Vi søger islandske og færøske kunstnere bl.a - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

Vi søger islandske og færøske kunstnere bl.a - Bruun Rasmussen

1145


international

følgende dage sælges

tirsdag 30. maj kl. 12 våben - separat katalog

onsdag 31. maj kl. 13 sølv

bemærk tidspunkterne

kl. 16 mønter - separat katalog 758

kl. 14 porcelæn, fajance og glas

kl. 17 vin - separat katalog 759

torsdag 1. juni kl. 13 smykker og armbåndsure

mandag 5. juni 2. pinsedag – lukket

tirsdag 6. juni kl. 13 møbler

onsdag 7. juni kl. 13 møbler og ure

onsdag 7. juni kl. 17 udsøgte malerier ...................... 1100 - 1216

torsdag 8. juni kl. 13 malerier ................................... 1217 - 1415

fredag 9. juni kl. 13 malerier, tegninger og grafik ..... 1416 - 1598

mandag 12. juni kl. 13 orientalsk kunstindustri

kl. 14 tæpper

der bydes og faktureres i danske kroner

vurderingerne i euro kan ses på www.bruun-rasmussen.dk

se omregningstabel side 266

afbildet på katalogets omslag: katalognr. 1202

købskonditioner findes bagest i kataloget


malerier

tegninger & grafik

hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter

InternatIonal auktIon 757

tirsdag den 30. maj til mandag den 12. juni 2006

eftersyn

onsdag 24. maj kl. 15 - 18

torsdag 25. maj kl. 10 - 17

fredag 26. maj kl. 10 - 17

lørdag 27. maj kl. 11 - 16

søndag 28. maj kl. 11 - 16

mandag 29. maj kl. 10 - 17

Bruun rasmussen kunstauktIoner

Bredgade 33 · dk-1260 københavn k

tel +45 3343 6911 · fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


international

days of sale

tuesday 30 may 12 am weapons - separate catalogue

wednesday 31 may 1 pm silver

4 pm coins - separate catalogue 758

2 pm ceramics and glass

5 pm wine - separate catalogue 759

thursday 1 june 1 pm jewellery and watches

monday 5 june closed – bank holiday

tuesday 6 june 1 pm furniture

wednesday 7 june 1 pm furniture and clocks

wednesday 7 june 5 pm selected paintings .................. 1100 - 1216

thursday 8 june 1 pm paintings ............................... 1217 - 1415

friday 9 june 1 pm paintings, drawings and prints 1416 - 1598

monday 12 june 1 pm oriental works of art

bids and invoicing are made in dkk

2 pm oriental carpets and rugs

estimates in euro can be seen at www.bruun-rasmussen.dk

see exchange table page 266

reproduced on the cover of this catalogue: lot 1202

VAT regulations and conditions of sale are available at the back of the catalogue


paintings

drawings & prints

InternatIonal auctIon 757

tuesday 30 may to monday 12 june 2006

prevIew

wednesday 24 may 3 pm - 6 pm

thursday 25 may 10 pm - 5 pm

friday 26 may 10 am - 5 pm

saturday 27 may 11 am - 4 pm

sunday 28 may 11 am - 4 pm

monday 29 may 10 am - 5 pm

Bruun rasmussen kunstauktIoner

Bredgade 33 · dk-1260 copenhagen k

tel +45 3343 6911 · fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


malerier

tegninger og grafik

torsdag den 8. junI kl. 13

katalognr. 1217 - 1415

fredag den 9. junI kl. 13

katalognr. 1416 - 1598


1416

Viggo Pedersen

f. København 1854, d. Roskilde 1926

Legende børn i solnedgangen

på Tisvildeleje strand. Sign. på

bagsiden Viggo Pedersen.

29 x 73.

Afbildet 15.000

1417 CD

Otto Olsen

f. København 1905, d. sst. 1966

Parti fra Holmens Kanal. Sign.

Otto Olsen. 66 x 89.

Afbildet 8.000-10.000

1418

Rudolf Weber

f. Wien 1872, d. Krems 1949

Parti fra Canal Grande i Venedig.

Sign. R. Weber. 70 x 90.

Afbildet 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1416

1417

1418

189


1419

Christian Eckardt

f. København 1832, d. sst. 1914

"Fra en Gaard i Kalundborg". Mor

og barn ved en vandpost. Sign. C.

Eckardt 1906.

46 x 62.

Afbildet 18.000

1419

1420 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Efterår". 90 x 116.

Fotografisamlingen på Charlottenborg har en

gengivelse, hvor maleriet dateres til 1908.

Proveniens: Kamma Jessen f. Brendekilde.

Afbildet 25.000

1420

190 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1421 CD

H. A. Brendekilde

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

En gammel kone betragter landsbyens

legende børn.

Sign. H. A. B.

68 x 92.

Afbildet 50.000-75.000

1421

1422

1422 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Ska' vi lege". En lille dreng, en betuttet

pige og hendes bedstemor foran

et hus. Sign. H. A. Brendekilde 1896.

40 x 55.

Afbildet 40.000-50.000

191


1423

1424

1425

1423

Vilhelm Petersen

f. København 1812, d. sst. 1880

Huse og personer ved en sø.

Sign. V. P. 47. 28 x 41.

Afbildet 12.000-15.000

1424

Andreas Juuel

f. København 1816, d. Frederiksberg 1888

"Parti i Vedbæk" med folkeliv

ved kysten. Sign. A. Juuel.

28 x 40.

Hjørnebobinetramme.

Afbildet 8.000-12.000

1425

Dansk maler, 19. årh.

Lille pige siddende i vejkanten.

I baggrunden køer

samt en større herregård.

52 x 74.

Afbildet 8.000-10.000

1426

Vilhelm Petersen

f. København 1812, d. sst. 1880

Kysten ved Espergærde.

Sign. V. P. 25 x 36.

Afbildet 40.000

1427

Dansk maler, 19. årh.

Parti fra Raadvaddam.

58 x 81.

Afbildet 20.000

192 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1426

1427

193


1428

1429

1428

Edvard Petersen

f. København 1841, d. sst. 1911

En malkescene i landsbyen

ved solnedgang. 1888.

Sign. E. P. 79 x 64.

Afbildet 30.000

1429

Adolf Mackeprang

f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

En vogterdreng med en flok

køer i et skovbryn. Sign. monogram.

46 x 66.

Afbildet 12.000-15.000

1430 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Grisen fodres". Sign. H. A.

Brendekilde.

48 x 65.

Afbildet 60.000

1431

Simon Simonsen

f. München 1841, d. København 1928

"Strand ved Køisehusene,

Nord Stevns". Jæger med et

par danske hønsehunde.

Sign. Simon Simonsen 1890.

68 x 100.

Udstillet: Charlottenborg

1891 nr. 445.

Afbildet 30.000

194 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1430

1431

195


1432 CD

H. A. Brendekilde

1432

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Sønnens hjemkomst. Forstudie. 1910.

Sign. H. A. B. 92 x 58. Afbildet 30.000

1433 CD

Louis Moe, f. Arendal 1857, d. København 1945

Modelstudie af en ung liggende pige. Antagelig

et forstudie til maleriet "Idyl ved

havet" med Neptun, der betrager en havfrue

og et barn, der ligger på stranden.

Sign. Louis Moe 16.11.22. 33 x 40.

Afbildet 10.000-15.000

196 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1433


1434

Magg, norsk maler, 19. årh.

Et par bjerglandskaber. Det ene med

mor og barn på en grusvej. Det andet

med jæger og ung pige, der holder

hvil ved et flodløb. Det ene sign. Magg

1828. Hver 39 x 49. Empirerammer.

(2). Afbildet 30.000

1435 CD

Olaf Willums, f. Porsgrunn 1886, d. sst. 1967

Norsk fjeldlandskab med brusende elv.

Sign. Olaf Willums 1925. 100 x 115.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1434

1434

1435

197


1436

1437

1436

Simon Simonsen

f. München 1841, d. København 1928

En hvid hest og en spurv i

stalddøren. Sign. Simon

Simonsen 1910. 77 x 64.

Afbildet 20.000-25.000

1437

Skandinavisk maler, ca. 1900

Efterårslandskab med skade

på en gren med rønnebær.

77 x 82.

På bagsiden gamle etiketter, herunder

én påtrykt: "Göteborg".

Afbildet 15.000

1438

Hans Brasen

f. Hillerød 1849, d. København 1930

"En sommerdag". En bondeknøs

gør kur til en ung pige.

Sign. H. Brasen 96. 77 x 103.

Udstillet: Charlottenborg 1897

nr. 52.

Afbildet 40.000-50.000

1439

Adolf Mackeprang

f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

Heste og føl følges til vandingsstedet.

Sign. A.

Mackeprang. 60 x 80.

Afbildet 10.000-15.000

198 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1438

1439

199


1440

1440

Adolf Mackeprang, f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

"En ridehest". Heste ved et gammelt egetræ.

Sign. A. Mackeprang (sammenskrevet).

114 x 84.

Udstillingsetiket fra Charlottenborg.

Afbildet 30.000

200 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1441

1441

Adolf Mackeprang, f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

"Besøg hos Vennen". En pige klapper sin hvide

hest. Sign. A. Mackeprang (sammenskrevet).

68 x 45.

På bagsiden udstillingsetiket fra Charlottenborg.

Afbildet 30.000-40.000

201


1442

1442

Adolf Mackeprang, f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

Staldmester med opsadlet hest foran hovedbygningens

indgang. Sign. monogram 1872. 71 x 60.

Afbildet 12.000

1443

Carl Bøgh, f. København 1827, d. sst. 1893

En hest og to hunde foran en solbeskinnet staldbygning.

Sign. Carl Bøgh 1882. 66 x 96.

Afbildet 40.000-60.000

1444

Fredrik Axel Lönnroth, f. 1823, d. 1880

To heste, en kat og en hund i stalden. Sign. Fr. Lönnroth

1872. 68 x 95. Afbildet 25.000

202 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1443

1444

203


1445

1446

1447

1445 CD

Julius Seyler

f. München 1873, d. sst. 1958

Hestekøretøj i strandkanten, Normandiet.

Sign. J. Seyler. 99 x 150.

Afbildet 25.000

1446

Holger H. Jerichau

f. København 1861, d. sst. 1900

Bjerglandskab med et bondehus

og en bondekone, der henter

vand. Sign. Holger H. Jerichau

Jalta 1893. 29 x 40.

Afbildet 10.000-15.000

1447 CD

Henrik Jespersen

f. Ondløse 1853, d. Frederiksberg 1936

Udsigt mod Monte Rosa. Sign.

Henrik J. 62 x 100.

Afbildet 7.000-10.000

1448

E. Boehm, tysk maler ca. 1900

Bjerglandskab med gennemløbende

flod. På stien en mor med

barn der samler brænde. Sign. E

Boehm. 55 x 82.

Afbildet 10.000-15.000

1449

Carl Brandt, f. Ørebro 1852, d. sst. 1930

Aftenstemning ved en svensk

skovsø, sommer. Sign. C. Brandt

1910. 104 x 143.

Afbildet 12.000

1450

Ole Juul, f. Lofoten 1852, d. sst. 1927

Et pat kystpartier fra Lofoten i

Norge ved solnedgangstide. Ca.

1890. Det ene sign. O. Juul.

22 x 30 og 23 x 31. (2)

Afbildet 6.000-8.000

204 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1448

1449

1450 1450

205


1451

Laurits Tuxen, f. København 1853, d. sst. 1927

"Dante og Virgil i helvede". Sign. L. T. eft. Delacroix. 31 x 45.

Lise Svanholms fortegnelse over Laurits Tuxens malerier 1333.

Udstillet: Kunstforeningen: "Separatudstilling af malerier og studier",

904 nr. 106. 105.

Nærværende skitse er udført efter et maleri af Eugène Delacroix på Musée

de Louvre, Paris. Afbildet 40.000

1452

1451

1452 CD

Otto Eduard Pippel

f. Lodz 1878, d. München 1960

"Schwartzwaldtannen. Das

Müntertahl". Sign. Otto Pippel.

96 x 115.

På bagsiden rester af gamle udstillingsetiketter.

Én fra et galleri i

Leipzig, og én med maleriets titel

samt nummeret 2/3.

Afbildet 30.000

1453

J. Schützenberg, ca. 1900

Mytologisk sceneri med kentauere.

Sign. J. Schützenberg 1899.

106 x 148.

Afbildet 50.000

206 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1454

Pauline Thomsen, f. Roskilde 1858, d. Ry 1931

"Sommerens Farvel til Efteraaret. Landskab

ved Salten Langsø". Sign. Pauline Thomsen

1929. 118 x 182.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1453

1454

Udstillet: Charlottenborg 1930 nr. 472.

Maleriet er rosende omtalt på s. 13 i "Revue du

Vrai et du Beau" i forbindelse med, at det var udstillet

på en dansk- finsk udstilling i Paris i 1930.

Afbildet 30.000

207


1455 1456

1455 CD

Carl Baum, tysk maler 20. årh.

"Sommerstrauss". Broget buket i vase. Sign. Carl

Baum 1942. 100 x 85. Malt på træ.

Betegnet på bagsiden Carl Baum Freiburg Br. Schierberg.

