Generalforsamling i Nordjyllands Mejeristforening - Foreningen af ...

maelkeritidende.dk

Generalforsamling i Nordjyllands Mejeristforening - Foreningen af ...

Mælkeri tidende

Tidsskrift for mejeriindustrien

1

2. december

2005

118. årgang

25

26

16. december

2005

118. årgang

19

21. september

2007

120. årgang


RUSTFRIT STÅL TIL NÆRINGS- & NYDELSESMIDDELINDUSTRIEN

FREMSTILLING AF

KOMPLETTE TANK-ANLÆG

• Nybygning

• Renovering

• Reparation

• Rådgivning

• Service-eftersyn

Med udgangspunkt

i kundens behov

leverer vi løsninger i

højeste kvalitet med

professionel rådgivning

gennem hele

ordreforløbet.

Klokkestøbervej 25 B · DK-9490 Pandrup · Tlf. 98 20 47 77 · Fax 98 20 45 75

beritech@beritech.dk · www.beritech.dk

414 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


Mælkeri tidende

Tidsskrift for mejeriindustrien

Udgivere:

Foreningen af

mejeriledere og funktionærer,

e-mail: fmf@maelkeritidende.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening,

e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:

Det gamle Mejeri

Landbrugsvej 65

5260 Odense S.

Postgiro: 400 5325

Tlf.: 66 12 40 25

Fax: 66 14 40 26

e-mail: info@maelkeritidende.dk

www.maelkeritidende.dk

Ansvarshavende redaktør og

sekretariatsleder

mejeriingeniør K. Mark Christensen.

Redaktør

cand. mag. Anna Marie Thøgersen.

Redaktionssekretær

markedsøkonom Bettina M. Nielsen.

Sekretær

Birgit Jakobsen.

Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00

(fredag dog 8.00-15.00)

Annoncer:

Stillings- samt købs/salgsannoncer kan

leveres digitalt eller i form af færdige film

og må være redaktionen i hænde senest

fredag kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚

undtagen dobbeltnumre i juni og

december‚ svarende til 24 nr./år i et

oplag på 1.700 eksemplarer.

Abonnement:

Danmark: 1.089‚- kr./år inkl. moms.

Europa: 1.359,- inkl. forsendelse.

Øvrige udland: 1.536‚- kr. inkl. forsendelse.

Læserkreds:

Mejeriernes og mejeriselskabernes

ledere og øvrige medarbejdere.

Mejeriingeniører og mejeriteknikere i ind-

og udland.

Medlemmer af mejeriernes bestyrelser.

Ansatte ved mejeribrugets organisationer.

Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder,levnedsmiddelkontrolenhederne

og ministerielle embedsmænd.

Mange levnedsmiddelvirksomheder.

Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder

m.v.

(Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet

modtager bladet gratis).

Layout og sats:

Grafisk Data Center a-s, Odense

Tryk:

Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645

Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

MÆLKERITIDENDE 2007

Danish Dairy & Food Industry

... worldwide 2007

Sammen med dette nr. af Mælkeritidende sender vi Danish Dairy

& Food Industry … worldwide, som nu er færdigt og på vej ud til

tidsskriftets øvrige flere tusinde læsere verden over.

Årets tema er Dairy & Food Production: Our Global Village - Our

Common Environment; Hygiene, Analysis, Processing, Ingredients

and Packaging. Tidsskriftet indeholder således en række artikler, der

omhandler udvikling og fremstilling af mejeri- og øvrige fødevareprodukter

under videst mulige hensyn til vort fælles miljø.

Netop afgåede fødevareminister, Hans Chr. Schmidt indleder

tidsskriftet med at sætte fokus på bæredygtig fødevareproduktion

i en global verden. Herefter følger artikler om forskning/udvikling

og anvendelse af renere teknologi i fremstillingen af levnedsmidler

med fokus på procesoptimeringer, effektive analysemetoder, minimering

af energiforbrug og udledninger, miljøvenlige emballager

og hygiejnekoncepter m.v.

Danish Dairy & Food Industry udgives i mere end 120 lande og

bliver hvert år læst af flere tusinde mejerifolk og andre interesserede.

Redaktionen opdaterer og udvider løbende tidsskriftets adressekartotek

- ofte på baggrund af direkte henvendelser fra trofaste og

nye læsere verden over.

Det er 17. gang Mælkeritidende og de to ejerforeninger, Foreningen

af mejeriledere og funktionærer samt Dansk Mejeriingeniør

Forening udgiver Danish Dairy & Food Industry … worldwide.

God læselyst.

Redaktionen

Indhold:

Fleksibel og brugervenlig flowpakning ................................... 416

Fra kulturens opvækst til osten bliver moden .......................... 418

Nyt fra Mejerikontaktudvalget .............................................. 420

Fyns Mejeristforenings pokalsamling på Dalum UdannelsesCenter .. 421

Kort fortalt ....................................................................... 422

Personalia ......................................................................... 425

Foreningsnyt ..................................................................... 425

Møde- og udstillingskalender ......................................... bagsiden

NR. 19 415


Japansk effektivitet

FUJI Packaging er et mere end 30 år

gammelt dansk datterselskab i den japanske

koncern FUJI Machinery. Og

det er japansk, det er effektivt! Hos

FUJI Packaging er der fokus på det essentielle:

Udvikling, salg og service af

flowpakkere til emballering af fødevarer,

non-food og farmaceutiske produkter.

En rundtur i virksomheden

med salgschef Torsten Brocks og teknisk

chef Claus Petersen viser, at husets

hjerte er Teknorama med de senest

udviklede flowpakkemaskiner. Til venstre

herfor ligger administrationen, og

til højre finder vi et reservedelslager,

som er det største FUJI reservedelslager

i Europa. Bag Teknorama er samlehallen,

hvor et par ansatte er ved at lægge

sidste hånd på et nyt anlæg til en international

osteproducent.

Grundmodulerne af de forskellige

flowpakkere bliver bygget hos FUJI

Machinery i Japan eller hentet hjem

fra FUJI’s lager i Paris. - Derved har vi

mindsket leveringstiden på færdige

anlæg i henhold til forespørgslen fra

kunderne, forklarer Claus Petersen.

FUJI Packaging A/S

Fleksibel og brugervenlig

flowpakning

Af Anna Marie Thøgersen

En udstilling af funklende flowpakkere i rustfrit stål er det første, der møder de besøgende

bag indgangsdøren hos FUJI Packaging i Sønderborg. Showrummet - kaldet

Teknorama - bliver også brugt til forsøg og testemballering af bl.a. pålæg og oste.

Salgschef Torsten Brocks (til venstre) og

teknisk chef Claus Petersen, FUJI Packaging

A/S.

Fleksible ostepakkere

FUJI har specialiseret sig inden for

fleksible flowpakkeanlæg, hvor kunden

kan pakke et osteprodukt på mange

forskellige produktstørrelser på ét

og samme anlæg. Det kan eksempelvis

være en gul fastost, som i skiver, tern

eller små blokke skal emballeres i forskellige

plast/folie/papirmaterialer med

farvetryk. Indstillinger af maskinen

kræver hverken værktøj eller mange

kræfter, oftest sker det ved ny indtastning

direkte på styringsdisplayet. Det

har stor betydning for ostemejerierne,

som ud over store ensartede produkti-

oner i stigende grad fremstiller flere

forskellige mindre serier af specielle

oste i specielle emballager. FUJI Packaging

kan klare begge emballeringsformer.

Udover standard flowwrap-pakkemaskiner

har FUJI også anlæg til genlukkelige

emballager til skiveskårede

produkter, MAP-pakninger, 3- og 4-sidede

pakninger samt til krympefoliekoncepter.

Produkterne overtages direkte

fra slicer eller hot fill anlæg til

processed ost. Det er karakteristisk for

alle FUJI´s pakkeanlæg, at de er kompakte

og dermed pladsbesparende.

Hygiejnisk og brugervenlig

Ved rengøring af flowpakkerne gælder

samme princip som ved emballageskift.

Helt uden værktøj kan medarbejderne

afmontere transportbånd

m.v. for grundig rengøring. Selve anlægget

står på ca. 20 cm høje ben, så

rengøring under maskinen lettes.

Alle FUJI´s pakkeanlæg til det danske

marked er udstyret med berøringsfølsom

skærm med danske tekster, så

maskinen er let at betjene.

416 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


Dette anlæg er velegnet til flowpakning af

skiveskåret ost i forskudte lag på en bakke

med bagsidesvejsning og genluk på produktets

forside.

Udvikling på mange planer

Udviklingen af flowpakkeanlæg sker

på mange planer; dels sammen med

slutbrugeren, dels med emballageproducenten

og endelig hos FUJI´s forsknings-

og udviklingscenter i Japan.

- Når det gælder mejerikunder,

kommer de typisk på besøg i Sønderborg

og foretager testkørsler på et af

anlæggene her, eller vi besøger mejeriet,

hvis der er nye produkt/emballageønsker.

Vi diskuterer åbent mejeriets

ønsker, som kan være brug og fremføring

af specielle emballager, evt. til

modning af osten, eller ved nye udskæringer

og anderledes emballering.

Der er stort set ingen begrænsninger,

fortæller Claus Petersen.

Ny emballering til oste

For et par årtier siden var de gule oste

- uanset mejeri - pakket i plastfolie og

lå side om side i kølediskene - kun etiketten

fortalte, hvor osten kom fra.

I dag differentierer mejerierne sig

med nye emballagetyper, som minder

om eksempelvis papir, der signalerer

”gode gamle dage” og ekstra kvalitet.

De gule oste findes også i revet form, i

små ostehapser eller skiveskåret og

pakket i forbrugervenlige genluksemballager.

- Blandt de seneste trends på

det europæiske detailmarked for gule

oste er lagdelte skiver i emballage med

genluk. Inden for brød- og pålægsmarkedet

er nye emballager i papir

med plastvindue på vej frem. Det er

MÆLKERITIDENDE 2007

materialer, som også kunne differentiere

oste, og som er velegnede på vores

flowpakkere af typen FW 3400/

3700. Disse flowpakkere kan bl.a. emballere

skiveskåret ost i forskudte lag

på en bakke med bagsidesvejsning og

med genluk på produktets forside, fortæller

Torsten Brocks.

FUJI Packaging A/S

FUJI Packaging beskæftiger i alt 22 ansatte.

