danmarks mest intelligente virksomhed - Lemvigh-Müller

lemu.dk

danmarks mest intelligente virksomhed - Lemvigh-Müller

Februar 2009

Lemvigh-Müller

agEnda

Tema: Lemvigh-Müller Kommunikation

Elselskaber på fibertur med Kommunikation

Vattenfall: Overvågning integreret i Scada

Overvågning i samarbejde med Bravida


Lemvigh-Müller

agEnda

2

IP er fællesnævneren

Som en del af udviklingen i Lemvigh-Müller Kommunikation har vi etableret nye forretningsområder, der

relaterer sig til vores oprindelige platform, som divisionen startede med for ca. 15 år siden. Data/Teleområdet

har passive komponenter, der bruges i installationen i både Alarm, sikring og overvågning (ASO)

og i Intelligente Bygningsinstallationer (IBI). En endnu vigtigere fællesnævner er dog IP-protokollen, der

som bekendt bruges i data og tele såvel som i videoovervågning.

Vi har en forventning om, at der inden for en kort tidsperiode vil være en sammenkobling af de tre områder

via IP-protokollen. Det vil betyde en større grad af automatisering i kontorlokaler, produktionslokaler

og boliger, som samtidig vil danne fundament for, at samfundet opnår de nødvendige besparelser på

energiforbruget og dermed en reduktion af CO 2 -udslippet. Det kan dog næppe komme bag på nogen,

at det kræver en investering, før man kan nå målet om at automatisere sine bygningsinstallationer og

derved opnå besparelser.

Som det fremgår af indholdet i denne udgave af Agenda, er bredden i de løsninger, vi kan supportere,

vokset, og det vil også være udviklingen fremover. På den måde sikrer vi, at vi lever op til vores mission

om at: Udvikle idéer og løsninger til den visionære it- og teleintegrator.

Vores succes er afhængig af vores kunders succes – det er noget, vi er meget bevidste om. Det afspejler

sig også i vores kursusprogram, der dækker de tre områder, og med løbende afholdelse af seminarer

sørger vi for at holde vores kunder teknisk og kommercielt opdaterede. Derudover er den daglige dialog

naturligvis en vigtig kontakt – her er det også vores opgave at hjælpe. Gennem de initiativer vi tager, er

det vores mål at hjælpe vores kunder med at skabe omsætning og indtjening.

God læselyst

John E. Christensen, divisionsdirektør

Lemvigh-Müller Kommunikation

Lemvigh-Müller Agenda er Lemvigh-Müllers magasin for ny

teknik, nye koncepter og ny faglig inspiration for dig, der

beskæftiger dig med tekniske applikationer, effektivisering

af indkøb og udvikling af virksomheden.

Redaktør: Søren Malmose

Oplag: 5.800

Papir: MultiDesign

Trykkeri: Elbo Grafisk

Indhold

3 Elselskaber på fibertur med

Kommunikation

6 En kompetent spiller på markedet

8 Overvågning integreret i Scada

12 aSO forventer også vækst i 2009

14 Tjek på kundetelefonen

17 Lemvigh-Müller satser på intelligente

bygningsinstallationer

18 Overvågning i samarbejde

med Bravida

20 Lemvigh-Müller kåret som danmarks

mest intelligente virksomhed

Udgiver:

Lemvigh-Müller A/S, Marketing

Nyhavn 11

1051 København K

www.lemu.dk

2


Hos ComX Networks har man stor erfaring med blandt andet løsninger med blæsefibre.

Elselskaber på fibertur med

Kommunikation

Erfaringsudveksling dannede grundlaget for, at Lemvigh-Müller Kommunikation i samarbejde

med Draka Communications, makenet a/s og ComX Networks A/S viste en række

elselskaber rundt i to etageejendomme for at se på infrastrukturen i fiberinstallationerne

Af Anna Henneberg

En teori skal kunne bruges i praksis – ellers mister den sin værdi. Det kan

deltagerne på Kommunikations fibertur skrive under på; der kan være langt

fra at sidde og høre om fordelene ved en bestemt fiberløsning til, at man bliver

overbevist om, at den rent faktisk fungerer efter hensigten i praksis. Derfor var

fiberturen en kombination af mundtlige præsentationer af to fiberprojekter og

rundvisninger på de etageejendomme, hvor projekterne er udført.

Blæsefiberløsning med færre splidsninger

Første stop på turen var i boligforeningen Ved Fortet i Herlev. Til dette Fibre-

To-The-Home-projekt, der forsyner 357 boliger med internet, tv og telefoni, har

makenet a/s valgt en løsning, der består af fiberrør og blæsefiber-elementer

til at forbinde boligerne til et centralt placeret krydsfelt. Foreningen består

af toplans rækkehuse, som er fordelt på 27 blokke. Imellem blokkene har

de lagt multirør, og i de enkelte blokke er de udvendige rør blevet ført op på

Fotos: Lars Skaaning og Claus Kunckel

loftet og samlet med indvendige halogenfrie rør, som derefter er fremført til

de enkelte boliger.

Da alle rør var samlet, blev der blæst en 2-leder singlemode lysleder fra

hovedkrydsfeltet til den enkelte bolig. Der er ingen splidsninger undervejs

imellem hovedkrydsfelt og bolig, og det betyder, at man har en direkte føringsvej

fra hovedkrydsfeltet til den enkelte bolig. Hvis der er fejl på lyslederen, eller

hvis den skal udskiftes engang i fremtiden, så kan man bare blæse den gamle

ud og blæse en ny i bagefter, uden at det har indflydelse på nogle af de andre

boliger.

Kombination af to typer fiber

Derefter gik turen til Værebroparken i Bagsværd. I Værebroparken har ComX

leveret en stor fibernetværksløsning, som skal sikre internet, tv og telefoni til

1.380 boliger. Fiberløsningen består her af en sammensætning af blæsefiber og

3


4

Både Jan Eriksen, Energi Fyn Bredbånd (tv.) og Henrik Timmermand, Sydfyns Elforsyning er enige om, at det skaber

troværdighed, når installatørerne selv fortæller om løsninger med fibre.

Draka BendbrightXS fiber. På de store fælles føringsveje fra hovedkrydsfeltet

og imellem boligblokkene, har ComX brugt en blæsefiberløsning. Her kunne

det bedst betale sig at samle de mange fibre i større fiberkabler, fordi

føringsvejene her tillod det. Samtidig giver det en væsentlig besparelse at

blæse ét fiberkabel med mange fibre i frem for at blæse mange fiberkabler

frem med få antal fibre. For at lette overgangen fra udvendig til indvendig

rørføring blev de udvendige rør samlet med indvendige halogenfri rør, der må

føres videre mellem brandceller.