Afbildet 10.000

1457

1456

Johanne Krebs

f. Byrum, Læsø 1848, d. København 1924

Opstilling med roser og andre

blomster i vaser. Sign. J. Krebs.

54 x 42.

Afbildet 8.000-10.000

1457 CD

Walter Schwartz

f. Frederiksberg 1889, d. 1958

Opdækket bord med østers og

champagne. Sign. W. Schwartz

1916. 43 x 53.

Walter Schwartz voksede op blandt

skagensmalerne, der var hans forældres

venner. Faderen var borgmester

i Skagen og moderen Alba var

forfatter til tobindsværket om

Skagen, hun er portrætteret af. bl.a.

P. S. Krøyer.

Walter Schwartz var elev hos Michael

Ancher, og biograferede ham.

Proveniens: Skagen Badehotel.

Afbildet 6.000-8.000

208 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1458

Ida Rasmussen

blomstermaler, virksom 19. årh.

Blomster og bær på grå baggrund.

Sign. Ida R. 61.

15 x 23. Malt på træ.

Afbildet 10.000

1459

O. D. Ottesen

f. Broager 1816, d. Frederiksberg 1892

Anemoner i skovbunden.

Sign. O. D. Ottesen. 24 x 32.

Afbildet 12.000

1460

I. L. Jensen, skole/school of

19. årh.

Opstilling med en buket roser

og en blomstrende frugtgren

på en karm. 26 x 20.

Malt på mahogni.

Afbildet 12.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1458

1459

1460

209


1461

1462

1463

1461

Hans Smidth

f. Nakskov 1839, d. Frederiksberg 1917

Landskab med udsigt mod en

bondegård, i forgrunden to får.

Sign. Hans Smidth. 31 x 43.

Afbildet 10.000-12.000

1462

Carl Bartsch

f. København 1829, d. sst. 1908

Landskab med græssende køer.

Sign. C. Bartsch. 31 x 41.

Afbildet 10.000

1463

Engelsk maler, 19. årh.

Køer og en hyrde holder hvil

ved søen. 57 x 85.

Afbildet 10.000-12.000

1464

Fritz Klingelhöfer

f. Magdeburg 1832, d. Magdeburg 1903

Afrikansk flodparti med to

mænd, der krydser en flod.

Sign. F. Klingelhöfer. 32 x 66.

Afbildet 50.000

1465

Gérard Joseph Adrian

Van Luppen

f. Antwerpen 1834, d. sst. 1891

Parti fra Maas med bønder der

fragter hø over floden. Sign.

Joseph Van Luppen. 48 x 72.

Afbildet 10.000

1466

Ludvig Skramstad

f. Hamar 1855, d. München 1912

Hjorte ved en bjergsø. Sign.

Ludvig Skramstad. 61 x 92.

Afbildet 10.000-12.000

210 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1464

1465

1466

211


1467

1469

1467

Anthonore Christensen

f. København 1849, d. Usserød 1926

Blomstrende rosenbusk ved en sø, i baggrunden

bjerglandskab. Sign. monogram

1900 samt utydelig stedbetegnelse.

51 x 40. Afbildet 20.000

1468

Anthonore Christensen

f. København 1849, d. Usserød 1926

Rønnebærgrene. Sign. monogram.

60 x 31. Afbildet 10.000

1469

Alfrida Baadsgaard, f. København 1839, d. sst. 1912

Opstilling med blomster. Sign. Baadsgaard.

Betegnet på bagsiden Alfrida

Baadsgaard 1876. 58 x 44.

Afbildet 10.000

212 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1468


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1470 1471

1470

Ubekendt maler, 19. årh.

Opstilling på rød dug med hummer, druer, ribs

og ferskner.

Sign. Th. Scheuerlein 1879.

68 x 53.

Afbildet 20.000-25.000

1471

O. A. Hermansen, f. Frederiksberg 1849, d. sst. 1897

Opstilling med hummer, østers, citron og frugtskål

på et bord. Sign. monogram. 63 x 48.

Proveniens: Har været i nuværende families eje siden

1952. Dette år, blev maleriet købt på "Malernes Udstilling"

i København. Afbildet 15.000

1472 1473

213


1474

1475

1476

1472

Louis Francois Fischer-Poisson

f. 1784, d. 1845

Opstilling med jordbær i en

skål, lyserød rose og et glas rødvin

på et bord. Sign. L. Fischer

1843. 46 x 41.

Afbildet side 213 10.000

1473

Augusta Dohlmann

f. Frederiksberg 1847, d. sst. 1914

Opstilling med blomster i en

bemalet imarivase. Usign.

61 x 49.

Afbildet side 213 15.000

1474 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Parti fra Odense å. Sign. H. A. B.

30 x 40.

Afbildet 25.000

1475

C. F. Aagaard

f. Odense 1833, d. København 1895

Kystparti med optrækkende skyer.

Sign. C. F. Aagaard. 45 x 65.

Afbildet 10.000

1476

Olof Per Ulrik Arborelius

tilskrevet/ascribed to

f. Orsa 1842, d. Stockholm 1915

Svensk skovparti med sø. Sign.

Arborelius. 75 x 115.

Afbildet 20.000-25.000

214 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1477 CD

Ole Ring

f. Baldersbrønde 1902, d. 1972

Snoet landevej med bondehuse.

Sign. Ole Ring 1942.

71 x 100.

Afbildet 20.000-25.000

1478

Paul Courreau

fransk maler, ca. 1900

Landskab med mørke uvejrsskyer.

Sign. Paul Courreau.

39 x 56.

Betegnet på bagsiden med gammel

etiket: "Avant l'Orange á Oueyrac

M'Soe?".

Afbildet 8.000-10.000

1479 CD

Ole Ring

f. Baldersbrønde 1902, d. 1972

Forårsdag med bindingsværkshuse

ved en sø. Sign.

Ole Ring. 25 x 36.

Afbildet 10.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1477

1478

1479

215


1480

1481

1482

1480

Johan Frederik Damm

f. Göteborg 1820, d. Helsingør 1894

Opstilling med kirsebær, ribs og

stikkelsbær. Sign. J. F. Damm

1862 (sammenskrevet) 31 x 42.

Afbildet 15.000

1481

I. L. Jensen, skole/school of

Opstilling med roser og liljer.

24 x 35. Malt på metal.

Afbildet 10.000-15.000

1482

I. L. Jensen, skole/school of

19. årh.

Opstilling med blomster og

frugter i en kurv. Sign. H. C.

Nieesen. 44 x 55.

Afbildet 10.000

216 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1483

William Henry Hunt

f. London 1790, d. sst. 1864

Opstilling med druer, ferskner,

blommer og ribs i en mosbeklædt

skovbund. Sign. William Hunt

1860. Vandfarve. 18 x 28.

Afbildet 4.000-6.000

1484

William Hammer

f. København 1821, d. sst. 1889

En klase modne blå druer. Sign.

William Hammer 1846. 18 x 28.

Malt på træ. Samtidig hjørnebobinetramme.

Afbildet 30.000

1485

Andreas Lach, f. 1817, d. 1882

Opstilling med vindruer og

blomster. Sign. A. Lach. 40 x 51.

Afbildet 25.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1483

1484

1485

217


1486

1487

1488

1486

Christian Zacho

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Sommerlandskab med store

træer langs floden. Sign. Chr.

Zacho 80. 54 x 82.

Afbildet 15.000

1487

Carl Møller, f. Skælskør 1845, d. 1920

Far og datter i et sommerlandskab.

Sign. C. Møller. 42 x 58.

Afbildet 10.000

1488

Johan Vilhelm Dahl

f. Randers 1818, d. København 1885

Sommerlandskab med vandringsmand.

Sign. D. 36 x 46.

Samtidig ramme.

Udstillet: På Charlottenborg udstilledes

i 1863 som nr. 43 et maleri af

Johan Dahl med titlen, "Parti ved

Fuursø", og som nr. 313 i 1866 et

maleri med titlen "Skovparti". Maleriet,

der her sælges, kan meget vel

være ét af disse.

På bagsiden en etiket fra 1916,

hvor det nævnes, at Luplau Janssen

har tilskrevet maleriet Dankvart

Dreyer, men nyere forskning peger

snarere i retning af Johan Dahl.

Afbildet 10.000-12.000

1489

Georg Emil Libert

f. København 1820, d. sst. 1908

Jægere ved en sø. Sign. G. Emil

Libert og utydelig datering.

35 x 50. Hjørnebobinetramme.

Afbildet 30.000

1490

Dankvart Dreyer

f. Assens 1816, d. Barløse 1852

Bygninger imellem træer ud til

en kyst. Påbegyndt olieskitse

med senere udførte korrektioner.

Ikke færdiggjort. 20 x 28.

Nærværende maleri medtages i Susanne

Ludvigsens bog: "Maleren

Dankvart Dreyer 1-2" under skitser.

Tobindsværket udkommer i år

gennem forlaget "Vandkunsten".

Afbildet 30.000-40.000

218 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1489

1490

219


1491 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Blomstrende have og landsbyhus. Sign. P.

Mønsted Aalsgaarde 1933. 61 x 40.

Afbildet 50.000

1492

Michael Therkildsen

1491

f. Horsens 1850, d. København 1925

Køer og hjorte på en slette i Dyrehaven.

Sign. M. Th. 17. 40 x 55.

Afbildet 8.000

220 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1492


1493

Carl Schlichting-Carlsen

f. Flensborg 1852, d. Hellebæk 1903

Interiør med lille dreng og Skt. Bernhardshund.

Sign. Schlichting Carlsen.

38 x 50.

Afbildet 20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1493

1494

1494

Simon Simonsen

f. München 1841, d. København 1928

En Gravhund, Springer Spaniel og en

Broholmer ved madskålen. Sign. Simon

Simonsen 1877. 21 x 31.

Afbildet 15.000-20.000

221


1497

1495

1496

1495

Carl Carlsen

f. København 1855, d. sst. 1917

Grusvej gennem en landsby, antagelig

fra Hellebæk. Sign. Carl

Carlsen 1909. 63 x 95.

Afbildet 12.000-15.000

1496

Nordahl Grove

f. København 1822, d. sst. 1885

Gårdsplads. Sommer med hejst

Dannebrogsflag. Sign. Nordahl

Grove 1888. 58 x 83.

På bagsiden udstillingsetiket.

Afbildet 12.000-15.000

1497

Rudolf Bissen

f. København 1846, d. Randbøldal v. Vejle 1911

Jægere på post i efterårsskoven.

Sign. monogram 95. 63 x 73.

Afbildet 10.000

1498 CD

Jakob Hansen, dansk maler, 20. årh.

Solrig vinterdag i byen, i huset til

venstre er der "Keglebane". Sign.

Jakob Hansen 1917. 41 x 34.

Afbildet 10.000

222 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1498


1499

Carl Dahl

f. Fåborg 1812, d. Frederiksberg 1865

"Skonnert ved Indsejling

til Faaborg". Ca. 1840.

48 x 65.

På bagsiden rester af gammel

udstillingsetiket.

Afbildet 20.000-25.000

1500

Christian Zacho

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Solbeskinnet kystparti fra

Middelhavet. Sign. Chr.

Zacho 1909. 31 x 49.

Afbildet 6.000-8.000

1501

Siegfred Hass

f. Kalundborg 1848, d. København 1908

Børn ved et fiskerleje.

Sign. S. Hass. 47 x 68.

Afbildet 12.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1499

1500

1501

223


1503

1502

1502

Poul Steffensen, f. Bjerringbro 1866, d. Århus 1923

Høstscene med mor, far, barn og ged.

Sign. Poul Steffensen 1918. 50 x 75.

Afbildet 25.000

1503

Andreas Juuel

f. København 1816, d. Frederiksberg 1888

To småpiger under en blomstrende guldregn

i skoven. Sign. A. Juuel. 24 x 17. Malt

på mahogni. Damborgramme med etiket.

Afbildet 30.000

224 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1504

Hans Brasen, f. Hillerød 1849, d. København 1930

Ung pige der lærer at malke en ko en solrig

sommerdag. Sign. H. Brasen 1919. 62 x 75.

Afbildet 20.000-30.000

1505

Hans Brasen, f. Hillerød 1849, d. København 1930

Kone og børn ved vandpost. Sign. C. Brasen

1890. 56 x 46.

Afbildet 20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1504

1505

225


1506

1507

1508

1506

Jan van Ravenzwaay, den ældre

tilskrevet/ascribed to

f. Hilversum 1789, d. sst. 1869

Landskab med bønder ved et

hus. Sign. J. v. Ravenzwaay f.

46 x 54.

Afbildet 10.000-12.000

1507

Johannes Mauritz Jansen

f. Amsterdam 1812, d. Utrecht 1857

Kuperet landskab med bønder

ved et bondehus. J. M. Jansen

samt utydelig datering. 23 x 31.

Malt på træ.

Afbildet 8.000-10.000

1508

A. W. Boesen

f. Vigerslev 1812, d. Bologna 1857

Parti fra en sydtysk bjergby.

21 x 30. Malt på mahogni.

