Interiører - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

Interiører - Bruun Rasmussen

1145


international

følgende dage sælges

tirsdag 30. maj kl. 12 våben - separat katalog

onsdag 31. maj kl. 13 sølv

bemærk tidspunkterne

kl. 16 mønter - separat katalog 758

kl. 14 porcelæn, fajance og glas

kl. 17 vin - separat katalog 759

torsdag 1. juni kl. 13 smykker og armbåndsure

mandag 5. juni 2. pinsedag – lukket

tirsdag 6. juni kl. 13 møbler

onsdag 7. juni kl. 13 møbler og ure

onsdag 7. juni kl. 17 udsøgte malerier ...................... 1100 - 1216

torsdag 8. juni kl. 13 malerier ................................... 1217 - 1415

fredag 9. juni kl. 13 malerier, tegninger og grafik ..... 1416 - 1598

mandag 12. juni kl. 13 orientalsk kunstindustri

kl. 14 tæpper

der bydes og faktureres i danske kroner

vurderingerne i euro kan ses på www.bruun-rasmussen.dk

se omregningstabel side 266

afbildet på katalogets omslag: katalognr. 1202

købskonditioner findes bagest i kataloget


malerier

tegninger & grafik

hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter

InternatIonal auktIon 757

tirsdag den 30. maj til mandag den 12. juni 2006

eftersyn

onsdag 24. maj kl. 15 - 18

torsdag 25. maj kl. 10 - 17

fredag 26. maj kl. 10 - 17

lørdag 27. maj kl. 11 - 16

søndag 28. maj kl. 11 - 16

mandag 29. maj kl. 10 - 17

Bruun rasmussen kunstauktIoner

Bredgade 33 · dk-1260 københavn k

tel +45 3343 6911 · fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


international

days of sale

tuesday 30 may 12 am weapons - separate catalogue

wednesday 31 may 1 pm silver

4 pm coins - separate catalogue 758

2 pm ceramics and glass

5 pm wine - separate catalogue 759

thursday 1 june 1 pm jewellery and watches

monday 5 june closed – bank holiday

tuesday 6 june 1 pm furniture

wednesday 7 june 1 pm furniture and clocks

wednesday 7 june 5 pm selected paintings .................. 1100 - 1216

thursday 8 june 1 pm paintings ............................... 1217 - 1415

friday 9 june 1 pm paintings, drawings and prints 1416 - 1598

monday 12 june 1 pm oriental works of art

bids and invoicing are made in dkk

2 pm oriental carpets and rugs

estimates in euro can be seen at www.bruun-rasmussen.dk

see exchange table page 266

reproduced on the cover of this catalogue: lot 1202

VAT regulations and conditions of sale are available at the back of the catalogue


paintings

drawings & prints

InternatIonal auctIon 757

tuesday 30 may to monday 12 june 2006

prevIew

wednesday 24 may 3 pm - 6 pm

thursday 25 may 10 pm - 5 pm

friday 26 may 10 am - 5 pm

saturday 27 may 11 am - 4 pm

sunday 28 may 11 am - 4 pm

monday 29 may 10 am - 5 pm

Bruun rasmussen kunstauktIoner

Bredgade 33 · dk-1260 copenhagen k

tel +45 3343 6911 · fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


Birte stokholm

3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Bettina sinnet

3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

signe rosenvinge thürmer

3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk

kasper nielsen

3343 6988

k.nielsen@bruun-rasmussen.dk


udsøgte

malerier

onsdag den 7. junI kl. 17

katalognr. 1100 - 1216


Skagensmalere

katatalog nr. 1100-1143

1100

1102

8 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1100

Frederik A. A. Schepelern

f. Fredericia 1796, d. Nykøbing Sjælland 1883

"Strandscene fra Skagen med optrækkende

uvejr". Sign. F. Schepelern. 70 x 94. Empireramme.

Nærværende maleri er en kopi efter Martinus Rørbyes maleri

fra 1834 bestilt af Kunstforeningen, og som i dag ejes

af Ny Carlsberg Glyptotek, og er deponeret på Skagens

Museum.

Martinus Rørbye var den første danske maler, der fik

øjnene op for Skagen og fiskerbefolkningens maleriske

muligheder.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1101

1101

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

"Fangsten deles". Ca. 1885.

Sign. Michael Ancher. 49 x 90. Malt på træ.

Tegnet studie (dateret 1884) til nærværende maleri er

gengivet i M. Galschiøts Danmarkstopografi samt hos

Elisabeth Fabritius, "Michael Ancher og det moderne

gennembrud 1880-1890", 1999 s. 179.

Afbildet 300.000-400.000

€ 40.000-54.000

1102

Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst. 1935

"Interiør fra Brøndums Køkken". Skagen. Sign.

Viggo Johansen 1880. 24 x 35.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

9


1103

1103

Vilhelm Melbye, f. Helsingør 1824, d. Roskilde 1882

Fiskerbåden trækkes på land. Sign. Wilhelm

Melby Paris 1852. 53 x 81.

Afbildet 30.000

€ 4.000

10 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1104


1104

Oscar Herschend, f. Skanderborg 1853, d. sst. 1891

Fiskere med deres fangst ved deres båd.

På strandbredden ligger sildehajer.

Sign. Oscar Herschend 1880. 67 x 90.

Udstillet: Antagelig det på Charlottenborg i 1880 som

nr. 115 udstillede maleri med titlen "Regnfuld formiddag.

Motivet fra Skagens Sønderstrand".

Afbildet 25.000

€ 3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1105

1105

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Skagensfiskeren Niels Møller med solen i ansigtet.

Sign. M. A. 53 x 41. Malt på træ.

Niels Møller (1832-1920) fisker og redningsmand.

Han deltog bl.a. i det første redningsforsøg ved briggen

Daphnes forlis i 1862. I modsætning til mange af de

andre redningsmænd, slap han med livet i behold.

Niels Møller var en populær model. Bl.a. malede Holger

Drachmann, Michael Ancher, P. S. Krøyer og

Oscar Bjørck ham, dog sad han ikke model, når han

kunne komme på havet.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

11


1106

1106

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

En mand med hvid hat og stok på Skagen

Strand. Sign. M. A. 59 x 39.

Afbildet 60.000

€ 8.000

12 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1107

1107

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Marie Dinesen gående på Skagen Nordstrand.

Sign. M. A. 05. 45 x 56.

Sommerpiger klædt i hvide lange kjoler på Skagens

strand hører til blandt Skagensmalernes mest kendte

motiver. Dette maleri er et fint eksempel på, hvordan lyset

og Skagens natur havde en stor betydning for

kunstnerne. Maleriet kan siges at være en pendant til

det maleri, der blev solgt på Bruun Rasmussens auktion

754 som nr. 1057. Nærværende maleri viser dog blot

den ene af de to kvinder, nemlig Marie Dinesen gående

på stranden ved solnedgangstide. Dette har givet Ancher

mulighed for at vise sig som en dygtig kolorist og

stemningsskaber, da han har ladet solnedgangens varme

lys tone konturerne ud og givet kvinden, sandet og

vandet fine gyldne reflekser.

Afbildet 1.000.000-1.500.000

€ 135.000-200.000

Michael Ancher: Pigerne på stranden.

Solgt på Bruun Rasmussens auktion 754 i marts 2006

for 2.400.000 dkk.

13


1108

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

En Skagenskone med kat og høns. Sign. M. A.

31 x 41.

Afbildet 60.000

€ 8.000

1109

1108

1109

Laurits Tuxen, f. København 1853, d. sst. 1927

Portræt af ung dame. Antagelig Prinsesse Mary

af Teck. Sign. L.T. 32,5 x 24,5.

Afbildet 12.000-15.000

€ 1.600-2.000

14 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1110


1110

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Profilportræt af en ung pige med gult tørklæde

om hovedet, antagelig familien Anchers nabodatter

Engel Saxild. Sign. M. A. 27 x 21.

Malt på træ.

Proveniens: ABR auktion 570, 1992 nr. 164, afb. s. 37.

Michael Ancher brugte hyppigt nabodatteren Engel

Saxild som model efter 1900, bl.a. vandrende på

stranden ved aftentide.

Afbildet 15.000-25.000

€ 2.000-3.400

1111

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

“Fisker, set forfra, hvilende i Sandet med Brystet

mod Armene". Studie til "Fiskere paa Skagen

Strand. Sildig Sommeraften". Sign. S. K. Skagen

83. 43 x 57.

H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers malerier

nr. 306. (Med målene 41 x 63).

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1111

Udstillet: Charlottenborg, "En Samling Malerier, Studier,

Tegninger m.m. af Maleren P. S. Krøyer", 1905

nr. 80. Københavns Rådhus, "Raadhusudstillingen

af Dansk Kunst til 1890", 1901 nr. 956A (to Studier

til "Fiskere paa Skagen Strand, Sildig Sommeraften).

Omtalt: Peter Michael Hornung, "Peder Severin Krøyer",

2002 s. 178.

Den liggende fisker er en studie til "Fiskere paa Skagen

Strand. Sildig Sommeraften", som Krøyer malede sommeren

1883. P. S. Krøyer har i det færdige maleri, hvor

en gruppe fiskere er placeret i maleriets forgrund, arbejdet

med at anbringe dem i forskellige stillinger. En stående,

en siddende og tre fiskere i forskellige liggende

stillinger. Der er en afslappet fyraftenstemning over

dette maleri, som blev købt af Statens Museum for

Kunst. Forfatteren Henrik Pontoppidan besøgte sommeren

1883 Skagen og fulgte med i maleriets tilblivelse. Andagtsfuldt

beundrede Pontoppidan og flere af Krøyers

malerkolleger dennes kamp med tiden for at fange den

helt bestemte "l'heure bleu" stemning.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

15


1112

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

"Fra vor Gamle Have". Sign. M. Ancher 20 og betegnet

på bagsiden: "Skagen d. 1. August 1921".

38 x 52.

"Havehuset", som her næsten er skjult af rosenbuske,

var tidligere Michael og Anna Anchers atelier og bolig,

men siden 1919 en del af Skagens Museum. Betegnelserne

på bagsiden af billedet er sandsynligvis Anchers

egne: "Fra vor Gamle Have" er vel en kommentar til, at

haven ikke længere var Michael og Anna Anchers i

1920, hvor billedet er malt og: "Skagen d. 1. August

1921" må være datoen for tilføjelsen af havebemærkningen

på bagsiden.

Proveniens: Nuværende ejers familie stammer fra Skagen,

hvor maleriet sandsynligvis er købt direkte af kunstneren.

Afbildet 200.000-300.000

€ 27.00-40.000

1112

16 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1113

1113

Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst. 1935

En skagensfisker i et udhus bygget af en gammel

fiskerbåd gør kur til en ung pige. Sign. A. Ancher

1918. 80 x 63.

Anna Ancher var en stor kolorist stærkt optaget af Skagens

helt specielle lys. Hun fandt sine motiver i det nære

miljø, det være sig i hjemmet, i haven eller i Skagen by eller

den nærmeste omegn. Hun malede sjældent egentlige

landskabsmalerier, men gengav flere gange havens frodige

natur som et vigtigt dekorativt element i sine personskildringer.

Udendørs kunne hun i endnu højere

grad end indendørs vægte sollysets spil i motivet. I nærværende

maleri er sollysets spil i den stående kvinde og

hendes lyse hår, samt græssets sprudlende farve med til

at understrege, hvor virtuos en maler Anna Ancher var.

Afbildet 200.000-300.000

€ 34.000-40.000

17


1114

1114

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

Portræt af lodsen Etienne Guillon med rund

hat. Sign. S. Krøyer Concarneau 27 Août 79 og

betegnet "A mon ami Etienne S. Krøyer".

49 x 38.

H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers malerier

nr. 238 under året 1879 nævnes et interiørmaleri

fra Concarneau med 4 kunstnere samt: "I Baggrunden

tilhøjre sidder som femte Mand Lodsen Etienne

Guillon med rund hat". Der må være tale om den samme

Etienne i interiørmaleriet og i portrættet her.

Proveniens: ABR auktion 380, 1978 nr. 62, afb. s. 53.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

18 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1115

1115

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

En Skagensfisker i olietøj i en døråbning spejder

ud over havet. Sign. Michael Ancher. 112 x 80.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

19


1116

1117

1118

1116

Carl Locher

f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

"Vinterdag ud for det gamle

Kalkbrænderi".

Sign. Carl Locher 77. 22 x 31.

Afbildet 6.000-8.000

€ 800-1.100

1117

Thorvald Niss

f. Assens 1842, d. Frederiksberg 1905

Sejlskib ud for molen en overskyet

aftenstund. Sign. monogram.

53 x 71.

Afbildet 20.000

€ 2.700

1118

Laurits Tuxen

f. København 1853, d. sst. 1927

"Vesterhavet ved Løkken". Sign.

L. T. 1871. 68 x 95.

Lise Svanholms fortegnelse over

Laurits Tuxens malerier nr. 29.

Udstillet: Charlottenborg, "Laurits

Tuxens mindeudstilling", 1929 nr. 15.

Proveniens: Direktør Emil Tuxen,

malerens bror, forærede maleriet til

nuværende ejers farfar.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

20 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1119

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

Strandstudie. Antagelig fra Stenbjerg.

Sign. S. K. 89. 13 x 21. Malt på træ.

I H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers

malerier nr. 415 omtales et "Strandstudie. Regnluft.

Stenbjerg 9. Aug". (Samme mål). Det er

sandsynligt, at nærværende maleri er malt samme

sted under P. S. og Marie Krøyers bryllupsrejse

til Stenbjerg, som er et lille naturskønt fiskerleje i

Thy.

Proveniens: Ottilia Brorson f. Suenson, dennes

auktion ABR 120, 1960 nr. 278.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

1120

Laurits Tuxen, f. København 1853, d. sst. 1927

"Fiskerpige med kurv set fra ryggen, Frankrig".

Sign. L. T. Cayeux 13.7.80. 32 x 33.

Malt på træ.

Lise Svanholms fortegnelse over Laurits Tuxens

Malerier nr. 176.

Afbildet:"Laurits Tuxen. En malers arbejde gennem

tredsindstyve aar fortalt af ham selv", 1928

s. 112. Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1119

1120

21


1122

1121

1121

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Der bødes garn. Sign. M. A. 17. 31 x 42.

Malt på træ.

Proveniens: Grosserer Sigurd Abrahamsen og hustru.

ABR auktion 266, 1971 nr. 1.

Afbildet 40.000-60.000

€ 5.400-8.000

1122

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

En skagensfisker med sydvest i solskin.

Sign. M. A. 56 x 42.

Afbildet 80.000

€ 10.500

22 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1123

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

To skagensfiskere nyder en dram og en

pibe tobak i en krostue.

Sign. M. A. 1876. 34 x 44.

Michael Ancher malede oftest skagensfiskere,

når de arbejdede hårdt med fiskeri eller redningsopgaver.

Af og til malede han dog også

fiskerne i deres fritid, eller når vejret var dårligt.

Her ses de ofte siddende i en krostue, hvor

de hygger sig og slapper af.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

1124

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

En skagensfisker med sydvest.

