12.12.2012 Views

Kend din Region - Region Midtjylland

Kend din Region - Region Midtjylland

Kend din Region - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Billedkunstner Marianne Jørgensen

Besøg 177 professionelle kunstnere og kunsthåndværkere

i deres værksteder 6. og 7. oktober kl. 11 – 17

Midt i Kunsten 1

Århus


Udgiver:

Region Midtjylland,

Regional Udvikling,

Oplevelsesøkonomi og landdistrikter,

Skottenborg 26,

8800 Viborg

Tlf.: 8728 5000

Mail: inger.hoerup@ru.rm.dk

www.midtikunsten.dk

Lay-out: Grafi sk Service • 4400-07-133

Tryk: Unitryk

Forsideillustration:

Billedkunstner Marianne Jørgensen

ISBN nr: 87-7788-160-5

Oplag: 14.000

Viborg 2007


Forord ............................................................................................... 5

Favrskov ........................................................................................... 6

Hedensted ....................................................................................... 8

Herning ............................................................................................ 9

Holstebro ......................................................................................... 10

Horsens ............................................................................................ 12

Ikast-Brande ................................................................................... 14

Lemvig .............................................................................................. 16

Nordjurs ........................................................................................... 17

Odder ................................................................................................ 21

Randers ............................................................................................ 23

Ringkøbing-Skjern ........................................................................ 26

Samsø ............................................................................................... 28

Silkeborg .......................................................................................... 30

Skanderborg ................................................................................... 38

Skive ................................................................................................. 39

Struer ............................................................................................... 40

Syddjurs ........................................................................................... 41

Viborg ............................................................................................... 48

Århus ................................................................................................ 50

Besøg også museerne .................................................................. 95

Kort ................................................................................................... 97

Vigtige kunstdatoer se bagsiden

Brochuren er opdelt på kommuner og herunder optræder

kunstnernes navne alfabetisk efter postnummer.

Midt i Kunsten 3

Indhold


Besøg kunstnerne i Midtjylland

I weekenden den 6. og 7. oktober kl. 11 - 17 bliver der mulighed for at se

masser af kunst, når 178 professionelle kunstnere og kunsthåndværkere

åbner deres værksteder.

Med arrangementet ”Midt i Kunsten – kunsten i MIDT” vil vi gerne sende

et signal om, at Region Midtjylland tager kunsten alvorligt og ser de

professionelle kunstnere som en stor værdi for områdets udvikling.

Kreative personer bidrager til væksten i en region ved at have evnen til

at tænke nyt, se de skæve vinkler samt udvikle nye produkter, og i Region

Midtjylland vil vi gerne være med til at synliggøre de kreative potentialer.

Derfor har vi valgt at sætte fokus på kunsten i år.

Vi lægger ud med en konference, der har titlen ”Ud med kunsten”.

Her vil vi diskutere kunstnernes relationer til erhvervslivet, kunstens

ramme betingelser, det internationale aspekt og fremtiden. Konferencen

skal også munde ud i en række netværk, der kan arbejde videre med

temaerne.

Region Midtjylland samarbejder med den internationale workshop

”Betonlaboratoriet” på Samsø og har i den forbindelse sørget for at

kunstnere fra vores venskabsregioner i Kina, Rusland og Ungarn

deltager på workshoppen.

Der er indgået et markedsføringssamarbejde med KIC – Kunsthåndværk I

Centrum, og som kulminationen på det hele, får vi alle sammen mulighed

for at besøge en stor del af vore mange dygtige kunstnere den første

weekend i oktober, hvor vi kan høre mere om deres arbejder og måske

købe et kunstværk med hjem.

Jeg vil ønske alle en rigtig god tur rundt i det midtjyske kunstlandskab.