Afbildet 8.000

1509

A. Andersen-Lundby

f. Lundby ved Aalborg 1840, d. München 1923

Legende børn på en eng i byens

udkant, antagelig nær München.

Sign. A. Andersen-Lundby. Pastel.

Lysmål 107 x 176.

Afbildet 50.000

226 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1510

J. J. Jensen Egeberg, f. Spettrup 1848, d. Hørsholm 1922

"Markvej paa Elmegaards Jorder, Spettrup".

Sign. Monogram 87. 69 x 58.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1509

1511 CD

Heinrich Eduard Heyn, virksom i Düsseldorf, 19.-20. årh.

Alpelandskab med brusende flod. Sign. H. E.

Heÿn Drf. (Düsseldorf) samt utydelig datering.

90 x 72. Afbildet 15.000

1510 1511

227


1513

1512

1512

Josef Lavos, f. Wien 1807, d. sst. 1848

Sommerdag i haven med to småpiger

der har blomster i skødet og buketter

i hånden. Sign. J. Lavos 1842. 92 x 72.

Afbildet 70.000

1513

Ubekendt maler, 19. årh.

Moder med barn. Sign. J. M. 92 x 61.

Afbildet 20.000

1514

Edvard Lehmann, stil/style of

19. årh.s første halvdel

To søstre. 41 x 32.

Afbildet 12.000-15.000

228 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1514


1515

Rudolph Friedrich Wasmann

f. Hamborg 1805, d. Merano 1886

Et par portrætter. Mand med sort jakke og hvid

vest. Dame i sort kjole, hvidt sjal med blomsterborter

samt kysehat med blomster.

Hver ca. 41 x 34. Samtidige rammer.(2).

Afbildet 10.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1515 1515

1516

Jean Jacques Turretin

f. Altona 1779, d. Schleswig By 1858

Et par portrætter. Hun i rød kjole. Han i sort jakke

og faddermordere. Hun sign. J. Turretin

pinx. 1828.

Hver 48 x 35. Empirerammer. (2).

Afbildet 15.000-20.000

1516 1516

229


1517

Janus la Cour

f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Sommerlandskab i bjergene.

Sign. J. l. C.

37 x 31.

Afbildet 15.000-20.000

1517 1518

1518

Rudolph Friedrich Wasmann, tilskrevet/ascribed to

f. Hamborg 1805, d. Merano 1886

Udsigt over Watzmann bjerget beliggende mellem

Tyskland og Østrig. Formodentlig malt 1831-3. 39 x 32.

blændrammen betegnet med blyant "Berlin National Gallerie".

Afbildet 15.000-20.000

1519 1520

230 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1519

Niels Christian Hansen, f. Næstved 1834, d. Frederiksberg 1922

To børn på en skovvej en sommerdag. Sign. N. C.

Hansen 1891. 105 x 88.

Afbildet 15.000

1520

Vilhelm Groth, f. København 1842, d. sst. 1899

En sommerdag på Fænø med legende børn på

stranden. Sign. Vilh. Groth Fænø 1877. 76 x 64.

Afbildet 30.000-40.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1521

1521 CD

Peter Busch, f. Næstved 1861, d. Lellinge 1942

Parti fra Møens Klint. Sign. P. Busch. 115 x 170.

Afbildet 20.000-30.000

1522

Peter Raadsig, f. København 1806, d. sst. 1882

Parti fra Subiaco. Sign. P. R. Subiaco 1844. 45 x 59.

Afbildet 12.000

1522

231


1523 1524

1523

Georg Emil Libert, f. København 1820, d. sst. 1908

"Fra Storedal ved Allinge paa Bornholm". Sign. G.

Emil Libert 83. 55 x 40.

Afbildet 8.000-10.000

1525 1526

232 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1524

Theodor Philipsen

f. København 1840, d. sst. 1920

"Dør i Ravello". 1891. Sign. monogram.

30 x 21.

Vibeke Skovs fortegnelse over Theodor

Philipsens malerier nr. 366.

Proveniens: Auktionen over Theodor

Philipsens arbejder i Den Frie Udstillings

lokaler, januar 1916, nr. 23.

Afbildet 10.000-15.000

1525 CD

Rasmus Christiansen

f. Bjertrup v. Skanderborg 1863, d. København 1940

Danske soldater på en slagmark.

Sign. R. X. Chr. 56 x 50.

Afbildet 12.000-15.000

1526

Frederik Vermehren

f. Ringsted 1823, d. København 1910

Portræt af etatsrådinde Benedicte

Collin med sort kjole og hat. Sign.

F. V. 1906. Olie på lærred. 63 x 54.

Udstillet: Foreningen for National

Kunst: "Arbejder af Maleren J. F. N. Vermehren",

1911 nr. 116, her ejet af den

portrætterede.

Benedicte Collin var gift med Jonas Collin

junior. Hun var medstifter af H. C.

Andersen-Samfundet i Odense omkring

1925.

Afbildet 10.000-12.000

1527

Frederik Storch

f. Kerteminde 1805, d. København 1883

Uvejr ved kysten. Sign. Storch. 21 x 26.

Afbildet 6.000-8.000

1528

Eugène Napoléon Flandin

f. Napoli 1809, d. Paris 1876

En barber i Marokko. Sign. Eugène

Flandin. 30 x 39.

Afbildet 8.000

1529 CD

Harry Brooker, f. 1848, d. 1940

Staldinteriør med små børn der fodrer

et får. Sign. Brooker. 35 x 43.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1527

1528

1529

233


1530

1531

1532

1530 CD

A. Jacobsen

dansk maler, f. 1868, d. 1955

Kystparti med høje træer.

Sign. A. Jacobsen. 80 x 121.

Afbildet 10.000-15.000

1531 CD

Karl Schaette

f. Waldeck 1884, d. München 1951

Aftenstemning på heden.

I baggrunden en gård. Sign.

Schaette. Mchn. 71 x 100.

Afbildet 10.000

1532

Hans Smidth

f. Nakskov 1839, d. Frederiksberg 1917

Sen eftermiddag over heden, i

forgrunden blomstrende lyngplanter.

Sign. Hans Smidth.

47 x 68.

Afbildet 10.000

234 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1533 CD

A. Jacobsen

dansk maler, f. 1868, d. 1955

Åløb gennem forårsskoven.

Sign. A. Jacobsen. 78 x 126.

Afbildet 20.000-25.000

1534

Christian Berthelsen

f. på Føhr 1839, d. København 1909

Personer ved et åløb i Hunderup

Skov, Odense. Sign. C.

Berthelsen. 69 x 95.

Afbildet 12.000-15.000

1535

August Thomsen

f. Glücksborg 1813, d. København 1886

To hjorte ved en sø. Sign.

Aug. Thomsen. 42 x 62.

Afbildet 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1533

1534

1535

235


1536 1537

1536

Wilhelm F. Giessel, f. 1869, d. 1938

Scene fra en kro. Sign. W. Giessel. 52 x 42.

Afbildet 8.000-10.000

1537

Theodor Kleehaas, f. Germersheim 1854, d. 1929

Interiør med en bondefamilie. Et lille barn forstyrres

i sin middag af en sort ravn. Sign. Th.

Kleehaas Mchn (München). 71 x 56.

Afbildet 20.000-25.000

1538

1538

Ubekendt maler, 18.-19. årh.

Tre musikanter spiller for en gruppe børn i en

sneklædt landsby, en hund "synger" med. 24 x 27.

Malt på træ. Afbildet 6.000-8.000

1539

Hermann Kern

f. Liptóujvár (Ungarn) 1839, d. Maria-Enzersdorf (Wien) 1912

Fløjtespilleren. Sign. Kern Hermann. 47 x 37.

Afbildet 30.000

236 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1540

William Mulready

f. Ennis (Irland) 1796, d. London 1863

"The Unsuspecting Victim". En

dreng står på lur for at overraske

en kammerat med en snebold.

Sign. W. Mulready.

46 x 36.

Afbildet 30.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1539 1540

1541

Elisabeth Jerichau Baumann, f. Warszawa 1819, d. København 1881

Bedstefader passer barnet. Sign. Elisabeth Jerichau B. 51 x 42.

Afbildet 50.000

1542

Ubekendt maler, 19. årh.

Scene fra et klasseværelse med lærer, bondekone og små

skoleelever. Utydelig sign. 57 x 50. Afbildet 12.000-15.000

1541 1542

237


1543 1543

1544

1545 1546

1543

Tysk maler, 18. årh.

Et par rokoko-portrætter.

Herren klædt i lang blå frakke

med guldkniplinger samt allonge

paryk. Damen i stor lyserød

kjole med broderier. I

hånden et miniatureportræt.

Bly, pen og vandfarve. Hver

lysmål 28 x 21. (2).

Afbildet 20.000-25.000

1544

Ubekendt kunstner, 18. årh.

Et par rokokovifter af papir

og rigt udskåret ben, den ene

bemalet med pastoralt sceneri

med ungt kurtiserende par,

den anden med damer, der

henter vand ved en brønd.

Hver 29 x 53. (2).

Afbildet 6.000-8.000

238 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1545

Ubekendt kunstner, 18. årh.

Rokokovifte af papir og rigt udskåret

ben, bemalet med pastoralt

landskab med hyrder, hyrdinder

og amor i Boucher's stil. Grebet

rigt udskåret og bemalet med figurer

i form af mennesker og dyr.

29 x 47.

Afbildet 5.000-7.000

1546

Ubekendt kunstner, 18. årh.

Rokokovifte af silke og udskåret

elfenben, bemalet med blandt andet

pastoralt sceneri med ungt

par i Boucher's stil. Samt dekoreret

med pailetter og sølvtråd.

26 x 51. Forgyldt ramme prydet

med sløjfe, blomster og bladværk

i Louis XVI-form.

Afbildet 6.000-8.000

1547

Ubekendt maler, ca. 1800

Vægpanel i pompejansk stil.

170 x 70. U.r.

Afbildet 40.000-50.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1547

239


1548 1549

1550

1551

1548

Ubekendt miniaturemaler, 18. årh.

Portræt af en elegant dame i hvid kjole med gråt

opsat hår, hvori perler. Bly og gouache. Oval. Lysmål

13 x 10. Louis XVI-ramme.

Afbildet 4.000-6.000

1549

Paul Ipsen, f. på Hallig Oland 1746, d. 1810

Et par profilportrætter Vicekonsul Jens Christian

Leth (1759-1797) og hustru Dorthea Augusta Leth

(1729-1794). Begge sign. af Paul Ipsen 1786. Rødkridt.

Diam 11.

Afbildet 4.000-6.000

1550

Louise Janin, f. Geneve 1781, d. sst. 1842

Miniatureportræt af Henriette de la Falconniére

iført blå kjole, sjal og halssløjfe, håret med sidekrøller.

Sign. Lse Janin 1838. Lysmål 9,5 x 8,5. Samtidig

bronzeramme og etui af guldpræget brunt

maroquin.

Proveniens: Familien de Vignier e Aulagnier.

Afbildet 8.000-10.000

1551

Ubekendte miniaturemalere, 18.-19. årh.

Portræt af Johannes Bruun. 2,5 x 2. Oval i firsidet

Louis XVI-ramme. Portræt af "Karen Magrete

Hans datter Hemer Pt. Rect. og Prof. Ham Joh:

Birchserods hustrue död Ao. 1713 I alder 42 aar".

Portræt af herre i rød uniformsjakke. Hver 5 x 4.

Samt portræt af herre med hvidt halsbind og sort

jakke. 5 x 4. (4).

Afbildet 5.000

240 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1552

1553


1552

Ubekendt maler, ca. 1800

Portræt af en ung mand i grå jakke

med blåt tørklæde, antagelig

forestillende maleren Jens Juel

(1745-1802). Grisaille. 17 x 13.

Malt på træ. Oval i firsidet ramme.

Afbildet 5.000-7.000

1553

Ubekendt maler, 18. årh.

Portræt af en ung pige i blå kjole

med opsat pudret hår og hvidt

slør med sløjfe. Bly og gouache.

Oval. Lysmål 20 x 16.

Afbildet 4.000-6.000

1554

Ivan-Constantinowitsch

Aivasovski (Aivazovwski)

f. Teodosie 1817, d. 1900

Havneby antagelig fra Bosperusbugten

med fregat og hjuldamper

tæt ved kysten. Sign. Aivazovsky

med kyrilliske bogstaver. Sepia og

lavering. Lysmål 20 x 31.

Afbildet 20.000-25.000

1555

Ubekendt maler, 19. årh.s første halvdel

Parti fra Vatikanet med besøgende

der beundrer kunstværkerne,

heriblandt Laocoon-gruppen. Bly

og vandfarve. Bladstørrelse 51 x 71.

Laocoon-gruppen var den første

kunstgenstand, der blev erhvervet til

Vatikanet d. 23. marts 1506. Museet

fejrer således 500 års jubilæum i år.

Det var pave Julius II, der stod for

indkøbet, og dette blev startskudet til

en samlermani, som i dag har resulteret

i en af verdens største kunstsamlinger,

som alle romerfarere må opleve.

Afbildet 15.000

1556

Ernst Meyer, f. Altona 1797, d. Rom 1861

"Den lille Abbate og Bedstemoderen".

Sign. Ernst Meyer Rom 1859.