Sign. M. A. 30 x 26.

Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1123

1124

23


1125

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

To badepiger på stranden en sommerdag.

Sign. Paul Fischer. 40 x 55.

Afbildet 300.000

€ 40.000

1125

24 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1126

1126

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Ung kvinde i hvid sommerkjole på Skagen

Strand. Sign. M. A. 14. 61 x 38.

Afbildet 500.000-700.000

€ 67.000-94.000

25


1127

1127

1127

Holger Drachmann

f. København 1846, d. Hornbæk 1908

Svensk orlogsskib ved Vinga i skærgården

ved Göteborg.

Sign. H. Drachmann 1881? 81 x 111.

Samt bakke af sølv med inskription.

Mestermærke CC København 1919.

Vægt 791 gr. L. 38. (2).

Proveniens: Kaptajn Carl Bonnesen.

Bosiddende i Frederikshavn.

Bakkens inskription: "Kaptajn Carl

Bonnesen. Ridder af Dannebrog og Vasaordenen

med Tak for fortjenstfuld Virksomhed

som Dampskibsfører i Ruteforbindelsen

Frederikshavn-Göteborg gennem

Aarene 1886-1921 fra Frederikshavns

Handelstandsforening".

Både P. S. Krøyer og Holger Drachmann

var ofte passagerer på denne rute og

brugte sceneriet som inspiration til enkelte

af deres malerier.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

26 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1128

Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst. 1935

"Interiør". Sen eftermiddag i et hjørne af kunstnerindens

stue, petroleumslampen er tændt.

Sign. A. Ancher 1913. 74 x 65.

Udstillet: Charlottenborg 1913 nr. 9.

Anna og Michael Ancher rejste i perioden 1885-1889

flere gange til Paris. Her blev de begge yderst inspirerede

af Impressionisterne, samt at det franske valeurmaleris

fokuseren på farven. I praksis var det dog kun

Anna der formåede at bruge inspirationen fra Frankrig.

I hendes malerier ser man en klar betoning af den

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1128

maleriske harmoni, et farvesyn, der i modsætning til

de andre Skagensmalere, peger i retning mod Isakson

og Weie. Denne egenskab i Anna Anchers malerier,

hvor hun grundlæggende baserer sit udtryk på farvens

muligheder, hænger sammen med det faktum, at kvinder

endnu ikke havde adgang til Kunstakademiet og

dets korrekte modeltegning. Hun måtte dermed udelukkende

stole på sin medfødte maleriske intuition.

Afbildet 600.000-800.000

€ 80.000-107.000

27


1129

1130

28 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1129

Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst. 1935

Et møde på vejen, Dragør.

Sign. V. Johansen 92. 63 x 85.

Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

1130

Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst. 1935

Sommerdag i Dragør. Sign. V. Johansen Dragør

93. 80 x 122.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1131

1131

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Fisker i sort sydvest, regnjakke og rød sweater.

Sign. M. Ancher 79. 52 x 47.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

29


1132

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Skagen Nordstrand. En grøn Baad i Strandkanten.

To Fiskere sidde i Baaden, to læne sig frem til

dens Ræling. Paa langs i Baaden en Baadshage,

paa tvers to Aarer ud i Sandet". Sign. S. Krøyer

Skagen 91. 32 x 43. Malt på træ. Empireramme

med akantusblade. Rester af Damborg-etiket.

H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers malerier

nr. 482.

Udstillet: Winkel & Magnussen april 1911 nr. 20, afb.

s. 7. Winkel & Magnussen november 1911 nr. 32, afb.

s. 3. Winkel & Magnussen i Odense juni 1914 nr.

101, afb. s. 10. Charlottenborg, "Mindeudstilling for P.

S. Krøyer 1851-1951", 1951 nr. 165.

Proveniens: Formentlig købt af direktør Edvard Rée efter

1914. Auktion i Studenterforeningen 28. feb. 1925 nr.

1132

64. Skibsmægler Hjalmar Bruhn. ABR auktion 71,

1956 nr. 128, afb. s. 85.

Billedet har været anvendt i en kalender fra 1957 for

a/s Københavns mekaniske Net & Garn Fabrik, trykt

hos Egmont H. Petersen. Ovenstående maleri er et af

mindst fem forarbejder til maleriet nævnt som nr. 486 i

H. Chr. Christensens fortegnelse "En Gruppe Fiskere

paa Skagens Nordstrand" (124 x 226) fra 1891. Dette

var udstillet på Den internationale Kunstudstilling i

München i 1892 og blev købt af den bayerske stat til Pinakoteket

i München. Senere solgt på ABR auktion

393, 1979 nr. 264. En anden studie fra 1892, forestillende

højre halvdel af maleriet, solgtes på ABR auktion

125, 1960 nr. 361, afb. s. 69.

Afbildet 750.000

€ 100.000

30 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

31


1133

1133

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Lille pige med rød sløjfe i håret på bedstefars arm

en solskinsdag. Sign. M. A. og betegnet på bagsiden

M. Ancher Skagen. 34 x 24.

Afbildet 40.000-60.000

€ 5.400-8.000

32 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1134

1134

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Nannina, En neapolitansk blomstersælgerske".

Skitse til maleriet i Den Hirschsprungske Samling.

Sign. P. S. Krøyer 1880. 32 x 24.

Malt på træ.

P. S. Krøyer malede flere skitser af den charmerende

blomstersælgerske.

Afbildet 300.000

€ 40.000

33


1135

C. F. Sørensen

f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

Sejlskibe ud for Kronborg. Sign. C. Frederik

Sørensen samt utydelig datering 78? 36 x 54.

På bagsiden en gammel inskription på fransk:

"Öresund avec Helsingør, Kroneborg etc. en

Sud". Afbildet 40.000

€ 5.400

1135

1136

1136

Vilhelm Kyhn

f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

"Frisk Kuling". Motivet fra det sydlige

Fyen. Sign. monogram 1865. 29 x 41.

Udstillet: Charlottenborg 1865 nr. 83.

Med samtidig skrift på blændrammen:"Under

Frederikslund". Afbildet 25.000

€ 3.400

34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1137

C. F. Sørensen

f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

Skibe på havet hen under aften.

Sign. C. F. Sørensen 72. 44 x 60.

Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1137

1138

1138

Carl Locher

f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

Solnedgang over havet med sejlskibe i

horisonten. Sign. Carl Locher. 40 x 55.

Afbildet 40.000

€ 5.400

35


1139

1140

1139

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Høstmanden rider hjem i aftenrøden.

Studie. 61 x 44.

Forarbejde til maleriet "Høstmanden

rider hjem" på Skagens Museum.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

1140

Carl Locher

f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

"Aften ud for Tidsvilde". Sign.

Carl Locher 1898. 29 x 50.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

36 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1141

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Et par Skagenspiger i profil.

Sign. M. A. Malt på træ.

34 x 31.

Proveniens: Givet som gave til

nuværende ejers familie af Helga

Ancher.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

1142

Paul Fischer

f. København 1860, d. sst. 1934

Gadeparti med ung italienerinde,

San Remo.

Sign. Paul Fischer San Remo

1913. 28 x 30.

Afbildet 25.000

€ 3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1141

1142

37


1143

1143

38 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1143

1143

Victor Christian Emanuel Klæbel, f. 1863, d. 1941

Mappe med fotografier taget af apoteker V. Chr.

Klæbel, Skagen ca. 1906-1912.

Blandt de mange gengivelser kan nævnes en del

optagelser fra P. S. Krøyers bolig, bl.a. med datteren

Vibeke. Andre viser maleren arbejdende

ved staffeliet både i hjemmet og på stranden.

Laurits Tuxen er fotograferet ved sit arbejde

med dobbeltstatuen af P. S. Krøyer og Michael

Ancher. Endvidere fotografier af Carl Locher

(afbildet s. 38 øverst), J. F. Willumsen i færd med

at male “Badende børn på Skagen Strand” (afbildet

ovenfor), samt optagelser fra kunstudstillingerne

på Teknisk skole 1907 og 1908, hvis

bygninger i dag fungerer som Skagens Museums

administrationsbygning (afbildet s. 38 nederst).

Mere end 250 optagelser.

Apoteker Klæbel (1863-1941) fik bevilling til at drive

apotek i Skagen i 1904. Apoteket forhandlede også fotografiske

artikler, og selv var han en ivrig fotograf.

Desuden var han medstifter af Skagen turistforening,

der netop i år fejrer 100 års jubilæum, og medstifter af

Skagens Museum.

Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

39


1144

1144

Carl Gustav Pilo, eller dennes atelier/or studio of

f. Runtuna 1711, d. Stockholm 1793

Portræt af Frederik V i rustning med elefantordenens

blå bånd og Dronning Louise i gul brokadekjole

og hermelinskåbe prydet med brystsmykke

og l'union parfaiteordenen. Hver 73 x 62. Rammer

med hjørneornamentik i form af kæmninger,

rocailler og blomster. (2).

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

40 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1144

41


1145

Jacques Francois Joseph Saly

f. Valenciennes 1717, d. Paris 1776

Portrætbuste af en lille pige med opsat hår i naturlig

størrelse. Busten er udført efter tegning af Francois

Boucher (1703-1770). H. 38. Base H. 15. Patineret

bronze. Basen af hvid marmor.

Identifikationen af den lille pige er ikke sikker. Det har

været foreslået, at hun forestillede Madame de Pompadours

datter Alexandrine d'Etiolles.

Busten blev modelleret i Rom 1744, og det er mere sandsynligt,

at den forestiller en datter af direktøren for Det

franske Akademi i Rom, maleren J.-F. Troy.

Busten blev første gang udstillet på Salonen i Paris 1759

og på Det danske Kunstakademis salon 1769.

Busten blev gengivet mange gange i samtiden.

Talrige buster findes i museumseje. National Gallery of

Art, Washington, ejer en lignende buste, dateret ca. 1750-

53. Victoria & Albert Museum, London, ejer busten udført

i marmor, og Ny Carlsberg Glyptotekt i København

ejer én i brændt ler.

På Frick Collection i New York står den lille bronzefigur i

et værelse, hvor væggene er dekoreret af Boucher. Et af

vægfelterne illustrerer "Billedhugger- og malerkunsten" og

her genkender man igen den lille pige. For flere oplysninger

og afbildninger af busten, henvises der til Frick Collections

hjemmeside, på www.frick.org.

I Francois Bouchers allegoriske fremstillinger af kunstarterne,

der er malt over Riddersalens døre i Christian VII's

Palæ på Amalienborg, finder man busten afbildet i allegorien

over "Billedhuggerkunsten". Den virker her som en

naturlig del af maleriet, da pigens blik, ligesom puttiernes

er rettet mod beskueren og dermed medvirker til en interaktion

mellem maleri og beskuer.

Litteratur: Hanne Raabyemagle: "Christian VII's palæ

Amalienborg", 1999, bd. I, afb. s. 264 og nedenfor.

Afbildet 800.000

€ 107.000

Billedhuggeren Saly har en særlig tilknytning til

Danmark, idet det var ham, der fik til opgave at

skabe Frederik V´s rytterstatue til Amalienborg Slotsplads.

Et arbejde der kom til at strække sig over 14

år. Rytterstatuen stod færdig 1771. Den regnes

blandt en af verdens smukkeste rytterstatuer.

For english translation see page 44.

42 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1145

43


1145

Jacques Francois Joseph Saly

f. Valenciennes 1717, d. Paris 1776

1146

Portrait bust of a little girl, life size. The bust is

made from a drawing by Francois Boucher

(1703-1770). Height 38. Base Height 15. Patinated

bronze. Base of white marble.

The identification of the little girl is uncertain. It has

been suggested that the girl is Madame de Pompadour’s

daughter Alexandrine d’Etiolles.

The bust was modelled in Rome 1744 and it is more

likely that the girl is a daughter of the manager of The

French Academy in Rome, the painter J.-F. Troy.

The bust was shown for the first time at the Salon in

Paris 1759 and at The Danish Art Academy’s Salon

1769.

Numerous busts exist at various museums. The National

Gallery of Art, Washington owns a similar bust,

dated about 1750-53. Victoria & Albert Museum,

London owns the bust made of marble and the Ny

1146

Dansk maler, 19. årh.

Folkeliv ved Børstrappen.

57 x 47.

Afbildet 30.000

€ 4.000

Carlsberg Glyptotek in Copenhagen owns a bust of

burned clay.

At the Frick Collection in New York is shown a little

bronze in a room with walls decorated by Boucher. One

of the wall paintings illustrates “The art of sculpture

and painting” and in this work the little girl is also represented.

For further information: www.frick.org.

In Francois Boucher’s allegoric representation of the

arts, painted over the doors in the banqueting hall of

Christian VII’s Palace at Amalienborg, the bust is reproduced

in the allegory of “the art of sculpture”. The

bust of the girl appears as a natural part of the painting,

as her eyes are directed towards the spectator contributing

to an interaction between the painting and

the spectator.

Literature: Hanne Raabyemagle. “Christian VII’s Palace

Amalienborg” 1999, volume I, page 264.

44 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1147

Ferdinand Richardt

f. Brede 1819, d. Oakland, Californien 1895

Parti fra Børsen med rigt folkeliv, i baggrunden

det gamle Christiansborg, til højre ses Holmens

Kirke. Sign. F. R. 65 x 84.

Ferdinand Richardt har haft stor betydning som prospektmaler.

Han er især kendt for at have skildret mange

af de danske slotte og herregårde, og som nærværende

maleri bevidner, smukke pladser og bygningsværker

i København. Christian IV's imponerende Børsbygning

toner sig frem i billedet, mens de travle københavnere

myldrer af sted. Netop dette parti var af mange

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1147

kunstnere et af de mest yndede motiver i guldalderperioden,

ikke blot fordi Børsen er en af Københavns ældste

og smukkeste bygningsværker, men også fordi omgivelserne

er så maleriske. Det må antages, at Ferdinand

Richardt har malt billedet i perioden ca. 1840-1855,

inden han første gang rejste til USA og Canada.

Et andet smukt københavnerparti fra Hauser Plads af

Richardt blev solgt på auktion 754, nr. 1006 for

280.000 dkk.

Afbildet 200.000-300.000

€ 27.000-40.000

45


1148

Jens Juel

1148

f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

Kommerceråd Beylen og hustru, f. Sonnerup.

"Han i grå jakke, blå vest, draperiet ved søjlen tv.

er mørkerødt, skyerne er gråviolette med lidt

grønt forneden th." Sign. på bagsiden af lærredet

J. Juel pinx. 1764 og natus Ao 1719 d. 27. Februar

ætatis suæ 45. (I dag er maleriet sat på nyt

lærred, og sign. overført)."Hun i grå brokadekjole,

gråviolet sjal med varme, røde reflekser,

hvid kniplingshue, levende mørkeblå øjne. Figuren

sidder i et parklandskab malet i gråviolet og

grågrønt. Der er rettet i konturen, figuren er rykket

lidt tv og gjort smallere". Sign. på bagsiden af

lærredet J. Juel pinxit 1764 og natus Ao 1716 d.

24. Aug. ætatis suæ 47. (I dag er maleriet sat på

nyt lærred, og sign. overført). Hver 81 x 64. (2).

Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels malerier nr. 5

og 6, afb. bd. II s. 14 og 15. Signaturen på kommercerådens

maleri er afb. bd. I s. 29. (Før maleriet blev sat

på nyt lærred).

Udstillet: Fyns Stiftsmuseum Odense, "Jens Juel - Jubilæumsudstilling",

1960 nr. 6 og 7.

Kunstforeningen, "Jens Juel - Malerier i privateje",

1982 nr. 1 og 2.

46 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


Frederiksborgmuseet: "Hvis engle kunne male..." 1996

nr. 1 og 2 afb. s. 14.

Proveniens: Købt af højesteretssagfører Johs. Stein ca.

1920 af en tysk kunsthandler i København. Vibeke Ballhausen,

Gentofte 1960. Civilingeniør Bjarne Saxhofs

samling. Ellen Poulsen giver i bogen "Jens Juel" fra

1960 på s. 6 portrætterne dette skudsmål (disse afb.

planche 5 og 6): "Kommerceraad von Beylen og hustrus

portrætter, stadig fra 1764, er endnu mere overraskende

- (end et knæstykke af postmester Harboe udenført

ca. samtidig) -de er saa overlegent gjort. Dragternes

kølige graa og blaa med enkelte varme reflekser mod baggrundens

graaviolette draperier, graagrønne træer, graa

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1148

søjler og graaligtrosa lys danner den fineste maleriske

helhed, og parrets udtryk leder tanken hen paa

Hogarth". Ellen Poulsen fortsætter i to-binds-værket fra

1991, bd. I s. 30: "Disse, de to tidligste portrætter vi

kender af den 19-årige Jens Juel, viser, at han i Hamborg

tog ved lære af Balthasar Denners portrætkunst. De

er blødt modelleret, blide i farven, bredt og dog nænsomt

malet og opmærksomt iagttaget." Der er ingen tvivl om,

at Jens Juel allerede tidligt havde talent for at portrættere.

Ægteparret er malt i deres sidste leveår: han var født

1716 og hun 1719, begge døde i 1764.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

47


1149

C. W. Eckersberg

f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"Et Fregatskib og en Slup". 1835. 24 x 33.

Emil Hannovers fortegnelse over C. W. Eckersbergs

malerier nr. 505.

Proveniens: C. W. Eckersbergs dødsboauktion 1854

nr. 111.

Fru Ferslew, f. Damborg.

ABR auktion 161, 1964 nr. 60 afb. s. 13.

ABR auktion 243, "Fortegnelse over en samling

Dansk Guldalderkunst m.m.", 1970 nr. 11, afb. s. 11.

Afbildet 250.000

€ 34.000

1150

C. W. Eckersberg

f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"Moses findes af Faraos Datter". 1813-1816.

33 x 24.

1149

Emil Hannovers fortegnelse over C. W. Eckersbergs

malerier nr. 174.

Omtalt: Emil Hannover, "Maleren C. W. Eckersberg",

1898 s. 96, hvor det kort nævnes, at billedet er en lille,

men meget udførlig skitse, som dog aldrig blev omsat til

et større værk.

Proveniens: Forfatteren Otto Benzons samling.

Eckersberg rejste i 1813 til Rom og flyttede ind i Casa

Buti, der var tilholdssted for flere af de danske kunstnere,

bl.a. Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Thorvaldsen

var en stor inspirator for datidens kunstnere,

og det klassisk opbyggede, religiøse motiv ligger da også

i forlængelse af dennes skole. Det blev tre produktive år

for Eckersberg i og uden for Rom, hvor han intensiverede

sine studier af naturen og raffinerede sin mesterlige

teknik. "Moses findes af Faraos Datter" har ikke tidligere

været udbudt til salg.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

48 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1150

49


1151

C. A. Lorentzen, f. Sønderborg 1746, d. København 1828

Statsråd Marcus Gjøe Rosenkrantz (1762-1838) i

mørkeblå jakke med guldknap og hvid halssløjfe.

Sign. C. A. Lorentzen 1801. Oval. 71 x 57.

På bagsiden etiket med følgende oplysning: "Har tilh.

Stamh. Engestofte."Marcus Gjøe Rosenkrantz blev i

1795 gift med Norges rigeste enke, den 13 år ældre Maren

Juel, og flyttede da ind på hendes herregård, Hafslund,

i Norge. Fra 1807 kom han med i Regeringskommissionen,

og fra 1814 blev han medlem af det selvstændige

Norges første regering.

Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

1151

50 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1152

Jens Juel, f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

"Portræt af Bolette Marie Lindencrone, f. Harboe

(1750-1800) i blå kjole". Sign. Juel pinx. 1787.

Oval. 70 x 55. Louis XVI-ramme.

Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels malerier nr.

414, afb. bd. II s. 254.

Udstillet: Kunstforeningen 1828 nr. 41.

Omtalt: Danmarks Adels Aarbog 1924, s. 471. Kunst i

Privateje II, 1945, s. 356. Bredo Grandjean, "Marienborg",

1977, afb. s. 31. Proveniens: Familien Hegermann-Lindencrone

til 1952. Brdr. Berg, herefter i privateje.

Bolette blev gift med kammerherre, godsejer J. F.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1152

Lindencrone, som Jens Juel ligeledes portrætterede i

1787. Parret blev "skilt", da antikvitetshandlerne brødrene

Berg købte det. Kammerherren tilhører i dag Davids

Samling. Johan Frederik Lindencrone ejede Lindencrones

Palæ på hjørnet af Sankt Annæ Plads og Bredgade.

Efter at have solgt Gjorslev, savnede han og Bolette Marie

og de tre døtre naturen. Derfor købte familien et landsted

ved Frederiksdal. "Dette fortryllende Sted har jeg opkaldt

efter min allerbedste ven: dets navn er nu Marienborg".

Citat fra Bredo L. Grandjean, "Marienborg", s. 30.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

51


1153

1154

52 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1153

Heinrich Hansen, f. Haderslev 1821, d. Frederiksberg 1890

"Parti ved domkirken i Toledo". 48 x 38.

Udstillet: Charlottenborg 1859 nr. 38.

Proveniens: ABR auktion 100, 1958 nr. 124, afb. s. 29.

Afbildet 40.000

€ 5.400

1154

C. F. Aagaard, f. Odense 1833, d. København 1895

Mor og barn ved et springvand i Villa Borghese

parken i Rom. 42 x 61.

Proveniens: Boet efter C. F. Aagaard.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1155

1155

Vilhelm Petersen, f. København 1812, d. sst. 1880

Udsigt over Forum Romanums østlige indgang

med Titusbuen på Via Sacra, til højre templet for

Venus og Roma. Sign. monogram. 59 x 92. Damborgramme

med etiket.

Udstillet: Charlottenborg 1854 nr. 134 med titlen: "Parti

af Forum i Rom, seet fra Capitolium". Dette vundet i

Kunstforeningen af jernstøber Bock, jævnfør følgende

oplysning på maleriets blændramme: "Lodtrækningsdagen

var 25. Januar 1855". Eneste unøjagtighed er billedtitlens

angivelse af, at Forum Romanum er set fra

Capitolium, da synsvinklen er den stik modsatte fra Colosseum.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.00-27.000

53


1156 - detalje

1156

54 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1156

Alessandro La Volpe

f. ved Lucera omk. 1820, d. Rom 1887 eller 1893

De antikke templer i Pæstum, Italien. Sign. A.

La Volpe 48. 74 x 137.

Afbildet 150.000

€ 20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1157

1157

Giovanni Paolo Panini (Pannini), og søn,

tilskrevet/ascribed to, f. Plaisance 1691, d. Rom 1765

Kirkeinteriør, antagelig fra Rom. 164 x 130.

Afbildet 500.000

€ 67.000

55


1158

1158

F. C. Lund, f. København 1826, d. sst. 1901

Udsigt over Forum Romanum. I baggrunden ses

Colosseum. Pen og vandfarve. Lysmål 51 x 79.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

56 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1159

Constantin Hansen, f. Rom 1804, d. Frederiksberg 1880

Udsigt over Forum Romanum i Rom.

Sign C. H. 32 x 40.

Emil Hannovers fortegnelse over Constantin Hansens

malerier nr. 210 kunne være nærværende maleri: "Forum

Romanum", ca. 1840. Her nævnes, at det blev

købt af "Hs. Exscellence Justitiarius P. Koch paa en

andens Vegne. Billedets videre Skæbne er gaaet Køberen

af Minde". Citat fra fortegnelsen s. 311.

Første gang Constantin Hansen malede Forum Romanum

var i 1837. (Emil Hannovers fortegnelse nr. 124).

Herefter tager han motivet op igen ca. 1840, (E. H. nr.

210) og 1841 (E. H. nr. 220, 221 og 225). Ingen af

disse svarer til nærværende maleri.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1159

Constantin Hansen blev født i Rom 1804, men flyttede

året efter med familien til Wien. Sin første kunstneriske

uddannelse fik han af faderen Hans Hansen, der

var portrætmaler. Efter faderens død, blev han i 1829

elev hos Eckersberg, og det var bl.a. gennem denne, at

Constantin Hansens interesse for Rom opstod. I 1835

vendte han for første gang i 31 år tilbage til sin fødeby

Rom for at studere og male antikkens hovedværker. De

følgende 8 år tilbringer ham i byen afbrudt af kortere

og længere rejser til bl.a. Napoli og Capri.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

57


1160

1160 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Italiensk sceneri med personer i en loggia.

Sign. P. Mønsted. 1907. 47 x 33.

Afbildet 50.000

€ 6.700

58 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1161

Martinus Rørbye

f. Drammen 1803, d. København 1848

"Indgangsdøren til den gamle præstegård i

Hellested". Sign. M. R. 1844. 31 x 49.

Dette fine og dekorative billede, der summer af sol og

sommer, er antagelig det, der i 1905 blev udstillet i

Kunstforeningen under titlen "Indgangsdøren til den

gamle Præstegaard i Hellested", og som i 1845 dannede

forlæg for maleriet "Orientalere ved et Parti Skak

uden for et tyrkisk Kaffehus og Barberstue". Sidstnævnte

ejes i dag af Statens Museum for Kunst, og i

dette har Rørbye blandet sit hjemlige og velkendte miljø

med inspiration fra sine rejser.

Proveniens: Maleriet har ikke været i handlen siden

1800-tallet. Nuværende ejers mor var i familie med

slægten Konow, hvoraf der bl.a. var en gren i Bergen i

Norge, der var skibsredere. På et tidspunkt i 1800-tallet

besluttede de sig for lade en af sønnerne bosætte sig i

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1161

København i en præsentabel bolig. Til dette formål

sendte de en mand rundt i Europa for at indkøbe fine

møbler og kunstgenstande. Han kom bl.a. tilbage med

dette maleri af Rørbye, som han dog meget vel kan have

købt i Danmark. Ad denne vej havnede maleriet efterfølgende

hos nuværende ejers morfar August Konow

og hans hustru Alida Konow på Gammelgaard på

Lolland. Ca. 1919-20 flyttede de med maleriet til København,

hvor de tog sig af deres barnebarn (nuværende

ejer), der mistede sin mor som ca. 4-årig i 1917-18.

Da Alida Konow døde i 1937 arvede nuværende ejer

maleriet, som August Konow allerede havde testamenteret

til hende. Maleriet har siden befundet sig hos nuværende

ejer i Sverige.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

59


1162

Theodor Philipsen

f. København 1840, d. sst. 1920

"Ved en Fontana udenfor Rom paa Via

Flaminia". 1883-1886. Sign. monogram.

118 x 180.

Vibeke Skovs fortegnelse over Theodor Philipsens

malerier nr. 305.

Udstillet: Charlottenborg 1886 nr. 331.

Kunstforeningen, "Theodor Philipsen", 1911

nr. 166. Kunstforeningen, "Theodor Philipsen

", 1946 nr. 56.

Afbildet: Finn Termann Frederiksen, "Med

solen i øjnene", 1992 s. 91.

Theodor Philipsen påbegyndte sin store udenlandsrejse

1882. Den førte ham over Paris til

Granada, hvor han mødte den belgiske maler

Remy Cogghe, der opmuntrede ham til at forstærke

lys- og farveintensiteten i sine malerier,

ligesom de franske impressionister gjorde det.

Rejsen gik videre til Nordafrika for at slutte af

i Rom i vinteren 1882. Her påbegyndte han

forarbejder til "Fontæne ved Via Flaminia".

Den efterfølgende vinter tog Philipsen for alvor

fat på den store opgave. Han indlogerede

sig i et lille værelse på Via Ripetta, og lejede et

atelier tæt ved fontænen og Antica Trattoria

di Papa. Naboatelieret var lejet ud til malervennen

Edvard Petersen. Philipsen havde tidligere

set motivet i en bog med illustrationer

fra Rom, og var blevet begejstret for motivet.

Allerede 1878 malede han den første lille skitse.

Da han vendte tilbage i 1882, var det

ham magtpåliggende at male et større maleri,

også selvom stedet havde ændret sig.

Afbildet 200.000-225.000

€ 27.000-30.000

1162

60 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

61


1163

1163 CD

Hans Zatzka, f. Wien 1859, d. 1945

Stående ung pige i klassiske gevandter flirter med

Amor. Liggende ung pige der leger med Amor.

Begge sign. H. Zatzka den ene også Roma.

Hver 58 x 36. Forgyldte stukrammer. (2).

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

62 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1163

63


1165

1164

1164

Wilhelm von Gegerfelt

f. Göteborg 1844, d. Torekov 1920

Gadeparti med folkeliv i Positano.

Sign. W. v. Gegerfelt.

90 x 130.

Afbildet 75.000

€ 10.000

1165

A. Andersen-Lundby

f. Lundby ved Aalborg 1840,

d. München 1923

Morgenlys over en sø, i baggrunden

sneklædte bjerge, antagelig

fra egnen omkring München.

Sign. A. Andersen-Lundby.

42 x 62.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

64 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1166

Wenzel Tornøe

f. Svendborg 1844, d. Frederiksberg 1907

“Skjændsmaal. Motiv fra Gaden St.

Lucia i Neapel”.

Sign. monogram 1874. 66 x 97.

Udstillet: Charlottenborg 1874 (tillægget)

nr. 383.

Afbildet 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

1167

Ernst Meyer, f. Altona 1797, d. Rom 1861

En italiensk pige i en lysning i

skoven. Sign. Er. Meyer 53. 20 x 27.

Afbildet 20.000

€ 2.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1166

1167

65


1168

Georg Emil Libert, f. København 1820, d. sst. 1908

En bygd ved en norsk fjord. Sign. G. Emil Libert. 95 x 132.

På bagsiden udstillingsetiket. Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

1169

Janus la Cour, f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

"Morgen ved Vierwaldtädter-Søen". Sign. J. la Cour 1872.

105 x 165.

Rikard Magnussens fortegnelse over Janus la Cours malerier nr. 273.

Udstillet: Charlottenborg 1872 nr. 5.

Proveniens: Grosserer Tvermoes. Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

1170

August Friedrich Albrecht Schenck

1168

f. Glückstadt 1828, d. 1901

Landmanden pløjer sin mark ved hjælp af to køer, mens duerne

flokkes om dem.