Teknisk chef Claus Petersen er

På det europæiske

detailmarked er lagdelte

osteskiver i emballage med

genluk et populært

alternativ til stablede skiver i

dybtræksemballager.

eksperten inden for udviklingssamarbejdet

med bl.a. mejerierne, mens

salgschef Torsten Brocks indgår i virksomhedens

salgsteam, som dækker

kunder i Danmark, Tyskland, Østrig

og Schweiz. Begge har således stor

indsigt i, hvad der rører sig på det

europæiske detail- og grossistmarked

for oste, kødpålæg og andre lignende

fødevareprodukter.

Moderselskabet FUJI Machinery,

som blev grundlagt i 1946 i Nagoya,

Japan, har 560 medarbejdere og bygger

omkring 100 pakkeanlæg hver måned.

n

NR. 19 417


Fra kulturens opvækst til

osten bliver moden

Starterkulturers fysiologiske og genetiske status som indikator for modningsforløb

i ost vil fastholde den tætte kontakt imellem den grundliggende forskning

og den praktiske anvendelse i mejeriindustrien.

Af Henrik

Siegumfeldt (1),

Mogens Kilstrup

(2) og Mogens

Jakobsen (1)

(1) Fødevaremikrobiologi,

Institut for

Fødevarevidenskab,

Det

Biovidenskabelige

Fakultet

for Fødevarer,

Veterinærmedicin

og

Naturressourcer,

Københavns

Universitet (KU)

(2) Biocentrum,

Danmarks

Tekniske

Universitet

(DTU)

Resume

Ved osteproduktion forekommer ofte

variationer i modningsforløbet, hvilket

blandt andet kan tilskrives kvaliteten

af den anvendte starterkultur.

Denne tilsættes enten som en kommerciel

opkoncentreret starterkultur

eller som modersyre, der opbevares på

mejeriet. Det er en almindelig erfaring,

at friskt opformerede kulturer på

mejeriet giver det bedste modningsforløb;

men der mangler basal viden

om, hvordan man sikrer optimale og

reproducerbare opformeringstrin på

mejeriet. Projektet vil give ny viden

om forhold, der giver en god syrning

og som samtidigt kan føre til en til-

fredsstillende modning af osten, som

afgørende vis er bestemt af kulturens

henfald.

Baggrund

Projektet udføres i samarbejde mellem

Mejeribrugets ForskningsFond (MFF),

KU, DTU og Arla Foods. Derved bygger

projektet bro imellem den grundlagsskabende

forskning og den praktiske

anvendelse af denne forskning i dansk

mejeribrug og sikrer dermed en fortsat

udveksling af viden til gavn for begge

parter. Projektet vil tilvejebringe ny

basal viden om begivenheder i Lactococcus

lactis, som på fysiologisk og

molekylærbiologisk niveau kan beskrive

kulturens egenskaber. Den ny viden

om kulturen vil hvile på mikroskopi og

billedanalyse til bestemmelse af kulturens

vitalitet, celledød og henfald for

enkeltceller, og bestemmelse af kulturens

genekspressions- og proteinprofil

ved henholdsvis DNA-array og 2D-gelelektroforese.

I tidligere samarbejdsprojekter imellem

MFF og de to universiteter er der

opbygget en stor praktisk erfaring med

analyse af mælkesyrebakterier. Disse

kollektive erfaringer bliver nu samlet i

et fælles projekt, med den nye udfordring

at kunne gennemføre de nævnte

undersøgelser i en ostemasse, dvs. i

selve modningsforløbet. Mejeriindustrien

er stærkt involveret i projektet,

og vil i praksis afprøve den ny viden i

en egentlig osteproduktion.

Et vigtigt resultat fra et tidligere

projekt ”Early events i Lactococcus lactis”

var påvisningen af en sammenhæng

mellem syrning og niveauerne

af specifikke enzymer (GuaB og PurA),

og i et andet tidligere projekt ”Mælk,

syrningseffektivitet af den primære

starter” blev der udviklet en teknik til

at kontrollere niveauerne af mange enzymer.

Vi vil udnytte denne viden til at

konstruere mutanter med ændrede niveauer

af GuaA og GuaB, samt PurA og

PurB, for at vurdere hvorledes disse enzymer

påvirker den generelle vækst og

syrningsevne.

Fysiologiske analyser af stammer

med forskellige enzymniveauer vil kunne

fortælle om det er de specifikke enzymaktiviteter,

som er vigtige for syrningen,

eller om sammenhængen mel-

lem enzymniveauerne og syrningen

skyldes andre fysiologiske forhold. Under

kulturens opformering bliver den

udsat for forskellige påvirkninger som

køling, opbevaring og ændringer i pH

og næringsstofadgang. Disse forhold

vil også blive kortlagt i projektet.

Det forventes, at starterkulturens

celledød og autolyse i ostematricen har

mindst lige så stor betydning som syrningen

for den endelige ostekvalitet.

Som nævnt vil eksisterende og nye mikroskopiske

metoder blive udviklet til

at udføre måling af vitalitet, celledød

og autolyse af individuelle celler af L.

lactis i selve ostemassen. Endvidere vil

molekylærbiologiske metoder blive ud-

viklet til samme formål. Der er her tale

om komplicerede metoder som tjener

et vigtigt formål i projektet, men som

ikke uden videre kan implementeres

i mejeriindustrien. Det er imidlertid

også et formål at udvikle robuste metoder

i samarbejde med det deltagende

mejeri, som kan anvendes til optimering

af starterkulturer og forudsigelse

af modning og ostekvalitet. Disse me-

418 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


toder kunne i praksis omfatte f.eks.

kvantificering af PurA, intracellulær

pH og acidification power test, men

nye metoder vil også blive udviklet under

projektet.

Projektets forløb falder i fire faser,

som opsummeres nedenstående.

Fase 1

Standardisering af podekulturer og

konstruktion af mutanter: Formålet

med denne fase er at standardisere betingelserne

for opformering med henblik

på at få reproducerbare podekulturer

med forskellig forhistorie. Til

dette arbejde vil der blive brugt almindelige

kulturer som foreslået af

det deltagende mejeri samt L. lactis

mutanter med ændrede niveauer af de

enzymer, som forventes at have særlig

betydning for kulturen (GuaA, GuaB,

PurA og PurB). Det forventede resultat

af denne fase vil være en vildtype af L.

lactis samt et antal mutanter af denne

med fastlagte niveauer af purA, purB,

guaA og guaB, som skal bruges i de efterfølgende

faser.

Fase 2

Opformeringens betydning for syrningshastigheden

i ostemælk: Formålet

med denne fase er at følge den fysiologiske

status af de forskellige pode-

kulturer under et standardiseret syr-

ningsforløb. Som et resultat vil vi få at

vide, om de specifikke enzymer kan

anvendes til at fastlægge opformeringsbetingelserne

og danne grundlag

for en metode til forudsigelse af syrningsforløbet.

I denne fase vil en stor

MÆLKERITIDENDE 2007

mængde fysiologiske og molekylærbiologiske

data blive indsamlet, og

analyseret i samarbejde med et andet

projekt finansieret af MFF og ledet af

professor Rasmus Bro, KU. De informationer,

der herved opnås, kan anvendes

til bedre forståelse af syrningsforløbet

og sammenhængen imellem syr-

ningsforløb og den efterfølgende mod-

ning.

Fase 3

Betydning af opformering og syrning

for autolyse og ostemodning: Po-

dekulturer af vildtype og udvalgte

mutantstammer fra Fase 2 vil blive

anvendt til et samlet ostningsforløb

(dvs. syrning, ostning og modning),

hvor cellerne bliver immobiliseret i

den faste ostemasse. Det er nu formålet

at overføre den grundlæggende

forståelse, som er opnået i fase 2, til

ostemassen under anvendelse af de

samme metoder. Det forventes, at forskellene

imellem de forskellige behandlinger

allerede vil være målbare

inden for de første dage, men udvalgte

kombinationer vil blive fulgt i længere

tid. Det forventede resultat af

denne fase vil være at klarlægge, om

de parametre, som giver en høj syrningsevne

jvf. fase 2, har tilsvarende

positiv betydning for modningsforløbet.

Den dybe forståelse af modningen,

herunder særligt bakteriernes

henfald og autolyse vil igen hvile på

detaljerede fysiologiske og molekylærbiologiske

studier og føre til omfattende

ny viden.

Figur 1: Skematisk beskrivelse af de forskellige faser

af en osteproduktion, som projektet vil undersøge. Den

røde fase er starterkulturens opformering, som vi i

dette projekt beskriver som kulturens forhistorie. Når

starterkulturen podes i ostemælken begynder den primære

syrning (grøn fase), som fortsætter et stykke tid

efter, at ostemassen er koaguleret. Endelig er den gule

fase, ostemodningen, den længste fase i osteproduktionen,

og her vil projektet undersøge sammenhængen

imellem starterkulturens fremadskridende død (autolyse),

og sammenholde disse informationer med oplysninger

fra de foregående trin. Ved at sammenholde

alle faserne, er det projektets mål at opnå en bedre viden

om, hvordan man bedst kan lave en ensartet ost

af høj kvalitet.

Fase 4

Hvad kan det bruges til? Den ny viden

bliver afprøvet i mejeriforsøg for

at undersøge, om metoderne kan anvendes

til at forbedre modningsforløb

i stor skala. Det forventede resultat af

denne fase vil være at validere resultaterne

fra fase 2 og 3 på et ostemejeri.

Herved kan man opnå en praktisk bedømmelse

af anvendeligheden af såvel

metoder som podekulturer. Denne

fase medfører, at det danske mejeribrug

får direkte glæde af de opnåede

resultater, og samtidig giver disse forsøg

universitetsforskerne en værdifuld

baggrund for at identificere nye problemstillinger,

som kan danne basis

for yderligere samarbejde. n

Projekter under Mejeribrugets

ForskningsFond

Titel: Starterkulters fysiologiske

og genetiske status som indikator

for modningsforløb i ost.

Projektleder: Mogens Jakobsen,

Institut for Fødevarevidenskab,

KU.

Deltagere: Biocentrum-DTU, Arla

Foods og Mejeribrugets ForskningsFond.

Projektperiode: 1. januar 2006 -

31. december 2008.

Formål: At belyse sammenhængen

mellem forhistorien for Lactobacillus

lactis og dens funktion

som modningskultur i ost.

Følg projektet på: www.mejeri.

dk/forskning.

NR. 19 419


Nyt fra Mejerikontaktudvalget

Mejerikontaktudvalget holdt møde den 27. august 2007, hvor repræsentanter

fra mejeribruget og Institut for Fødevarevidenskab ved Life, Københavns

Universitet deltog.