Vandfarve. Lysmål 19,5 x 24,5.

Afbildet 5.000-7.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1554

1555

1556

241


1557 1558

1559

242 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1557

Erik Henningsen

f. København 1855, d. sst. 1930

"En Dreng der har tabt sin 5

øre". Sign. Erik Henningsen.

Pastel. Lysmål 55 x 40.

Afbildet 15.000

1558

Heinrich Lomer, f. 1875, d. ?

Mand med rød fez. Sign. monogram.

Lysmål 61 x 36,5.

Afbildet 6.000-8.000

1559 CD

Johannes Larsen

f. Kerteminde 1867, d. sst. 1961

En lille samling vignetter til

Steen Steensen Blichers "Trækfuglene",

bestående af: "Stillitsen",

"Hjejlen", "Skovduen",

"Thomas i Gjærdet", "Irrisken",

"Tjurer", "Svalen", "Falken", "Gjøgen",

"Nattergalen" samt "Rødhals".

Alle sign. Johannes Larsen.

1911-13 og 1920. Træsnit.

Lysmål fra 9 x 11 til 22 x 24. (11).

Seks afbildet 6.000-8.000

1560 CD

Gerda Wegener

f. Hammelev 1885, d. Frederiksberg 1940

Gerda og Einar Wegener på terrassen.

Sign. Gerda Wegener

Porta. Pen og vandfarve.

Lysmål 20 x 28.

Afbildet 25.000

1561 CD

Johannes Larsen

f. Kerteminde 1867, d. sst. 1961

To andrikker. Sign. monogram

6. Feb. -12. Tusch og vandfarve.

Lysmål 17 x 12.

Afbildet 4.000-6.000

1562 CD

Louis Moe

f. Arendal 1857, d. København 1945

"Helligtrekonger". Sign. Louis

Moe. Pen og lavering.

Lysmål 30 x 42.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1560

1561

1562

243


1563

1564

1565

244 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1563

Italiensk maler, 19. årh.

Parti fra Napolibugten, i forgrunden

fiskere i deres både.

Gouache. Lysmål 32 x 45,5.

Afbildet 5.000

1564

Italiensk maler, 19. årh.

Folkeliv ved ruinerne i Pompeji,

i baggrunden ses vesuv i

udbrud. Gouache.

Lysmål 32,5 x 46.

Afbildet 5.000

1565

Italiensk maler, 19. årh.

Parti fra den blå grotte på

Capri. Gouache.

Lysmål 31,5 x 41,5.

Afbildet 5.000

1566

Italiensk maler, 19.-20. årh.

"Veduta del Golfo di Napoli".

Parti fra Napolibugten, i forgrunden

mor og barn på en

terrasse, i baggrunden ses Vesuv.

Gouache. Lysmål 69 x 89.

Afbildet 30.000

1567

Italiensk maler, 19. årh.

Parti fra Pæstum. Gouache.

Lysmål 32,5 x 46.

Afbildet 5.000

1568

Italiensk maler, 19. årh.

Promenerende par nyder udsigten

over Napolibugten.

Gouache. Lysmål 31,5 x 45.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1566

1567

1568

245


1569

Georg Balthasar Probst

f. Blois 1680, d. Paris 1711

G. B. Probst efter Friedrich Bernhard Werner:

Udsigt over "Roma". 19. årh. Håndkoloreret

kobberstik. Pladestørrelse 39 x 105,5.

Afbildet 4.000-6.000

1570

1569

246 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1570


1570

Jacques Barraband

f. Aubusson (Creuse) 1767, d. Lyon 1809

Fra værket "Historie naturelle des Perroquets"

af Jacques Barraband" bestående

af: "La Perruche à Epaulettes rouges".

Pl. 73. "La Perruche à large Queue". Pl.

78. "Le petit Vaza". Pl. 82. "Le Perroquet

à bec couleur de sang". Pl. 83. Paris

1801-05. Håndkolorerede kobberstik.

Hver pladestørrelse 33 x 26. (4).

To afbildet 4.000-6.000

1571

G. L. Lahde, f. Bremen 1765, d. København 1833

G. L. Lahde efter C. W. Eckersberg:

"Kiøbenhavn. Natten mellem 4. og 5.

Sept., 1807, seet fra Christianshavn. Saa

Flammer grusom Ild i Axel Stad, Og i

dens Spoer gaar Skræk og Død og Jammer.

Din Udaad, Albion! Du skuer glad;

Men skielv, naar Hævnens Torden Udaad

rammer". Ca. 1807. Bremer nr. 85.

Håndkoloreret akvatinte.

Lysmål 38 x 45. Louis XVI ramme.

Til højre i billedet Kongens Bryghus og til

venstre Langebro. Forgrunden er fuld af forskellige

grupper og personer, der alle er på vej

bort fra byen.

Afbildet 7.000-10.000

1572

Louis Ambroise Garneray

f. Paris 1783, d. sst. 1857

"Vue de Copenhague". Parti fra København

med skibe og folkeliv ved Børsen.

19. årh.s første halvdel. Håndkoloreret

akvatinte. Bladstørrelse 34 x 45.

Louis-XVI ramme.

Afbildet 3.000-5.000

1573

H. A. Grosch

f. Lübeck 1763, d. Christiania (Oslo) 1843

H. A. Grosch efter C. A. Lorentzen:

"Indløbet til Frederikshald". 18. årh.s anden

halvdel. Håndkoloreret akvatinte.

Lysmål 37 x 46. Louis XVI-ramme.

Afbildet 4.000-6.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1571

1572

1573

247


1574

1574

Vilhelm Hammershøi, tilskrevet/ascribed to

f. København 1864, d. sst. 1916

Solskin i stuen med siddende læsende kvinde. Bly. Sign. monogram

V. H. 37 x 41,5.

Antagelig forstudie til maleriet, som er afbildet i De Små Kunstbøger nr.

13, s. 39 og solgt på ABR auk. 507, 1988 nr. 154a. Kvinden er antagelig

Vilhelm Hammershøis egen moder siddende i huset på Strandgade 30.

Afbildet 40.000

1575

Peter Ilsted

1575 1575

f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

En stor samling raderinger sat

ind i en bog, bestående af: Antagelig

kunstnerens exlibris.

"Portræt af Kunstnerens Fader",

i fem tilstande. 1882.

Opus 1. "Rubens Munk", i fem

tilstande. 1882. Opus 5. "Kone,

der spiser", i tre tilstande. 1883.

Opus 7. "Kone, der spiser", omvendt.

1883. Opus 8. "Et gammelt

bondehus", 1883. Opus 9.

"Pige, der strikker". 1882. Opus

3. "En Hund". 1883. Opus 12.

"En Trommeslager". 1885.

Opus 13. "En Moské, Kairo".

1887. Opus 14. "To unge Piger

i en Have". 1887. Opus 15. "Gade

fra Stubbekøbing". 1887.

Opus 16. "Landskab fra Truense".

1887. Opus 17. "Under

Vinløvet", i to tilstande. 1893.

Opus 18. "Canthareller". 1893.

Opus 19. "Ved Morgenkaffen".

1893. Opus 20. "Hassan Said".

1893. Opus 21. "En Samaritaner".

1893. Opus 25. "Portræt

af min Hustru". 1899. Opus 27.

248 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1576 1577

"Portræt af min Hustru", omarbejdet. 1899.

Opus 28. "Rubens Munk", omarbejdet.

1899. Opus 29. "Descartes, efter Frands

Hals, Maleri", i to tilstande. 1899. Opus 30.

"Kone, der spiser", omvendt. 1883. Opus 8.

"Mølle og Teglværk". 1899. Opus 38. "Poppelallé",

i to tilstande. 1899. Opus 35. "Portræt

af Kunstnerens Fader". 1900. Opus 43.

"Portræt af Vilhelm Hammershøi", i to tilstande.

1900. Opus 44. Ældre kutteklædt

mand fra Mellemøsten. Ikke i fortegnelsen.

Alle raderinger. Samt skiteseblad med studier

af personer og en blomstrende iris. Bly.

(44). To afbildet 6.000-10.000

1576

Peter Ilsted, f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

Solskinsinteriør med kunstnerens datter

Ellen stående ved en hvid stol. Sign. Peter

Ilsted. Ikke i fortegnelsen. Mezzotinte i farver.

Pladestørrelse 31,4 x 24,5.

Afbildet 8.000-10.000

1577

Peter Ilsted, f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

"Moder og Barn". Interiør med kunstnerens

hustru Ingeborg og sønnen Jens. Sign. Peter

Ilsted. 1914. Opus 28. Mezzotinte i farver.

Pladestørrelse 48,4 x 43,3.

Afbildet 8.000-10.000

1578

Peter Ilsted, f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

"Syende Pige ved en Italiensk Villa". Sign. Peter

Ilsted. Ca. 1928. Ikke i fortegnelsen. Mezzotinte i

farver. Pladestørrelse 26 x 18.

Afbildet 4.000-6.000

1578

249


1580

1579

1579

John Murphy, f. ca. 1748, d. London ca. 1820

John Murphy after James Northcote: "A Tyger". 1790. Published

by John & Jofiah Boydell. Mezzotint and watercolour.

Sheet size 48,5 x 61,5. Afbildet 10.000

1580

Richard Earlom, f. London 1743, d. sst. 1822

Richard Earlom after James Nothcote: "Lioness and Whelpes".

18th century. Mezzotint and watercolour.

Sheet size 48 x 62. Afbildet 10.000

1581

Flora Danica, 18. årh.

En samling plancher med tilhørende

forklaringsblade fra Flora Danica

værket bestående af: Svampe, aljer,

mos og lav. Håndkolorerde kobberstik.

(143).

Proveneins: Kongens håndbibliotek,

deraf stemplet på enkelte af stikkene.

Én afbildet 10.000-15.000

250 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1581


1582

Martinus Rørbye

f. Drammen 1803, d. København 1848

"Mølle i Pompei. ...førende til Casa Saluste".

Sign. Rørbye Juni 1835. Bly.

Bladstørrelse 21,5 x 28,5.

Proveniens: Musik- og teaterforlægger Hanne

Wilhelm Hansen.

Afbildet 15.000-20.000

1583

Johan Thomas Lundbye

f. Kalundborg 1818, d. Bedsted 1848

En kat. Sign. Joh. Th. Lundbye Martz 1835. Bly.

Bladstørrelse 17 x 13,5. Louis XVI-ramme.

Afbildet 10.000-12.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1582

1583

251


1584

1584

Lucas van Leyden, f. Leyden 1494, d. sst. 1533

"The Passion". 1521. I. and II. states.

Bartsch 43-56. Each sheet size 11,5 x 7,5.

"Fides". From "The Virtues". 1530. I.

state. Bartsch-Hollstein 127. Sheet size

16,4 x 10,9. All engravings. (15).

Tre afbildet 8.000-12.000

1584 1584

252 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1585

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1586

1585

Italiensk maler, 17. årh.

Studie af fem legende putti. Utydeligt

betegnet La? mano Elisabeth

Sirani N:...? Sepia.

Bladstørrelse 26 x 18,7.

Afbildet 15.000-20.000

1586

Italiensk maler, 16.-17. årh.

Studiehoved. Betegnet Donato.

Rødkridt. Bladstørrelse 10 x 7,5.

Afbildet 3.000-5.000

1587

Honoré Daumier ?

f. Marseille 1808, d. Valmondois 1879

Karikeret herre. Sign. H. D. Tusch.

Bladstørrelse 14 x 9.

Afbildet 5.000

1587

253


1589

1588

1588

Rembrandt van Rijn, f. Leiden 1606, d. Amsterdam 1669

"The Baptism of the Eunuch". Biörklund's final state

(of II). Biörklund 41-E, Bartsch-Hollstein 98,

Hind 182. Plate size 17,8 x 21,4.

Afbildet 7.000-10.000

1589

Rembrandt van Rijn, f. Leiden 1606, d. Amsterdam 1669

"Lieven van Coppenol". The reduced plate. Biörklund's

final state (of VI). Biörklund 58-F, Bartsch-

Hollstein 283. Etching, drypoint and burin. Plate

size 15,7 x 13. Empire frame.

Willemsz van Coppenol (1599-1667) was the principal of

the "French School" in Amsterdam until 1650.

Afbildet 5.000-7.000

254 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1590

1590

Albrecht Dürer, f. Nürnberg 1471, d. sst. 1528

"Samson Rending the Lion". Stampsigned monogram.

Approx. 1496-97. Meder 107 (a),

Bartsch 2, Hollstein 107. Watermark 53: The

great orb. Woodcut. Sheet size 29 x 28.

Afbildet 20.000-25.000

255


1591

1591

1592

1591

Rembrandt van Rijn

f. Leiden 1606, d. Amsterdam 1669

"Negress Lying Down" (Bartsch

205), "The Strolling Musicians"

(Bartsch 119), "S. Jerome in a

Dark Chamber" (Bartsch 105)

and "David in Prayer" (Bartsch

41). Printed with the original

plates in the late 19th century

or in the beginning of the 20th

century. Four etchings. Each

plate size from 14,3 x 9,4 to

15 x 17,3. (4). Without frames.