Hele programmet kan ses på bagsiden af denne brochure eller på

www.midtikunsten.dk

Venlig hilsen

Bent Hansen

Regionsrådsformand

Midt i Kunsten 5


Favrskov

Midt i Kunsten 6

Maler

Allan Axelsen

Hovhedevej 23, Vissing

8370 Hadsten

allan-axelsen@kunst.dk

www.palaur.dk/allan

8698 2506

Maler

Carsten Poulsen

Vissingvej 33, Vissing

8370 Hadsten

cp@marselisborg-gym.dk

www.palaur.dk

8698 3420


Billedkunstner/

Mixed Media

Hanne Stochholm Exe

Søndergade 17

8382 Hinnerup

stochholm@mail.tele.dk

www.stochholmx.dk

8698 5703

Keramiker

Kirsten Holm

Haraldslundvej 5

8382 Hinnerup

kirsten.holm@c.dk

www.kirstenholm.dk

8698 8524

Midt i Kunsten 7

Favrskov


Favrskov

Hedensted

Midt i Kunsten 8

Maler/Tegner

Allan Stochholm

Søndergade 17

8382 Hinnerup

stochholm@mail.tele.dk

www.stochholmx.dk

8698 5703

Billedkunstner

Tony Burchhardt

Skolegade 4

7171 Uldum

tonyburchhardt@hotmail.com

www.tonyburchhardt.dk

7567 8781 / 2758 4204


Maler

Karen Ozmec

Overholmvej 28

8722 Hedensted

karen@ozmec.dk

www.ozmec.dk

7589 2415

Billedkunstner

Steen Kjær Jakobsen

Sahlholdtvej 29

Atelier Skovhuset

7400 Herning

sj@steenjacobsen.dk

www.steenjacobsen.dk

2655 9105 / 9721 7790

Midt i Kunsten 9

Hedensted

Herning


Herning

Holstebro

Midt i Kunsten 10

Maler og grafi ker

Knud Laursen

c/o Ateliergalleriet

Paghs Allé 4c

7400 Herning

9712 4157

Tekstil- og strikdesigner

Lotte Kjær

Harrestrupvej 55

7500 Holstebro

lk@lottekjaerdesign.dk

www.lottekjaerdesign.dk

6175 9695


Kurvemager

Anne Mette Hvidaa

Hjørnholm

Øster Hjermvej 28

Hjørnholm Pil

7560 Hjerm

anne.mette@hjornholm.dk

www.hjornholm.dk

9746 5033 / 2287 4708

Keramiker

Inge Kejlberg Tornvig

Søndergade 16

7570 Vemb

inge@porcelinge.dk

www.porcelinge.dk

9674 0790

Midt i Kunsten 11

Holstebro


Horsens

Midt i Kunsten 12

Billedkunstner

Agnete Bjørneboe

Sehestedsvej 3

8700 Horsens

info@agbj.dk

www.agbj.dk

7565 7735

Keramiker

Inger Bruhn

Ormhøjgårdsvej 10

8700 Horsens

inger@ingerbruhn.dk

www.ingerbruhn.dk

2650 2029


Keramiker

Helle Nørby

Rådvedvej 88

Lundumskov

8700 Horsens

mail@byhellenoerby.com

www.byhellenoerby.com

5091 9593 / 7565 6871

Innere Landscaber

Henny Schrijver

Industrimuseet

Gasvej 21

8700 Horsens

info@hennyschrijver.dk

www.hennyschrijver.dk

7561 8157 / 2859 1399

Midt i Kunsten 13

Horsens


Horsens

Ikast/Brande

Midt i Kunsten 14

Maler/billedhugger

Hans Gregersen

Nedenskovvej 6

8740 Brædstrup

niilonen@tdcadsl.dk

7575 1615

Billedkunstner

Finn Birkelund

Østre Allé 18 B

7330 Brande

fi nnbirkelund@c.dk

www.fi nnbirkelund.dk

9718 4502 / 2566 8630


Billedkunstner

Hakon Lund Jensen

Præstegårdsvej 5

7361 Ejstrupholm

hakon.tegner@mail.tele.dk

www.hakon-tegner.dk

7577 2939

Billedkunstner

Jens Chr. Jensen

Marie Bregendahlsvej 105

7430 Ikast

jenschr@jenschrjensen.dk

www.jenschrjensen.dk

9715 5915

Midt i Kunsten 15

Ikast/Brande


Ikast/Brande

Lemvig

Midt i Kunsten 16

Keramiker

Jean-Francois Thiérion

Hedegårdvej 13, Hedegård

7361 Ejstrupholm

jf.thierion@paradis.dk

www.keramik.dk

7577 3686

Billedkunstner

Per Kramer

Sneglevej 6

7680 Thyborøn

per@kongkramer.dk

4117 3547


Kunsthåndværker/Væver

Lene Abildgaard Knudsen

Ydunslund 5

7620 Lemvig

peknudsen@mail.dk

www.bkf.dk

9782 0181

Maler

Johanne Petersen

Nordre Kærvej 22

(fortsæt ad Vestergade)