Det sidste stykke ind i boligerne er det derimod en fordel at bruge BendbrightXS,

fordi den kan tåle en meget mindre bøjningsradius. Hvis ComX havde valgt

at blæse fiberen hele vejen frem til lejlighederne, skulle de have afsluttet

fiberen meget tidligt, da en blæsefiberløsning med den traditionelle fiber og

rør ikke kan trækkes rundt langs paneler, karme og hjørner uden at bruge brede

føringsveje, og det giver ikke et særlig pænt slutresultat inde i lejlighederne.

Med BendbrightXS kan man derimod komme rundt og installere kablet alle

disse steder, fordi BendbrightXS har en meget mindre bøjningsradius end det

traditionelle fiber og blæserør.

Etagebyggerier er næste skridt

- Elselskaberne er nået til det næste skridt i udrulningen af fiberbredbånd, og det

er installationerne i etagebyggerier. Derfor inviterede vi nogle af de selskaber,

der skal i gang med denne type projekter, til at komme med ud og se eksempler

på to kvalitetsløsninger, der kan give dem inspiration til deres arbejde. De

blev introduceret for to vidt forskellige løsninger, hvor både teknologierne og

den praktiske udførelse var forskellige. På den måde kunne de danne sig et

indtryk af hvilke muligheder, der findes, og samtidig vurdere, hvilke fordele

og ulemper løsningerne indeholder, siger Flemming Nielsen, salgsingeniør hos

Lemvigh-Müller Kommunikation.

Viden der kan bruges i fremtidigt arbejde

Energi Fyn Bredbånd dækker det meste af Fyn, når det gælder fiberløsninger.

Jan Eriksen, teamleder hos Energi Fyn Bredbånd, fungerer blandt andet som

projektleder på en række fynske boligforeningsløsninger, og netop denne type

løsninger oplever de, at der kommer flere og flere af; især efter Energi Fyn er

sammelagt med det tidligere Odense Energi. Derfor var det meget aktuelt for

ham at se nogle eksempler på, hvordan andre har håndteret fiberinstallationer

i boligforeninger.

- Én ting er at høre om løsningsmulighederne, en anden er at se dem i praksis.

For eksempel kom BendbrightXS-kablet til sin ret, da vi så, hvor velegnet den

type kabel er til en installation, som den i Værebroparken. Her blev fordelene


ved den høje fleksibilitet meget tydelige, siger Jan Eriksen.

Der var også rig mulighed for at stille spørgsmål til de involverede parter fra

projekterne, og det kan være givtigt, når man ikke har så meget erfaring med

løsninger i boligforeninger endnu.

- Projektlederne delte ud af de erfaringer, de har fået gennem arbejdet med

fiberinstallationerne. De fortalte om, hvorfor de havde valgt de pågældende

løsninger, og hvordan arbejdet var forløbet. Vi hørte om hvilke udfordringer,

der var opstået undervejs, og det er helt sikkert en viden, vi kan bruge i vores

eget arbejde. Nu ved vi mere om, hvad man skal være opmærksom på i den

type løsninger, og vi er blevet bedre rustet til at løse fremtidige projekter,

konkluderer Jan Eriksen.

Troværdighed er afgørende

Henrik Timmermann Pedersen, som er netplanlægger hos Sydfyns Elforsyning,

var taget med på rundvisningen sammen med en kollega for at få et samlet

indtryk af projekterne og samtidig se på det installationstekniske. De er omkring

100 ansatte hos Sydfyns Elforsyning, og de dækker det meste af Svendborg

Kommune. De har ca. 32.500 elkunder, hvoraf op imod halvdelen formodentlig

får brug for fiberbredbånd i fremtiden. Det vil både være fiberinstallationer

i parcelhuse og etagebyggerier. Ligesom Energi Fyn har de heller ikke stor

draka BendbrightXS®-fiberen er produceret ud

fra standarden g657. denne standard indeholder

to kategorier; a og B. a-kategorien indebærer, at

fiberen er bagud kompatibel med traditionel single

mode fiber og kan klare en bøjeradius på 15 mm.

B-kategorien indebærer, at fiberen kan klare en

langt mindre bøjningsradius, nemlig 7,5 mm men

er ikke bagud kompatibel. Til forskel fra andre

lignende produkter på markedet lever drakas

BendbrightXS-fiber op til begge disse kategorier,

og det betyder, at den både er bagud kompatibel

og kan klare en ekstrem bøjningsradius.

erfaring med fiberinstallationer i etagebyggerier endnu, og de ville gerne se

de to projekter på nært hold og høre om erfaringerne med produkterne.

Efter at have læst om projektet i Værebroparken var Henrik Timmermann

Pedersen især interesseret i at høre om mulighederne med BendbrightXS,

som han har en forventning om, at de vil gøre brug af i fremtiden hos Sydfyns

Elforsyning. Projektet i Herlev var dog også interessant:

- Min kollega, Allan Winther, beskæftiger sig mest med løsninger i parcelhusbyggerier,

og han var derfor mest interesseret i projektet hos Ved Fortet.

Vi arbejder med begge typer byggerier, og derfor var det relevant for os at høre

om begge projekter, selvom de er meget forskellige, siger Henrik Timmermann

Pedersen.

Han satte desuden pris på at høre fra de folk, som udførte det praktiske arbejde

i projekterne:

- Det fungerede godt, at vi hørte om arbejdet med fiberinstallationerne fra

alle parter. På den måde blev producenternes lovprisende ord om produkterne

underbygget af installatøren, der arbejder med løsningerne til daglig. Det giver

større troværdighed omkring valget af produkter, og vi fik bekræftet, at vi er på

rette spor med vores fremtidsplaner, siger Henrik Timmermann Pedersen.

5


6

En kompetent spiller

på markedet

Om Bravida

Bravida Danmark er landets største installationsvirksomhed med mere end

1.800 medarbejdere i 24 byer over hele landet. Heraf er 75 medarbejdere

beskæftiget med kommunikation. De leverer totalløsninger inden for el,

VVS og ventilation – og er specialister inden for blik, sprinkling, fjernvarme,

elevatorer, el-transmission, trafiksystemer, baneteknik, tele/data,

automation, brand & sikring, tv-overvågning og meget andet.

Kunde- og konkurrenceklausuler afholdte tidligere Bravida Danmark A/S fra at agere på

data- og telemarkedet. For at fastholde deres position som førende teknikentreprenør besluttede

de, at de igen ønskede at blive en aktiv spiller på markedet for data- og telefoniløsninger.

Derfor blev en større handlingsplan for en ny kommunikationsplatform sat til søs

Af Anna Henneberg

Bag roret står blandt andet Henrik Keller, som er produktchef hos Bravida.

Han er blandt dem, der har ansvaret for, at handlingsplanen for den nye

kommunikationsplatform bliver ført ud i livet.

- I dag bliver mange tekniske installationer knyttet sammen via et IP-netværk.