Mejerikontaktudvalget består af tre repræsentanter

fra mejerikredsen og to fra

Life. På billedet ses fra venstre: Afdelingschef

Kim Tram Sørensen, Mejeriforeningen,

professor Ylva Ardö, Life, Københavns

Universitet. adm. direktør Michael

Stevns, Mejeriforeningen (formand), produktionsdirektør

Lars Dalsgaard, Arla

Foods, formand for Dansk Mejeriingeniør

Forening Martin Holst Petersen samt institutleder

Grete Bertelsen, Life, Københavns

Universitet.

Flere mejeristuderende

På mødet blev en række emner diskuteret

herunder rekruttering af studerende

til mejeringeniøruddannelsen.

Baggrunden herfor er positiv, idet 94

nye studerende er optaget på bacheloruddannelsen

(B.Sc.) i Fødevarevidenskab

i 2007.

Optaget på B.Sc. i Fødevarevidenskab

har de senere år ligget på ca. 70

studerende, så det er en markant fremgang.

64 studerende har søgt om optagelse

på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab,

der fordeler sig på tre

specialiseringer, hvoraf den ene er mejerioverbygningen

- Dairy Technology.

Af de 64 studerende har omkring 20

studerende Dairy Technology.

Fælles kampagneaktiviteter

Fælles kampagneaktiviteter i forhold

til de unge blev analyseret af udvalget

med udgangspunkt i, at de studerende

allerede vælger specialisering efter det

første år på bacheloruddannelsen. Her

skal de studerende nemlig vælge mellem

enten Food, Quality & Technology

(som er nødvendig hvis man senere vil

være mejeriingeniør) eller Food, Nutrition

& Health, der giver adgang til ernæringsoverbygningsuddannelserne.

Kampagneaktiviteter det kommende

år kommer bl.a. til at omfatte besøg

af gymnasieklasser hos Life ”Studerende

for en dag”, Landsmejeriudstillingen,

Mejeriingeniørdag, rejseaften, virksomhedsbesøg

og synliggørelse af mejeriingeniøruddannelsen

på Lifes hjemmeside.

Erhvervet vil løbende blive inddraget

i aktiviteterne.

Pilotmejeriet

Endelig var den planlagte udbygning

af pilotmejeriet ved Institut for Fødevarevidenskab,

Life på dagsordnen.

Her arbejdes der fortsat med at skaffe

penge til en samlet investering på omkring

10 mio. kr. Cirka 40 % af finansieringen

er på plads, mens flere ansøgninger

afventer svar. Bidrag mod-

tages derfor fortsat med stor glæde!

Opsætning af dele af anlægget begynder

efter planen i løbet af efteråret.

Ny adjunkt

Til styrkelse af det mejeriteknologiske

område er adjunkt Anders O. Karlsson

blevet ansat pr. 1. september. Anders

Ola Karlsson er civilingeniør i kemi

fra Lunds Universitet, M.Sc. in Chemical

Engineering (2002) og ph.d. i

Mejeriteknologi fra KVL i 2006. Ansættelsesmidlerne

kommer fra en 5årig

bevilling på i alt 5 mio. kr. fra

Mejeriforeningen. Denne ansættelse

vil blive fulgt op af yderligere ansættelser

inden for området på forventet

lektorniveau.

Adjunkt

Anders Ola Karlsson.

Informationer

Uddybende information kan fås hos:

Institutadministrator Carsten Peter

Sørensen, Institut for Fødevarevidenskab,

Life KU, tlf: 35 28 32 22 og afdelingschef

Kim Tram Sørensen, Mejeriforeningen,

tlf: 87 31 20 63. n

420 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


Torsdag den 6. september inviterede Fyns Mejeristforening medlemmerne til afsløring af kredsens pokalsamling, som nu er udstillet

på Mejeritorvet på Dalum UddannelsesCenter.

Velkomst og rundvisning

Fynskredsens formand, Birger Christiansen

bød velkommen til de ca. 20

fremmødte medlemmer, som først

blev vist rundt på skolens Mejeriafdeling

og i Træningsmejeriet, inden pokalafsløringen

og afslutning med et

lækkert traktement på Mejeritorvet.

Formandens tale

Birger Christiansen udtrykte glæde

over, at Fyns Mejeristforening nu, med

stor velvillighed fra direktør Hans

Skjerning, kan udstille kredsens pokalsamling

på Mejeritorvet på Dalum

Uddannelsescenter, idet skolen både

lægger plads til og har doneret ud-

stillingsskabet.

Dansk mejeribrugs tradition med at

anerkende hinandens præstationer med

medaljer og pokaler er allerede stillet

til skue på Dalum, idet Det Blauenfeldt-Tvede’ske

Vandrebæger med medaljer

siden 1976 har haft plads her

sammen med en række andre gamle

medaljer. Blandt årsagerne til, at pokalerne

i Fyns Mejeristforening nu er blevet

samlet og udstilles er, at der siden

2002 ikke længere afholdes kredsudstillinger

på Fyn. Hele grundlaget for

vandrepokalerne faldt dermed bort.

Der er ingen tvivl om, at æren ved at

hjemføre pokalen gennem tiden har

haft stor betydning for tidligere mejeribestyrere,

da dommerne ved udstillingerne

var kollegaer fra andre mejerier.

I 1931 var der i alt 229 mejerier i

Odense og Svendborg Amts kredse.

Omkring årtusindskiftet var tallet nede

på omkring 14 virksomheder med

mejeridrift.

MÆLKERITIDENDE 2007

Fyns Mejeristforenings pokalsamling

på Dalum UddannelsesCenter

Fynske pionerer

Også Dalums fhv. forstander J. M.

Buch Kristensen holdt tale og fremhævede

bl.a., at fynboerne var blandt

pionererne, dengang medlemmerne

af Dansk Mejeristforening begyndte

at sætte smørudstillingerne i system i

1891. Det skete samtidigt i Odense,

Vejle og Ribe amter. Dengang var

Danmark ved at oparbejde en position

som verdens største smøreksportør,

så kvalitetsarbejdet betød meget

for landmændenes økonomi.

I 1896 afholdt ”Fyns Stifts patriotiske

Selskab” i samarbejde med Dansk

Mejeristforenings fynske kredse ”Den

1. alm. fynske Mejeriudstilling” - den

allerførste af sin art i Danmark - med

udstilling af 180 mærker smør og 100

mærker ost fra de dengang 157 fynske

mejerier.

Som noget helt nyt blev det indført,

at der skulle uddeles sølv- og bronzemedaljer.

Dengang blev der ikke uddelt

guldmedaljer.

Mejerierne og landmændene gik

meget op i hvilke mejerier, der fik medalje,

og de hædrede mejeribestyrere

kunne være sikre på, at det var en god

anbefaling. Dansk Mejeristforenings øv-

rige kredse kom som bekendt hurtigt

med på ideen om afholdelse af kreds-

og senere landsmejeriudstillinger.

Eksporten af dansk smør havde op

gennem 1900-tallet umådelig stor betydning

for den danske valutaindtjening,

så det var vigtigt, at mejerierne

holdt kvalitets-fanen højt. Derfor indførtes

i 1920-erne ved bøtteudstillingerne

i Odense og Svendborg Amtskredse

store flotte sølv-vandrepokaler

for smør og senere for ost. Disse vandrepokaler

blev givet til de mejerier,

der havde været allerbedst i deres disciplin

inden for smør- og osteproduktionen

i løbet af året. Ved mange af de

andre amtskredse under Dansk Mejeristforening

tog man noget lignende

op, men ikke nær så udpræget som på

Fyn. n

Fyns Mejeristforenings æresmedlem Henning Clausen afslørede samlingen af de 7 vandrepokaler,

der har været i omløb på fynske mejerier i knap 80 år - i perioden fra ca.

1924 og frem til 2002. Henning Clausen ses til venstre og til højre Fynskredsens formand

Birger Christiansen.

NR. 19 421


Kort fortalt

187 ud af Arla

187 mælkeproducenter fra Danmark (175) og Sverige (12)

har meldt sig ud af Arla Foods, hvilket svarer til

ca. 2% af selskabets i alt 8.803 andelshavere.

Hovedparten af de udmeldte ophører deres leverancer

med effekt fra 1. januar 2008. Dermed

mister Arla Foods fra årsskiftet ca. 300 mio. kg.

mælk af den samlede årlige dansk-svenske

mælkeindvejning, som udgør 6,1 mia. kg.

Arla Foods konstaterer, at den seneste stigning

i mælkepriserne tilsyneladende har skabt lignende

bevægelser ind og ud af fl ere mejeriselskaber

i Europa.

Ledelsen i Arla Foods vil nu undersøge, om tabet

af mælk får konsekvenser for produktionen

i selskabet. - Som det ser ud nu, bliver det på

kort sigt ikke nødvendigt at lukke mejerier på

baggrund af det antal udmeldelser, vi har modtaget.

Men vi får mindre mælk at arbejde med

fra årsskiftet, så der bliver tale om at skære ned

på produktionen af vores mindst lønsomme

produkter, siger Arla Foods’ adm. direktør Peder

Tuborgh, der fastslår, at selskabet vil sikre

sine andelshavere fortsatte stigninger i mælkeprisen.

Geografi sk forskel på øko-køb

Hver gang en fynbo bruger 100 kr. på økologiske madvarer,

bruger nordjyden 63

kr., mens nordsjællænderen

lægger for 216 kr. økologiske

madvarer i indkøbskurven.

En ny undersøgelse fra

månedsmagasinetSamvirke viser, at der er stor forskel

på, hvor meget folk i

forskellige egne i Danmark

bruger på økologi. Undersøgelsen er lavet på

baggrund af det økologiske fødevaresalg i Coops

butikker gennem syv måneder.

I Jylland fører århusianerne ved at bruge 120

kr. på økologi, mens det vestlige og sydlige Jylland

bruger mellem 62 kr. og 72 kr. I hovedstaden

betyder pengepungens størrelse meget for

den økologiske købelyst. Nord for København

bruger man 231 kr., mens man på Vestegnen

kun bruger 97 kr. på økologi. (Foto Naturmælk).

Arla hæver prisen igen

Arla Foods har godkendt en yderligere forhøjelse af acontoprisen

til andelshaverne på 30,6 danske øre

pr. 24. september i år. Det bringer den gennemsnitlige

acontopris op på 264,4 danske øre. Inklusiv

sæsontillægget på 27 øre bliver den aktuelle

dagspris 291,4 øre.

Prisstigninger på Arla Foods´ markeder går hurtigere

end ventet, og derfor er den tidligere annoncerede

forhøjelse fremrykket fra oktober til

september, meddeler Arla Foods.

Mejerileder.dk og Mejeriingenior.dk

For at gøre det nemt for både nuværende medlemmer og

andre interesserede har Foreningen af mejeriledere

og funktionærer samt Dansk Mejeriingeniør

Forening valgt at få egne internetdomæner:

www.mejerileder.dk og www.mejeriingenioer.dk.

