magazines by this user
Similar magazines