Derfor kan man ikke nøjes med at udføre de traditionelle tekniske installationer

uden viden om IP, da de to ting bliver mere og mere integrerede. Hvis vi forsat

skal fastholde vores position som førende teknisk installatør, er det vigtigt, at

vi har viden om IP og netværk i eget hus. En god måde at opbygge og fastholde

viden om IP er selvfølgelig, at vi arbejder med det hver dag. Vi tror ligeledes på,

at det vil give os en tættere tilknytning til vores kunder, når vi igen kan tilbyde

løsninger inden for telefoni og netværk, fordi vi på den måde kan arbejde mere

helhedsorienteret med dem, siger Henrik Keller.

Fleksible og skalerbare produkter

Da Bravida skulle vælge produkterne til deres nye kommunikationsplatform,

havde de nogle klare krav. De ville gerne i gang hurtigst muligt, og derfor var

det en forudsætning, at grossisten havde varerne på lager, så der ikke opstod

lang ventetid. Samtidig skulle der være en vis fleksibilitet hos både producent

og grossist, fordi Bravida gerne ville sikre sig, at der var opbakning omkring en

løbende udvikling og tilpasning af løsningerne, så de hele tiden har produkter,

der er optimale for det marked, som de arbejder i.

Bravidas kunder dækker et bredt spektrum. Derfor skulle produkterne også være

skalérbare, så de kan anvendes til små, mellem og store løsninger. De spænder fra

små lægekontorer med fem telefoner til de større løsninger med op til 100 Access

Points. Prisen var i den sammenhæng også vigtig – produkterne måtte ikke være

helt low-end, men heller ikke meget omkostningstunge, for så ville de blive for

svære at sælge til kunderne. Brandet spiller også en stor rolle for kunden; de vil

gerne kende leverandørerne i forvejen – tryghed er en vigtig del af købet.

Skræddersyet uddannelse

For at ruste medarbejderne til den nye kommunikationsplatform gik Bravida i

dialog med Lemvigh-Müller Kommunikation for at tilrettelægge et målrettet

uddannelsesforløb. Det måtte hverken være for langvarigt eller omkostningstungt.

Resultatet blev en skræddersyet uddannelsespakke, og indtil videre er omkring

18 Bravida-medarbejdere certificeret på Avaya og ZyXEL, og det samme antal

forventes at skulle igennem det samme forløb i begyndelsen af 2009.

- Det var vigtigt for os, at vi havde medindflydelse på uddannelsen. Vi ville have

mulighed for at lave vores egne kurser, hvor vi ikke skulle deltage sammen

med andre, af den årsag, at vi ønskede at bruge forløbet til at skabe interne

netværk imellem medarbejderne, siger Henrik Keller.

Hos Bravida er de opmærksomme på, at uddannelsen ikke kan stå alene.

- Når vi putter al den her viden på vores medarbejdere, så bliver de også mere

værd for os. Derfor gælder det om at kunne tilbyde dem noget spændende

arbejde. Samtidig er det også afgørende at have en plan for en løbende

opdatering af medarbejdernes viden, så den ikke går i stå eller går tabt,

understreger Henrik Keller.

netværkstankegang danner fundamentet

For at kunne udnytte medarbejdernes viden bedst muligt, har Bravida oprettet en

række landsdækkende, regionale og lokale kompetencecentre, hvor forskellige


Foto: Nanna Reimers

"Lemvigh-Müller var en af de få, der tog sig tid til at lytte, da vi fremlagde

vores planer. De præsenterede os for materiale og kurser, der

var målrettede til os og med tydelige planer for, hvor vi ville nå hen og

hvornår."

Henrik Keller, produktchef Bravida

Et godt samarbejde stadfæstes – Henrik Keller (tv.) og Lars Donnerborg trykker hånd.

spidskompetencer er samlet. Deres mål er, at de skal samarbejde i langt højere grad

på tværs af afdelingerne. Og det har kursusforløbet været med til at styrke.

- Den geografiske spredning af vores teknikere gør, at de ikke møder hinanden

ret tit. Men nu har de taget kurser sammen, og det har en stor betydning for

samarbejdet og videndelingen imellem dem. Det var netop, hvad vi gerne ville

opnå med at sende vores medarbejdere på kursus sammen – at styrke det

interne netværk, forklarer Henrik Keller.

De uddannede folk er i fuld gang med en række projekter, hvor de har sat

Avaya-anlæg op, og siden træningen startede, har de opnået gode resultater

på omsætningen på ZyXEL.

Søren Andersen, tele/data-montør hos Bravida på Fyn, er blandt de teknikere,

der har været igennem kursusforløbet.

- Især Avaya-kurset overgik alle vores forventninger. Uanset hvad vi måtte have

af spørgsmål, blev de besvaret uden slinger i valsen, og uden at den røde tråd

i forløbet blev brudt, siger Søren Andersen.

Tænker et skridt videre

Efterfølgende har Søren Andersen blandt andet været med til at sætte en Avaya

telefoncentral op i en lægepraksis. Det er en mindre løsning, men fordi kunden

har brug for mange forskellige typer af indvalgs-/kø-svarbeskeder, kommer den

ud i mange grene af centralen. På den måde er han kommet godt i gang med

at bruge sin viden fra kursusforløbet.

- Det er vigtigt at holde sin viden ved lige, og derfor gælder det om at bruge

den ofte. Vores kolleger i Jylland og på Sjælland henvender sig til os, og vi

skal jo kunne hjælpe dem. Heldigvis står Lemvigh-Müller altid klar til at svare

på spørgsmål, når vi har brug for det, siger Søren Andersen.

Ud over et styrket netværk ser Henrik Keller også et andet udbytte af

kursusforløbene:

- Teknikerne er blevet mere helhedstænkende i den forstand, at de tænker

skridtet videre ud fra, hvad kunden ellers kunne have brug for, når de er ude

og løse en opgave for dem. De ser nogle muligheder, som de ikke tidligere

havde fået øje på. Nu handler det med andre ord om at få tænkt salget ind i

den videre proces, konkluderer Henrik Keller.

Pragmatisk og målrettet grossist

- Vi oplevede, at flere leverandører fremlagde deres standardkoncepter, da vi

bad dem om løsningsforslag. Lemvigh-Müller var en af de få, der tog sig tid

til at lytte, da vi fremlagde vores planer. De præsenterede os for materiale og

kurser, der var målrettede til os og med tydelige planer for, hvor vi ville nå hen

og hvornår. De havde en pragmatisk tilgang og var parate til at imødekomme

vores behov, siger Henrik Keller.

- Det er et både spændende og skræmmende stadie, vi befinder os på. Bravida

har nu en række medarbejdere, som efter endt uddannelse er godt rustede til

at håndtere den nye kommunikationsplatform. Det er en investering, som har

givet umiddelbart afkast – de første sager er allerede solgt, og tallene taler

deres eget sprog. Nu gælder det for alle parter om at holde fast, så vi får støttet

op omkring hele processen, så den går den rigtige vej, siger Lars Donnerborg,

salgschef hos Lemvigh-Müller Kommunikation.