8444 Balle

maler@johannepetersen.dk

www.johannepetersen.dk

8633 7713 / 4084 6713

Midt i Kunsten 17

Lemvig

Norddjurs


Norddjurs

Midt i Kunsten 18

Maler

Irene Grundel

Gjerrild Bygade 9

Gjerrild

8500 Grenå

grundel@mail.tele.dk

www.irenegrundel.com

8638 4036

Maler/scenograf

Bente Lyhne

Kunstnernes Kooperative ApS

Sunddalsvej 8, Ginnerup

8500 Grenå

post@kkaps.dk

4050 9383


Maler

Ketty Steffensen

Næsbyvej 6

8500 Grenå

ketty.steffensen@mail.dk

www.ketty-steffensen.dk

8632 2048

Maler

Ruth Falk

Hemmedvej 61

8585 Glesborg

8638 6156

Midt i Kunsten 19

Norddjurs


Norddjurs

Midt i Kunsten 20

Maler og grafi ker

Vidar Utvik

Rødspættevej 12B

Bønnerup Havn

8585 Glesborg

vidar@boennerups.net

8638 6387 / 3063 3799

Kunstmaler/grafi ker

Morten Skovmand

Stenvad Bygade 42

8586 Ørum Djurs

mskovmand@djurs.net

www.mortenskovmand.dk

8638 1377


Billedkunstner

Ole Stenholm

Aldershvilevej 1, Kni

8586 Ørum Djurs

8638 1345

Maler

Else Elisabeth Andersen

Nølev Driften 150

8300 Odder

elseelisabethart@hotmail.com

www.elseelisabethandersen.dk

8655 8535

Midt i Kunsten 21

Norddjurs

Odder


Odder

Midt i Kunsten 22

Tekstilformgiver

Anne-Mette Clemmen

Christensen

Hasselvej 3, Hov

8300 Odder

clemmenc@yahoo.com

8654 7194

Keramiker

Buller Hermansen

Dyngby Møllevej 2, Dyngby

8300 Odder

i.m.buller@mail.dk

8655 6820 / 3011 6341


Billedkunstner

Karen Ette

Sondrupvej 48A, Sondrup

8350 Hundslund

karen-ette@mail.dk

www.karenette.tk

8655 0210

Billedhugger

Pia Græsbøll Ottesen

Skovboulevarden 6a

Stevnstrup

8870 Langaa

pianano33@hotmail.com

www.graesboll.dk

8610 6682

Midt i Kunsten 23

Odder

Randers


Randers

Midt i Kunsten 24

Maler

Aage Arbjerg

Kunstnernes Kooperative ApS

Energivej 25A

8900 Randers

dbf@pc.dk

8641 1624

Kunstner

Per Kjærsgaard Jensen

Gl. Hobrovej 38 B

8900 Randers

perkjaersgaard@hotmail.com

www.perkjaersgaard.dk

8643 6007


Kunstner

Tetsuko Matsuzuka Jensen

Gl. Hobrovej 38 B

8900 Randers

enokiboushi@hotmail.com

www.tetsuko.dk

8643 6007

Kunstner

Mai Kjer

Gl. Hobrovej 40

8900 Randers

8641 9048

Midt i Kunsten 25

Randers


Randers

Ringkøbing/Skjern

Midt i Kunsten 26

Maler

Brit Lundberg

Niels Ebbesensgade 28

8900 Randers

8641 7482

Keramisk formgiver

Hanne Marie Leth

Andersen

Vester Strandsbjerg 10

6950 Ringkøbing

andersenkeramik@webspeed.dk

www.andersenkeramik.dk

2992 2433


Tekstilkunstner

Anne Brodersen

Kirkevej 35, Rindum

6950 Ringkøbing

naab@mail.dk

www.annebrodersen.dk

9732 3849

Maler

Jan Torstenson

Voldbjergvej 31

Hee

6950 Ringkøbing

2380 3257

Midt i Kunsten 27

Ringkøbing/Skjern


Samsø

Midt i Kunsten 28

Billed- og papirkunstner

Ulla Enevoldsen

Sildeballe 6

Zenith Art Paper

8305 Samsø

zenith@ullaenevoldsen.dk

www.ullaenevoldsen.dk

8659 0419 / 3059 4419

Stentøj

Sigrid Hovmand

Ved Kæret 20, Nordby

8305 Samsø

keramik@sigridhovmand.dk

www.sigridhovmand.dk

8659 6347


Maler/grafi ker

Jeppe Jeppesen

Skovvejen 17

Mårup Østerstrand

8305 Samsø

post@jeppeart.dk

www.jeppeart.dk

8659 6808

Billedkunstner/fotograf

Carsten Langkilde

Ørby Hovedgade 58

8305 Samsø

carsten-langkilde@mail.dk

www.carsten-langkilde.dk

8659 0255 / 2330 6255

Midt i Kunsten 29

Samsø


Samsø

Silkeborg

Midt i Kunsten 30

Maler/video

Ole F. Olsen

Stauns 13

8305 Samsø

ole.olsen@ofi r.dk

www.olefolsen.dk

8659 0626

Keramiker

Gerd Baarstrøm

Skellerupvej 41

8600 Silkeborg

admin@gerd-baarstroem.dk

www.gerd-baarstroem.dk

8685 3588


Maler

Leif Dræby

Skolegade 55 B

8600 Silkeborg

leifdraeby@vip.cybercity.dk

www.leifdraeby.dk

8681 4153 / 3022 3491

Keramiker

Henriette Duckert

Læssøegade 5

8600 Silkeborg

henrietteduckert@gmail.com

8680 0257

Midt i Kunsten 31

Silkeborg


Silkeborg

Midt i Kunsten 32

Keramiker

Marianne Fossgreen

Brovejen 18

Grauballe

8600 Silkeborg

marianne@fossgreen.dk

8687 7326

Maler/grafi ker

Jørgen Jakobsen

Julsøvej 218

8600 Silkeborg

8684 5717


Keramiker

Lone-Lotte Janns

Sørkelvej 112, Sminge

8600 Silkeborg

lonelottejanns@hotmail.com

www.janns.dk

8685 4385

Billedkunstner

Erik Gamdrup Jensen

Farmen 17

8600 Silkeborg

e@egj.dk

www.egj.dk

2124 2837

Midt i Kunsten 33

Silkeborg


Silkeborg

Midt i Kunsten 34

Maler/fotograf/grafi ker

Randi Kornerup-Bang

Vestergade 71

8600 Silkeborg

rkb@gaardgalleriet.dk

www.randikornerup-bang.dk

2810 7333

Keramiker

Vibeke Borresen Krog

Himmelbjergvej 138, Laven