Sign. Schenck. 150 x 250. U.r.

Schenck modtog undervisning hos Léon Cogniet, en fransk akademimaler

(1794-1880), på l'Ecole des Beaux-Arts de Paris.

Schenck blev senere kendt for sine vinterlandskaber med især heste,

hunde og får. Afbildet 175.000-200.000

€ 23.000-27.000

66 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1169

1170

67


1171

1171

Christine Løvmand, f. København 1803, d. sst. 1872

Kurv med røde kirsebær, druer og ferskner.

Sign. C. Løvmand. 46 x 38. Malt på træ.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

68 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1172

Christen Købke, f. København 1810, d. sst. 1848

Portræt af konsul Otto Jacob Marstrand (1809-

1891). Sign. C. Købke April 1841. 34 x 25.

Mario Krohns fortegnelse over Christen Købkes malerier

nr. 172. Hans Edvard Nørregård-Nielsens fortegnelse

over Christen Købkes malerier nr. 172. Statens Museum

for Kunst, "Christen Købke 1810-1848", 1996

nr. 172 (ikke udstillet).

Udstillet: Kunstforeningen, "Fortegnelse over Christen

Købkes Malerier", 1912 nr. 170.

Omtalt og afbildet: Otto Marstrand, "Maleren Wilhelm

Marstrand", 2003 s. 76-77.

Proveniens: Cand. polyt. sukkermester W. Marstrand.

Boet efter seminarierektor Otto Marstrand.

Portrættet er malt under Otto Marstrands første besøg i

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1172

fædrelandet, da han var omkring 30 år gammel. 10 år

før var han udvandret til Dansk Vestindien, hvor han

bosatte sig i Charlotte Amalie på Sankt Thomas som

tømmerhandler. Otto var Wilhelm Marstrands ældste

bror. Man kan undre sig over, at ikke Marstrand, men

Købke, portrætterede Otto. Det var der en god grund

til, for netop på dette tidspunkt befandt Wilhelm Marstrand

sig i Rom. Naturligt var det, at lade familiens

gode ven Købke udføre portrættet. Nærværende portræt

optræder ligeledes på "Det Marstrandske Familiebillede",

som Wilhelm Marstrand malede af hele familien

som bryllupsgave til Otto. Fjernt fra hjemmet kunne

han dagligt glæde sig over at se hele familien for sig.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

69


1173

1173

Julius Friedlænder, f. København 1810, d. sst. 1861

Dragon der sliber sin sabel, mens den lille hornblæser

ser til. Sign. I. F. 1854. 33 x 27.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

70 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1174

1174

F. C. Lund, f. København 1826, d. sst. 1901

"Episode i Forstaden ved Flensborg efter Slaget

ved Bau d. 9. April 1848. De to officerer til Hest

er Schleppegrell og Helgesen". Sign. F. C. Lund

1884. 47 x 79.

General F. A. Schleppegrell (1792-1850) blev dræbt til

hest af en fjendtlig kugle i forbindelse med slaget ved

Isted. Oberst Hans Helgesen (1793-1859) høstede stor

ros for sin håndtering af forsvaret af Frederiksstad

under Treårskrigen.

Afbildet 100.000

€ 13.000

71


1175 CD

Ole Ring, f. Baldersbrønde 1902, d. 1972

Stråtækt bondegård ved et gadekær.

Sign. Ole Ring. 61 x 91.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1176 CD

Ole Ring, f. Baldersbrønde 1902, d. 1972

Landsbyparti med åløb. Sign. Ole Ring. 37 x 50.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

1177

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

Sommerlandskab med stråtækt gård på en bakketop.

Sign. L. A. Ring og utydelig datering. 25 x 40.

Udstillet: Kunstforeningen, "L. A. Ring", 1953 nr. 91.

Proveniens: Højesteretssagfører H. H. Bruun.

Afbildet 25.000-35.000

€ 3.400-4.700

1175

72 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1176

1177

73


1178

Paul Fischer

f. København 1860, d. sst. 1934

"Ildløs i Skindergade". Sign. Paul

Fischer 1896. 100 x 128.

De mange nysgerrige københavnere står

ud for et af Skindergades smukkeste

huse, nr. 8. Gaden fik sit navn først i

1500-tallet. En skinder er en garver

eller buntmager.

Flere af personerne var kendte i datidens

gadebillede og kan identificeres:

Herren med den høje sorte hat til venstre

var redaktør Malöe.

Til højre ses malermester Marius Jensen,

fru Børge Jansen, forfatteren Børge Jansen

og student Schierbeck.

Afbildet: Helge Carlsen: Paul Fischer -

københavnernes maler s. 29.

Afbildet 1.200.000-1.500.000

€ 160.000-200.000

1178

74 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

75


1179

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

"Studie fra Fløng Kirkegaard. Et Træ med Efterårsløv

og en Bænk ved Kirkegaardsmuren".

Sign. L. A. Ring 1904. 39 x 60. Empireramme.

H. Chr. Christensens fortegnelse over L. A. Rings malerier

nr. 540.

Udstillet: Kunstforeningen, "Fortegnelse over Arbejder

1901-1914 af L. A. Ring", 1914 nr. 36.

1179

Kunstforeningen, "Arbejder af L. A. Ring", 1924 nr.

168. Charlottenborg. "Mindeudstillingen for L. A.

Ring", 1933 nr. 155. Kunstforeningen, "L. A. Ring

1854-1933", 1953 nr. 52.

Proveniens: Kunsthandler Chr. Larsen. Skibsmægler

Hjalmar Bruhns samling.

Afbildet 40.000

€ 5.400

76 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1180

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

"Folk, som gaa fra Kirke. Mogenstrup". Sign. L. A.

Ring 87. 79 x 105.

H. Chr. Christensens fortegnelse over L. A. Rings malerier

nr. 107.

Udstillet: Kunstforeningen, "Arbejder af L. A. Ring",

1924 nr. 51.

Charlottenborg, "Mindeudstilling for L. A. Ring",

1933 nr. 57. Kunstforeningen, "L. A. Ring", 1953 nr. 18.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1180

Afbildet: Peter Hertz, "Maleren L. A. Ring 1854-

1933", 1934 s. 231, hvor dateringen nævnes som

1889, hvilket det også ligner i højere grad end 87, som

dog er den datering, der i øvrigt går igen i Christensens

fortegnelse og i udstillingskatalogerne.

Proveniens: Kgl. bygningsinspektør, arkitekt A. Clemmensen

(1910, 1924). Konsul L. Wohlert, Århus

(1933, 1953). Afbildet 75.000-125.000

€ 10.000-17.000

77


1181

Peter Raadsig, f. København 1806, d. sst. 1882

"Havnen ved Mølla-Leie ved Kullen". En gammel

kone tilbyder børn og en lille familie æbler,

mens en moder skubber en trillebør læsset med

fiskenet, og datteren bærer en bakke med fisk.

Sign. P. Raadsig 1865. 77 x 113.

Samtidig ramme.

Udstillet: Charlottenborg 1866 nr. 175.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

1181

78 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1182

N. G. Rademacher, f. Nyborg 1812, d. Estland 1885

Familien Schnakenburg i parken ved deres

hjem Elisalyst (nu Munkholm). Sign. N. G. R.

1842. 95 x 120.

Proveniens: Efterkommer af den portrætterede familie.

I denne idylliske familieskildring ses (stående bag bænken)

Carl Gottlieb Schnakenburg (1780-1846) og (siddende

på bænken) hans hustru Henriette Bûsch

Schnakenburg (1786-1858) med 6 af deres 8 børn:

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1182

Den siddende med barnet er Emmy Ægidius f. Schnakenburg,

stående foran bænken ses Caroline Jacobsen

f. Schnakenburg (f. 1816). Parret t.v. er Vilhelm Agathon

Schnakenburg (1822-1856) og Cæcilia Hastrup

f. Schnakenburg (1824-1907). Siddende ved træet

Emil Edvard Schnakenburg (1818-1894) og stående

t.h. Ferdinand August Schnakenburg (1820-1905)

samt Louis Herman Schnakenburg (1814-?).

Afbildet 80.000-120.000

€ 10.500-16.000

79


1183

1183

Theodor Philipsen, f. København 1840, d. sst. 1920

Dansk sommerlandskab. Indridset monogram

og datering 1895. 38 x 46.

Motivet kunne være enten fra Mejlgård eller Dyrehavegård.

Det er sagt om Philipsen, at han var Danmarks første

impressionistiske maler.

Finn Terman Frederiksen: "Med solen i øjnene", 1992

s. 126-127 omtaler Philipsens impressionisme, som

den bl.a. kommer til udtryk i nærværende maleri:"Philipsen

blev aldrig nogen ortodoks forvalter af impressionismen.

Han ændrede og modificerede med årene sin

impressionistiske "regnbuepalet" i overensstemmelse

med de iagttagelser af forholdet mellem lys og farve,

han gjorde i det DANSKE vejrlig. Som den konsekvente

NATURALIST han var, søgte han altid at opnå

den maleriske tilpasning til synsindtrykket på øjets

netinde". Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

1184

Peter Thomsen (Tom) Petersen

f. Thisted 1861, d. Ærøskøbing 1926

En sommerhave i fuldt flor. Sign. Tom Petersen

1916. 57 x 75.

Antagelig kunstnerens egen have i Ærøskøbing.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

1185

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

Sommerlandskab i høsttiden. Dateret Aug.

1874. 39 x 51.

Afbildet 15.000-25.000

€ 2.000-3.400

80 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1184

1185

81


1186

1187

82 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1186

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Vinterdag på Kongens Nytorv med elegante damer

og en lille pige i hvidt foran Krinsen, i baggrunden

Charlottenborg. Sign. Paul Fischer. 31 x 39.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

1187 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Vinterdag i landsbyen med hestevogn på vejen.

Sign. P. Mønsted Høje Taastrup 1922. 44 x 60.

Afbildet 40.000

€ 5.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1188

1188

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

"Ved Gl. Strand". Fiskekonerne venter på kunder

efter regnens ophør. Sign. Paul Fischer 1920.

90 x 121.

Afbildet 400.000-500.000

€ 54.000-67.000

83


1189

C. F. Sørensen, f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

Marine med dansk sejlskib ud for en klipperig

kyst, antagelig Norge. Sign. C. Frederik Sørensen

1871. 43 x 60.

Afbildet 50.000

€ 6.700

1190

I. E. C. Rasmussen, f. Ærøskøbing 1841, d. Atlanterhavet 1893

Sejlskibe gennem isfyldt farvand.

Sign. monogram. 44 x 67.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1189

1191

I. E. C. Rasmussen

f. Ærøskøbing 1841, d. Atlanterhavet 1893

Konebåd og kajakker i en grønlandsk fjord.

Sign. I. E. C. R. 40 x 61.

Proveniens: Købt på auktion d. 9. 10 1889 af arkivsekretær

G. Grove. Siden 1911 tilhørende kommandant P.

Grove.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

84 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1190

1191

85


1192 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Solnedgang over en sø. Sign. P. Mønsted 1895.

70 x 120.

Afbildet 120.000-150.000

€ 16.000-20.000

1193

1192

1193 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Solrig vinterdag, Norge. Sign. P. Mønsted

Langseth 1919. 51 x 65.

Afbildet 40.000

€ 5.400

86 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1194

Erik Henningsen, f. København 1855, d. sst. 1930

Mor og børn på udflugt til stranden.

Sign. Erik H. 1885. 54 x 85.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1194

1195 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Bondehus med blomsterhave og høns. Sign. P.

Mønsted 88. 25 x 33.

Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

1195

87


1196 - detalje

1196

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Parti fra København med småpiger på Købmagergade ved

Rundetårn. Sign. Paul Fischer 1904. 74 x 58.

Udstillet: Øregaard Museum, "Paul Fischer på Øregaard Museum",

2003-2004 nr. 26.

Afbildet 500.000-600.000

€ 67.000-80.000

88 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1196

89


1197 - detalje

90 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1197 CD

Francesc Pausas Coll

f. Barcelona 1877, d. sst. 1942

Arbejdere i en smedje. Sign. F. Pausas og betegnet

på bagsiden Brooklyn N.Y. 1925. 146 x 346.

Francesc Pausas Coll blev uddannet på skolen for

"Bellas Artes" i Barcelona. Senere tog han til Madrid

og blev elev af den berømte spanske maler Joaquin

Sorolla (1863-1923). I 1906 flyttede han til Nordamerika,

hvor han blev boende i mange år. I USA, Cuba

og Panama malede han portrætter af flere kendte personer.

Bl.a. et portræt af en af arkitekterne bag "The

Capitol" i Washington, Thomas Ustick Walter. Coll

har udstillet på the Academy of Fine Arts i New York,

og udstillede også i Spanien efter at han i 1929 flyttede

tilbage til sit hjemland. Ifølge oplysninger er han repræsenteret

på Museum de Arte Moderno i Barcelona.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1197

Francesc Pausas Coll was educated at the School of Fine

Arts in Barcelona. After graduating he went to

Madrid where he studied under the famous Spanish

painter, Joaquin Sorolla. In 1906 he left for the USA

where he lived for many years. In the US, Cuba and

Panama he painted portraits of several famous people,

among others the architect of the cupola of The Capitol

in Washington, Thomas Ustick Walter. He exhibited at

the Academy of Fine Arts in New York. In Havana,

Cuba, he painted numerous portraits of representatives

of Cuban high society, including presidents of the Republic.

In 1929 he returned to Barcelona for the World

Fair, and in the following years he held various exhibitions

there. Some of his works are to be found in the

Museum of Modern Art of Barcelona.

Afbildet 300.000

€ 40.000

91


1198

Hans Brasen, f. Hillerød 1849, d. København 1930

"Vaskepladsen i Sørup ved Fredensborg".

Sign. monogram 1876. 140 x 225.

Afbildet 300.000-400.000

€ 40.000-54.000

1198

92 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

93


1199

1199 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Gåsepigen. Sommerdag med blomstrende hyld,

en lille pige genner gæssene forbi et bondehus.

Sign. P. Mønsted Brunby 1933. 62 x 40.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

94 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1200

1200 CD

H. A. Brendekilde, f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Landsbygade med børn, der blæser sæbebobler.

Sign. H. A. Brendekilde. 101 x 110.

På bagsiden udstillingsetiket fra Charlottenborg.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

95


1201

Julius Jersild, f. København 1846, d. sst. 1920

Interiør med mor og datter, der beundrer smykkerne

i et gyldent skrin. Sign. Jul. Jersild.

58 x 70. Afbildet 30.000

€ 4.000

1202

Carl Bloch, f. København 1834, d. sst. 1890

"En Pige der vasker sig til Karneval".

Sign. Carl Bloch 1887. 43 x 30. Malt på træ.

Ricard Magnussens fortegnelse over Carl Blochs malerier

nr. 295.

Antagelig det på Rådhusudstillingen i 1901 som nr.

178 udstillede maleri med titlen "Morgentoilette".

Nævnt i broderen museumsinspektør Emil Blochs optegnelser

over Carl Blochs malerier.