7


8

Overvågning

integreret i Scada

Hos Vattenfall på Amager blev det nuværende Scada-system tilpasset, så man kunne integrere

en digital overvågning med Panasonic-kameraer. Løsningen har givet større fleksibilitet

for medarbejderne og er en væsentlig årsag til, at man hurtigere finder og løser de

problemer, der kan opstå, når kul skal transporteres til kraftværkets ovne

Af Søren Malmose

Store sorte bunker af kul ligger side om side tæt ved molen, hvor et fyldt

fragtskib venter på at blive tømt. Små bulldozere kører utrætteligt rundt

imellem bjergene og skubber kullet videre på den rejse, der omdanner det til

varme og elektricitet til blandt andet Storkøbenhavn i de kolde vintermåneder.

Men fra kullageret tæt på molen til ovnene, hvor kullet blæses ind, er en lang

vej af snoede transportbånd både over og under jorden. Der er skarpe sving,

stigninger og en række forhindringer, før det knuste kul blæses ind i ovnene,

der producerer varme og el. Det siger sig selv, at der kan opstå forhindringer

på transportbåndene – ligesom de maskiner, der fordeler kullet på båndene

eller pulveriserer kulstykkerne til støv, kan gå i stykker.

- Om vinteren kan en stor isklump på transportbåndet volde problemer, da isen

kan smadre vigtige dele af mekanikken, hvis den ender de forkerte steder.

Ligeledes kan fremmedlegemer eller for store stykker kul skade delene i

transportsystemet. Vi har blandt andet oplevet, at en stålwire har stoppet

transportbåndet, da det var på vej ned i den maskine, der knuser kullet, forklarer

tekniker Claus Jørgensen, Vattenfall.

analog løsning med begrænsninger

For at undgå omfattende skader på transportsystemet til kul og for at holde øje

med systemet har Amagerværket tidligere haft en række analoge kameraer

installeret forskellige steder langs transportbåndene. Men disse analoge

kameraer havde nogle begrænsninger og var ved at være slidte. Kameraerne

var eksempelvis ikke koblet op på et Scada-system, men kørte på et separat

system, som skulle tjekkes via monitorer forskellige steder på Amagerværket,

når der gik en alarm et eller andet sted i transportkæden.

Kameraerne kunne derfor ikke tjekkes fra kontrolrummet, så når der gik

en alarm, skulle medarbejderne ringe til teknikerne og bede dem tjekke de

kameraer, der overvågede den sektion, hvor der var problemer. Hvis der ikke

lige var en tekniker i nærheden af kameraet, opstod der naturligvis allerede

her noget spildtid, inden driften i kontrolrummet kom hen til den pågældende

monitor og kunne fortælle kontrolafdelingen, om der var en synlig fejl at se

på monitoren. Sådan er det ikke i dag.

Fleksibilitet og overblik

- I dag kører vores nye digitale Panasonic kameraer på en ny fiberløsning, der

samtidig er integreret med vores eksisterende Scada-system. De seks tidligere

monitorer er derfor blevet erstattet af en samlet overvågning i vores kontrolrum.

Her kan vi konstant overvåge alle cirka 30 kameraer på de samme skærme,

som alt andet overvågning og kontrol kører på. Det giver et godt overblik, og

desuden har vi fået lavet adskillige operatørstationer rundt på værket, hvor

teknikerne fra deres skærme kan logge sig ind på billederne fra de enkelte

kameraer, forklarer Claus Jørgensen.

I hverdagen betyder det, at man i kontrolrummet med det samme kan se

billederne fra det område, hvor der er gået en alarm. Teknikere kan et andet

sted i huset se med på det samme kamera og hjælpe med at finde problemet,

uden at de behøver at gå til en bestemt monitor som tidligere. Det betyder, at

man hurtigere kan komme i gang med at løse problemer ved transportbåndet,

og på den måde er transportsystemet ude af drift i kortere tid.

Scada er en forkortelse for supervision control and data acquisition.

Systemet giver dels mulighed for et grafisk interface til at styre sin

overvågningsproces og dels mulighed for at udføre logning af data, som

kan udskrives til rapporter. Eksempelvis kan logningen vise energimålinger

og alle fejlmeldinger, når en alarm er gået i gang.


Hos Vattenfall overvåger man døgnet rundt de mange

processer fra et stort kontrolrum. Her kan man se billeder fra

alle kameraerne i løsningen leveret af Lemvigh-Müller.

Kullet transporteres til ovnene på lange

transportbånd, der overvåges af kameraer.

Fotos: Lars Holm

9


10

Fotos: Sofus Comer.

Fine billeder på trods af mørke

Hos Amagerværket havde man længe set frem til den nye overvågningsløsning

af kultransporten, som blev installeret i sommeren 2008. Et af de største krav

til integrationen med det nuværende Scada-system var, at det skulle virke.

Derfor har man også brugt en del ressourcer på implementeringen, inden man

satte alle kameraerne op, og en Scada-programmør har været inde og tilpasse

systemet, så det fungerer sammen med Panasonic-kameraerne.

- Vi lånte også kameraer af Lemvigh-Müller for at teste kameraets funktion

på nogle af de steder, hvor der for eksempel ikke er meget lys, eller hvor

vejrforholdene kunne spille ind. Vi var blandt andet meget spændte på, hvordan

Om Vattenfall

Vattenfall ejer og driver fem kraftvarmeværker og en række vindmølleparker

i Danmark. Desuden er det et engrosselskab inden for handel med energi.

Vattenfall i Danmark er en del af Vattenfall Norden, hvis elproduktion

dækker cirka 20 procent af Nordens elforbrug. Moderselskabet, Vattenfall

AB, er ejet af den svenske stat og er Europas femtestørste elproducent

og største varmeproducent. Vattenfall-koncernen beskæftiger i alt cirka

33.000 medarbejdere i seks europæiske lande. Heraf arbejder knap 700

medarbejdere i Danmark.

I Danmark ejer og driver Vattenfall henholdsvis Nordjyllandsværket,

kameraet ville fungere i de sektioner, hvor der er meget lidt lys, og hvor der

kører transportbånd med kul. Men kameraet fungerer fint selv under dårlige

lysforhold, og på grund af kontrasterne viser billederne mere end det blotte

øje kan se, tilføjer Claus Jørgensen.

For de ansatte har den nye overvågning på Scada-systemet betydet, at de har

fået adgang til flere og bedre detaljer gennem kameraerne, og samtidig har de

opnået en fleksibilitet, nu hvor de kan logge sig på kameraerne fra adskillige

steder på Amagerværket. Og sidst men ikke mindst har Vattenfall fået en

overvågningsløsning, der fungerer.

Fynsværket og Amagerværket, samt de to decentrale kraftvarmeværker i

Hillerød og Helsingør. Værkernes samlede kapacitet er på 1798 MW el og

2123 MJ/s fjernvarme, svarende til ca. 17 pct. af Danmarks samlede el- og

fjernvarmeforbrug.