8600 Silkeborg

v.b.krog@mail.dk

www.vibekekrog.dk

8684 1212 / 3029 6004


Maler/grafi ker

Lars Svanholm

Lyngsøvej 12

8600 Silkeborg

larssvanholm@mail.tele.dk

www.larssvanholm.dk

5134 2370

Keramiker

Karin Grünberger

Kirkemindevej 8, Fogstrup

8653 Them

mailto@karing.dk

www.karing.dk

8684 8624

Midt i Kunsten 35

Silkeborg


Silkeborg

Midt i Kunsten 36

Billedkunstner/tegner

Nurith Lumer-Klabbers

Langballevej 5, Vinding

8654 Bryrup

nurith.lk@gmail.com

www.nurith.dk

7575 4216

Strikdesigner

Hanne Linding

Ringvej 33

Alling

8680 Ry

hl@hannelinding.dk

www.hannelinding.dk

8689 0504 / 2946 1244


Maler / Tegner

Preben Frederiksen

Falkenkær 26

8883 Gjern

8687 5602 / 4094 6552

Tegner / maler

Rigmor Bak Frederiksen

Falkenkær 26

8883 Gjern

rigmorbak@mail.dk

www.bkf.dk

8687 5602 / 4094 6552

Midt i Kunsten 37

Silkeborg


Silkeborg

Skanderborg

Midt i Kunsten 38

Maler/billedkunstner

Inge-Jette Holm Iversen

Amerikavej 22

8883 Gjern

ingejetteholm@gmail.com

www.inge-jette.dk

8687 5365

Skulptør/maler/blandkunst

Jessie Husum

Højdedraget 32

8660 Skanderborg

husum@post.tele.dk

www.husumx4.dk

8652 4255


Ruth Grønborg

Eskebæk 27

8660 Skanderborg

ruthgron@privat.dk

4142 1312 / 2632 2325

Billedkunstner

Find Mølgaard Andersen

Resenvej 1

7800 Skive

9752 0619

Midt i Kunsten 39

Skanderborg

Skive


Skive

Struer

Midt i Kunsten 40

Billedkunstner

Poul E. Nielsen

Svingårdssted 3

Lihme

7860 Spøttrup

poul@artcoregallery.dk

www.artcoregallery.dk

9756 0605

Objekt

Jytte Keller

Danmarksgade 14, st.

7600 Struer

9740 7774


Billedkunstner

Birgit Daa Birkkjær

Skovskadevej 8

8400 Ebeltoft

birgitbirkkjaer@mail.dk

www.birgit-daa-birkkjaer.dk

8634 4840

Skulptur

Anders Gjerding Geertsen

Øervej 15

8400 Ebeltoft

andgee@mail.dk

www.studioagg.com

Midt i Kunsten 41

Syddjurs


Syddjurs

Midt i Kunsten 42

Keramiker

Jørgen Hansen

Hulgaden 4, Hyllested

8400 Ebeltoft

jorgen@jorgenhansen.com

www.jorgenhansen.com

8633 6213

Keramiker

Helle Rittig

Dråby Bygade 18

8400 Ebeltoft

helle.rittig@mail.dk

www.rittigkeramik.dk

8634 6260 / 2180 1931


Maler/grafi ker

Tina Sonnichsen

Kystvejen 181

8400 Ebeltoft

tina@sonnichsen.dk

www.tina-sonnichsen.dk

8622 1211

Keramiker

Sverre Tveito Holmen

Havhusevej 4

Egens Havhuse

8410 Rønde

mail@sverre-tveito-holmen.dk

www.sverre-tveito-holmen.dk

8637 3000

Midt i Kunsten 43

Syddjurs


Syddjurs

Midt i Kunsten 44

Keramiker

Malene Møller-Hansen

Havhusevej 4

Egens Havhuse

8410 Rønde

mail@malene-moellerhansen.dkwww.malene-moellerhansen.dk

8637 3000

Væver

Annette Bredstrup

Havagervej 11

8420 Knebel

annettebredstrup@hotmail.com

www.annettebredstrup.dk

8635 1193


Kunsthåndværker

Lotte Myrthue

Sdr. Molsvej 39, Vistoft

8420 Knebel

lottemyrthue@yahoo.dk

2620 0072

Glaskunstner

Elin Stefansdottir

Vrinners Bygade 8, Vrinners

8420 Knebel

elinor@mail.dk

www.elinor-glaskunst.dk

8636 1310

Midt i Kunsten 45

Syddjurs


Syddjurs

Midt i Kunsten 46

Keramiker

Karen Winther

Skovgårdevej 14, Vrinners

8420 Knebel

karenw@ofi r.dk

www.karenwinther.dk

9882 4650 / 2181 1250

Maler

Hans Clausen

Ådalen 13, Skørring Gl. Skole

8544 Mørke

hansclausen@tdcadsl.dk

www.bkf.dk

86974548 / 23482698


Kunstmaler

Ulla Lundsgart

Fladstrupvej 33

8570 Trustrup

saidulla@paradis.dk

post@kkaps.dk

www.ullalundsgart.dk

6178 1983 / 8633 1464

Tekstilkunstner

Merete Erbou Laurent

Herredsvej 7

8581 Nimtofte

merete_erbou@mail.dk

8639 8464 / 6060 0422

Midt i Kunsten 47

Syddjurs


Viborg

Midt i Kunsten 48

Provence-inspiration

Elonn Agerup

H.C. Andersensvej 16, 2.tv.

8800 Viborg

www.vibamt.dk/kunst

2146 4287 (kun SMS)

Fax. 8662 9535

Keramisk formgiver

Helle Bovbjerg

Sjørupvej 18, Lysgaard

8800 Viborg

mail@hellebovbjerg.dk

www.hellebovbjerg.dk

8666 7093 / 2012 7093


Maler og lyriker

Knud Steffen Nielsen

c/o Helle Bovbjerg

Sjørupvej 18, Lysgaard

8800 Viborg

knud.steffen@mail.tele.dk

www.knudsteffennielsen.dk

8665 4213

Felix Pedersen

Bavnevej 41A

8831 Løgstrup

felixpedersen@gmail.com

www.vibamt.dk/kunstkat.nsf

8664 2247

Midt i Kunsten 49

Viborg


Viborg

Århus

Midt i Kunsten 50

Billedhugger

Henning Elving

Kvolsvej 1, Kvols

8831 Løgstrup

elving@h-elving.dk

www.h-elving.dk

Maler

Jørgen Mikael Andersen

Kunstnernes Kooperative ApS

Klosterport 9B

8000 Århus C.

post@kkaps.dk

www.jmand.dk

2128 5728


Grafi ker

Pernille Andersen

Grønnegade 93, 3.