To afbildet 8.000-10.000

1592

Jacques Callot

f. Nancy 1592, d. sst. 1635

"Le parterre du Palais de Nancy".

1625. Final state (of II). Lieure

566, Meaume 622. Etching and

engraving. Plate size 26 x 38,5.

Afbildet 4.000-6.000

256 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1593

Rembrandt van Rijn, f. Leiden 1606, d. Amsterdam 1669

"The Angel departing from the Family of Tobit".

Stampsigned Rembrandt f. 1641. Basan impression.

Biörklund's final state (of VI). Biörklund 41-G,

Bartsch-Hollstein 43, Hind 185. Etching and drypoint.

Plate size 10,4 x 15,4.

Afbildet 8.000-10.000

1594

Albrecht Dürer, f. Nürnberg 1471, d. sst. 1528

"Salome with the Head of St. John the Baptist".

Stampsigned monogram and dated 1510. Meder

231 (b or c?). Bartsch 125, Hollstein 232. No visible

watermark. Woodcut. Sheet size 19 x 13,5.

Afbildet 4.000-6.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1593

1594

257


1595 1596

1597

1595

Albrecht Dürer, f. Nürnberg 1471, d. sst. 1528

"The Men's Bath". Stampsigned monogram.

About 1580. Meder 266 (d), Bartsch 128, Hollstein

266. Watermark 177: Cone of Augsburg.

On verso collector's mark: H. de Rossy, Lugt no.

1355. Woodcut. 38,5 x 28,2.

This woodcut is related to Dürer's Drawing of the Women's

Bath (1496, Kunsthalle, Bremen). The obese

drinker on the picture can be compared with Mantegna's

Bacchanal. The man on the left in the foreground

should be a portrait of the Flemish painter Michael

Wolgemuth, and that the young man on the left behind

the fence, is suggested to be a portrait of Dürer himself.

Afbildet 15.000-20.000

1596

Albrecht Dürer, f. Nürnberg 1471, d. sst. 1528

"The Adoration of the Magi". Stampsigned monogram.

From "The Life of Mary". After 1600.

Meder 199 (f), Bartsch 87, Hollstein 199. Watermark

246: Coat of arms with a beam. Woodcut.

Sheet size 29,5 x 20,8.

Afbildet 4.000-6.000

258 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757


1597

Albrecht Dürer, f. Nürnberg 1471, d. sst. 1528

"The betrayal of Christ". Stampsigned and dated

1510. Approx. 1511. From the Large Woodcut

"Passion". Meder 116 (b) from the editions after

1511 without text on the verso. Bartsch-Hollstein

5. Watermark 325. Woodcut.

Sheet size 39,4 x 28,2. Afbildet 8.000-10.000

1598

Albrecht Dürer, f. Nürnberg 1471, d. sst. 1528

"The Coat of Arms with a Skull". 1503. Meder 98

(c) with the scratch, Bartsch 101, Hollstein 98.

No visible watermark. Engraving.

Sheet size 22,2 x 15,3.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 757

1598

The delicate handling of textures and the vigorous graphic

quality of "The Coat of Arms with a Skull" represents

a synthesis of Dürers earlier manners of engraving,

anticipating the famous Adam and Eve (Panofsky)

and the later master prints. Dürers heraldic

composition with the Memento Mori as a theme has often

tantalized scholars seeking to articulate its iconographical

meaning. In admiration for its technical

brilliance "The Coat of Arms with a Skull" is by many

considered as one of Dürers most striking and unforgettable

images.

Afbildet 40.000

259


INdEx

TILSKREVET/ASCRIBEd TO · KOPI EFTER/COPy AFTER · STIL/STyLE OF

HANS KREdS/CIRCLE OF · SKOLE/SCHOOL OF

BETEgNET/BEARS THE SIgNATURE · VæRKSTEd/WORKSHOP OF

A

Abildgaard, N. A., skole 1264

Aivasovski, I.-C. 1554

Ancher, Anna 1113, 1128

Ancher, Michael 1101, 1105

1106, 1107, 1108

1110, 1112, 1115, 1121

1122, 1123, 1124, 1126

1131, 1133, 1139, 1141

Andersen, Cilius 1411

Andersen-Lundby, A. 1165, 1327

1365, 1509

Arborelius, Olof P. U., tilskrevet 1476

Arnesen, Vilhelm 1335, 1341, 1344

B

Bache, Otto 1393

Balsgaard, Carl 1238

Balze, Jean Paul Etienne 1302

Barraband, Jacques 1570

Bartsch, Carl 1462

Bassano da Ponte, Jacopo eller

giacomo, skole eller stil 1272

Baum, Carl 1455

Berthelsen, Christian 1534

Biedermeiermaler 1514

Bille, Vilhelm 1333

Birkholm, Jens 1317

Bissen, Rudolf 1497

Blache, Christian 1336

Bloch, Carl 1202

Bodom, Erik 1325

Boehm, E. 1448

Boesen, A. W. 1360, 1508

Brandi, domenico 1279

Brandt, Carl 1449

Brasen, Hans 1198, 1438

1504, 1505

Brendekilde, H. A. 1200, 1207

1214, 1403, 1420, 1421

1422, 1430, 1432, 1474

Broge, Alfred 1205

Brooker, Harry 1529

Busch, Peter 1521

Bøgh, Carl 1443

Baadsgaard, Alfrida 1469

C

Callot, Jacques 1592

Carlsen, Carl 1495

Carmichael, James Wilson 1338

Carmichael, J. W., tilskrevet 1349

Chmielinski, W. T. 1241

Christensen, Anthonore 1467, 1468

Christiansen, Rasmus 1525

Clausen, Christian 1224

Coll, Francesc Pausas 1197

Cosyn, Pieter 1301

Courreau, Paul 1478

d

dahl, Carl 1499

dahl, Johan Vilhelm 1488

damm, Johan Frederik 1480

dansk maler 1146, 1339

1425, 1427

daumier, Honoré, ? 1587

deyster, Lodewyk de, tilskrevet 1292

dill, Ludwig 1358

disen, Andreas Edvard 1323

dohlmann, Augusta 1473

drachmann, Holger 1127

dreyer, dankvart 1490

dürer, Albrecht 1590, 1594, 1595

1596, 1597, 1598

E

Earlom, Richard 1580

Eckardt, Christian 1419

Eckersberg, C. W. 1149, 1150

Engelsk maler 1463

F

Fischer, Paul 1125, 1142

1178, 1186

1188, 1196, 1211

Fischer-Poisson, Louis Francois 1472

Flandin, Eugène Napoléon 1528

Friedlænder, Julius 1173

Fulde, Edward B. 1355

g

garneray, Louis Ambroise 1572

gegerfelt, Wilhelm von 1164

genty, Emmanuel 1311

giessel, Wilhelm F. 1536

girodet-Trisons, A.-L., tilskrevet 1330

grosch, H. A. 1573

groth, Vilhelm 1520

grove, Nordahl 1496

gurlitt, Louis 1388

H

Haldar, Asit Kumar 1262

Hammer, William 1245, 1484

Hammershøi, Svend 1413

1414, 1415

Hammershøi, Vilhelm 1203, 1574

Hansen, Constantin 1159, 1216

Hansen, Heinrich 1153

Hansen, I. T. 1328, 1363

Hansen, Jakob 1367, 1498

Hansen, Niels Christian 1519

Hansen-Svaneke, Bertel 1221

Hass, Siegfred 1501

Helme, Helge 1320

Henningsen, Erik 1194, 1557

Hermansen, O. A. 1400, 1471

Herschend, Oscar 1104

Heyn, Heinrich Eduard 1511

Hohlenberg, Johannes 1297

Hollandsk maler 1251, 1284, 1294

Holsøe, Carl 1204, 1208

1215, 1225, 1332

Horemans, J. J., stil 1255

Hoyer, Edward 1353

Hunt, William Henry 1483

Hærning, August 1318

I

Ilsted, Peter 1210, 1575

1576, 1577, 1578

Ipsen, Paul 1549

Italiensk maler 1252, 1261, 1303

1304, 1563, 1564

1565, 1566, 1567

1568, 1585, 1586

J

Jacobsen, A. 1530, 1533

Janin, Louise 1550

Jankowsky, N. 1362

Jansen, Johannes Mauritz 1507

Jegorov, Andrei 1236

Jensen Egeberg, J. J. 1510

Jensen, I. L., skole 1460, 1481, 1482

Jerichau Baumann, E. 1312, 1541

Jerichau, Harald 1382

Jerichau, Holger H. 1446

Jersild, Julius 1201

Jespersen, Henrik 1447

Johansen, Fridolin 1206

Johansen, Viggo 1102, 1129, 1130

Jourdeuil, Adrian Louis Marie 1240

Juel, Jens 1148, 1152

Juel, Jens, kopi efter 1288

Juuel, Andreas 1424, 1503

Juul, Ole 1450

K

Kaiser, Friedrich 1305

Kamenev, Lev, tilskrevet 1243

Katzenstein, Louis 1394

Kaufmann (Kaufman), Adolf 1227

Kern, Hermann 1539

Kieldrup, A. E. 1387

260 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


INdEx

TILSKREVET/ASCRIBEd TO · KOPI EFTER/COPy AFTER · STIL/STyLE OF

HANS KREdS/CIRCLE OF · SKOLE/SCHOOL OF

BETEgNET/BEARS THE SIgNATURE · VæRKSTEd/WORKSHOP OF

Kiærschou, F. C. 1395, 1398

Kleehaas, Theodor 1537

Klever, Julius Sergius von 1228

Klingelhöfer, Fritz 1464

Klæbel, Vic. Chr. Emanuel 1143

Koefoed, H. C. 1314

Kornerup, Jacob 1385

Kornerup, Valdemar 1412

Krebs, Johanne 1456

Krøyer, P. S. 1111, 1114

1119, 1132, 1134

Kyhn, Vilhelm 1136, 1340

Købke, Christen 1172

L

la Cour, Janus 1169, 1373

1410, 1517

La Volpe, Alessandro 1156

Lach, Andreas 1485

Lahde, g. L. 1571

Larsen, Johannes 1559, 1561

Lauxmann, Theodor 1392

Lavos, Josef 1512

Lehmann, Edvard, stil 1514

Lely, Pieter 1276

Lévitan, Isaac Ilyitch 1229

Leyden, Lucas van 1584

Libert, georg Emil 1168, 1489, 1523

Lingner, Otto 1219

Locher, Carl 1116, 1138, 1140

Lomer, Heinrich 1558

Lorentzen, C. A. 1151

Loth, g. C., kaldet Carlotto 1281

Lund, F. C. 1158, 1174, 1401

Lundbye, Johan Thomas 1583

Lübbers, Holger 1334, 1343, 1354

Lönnroth, Fredrik Axel 1444

Løvmand, Christine 1171

M

Mackeprang, Adolf 1429, 1439

1440, 1441, 1442

Magg 1434

Maksolly, M. 1239

Melbye, Fritz 1379

Melbye, Vilhelm 1103, 1337

Meyer, Ernst 1167, 1384, 1556

Moe, Louis 1433, 1562

Monies, david 1309

Moras, Walter 1375, 1404

Mulready, William 1540

Murillo, Esteban, kopi efter 1290

Murphy, John 1579

Møller, Carl 1487

Mønsted, Peder 1160, 1187

1192, 1193, 1195, 1199

1374, 1378, 1380, 1491

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757

N

Netscher, Caspar, tilskrevet 1275

Neumann, Carl 1347

Neumann, Johan 1346, 1357

Niss, Thorvald 1117

O

Olsen, Carl 1345

Olsen, Otto 1417

Ottesen, O. d. 1459

P

Palizzi, Filippo 1299

Panini (Pannini), g. P., tilskrevet 1157

Panitzsch, Robert 1218, 1223

Paulsen, Julius 1321

Pedersen, Viggo 1209, 1217, 1416

Petersen, Edvard 1428

Petersen, E. A. 1364, 1368, 1369

Petersen, Peter Thomsen (Tom) 1184

Petersen, Vilhelm 1155, 1407

1423, 1426

Petroff, Wladimir 1232

Philipsen, Theodor 1162, 1183, 1524

Pilo, Carl gustav,

eller dennes atelier 1144

Pippel, Otto Eduard 1452

Pram-Henningsen, C. 1212

Priechenfried, Alois Heinrich 1222

Probst, georg Balthasar 1569

Pryn, Harald 1370, 1371

R

Rademacher, N. g. 1182

Raphael, kopi efter 1296

Rasmussen, I. E. C. 1190, 1191

Rasmussen, Ida

Ravenzwaay, den ældre,

1458

Jan van, tilskrevet 1506

Reese, Marx 1342

Rembrandt van Rijn 1588, 1589

1591, 1593

Ricci, Marco, hans kreds 1282

Richardt, Ferdinand 1147

Riis Carstensen, A. 1402

Ring, L. A. 1177, 1179, 1180

Ring, Ole 1175, 1176

1477, 1479

Roche, Alexander 1405

Rohde, Frederik 1348, 1351

Roos, kaldet Rosa da Tivoli,

Philipp Peter, skole 1278

Roose, Aage 1366

Rosenstand, Vilhelm 1383

Rubens, P. P., kopi efter 1259

Rubens, P. P., stil 1269

Russisk maler 1234

Rørbye, Martinus 1161, 1582

Raadsig, Peter 1181, 1522

S

Sain, Edouard Alexandre de 1396

Salice, P. 1277

Saly, Jacques Francois Joseph 1145

Schaette, Karl 1531

Schenck, A. F. Albrecht 1170

Schepelern, Frederik A. A. 1100

Schiøttz-Jensen, N. F. 1213

Schleisner, C. A.