Vattenfall ejer og driver i alt 406 vindmøller i Danmark med en samlet

kapacitet på 309 MW. Det drejer sig dels om landbaserede vindmøller i

Jylland og på Fyn, dels en 60 procents ejerandel af verdens hidtil største

havvindmøllepark, Horns Rev, der er placeret i Nordsøen ca. 14 km vest for

Blåvandshuk på Jyllands Vestkyst.

Kilde: Vattenfall


Fotos: Claus Kunckel

Inden kameraerne blev sat op, havde man nøje testet deres funktion på steder,

hvor der ikke var meget lys for at sikre sig optimal billedkvalitet, fortæller

tekniker Claus Jørgensen, Vattenfall.

To typer kameraer

I løsningen med Panasonic kameraer er der valgt to forskellige modeller.

Det ene WV-NW484SE er et vandalsikkert kamera med blandt andet

SDIII modlyskompensering, som sikrer knivskarpe billeder selv under

ekstreme lysforhold.

Indstilling af objektivet klares nemt via ABF (AutoBackFocus), en funktion

der også kan betjenes via en webbrowser og derfor kan betjenes uden at

stå i fysisk nærhed af kameraet.

Det andet, WV-NS202A, er et såkaldt PTZ kamera (Panorere, Tilte og

Zoome), hvilket betyder, at kamerat kan fjernstyres og med den 22 x

optiske zoom er det muligt at stille helt skarpt.

Begge kameraer forsynes via PoE (Power over Ethernet).

Fotos: Sofus Comer

11


12

ASO forventer også

Med et fald i nybyggeriet retter mange installatører deres fokus mod nye forretningsområder,

hvor de blandt andet tilbyder kunderne overvågnings- og sikringsudstyr. Det er en af

grundene til, at Lemvigh-Müllers afdeling for Alarm, sikring og overvågning forventer vækst

i 2009, hvor man også kommer til at se mere adgangskontrol med biometri

Af Søren Malmose

vækst i 2009

Det sidste år har medierne været fyldt med nyhedshistorier om indbrud i

virksomheder og i særdeleshed også i private hjem. Umiddelbart kunne man

tro, at det hele er en smule overdrevet, men i de seneste statistikker og tal fra

Forsikringsoplysningen, kan man desværre se, at tallene kun bekræfter de dystre

overskrifter fra aviserne. I en prognose fremgår det, at 2008 tegner til at sætte

en kedelig rekord med et forventet antal tyverier i private hjem på 42.000.

- Der er nok ikke nogen tvivl om, at denne kedelige udvikling får privatpersoner

og virksomheder til at overveje, hvordan de bedre kan sikre deres værdier,

og derfor er Alarm sikring og overvågning (ASO) et område, som i øjeblikket

oplever stor vækst. Samtidig betyder nedgangen i byggeriet også, at en række

installatører er begyndt at interessere sig mere for ASO-løsninger, lyder det

fra salgschef Martin Nielsen, Lemvigh-Müller ASO team.

alarm, sikring og overvågning

Alarm, sikring og overvågning er et selvstændigt kompetencecenter, der

hører ind under Lemvigh-Müller Kommunikation – og som arbejder tæt

sammen med lokale kompetencepersoner i vores el-tekniske afdelinger

over hele landet.

Produktområderne omfatter blandt andet:

• Porttelefonsystemer

• Analog og digital videoovervågning

• Talevarsling til f.eks. lufthavne

• Automatisk indbrudsalarmering

• Tågesikring

• Automatisk dørkontrol

• Brandalarmering & automatisk branddørlukning

• Integrerede systemer

Han vurderer desuden, at ITV-lovgivningen, der i sommeren 2007 åbnede op

for øget overvågning af egne facader, har været med til at øge efterspørgslen

efter kameraløsninger til de virksomheder, der ønsker bedre overvågning.

- Jeg forventer, at vi også i 2009 vil opleve stor vækst på videoovervågning

og i særdeleshed IP-baseret videoovervågning, hvor vi efterhånden har et så

bredt sortiment af produkter, at vi kan dække hovedparten af kundebehovene

på dette område, fortæller Martin Nielsen.

Biometri vinder indpas

Hos Lemvigh-Müller dækker forretningsområdet ASO ikke kun overvågning

og indbrudsalarmer, men også brandalarmer, tågesikring, talevarsling og

adgangskontrol. På sidstnævnte område sker der i øjeblikket meget, og

adgangskontrol er i dag ikke kun begrænset til en adgangskode og et plastickort,

som hver medarbejder er udstyret med. I mange virksomheder er biometri på

vej til at blive en naturlig del af sikkerhedsrutinerne.

- Biometri-løsninger, hvor man scanner øjets iris eller en finger, bliver mere og

mere almindelige som en ekstra sikkerhed i danske virksomheder. Det skyldes

ikke mindst, at denne form for adgangskontrol sikrer, at kun den relevante

medarbejder, der er godkendt, får adgang. En medarbejders kort og kode kan

blive stjålet eller ”lånt” ud, mens man ikke sådan lige kan låne sit øje eller finger

ud. Derfor er biometrisk adgangskontrol en oplagt løsning for virksomheder,

der arbejder med fortrolige oplysninger, forskning, eller som har ekstra behov

for at sikre produktionen mod forurening, vurderer Martin Nielsen.

Det kan eksempelvis være aktuelt på slagterier og i medicinalvirksomheder,

hvor det kan være mere hygiejnisk at scanne iris end at skulle åbne døre med

plastickort.

For at kunne tilbyde kunderne det nyeste udstyr inden for adgangskontrol har

Lemvigh-Müller for nylig indgået et samarbejde med virksomheden Vitani,

som sælger det nyeste inden for biometri. Det drejer sig om produkter fra

Panasonic og fra Suprema.

Kurser og uddannelse for kunderne

Leverandørerne betyder meget for Lemvigh-Müller, og samarbejdet med

dem bliver kontinuerligt styrket og udbygget med nye produkter og fælles

aktiviteter. I løbet af 2008 er en række nye produkter fra eksempelvis Panasonic,

Schneider, Siemens og GE blevet faste varer på Lemvigh-Müllers centrallager.

Det indebærer, at kunderne kan få leveret deres varer fra dag til dag, så de ikke

bliver forsinkede med deres arbejde hos slutkunderne. Samtidig er uddannelse

mere end nogensinde blevet en integreret del af hverdagen.

- Vi har selv været på kurser hos vores leverandører for at lære mere om deres

produkter, så vi kan give vores kunder en endnu bedre rådgivning om de enkelte

produkter. Samtidig har vi oplevet meget stor søgning til vores egne kurser, og

i 2009 vil vores kursusudbud være endnu bredere. Der er blandt andet kurser

om adgangskontrol, alarm, talevarsling og videoovervågning – og de skal alle

være med til at opdatere kundernes viden og sikre, at deres kompetencer følger

udviklingen, forklarer Martin Nielsen.