Grafi katelieret

8000 Århus C

pernilleogbjorn@gmail.com

http://pernilleyandersen.

blogspot.com

8627 1763 / 2674 1358

Billedkunstner

Hans Jørgen Wolff Andersen

Wilstersgade 10, 1. sal

8000 Århus C

8613 9608

Midt i Kunsten 51

Århus


Århus

Midt i Kunsten 52

Billedkunstner

Jørgen Andreasen

Wilstersgade 10, 1.sal

8000 Århus C

jaap@mail1.stofanet.dk

www.bkf.dk

6066 7693

Maler/billedhugger

Klaus Bahnsen

Kunstnernes Kooperative ApS

Spanien 19 B

(Kalkværksvej 7)

8000 Århus C

post@kkaps.dk

5121 1453


Keramiker

Lone Borgen

Graven 16 B, 3.

8000 Århus C

loneborgen@get2net.dk

www.loneborgen.dk

8613 8001 / 3119 1380

Billedkunstner

Michael Bredtved

Jægergårdsgade 152

opg. 03i Consul

8000 Århus C

bredtved1@hotmail.com

2643 2058

Midt i Kunsten 53

Århus


Århus

Midt i Kunsten 54

Maler

Hardy Brix

Kunstnernes Kooperative ApS

Spanien 19 B

8000 Århus C

post@kkaps.dk

www.hardybrix.dk

4034 1165

Nyholm Cantrell Glas

Ned Cantrell

Klostergade 70B

8000 Århus C

glas@nyholmcantrell.dk

www.nyholmcantrell.dk

8618 9080


Billedkunstner

Anja Christensen

Kunstnernes Kooperative ApS

Sonnesgade 13

8000 Århus C

billedkunstner@anjachristensen.dk

www.anjachristensen.dk

3020 7378

Maler

Inge Dahl

Kunstnernes Kooperative ApS

Fredensgade 28B, 4.

8000 Århus C

ingedahl@kkart.dk

www.ingedahl.dk

2664 2619

Midt i Kunsten 55

Århus


Århus

Midt i Kunsten 56

Maler

Mona Dam

Skt. Pauls Kirkeplads 9 B

8000 Århus C

mona.dam@wanadoo.dk

www.monadam.dk

8627 3450

Billedkunstner

Maria Ehlert

Kærlighedsstien 7

8000 Århus C

me@mariaehlert.dk

www.mariaehlert.dk

2940 5709


Billedkunstner

Eric R. Fajardo

H. Pontoppidansgade 2, kld.

Galleri Albert F.

8000 Århus C

ericfajardo@hotmail.com

www.ericfajardo.dk

2615 3051

Tekstildesigner/

rumkunstner

Annette Maj Fredberg

Wilstersgade 10

8000 Århus C

annettesmail@jubii.dk

8612 2821 / 2091 7755

Midt i Kunsten 57

Århus


Århus

Midt i Kunsten 58

Billedkunstner

Jon Gislason

Kunsternes Kooperative ApS

Spanien 19 B

8000 Århus C

post@kkaps.dk

www.jongislason.dk

2647 3869

Billedkunstner

Kim Grønborg

Kalkværksvej 5A

8000 Århus C

ktg@stofanet.dk

2230 8459


Billedkunstner

Bøje Prejsler Hansen

Absalonsgade 34

8000 Århus C

bojep@hotmail.com

www.bojehansen.com

Billedkunstner

Signe Hougaard Hansen

Absalonsgade 31B, 2. sal

Atelier

8000 Århus C

signe.hougaard@jubii.dk

www.signehougaard.com

8613 5143 / 2962 7102

Midt i Kunsten 59

Århus


Århus

Midt i Kunsten 60

Pia Buchholtz Hansen

Jægergårdsgade 152, 03A

8000 Århus C

buchholtzhansen@yahoo.dk

8613 0099

Billedkunstner

Katja Herrik

Ny Munkegade 4

8000 Århus C

katjan@stofanet.dk

www.katjaherrik.dk

8620 1354


Billedkunstner

Bodil Husballe

Kunstnernes Kooperative ApS

Absalonsgade 31 B

8000 Århus C

bodilkhusballe@mail.dk

8628 0709 / 2661 8152

Billedkunstner

Katja Bjørn Jakobsen

Spanien 19 B

8000 Århus C

katja@chora.dk

www.kbjkunst.dk

4072 7059

Midt i Kunsten 61

Århus


Århus

Midt i Kunsten 62

”Intetnavn”

Sanne Lund Jensen

Jægergårdsgade 152, 03I

8000 Århus C

spotsplitter@hotmail.com

www.sannelundjensen.dk

2849 6894

Billedkunstner

Jo Dam Kærgaard

Ny Munkegade 74 B - dør 7

8000 Århus C

jo.dk@wanadoo.dk

6110 2403


Maler

Rita Kirkeby Larsen

Absalonsgade 31 B, 2. sal

8000 Århus C

rita_kirkeby@stofanet.dk

www.ritakirkeby.dk

8616 9094 / 2030 6902

Billedkunstner/grafi ker

Bo Mølgaard

Jægergårdsgade 152,

opg. 03i, Consul

8000 Århus C

postbo@gmail.com

www.bomolgaard.dk

3082 8620

Midt i Kunsten 63

Århus


Århus

Midt i Kunsten 64

Maler

Ann-Dorte Nielsen

Langelandsgade 58/12 tv.