Afbildet 200.000-300.000

€ 27.000-40.000

Interiører

katatalog nr. 1201-1226

1201

96 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1202

97


1203

1203

Vilhelm Hammershøi, f. København 1864, d. sst. 1916

"Sonetten til Laura". 1899. Bly. Bladstørrelse

52,5 x 43.

Omtalt og afbildet: Poul Vad, "Hammershøi. Værk og

liv", 1988 s. 212. Hammershøi har endnu engang benyttet

en stue i hjemmet i Strandgade 30. Boligen gav

ham uanede muligheder og inspiration til en lang række

"Interiører". Poul Vad skriver på s. 181 i bogen

"Hammershøi" (1988) følgende om kunstnerens forhold

til stuerne i Strandgade: "Hammershøi har elsket

de rum! Han har elsket vægfladernes ro, profilernes

finttegnede relief, dimensionernes tavse sprog, helhedens

soberhed hvor intet trænger sig på, intet gør sig

gældende for sin egen skyld, hvor alt adlyder samme

lov for mådehold og tilbageholdenhed og derfor aldrig

trætter, men besidder klassiske tings slidstyrke".

I dette interiør sætter Hammershøi fokus på individets

melankoli og ensomhed. Han går tilbage til renæssancens

allogoriske fremstillinger af melankolien, hvor

individerne er tilstede i maleriet, men uden kontakt til

beskueren, da de ses indesluttet i deres egne tanker.

Individet ses her fordybet i stearinlysets skær. Intet kan

forstyrre hans tanker, og tiden er ikke et emne. De er

netop det, der interesserer Hammershøi, at mennesket

rent malerisk afbildes som kontur og tankebillede samt

indfældes i tiden og ikke i rummet.

Afbildet 200.000

€ 27.000

98 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1204

1204

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med ung pige, der syr ved vinduet.

Sign. C. Holsøe. 70 x 60. Malt på træ.

Afbildet 350.000-450.000

€ 47.000-60.000

99


1205

1205 CD

Alfred Broge, f. København 1870, d. 1955

Interiør med en pige med et rødt tørklæde. På

væggen et silhuetklip. Sign. Alf. Broge 1919.

65 x 54. Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

1206

Fridolin Johansen, f. Frederiksberg 1868, d. Nødebo 1908

"Ung mand der spiller Harmonika".

Sign. Fridolin Joh. Marts 93. 48 x 55.

Udstillet: Liljevalchs Konsthall, Stockholm "Nyare

Dansk Konst", nov.-dec. 1919 nr. 541.

Proveniens: Skuespilleren Albrecht Schmidt, der var

uddannet som teatermaler på Zahrtmanns malerskole,

herefter uddannet som skuespiller, og senere teaterdirektør.

Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

1207 CD

H. A. Brendekilde, f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Besøg hos Bedstefader". Interiør fra en fynsk

bondegård. Sign. monogram 99. 48 x 61.

Udstillet: Charlottenborg 1899 nr. 66.

Proveniens: ABR auktion 100, 1958 nr. 63, afb. s. 35.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

100 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1206

1207

101


1208

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med syende kvinde ved vinduet.

Sign. C. Holsøe. 50 x 42.

Afbildet 150.000-250.000

€ 20.000-34.000

1208

102 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1209

1209

Viggo Pedersen, f. København 1854, d. Roskilde 1926

"Frokosten". Sign. Viggo Pedersen 1906. 78 x 69.

Familien blev i 1880'erne et yndet hovedmotiv. Malerne satte en ære i at

fremstille den lykkelige kernefamilie og de nærmeste venner. Dette er også et

kendetegn for Skagensmalerne. Her kan nævnes det velkendte P. S. Krøyers

"Hip, Hip, Hurra" fra 1888.

I nærværende maleri fremhæves stemningen og det tætte familiebånd yderligere

af sollysets omkransen af personerne omkring bordet.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

103


1210

Peter Ilsted, f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

Nytårsaften hos kunstnerfamilierne Ilsted og

Hammershøi. Med hævede glas afventer selskabet,

at klokken skal slå tolv. Sign. Peter Ilsted 92.

Grisaille. 29 x 40. Malt på træ.

Omkring bordet er samlet: Peter Ilsteds far købmand Jens

Peter Ilsted og antagelig dennes hustru Johanne Sophie.

Han stående med lommeur, hun siddende til højre. Endvidere

siddende Ilsteds kone Ingeborg og stående bagerst

maleren Vilhelm Hammershøi med sin kone Ida Hammershøi,

søster til Ilsted. Med smil på læben, hævet glas

og pibe i hænderne Ilsted selv. På stuens væg et ur, der

viser næsten tolv.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1210

104 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1211

1211

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

"Forestillingen er slut". Sign. Paul Fischer.

38 x 31.

Afbildet 100.000

€ 13.000

105


1212

C. Pram-Henningsen

f. København 1846, d. München 1892

Interiør med sovende ung pige i petroleumslampens

skær. Sign. C. Pram-Henningsen

München 87. 87 x 63.

Afbildet 25.000

€ 3.400

1213 CD

N. F. Schiøttz-Jensen

1212

f. Vordingborg 1855, d. København 1941

Interiør med siddende kvinde, der kigger ud af

et vindue. 1890. Sign. N. F. Schiøttz-Jensen.

78 x 55.

På bagsiden følgende oplysninger: "Interiør med en

ung Pige 1890, kjøbt paa hans retrospektive Udstilling

Marts 1903 hos Winkel og Magnussen".

Afbildet 25.000

€ 3.400

1214 CD

H. A. Brendekilde, f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Interiør med grosserer F. A. Schnakenburg

(1820-1905) og hustru Sophie Amalie Bondo i

deres klunkehjem på Vestergade 35 i Odense.

Sign. monogram og utydelig datering 99?

62 x 81. Skønvirkeramme rigt udskåret med stiliserede

blomster og vinløv.

Ferdinand August Schnakenburg grundlagde sammen

med sin bror en lille detailhandel på Vestergade i

Odense.

Proveniens: Har indtil i dag været i den portrætterede

families eje.

Afbildet i Odensebogen 1997, s. 22. Kopi af bogsiden

medfølger. Afbildet 50.000

€ 6.700

1215

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med kunstnerens hustru, der læser i

en bog. Sign. C. Holsøe. 33 x 34. Malt på træ.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

106 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1213


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1214

1215

107


1216

1216

Constantin Hansen, f. Rom 1804, d. Frederiksberg 1880

"En huslig Scene. Thora C. H. rider Ranke paa

Signe C. H.'s Skød". Sign. Const. H. 1869.

47 x 39.

I sin dagbog omtaler Constantin Hansen d. 10. juli

1869 maleriets tilblivelse: "Begyndt paa et Billede fra

mit Hjem. Den næstældste Datter rider Ranke med den

yngste". (C. H.'s Dagbog, d. 10 Juli 1869).

Ifølge dagbogen gentager Constantin Hansen motivet

november samme år.

I Emil Hannovers fortegnelse over Constantin Hansens

malerier er motivet registreret som nr. 551, og som

ejer nævnes godsbesidderinde Frk. Nobel Sperling,

Sandholt på Fyn, 1901. Hvilket af de to malerier, der

var i frk. Nobel Sperlings eje, vides ikke. Det har derfor

ikke været muligt at afgøre, om nærværende maleri er

udført i juli eller november 1869, eller hvorvidt dette

maleri var udstillet på Charlottenborg i 1870 som nr.

98 med titlen "En huslig Scene" eller fandtes i Winkel

& Magnussens egen samling, solgt på deres auktion

31, 1925 som nr. 29 og afbildet side 9.

Stolen, de to portrætterede sidder i, sælges ligeledes på

denne auktion. Afbildet 200.000

€ 27.000

108 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


forskellige retninger og er med

Tøjners ord et udtryk for museets

40 års tilnærmelse til det 20. århundredes

kunst.

”Louisiana har ikke altid vidst, hvor

det ville hen. Det lyder defensivt,

men jeg mener godt, det kan tolkes

offensivt”, siger Tøjner.

Han bliver ofte bliver spurgt om,

hvor museet skal bevæge sig hen.

”Det kan jeg ikke svare på, for vi

bevæger os derhen, hvor kunsten

bevæger sig hen. Kunstnerne laver

kunst, og museerne kommer bagefter.

Fødekæden må ikke laves

om, så det bliver museernes behov

for udstillinger og museumsfolkenes

lyst til at profilere sig, der bliver

den drivende kraft i, hvad kunstnerne

laver”, understreger han.

Med hensyn til samlingen er Louisiana,

som alle andre, i fremtidens

vold, og har svært ved at lægge

strategier for indkøb. Tøjner er

meget stolt af museets samling, og

også udlandet anerkender den som

værende i international klasse.

Knud og arkitekturen

Siden åbningen i 1958 er der mange

gange bygget til det oprindelige

museum, men nu er det slut, forsikrer

Tøjner.

”Knud ville have udbygget publikumsfaciliteterne

hernede ved vandet,

men jeg var ikke enig med ham”.

Det var beboerne i Humlebæk heller

ikke. Planerne vakte en storm af

protester mod det ellers vellidte museum,

der måtte trække dem tilbage.

Arkitekturen har altid spillet en meget

væsentlig rolle for Knud W. Jensen,

og Louisiana som arkitektonisk projekt

er også noget af det, der interesserer

Tøjner allermest. ”Man må

gå ind i Knuds hoved for at forstå

det med arkitekturen. Knud var besat

af at lave prægnante rammer for

aktiviteterne. Det var på det punkt,

at han forsøgte at perfektionere sit

engagement. Han var mæcen og

rammeskaber - ikke kunstner. Han

havde et drive og en æstetisk vilje,

der var lige så stor som de kunstnere,

der frembragte værkerne. Han

lagde sin ildhu og omtanke i at få

rammerne til at være perfekte for

kunstnerne”, siger Tøjner.

Når man i dag ser ud over Louisianas

bygningerne, der hviler i det

smukke, kuperede landskab ved

vandet, er det åbenlyst, at Knud W.

Jensens arkitektoniske projekt er

lykkedes ganske godt.

”Kunsten ned i øjenhøjde”

”Arkitekturen her på museet adskiller

sig fra næsten alle andre museer

ved ”små forhold”. Du kan relatere

rummene til din krop. Statens Museum

for kunst fra omkring 1900

var et forsøg på at overbyde den

menneskelige skala under devisen

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

”Larger than anything”. På Louisiana

trækker man i stedet bygningerne

ned i en skala, der svarer til de

huse, man gerne vil bo i”.

”Den arkitektoniske mission på

Louisiana er, at der skal være en

form for genkendelighed. Jeg ser

det næsten som et socialt projekt

at få kunsten ned i øjenhøjde og

sekularisere bygningerne. Intet er

længere fra Louisiana end klassiske

kunstmuseer, udformet som templer

med hellige haller og så videre.

Et af de væsentligste arkitektoniske

principper på Louisiana er, at museet

aldrig udefra må virke monumentalt.

Museet kan godt byde på store

bygninger, men de er altid bygget

ind i landskabet, således at man

f.eks. udnytter et naturligt fald eller

en naturlig stigning”, påpeger Tøjner.

”Man skal hele tiden

rundt om det næste hjørne”

Et andet væsentligt arkitektonisk

princip på museet er relateret til

det faktum, at museet er ”et gå

museum” frem for et glanemuseum.

Man skal bevæge sig for at se

tingene.