Tilbud til kunderne i uge 13

I uge 13 vil Lemvigh-Müller ASO team tilbyde kunderne at komme på

Sikringsdage 09. Der er tale om et landsdækkende arrangement med

minimesser, hvor kunderne får mulighed for at møde branchens førende

leverandører. Arrangementet er krydret med spændende seminarer, der har

fokus på vores kunders forretningsmuligheder inden for ASO-området.

Du kan læse mere om Sikringsdage 09 på www.lemu.dk/aso

Fotos: Jakob Dall

Software fra Milestone

Som noget nyt har Lemvigh-Müller netop indgået en distributionsaftale

med virksomheden Milestone. Danske Milestone er markedsleder

i Europa og blandt verdens største producenter af software til IPvideoovervågning,

og produktet har mange fordele.

Milestones software har integreret branchens førende producenter af

IP-kameraer, og Milestone bygger på en åben software platform, der

betyder, at brugeren kan tilslutte et hvilket som helst IP-kamera, og

derved opnås der en stor valgfrihed, så man kan vælge netop det kamera,

der passer allerbedst til den pågældende opgave.

- Softwaren kan installeres på flere servere, og en virksomhed med

flere lokationer kan således bruge softwaren som en overordnet

overvågningsplatform, og derved har systemet stort set ubegrænsede

anvendelsesmuligheder, og det betyder en enorm fleksibilitet for kunden,

understreger Martin Nielsen.

13


14

Tjek på kundetelefonen

Særligt for mindre virksomheder er det svært at etablere sikker og stabil kundebetjening

over telefonen alle ugens dage – hele dagen. Tøjvirksomheden Nümph har nedlagt de automatiske

omstillingsrutiner og i stedet indført automatisk modtagelse af telefonnummer

Af Claus Thorhauge

De fleste forbinder god service i telefonen med et personligt svar. Men det

er ikke altid den bedste løsning med sindrige omstillingssystemer, der jager

ringende kunder rundt i virksomheden på jagt efter et levende menneske, der

kan tage telefonen og hurtigt give et ordentligt svar.

– 98 procent af de opkald, vi får, er fra kunder. Og det er vores kunder, der

tæller. Det er fuldstændigt afgørende for vores forretning, at de oplever hurtig

og konkret reaktion og får svar på deres spørgsmål. Det er jo butikker, og måske

står de med en ventende kunde på den anden side af disken. Men det skete

for tit, at de endte hos en medarbejder, der alligevel ikke kunne hjælpe, siger

administrationschef Lars Jensen fra Nümph A/S.

Virksomheden er kun et par år gammel og udspringer af herrekonfektionsvirksomheden

Solid i Kolding. Nümph producerer i stedet modetøj

til kvinder og blev kort efter købt ud af den daværende direktør for Solid

A/S, Per Johansen. I dag beskæftiger Nümph 25 medarbejdere i en tidligere

industribygning i centrum af Kolding – og har i øvrigt etableret et datterselskab,

Humör, der laver modetøj til herrer.

– Det første år delte vi lokaler med Solid, og havde blandt andet fælles

reception. Det har vi ikke længere. Det er de to personer, der sidder i

salgsafdelingen, der tager telefonen. Hvis de begge er optaget, stillede

telefonen videre til andre. Og det var alt for dårlig service, siger Lars Jensen

og peger på, at selv om kunderne på den måde fik en person i røret, så fik de

ikke den hjælp, de ringede efter.

– Der er ikke andre end de to, der kan hjælpe kunderne ordentligt, så det

var altid en pest for os andre at tage telefonen. Det er jo galt, hvis opkaldet

ender hos en irriteret stemme, der alligevel ikke kan hjælpe. Hvis telefonen

endte hos designerne, der blev afbrudt i en koncentreret opgave, risikerede

vi i stedet, at kunderne fik et surt svar og ingen hjælp. Det har vi ikke råd til,

forklarer Lars Jensen.

automatik sikrer kvik respons

I stedet fandt Nümphs administrationschef på en utraditionel løsning i

samarbejde med telefonleverandører Dansupport. Først møder kunderne en

almindelig ringerutine, hvor man skal trykke 1, 2 eller 3 for salg, lager og

bogholderi.

dansupport

Har mere end 20 års erfaring med it- og teleløsninger til erhvervslivet fra

filialer i Kolding, Odense og Ballerup. Dansupport har specialiseret sig

i integration af data og telefoni, og virksomheden leverer blandt andet

telefonanlæg fra Avaya i samarbejde med Lemvigh Müller.

– I det hele taget giver vi alle vores kunder vores direkte numre, så kollegerne

ikke forstyrres unødigt. Men Columbus-ægget er i virkeligheden den venlige

telefonstemme, der beder kunderne om at indtaste deres telefonnummer med

besked om, at de bliver ringet op så hurtigt som muligt, hvis de ikke kommer

igennem til de to i salgsafdelingen, siger Lars Jensen, der understreger, at

ekspedienter i butikkerne ikke har tid og lyst til at vente i en telefonkø.

Nummeret ryger så ind som en mail hos de to medarbejdere i salgsafdelingen,

der så ringer tilbage, så snart de kan.

– Det har fungeret glimrende i trekvart år. Vi har ikke hørt om et eneste problem,

konstaterer Lars Jensen, der ikke har statistik på virksomhedens responstid.

– Men jeg ved, at pigerne i salg ringer så snart, de kan. Det er grundnerven i

deres arbejde. Og internt har det nye system givet os en kæmpe fleksibilitet,

siger han.

avaya uden konkurrence

Nümph havde et par håndfulde digitale Avaya-telefoner med i bagagen, da de

flyttede ud fra Solid. Alligevel kastede Lars Jensen et blik på markedet, inden

han valgte telefonanlæg. Men den alternative løsning, han blev præsenteret

for, var alt for dyr og kompliceret for det lille tøjfirma. I stedet ringede han til

Kim Nielsen fra Dansupport.

– Vi har to forskellige telefonløsninger på hylderne, men selv hvis Nümph ikke

havde haft Avaya-telefoner i forvejen, ville jeg alligevel have anbefalet Avaya,

siger account manager i Dansupport Kim Nielsen.

Han peger på, at Avaya er det perfekte valg til virksomheder på Nümphs

størrelse.

– Forcen ved Avaya er, at det ikke er begrænset. Det kan skalere trinløst

op til 272 brugere, og grundpakken har en masse faciliteter med som

konferencefunktion, dirigering af indgående numre til bestemte afdelinger og

meget mere, forklarer Kim Nielsen.

Den særlige svarfunktion, hvor kunderne kan indtaste deres telefonnummer,

så henvendelsen bliver sendt videre som mail, er en del af Avayas Voicemail

Pro pakke, der også omfatter avancerede funktioner som databaseopslag og

integration til andre systemer som økonomisystemer, CRM osv.