8000 Århus C

ann-dorte-n@hotmail.com

www.bkf.dk

8613 9437 / 5189 7822

Keramiker

Birthe Morberg Nielsen

Skt. Pauls Kirkeplads 9B

8000 Århus C

bmorberg@gmail.com

8618 1276


Nyholm Cantrell Glas

Karen Nyholm

Klostergade 70B

8000 Århus C

glas@nyholmcantrell.dk

www.nyholmcantrell.dk

8618 9080

Maler og tegner

Frits Bro Pedersen

Ingerslevs Boulevard 17

8000 Århus C

8619 0403

Midt i Kunsten 65

Århus


Århus

Midt i Kunsten 66

Billedvæver

Sanne Ransby

Kunstnernes Kooperative ApS

Klosterport 9B, Over Gården

8000 Århus C

post@kkaps.dk

www.sanneransby.dk

2990 2519

Billedkunstner

Inge-Lise Ravn

Jægergårdsgade 152-154,

opg. 03 G, 1. sal

8000 Århus C

til@inge-lise.dk

www.inge-lise.dk

2494 0552


Keramisk formgiver

Marianne Røgild

Jægergårdsgade 55

8000 Århus C

mail@marianneroegild.dk

www.marianneroegild.dk

8676 1576

Textildesigner

Kirsten Schou-Jørgensen

Mejlgade 47, baghuset, 4. sal

8000 Århus C

mail@textilgrafi k.dk

www.klokkestreng.dk

8620 2690

Midt i Kunsten 67

Århus


Århus

Midt i Kunsten 68

”Den konkrete”

Mogens Skjøth

Jægergårdsgade 152-154

bygn. 6, st.

8000 Århus C

mskjoeth@webspeed.dk

2825 9130

Billedkunstner

Ulrik Slot Petersen

Jægergårdsgade 152,

opg. 03i, Consul

8000 Århus C

ulrikslot@hotmail.com

2992 6169


Billedkunstner

Peder Stougård

Wilstersgade 10, 2.sal

8000 Århus C

elpe@stofanet.dk

www.peder-stougaard.dk

8619 4820 / 2168 0028

Skulptør

Liné Ringtved Thordarson.

Kunstnernes Kooperative ApS

Spanien 19B

8000 Århus C

post@kkaps.dk

www.ringtved.com/line

2966 4709

Midt i Kunsten 69

Århus


Århus

Midt i Kunsten 70

Billedkunstner

Mette Tønder

Marselisvej 18

8000 Århus C

mette.toender@mail.dk

www.bkf.dk

8611 0262 / 2076 9092

Skulptur/keramik

Anne Videbæk

Skt. Pauls Kirkeplads 96

8000 Århus C

anne.videbaek@mail1.stofanet.dk

5154 3246


Keramiker/billedkunstner

Ginette Wien

Marselisborg Allé 24

baghuset

8000 Århus C

gw@ginettewien.dk

www.ginettewien.dk

8618 5375 / 2465 7399

Guldsmed

Trine Wilkens

c/o 24M, [to form]