AUKTIONSLIV 9


INdEx

TILSKREVET/ASCRIBEd TO · KOPI EFTER/COPy AFTER · STIL/STyLE OF

HANS KREdS/CIRCLE OF · SKOLE/SCHOOL OF

BETEgNET/BEARS THE SIgNATURE · VæRKSTEd/WORKSHOP OF

A

Abildgaard, N. A., skole 1264

Aivasovski, I.-C. 1554

Ancher, Anna 1113, 1128

Ancher, Michael 1101, 1105

1106, 1107, 1108

1110, 1112, 1115, 1121

1122, 1123, 1124, 1126

1131, 1133, 1139, 1141

Andersen, Cilius 1411

Andersen-Lundby, A. 1165, 1327

1365, 1509

Arborelius, Olof P. U., tilskrevet 1476

Arnesen, Vilhelm 1335, 1341, 1344

B

Bache, Otto 1393

Balsgaard, Carl 1238

Balze, Jean Paul Etienne 1302

Barraband, Jacques 1570

Bartsch, Carl 1462

Bassano da Ponte, Jacopo eller

giacomo, skole eller stil 1272

Baum, Carl 1455

Berthelsen, Christian 1534

Biedermeiermaler 1514

Bille, Vilhelm 1333

Birkholm, Jens 1317

Bissen, Rudolf 1497

Blache, Christian 1336

Bloch, Carl 1202

Bodom, Erik 1325

Boehm, E. 1448

Boesen, A. W. 1360, 1508

Brandi, domenico 1279

Brandt, Carl 1449

Brasen, Hans 1198, 1438

1504, 1505

Brendekilde, H. A. 1200, 1207

1214, 1403, 1420, 1421

1422, 1430, 1432, 1474

Broge, Alfred 1205

Brooker, Harry 1529

Busch, Peter 1521

Bøgh, Carl 1443

Baadsgaard, Alfrida 1469

C

Callot, Jacques 1592

Carlsen, Carl 1495

Carmichael, James Wilson 1338

Carmichael, J. W., tilskrevet 1349

Chmielinski, W. T. 1241

Christensen, Anthonore 1467, 1468

Christiansen, Rasmus 1525

Clausen, Christian 1224

Coll, Francesc Pausas 1197

Cosyn, Pieter 1301

Courreau, Paul 1478

d

dahl, Carl 1499

dahl, Johan Vilhelm 1488

damm, Johan Frederik 1480

dansk maler 1146, 1339

1425, 1427

daumier, Honoré, ? 1587

deyster, Lodewyk de, tilskrevet 1292

dill, Ludwig 1358

disen, Andreas Edvard 1323

dohlmann, Augusta 1473

drachmann, Holger 1127

dreyer, dankvart 1490

dürer, Albrecht 1590, 1594, 1595

1596, 1597, 1598

E

Earlom, Richard 1580

Eckardt, Christian 1419

Eckersberg, C. W. 1149, 1150

Engelsk maler 1463

F

Fischer, Paul 1125, 1142

1178, 1186

1188, 1196, 1211

Fischer-Poisson, Louis Francois 1472

Flandin, Eugène Napoléon 1528

Friedlænder, Julius 1173

Fulde, Edward B. 1355

g

garneray, Louis Ambroise 1572

gegerfelt, Wilhelm von 1164

genty, Emmanuel 1311

giessel, Wilhelm F. 1536

girodet-Trisons, A.-L., tilskrevet 1330

grosch, H. A. 1573

groth, Vilhelm 1520

grove, Nordahl 1496

gurlitt, Louis 1388

H

Haldar, Asit Kumar 1262

Hammer, William 1245, 1484

Hammershøi, Svend 1413

1414, 1415

Hammershøi, Vilhelm 1203, 1574

Hansen, Constantin 1159, 1216

Hansen, Heinrich 1153

Hansen, I. T. 1328, 1363

Hansen, Jakob 1367, 1498

Hansen, Niels Christian 1519

Hansen-Svaneke, Bertel 1221

Hass, Siegfred 1501

Helme, Helge 1320

Henningsen, Erik 1194, 1557

Hermansen, O. A. 1400, 1471

Herschend, Oscar 1104

Heyn, Heinrich Eduard 1511

Hohlenberg, Johannes 1297

Hollandsk maler 1251, 1284, 1294

Holsøe, Carl 1204, 1208

1215, 1225, 1332

Horemans, J. J., stil 1255

Hoyer, Edward 1353

Hunt, William Henry 1483

Hærning, August 1318

I

Ilsted, Peter 1210, 1575

1576, 1577, 1578

Ipsen, Paul 1549

Italiensk maler 1252, 1261, 1303

1304, 1563, 1564

1565, 1566, 1567

1568, 1585, 1586

J

Jacobsen, A. 1530, 1533

Janin, Louise 1550

Jankowsky, N. 1362

Jansen, Johannes Mauritz 1507

Jegorov, Andrei 1236

Jensen Egeberg, J. J. 1510

Jensen, I. L., skole 1460, 1481, 1482

Jerichau Baumann, E. 1312, 1541

Jerichau, Harald 1382

Jerichau, Holger H. 1446

Jersild, Julius 1201

Jespersen, Henrik 1447

Johansen, Fridolin 1206

Johansen, Viggo 1102, 1129, 1130

Jourdeuil, Adrian Louis Marie 1240

Juel, Jens 1148, 1152

Juel, Jens, kopi efter 1288

Juuel, Andreas 1424, 1503

Juul, Ole 1450

K

Kaiser, Friedrich 1305

Kamenev, Lev, tilskrevet 1243

Katzenstein, Louis 1394

Kaufmann (Kaufman), Adolf 1227

Kern, Hermann 1539

Kieldrup, A. E. 1387

260 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


INdEx

TILSKREVET/ASCRIBEd TO · KOPI EFTER/COPy AFTER · STIL/STyLE OF

HANS KREdS/CIRCLE OF · SKOLE/SCHOOL OF

BETEgNET/BEARS THE SIgNATURE · VæRKSTEd/WORKSHOP OF

Kiærschou, F. C. 1395, 1398

Kleehaas, Theodor 1537

Klever, Julius Sergius von 1228

Klingelhöfer, Fritz 1464

Klæbel, Vic. Chr. Emanuel 1143

Koefoed, H. C. 1314

Kornerup, Jacob 1385

Kornerup, Valdemar 1412

Krebs, Johanne 1456

Krøyer, P. S. 1111, 1114

1119, 1132, 1134

Kyhn, Vilhelm 1136, 1340

Købke, Christen 1172

L

la Cour, Janus 1169, 1373

1410, 1517

La Volpe, Alessandro 1156

Lach, Andreas 1485

Lahde, g. L. 1571

Larsen, Johannes 1559, 1561

Lauxmann, Theodor 1392

Lavos, Josef 1512

Lehmann, Edvard, stil 1514

Lely, Pieter 1276

Lévitan, Isaac Ilyitch 1229

Leyden, Lucas van 1584

Libert, georg Emil 1168, 1489, 1523

Lingner, Otto 1219

Locher, Carl 1116, 1138, 1140

Lomer, Heinrich 1558

Lorentzen, C. A. 1151

Loth, g. C., kaldet Carlotto 1281

Lund, F. C. 1158, 1174, 1401

Lundbye, Johan Thomas 1583

Lübbers, Holger 1334, 1343, 1354

Lönnroth, Fredrik Axel 1444

Løvmand, Christine 1171

M

Mackeprang, Adolf 1429, 1439

1440, 1441, 1442

Magg 1434

Maksolly, M. 1239

Melbye, Fritz 1379

Melbye, Vilhelm 1103, 1337

Meyer, Ernst 1167, 1384, 1556

Moe, Louis 1433, 1562

Monies, david 1309

Moras, Walter 1375, 1404

Mulready, William 1540

Murillo, Esteban, kopi efter 1290

Murphy, John 1579

Møller, Carl 1487

Mønsted, Peder 1160, 1187

1192, 1193, 1195, 1199

1374, 1378, 1380, 1491

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757

N

Netscher, Caspar, tilskrevet 1275

Neumann, Carl 1347

Neumann, Johan 1346, 1357

Niss, Thorvald 1117

O

Olsen, Carl 1345

Olsen, Otto 1417

Ottesen, O. d. 1459

P

Palizzi, Filippo 1299

Panini (Pannini), g. P., tilskrevet 1157

Panitzsch, Robert 1218, 1223

Paulsen, Julius 1321

Pedersen, Viggo 1209, 1217, 1416

Petersen, Edvard 1428

Petersen, E. A. 1364, 1368, 1369

Petersen, Peter Thomsen (Tom) 1184

Petersen, Vilhelm 1155, 1407

1423, 1426

Petroff, Wladimir 1232

Philipsen, Theodor 1162, 1183, 1524

Pilo, Carl gustav,

eller dennes atelier 1144

Pippel, Otto Eduard 1452

Pram-Henningsen, C. 1212

Priechenfried, Alois Heinrich 1222

Probst, georg Balthasar 1569

Pryn, Harald 1370, 1371

R

Rademacher, N. g. 1182

Raphael, kopi efter 1296

Rasmussen, I. E. C. 1190, 1191

Rasmussen, Ida

Ravenzwaay, den ældre,

1458

Jan van, tilskrevet 1506

Reese, Marx 1342

Rembrandt van Rijn 1588, 1589

1591, 1593

Ricci, Marco, hans kreds 1282

Richardt, Ferdinand 1147

Riis Carstensen, A. 1402

Ring, L. A. 1177, 1179, 1180

Ring, Ole 1175, 1176

1477, 1479

Roche, Alexander 1405

Rohde, Frederik 1348, 1351

Roos, kaldet Rosa da Tivoli,

Philipp Peter, skole 1278

Roose, Aage 1366

Rosenstand, Vilhelm 1383

Rubens, P. P., kopi efter 1259

Rubens, P. P., stil 1269

Russisk maler 1234

Rørbye, Martinus 1161, 1582

Raadsig, Peter 1181, 1522

S

Sain, Edouard Alexandre de 1396

Salice, P. 1277

Saly, Jacques Francois Joseph 1145

Schaette, Karl 1531

Schenck, A. F. Albrecht 1170

Schepelern, Frederik A. A. 1100

Schiøttz-Jensen, N. F. 1213

Schleisner, C. A.

1315, 1316

1329, 1408

Schlichting-Carlsen, Carl 1493

Schlichtkrull, J. C. 1406

Schulten, Arnold 1326

Schützenberg, J. 1453

Schwartz, Walter 1457

Seyler, Julius 1445

Simonsen, Niels 1350

Simonsen, Simon 1431, 1436, 1494

Sinding, Knud 1226

Skandinavisk maler 1437

Skovgaard, P. C. 1185

Skramstad, Ludvig 1466

Slott-Møller, Harald 1310

Smidth, Hans 1389, 1409

1461, 1532

Sonne, Jørgen 1331

Spansk maler 1306

Spielter, Johan 1220

Spohler, J. P. 1244

Steffensen, Poul 1502

Stone, W. 1356

Storch, Frederik 1527

Storfyrstinde Olga 1237

Svensk maler 1289

Sverchkov, Nicolai Egorovich 1235

Sødring, Frederik, stil 1361

Sørensen, C. F. 1135, 1137, 1189

T

Tchoumakoff, Théodore 1233

Tengnagel, F. M. E. Fabritius de 1376

Therkildsen, Michael 1492

Thomsen, August 1399, 1535

Thomsen, Pauline 1454

Tornøe, Wenzel 1166

Turretin, Jean Jacques 1516

Tuxen, Laurits 1109, 1118

1120, 1451

Tysk maler 1291, 1359, 1543

261


INdEx

TILSKREVET/ASCRIBEd TO · KOPI EFTER/COPy AFTER · STIL/STyLE OF

HANS KREdS/CIRCLE OF · SKOLE/SCHOOL OF

BETEgNET/BEARS THE SIgNATURE · VæRKSTEd/WORKSHOP OF

U

Ubekendt kunstner 1544, 1545, 1546

Ubekendt maler 1230, 1246, 1247

1250, 1253, 1254, 1256

1258, 1263, 1265, 1267

1268, 1270, 1271, 1273

1274, 1285, 1286, 1287

1293, 1298, 1300, 1307

1308, 1324, 1352, 1390

1391, 1470, 1513, 1538

1542, 1547, 1552, 1553, 1555

Ubekendt miniaturemaler 1548

Ubekendte miniaturemalere 1551

V

Vaelte, Otto 1249

Van Luppen, g. J. Adrian 1465

Vasnetsov, Apollinarij, tilskrevet 1242

Velde, Adrian van der, tilskrevet 1283

Vermehren, Frederik 1526

Vermehren, gustav 1386

Vernet, Joseph, tilskrevet 1260

Volkmann, Hans Richard von 1295

W

Wahlquist, Ernfried 1377

Wasmann, R. F., tilskrevet 1515

1518

Weatherhead, William Harris 1322

Weber, Rudolf 1418

Wegener, gerda 1560

Wegener, gustav Theodor 1381

Wegmann, Bertha 1313

Weidner, Joseph 1248

Wennemoes, Carl 1372

Wichmann, Peter 1266

Willums, Olaf 1435

Wou, Claes Claesz 1257

Z

Zacho, Christian 1397

1486, 1500

Zatzka, Hans 1163

Zimmer, Wilhelm Carl August 1231

Å

Aagaard, C. F. 1154, 1475

Sælges på auktionen over internationale

antikviteter, tirsdag den 6. juni.

262 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


Strandhus i Ebeltoft

EjEndommEn

Strandhus blev bygget i 1760, men er i de senere år blevet nænsomt restaureret i de bedste materialer og med

respekt for ejendommens lange historie. En lille privat vej fører op til den smukke gårdsplads, der indkredses af

fire bindingsværklænger, der tilsammen udgør 450 kvm boligareal. Herudover er der to fuldt isolerede garager,

et værksted samt fyrrum.

Boligen rummer alt hvad man kan ønske sig af moderne bekvemmeligheder. Her er både integreret HIFI-anlæg i

hele huset, spabad, bar, bibliotek, sauna, tv-stue med indbygget plasmaskærmfjernsyn og fitnessrum, foruden en

indbydende hall, spisestue, køkken med pejs, grovkøkken og flere badeværelser. Huset har et masterbedroom med

påklædningsværelse og tre store værelser. der er pejs eller kakkeloven såvel som indbyggede skabe og reoler i flere

af husets værelser og stuer, hvilket spreder en utrolig hyggelig og indbydende stemning i hele huset. Ejendommen,

som er fuldt isoleret og har gulvvarme, har specialfremstillede termovinduer og opvarmes med oliefyr.

der er ingen bopælspligt for Strandhus, men det kan uden problemer få helårsstatus.

BElIggEnHEd

den store grund på over 25 ha har en unik beliggenhed med udsigt til mols bjerge, Ebeltoft Vig og Århus Bugt

og byder på usædvanlig skønne naturoplevelse, som inspirerer til at gå lange ture blandt de mange små søer, åbne

engarealer og vildtreservater, der omgiver Strandhus. Blot fire kilometer fra Strandhus finder man Ebeltoft golfbane

og tennisklub samt en af danmarks bedste restauranter. men området byder også på mange andre interessante

fritids- og kulturattraktioner.

Pris: 16.500.000 dkk

Bredgade 33 1260 København K Tel 3343 6911

estates@bruun-rasmussen.dk www.br-estates.dk


KOMMENdE AUKTIONER

COMINg AUCTIONS

Vi søger islandske og

færøske kunstnere bl.a:

Tal R

Tema:

dansk samtidskunst

Tema: nordatlantisk

S. joensen mikines · johs. Kjarval

g. Blöndal · Asgrimur jonsson

Svavar gudnason · Ingalvur av Reyni

Th. Skulason · joen Waagstein

jon Stefanson · Zacharias Heinesen

Steffan danielsen m. fl.

Til den kommende moderne

auktion søges gode værker af:

olafur Eliasson · Tal R · john Kørner

Anette Haarboe Flensburg · martin Bigum

Kaspar Bonnén · Eske Kath · Kvium

Per Kirkeby · Kathrine Ærtebjerg m. fl.

Per Kirkeby

Thorarinn Thorlakson

deadline for indlevering 30. august · Eftersyn 5. - 9. oktober · Auktion 9. - 13. oktober


øger

mønter

vin

Sælg på auktion...

Bøger, mønter, vin og våben søges til salg på vores specialauktioner,

som afholdes året rundt.

Med 40 års erfaring, branchens største fagkundskab og et

stort internationalt kundegrundlag sikrer Bruun Rasmussen

markedets højeste hammerslag.

Få en uforpligtende vurdering på telefon 3343 6911 eller

via www.bruun-rasmussen.dk under ”vurdering”.

våben


OMREgNINgSTABEL

ExCHANgE TABLE

dkk euro dkk euro dkk euro dkk euro

1.000 135

2.000 275

3.000 400

4.000 550

5.000 675

6.000 800

7.000 950

8.000 1.100

9.000 1.200

10.000 1.350

11.000 1.500

12.000 1.600

13.000 1.750

14.000 1.900

15.000 2.000

16.000 2.150

17.000 2.300

18.000 2.400

19.000 2.500

20.000 2.700

22.000 3.000

25.000 3.400

27.000 3.600

30.000 4.000

32.000 4.300

35.000 4.700

37.000 5.000

40.000 5.400

42.000 5.600

45.000 6.000

47.000 6.300

50.000 6.700

52.000 6.800

55.000 7.400

57.000 7.700

60.000 8.000

62.000 8.300

65.000 8.700

67.000 9.000

70.000 9.400

75.000 10.000

80.000 10.500

85.000 11.500

90.000 12.000

95.000 13.000

100.000 13.500

105.000 14.000

110.000 15.000

115.000 15.500

120.000 16.000

125.000 17.000

130.000 17.500

135.000 18.000

140.000 19.000

145.000 19.500

150.000 20.000

155.000 21.000

160.000 21.500

Ved omregning fra dkk til euro er anvendt nationalbankens

officielle valutakurs på tidspunktet for ud-

arbejdelse af kataloget.

Beløbet i euro er afrundet til et tal, der efter Bruun

Rasmussens skøn fremtræder på en præsentabel

måde i forhold til beløbet i dkk.

der bydes altid i dkk. Bruun Rasmussen gør

opmærksom på at valutakursen ved betaling med

euro kan være forskellig fra den ovennævnte.