– Hvis vores behov ændrer sig, så ved vi, at det kan løses med Avaya, tilføjer

Lars Jensen fra Nümph.

nümph

I virkeligheden er Nümph to tøjbrands: Nümph (modetøj til unge kvinder)

og datterselskabet Humör (modetøj til unge mænd). Begge er kernedansk

tøjdesign. Salg, indkøb, design og administration ligger i Kolding. Tøjet

bliver produceret i Østen.


Fotos: Palle Peter Skov

I samarbejde med telefonleverandøren Dansupport har tøjvirksomheden

Nümph etableret et automatisk telefonsystem, der sikrer, at kunderne får

hurtig og kvalificeret respons på deres opkald.

– Vi har fået en kæmpe fleksibilitet, og i de ni måneder systemet har været

i drift, har det kørt upåklageligt, og kunderne har fået en meget bedre

service, siger administrationschef i Nümph Lars Jensen (th.). Til venstre

ses Kim Nielsen, account manager, Dansupport.

15


16

Lemvigh-Müller satser på

Intelligente bygningsinstallationer

Intelligente bygningsinstallationer bliver mere og mere oplagte at anvende i blandt andet

nybyggeri, hvor der stilles stigende krav til energiforbrug og styring af lys, varme og ventilation.

De enkelte komponenter kan alle kobles på en enkelt teknologi, og Lemvigh-Müller

kan levere en totalløsning til byggeriet. Efter en organisationsændring befinder området sig

nu under Lemvigh-Müller Kommunikation

Af Søren Malmose

Spar på strømmen, nedsæt udslippet af C0 og vær mere miljøbevidst. Det

2

er alle budskaber, som efterhånden står mejslet ind i bevidstheden på de

fleste – hvad enten man er almindelig forbruger eller installatør. Det er ikke kun

danske politikere, der sender dette klare budskab i form af nye energiregler og

formaninger; det kommer også hyppigt fra verdens topledere og internationale

miljøorganisationer, der peger på, at fremtiden kommer til at byde på endnu

skrappere krav til nybyggeri og til den enkelte forbruger. I en tid hvor alles

blikke er rettet mod energibesparelser i hverdagen, er det umuligt at komme

uden om intelligente bygningsinstallationer (IBI), som markant reducerer det

totale energiforbrug i nybyggeri og i bygninger, der renoveres.

Hos Lemvigh-Müller satser man også på IBI som forretningsområde og har

de seneste to år arrangeret velbesøgte konferencer om mulighederne for at

inkorporere den intelligente teknik, både når der skal bygges om og bygges nyt.

- Lemvigh-Müller vil være med til at udbrede kendskabet til IBI, der er

den optimale måde at opnå energibesparelse, komfort og funktionalitet i

byggeriet. Vores fokus er blandt andet på totalløsninger til byggeriet, hvor

Fotos: Karsten Movang

Fotos: Claus Kunckel

vi som grossist kan tilbyde vores kunder en løsning, hvor vi kan levere både

materialer og rådgivning på alle planer. I Lemvigh-Müller har vi divisioner for El

og VVS, og sammen kan vi være en kompetent sparringspartner for eksempelvis

installatører, rådgivende ingeniører, bygherrer og levere den samlede tekniske

totalløsning, fortæller divisionsdirektør John E. Christensen, Lemvigh-Müller

Kommunikation.

Muligheder for el-installatører

IBI-området, som omfatter både styring af lys, varme og ventilation, rummer

mange muligheder for den enkelte el-installatør. Som installatør er der

forskellige tilgange til IBI-forretningsområdet. Det kan være nybyggeri, hvor IBI

er designet ind i projektet fra start, eller en renoveringsopgave hvor formålet

for bygherren kan være modernisering og/eller energioptimering.

- Det vigtigste for el-installatøren er at se mulighederne, opbygge kompetence og

udvikle gode samarbejdsforhold med andre brancher, så man kan gå ind i løsninger,

der berører eller grænser op til flere fagområder, vurderer John E. Christensen.


Lemvigh-Muller har flere gange arrangeret velbesøgte IBI konferencer, hvor kunderne kunne møde leverandørerne.

Mange opgaver på ventilation

Et område, der har fået meget omtale og fokus, er de eksisterende

ventilationsanlæg. Der findes mange ventilationsanlæg, der er blevet installeret

for flere og måske mange år siden, som har fået lov til at leve et ubemærket liv.

Der er mange penge at spare på vedligehold og optimering af sådanne anlæg.

Bruger og ejer af sådanne anlæg er ikke altid bevidst om, hvilken effektivisering

og energioptimering der kan opnås ved at få udført service på anlægget.

Det er her elinstallatøren med god grund kan udvide sit forretningsgrundlag.

Service på ventilationsanlæg handler om basale ting som udskiftning af filtre,

men også om de mere elektriske dele som udskiftning af motor til sparemotor,

spareblæser samt tilføjelse af en mere behovstilpasset styring. Det handler

om muligheder frem for begrænsninger og en dialog mellem faggrupper og

brancher. Tekniske totalløsninger taler for, at el og VVS-brancherne taler

sammen og ligefrem går sammen ind i projekterne.

Om Lemvigh-Müller IBI team

Lemvigh-Müllers IBI team hører under Lemvigh-Müller Kommunikation

og er en del af en afdeling med små 40 ansatte, der løfter salgsopgaven.

IBI teamet har en bred viden og stor erfaring fra mange typer projekter

lige fra boliger til større erhvervsbyggerier. Teamet kan også tilbyde at

styrke kundernes viden gennem uddannelse, så de er bedre rustet til at

varetage fremtidige opgaver.

Lemvigh-Müllers IBI team kan kontaktes på telefon 3695 5400.

Se mere på www.lemu.dk/ibi

En teknologi til at styre det hele

Udover varme, lys og ventilation kan der også tilføjes funktioner som alarm,

overvågning og jord- og solvarmeanlæg på en IBI-installation. Det hele kan

styres af en enkelt teknologi, så man ikke behøver at arbejde med en række

stand-alone-løsninger.

Med KNX-teknologien, som er en åben protokol, der med fordel kan bruges i alt

fra villaer til skoler, institutioner, hotelbygninger og ikke mindst store domiciler

og erhvervsbyggerier, kan man integrere alle bygningsfunktionerne. Det giver

en høj udnyttelsesgrad på komponentniveau og færre IBI-komponenter på

rumniveau. Et eksempel kan være en intelligent afbryder, der kan virke som

betjening af både lys, solafskærmning og samtidig indeholde rumtermostat og

display og altså være en vigtig sensor til varmestyringen. Det er en stor fordel

for installatørerne, som skal udføre opgaven, og det giver kunderne en flottere

løsning med langt færre betjeningspaneler og sensorer i forskelligt design.