Vestergade 24

8000 Århus C

wil@trinewilkens.dk

www.24m.dk

2181 8248

Midt i Kunsten 71

Århus


Århus

Midt i Kunsten 72

Billedkunstner

Bettina Winkelmann

Kunstnernes Kooperative ApS

Skt. Pauls Kirkeplads 9B

8000 Århus C

post@kkaps.dk

www.bettinawinkelmann.dk

2096 4513

Tekstildesigner/maler

Anne-Birgitte Hansen

Bøgegade 9

8200 Århus N

abdesign@stofanet.dk

8610 4066 / 2183 4550


Keramiker

Ulla Hansen

Aldersrovej 31

8200 Århus N

ullah@icnet.dk

www.ullahansen.com

8616 6218 / 2234 4067

Formgiver

Maren Kanzler

Nedergårds Allé 7

Skejby

8200 Århus N

marenkanzler@hotmail.com

www.marenkanzler.dk

8678 5288 / 3064 3864

Midt i Kunsten 73

Århus


Århus

Midt i Kunsten 74

Maler

Iwan M. Johnsen

Fjældevænget 30

8210 Århus V

www.bkf.dk

6130 5202

Billedkunstner

Esben Jensen

Jernbanevej 2,

Jydsk Grafi sk Værksted

8220 Brabrand

info@akasia.dk

8618 5161


Computergrafi ker/

billedkunstner

Robert Reinhardt Leyh

Stationsbakken 6

8220 Brabrand

atelierleyh@ofi r.dk

2670 9280

Akvarelist

Hartvig Stenholdt Hansen

Ryvangs Allé 12

8240 Risskov

stenholdt@hansen.mail.dk

www.hartvigstenholdt.dk

8617 4016

Midt i Kunsten 75

Århus


Århus

Midt i Kunsten 76

Keramiker

Aase Haugaard

Højagervej 1

8240 Risskov

mail@aasehaugaard.dk

www.aasehaugaard.dk

8617 7401

Maler

Hanne Munk

Jasminvej 20 B

8240 Risskov

hannemunk@mail.dk

www.hannemunk.dk

86175346 / 2082 1555


Keramiker

Mette Augustinus Poulsen

Volshøjvej 3

8240 Risskov

imp@lic-mail.dk

8621 5906

Tekstilkunstner

Kissa Tindal

Lindevangsvej 6

8240 Risskov

kissa@tindal.dk

www.kissa.dk

8617 8797

Midt i Kunsten 77

Århus


Århus

Midt i Kunsten 78

Maler

Lis Thyssen

Blokhusvej 1

8250 Egå

listhyssen@mail.dk

www.listhyssen.dk

8622 0544

Maler

Bodil Andersen

Skanderborgvej 166

8260 Viby J

bodil.andersen@c.dk

www.baghusatelieret.dk

8694 4819 / 2650 1744


Maler/skulptør

Lene Eis

Mondrupsvej 16

8260 Viby J

leneeis@stofanet.dk

www.leneeis.dk

2848 5801

Keramiker

Gitte Jacobsen

Skanderborgvej 166,

BaghusAtelieret

8260 Viby J

gittejacobsen@stofanet.dk

www.baghusatelieret.dk

2874 7306

Midt i Kunsten 79

Århus


Århus

Midt i Kunsten 80

Billedkunstner

Jonni Gejl Knudsen

Rosendalvej 77

8260 Viby J

jonni-gejl@sol.dk

www.bkf.dk

8628 5791 / 2063 8319

Papirkunstner

Jytte M. Rasmussen

Krabbesholms Allé 3

8260 Viby J

krabberne@mail.dk

8614 6433


Billedkunstner

Birthe Reinau

og Vibeke Lawaetz

Kunstnernes Kooperative ApS

Skanderborgvej 156, gården

8260 Viby J

post@kkaps.dk

www.birthereinau.dk

8620 9132 / 2342 8396

Billedkunstner

Ulla Scheinemann

Skanderborgvej 166

Baghusatelieret

8260 Viby J

scheine@post.tele.dk

www.baghusatelieret.dk

3025 3071

Midt i Kunsten 81

Århus


Århus

Midt i Kunsten 82

Billedkunstner

Helle Vinter

Kunstnernes Kooperative ApS

Skanderborgvej 156

gården

8260 Viby J

post@kkaps.dk

www.hellevinter.dk

3031 9809

Keramiker

Mariko Wada

Skanderborgvej 166

Baghusatelieret

8260 Viby J

mariko.wada@mac.com

http://homepage.

danishcrafts.dk/

marikowada.html

2855 4529


Billedkunstner

Hanne Arberg

Oddervej 80 A,

”Den Blå Hest”

Værksted 1

8270 Højbjerg

hanne@fi berhuset.dk

www.hannearberg.dk

6126 7862

Keramiker/billedkunstner

Marianne Steenholdt Bork

Heidesvej 3

8270 Højbjerg

mail@fi lihankat.dk

www.fi lihankat.dk

8672 5033

Midt i Kunsten 83

Århus


Århus

Midt i Kunsten 84

Billedkunstner

Peter Christensen

Axel Gruhns Vej 1

”Materielgården”

8270 Højbjerg

peter-christensen@oncable.dk

4088 3016

Maler og grafi ker

Karen Degett

Oddervej 80A,

”Den Blå Hest”

8270 Højbjerg

karen@degett.com

www.karen.degett.com

8627 9278


Billedkunstner

Ingun Hansen

Axel Gruhnsvej 2

Materielgården

8270 Højbjerg

8618 3321 / 2621 3321

Tekstil- og Papirkunstner

Vibeke Bak Hansen

Axel Gruhnsvej 2

Materielgården

8270 Højbjerg

vibekebakhansen@stofanet.dk

8619 3172

Midt i Kunsten 85

Århus


Århus

Midt i Kunsten 86

Billed- og glaskunstner

Else Knudsen

Oddervej 93

Chokoladefabrikken

8270 Højbjerg

else@iname.com

www.elseknudsen.dk

8629 0517 / 2028 5835

Maler

Ralf Mabillon

Oddervej 80 A

”Den Blå Hest”

8270 Højbjerg

ralf@ralfmabillon.dk

www.ralfmabillon.dk

2272 9927


Grafi ker

Ulla Madsen

Axel Gruhnsvej 2

Materielgården

8270 Højbjerg

umadsen@stofanet.dk

8619 1831 / 2963 8718

Stoftrykker

Lene Mølby

Axel Gruhnsvej 2

Materielgården

8270 Højbjerg

lene_moelby@hotmail.com

2127 4433

Midt i Kunsten 87

Århus


Århus

Midt i Kunsten 88

Maler

Ina Olsen

Oddervej 80 A

Den Blå Hest

værksted 1

8270 Højbjerg

io@inaolsen.dk

www.inaolsen.dk

2081 7836

Maler

Anne-Marie Pedersen

Axel Gruhns Vej 2

Materielgården

8270 Højbjerg

mailmailrie@gmail.com

www.annemariepedersen.dk

8610 5507


Grafi ker

Inger Lise Rasmussen

Oddervej 80C

Højbjerg Fotografi ske

Værksted

8270 Højbjerg

hfv@fk.aarhus.dk

8672 5439

Billedkunstner

Rikke Rohde

Art Garage

Oddervej 77

8270 Højbjerg

rikke-rohde@stofanet.dk

www.rikke-rohde.dk /

www.artgarage.dk

www.gripdance.org

2141 5000

Midt i Kunsten 89

Århus


Århus

Midt i Kunsten 90

Billedvæver

Ann Sloth

Axel Gruhns Vej 2

Materielgården

8270 Højbjerg

annsloth@stofanet.dk

8619 1663

Keramiker/fotograf

Lone Teglskov

Kunstnernes Kooperative ApS

Oddervej 80A

”Den Blå Hest”

værksted 5

8270 Højbjerg

post@kkaps.dk

www.loneteglskov.dk

(under opbygning)

8698 6828 / 2589 0468


Billedkunstner

Marianne Thingholm

Kunstnernes Kooperative ApS

Oddervej 80A

”Den Blå Hest”

værksted nr. 3

8270 Højbjerg

post@kkaps.dk

www.kontekst-nu.dk

2484 3487

Billedkunstner

Marianne Tønnesen

Kunstnernes Kooperative ApS

Oddervej 80 A

”Den Blå Hest”