1315, 1316

1329, 1408

Schlichting-Carlsen, Carl 1493

Schlichtkrull, J. C. 1406

Schulten, Arnold 1326

Schützenberg, J. 1453

Schwartz, Walter 1457

Seyler, Julius 1445

Simonsen, Niels 1350

Simonsen, Simon 1431, 1436, 1494

Sinding, Knud 1226

Skandinavisk maler 1437

Skovgaard, P. C. 1185

Skramstad, Ludvig 1466

Slott-Møller, Harald 1310

Smidth, Hans 1389, 1409

1461, 1532

Sonne, Jørgen 1331

Spansk maler 1306

Spielter, Johan 1220

Spohler, J. P. 1244

Steffensen, Poul 1502

Stone, W. 1356

Storch, Frederik 1527

Storfyrstinde Olga 1237

Svensk maler 1289

Sverchkov, Nicolai Egorovich 1235

Sødring, Frederik, stil 1361

Sørensen, C. F. 1135, 1137, 1189

T

Tchoumakoff, Théodore 1233

Tengnagel, F. M. E. Fabritius de 1376

Therkildsen, Michael 1492

Thomsen, August 1399, 1535

Thomsen, Pauline 1454

Tornøe, Wenzel 1166

Turretin, Jean Jacques 1516

Tuxen, Laurits 1109, 1118

1120, 1451

Tysk maler 1291, 1359, 1543

261


INdEx

TILSKREVET/ASCRIBEd TO · KOPI EFTER/COPy AFTER · STIL/STyLE OF

HANS KREdS/CIRCLE OF · SKOLE/SCHOOL OF

BETEgNET/BEARS THE SIgNATURE · VæRKSTEd/WORKSHOP OF

U

Ubekendt kunstner 1544, 1545, 1546

Ubekendt maler 1230, 1246, 1247

1250, 1253, 1254, 1256

1258, 1263, 1265, 1267

1268, 1270, 1271, 1273

1274, 1285, 1286, 1287

1293, 1298, 1300, 1307

1308, 1324, 1352, 1390

1391, 1470, 1513, 1538

1542, 1547, 1552, 1553, 1555

Ubekendt miniaturemaler 1548

Ubekendte miniaturemalere 1551

V

Vaelte, Otto 1249

Van Luppen, g. J. Adrian 1465

Vasnetsov, Apollinarij, tilskrevet 1242

Velde, Adrian van der, tilskrevet 1283

Vermehren, Frederik 1526

Vermehren, gustav 1386

Vernet, Joseph, tilskrevet 1260

Volkmann, Hans Richard von 1295

W

Wahlquist, Ernfried 1377

Wasmann, R. F., tilskrevet 1515

1518

Weatherhead, William Harris 1322

Weber, Rudolf 1418

Wegener, gerda 1560

Wegener, gustav Theodor 1381

Wegmann, Bertha 1313

Weidner, Joseph 1248

Wennemoes, Carl 1372

Wichmann, Peter 1266

Willums, Olaf 1435

Wou, Claes Claesz 1257

Z

Zacho, Christian 1397

1486, 1500

Zatzka, Hans 1163

Zimmer, Wilhelm Carl August 1231

Å

Aagaard, C. F. 1154, 1475

Sælges på auktionen over internationale

antikviteter, tirsdag den 6. juni.

262 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


Strandhus i Ebeltoft

EjEndommEn

Strandhus blev bygget i 1760, men er i de senere år blevet nænsomt restaureret i de bedste materialer og med

respekt for ejendommens lange historie. En lille privat vej fører op til den smukke gårdsplads, der indkredses af

fire bindingsværklænger, der tilsammen udgør 450 kvm boligareal. Herudover er der to fuldt isolerede garager,

et værksted samt fyrrum.

Boligen rummer alt hvad man kan ønske sig af moderne bekvemmeligheder. Her er både integreret HIFI-anlæg i

hele huset, spabad, bar, bibliotek, sauna, tv-stue med indbygget plasmaskærmfjernsyn og fitnessrum, foruden en

indbydende hall, spisestue, køkken med pejs, grovkøkken og flere badeværelser. Huset har et masterbedroom med

påklædningsværelse og tre store værelser. der er pejs eller kakkeloven såvel som indbyggede skabe og reoler i flere

af husets værelser og stuer, hvilket spreder en utrolig hyggelig og indbydende stemning i hele huset. Ejendommen,

som er fuldt isoleret og har gulvvarme, har specialfremstillede termovinduer og opvarmes med oliefyr.

der er ingen bopælspligt for Strandhus, men det kan uden problemer få helårsstatus.

BElIggEnHEd

den store grund på over 25 ha har en unik beliggenhed med udsigt til mols bjerge, Ebeltoft Vig og Århus Bugt

og byder på usædvanlig skønne naturoplevelse, som inspirerer til at gå lange ture blandt de mange små søer, åbne

engarealer og vildtreservater, der omgiver Strandhus. Blot fire kilometer fra Strandhus finder man Ebeltoft golfbane

og tennisklub samt en af danmarks bedste restauranter. men området byder også på mange andre interessante

fritids- og kulturattraktioner.

Pris: 16.500.000 dkk

Bredgade 33 1260 København K Tel 3343 6911

estates@bruun-rasmussen.dk www.br-estates.dk


KOMMENdE AUKTIONER

COMINg AUCTIONS

Vi søger islandske og

færøske kunstnere bl.a:

Tal R

Tema:

dansk samtidskunst

Tema: nordatlantisk

S. joensen mikines · johs. Kjarval

g. Blöndal · Asgrimur jonsson

Svavar gudnason · Ingalvur av Reyni

Th. Skulason · joen Waagstein

jon Stefanson · Zacharias Heinesen

Steffan danielsen m. fl.

Til den kommende moderne

auktion søges gode værker af:

olafur Eliasson · Tal R · john Kørner

Anette Haarboe Flensburg · martin Bigum

Kaspar Bonnén · Eske Kath · Kvium

Per Kirkeby · Kathrine Ærtebjerg m. fl.

Per Kirkeby

Thorarinn Thorlakson

deadline for indlevering 30. august · Eftersyn 5. - 9. oktober · Auktion 9. - 13. oktober


øger

mønter

vin

Sælg på auktion...

Bøger, mønter, vin og våben søges til salg på vores specialauktioner,

som afholdes året rundt.

Med 40 års erfaring, branchens største fagkundskab og et

stort internationalt kundegrundlag sikrer Bruun Rasmussen

markedets højeste hammerslag.

Få en uforpligtende vurdering på telefon 3343 6911 eller

via www.bruun-rasmussen.dk under ”vurdering”.

våben


OMREgNINgSTABEL

ExCHANgE TABLE

dkk euro dkk euro dkk euro dkk euro

1.000 135

2.000 275

3.000 400

4.000 550

5.000 675

6.000 800

7.000 950

8.000 1.100

9.000 1.200

10.000 1.350

11.000 1.500

12.000 1.600

13.000 1.750

14.000 1.900

15.000 2.000

16.000 2.150

17.000 2.300

18.000 2.400

19.000 2.500

20.000 2.700

22.000 3.000

25.000 3.400

27.000 3.600

30.000 4.000

32.000 4.300

35.000 4.700

37.000 5.000

40.000 5.400

42.000 5.600

45.000 6.000

47.000 6.300

50.000 6.700

52.000 6.800

55.000 7.400

57.000 7.700

60.000 8.000

62.000 8.300

65.000 8.700

67.000 9.000

70.000 9.400

75.000 10.000

80.000 10.500

85.000 11.500

90.000 12.000

95.000 13.000

100.000 13.500

105.000 14.000

110.000 15.000

115.000 15.500

120.000 16.000

125.000 17.000

130.000 17.500

135.000 18.000

140.000 19.000

145.000 19.500

150.000 20.000

155.000 21.000

160.000 21.500

Ved omregning fra dkk til euro er anvendt nationalbankens

officielle valutakurs på tidspunktet for ud-

arbejdelse af kataloget.

Beløbet i euro er afrundet til et tal, der efter Bruun

Rasmussens skøn fremtræder på en præsentabel

måde i forhold til beløbet i dkk.

der bydes altid i dkk. Bruun Rasmussen gør

opmærksom på at valutakursen ved betaling med

euro kan være forskellig fra den ovennævnte.

165.000 22.000

170.000 23.000

175.000 23.500

180.000 24.000

185.000 25.000

190.000 26.000

195.000 26.500

200.000 27.000

225.000 30.000

250.000 34.000

275.000 37.000

300.000 40.000

325.000 44.000

350.000 47.000

375.000 50.000

400.000 54.000

425.000 57.000

450.000 60.000

475.000 64.000

500.000 67.000

525.000 70.000

550.000 74.000

575.000 77.000

600.000 80.000

625.000 84.000

650.000 87.000

675.000 90.000

700.000 94.000

725.000 97.000

750.000 100.000

775.000 104.000

800.000 107.000

825.000 110.000

850.000 114.000

875.000 117.000

900.000 120.000

925.000 124.000

950.000 128.000

975.000 130.000

1.000.000 135.000

1.100.000 150.000

1.200.000 160.000

1.300.000 175.000

1.400.000 190.000

1.500.000 200.000

1.600.000 215.000

1.700.000 230.000

1.800.000 240.000

1.900.000 255.000

2.000.000 270.000

2.100.000 280.000

2.200.000 300.000

2.300.000 310.000

2.400.000 325.000

2.500.000 335.000

3.000.000 400.000

3.500.000 470.000

4.000.000 540.000

For the conversion from dKK into Euro, Bruun Rasmussen

has used the official rate of exchange from

danmarks Nationalbank (the danish National Bank)

at the time of preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment,

roughly adjusted to presentable figures.

The bidding always takes place in dKK. Please note

that the rate of exchange, when paying in Euro, may

deviate from the above-mentioned rate.

266 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


information

AFHENTNINg

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757

Afhentning af effekter købt på

traditionel auktion SKAL SKE senest

2 uger efter sidste auktionsdag (eller

efter aftale). Uafhentede effekter vil

herefter uden yderligere varsel blive

sendt til opbevaring for købers regning

og risiko.

SALgSRESULTATER

Hammerslags-priser fra de seneste auktioner

kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

Hammerslags-priser kan også fås ved at

ringe til vores automatiske telefonsvarer

på telefon: 33 43 69 08.

FOTO

Foto af alle effekter kan ses på vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk

EURO

der bydes og faktureres i danske

kroner. Vurderinger i euro kan ses på

www.bruun-rasmussen.dk

BEVARINgSTILSTANd

Bruun Rasmussen henleder opmærksomheden

på, at katalognumrene som

udgangspunkt ikke er forsynet med oplysninger

om tilstand (jvf. købskonditionernes

§ 9). Vi henviser imidlertid til vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk,

hvor der under det enkelte katalognummer

ofte er oplysninger om bevaringstilstand,

reparationer o. lign. Er disse

oplysninger ikke tilstrækkelige kan én

af afdelingens sagkyndige kontaktes for

yderligere informationer.

dISPATCH

Collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later

than 2 weeks after the last auctionday.

Uncollected items will without further

notice be sent into storage at the

expence and risk of the buyer.

SALES RESULTS

Sales results from the latest auctions are

available at our website:

www.bruun-rasmussen.dk

Sales results are also available at our

answering machine.

Please call: +45 33 43 69 08.

PHOTOS

Photos of all items are available at our

website:www.bruun-rasmussen.dk

EURO

Bids and invoicing are made in dKK.

Estimates in Euro can be seen at

www.bruun-rasmussen.com

CONdITION

Bruun Rasmussen draws attention to

the fact that, as a rule, no information

is provided regarding the condition of

the lots (cf. conditions of purchase § 9).

However, we refer to our website:

www.bruun-rasmussen.dk where information

regarding condition, repairs, etc.

can usually be found for the individual

lot. Should this information be insufficient,

further details can be obtained

by contacting one of the experts of the

department.

267


KATALOgISERINgSPRINCIPPER

ExPLANATION OF CATALOgUINg PRINCIPLES

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt

arbejde af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen

indestår i henhold til købskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som

vejledning for køber, men kan ikke gøres til genstand

for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket

er sandsynligvis fra kunstnerens tid og muligvis

udført af denne.

Jens Juel's atelier/skole/værksted: I henhold til vor

opfattelse: Udført under kunstnerens indflydelse og

antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være

udført af kunstneren eller en senere kopi efter

kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere

gentagelse eller i stil med kunstneren.

?: yderligere forbehold for den i kataloget angivne

beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af

kunstneren.

Betegnet: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur

er gengivet, men ikke nødvendigvis udført af

kunstneren.