Alternative mælkeaktører

Omkring 100 af de 187 mælkeleverandører, som nu har

forladt Arla Foods, har tilsluttet sig det meget

omtalte selskab, Danish Dairy, hvortil de årligt

skal levere ca. 190 mio. liter mælk. Selskabet

har dog afvist nogle landmænd i Nordjylland,

som geografi sk ikke passer ind. Danish Dairy

betragter de 190 mio. kg. og 100 leverandører

som et godt udgangspunkt for 2008, udtaler en

af selskabets medstiftere til Jyllands-Posten.

Andre af Arlas leverandører har tidligere på

året skiftet til nogle af de mindre danske mejerier,

men endnu en mælkeaktør er på banen,

skriver Jyllands-Posten. Dette nye selskab er

stiftet af en gruppe meget store mælkeproducenter,

som har arbejdet med planerne siden 1.

juni. Gruppen har helt bevidst valgt at stå i

skyggen af den store mediebevågenhed, som

Danish Dairy har fået. Men over for Jyllands-

Posten fortæller de, at selskabet eksisterer og

allerede råder over en betydelig mængde

mælk.

MA Project A/S frasolgt

Mejeriforeningen har pr. 1. september 2007 solgt rådgivnings-

og arkitektvirksomheden MA Project

A/S til selskabet Birch & Krogboe A/S, som dermed

bliver styrket inden for rådgivning af fødevareindustrien

- et område, MA Project A/S

422 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


har stor ekspertise indenfor. Ved salget overføres

samtlige aktiviteter og medarbejdere til den

nye ejer, meddeler Mejeriforeningen.

MA Project A/S har været en aktiv del af dansk

mejeribrug gennem 61 år med store opgaver

for såvel mejeribruget som den øvrige fødevareindustri.

MA Project står over for nye udfordringer

i form af voksende globalisering inden

for fødevareindustrien og dermed større internationalt

engagement ud over virksomhedens

stærke forpligtelse i forhold til udviklingen af

dansk mejeribrug. - Salget af MA Project A/S

sker som et led i et generationsskifte og for at

sikre virksomheden de bedste muligheder for

at udvikle sig, så mejerisektoren også i fremtiden

kan yde optimal service. Birch & Krogboe

driver professionel rådgivning både nationalt

og globalt, og med den nye ejer sikres MA Project

A/S de bedste rammer til at fortsætte sin

udvikling, siger adm. direktør i Mejeriforeningen,

Michael Stevns.

Birch & Krogboe, som blev etableret i 1912 og

er en af Danmarks førende virksomheder af

rådgivende ingeniører, beskæftiger nu 745

medarbejdere, som løser opgaver indenfor:

Byggeri, farma, bryggeri og arbejdsmiljø, kultur,

vandforsyning, sundhed og arbejdsmiljø.

MA Project A/S har 25 ansatte, hvoraf over

halvdelen er ingeniører, og der er desuden ansat

en række arkitekter med speciale i industribyggeri.

Som konsekvens af købet flytter MA

Project sammen med Birch & Krogboe i Århus

i begyndelsen af 2008. MA Projects adm. direktør

Jesper Pauli fortsætter her som leder af mejerirådgivningen

og får fremover titlen som

markedsdirektør.

Gourmetprisen 2007

Mejeriforeningen meddeler, at tilmeldingsfristen for at

deltage i konkurrencen om Gourmetprisen

2007 er den 10. oktober. Bedømmelsen finder

sted 29. oktober, og 5. november præsenteres

de nominerede og vinderne ved et arrangement

på Dalum UddannelsesCenter i Odense.

Det er femte år, gourmetprisen uddeles til de

ypperste mejeriprodukter i gastronomisk sammenhæng.

Et dommerpanel af kokke og fagfolk

står for bedømmelsen inden for de fire

kategorier: Ost, Smør, Øvrige mejeriprodukter

og Iscreme. Vinderne modtager et diplom samt

retten til at markedsføre produkterne med det

gyldne G-mærke, der viser, at de har vundet

Mejeribrugets Gourmetpris.

MÆLKERITIDENDE 2007

Anuga 2007

En af verdens største fødevaremesser, Anuga bliver afholdt

i dagene 13.-17. oktober

2007. Messen er åben fra

kl. 9.00-18.00 hver dag.

Gennem de senere år har

der været omkring 6.000

udstillere fra over 100 lande

repræsenteret på messen.

Besøgsantallet er også

imponerende knap 160.000 i 2005.

På Anuga sættes der fokus på 10 temaer, eller

fagmesser, inden for følgende stærke fødevarebrancher;

delikatesser, ferske/kølede fødevarer,

kød og charcuteri, frosne fødevarer, mejeriprodukter,

brød/bagværk/varme drikke, drikkevarer,

catering, detail og økologi.

Interesserede kan på www.anuga.de / www.

anuga.com hente flere informationer samt se

oversigten over deltagende virksomheder. (Foto

Anuga).

Sønderhaven nyt gårdmejeri

Sønderhaven er et nyt gårdmejeri ved Brønderslev, som

blev indviet den 11. september. Bag gårdmejeriet

står parret Preben Ørum og Marianne Simonsen.

Mejeriet skal producere knap 100

tons ost årligt foruden en mindre mængde

smør af mælken fra gården. Produkterne skal

dels sælges i egen gårdbutik dels hos ostehandlere,

restauranter og udvalgte supermarkeder.

Der har faktisk tidligere været et mejeri på Sønderhaven,

fra ca. 1860-1900, oplyser virksomheden

på sin hjemmeside, og den gamle ostekælder

fra dengang findes endnu.

Tine investerer flittigt

Den største franske producent af mejerimaskiner Chalon

Megard og Tecnal, repræsenteret ved firmaet

Troels C. Varming, skal levere et komplet mejeri

til den norske mejerikoncern Tines afdeling

på Tresfjord Mejeri, der producerer nogle

af Norges fornemste oste.

Leverancen består af 24 specialmaskiner. Tine

Midtnorge Tresfjord har i årevis produceret de

populære Ridder Oste og Port Salut og valget af

den franske maskinfabrik er gjort for at sikre

dette forspring i produktion og kvalitet i fremtiden.

Skånemejerier forhøjer mælkeprisen

Også i Sverige mærkes de øgede priser på mælken. Fra den

1. november betaler Skånemejerier sine leverandører

3,27 svenske kr. pr. kilo mælk. Det er

en prisstigning på 65 svenske øre. Skånemeje-

NR. 19 423


ier varslede allerede for nogle måneder siden,

at prisen blev hævet til oktober, men det er

først for nylig, at forhandlingerne med detailhandlen

er faldet på plads.

Øget indtjening på ingredienser

Stigningen i de globale mælkepriser får bl.a. den internationale

mejeriindustri til

at fokusere på ingredienser,

der øger udnyttelsen

og effekten af råvaren, og

danske ingrediensvirksomheder

har dermed udsigt

til øget omsætning.

Enzymet Yieldmax, som

Chr. Hansen har udviklet

og markedsfører i samarbejde

med konkurrenten Novozymes, er et af

de produkter, der fattes stor interesse for i fødevareindustrien.

Enzymet øger udnyttelsen af

mælk med 2%, og det er interessant for bl.a.

osteproducenter, der er hårdt ramt af den voldsomt

stigende mælkepris, skriver Børsen. Siden

nytår er prisen på ost i USA steget med ca.

50%.

Den øgede efterspørgsel er med til at få Chr.

Hansen til at vente en årlig omsætningsvækst

på 15-25% inden for produkter, der kan forøge

udbyttet af knappe eller dyre, naturlige ressourcer.

(Foto Chr. Hansen).

New Zealand overhaler EU

New Zealand eksporterede i 2006 13,5 mio. ton mælk. Det

er mere end EU-landene tilsammen sender af

sted, skriver LandbrugsAvisen. I 2006 eksporterede

de 25 EU-medlemslande 13,2 mio. ton

mælk mod 15 mio. ton i 2005.

Årsagen til tilbagegangen er EUs kvotesystem

og den stigende efterspørgsel på mejeriprodukter

som yoghurt og ost inden for de europæiske

grænser. Næst efter EU følger Australien

med en mælkeeksport på 4,8 mio. ton og USA

med 3,5 mio. ton eksporteret mælk.

Malkerobot flytter udendørs

Hidtil er malkning med robotter foregået indendørs, men

med skabelsen af verdens første mobile malkerobot

kan køerne fremover malkes direkte på

landmandens mark, meddeler Dyrenes Beskyttelse,

som er særdeles tilfredse med opfindelsen.

Robotten, der har været i drift nogle måneder

er en prototype, og den kan malke

omkring 100 køer.

Det er forskere på Institut for Jordbrugsteknik,

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Universitet, som fandt på idéen med en malkerobot

i marken.

Mælkepriser i Tyskland

Mens de danske mælkeproducenter søger mod det tyske

marked, fordi de mener, de danske priser er for

lave, så er også de tyske producenter utilfredse

med den hjemlige pris, skriver Landbrugsavisen.

Omkring 15.000 tyske mælkeproducenter har

under en protestaktion München midt i august

krævet højere priser på mælk. De tyske mælkeproducenters

forening BDM, der repræsenterer

29.000 medlemmer, kræver en mælkepris på

mindst 40 cent pr. liter, svarende til 3 kr. pr.

liter.

Mælkeprisen i Tyskland er ifølge Deutscher

Bauern Verband steget med 30-60 øre pr. kg

over de seneste måneder, og den ventes at ligge

mellem 2,50 og 2,70 kr. pr. kg resten af året.

Nordisk Ærespris

I forbindelse med Den 41. Nordiske Mejerikongres vil der

blive uddelt en pris til enten

en person, et foretagende

eller en institution,

som har fremmet udviklingen

af mejeriindustrien

og/eller på en positiv

måde påvirket den almene

opinion med hensyn til

mælk og mejeriprodukters

fortrin ud fra et nordisk

eller globalt perspektiv.

Æresprisen består af et diplom og et beløb på

3.000 euro.

Forslag til modtagere kan indstilles af medlemmer

i de foreninger, som er repræsenteret i

Nordisk Mejeriteknisk Råd. I Danmark er det

medlemmer af hhv. Foreningen af mejeriledere

og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening.

Eventuelle forslag fremsendes i lukket kuvert

til sekretariatet senest 1. oktober 2007.