8270 Højbjerg

post@kkaps.dk

www.mariannetoennesen.dk

3027 0900

Midt i Kunsten 91

Århus


Århus

Midt i Kunsten 92

Landskaber

Henrik Martensen

Tingskoven 1

8310 Tranbjerg J

henrikmaleri@yahoo.com

8615 1816

Billedkunstner

Hanne Matthiesen

Tværgade 49

8340 Malling

hannematthiesen@get2net.dk

www.ihanne.wordpress.com

8693 0766


Keramiker

Thyge Thomasen

Norsmindevej 36 D

8340 Malling

thygetho@e-box.dk

www.thygethomasen.dk

8693 1757 / 2380 8580

Billedkunstner

Niels Frank

Kunstnernes Kooperative ApS

Solbjerg Hedevej 51

8355 Solbjerg

post@kkaps.dk

www.niels-frank.com

8692 7029 / 4088 3172

Midt i Kunsten 93

Århus


Århus

Midt i Kunsten 94

Billedhugger/

Installationskunstner

Steffen Tast

Solbjerg Hedevej 51

8355 Solbjerg

steffentast@mail.tele.dk

www.steffentast.dk

8614 2007 / 4037 2178


Aros, Århus Kunstmuseum

Aros Allé 2

8000 Århus C.

Tlf. 8730 6600

info@aros.dk

www.aros.dk

Herning Kunstmuseum

Birk Centerpark 3

7400 Herning

Tlf. 9712 1033

herningkunstmuseum@mail.

tele.dk

www.herningkunstmuseum.dk

Holstebro Kunstmuseum

Museumsvej 2

7500 Holstebro

Tlf. 9742 4518

info@holstebrokunstmuseum.dk

www.holstebrokunstmuseum.dk

Horsens Kunstmuseum

Carolinelundsvej 2

8700 Horsens

Tlf. 7629 2370

kunstmuseum@horsens.dk

www.horsenskunstmuseum.dk

Jens Søndergaards Museum

Transvej 4

Ferring

7620 Lemvig

www.jenssoendergaard.dk

Randers Kunstmuseum

Stemannsgade 2, 2. sal

8900 Randers

Tlf. 8642 2922

kunst1@post2.tele.dk

www.randers-kunstmuseum.dk

Silkeborg Kunstmuseum

Gudenåvej 7-9

8600 Silkeborg

Tlf. 8682 5388

silkeborg.kunstmuseum@

get2net.dk

www.silkeborgkunstmuseum.dk

Skive Kunstmuseum

Havnevej 14

7800 Skive

skivekunstmuseum@skivekunstmuseum.dk

www.skivekunstmuseum.dk

Skovgaard Museet

Domkirkestræde 2-4

8800 Viborg

post@skovgaardmuseet.dk

www.skovgaardmuseet.dk

Museet for religiøs kunst

Strandvejen 13

7620 Lemvig

Tlf.97810371

info@mfrk.dk

www.mfrk.dk/

Midt i Kunsten 95

Besøg også museerne Århus


Besøg også museerne

Brænderigården

Riddergade 8

8800 Viborg

Tlf. 87 25 26 05

Fax 87 25 27 88

braenderigaarden@viborg.dk

www.viborg.dk/braenderigaarden

KunstCentret Silkeborg Bad

Gjessøvej 40

8600 Silkeborg

Tlf: 86 81 63 29

Fax 86 81 63 19

sb@silkeborgbad.dk

www.silkeborgbad.dk/

Århus Kunstbygning

J. M. Mørks Gade 13

DK – 8000 Århus C

Tlf.86 20 60 50

info@aarhuskb.dk

www.aarhuskunstbygning.dk

Midt i Kunsten 96


Støvring Stø Støvring Støø

vr

Skørping Sk

Her fi nder du dem

Nykøbing Nykøbi Ny N øbin bin ing Mors

Aars Aarss rs

Arden A den

Farsø Fa

Hurup rup

Hadsu Hads Hadsund undddddd

Thyborøn

Aalestrup

Aales Aalestrup estru ru rup

Mariag Maria Mariager ageer

Hobro Ho obro

Skive

Spentrup

Lemvig

Stoholm

Vinderup

Struer

Randers ders der de

Assentoft

Viborg

Auning

Grenaa

LLan Langå

Bjerringbro

Holstebro

Hadsten

Kjellerup

Karup

Løgten

Hinnerup

Trige

Lystrup

Hammel

Avlum

Sunds

Vildbjerg

Ebeltoft

Vejlby

Tilst

Risskov

Hasle

Galten

Århus

Brabrand Åbyhøj

Skovby

Harlev

Viby

Kolt

Tranbjerg

Hørning

Mårslet

Beder

Stilling

Malling

Skanderborg Solbjerg

Silkeborg

Ikast Bording Virklund

Gjellerup

Hammerum

Herning

Snejbjerg

Lind

Ringkøbing

Ry

Videbæk

Kibæk

Odder

Brædstrup

Brande

Skjern

Tarm

Tørring Horsens rsens

Give Giv ive ve

Ølgod od

Løsning

Hedensted

Midt i Kunsten 97

Grindsted

Grin Gr Grin rinndsted

t d

Her fi nder du kunstnerne

Kalundborg dborg o

Billund Billun B lund

Vejle ejle jle

Juelsminde

Juels Juelsminde

Brejning rejn e ng


Kend din Region !

Hent brochuren om de

midtjyske museer

på dit lokale turistbureau

eller bibliotek.

Kend din region:

MUSEER OG VANDRINGER

I MIDTJYLLAND

Regional Udvikling i samarbejde med

Midtjyske Museers Udviklingsråd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!