17


18

Overvågning

i samarbejde med Bravida

En række grove tyverier fra Lemvigh-Müllers eget stållager i Randers banede vejen for at

udvide den eksisterende overvågning med nye Panasonic-kameraer. Opgaven er udført af

Bravida, som også varetager den daglige service

Af Søren Malmose

Umiddelbart regner man med, at nutidens tyve går efter letomsættelige

effekter som designermøbler, smykker og teknik, som de relativt ubesværet

kan stikke af sted med og hurtigt komme af med igen. Men som alle andre

mennesker er tyve også alsidige og har en bred smag, når de vurderer, hvad

de kan tjene penge på. Det er i hvert fald konklusionen på Lemvigh-Müllers

store stållager i Randers, hvor der gennem tiden har været adskillige tyverier

af stål.

- Vi har i tidens løb desværre konstateret en række tyverier på vores lagerarealer,

og her er der ikke tale om småting, der er blevet stjålet, men om store mængder

stål, som man ikke lige kan tage under armen og løbe af sted med. For at

forebygge tyverierne har vi løbende siden 2000 blandt andet opsat kameraer, der

overvåger de udendørs arealer, ligesom vi har indført elektronisk adgangskontrol

til kontor- og administrationsområderne, fortæller Svend Torp, der er teknisk

chef hos Lemvigh-Müller.

Bravida udbygger det tidligere anlæg

Selv om adskillige kameraer allerede overvågede de udendørs arealer, forsvandt

Fotos: Sofus Comer

der i første halvår af 2008 betydelige mængder stål fra Lemvigh-Müllers

centrallager i Randers.

- Offentliggørelsen af tyverierne skabte naturligvis en del debat og for at

undgå fremtidige tyverier, forlangte medarbejderne og tillidsfolkene faktisk

selv, at der blev installeret yderligere elektronisk adgangskontrol og indendørs

kameraovervågning på de steder, hvor de eftertragtede varer befinder sig. På

den måde kunne man undgå at mistænke kolleger og skabe dårlig stemning,

hvis der skulle ske flere tyverier, fortæller Svend Torp.

Da Bravida havde været med til at levere en del af den tidligere overvågning,

blev de valgt til at udbygge og servicere det eksisterende anlæg med 15 nye

kameraer – og to af betingelserne var, at Bravida var forpligtet til at bruge

kameraer fra Lemvigh-Müllers egne leverandører, og at der var tale om et

uafhængigt åbent produkt, der kan købes service til mere end ét sted.

- Derfor har vi lavet en browserbaseret løsning, som nemt kan udvides med

andre typer kameraer. Ligeledes er softwareopdateringerne gratis, og Lemvigh-

Müller er ikke låst fast til en enkelt serviceudbyder, fortæller salgschef Stig

Møller, Bravida.


Med den øgede mængde kameraer håber man at sætte en effektiv stopper

for de tyverier og indbrud, der er sket hos Lemvigh-Müller i Randers.

Selve løsningen

Den nye løsning består af 15 nye Panasonic-kameraer, hvoraf de 10 kameraer

sidder indendørs – primært i de lagerhaller, hvor de eftertragtede pladepakker er.

- Kameraerne optager kun, når der registreres bevægelse. På den måde er det

nemmere at søge efter de interessante tidsintervaller, hvis man efterfølgende

skal tjekke noget. Kameraerne er baseret på ”motion detection” og går i gang

med at optage, hvis billedet ændrer sig. Sensorerne er så følsomme, at de

registrerer selv den mindste bevægelse. Faktisk kan en stor edderkop være

nok til at sætte gang i optagelserne, fortæller Stig Møller.

Selv om kameraerne kun optager ved bevægelse, kræver anlægget en stor

harddiskoptager, da et andet af kravene til løsningen var, at der skulle kunne

lagres tre ugers optagelse på harddisken.

nye speciallamper udendørs

For Bravida har en af udfordringerne været at sikre, at optagelserne var så

detaljerede, at man kunne genkende ansigter og nummerplader på de biler,

der kører ud og ind af portene hos Lemvigh-Müller.

Svend Torp, Lemvigh-Müller (tv.) og Stig Møller, Bravida har arbejdet sammen

for at finde den optimale løsning til centrallageret i Randers.

- Vi har løbende kørt en del test på lysforholdene, da de eksisterende lyskilder

udenfor ikke har givet tilstrækkeligt lys til at sikre en optimal gengivelse.

Vi er nu ved at installere nogle speciallamper udendørs, så gengivelsen

af nummerplader kommer til at fremstå endnu mere tydelig, fortæller Stig

Møller.

I Bravidas service af anlægget indgår blandt andet løbende tjek af lysforhold og

vinklerne på kameraerne. Ligeledes indstiller man kameraerne til nye positioner,

hvis der opstår behov for at overvåge andre områder i fremtiden.

19


Foto: Claus Kunckel

Lemvigh-Müller kåret som ”danmarks mest intelligente virksomhed

DI (Dansk Industri) har sidst i januar tildelt Danmarks største stål- og

teknikgrossist Lemvigh-Müller prisen ”Den intelligente virksomhed”.

Prisen blev overrakt af videnskabsminister, Helge Sander på konferencen ”

Den intelligente virksomhed

Prisen, der uddeles for første gang, er stiftet af DI i samarbejde med DI

ITEK og går til en dansk virksomhed, som på en række væsentlige områder

tilfører kunderne værdi ved blandt andet at benytte sig af it og intelligente

e-business løsninger, som er tæt integreret med virksomhedens øvrige

forretningsprocesser. Hæderen gik til Lemvigh-Müller i et tæt kapløb med 31

andre danske virksomheder, og det vækker glæde hos adm. direktør Morten

BendbrightXS har flere åbenlyse fordele fremfor

en traditionel løsning, da fiberen er hurtigere at

installere Jørgensen, og Lemvigh-Müller. kan tåle at blive bøjet.

- Jeg er på Lemvigh-Müllers vegne meget stolt over den fornemme pris, som vi

ser som en anerkendelse af mange års målrettet arbejde med at effektivisere

både vores egen og vores kunders forretninger og skabe intelligente

samhandelsformer. DI’s rapport, der ligger til grund for valget af Lemvigh-Müller,

20 Lemvigh-Müller Kommunikation - Telefon 3695 5400 - kom@lemu.dk - www.lemu.dk/kom

bekræfter til fulde, at vores egen strategi om at satse målrettet på e-business er

rigtig, hvis vi i fremtiden skal kunne begå os i et marked, der kræver omfattende

tekniske kompetencer, høj service og lave omkostninger.

Først med e-business-løsning

Ved prisoverrækkelsen fortalte Helge Sander, hvorfor det lige netop er Lemvigh-

Müller, som er den mest intelligente virksomhed. Han begrundede valget med

følgende ord:

- Lemvigh-Müller har været helt i front blandt danske virksomheder, når

det gælder udvikling af e-business løsninger, som omfatter både kunder

og leverandører. Dernæst har virksomheden brugt store ressourcer på at

uddanne ikke blot egne medarbejdere, men også kunderne i e-business til

glæde for begge parter. Sidst, men ikke mindst, kan Lemvigh-Müller klart

dokumentere positive resultater af den satsning og de investeringer, der er

gjort på området.

More magazines by this user
Similar magazines