165.000 22.000

170.000 23.000

175.000 23.500

180.000 24.000

185.000 25.000

190.000 26.000

195.000 26.500

200.000 27.000

225.000 30.000

250.000 34.000

275.000 37.000

300.000 40.000

325.000 44.000

350.000 47.000

375.000 50.000

400.000 54.000

425.000 57.000

450.000 60.000

475.000 64.000

500.000 67.000

525.000 70.000

550.000 74.000

575.000 77.000

600.000 80.000

625.000 84.000

650.000 87.000

675.000 90.000

700.000 94.000

725.000 97.000

750.000 100.000

775.000 104.000

800.000 107.000

825.000 110.000

850.000 114.000

875.000 117.000

900.000 120.000

925.000 124.000

950.000 128.000

975.000 130.000

1.000.000 135.000

1.100.000 150.000

1.200.000 160.000

1.300.000 175.000

1.400.000 190.000

1.500.000 200.000

1.600.000 215.000

1.700.000 230.000

1.800.000 240.000

1.900.000 255.000

2.000.000 270.000

2.100.000 280.000

2.200.000 300.000

2.300.000 310.000

2.400.000 325.000

2.500.000 335.000

3.000.000 400.000

3.500.000 470.000

4.000.000 540.000

For the conversion from dKK into Euro, Bruun Rasmussen

has used the official rate of exchange from

danmarks Nationalbank (the danish National Bank)

at the time of preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment,

roughly adjusted to presentable figures.

The bidding always takes place in dKK. Please note

that the rate of exchange, when paying in Euro, may

deviate from the above-mentioned rate.

266 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


information

AFHENTNINg

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757

Afhentning af effekter købt på

traditionel auktion SKAL SKE senest

2 uger efter sidste auktionsdag (eller

efter aftale). Uafhentede effekter vil

herefter uden yderligere varsel blive

sendt til opbevaring for købers regning

og risiko.

SALgSRESULTATER

Hammerslags-priser fra de seneste auktioner

kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

Hammerslags-priser kan også fås ved at

ringe til vores automatiske telefonsvarer

på telefon: 33 43 69 08.

FOTO

Foto af alle effekter kan ses på vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk

EURO

der bydes og faktureres i danske

kroner. Vurderinger i euro kan ses på

www.bruun-rasmussen.dk

BEVARINgSTILSTANd

Bruun Rasmussen henleder opmærksomheden

på, at katalognumrene som

udgangspunkt ikke er forsynet med oplysninger

om tilstand (jvf. købskonditionernes

§ 9). Vi henviser imidlertid til vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk,

hvor der under det enkelte katalognummer

ofte er oplysninger om bevaringstilstand,

reparationer o. lign. Er disse

oplysninger ikke tilstrækkelige kan én

af afdelingens sagkyndige kontaktes for

yderligere informationer.

dISPATCH

Collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later

than 2 weeks after the last auctionday.

Uncollected items will without further

notice be sent into storage at the

expence and risk of the buyer.

SALES RESULTS

Sales results from the latest auctions are

available at our website:

www.bruun-rasmussen.dk

Sales results are also available at our

answering machine.

Please call: +45 33 43 69 08.

PHOTOS

Photos of all items are available at our

website:www.bruun-rasmussen.dk

EURO

Bids and invoicing are made in dKK.

Estimates in Euro can be seen at

www.bruun-rasmussen.com

CONdITION

Bruun Rasmussen draws attention to

the fact that, as a rule, no information

is provided regarding the condition of

the lots (cf. conditions of purchase § 9).

However, we refer to our website:

www.bruun-rasmussen.dk where information

regarding condition, repairs, etc.

can usually be found for the individual

lot. Should this information be insufficient,

further details can be obtained

by contacting one of the experts of the

department.

267


KATALOgISERINgSPRINCIPPER

ExPLANATION OF CATALOgUINg PRINCIPLES

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt

arbejde af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen

indestår i henhold til købskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som

vejledning for køber, men kan ikke gøres til genstand

for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket

er sandsynligvis fra kunstnerens tid og muligvis

udført af denne.

Jens Juel's atelier/skole/værksted: I henhold til vor

opfattelse: Udført under kunstnerens indflydelse og

antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være

udført af kunstneren eller en senere kopi efter

kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere

gentagelse eller i stil med kunstneren.

?: yderligere forbehold for den i kataloget angivne

beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af

kunstneren.

Betegnet: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur

er gengivet, men ikke nødvendigvis udført af

kunstneren.

Hvis ingen signatur nævnes i kataloget, drejer det sig

om et antagelig usigneret arbejde.

Hvis ingen aldersangivelse nævnes i kataloget, drejer

det sig om et antageligt nyere eller helt moderne

arbejde.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse

og tjener som vejledning for køber. det er ikke

nogen garanti. Køber skal selv overbevise sig om de

forskellige katalognumres autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

Cd = Copy-dan

L = Længde

B = Bredde

H = Højde

d = dybde

268

diam. = diameter

sst. = Samme sted

U.r. = Uden ramme

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

Explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist

the genuiness and authenticity of which is guaranteed

by Bruun Rasmussen according to the Conditions of

Purchase § 9.

Below cataloguing reservations are made according to

the best of Bruun Rasmussen's knowledge. They are

for guidance only and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion,

probably a work of the period of the artist, and

possibly made by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school)/værksted

(workshop): In our opinion, a work made under the

influence of the artist, and probably of his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the

artist, or a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style

of)/ Jens Juel efterfølger (follower of): In our opinion,

a later copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: The catalogue description is subject to further

reservations.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the

artist.

Betegnet (bears the signature): In our opinion, the

inscription may be by a hand other than that of the

artist.

If no signature is mentioned in the catalogue the work

is apparently unsigned.

If no date is mentioned in the catalogue the work is

apparently from the last century or of comparratively

resent date.

No compensation is given should the frame be

damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun

Rasmussen and is to be considered only as guidance

to the buyer and not as a statement of fact. The buyer

is to satisfy himself of the authenticity and the condition

of the works of art.

Abb.:

* = Full VAT

Cd = droit de Suite

L = Length

B = Width

H = Height

d = depth

diam. = diameter

sst. = Same place

U.r. = Unframed

kt. = gold karat

ct. = Precious stone

carat

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


MOMS Og KUNSTNERAFgIFT

VAT ANd COPy-dAN INFORMATION

STANdARd AUKTIONSOMKOSTNINgER

25% - BRUgT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger,

der skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens

fulde pris. I auktionsomkostninger er indregnet ikke

fradragsberettiget moms.

FULdMOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 20% i auktionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

REdUCEREdE

AUKTIONSOMKOSTNINgER 20%

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele

beløbet (fuldmoms). Momsbeløbet kan køber modregne,

og betaler derved 20% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved

at anvende deres EU-momsnr., undgå den danske

moms og derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

opfylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).

KUNSTNERAFgIFT TIL COPy-dAN Cd

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20%

excl. afgift på værker af alle nyere danske og de fleste

udenlandske kunstnere. disse værker er mærket Cd for

Copy-dan ud for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

BANKFORBINdELSE

BUyER’S STANdARd PREMIUM

25% AUCTIONEERS’ MARgIN SCHEME

As of 1 January 1995 new EC regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works

of art, collector’s items and antiques; these items may

now be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus

henceforth include non-refundable VAT.

FULL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are

marked with an asterix *. The buyer pays the auction

premium of 20% plus 25% VAT on the hammer price

as well as the buyer’s premium.

BUyER’S REdUCEd PREMIUM 20%

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. danish VAT registered buyers may choose to pay the

20% buyer’s premium +25% VAT on the total amount

(Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 20% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may avoid

danish VAT by using their VAT registration number

and thereby pay a buyer’s premium of 20% only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

danish customs authorities’ requirements regarding the

export of goods pay the buyer’s premium of 20% only

(see Conditions of Purchase §3, Exemption from VAT).

ARTISTS’ ROyALTIES PAyABLE

TO COPy - dAN Cd

Pursuant to current danish legislation on Copyright

an artists’ royalty of 5% of the total price exclusive

of VAT (i.e. hammer price plus buyer’s premium

20%) shall be collected on works of modern art by

all danish and most foreign artists. These works are

marked Cd for Copy-dan next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of Purchase.

danske Bank · Account 30014310970638 · IBAN dK4130004310970638 · Swift-BIC dABAdKKK · giro 9641 2055392 · CVR-nr. dK25472020

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 269


KøBSKONdITIONER

§ 1. BUdgIVNINg

Køber er den byder, der får hammerslag. den, der byder for andre,

hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de ønsker

at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller byde direkte

pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed samt

til enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen er altid berettiget

til at nægte at acceptere et bud, hvis på forlangende ikke

tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende à conto betaling

har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne service.

Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og træffer

ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BETALINg

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres købesummen

som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i auktionsomkostninger

inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms, så

udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på 25% af

hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre der

sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med stjerne *.

danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres SE-/

CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer, hvor

varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for afgiftsfritagelse

jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private købere,

som ligestilles med danske købere jvf. gældende dansk lovgivning

om handel med brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og

antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. der kan betales

kontant eller med dankort, banknoteret check, rejsechecks, Visa-,

Master-, diners Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske

checks kan kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted senest 8

dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun Rasmussen

har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte på ny auktion

hos Bruun Rasmussen eller underhånden og afkræve køber

ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud tilfalder den,

der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter

hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at

berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til salg,

er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne effekter

på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet af en af

den misligholdende køber fastsat mindstepris. den misligholdende

køber er ikke berettiget til at kræve udlevering af effekter

indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun Rasmussen

270

ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter må anses at

overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over

for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden på den

pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget til at

kræve et depositum som betingelse for accept af fremtidige bud.

§ 3. AFgIFTSFRITAgELSE

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KøBERE MEd BOPæL I ET ANdET EU-LANd:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages for at

betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres over

for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret på fakturaen.

B. KøBERE MEd BOPæL UdEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt speditør, fritages for afgift.

2 Udførsel som rejsegods:

der kan ske fritagelse for dansk afgift, når køberen selv medtager

det købte under forudsætning af, at følgende betingelser

er opfyldt: Fakturaen skal være betalt, og den danske afgift

på 25% af fakturabeløbet skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms refunderet,

så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det endelige

lands toldmyndighed eller anden på omsætnings afgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis købet overstiger dKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været forevist

til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse fra EU.

Eksportørblanketten returneres til Bruun Rasmussen efter

at være forsynet med et toldvæsens attest for udførslen, hvis

købet overstiger dKK 300. dette gælder også for Færøerne og

grønland.

§ 4. AFgIFTSBETALINg

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre

brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. dette skal meddeles os

inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger.

dette skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

§ 5. UdLEVERINg

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres til

køberen. det købte henligger fra hammerslaget for købers regning

og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter hammerslaget,

vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte varer,

der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt for

købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 6. FORSENdELSE

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko. Bruun Ras-

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


mussen kan således ikke drages til ansvar for skader forvoldt på

købte varer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser.

§ 7. KUNSTNERAFgIFT TIL COPy-dAN Cd

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkræves

følgeretsvederlag på værker af alle nyere danske og visse udenlandske

kunstnere. Følgeretsvederlaget opkræves hos køber af

Bruun Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation Copydan,

for de kunstværker, der er omfattet af loven. disse værker er

mærket Cd for Copy-dan ud for katalognummeret.

Følgeretsvederlaget beregnes som følger for det enkelte kunstværk:

• 5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 1.863 og dKK 310.567 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 3% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 310.567 og dKK 1.242.267 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 1% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 1.242.267 og dKK 2.173.967 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 0,5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 2.173.967 og dKK 3.105.667 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 0,25% af den del af hammerslagsprisen, der ligger over dKK

3.105.667 med tillæg af auktionsomkostninger på 20% ekskl.

afgift

Copy-dan afgiften kan ikke overstige dKK 93.170 for det enkelte

kunstværk.

§ 8. EKSPORTTILLAdELSE

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse, hvor

dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring af kulturværdier

i danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette blive meddelt

den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget

på købers vegne, nu hvor prisen kendes. gives eksporttilladelse

ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til at overtage det købte til

den opnåede pris, hvilket betyder at købet bliver hævet for køber.

§ 9. KATALOgISERINg

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte ændringer

og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og under

anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

de solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker, at

de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser,

der ikke nødvendigvis angives i kataloget. Afbildninger i

kataloget er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering

af effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn på

de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de ønskede

effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den samlede

erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne højeste vurderingspris

tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive

refunderet køber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering fremsættes

skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter købsdagen,

og af at det købte inden samme frist returneres til Bruun

Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som det købte

var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling af

renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve anden

udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at få

fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter katalogets

udgivelsestidspunkt eller som ville have været uforholdsmæssigt

omkostningskrævende eller uigennemførlige uden beskadigelse

af den pågældende effekt.

KOMMISSIONER

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun Rasmussen, Auktionsholder

Jørgen Byriel, Auktionsleder

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for bydere,

der ikke kan være til stede ved auktionen. det er en forudsætning,

at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde 24 timer før auktionens

start, så om nødvendigt bydernes kreditværdighed kan

undersøges. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne service.

KONdITIONSRAPPORTER

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed for

ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. det understreges,

at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for reklamationer;

her henvises til katalogteksten.

FRITAgELSE FOR dANSK FULdMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne *.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private, skal der

ikke betales dansk moms, men moms i henhold til de regler der

gælder, hvor den udenlandske virksomhed er momsregistreret.

det tilrådes at søge oplysning hos de lokale myndigheder.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 271


CONdITIONS OF PURCHASE

§ 1. BIddINg

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable in

surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to make

bids in person at the place of auction or commission bids by letter

or fax or direct telephone bids, should be able to document

their ability to pay and be able to provide proof of identity at

any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to accept a bid

if, when requested, adequate security or adequate payment on

account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of auction

or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen. Bruun

Rasmussen is not to be held responsible for any errors that may

occur using this service. The auctioneer shall have absolute discretion

as to the increment of the bids. The auctioneer will also

make decisions in all cases of doubt regarding the bidding.

§ 2. PAyMENT

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including VAT, for lots sold subject to the special VAT

scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and Antiques,

and second-hand goods by Public Auction (hereinafter called

Special VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that the

purchase price is the hammer price plus an additional 20% in

buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full VAT are

indicated as such in the catalogue with an asterix *.

danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR-number (VAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply (cf.

Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers from

the EU who are considered as danish buyers (cf. current danish

legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of Art,

Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash, by dankort,

banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-, Master-, diners Clubor

Eurocard. Personal foreign cheques may only be used for payment

by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight days

after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, Bruun

Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell the

goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to demand

reimbursement of any related losses from the defaulting buyer.

Any further profit on the sale shall be payable to the person who

had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled to

set off its receivables against its payables to the defaulting buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun Rasmussen

auction without being bound by the reserve stipulated by

the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be entitled

to demand the surrender of goods deposited for sale as long as

the debt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged,

272

regardless of whether the value of such goods may be deemed to

exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting any

future bids from such a purchaser.

§ 3. ExEMPTION FROM VAT

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to danish taxes and duties:

A. BUyERS RESIdINg IN ANOTHER EU MEMBER STATE:

Buyers are exempt from paying danish VAT as long as they

have provided Bruun Rasmussen with documentation of their

VAT registration. The VAT number will then be quoted on

Bruun Rasmussen’s invoice.