Tysk mejeri udfordrer

Et tysk mejeri begynder nu at hente mælk hos danske

landmænd. Det bliver hos seks af Arla Foods

187 udmeldte mælkeleverandører. De seks

sønderjyske landmænd har dannet selskabet,

Vestmælk og producerer årligt 20 mio. liter

mælk, som fra årsskiftet altså bliver hentet af

tyske tankbiler, skriver Jyllands-Posten. Landmændene

har indgået en 12-måneders kontrakt

med det tyske mejeri, som garanterer

424 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


danskerne en mælkeafregning, der svarer til

Arlas afregning plus et fast tillæg pr. liter. Kontrakten

indeholder også en garanti om, at hvis

det tyske mejeri hæver sin mælkeafregning til

de lokale tyske leverandører til et endnu højere

niveau, så følger danskernes mælkeafregning

med op.

Mejeri bliver overhalet

Hvert år laver Levnedsmiddelbladet en opgørelse over de

100 største danske fødevarevirksomheder målt

på omsætning. Og her er Bornholms Andelsmejeri

- på trods af en fremgang i omsætnin-

Generalforsamling i Nordjyllands Mejeristforening

afholdt onsdag den 5. september 2007 på Restaurant Hedelund i Brønderslev

Inden generalforsamlingen var der besøg

hos DLG/AGROVA i Ø. Brønderslev,

hvor fabrikschef Jacob Kvist tog

imod. Han gav en god orientering om

virksomheden og dens produktion af

løg og kartofler i forskellige former til

brug i fødevareindustrien, derefter var

der rundvisning på fabrikken. Et interessant

besøg med 23 deltagere.

Efter besøget var der spisning på Re-

MÆLKERITIDENDE 2007

Personalia

60 år

Driftsleder Mogens Villadsen, Holstebro fylder den 27.

september 60 år.

60 år

Teknisk direktør Erik Ellebæk, Thise Mejeri fylder den 6.

oktober 60 år.

75 år

Mejeriingeniør K.E. Kolding, Horsen fylder den 25. september

75 år.

Foreningsnyt

staurant Hedelund i Brønderslev, inden

generalforsamlingen startede.

Bestyrelsens beretning

Formand Palle Jellesmark bød velkommen

til de 23 fremmødte, hvoraf 5 var

pensionister. Næstformand Martin Jen-

sen valgtes til dirigent.

gen - gledet fra en plads som nummer 71 til

nummer 77, overgået af både Hirtshals Andelsmejeri

med plads nummer 75 og Thise mejeri

73. pladsen. Til gengæld kan Bornholms Andelsmejeri

levere et større overskud end de to

jyske mejerier, og kan prale af en afkastningsgrad,

der er landets fjerdebedste for en fødevarevirksomhed

- og den klart bedste for et mejeri.

Blandt øvrige mejerier kommer Nørager

ind på plads nr. 83 og Naturmælk på nr. 92.

Den største omsætning har selvfølgelig Arla

Foods, som igen i år kommer på kommer 2.

pladsen efter slagterikoncernen Danish Crown.

75 år

Fhv. mejeribestyrer Knud E. Jensen, Asaa fylder den 28.

september 75 år.

75 år

Fhv. driftsleder Søren Madsen, Herning fylder den 1. oktober

75 år.

Årets gang - Medlemsforhold

Ved sidste generalforsamling var der

17 mejerier og beslægtede anlæg i vores

kreds. I dag er der 15. Katrineholm

Mejeri og Grindsted Mejeri har indstillet

produktionen efter overflytning til

andre mejerier, og her sidst har Aars

Mejeri efter flere forsøg måtte sande, at

det ikke er nok at lave Danmarks bedste

Ost for at kunne overleve som ak-

NR. 19 425


tivt mejeri. Et efter min mening sør-

geligt kapitel i historien om dansk

mejeribrug. Lyspunkter er der dog;

Sønderhaven Gårdmejeri ved Serritslev

har fået gang i produktionen. Vi må

håbe, at indsatsen, der her er gjort, forløber

godt.

Disse lukninger får selvsagt konsekvenser

for de af vore medlemmer,

som er involveret, både arbejdsmæssigt

og personligt. Jeg skal her gøre opmærksom

på, at foreningen altid er

behjælpelig med råd og vejledning i

sådanne situationer. Enten ved henvendelse

til sekretariatet eller til nærværende

bestyrelse. I de her nævnte

sager er det dog mit indtryk, at alle er

kommet ”hele” ud på den anden side.

Antallet af medlemmer i kredsen er

pt. ikke synderligt påvirket af mejerilukningerne.

Pr. 1. august 2007 var der

følgende medlemstal - med sidste års

tal i parentes: Aktive 76 (76), dobbelt 6

(5), passive 3 (9), kontingentfrie 21

(19), mejerier/firmaer 13 (13). Totalt

119 (122). Altså kan faldet tilskrives

nedgangen i passive medlemmer. I det

kommende år må vi nok erkende, at

antallet af betalende mejerier vil falde.

Medlemstallet gør, at der senere skal

vælges 14 delegerede til delegeretmødet

i Horsens den 6.-7. oktober. Bestyrelsen

er forlods valgt, hvorfor der skal findes

8, som kan deltage udover dem.

Der vil altid være bevægelse i en

medlemsskare. I årets løb er der op-

taget 5 nye medlemmer, som jo har

kompenseret for de, som har forladt

foreningen eller er blevet overflyttet til

en anden kreds. Vi kunne sagtens være

flere. Der er et stort potentiale på mejerierne

og i beslægtede erhverv. De ved

det bare ikke selv. Og de ved nok heller

ikke, at Foreningen af mejeriledere og

funktionærer har det næstlaveste kontingent

i landet for faglige foreninger.

Det vil hovedbestyrelsen forsøge at

rette op på i forbindelse med årets

Landsmejeriudstilling i Herning. Her

vil foreningen have en stand, hvor interesserede

kan få oplysninger om,

hvad vi kan byde på.

Erhvervet - fortid og fremtid

Sidste år ved denne tid var de fleste

mejerier ved at komme sig oven på

Muhammed-krisen, og i løbet af foråret

er produktionen på de berørte anlæg

blevet næsten normaliseret. Hen

over en rolig sommer skulle man så

tro, at der ville komme stabile tider.

Det gjorde der ikke. Dansk mejeribrug

står igen over for en ny udfordring.

Denne gang er det mælkepriserne, som

står for skud. Verdensmarkedspriserne

er steget til et historisk højt niveau,

grundet høj efterspørgsel, lave eller ingen

lagerbeholdninger, biobrændsel,

og hvad man ellers kan finde på af forklaringer.

Det har så medført, at flere

landmænd har set ”lyset” syd for grænsen

ved at starte selvstændig eksport af

rå mælk til det europæiske spotmarked

til langt højere priser, end de danske

mejerier kan afregne.

Skal den danske mælk forarbejdes

på danske mejerier, er det en udfordring,

mejerierne kommer til at tage

alvorligt, da der på mellemlangt sigt

ikke kan forventes fald i de høje spotpriser.

Med de mængder som i dag produceres

på gårdene, er det ret store beløb,

der er på spil for den enkelte

landmand. Effektivisering er en vej at

gå. Det kostede Aars Mejeri. Et andet

middel er at hæve priserne for de varer,

man producerer. Noget man efter sigende

gør alt for at effektuere, uagtet

at kunderne i detailhandlen stritter i

mod. Det sidste har Endrup Mejeri så

taget konsekvensen af ved at reducere

osteproduktionen for derefter at eksportere

mælken til spotmarkedet. En

kedelig, men nok nødvendig handling,

som desværre også berører de ansatte

med afskedigelser til følge.

Situationen har også medført dannelsen

af et nyt mejeri. Ansporet af en

generel utilfredshed med Arla Foods og

godt hjulpet af de høje spotpriser har

en gruppe landmænd dannet Danish

Dairy. Mejeriet forventer at have 200

mio. kg. ved opstart pr. 1. januar og vil

i første omgang eksportere mælken direkte

fra gårdene. Dertil kommer, at

udenlandske mejerier søger danske

mælkeleverandører, hvorfra de kan afhente

mælken direkte. Danish Dairy er

nok ikke det sidste mejeri, der bliver

dannet.

Drænet af de store mælkemængder

fra Arla Foods og øvrige mejerier vil alt

andet lige påvirke det danske mejerilandkort.

Vi har desværre nok ikke set

den sidste mejerilukning endnu. Omvendt

må man så håbe på, at de nye

mejerier ikke kun er administrative enheder,

men også virksomheder, der vil

opbygge behandlingsanlæg i landet, så

dansk mælk behandles og forædles i

Danmark af danske mejerister.

Kan disse nye udfordringer bevare

det totale antal arbejdspladser i dansk

mejeribrug, kan vi som forening og erhverv

ikke begræde situationen, men

kun hilse den velkommen, da den er

med til at bevare og øge mangfoldigheden

og derved skabe et interessant og

produktivt erhverv for os at arbejde i.

Et er sikkert, vi skal vænne os til en ny

dagsorden med udenlandske nummerplader

på tankbilerne, skabt af en situation,

som man burde have forudset, i

alt fald her i bagklogskabens ulidelige

klare lys.

LMU - Udstillinger

- Nordisk Mejerikongres

Der har i udstillingsåret været afholdt

3 lokale udstillinger. 31. maj 2006 med

besøg hos Lactosan i Ringe, 31. januar

2007 med besøg hos FMP i Nr. Vium

og den 6. juni 2007 med besøg på Slagelse

Mejericenter. Alle udstillinger har

haft et godt fremmøde, som jo nok til

dels skyldes, at der har været virksomhedsbesøg

i forbindelse med udstillingerne.

Året har også været et overgangsår,

og der vil i fremtiden kun

være 2 lokaludstillinger årligt.

Der arbejdes hele tiden med at forny

udstillingerne, og udstillingsudvalget

gør et stort arbejde både med dette

og med afholdelse af udstillingerne.

Og skulle der sidde en her med lyst til

at prøve kræfter med udstillingsarbejdet,

er jeg sikker på, at der vil blive taget

godt imod henvendelsen.

Midt i oktober sidste år blev den

årlige Landsmejeriudstilling afholdt.

Ikke som vanligt i Herning men i København

under sloganet ”Mejeri Forum

2006 - LMU for alle”. Det med alle

var nok så meget sagt, hvis det gælder

mejeripersonale, dertil er afstanden for

426 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


stor for flertallet. Udstillingen blev besøgt

af 7500 gæster, hvoraf et fåtal var

fra mejeriindustrien.