Hvis ingen signatur nævnes i kataloget, drejer det sig

om et antagelig usigneret arbejde.

Hvis ingen aldersangivelse nævnes i kataloget, drejer

det sig om et antageligt nyere eller helt moderne

arbejde.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse

og tjener som vejledning for køber. det er ikke

nogen garanti. Køber skal selv overbevise sig om de

forskellige katalognumres autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

Cd = Copy-dan

L = Længde

B = Bredde

H = Højde

d = dybde

268

diam. = diameter

sst. = Samme sted

U.r. = Uden ramme

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

Explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist

the genuiness and authenticity of which is guaranteed

by Bruun Rasmussen according to the Conditions of

Purchase § 9.

Below cataloguing reservations are made according to

the best of Bruun Rasmussen's knowledge. They are

for guidance only and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion,

probably a work of the period of the artist, and

possibly made by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school)/værksted

(workshop): In our opinion, a work made under the

influence of the artist, and probably of his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the

artist, or a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style

of)/ Jens Juel efterfølger (follower of): In our opinion,

a later copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: The catalogue description is subject to further

reservations.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the

artist.

Betegnet (bears the signature): In our opinion, the

inscription may be by a hand other than that of the

artist.

If no signature is mentioned in the catalogue the work

is apparently unsigned.

If no date is mentioned in the catalogue the work is

apparently from the last century or of comparratively

resent date.

No compensation is given should the frame be

damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun

Rasmussen and is to be considered only as guidance

to the buyer and not as a statement of fact. The buyer

is to satisfy himself of the authenticity and the condition

of the works of art.

Abb.:

* = Full VAT

Cd = droit de Suite

L = Length

B = Width

H = Height

d = depth

diam. = diameter

sst. = Same place

U.r. = Unframed

kt. = gold karat

ct. = Precious stone

carat

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


MOMS Og KUNSTNERAFgIFT

VAT ANd COPy-dAN INFORMATION

STANdARd AUKTIONSOMKOSTNINgER

25% - BRUgT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger,

der skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens

fulde pris. I auktionsomkostninger er indregnet ikke

fradragsberettiget moms.

FULdMOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 20% i auktionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

REdUCEREdE

AUKTIONSOMKOSTNINgER 20%

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele

beløbet (fuldmoms). Momsbeløbet kan køber modregne,

og betaler derved 20% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved

at anvende deres EU-momsnr., undgå den danske

moms og derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

opfylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).

KUNSTNERAFgIFT TIL COPy-dAN Cd

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20%

excl. afgift på værker af alle nyere danske og de fleste

udenlandske kunstnere. disse værker er mærket Cd for

Copy-dan ud for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

BANKFORBINdELSE

BUyER’S STANdARd PREMIUM

25% AUCTIONEERS’ MARgIN SCHEME

As of 1 January 1995 new EC regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works

of art, collector’s items and antiques; these items may

now be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus

henceforth include non-refundable VAT.

FULL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are

marked with an asterix *. The buyer pays the auction

premium of 20% plus 25% VAT on the hammer price

as well as the buyer’s premium.

BUyER’S REdUCEd PREMIUM 20%

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. danish VAT registered buyers may choose to pay the

20% buyer’s premium +25% VAT on the total amount

(Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 20% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may avoid

danish VAT by using their VAT registration number

and thereby pay a buyer’s premium of 20% only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

danish customs authorities’ requirements regarding the

export of goods pay the buyer’s premium of 20% only

(see Conditions of Purchase §3, Exemption from VAT).

ARTISTS’ ROyALTIES PAyABLE

TO COPy - dAN Cd

Pursuant to current danish legislation on Copyright

an artists’ royalty of 5% of the total price exclusive

of VAT (i.e. hammer price plus buyer’s premium

20%) shall be collected on works of modern art by

all danish and most foreign artists. These works are

marked Cd for Copy-dan next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of Purchase.

danske Bank · Account 30014310970638 · IBAN dK4130004310970638 · Swift-BIC dABAdKKK · giro 9641 2055392 · CVR-nr. dK25472020

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 269


KøBSKONdITIONER

§ 1. BUdgIVNINg

Køber er den byder, der får hammerslag. den, der byder for andre,

hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de ønsker

at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller byde direkte

pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed samt

til enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen er altid berettiget

til at nægte at acceptere et bud, hvis på forlangende ikke

tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende à conto betaling

har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne service.

Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og træffer

ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BETALINg

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres købesummen

som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i auktionsomkostninger

inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms, så

udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på 25% af

hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre der

sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med stjerne *.

danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres SE-/

CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer, hvor

varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for afgiftsfritagelse

jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private købere,

som ligestilles med danske købere jvf. gældende dansk lovgivning

om handel med brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og

antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. der kan betales

kontant eller med dankort, banknoteret check, rejsechecks, Visa-,

Master-, diners Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske

checks kan kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted senest 8

dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun Rasmussen

har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte på ny auktion

hos Bruun Rasmussen eller underhånden og afkræve køber

ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud tilfalder den,

der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter

hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at

berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til salg,

er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne effekter

på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet af en af

den misligholdende køber fastsat mindstepris. den misligholdende

køber er ikke berettiget til at kræve udlevering af effekter

indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun Rasmussen

270

ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter må anses at

overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over

for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden på den

pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget til at

kræve et depositum som betingelse for accept af fremtidige bud.

§ 3. AFgIFTSFRITAgELSE

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KøBERE MEd BOPæL I ET ANdET EU-LANd:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages for at

betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres over

for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret på fakturaen.

B. KøBERE MEd BOPæL UdEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt speditør, fritages for afgift.

2 Udførsel som rejsegods:

der kan ske fritagelse for dansk afgift, når køberen selv medtager

det købte under forudsætning af, at følgende betingelser

er opfyldt: Fakturaen skal være betalt, og den danske afgift

på 25% af fakturabeløbet skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms refunderet,

så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det endelige

lands toldmyndighed eller anden på omsætnings afgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis købet overstiger dKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været forevist

til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse fra EU.

Eksportørblanketten returneres til Bruun Rasmussen efter

at være forsynet med et toldvæsens attest for udførslen, hvis

købet overstiger dKK 300. dette gælder også for Færøerne og

grønland.

§ 4. AFgIFTSBETALINg

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre

brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. dette skal meddeles os

inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger.

dette skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

§ 5. UdLEVERINg

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres til

køberen. det købte henligger fra hammerslaget for købers regning

og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter hammerslaget,

vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte varer,

der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt for

købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 6. FORSENdELSE

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko. Bruun Ras-

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


mussen kan således ikke drages til ansvar for skader forvoldt på

købte varer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser.

§ 7. KUNSTNERAFgIFT TIL COPy-dAN Cd

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkræves

følgeretsvederlag på værker af alle nyere danske og visse udenlandske

kunstnere. Følgeretsvederlaget opkræves hos køber af

Bruun Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation Copydan,

for de kunstværker, der er omfattet af loven. disse værker er

mærket Cd for Copy-dan ud for katalognummeret.

Følgeretsvederlaget beregnes som følger for det enkelte kunstværk:

• 5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 1.863 og dKK 310.567 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 3% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 310.567 og dKK 1.242.267 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 1% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 1.242.267 og dKK 2.173.967 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 0,5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 2.173.967 og dKK 3.105.667 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 0,25% af den del af hammerslagsprisen, der ligger over dKK

3.105.667 med tillæg af auktionsomkostninger på 20% ekskl.

afgift

Copy-dan afgiften kan ikke overstige dKK 93.170 for det enkelte

kunstværk.

§ 8. EKSPORTTILLAdELSE

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse, hvor

dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring af kulturværdier

i danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette blive meddelt

den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget

på købers vegne, nu hvor prisen kendes. gives eksporttilladelse

ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til at overtage det købte til

den opnåede pris, hvilket betyder at købet bliver hævet for køber.

§ 9. KATALOgISERINg

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte ændringer

og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og under

anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

de solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker, at

de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser,

der ikke nødvendigvis angives i kataloget. Afbildninger i

kataloget er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering

af effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn på

de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de ønskede

effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den samlede

erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne højeste vurderingspris

tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive

refunderet køber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering fremsættes

skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter købsdagen,

og af at det købte inden samme frist returneres til Bruun

Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som det købte

var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling af

renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve anden

udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at få

fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter katalogets

udgivelsestidspunkt eller som ville have været uforholdsmæssigt

omkostningskrævende eller uigennemførlige uden beskadigelse

af den pågældende effekt.

KOMMISSIONER

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun Rasmussen, Auktionsholder

Jørgen Byriel, Auktionsleder

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for bydere,

der ikke kan være til stede ved auktionen. det er en forudsætning,

at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde 24 timer før auktionens

start, så om nødvendigt bydernes kreditværdighed kan

undersøges. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne service.

KONdITIONSRAPPORTER

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed for

ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. det understreges,

at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for reklamationer;

her henvises til katalogteksten.

FRITAgELSE FOR dANSK FULdMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne *.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private, skal der

ikke betales dansk moms, men moms i henhold til de regler der

gælder, hvor den udenlandske virksomhed er momsregistreret.

det tilrådes at søge oplysning hos de lokale myndigheder.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 271


CONdITIONS OF PURCHASE

§ 1. BIddINg

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable in

surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to make

bids in person at the place of auction or commission bids by letter

or fax or direct telephone bids, should be able to document

their ability to pay and be able to provide proof of identity at

any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to accept a bid

if, when requested, adequate security or adequate payment on

account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of auction

or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen. Bruun

Rasmussen is not to be held responsible for any errors that may

occur using this service. The auctioneer shall have absolute discretion

as to the increment of the bids. The auctioneer will also

make decisions in all cases of doubt regarding the bidding.

§ 2. PAyMENT

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including VAT, for lots sold subject to the special VAT

scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and Antiques,

and second-hand goods by Public Auction (hereinafter called

Special VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that the

purchase price is the hammer price plus an additional 20% in

buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full VAT are

indicated as such in the catalogue with an asterix *.

danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR-number (VAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply (cf.

Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers from

the EU who are considered as danish buyers (cf. current danish

legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of Art,

Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash, by dankort,

banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-, Master-, diners Clubor

Eurocard. Personal foreign cheques may only be used for payment

by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight days

after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, Bruun

Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell the

goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to demand

reimbursement of any related losses from the defaulting buyer.

Any further profit on the sale shall be payable to the person who

had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled to

set off its receivables against its payables to the defaulting buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun Rasmussen

auction without being bound by the reserve stipulated by

the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be entitled

to demand the surrender of goods deposited for sale as long as

the debt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged,

272

regardless of whether the value of such goods may be deemed to

exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting any

future bids from such a purchaser.

§ 3. ExEMPTION FROM VAT

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to danish taxes and duties:

A. BUyERS RESIdINg IN ANOTHER EU MEMBER STATE:

Buyers are exempt from paying danish VAT as long as they

have provided Bruun Rasmussen with documentation of their

VAT registration. The VAT number will then be quoted on

Bruun Rasmussen’s invoice.

B. BUyERS RESIdINg OUTSIdE THE EU:

1 dispatch through forwarding agent:

Lots exported through a forwarding agent approved by Bruun

Rasmussen are exempt from VAT.

2 Export as personal luggage:

goods may be exempt from danish VAT when the buyer personally

takes the goods out of the country as luggage, provided

the following conditions have been met: The invoice must

have been paid and the danish duty of 25% of the invoice

amount must have been deposited with Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the danish VAT as

soon as the invoice of sale has been returned to Bruun Rasmussen

endorsed by the customs authorities of the country in question

or by any other authority with jurisdiction over matters of

purchase tax with respect to official imports of goods into the

country in question if the purchase price exceeds dKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure of the

buyer from the EU. The exporter’s form should be returned

to Bruun Rasmussen after being endorsed with the customs

authorities’ export certificate if the purchase price exceeds

dKK 300. This also applies to the Faroe Islands and greenland.

§ 4. PAyMENT OF TAxES ANd dUTIES

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states who

do not wish to make use of Article 3 may instead choose to

purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in the

same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must be

notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in denmark may choose to purchase

subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

§ 5. COLLECTION OF PURCHASES

The purchase price must be paid in full before the purchased lot

can be passed over to the buyer. From the time of the lot being

knocked down to the buyer, until its collection, the purchased lot

will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been collected

within 14 days after the time of the lot being knocked down.

goods which have been paid for but not collected within 1 year

will be resold at auction or privately at the buyer's expense.

§ 6. dISPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held

liable neither for any damage caused to purchased goods during

dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. dROIT dE SUITE

Pursuant to current danish legislation on Copyright, an artistic

royalty shall be collected on works of modern art by all danish

and some foreign artists. Bruun Rasmussen will from the buyer

collect the royalties required on behalf of the artists’ organisation

Copy-dan for any work of art subject to this law. These works

are identified in the catalogue by Cd for Copy-dan, marked

beside each relevant lot number.