B. BUyERS RESIdINg OUTSIdE THE EU:

1 dispatch through forwarding agent:

Lots exported through a forwarding agent approved by Bruun

Rasmussen are exempt from VAT.

2 Export as personal luggage:

goods may be exempt from danish VAT when the buyer personally

takes the goods out of the country as luggage, provided

the following conditions have been met: The invoice must

have been paid and the danish duty of 25% of the invoice

amount must have been deposited with Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the danish VAT as

soon as the invoice of sale has been returned to Bruun Rasmussen

endorsed by the customs authorities of the country in question

or by any other authority with jurisdiction over matters of

purchase tax with respect to official imports of goods into the

country in question if the purchase price exceeds dKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure of the

buyer from the EU. The exporter’s form should be returned

to Bruun Rasmussen after being endorsed with the customs

authorities’ export certificate if the purchase price exceeds

dKK 300. This also applies to the Faroe Islands and greenland.

§ 4. PAyMENT OF TAxES ANd dUTIES

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states who

do not wish to make use of Article 3 may instead choose to

purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in the

same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must be

notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in denmark may choose to purchase

subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

§ 5. COLLECTION OF PURCHASES

The purchase price must be paid in full before the purchased lot

can be passed over to the buyer. From the time of the lot being

knocked down to the buyer, until its collection, the purchased lot

will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been collected

within 14 days after the time of the lot being knocked down.

goods which have been paid for but not collected within 1 year

will be resold at auction or privately at the buyer's expense.

§ 6. dISPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held

liable neither for any damage caused to purchased goods during

dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. dROIT dE SUITE

Pursuant to current danish legislation on Copyright, an artistic

royalty shall be collected on works of modern art by all danish

and some foreign artists. Bruun Rasmussen will from the buyer

collect the royalties required on behalf of the artists’ organisation

Copy-dan for any work of art subject to this law. These works

are identified in the catalogue by Cd for Copy-dan, marked

beside each relevant lot number.

The artistic royalty will be calculated as follows for each work of art:

• 5% of the part of the hammerprice ranging from dKK 1.863

to dKK 310.567 plus the buyer’s premium (20% excl. VAT)

• 3% of the part of the hammerprice ranging from

dKK 310.567 to dKK 1.242.267 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 1% of the part of the hammerprice ranging from

dKK 1.242.267 to dKK 2.173.967 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 0,5% of the part of the hammerprice ranging from

dKK 2.173.967 to dKK 3.105.667 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 0,25% of the part of the hammerprice lying above

dKK 3.105.667 plus the buyer’s premium (20% excl. VAT)

The artistic royalty cannot exceed dKK 93.170 for each work of art.

§ 8. ExPORT LICENCE

Applications for an export licence must be made to the danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current danish legislation on the protection and preservation of

cultural assets in denmark. Where such a licence has not been

obtained, the foreign buyer will be informed thereof immediately

after the lot has been knocked down to the buyer. Another application

will subsequently be sent to the danish Cultural Assets

Committee by Bruun Rasmussen on behalf of the buyer, now that

the price is known. Should an export licence not be granted, the

danish Cultural Assets Committee would be obliged to acquire

the purchased lot at the purchase price, and the buyer would

thus not be bound to the purchase.

§ 9. CATALOgUINg

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequently

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge and

on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which makes

it possible that they may contain defects, deficiencies, or may have

been subject to restoration or damage not necessarily stated in the

catalogue. Catalogue pictures are for identification only and cannot

be used for an evaluation of the condition of the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he intends to

bid by personal inspection at the preview held prior to the auction.

The catalogue description is an indication of the prevailing

oppinion of scholars and expert at the time of the printing of the

catalogue. If any doubts should arise after the purchase regarding

the genuineness of the purchased lot or its conformance with

the catalogue description, Bruun Rasmussen should immediately

be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to

a considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the buyer shall

be entitled to cancel the purchase, after which the buyer shall be

reimbursed for the total purchase price paid, up till a maximum

amount of the highest estimated price stated in the catalogue

plus buyer's premium and VAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on a

percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be subject

to the presentation of a claim for cancellation in writing to

Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to the

purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the same

condition in any and all respects which the purchased lot was in

at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in pursuance

of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then generally

accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the publication of the catalogue was the implementation

of scientific processes, the validity of which was

only acknowledged after the time of publication of the catalogue,

or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to carry

out without damaging the lot in question.

COMMISSION

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun Rasmussen, auctioneer

Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. It is a prerequisite

that Bruun Rasmussen receives the commission 24

hours before the start of the auction for the bidders’ credit to be

checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held responsible

for any errors that may occur using this service.

CONdITION REPORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis for

complaints; complaints can only be based on the catalogue text.

ExEMPTION FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterix *.

No danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers. The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information please consult

your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 273


RINg dIREKTE

CALL dIRECTLy BREdgAdE

AdMINISTRATION

Claus Poulsen 3343 6917

c.poulsen@bruun-rasmussen.dk

KUNdESERVICE

Suzanne Huwendick 3343 6901

s.huwendick@bruun-rasmussen.dk

Annette Langbak 3343 6902

a.langbak@bruun-rasmussen.dk

Heidi Beck Andersen 3343 6904

h.b.andersen@bruun-rasmussen.dk

KOMMISSIONER

Og BESTILLINg AF KATALOgER

Vibeke Nielsen 3343 6912

v.nielsen@bruun-rasmussen.dk

LAgER Og TRANSPORT

Frank Høgh 3634 1381

f.hoegh@bruun-rasmussen.dk

AUKTIONSRÅdgIVNINg

Franziska Kampmann 3343 6905

f.kampmann@bruun-rasmussen.dk

VURdERINg Og INFORMATION

BøgER Og MANUSKRIPTER

Sebastian Hauge Lerche 3343 6939

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

gLAS, PORCELæN, FAJANCE

Og ORIENTALSK KUNSTINdUSTRI

Charlotte Hviid 3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

INdBOVURdERINgER

Hans Ruben 3343 6974

h.ruben@bruun-rasmussen.dk

Kasper Nielsen 3343 6988

k.nielsen@bruun-rasmussen.dk

Per Flemming Kofoed 3343 6993

p.kofoed@bruun-rasmussen.dk

MøBLER, BRONZER Og URE

Thomas Lembourn 3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

274

MøNTER

Michael Fornitz 3343 6833

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

Henrik Jensen 3343 6836

h.jensen@bruun-rasmussen.dk

SMyKKER

Kirstine Lind 3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

SøLV

Sabrina Ulrich Vinther 2540 5941

s.vinther@bruun-rasmussen.dk

TæPPER

Henrik Schleppegrell 3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

VIN

Henrik Christensen 3343 6948

h.christensen@bruun-rasmussen.dk

Morten Stenør Larsen 3343 6841

m.s.larsen@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN

david Utzon-Frank 3343 6996

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

Henrik Vensild 3343 6834

h.vensild@bruun-rasmussen.dk

æLdRE MALERIER, TEgNINgER Og gRAFIK

Birte Stokholm 3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

MOdERNE KUNST Og dESIgN

Peter Christmas-Møller 3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben 3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Anneline Schjødt Pedersen 3343 6953

a.s.pedersen@bruun-rasmussen.dk

Peter Kjelgaard Jensen 3343 6950

p.kjelgaard@bruun-rasmussen.dk

Malene dybbøl 3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

Lise Bertram Miller 3343 6955

l.miller@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


AdRESSER

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

BREdgAdE - KøBENHAVN

BREdgAdE 33

dK-1260 KøBENHAVN K

Tel +45 33 43 69 11

Fax +45 33 43 69 66

E-mail: bredgade@bruun-rasmussen.dk

HAVNEN - KøBENHAVN

AMERIKA PLAdS 11

dK-2100 KøBENHAVN ø

Tel +45 70 27 60 80

Fax +45 70 27 60 90

E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

PEdERSHOLM - VEJLE

PEdERSHOLMS ALLé 42

dK-7100 VEJLE

Tel +45 79 43 69 11

Fax +45 79 43 69 10

E-mail: vejle@bruun-rasmussen.dk

AARHUS - INdLEVERINgSKONTOR

FREdERIKS ALLé 116

dK-8000 AARHUS C

Tel +45 70 20 69 11

Fax +45 70 20 69 12

E-mail: aarhus@bruun-rasmussen.dk

SydSVERIgE - ANdERS ANTIK

RINgVÅgEN 48

26141 LANdSKRONA

Tel 0418 599 90

Fax 0418 299 90

info@andersantik.se · www.andersantik.se

REPRæSENTANT I MALMø

Pia Staël von Holstein

Tel 0702 738 975

E-mail: pia@andersantik.se

BRUUN RASMUSSEN ESTATES

BREdgAdE 33

dK-1260 KøBENHAVN K

Tel +45 70 11 71 72

Fax +45 70 11 71 77

E-mail: estates@bruun-rasmussen.dk

FJERNLAgER - KøBENHAVN

SøVANgSVEJ 1-5

dK-2650 HVIdOVRE

Tel +45 36 34 13 81

Fax +45 36 34 13 32

ONLINE-AUKTIONER

WWW.BRUUN-RASMUSSEN.dK

Teknisk support tel 70 23 69 11

E-mail: support@bruun-rasmussen.dk

REPRéSENTANTE EN FRANCE

ANNE KRISTINE RATHNOV

Tel + 33 6 14 08 19 80

E-mail: france@bruun-rasmussen.dk

AMERICAN REPRESENTATIVE

ALExA BRUUN RASMUSSEN · SAN FRANCISCO

Tel +1 415 640 8007

E-mail: usa@bruun-rasmussen.dk

BENEdICTE HALLOWELL · BOSTON

Tel and Fax +1 617 566 7333

E-mail: benedicteh@aol.com

REPRESENTANTE EN ESPAñA

KARIN K.J.V. FRIJS . Casa Jackie . Balcon del golf

Rio Real . Los Monteros . 29 600 Marbella . España

Tel +34 952 82 48 98

Mobil tel +34 630 29 21 02

Fax +34 952 77 74 64

E-mail: k.frijs@terra.dk

RAPRESENTANTE IN ITALIA

JEANETTE IdA MøLLER · MILANO

Tel +39 3400539219

Mobil tel +39 029440026

E-mail: jeanettaida@hotmail.com

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 275


KOMMISSIONSBUd

COMMISSION BIdS

det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis de ikke selv kan

være til stede på auktionsdagen. denne service er gratis.

Når de afgiver en kommission, beder de vores kundeservice

på deres vegne byde op til et af dem bestemt beløb i hammerslag.

der kan opstå den situation, at en anden køber allerede har

budt det beløb, som de ønsker at afgive. Er de da villig til at

gå et bud højere eller er de indforstået med at nummeret

sælges til anden side?

ønsker de ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er de i tvivl om hvor højt de vil byde, kan de hæve budet

med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen, så

der er også mulighed for at købe til under den angivne vurdering.

Vor kundeservice køber altid så billigt som muligt til

dem, som havde de selv været tilstede på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde senest

24 timer før auktionens start.

SÅdAN BydER dE:

Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUd med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet de ønsker at byde.

Er dette deres absolutte maximum bedes de anføre “Max” i

kolonnen.

de kan også forhøje deres bud med henholdsvis ca. 15%

eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

de bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre dem,

at Bruun Rasmussen modtager den senest 24 timer før auktionens

start.

Hvis deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun Rasmussen

undlade at byde for dem, ligesom Bruun Rasmussen

ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

Efter auktionen vil de kunne få oplysninger om priser på vor

automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning” på telefon

33 43 69 08.

INTERNET:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden www.bruunrasmussen.dk

direkte fra siden med den effekt, de ønsker at

byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før auktionens

start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under “deres bud”, når

de er logget ind. Kontakt teknisk support på 7023 6911 for

spørgsmål om registrering og budgivning via internettet.

For yderligere information,

se “Købskonditioner”, §1.

276

It is possible to leave commission bids if you can not be present

at the auction yourself. This service is free of charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on your

behalf.

The situation can occur that another buyer has already bid

the same as you were prepared to. Are you then willing to

bid further? If not the lot will be sold to another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max”, for

maximum, next to the amount. you can also allow us to raise

your bid by approx. 15% or approx. 25%.

The hammer price may be higher or lower than the estimated

price, so it is possible to buy below the estimate. Bruun

Rasmussen will always buy at the lowest price possible, as if

you yourself had been present at the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than 24 hours

prior to the start of the auction.

HOW TO MAKE A COMMISSION BId:

Complete the COMMISSION FORM with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maximum, please write

“Max” in the appropriate column.

you can also allow us to bid by up to approx. 15% or approx.

25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmussen

receives it 24 hours prior to the start of the auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not be held

responsible for error in bidding or failure to execute bids.

After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerpriceinformation”

is available for sale results at +45 33 43 69 08.

INTERNET:

Commision bids can be submitted via the website

www.bruun-rasmussen.dk directly from the page with the

item you want to submit a bid for.

deadline for submissions of bids via the website is 3 hours

prior to the start og the auction.

Submitted bids are shown under “your bids” when you are

logged in. Please contact technical support on +45 7023 6911

for questions about the registration and submission of bids

on the website

For additional information, please consult "Conditions of

Purchase" §1.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757KOMMISSIONSBUd

COMMISSION BIdS BREdgAdE

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn Name: * ......................................................................................................................................................................

Adresse Address: * ...............................................................................................................................................................

Postnr./by City: * ................................................................................................................................................................

Land Country: * ................................................................. Fax: ....................................................................................

Tel: * ....................................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................. CVR-nr. VAT No: ...............................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. Acct. No.: ..........................................................

Adresse Address: ..................................................................................................................................................................

Postnr./By City: .................................................................. Land Country: ...................................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson Contact: ....................................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up to the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur: * .......................................................................... B.R. kunde-nr. Client No.: .................................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via e-mail dagligt efter auktion

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ............................................................

AUKTION NR. AuCTIoN No: 757

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S

Max +15% +25%

Bredgade 33 · dK-1260 København K · Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966 · bredgade@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 277


KOMMISSIONSBUd

COMMISSION BIdS BREdgAdE

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR. AuCTIoN No: 757

278

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


KOMMENdE AUKTIONER

COMINg AUCTIONS

INTERNATIONALE Eftersyn 30. aug. - 4. sep.

MALERIER Og ANTIKVITETER 760 Auktion 5. - 13. september

MOdERNE Eftersyn 4. - 9. oktober

KUNST Og dESIgN 761 Auktion 9. - 13. oktober

HAVNEN AFHOLdER UdELUKKENdE ONLINE AUKTIONER.

disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen,

Amerika Plads 11, København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

KUNST Og dESIgN 107 Eftersyn 10. - 14. august

Auktion 15. - 17. august

VEJLE AFHOLdER OgSÅ ONLINE AUKTIONER.

disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen,

Amerika Plads 11, København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

RET TIL æNdRINgER FORBEHOLdES © 2006 BRUUN RASMUSSEN KATALOgPRIS KR. 200

FOTO: BENT LANgE & HENRIK WICHMANN

gRAFIK & dTP: LENE KLIBO, BETTINA LøgSTRUP & JORgE FIgUEIREdO TRyK: FROM & CO.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 279

More magazines by this user
Similar magazines