Nu skal man ikke afvise alle nye tiltag,

og der er sikkert base for afholdelse

af mejeriudstillinger i København,

men så skal man kalde den det, den er,

nemlig en forbrugermesse. For hvis det

er meningen, at LMU skal være mejeriernes

”efteruddannelsesdag”, og dage

hvor mejerierne mødes på tværs til lidt

socialt samvær, så går det ikke med

konceptet i København. Derfor er det

også glædeligt, at dette års LMU afholdes

i vante omgivelser i Herning sammen

med FoodPharmaTech. Jeg er sikker

på, at størstedelen af personalet i

mejeribruget ser frem til dagene i Herning,

både for at dyste mod hinanden,

og for at få lejlighed til at kikke industriens

leverandører i kortene.

Hvad der så sker med LMU fremover,

må tiden vise. Fornyelse skader

ikke, de er nødvendige for ikke at stå i

stampe, men de skal nok ikke være alt

for radikale.

Den 10.-12. november afholdes Den

41. Nordiske Mejerikongres i Århus,

altså i dagene lige op til LMU. I har alle

modtaget materiale herom fra sekretariatet,

og jeg skal gøre opmærksom på,

at aktive medlemmer kan søge om tilskud

til deltagergebyret ved henvendelse

til sekretariatet.

Det sociale - Delegeretmøde og Vinterfest

Sidste års delegeretmøde, den 1.-2.

oktober 2006, afholdtes af østlige Øers

Mejeristforening på Hotel Fåborg Fjord,

så flertallet slap for broafgift til Sjælland.

Mødet forløb som vanligt med en

særdeles god og grundig beretning fra

hovedforeningens formand Søren Jensen

med efterfølgende debat og derefter

bal om aftenen.

Årets vinterfest blev afholdt den 24.

marts på Comwell Rebild Bakker med

deltagelse af 113 personer fra Privatmejerierne,

Dansk Ost og Smørforening

og vores egen kreds. Vi havde

som vanligt en god aften, også selvom

der var fodboldlandskamp.

Der er sat penge af i budgettet til

vinterfest igen i år, i 2008 altså. Ikke så

meget som tidligere, da det vil være

MÆLKERITIDENDE 2007

nødvendigt at justere egenbetalingen

lidt op, fordi vi fra bestyrelsen ikke ønsker

at tære for meget på foreningens

egenkapital. Mere herom under Mathiesens

regnskabsgennemgang.

Afslutning

Sluttelig vil jeg gerne byde de nye medlemmer

af foreningen velkommen og

håber, at I må befinde jeg godt her i det

nordlige.

Tak til de som yder en stor indsats

som hjælpere ved udstillingerne, til

bestyrelseskollegaer for et godt og konstruktivt

samarbejde og sidst men ikke

mindst tak til Mathiesen og Ingeborg.

Henry, du yder en uvurderlig indsats

som foreningens sekretær, kasserer,

forretningsfører, og hvad ved jeg. Uden

din indsats ville der være flere bestyrelsesmedlemmer,

som ville komme på

særdeles seriøst arbejde. Og uden Ingeborgs

lagkager ville der være flere som

ikke kom til bestyrelsesmøderne.

Fremlæggelse af regnskabet

Kasserer Henry Mathiesen gennemgik

regnskabet, der balancerede med 38.221

kr. Gennemgik derefter budgettet for

indeværende år, hvor der var afsat færre

penge til Vinterfesten og om bestyrelsens

beslutning om, at egenbetalingen

skulle forhøjes. Omtalte derefter Udstillingskredsens

regnskab, der balancerede

med 148.636 kr.

Beretning og regnskaberne blev

godkendt uden bemærkninger.

Indkomne forslag

Ingen.

Valg til bestyrelsen

Der var genvalg af Martin Jensen, AKA-

FA, Erling Johansen, Hjørring Mejeri

og Niels-Henrik Lindhardt, Aabybro

Mejeri.

Valg af revisor og suppleant

Der var genvalg af Børge Rasmussen,

Hjørring og Svend Hvirvelkær, Ingstrup,

som suppleant.

Valg af medlem til hovedbestyrelsen

Genvalg af Palle Jellesmark, Hirtshals.

Valg af delegerede

Følgende blev valgt som delegerede:

Martin Jensen, AKAFA, Niels-Henrik

Lindhardt, Aabybro Mejeri, Egon Junker,

Hobro Mejeri, Lars Teglskov, Nordex

Food, Bjarne Kristiansen, Sædager

Mejeri, Marianne Nielsen, Hobro Mejeri,

Dorthe Pedersen, Bislev Mejeri, Søren

Christensen, Nørager Mejeri, Henrik

Hougaard, Nørager Mejeri, Peter

Blem Kofoed, Aabybro Mejeri, Allan

Holst Sørensen, Nørager Mejeri, Karsten

Skriver, Nørager Mejeri, Bent Strandfeldt,

AKAFA og Niels Elkjær, Sædager

Mejeri.

Suppleanter: Jacob Kvist, DLG/

AGROVA og Martin Jensen, Aabybro

Mejeri.

Ulykkesforsikringen

Der var genvalg af Martin Jensen, AKA-

FA og Peter Jensen, Skalborg.

Efter valget omtalte Martin Jensen

de forskellige forsikringsforhold og opfordrede

folk til at se efter, om de også

havde de rigtige forsikringer.

Eventuelt

Her kom forskellige korte indlæg om

vinterfesten. Tage Christiansen nævnte,

at det var et godt socialt arrangement

og mente ikke, at det fra Privatmejeriernes

side skulle få nogen betydning, at

egenbetalingen blev forhøjet.

På et spørgsmål om nye medlemmer

svarede formanden, at medarbejdere,

der var ansat på funktionærlignende

vilkår, godt kan blive medlemmer.

Svend Erik Jørgensen nævnte, at

Mathiesen havde overtaget regnskabet

efter ham, og takkede ham for det store

arbejde, han lavede, og ikke mindst

for regnskabet med Udstillingskredsen,

hvor der var over 100 bilag.

Herefter kunne dirigenten slutte generalforsamlingen.

Bestyrelsens konstituering

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen

et kort møde og konstituerede

sig med Palle Jellesmark som formand,

Martin Jensen som næstformand og

Henry Mathiesen som sekretær og kasserer.

Henry Mathiesen

NR. 19 427


Generalforsamling i Østjyllands Mejeristforening

afholdt torsdag den 23. august 2007 hos Arla Foods, Gjesing Mejeri

Formanden Bent Hansen bød velkommen

til de i alt 22 fremmødte medlemmer

og 6 bestyrelsesmedlemmer. Til

dirigent valgtes Ejvind Madsen, som

takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen

lovligt indvarslet.

Herefter aflagde formanden Bent

Hasen bestyrelsens beretning. Jeg vil

gerne på Østjyllands Mejeristforenings

vegne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen

til dette års generalforsamling.

En speciel velkomst skal lyde til

vores formand for hovedforeningen

Søren Jensen. Generalforsamlingen er i

dag kædet sammen med et virksomhedsbesøg

her på Gjesing Mejeri, og

der vil efter generalforsamlingen være

en introduktion af virksomheden.

Før den egentlige generalforsamling

udtalte formanden mindeord over de

medlemmer, der er gået bort i årets løb.

I forsommeren døde fhv. driftsleder M.

Wittrup Sørensen, Juelsminde. Han

blev 91 år.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder,

inklusiv formødet i dag.

Bestyrelsen har i årets løb bestået af:

Formand: Bent I. Hansen, næstformand:

Svend Andersen, kasserer, Alex

Salling, referent: Michael Wadsager

samt øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Nielsen, Ejvind Madsen og

Troels Aamann.

Suppleant: Poul Aamann, fremover

nævnt som Casper Aamann.

Udstillingsudvalg: Flemming Nielsen,

Svend O. Christensen, Jens Peter Jensen,

Troels Aamann, Villy Byrgesen.

Studieudvalg: Troels Aamann, Søholt

Hansen og Alex Salling.

Festudvalg: Troels Aamann, Ejvind

Madsen og Bent I. Hansen.

Andre poster som bestyrelsesmedlemmerne

beklæder: Hovedbestyrelsen:

Svend Andersen og Bent Hansen.

Mælkeritidende bestyrelse: Svend Andersen.

Overenskomstudvalget: Svend

Andersen og Bent I. Hansen.

Mejeriindustriens Lærlingeudvalg: Bent

I. Hansen. (indtil 1. juni 2007).

Bestyrelsen for Legatfonden: Svend Andersen.

Bestyrelsen for Hjælpefonden:

Bent I. Hansen. Kredsudstillingsudvalget:

Michael Wadsager.

Aktiviteter

Desværre må vi sige, at aktiviteterne i

det forgangne år har været på et meget

lavt niveau. Vi havde planer om igen

at prøve virksomhedsbesøget hos Danish

Crown, slagteriet i Horsens, men

da vi var i gang med de forberedende

øvelser, kom der indbydelse om virksomhedsbesøg

på selv samme virksomhed,

et gå-hjem-møde fra Mejeriteknisk

Selskab, og så syntes vi ikke, vi

ville gennemføre et nyt besøg.

Vi har herefter planlagt en ny aktivitet,

som afholdes den 4. september i

år. Temaet er: ”Ud i det blå”, en aftensejltur

med Skonnerten Madonna, fra

Århus Havn og ud i Århus Bugt, hvor

man på turen er med til at sætte sejl,

sejle skibet, m.m. Selvfølgelig skal vi

også trakteres ombord, så der serveres

middag. Alt sammen en sejltur på ca. 5

timer. Desværre er der ikke plads til

mere end 42 personer ombord. Umiddelbart

er det et arrangement, som

medlemmerne er meget interesseret i

og allerede på 2 dage var alle pladserne

udsolgte, og nogle stykker står på venteliste.

Jeg håber, at der er forståelse

for, at vi gør det på denne måde, hvis

vi en anden gang får mulighed for at

arrangere noget lignende.

Turen til Fyn på gårdmejeribesøg er

ikke glemt, og vi forsøger at gennemføre

den i foråret 2008. Et andet arrangement

vi også har snakket om. er en

weekendtur til ØM-Revyen i Brædstrup

igen. Der var rimelig tilslutning sidste

år.

Delegeretmøde

Derudover har vi arbejdet med delegeretmøde,

da det i år er Østjylland Mejeristforening,

der står som arrangør. Det

er som bekendt fastsat til lørdag den 6.

oktober, og det er henlagt til et splinter

nyt hotel, der er ved at blive færdigbygget

i Horsens, Hotel Opus Horsens.

Der har igennem længere tid været

tvivl om, hvorvidt hotellet blev færdigt,

men vi har fået lovning på, at det

står klar den 6. oktober. Programmet

for weekenden udsendes som vanligt

til alle delegerede, og jeg kan her løfte

sløret for, hvad der skal ske. Lørdagen

startes med foredrag af en bjergbestiger,

Henrik Olsen, der blandt andet har

besteget Mt. Everest, et meget underholdende

program.