The artistic royalty will be calculated as follows for each work of art:

• 5% of the part of the hammerprice ranging from dKK 1.863

to dKK 310.567 plus the buyer’s premium (20% excl. VAT)

• 3% of the part of the hammerprice ranging from

dKK 310.567 to dKK 1.242.267 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 1% of the part of the hammerprice ranging from

dKK 1.242.267 to dKK 2.173.967 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 0,5% of the part of the hammerprice ranging from

dKK 2.173.967 to dKK 3.105.667 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 0,25% of the part of the hammerprice lying above

dKK 3.105.667 plus the buyer’s premium (20% excl. VAT)

The artistic royalty cannot exceed dKK 93.170 for each work of art.

§ 8. ExPORT LICENCE

Applications for an export licence must be made to the danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current danish legislation on the protection and preservation of

cultural assets in denmark. Where such a licence has not been

obtained, the foreign buyer will be informed thereof immediately

after the lot has been knocked down to the buyer. Another application

will subsequently be sent to the danish Cultural Assets

Committee by Bruun Rasmussen on behalf of the buyer, now that

the price is known. Should an export licence not be granted, the

danish Cultural Assets Committee would be obliged to acquire

the purchased lot at the purchase price, and the buyer would

thus not be bound to the purchase.

§ 9. CATALOgUINg

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequently

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge and

on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which makes

it possible that they may contain defects, deficiencies, or may have

been subject to restoration or damage not necessarily stated in the

catalogue. Catalogue pictures are for identification only and cannot

be used for an evaluation of the condition of the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he intends to

bid by personal inspection at the preview held prior to the auction.

The catalogue description is an indication of the prevailing

oppinion of scholars and expert at the time of the printing of the

catalogue. If any doubts should arise after the purchase regarding

the genuineness of the purchased lot or its conformance with

the catalogue description, Bruun Rasmussen should immediately

be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to

a considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the buyer shall

be entitled to cancel the purchase, after which the buyer shall be

reimbursed for the total purchase price paid, up till a maximum

amount of the highest estimated price stated in the catalogue

plus buyer's premium and VAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on a

percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be subject

to the presentation of a claim for cancellation in writing to

Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to the

purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the same

condition in any and all respects which the purchased lot was in

at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in pursuance

of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then generally

accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the publication of the catalogue was the implementation

of scientific processes, the validity of which was

only acknowledged after the time of publication of the catalogue,

or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to carry

out without damaging the lot in question.

COMMISSION

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun Rasmussen, auctioneer

Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. It is a prerequisite

that Bruun Rasmussen receives the commission 24

hours before the start of the auction for the bidders’ credit to be

checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held responsible

for any errors that may occur using this service.

CONdITION REPORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis for

complaints; complaints can only be based on the catalogue text.

ExEMPTION FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterix *.

No danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers. The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information please consult

your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 273


RINg dIREKTE

CALL dIRECTLy BREdgAdE

AdMINISTRATION

Claus Poulsen 3343 6917

c.poulsen@bruun-rasmussen.dk

KUNdESERVICE

Suzanne Huwendick 3343 6901

s.huwendick@bruun-rasmussen.dk

Annette Langbak 3343 6902

a.langbak@bruun-rasmussen.dk

Heidi Beck Andersen 3343 6904

h.b.andersen@bruun-rasmussen.dk

KOMMISSIONER

Og BESTILLINg AF KATALOgER

Vibeke Nielsen 3343 6912

v.nielsen@bruun-rasmussen.dk

LAgER Og TRANSPORT

Frank Høgh 3634 1381

f.hoegh@bruun-rasmussen.dk

AUKTIONSRÅdgIVNINg

Franziska Kampmann 3343 6905

f.kampmann@bruun-rasmussen.dk

VURdERINg Og INFORMATION

BøgER Og MANUSKRIPTER

Sebastian Hauge Lerche 3343 6939

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

gLAS, PORCELæN, FAJANCE

Og ORIENTALSK KUNSTINdUSTRI

Charlotte Hviid 3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

INdBOVURdERINgER

Hans Ruben 3343 6974

h.ruben@bruun-rasmussen.dk

Kasper Nielsen 3343 6988

k.nielsen@bruun-rasmussen.dk

Per Flemming Kofoed 3343 6993

p.kofoed@bruun-rasmussen.dk

MøBLER, BRONZER Og URE

Thomas Lembourn 3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

274

MøNTER

Michael Fornitz 3343 6833

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

Henrik Jensen 3343 6836

h.jensen@bruun-rasmussen.dk

SMyKKER

Kirstine Lind 3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

SøLV

Sabrina Ulrich Vinther 2540 5941

s.vinther@bruun-rasmussen.dk

TæPPER

Henrik Schleppegrell 3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

VIN

Henrik Christensen 3343 6948

h.christensen@bruun-rasmussen.dk

Morten Stenør Larsen 3343 6841

m.s.larsen@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN

david Utzon-Frank 3343 6996

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

Henrik Vensild 3343 6834

h.vensild@bruun-rasmussen.dk

æLdRE MALERIER, TEgNINgER Og gRAFIK

Birte Stokholm 3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

MOdERNE KUNST Og dESIgN

Peter Christmas-Møller 3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben 3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Anneline Schjødt Pedersen 3343 6953

a.s.pedersen@bruun-rasmussen.dk

Peter Kjelgaard Jensen 3343 6950

p.kjelgaard@bruun-rasmussen.dk

Malene dybbøl 3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

Lise Bertram Miller 3343 6955

l.miller@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


AdRESSER

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

BREdgAdE - KøBENHAVN

BREdgAdE 33

dK-1260 KøBENHAVN K

Tel +45 33 43 69 11

Fax +45 33 43 69 66

E-mail: bredgade@bruun-rasmussen.dk

HAVNEN - KøBENHAVN

AMERIKA PLAdS 11

dK-2100 KøBENHAVN ø

Tel +45 70 27 60 80

Fax +45 70 27 60 90

E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

PEdERSHOLM - VEJLE

PEdERSHOLMS ALLé 42

dK-7100 VEJLE

Tel +45 79 43 69 11

Fax +45 79 43 69 10

E-mail: vejle@bruun-rasmussen.dk

AARHUS - INdLEVERINgSKONTOR

FREdERIKS ALLé 116

dK-8000 AARHUS C

Tel +45 70 20 69 11

Fax +45 70 20 69 12

E-mail: aarhus@bruun-rasmussen.dk

SydSVERIgE - ANdERS ANTIK

RINgVÅgEN 48

26141 LANdSKRONA

Tel 0418 599 90

Fax 0418 299 90

info@andersantik.se · www.andersantik.se

REPRæSENTANT I MALMø

Pia Staël von Holstein

Tel 0702 738 975

E-mail: pia@andersantik.se

BRUUN RASMUSSEN ESTATES

BREdgAdE 33

dK-1260 KøBENHAVN K

Tel +45 70 11 71 72

Fax +45 70 11 71 77

E-mail: estates@bruun-rasmussen.dk

FJERNLAgER - KøBENHAVN

SøVANgSVEJ 1-5

dK-2650 HVIdOVRE

Tel +45 36 34 13 81

Fax +45 36 34 13 32

ONLINE-AUKTIONER

WWW.BRUUN-RASMUSSEN.dK

Teknisk support tel 70 23 69 11

E-mail: support@bruun-rasmussen.dk

REPRéSENTANTE EN FRANCE

ANNE KRISTINE RATHNOV

Tel + 33 6 14 08 19 80

E-mail: france@bruun-rasmussen.dk

AMERICAN REPRESENTATIVE

ALExA BRUUN RASMUSSEN · SAN FRANCISCO

Tel +1 415 640 8007

E-mail: usa@bruun-rasmussen.dk

BENEdICTE HALLOWELL · BOSTON

Tel and Fax +1 617 566 7333

E-mail: benedicteh@aol.com

REPRESENTANTE EN ESPAñA

KARIN K.J.V. FRIJS . Casa Jackie . Balcon del golf

Rio Real . Los Monteros . 29 600 Marbella . España

Tel +34 952 82 48 98

Mobil tel +34 630 29 21 02

Fax +34 952 77 74 64

E-mail: k.frijs@terra.dk

RAPRESENTANTE IN ITALIA

JEANETTE IdA MøLLER · MILANO

Tel +39 3400539219

Mobil tel +39 029440026

E-mail: jeanettaida@hotmail.com

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 275


KOMMISSIONSBUd

COMMISSION BIdS

det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis de ikke selv kan

være til stede på auktionsdagen. denne service er gratis.

Når de afgiver en kommission, beder de vores kundeservice

på deres vegne byde op til et af dem bestemt beløb i hammerslag.

der kan opstå den situation, at en anden køber allerede har

budt det beløb, som de ønsker at afgive. Er de da villig til at

gå et bud højere eller er de indforstået med at nummeret

sælges til anden side?

ønsker de ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er de i tvivl om hvor højt de vil byde, kan de hæve budet

med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen, så

der er også mulighed for at købe til under den angivne vurdering.

Vor kundeservice køber altid så billigt som muligt til

dem, som havde de selv været tilstede på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde senest

24 timer før auktionens start.

SÅdAN BydER dE:

Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUd med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet de ønsker at byde.

Er dette deres absolutte maximum bedes de anføre “Max” i

kolonnen.

de kan også forhøje deres bud med henholdsvis ca. 15%

eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

de bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre dem,

at Bruun Rasmussen modtager den senest 24 timer før auktionens

start.

Hvis deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun Rasmussen

undlade at byde for dem, ligesom Bruun Rasmussen

ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

Efter auktionen vil de kunne få oplysninger om priser på vor

automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning” på telefon

33 43 69 08.

INTERNET:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden www.bruunrasmussen.dk

direkte fra siden med den effekt, de ønsker at

byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før auktionens

start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under “deres bud”, når

de er logget ind. Kontakt teknisk support på 7023 6911 for

spørgsmål om registrering og budgivning via internettet.

For yderligere information,

se “Købskonditioner”, §1.

276

It is possible to leave commission bids if you can not be present

at the auction yourself. This service is free of charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on your

behalf.

The situation can occur that another buyer has already bid

the same as you were prepared to. Are you then willing to

bid further? If not the lot will be sold to another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max”, for

maximum, next to the amount. you can also allow us to raise

your bid by approx. 15% or approx. 25%.

The hammer price may be higher or lower than the estimated

price, so it is possible to buy below the estimate. Bruun

Rasmussen will always buy at the lowest price possible, as if

you yourself had been present at the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than 24 hours

prior to the start of the auction.

HOW TO MAKE A COMMISSION BId:

Complete the COMMISSION FORM with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maximum, please write

“Max” in the appropriate column.

you can also allow us to bid by up to approx. 15% or approx.

25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmussen

receives it 24 hours prior to the start of the auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not be held

responsible for error in bidding or failure to execute bids.

After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerpriceinformation”

is available for sale results at +45 33 43 69 08.

INTERNET:

Commision bids can be submitted via the website

www.bruun-rasmussen.dk directly from the page with the

item you want to submit a bid for.

deadline for submissions of bids via the website is 3 hours

prior to the start og the auction.

Submitted bids are shown under “your bids” when you are

logged in. Please contact technical support on +45 7023 6911

for questions about the registration and submission of bids

on the website

For additional information, please consult "Conditions of

Purchase" §1.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757KOMMISSIONSBUd

COMMISSION BIdS BREdgAdE

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn Name: * ......................................................................................................................................................................

Adresse Address: * ...............................................................................................................................................................

Postnr./by City: * ................................................................................................................................................................

Land Country: * ................................................................. Fax: ....................................................................................

Tel: * ....................................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................. CVR-nr. VAT No: ...............................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. Acct. No.: ..........................................................

Adresse Address: ..................................................................................................................................................................

Postnr./By City: .................................................................. Land Country: ...................................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson Contact: ....................................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up to the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur: * .......................................................................... B.R. kunde-nr. Client No.: .................................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via e-mail dagligt efter auktion

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ............................................................

AUKTION NR. AuCTIoN No: 757

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S

Max +15% +25%

Bredgade 33 · dK-1260 København K · Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966 · bredgade@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 277


KOMMISSIONSBUd

COMMISSION BIdS BREdgAdE

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR. AuCTIoN No: 757

278

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757


KOMMENdE AUKTIONER

COMINg AUCTIONS

INTERNATIONALE Eftersyn 30. aug. - 4. sep.

MALERIER Og ANTIKVITETER 760 Auktion 5. - 13. september

MOdERNE Eftersyn 4. - 9. oktober

KUNST Og dESIgN 761 Auktion 9. - 13. oktober

HAVNEN AFHOLdER UdELUKKENdE ONLINE AUKTIONER.

disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen,

Amerika Plads 11, København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

KUNST Og dESIgN 107 Eftersyn 10. - 14. august

Auktion 15. - 17. august

VEJLE AFHOLdER OgSÅ ONLINE AUKTIONER.

disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen,

Amerika Plads 11, København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

RET TIL æNdRINgER FORBEHOLdES © 2006 BRUUN RASMUSSEN KATALOgPRIS KR. 200

FOTO: BENT LANgE & HENRIK WICHMANN

gRAFIK & dTP: LENE KLIBO, BETTINA LøgSTRUP & JORgE FIgUEIREdO TRyK: FROM & CO.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 757 279

More magazines by this user
Similar magazines