Selve delegeretmødet starter kl.

14.00. Sædvanligvis er der festmiddag

kl. 18.30, hvor der under middagen vil

være lidt underholdning, taler, sange,

og efter middagen spiller Fenders op til

dans. Ledsagerturen er i år afskaffet,

men der vil foregå en seance på hotellet

om eftermiddagen, som for det meste

vil være for de kvindelige ledsagere.

Dette skal være en overraskelse, så

mere om det senere. Delegeretmødet

er nr. 118 i rækken.

Det kan lige nævnes at vi skal have

valgt 18 delegerede til mødet.

Medlemsforhold og kontingenter

Der er i alt 164 medlemmer i Østjyllandskredsen

(se tabel 1). Kontingenter

i det forløbne år har været: Aktive 200

kr., passive 150 kr. og mejerier 1.000 kr.

Bestyrelsen har vedtaget, at der heller

ikke i 2007-08 foreslås kontingentstigninger

til lokalforeningen.

År 2007 2006 2005

Aktive 106 104 101

Passive 8 8 8

Kontingentfrie

39 44 47

Mejerier 6 7 8

Firmaer 4 4 4

I alt 164 167 168

Tabel 1: Antal medlemmer i Østjyllands

Mejeristforening.

428 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


Ledigheden blandt medlemmer i

FTF-A, altså for 460 medlemmer i mejeribranchen

er for juli måned 1.52 %,

hvilket må siges at være meget lavt.

Vi har igen i år givet opmærksomhed

ved forskellige mærkedage, til vores

medlemmer. Det har typisk været

ved 60, 70, 80 og 90 års fødselsdage og

et par enkelte jubilæer samt en afskedsreception.

Kredsudstillinger

I det forgangne år er der afholdt 3

kredsudstillinger. Som I sikkert husker,

blev det besluttet at afholde 3 udstillinger

i år, idet de 2 tidligere udstillinger

har ligget i 2 kalenderhalvår. Det er

der i år rettet op på og der vil være 2

udstillinger. Der arbejdes på at lægge

den ene udstilling fast på Dalum Uddannelsescenter,

som erstatning for

”Osteproducenternes dag”, der ikke

bliver afholdt mere. Den anden udstilling

afholdes rundt omkring i landet,

som hidtil.

1. udstilling i dette udstillingsår blev

afholdt i Videbækhallen, hvor der samtidig

var virksomhedsbesøg hos APV´s

udviklingscenter i Nr. Vium. 2. udstilling

blev afholdt på Midtfyns Fritidscenter,

og var her kædet sammen med

virksomhedsbesøg på Lactosan A/S. 3.

udstilling blev afholdt i Slagelse, som

også var afslutning på året, og her blev

der uddelt diverse præmier for bedste

produkter i de forskellige rækker. Her

var udstillingen kædet sammen med

virksomhedsbesøg på Arla Foods, Slagelse

Mejeri. Alle 3 udstillinger var veltilrettelagt

og var godt besøgt med ca.

120-180 personer til spisning. Gennemgang

af Kredsudstillingsregnskabet for

2006-2007.

Landsmejeriudstillingen

Sidste års Landsmejeriudstilling, blev

som bekendt afholdt i Forum i København,

fra fredag den 13. oktober til

søndag den 15. oktober. Udstillingen

var rettet mod det Københavnske publikum,

men desværre fik udstillingen

som bekendt, ikke den succes som

ventet, og udstillingen blev besøgt af

noget mindre antal besøgende end forventet.

Der var ca. 7.500 besøgende.

MÆLKERITIDENDE 2007

For mejerifolk var udstillingen efter

min mening udmærket, den var veltilrettelagt

og mange havde et par gode

dage i København. Kittelfolket samt

mange mejerifolk stod i udstillingsøerne

og uddelte smagsprøver til de besøgende.

En noget anderledes udstilling,

end vi var vant til.

Dette års udstilling afholdes igen i

Herning i forbindelse med FoodPharmaTech,

fra den 13.-15. november.

Produkterne bedømmes mandag den

12. november, dagen før den egentlige

udstilling. Der forventes ca. 10.000 besøgende

til udstillingen.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

har en stand på udstillingen,

og den bemandes med hovedbestyrelsesmedlemmer

og sekretariatsmedarbejdere

de første 2 dage, ligesom Mælkeritidendes

reception afvikles som

tidligere.

Nordisk Mejerikongres

Nordisk mejerikongres afholdes i år i

Danmark, i Århus, i dagene lige op til

Landsmejeriudstillingen fra den 10.

november til den 12. november. Programmet

er sendt ud til alle medlemmer.

Det er et omfattende program

med mange gode indlægsholdere. Hvis

man ønsker at deltage, kan man søge

om at få nogle af udgifterne dækket, da

foreningen har afsat en pulje hertil.

Beløbets størrelse afhænger af, hvor

mange der ønsker at søge tilskud. Pris

for deltagelse kan ses i det udsendte

program.

Sommerhuset

Sommerhuset i Kandestederne bliver

stadig brugt flittigt, specielt i højsæsonen.

I kan stadig i Mælkeritidende følge

med i, hvilke perioder huset er ledigt.

Prisen er sat lidt op, og prisen for

en uge i højsæsonen er steget fra 4.000

kr. til 4.500 kr. og i lavsæsonen fra

3.000 kr. til 3.500 kr. Også i miniferierne

fra søndag til torsdag, og fra torsdag

til søndag, er prisen steget fra 1.500

kr. til 1.800 kr. Huset bliver nu også tilbudt

medlemmer af Mejeriingeniørforeningen

i det omfang, det ikke er

udlejet til medlemmer af Foreningen

af mejeriledere og funktionærer.

Huset har i år gennemgået en mindre

renovering. Det er blevet malet, så

det stadig fremstår som et pænt og velholdt

sommerhus.

Afslutning

Ejvind Madsen og Flemming Nielsen

har besluttet at træde ud af bestyrelsen,

og derfor skal der nu rettes en tak

for det arbejde, de har udført i bestyrelsen.

Ejvind, du blev valgt ind i kreds-

bestyrelsen i 1989 og overtog pladsen

som formand efter Ole Frederiksen

1994. Samme år indgik du også i hovedbestyrelsen.

Her har du haft forskellige

tillidsposter, og dem har du

bestridt til alles tilfredshed. Nogle af

dine mærkesager har været fester, også

gerne studieture - samt sammenhold i

foreningen har været i højsæde.

Du har også beskæftiget dig med

udstillinger, og du er stadig kittelmand.

Planen om at stoppe i bestyrelsen er

velovervejet, idet du allerede i 2006

lod formandsposten gå videre. Og i år

stopper du så helt og går ud af bestyrelsen,

samtidig med at du har stoppet dit

virke inden for dansk mejeribrug. Tusind

tak for din indsats i Foreningen af

mejeriledere og funktionærer.

Flemming Nielsen har også valgt at

stoppe i foreningen. Desværre kunne

han ikke være her i dag, men har meddelt

os, at han træder ud af bestyrelsesarbejdet.

Også her tusind tak for arbejdet

i Foreningen af mejeriledere og

funktionærer.

Til sidst vil jeg gerne takke alle, der

har ydet en indsats for foreningen i løbet

af året, tak til de øvrige i bestyrelsen

for et godt samarbejde.

Fremlæggelse af regnskab

Alex Salling gennemgik det reviderede

regnskab, som viste et driftsoverskud

på kr. 26.903.61 og en beholdning på

kr. 239.146.89.

Der var spørgsmål til studiefonden

og formålet med denne. Der blev svaret,

at fremtidige tilskud til evt. studieture

m.m. kunne tages af denne og evt.

overskud fra kommende studieprojekter

også vil blive sat ind på denne konto.

NR. 19 429


Rita Hornsleth stillede spørgsmål

til, om ikke en kassebeholdning på kr.

239.000 var mange penge. Eigil Lyster

påpegede, at man skulle huske dem,

som har været med til at opbygge denne

formue i tidens løb.

Jørgen Christensen mente, at problemet

med, at der ikke blev brugt

mange penge på arrangementer var

medlemmernes egen fejl. Der har været

en del arrangementer med meget

lav tilslutning og deraf følgende aflysning.

Leif Kirkegaard stillede spørgsmål

til, hvordan reglerne var omkring aktive/passive

medlemmer i forbindelse

med overgang til efterløn. Der blev

svaret, at såfremt der betales normalt

kontingent frem til det fyldte 65 år, vil

der kunne søges om at blive kontigentfri.

Regnskabet blev herefter enstemmigt

vedtaget.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Referat fra generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening

Bestyrelsens beretning

Leo Bødker blev valgt til dirigent, og

han konstaterede generalforsamlingen

lovlig indkaldt i brev den 31.07.2007

samt i Mælkeritidende nr. 16 den

10.08.2007.

Herefter aflagde formanden Leif

Friis Jørgensen bestyrelsens beretning

samt bød velkommen til alle.

Så er der atter gået et år i mejeribruget,

og i år har vi besluttet at afholde

vores generalforsamling her på

Fulgsang så tak til dem.

Medlemsforhold

Vi har i år en lille tilbagegang i vores

medlemstal, således at vi nu har 96

aktive medlemmer, 8 passive og 47

kontingentfrie samt 15 virksomheder.

Vi har desuden nogle medlemmer i

processen til optagelse, som ligger i

kategorien holdledere, men vi mang-

Valg til bestyrelsen

På valg er: Alex Salling, Ejvind Madsen

(modtager ikke genvalg), Flemming

Nielsen (modtager ikke genvalg). Alex

Salling blev enstemmigt genvalgt.

Magnus Søjberg og Torben Jensen blev

foreslået som nye bestyrelsesmedlemmer,

og begge blev valgt.

Valg af suppleanter

På valg er: Poul Aamann. Casper Aamann

blev genvalgt som suppleant til

bestyrelsen.

Valg af revisorer

På valg er: Eigil Lyster, som ikke modtog

genvalg. Rita Hornsleth blev foreslået

og enstemmigt valgt som revisor.

Valg af delegerede

Til foreningens delegeretmøde blev

valgt: Bent I. Hansen, Svend Andersen,

Troels Aamann, Alex Salling, Michael

Wadsager, Torben Jensen, Flemming

Nielsen, H.C. Hansen, Carsten Gellert,

Rita Hornsleth, Glenn Madsen, Jan

afholdt den 27. august 2007 på Bryggeriet Fuglsang Haderslev

ler en afgørelse på, hvorvidt de hører

hjemme i vores forening eller ej. Denne

problemstilling er noget vi bør få

på plads, da det ser ud til, at holdledere

vil være de fremtidige arbejdsledere

på flere mejerier, sådan som vi ser

udviklingen.

De 96 aktive betyder, at vi skal vælge

16 personer til delegeretmøde i

Horsens den 6.-7. oktober 2007, hvor

mødet skal afholdes på et hotel, som

er under opførsel. Vi håber, det forløber

planmæssigt, så de er klar til at

modtage os.

Jeg vil gerne opfordre til, at alle

forsat er opmærksomme på, at nye

personer, der kommer i arbejde inden

for vores område, også får tilbudet om

optagelse i vores forening.

Når vi ser på udviklingen på mejerisiden,

har der heldigvis ikke været

lukninger, mens der forsat har været

Bruno, Bjarne Andersen, Søren Kristensen,

Søholt Hansen, Morten Egeberg,

Naja Kausing, Kirsten Sørensen,

Hans J. Rahbeck og Jørgen Pedersen.

Følgende blev valgt som suppleanter:

Casper Aamann, Jørgen Skovhauge,

Eigil Pedersen, Frank Rasmussen og

Leif Kirkegaard.

Ulykkesforsikringen

Både Villy Byrgesen og Bent Hansen

blev genvalgt som repræsentanter til

Dansk Mejeristforenings Gensidige

Ulykkeforsikring.

Eventuelt

Ejvind Madsen takkede af som bestyrelsesmedlem

igennem 18 år, heraf 11

år som formand for foreningen. Han

takkede ligeledes for den tillid, der var

vist ham gennem alle årene. Til sidst

takkede Bent Hansen Ejvind Madsen

for arbejdet som dirigent.

godt gang i udviklingen på flere anlæg

- ikke mindst Bov Mejeri, hvor de forsat

arbejder på en stor udvidelse og

modernisering af mejeriet.

Uddannelse

Når vi ser på antallet af mejerister, der

blev færdige sidste år, må vi glæde os

over, at 82 nye mejerister blev færdige.

Vi kan være glade for, at der forsat

er søgning til vores uddannelse i disse

tider, hvor der er mange tilbud til de

unge, og hvor måske ikke alle kender

til de muligheder, der ligger i denne

uddannelse for både at arbejde Danmark

og udlandet.

Det er også glædeligt, at der er fundet

en økonomisk ordning, således at

tilgangen til procesteknologer også er

stigende. Der er således 20 i gang på

denne uddannelse.

430 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


Udstillinger

Der har som sædvanlig i år været afholdt

udstillinger. Den seneste i Slagelse

hvor der også var præmieoverrækkelse.

Det er dejligt at se, at disse

udstillinger kan trække mange af vores

medlemmer til. Herfra også en stor

tak til udstillingsudvalget og de virksomheder,

der stiller hus til disse.

Medlemsaktiviteter

Vores årlige sammenkomst var i år i Fredericia,

hvor vi var oppe at se ”Spillemand

på en Tagryg” med Kurt Ravn i

hovedrollen, en rigtig god opsætning. Vi

var 40 personer, der havde en god aften

med hygge, spisning og forestillingen.

Vi vil prøve at finde noget lignende

i det nuværende år, men mere om

dette, når vi har fundet det rigtige. Til

sidst vil jeg sige tak til medlemmer og

bestyrelsen. Beretningen blev godkendt

af forsamlingen.

Fremlæggelse af regnskab

Kasserer Leo Bødker gennemgik regnskabet

for året. I uddrag kan nævnes

et driftsoverskud på kr. 21.817,92

samt et kurstab på obligationer kr.

8.397,92. Budget for 2007-2008 blev

gennemgået.

Mette Toft spurgte, hvorfor der ingen

indtægter kommer fra udstillingerne

i år. Leif svarede, at der kun bliver

to udstillinger i år, og man har fra

Generalforsamling i Vestjyllands Mejeristforening

MÆLKERITIDENDE 2007

afholdt torsdag den 6. september 2007 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter

Bestyrelsens beretning

Formanden Henning Jacobsen bød

velkommen til de 20 fremmødte og

aflagde herefter bestyrelsens beretning.

Til dirigent valgtes Mogens Villadsen,

som konstaterede generalforsamlingens

lovlige indvarsling.

Mejeribruget lige nu

Vi har i den seneste tid set overskrift-

er om mælkepulverprisernes himmelflugt.

Tomme lagre samt tørke i Austra-

Udstillingsudvalget fået melding om,

at de beholder pengene i deres kasse.

Regnskabet og budget blev godkendt

af forsamlingen.

Fremsatte forslag

Bestyrelsen fremsatte et forslag om

kontingentforhøjelse på passive fra kr.

100 til kr. 150, og aktive fra kr. 150 til

kr. 200. Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Valg til bestyrelsen

Der blev genvalg til Leif Friis Jørgensen,

John Bonde Jacobsen samt Torben

Loft Mikkelsen.

Valg af revisor

Bent Skou Jensen og Thomas Thomsen

blev genvalgt som revisorer.

Valg af delegerede

Forlods valgt fra bestyrelsen: Leif Friis

Jørgensen, Vagn Clausen, Torben Loft

Mikkelsen, Leo Bødker, Ole Madsen

og John Bonde Jacobsen.

Øvrige valgte: Johnny Grønmar,

Jesper Dalum, Thorkil Friis, Søren Ludvigsen,

Jan Jensen, Mette Toft, Ove Villumsen,

Hans Wutborg, Anders Grimstrup,

Robert Larsen, Karin Mosegaard

og Klaus Møller Jacobsen.

Suppleanter: Per Kristiansen, Brian

Grimstrup, Per Madsen, Dagny Lange

og Chr. Møller Jensen.

lien er årsagen. Verdensmarkedsprisen

på 1000 kg skummetmælkspulver er

fra august 2006 til april i år steget fra

12367 kr. til 23467 kr., sødmælkspulver

har oplevet nogenlunde samme

stigningstakt. De høje pulverpriser forventes

på sigt at afstedkomme prisstigninger

på ost og andre mejeriprodukter.

Som følge af de høje pulverpriser er

en række store danske mælkeproducenter

begyndt at levere mælk til det

Ulykkesforsikringen

Bendt Skou Jensen gennemgik årets

gang vedr. Ulykkeforsikringen. I uddrag

kan nævnes, at medlemstallet for

personer < 67 år er faldet fra 281 til

278, samt at medlemmer > 67 år er

steget fra 78 til 81 stk.

Bendt Skou Jensen og Thorkil Friis

blev genvalgt til Ulykkeforsikringen.

Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Virksomhedsbesøg

Efter generalforsamlingen var der informationer

og rundvisning på Fuglsang

A/S.

Virksomheden Fuglsang er for de fleste

kendt for den sønderjyske øl ved

samme navn. Men udover selve ølbrygningen,

forbereder de også maltbyggen,

så den kan anvendes til ølbrygning, bla.

kan nævnes spiring og tørring til ca. 4

% fugt i den færdige malt.

Fuglsang sidder på 60 % af maltproduktionen

til ølbrygning i Danmark

og har en ikke ubetydelig eksport. Der

tilføres store mængder maltkorn fra

danske marker pr. døgn, og efter sigende

er Danmark et godt sted at dyrke

maltbyg til øl.

Efter rundvisningen var der smagsprøver

og landgangsbrød til alle. Fra

bestyrelsen vil vi sige tak til Fuglsang

for en spændende aften.

nordtyske spotmarked, hvor afregningsprisen

ligger mellem 3 og 3,5 kr.

pr. liter.

Hele branchen vil spændt følge

denne udvikling, som kan få stor betydning

for branchens fremtid.

Årets gang

Bestyrelsen i Vestjyllands Mejeristforening

har afholdt 2 bestyrelsesmøder

siden sidste generalforsamling. Normalt

afholdes der et tredje bestyrelses-

NR. 19 431


møde i forbindelse med regnskabsrevisionen,

men i år besluttede bestyrelsen,

at vores kasserer, Michael, selv kunne

forestå den sag.

Derudover har bestyrelsen været

med i arbejdet omkring kredsudstillingerne.

Blandt andre emner, som har

været debatteret på bestyrelsesmøderne,

er Landsmejeriudstillingens form i

fremtiden. Bestyrelsen er enig om, at

afholdelse af en decideret Landsmejeriudstillingen

bør ske i en form, som den

vi kender fra Herning.

En forbrugerudstilling som Mejeriforum

2006 kan vi også bakke op om,

men den kan ikke, efter vores mening,

erstatte Landsmejeriudstillingen som

vi kender den.

Sidste års delegeretmøde: Efter hovedbestyrelsens

”ommer” ved sidste

års delegeretmøde, omkring det fremsatte

forslag om at nedsætte antallet af

delegerede, har vi i bestyrelsen debatteret

sagen. Bestyrelsen ønsker ikke at

ændre på det nuværende antal af delegerede;

1 delegeret pr. 6 medlemmer.

Der er ligeledes i bestyrelsen enighed

om, at egenbetaling ikke er vejen frem.

Bestyrelsen ønsker, at delegeretmøderne

også fremover afholdes i uændret

form. Det vil selvfølgelig betyde, at

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

uændret vil have en stor udgift

til afholdelse af delegeretmøder. Det

vurderer vi i bestyrelsen, at foreningen

også har råd til i mange år frem.

Bestyrelsen har besluttet, at de delegerede

fra Vestjylland ikke mere modtager

tilskud til kørsel, da vi finder det

unødvendigt.

Hovedbestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder,

siden vi sidst havde

generalforsamling. Af emner som har

været til debat kan nævnes: ”Ommeren”

ved foreningens delegeretmøde,

med beslutning om, at delegeretmødearrangementet

videreføres i nuværende

regi, herunder valg af delegerede.

Desuden er følgende blevet drøftet: Legatansøgninger,

Mejerikongres 2007

(10.-12. november i Århus), diverse

regnskaber, Lønstatistik (vores egen

udarbejdes ikke i år), medlemsforhold

samt Landsmejeriudstillingen.

Kredsudstillinger

Den anden udstilling i dette præmieringsår

foregik i Videbæk Idræts- og

Fritidscenter den 31.01.07. Der var udstillet

375 mærker ost, som opnåede

en gennemsnitskarakter på 11,96.

GINMW havde i forbindelse med udstillingen

arrangeret åbent hus i deres

udviklingsafdeling i Nr. Vium. Interesserede

kunne der se og høre om, hvilke

interessante tiltag der arbejdes med

omkring funktionelle mælkeproteiner.

Tredje udstilling blev afholdt i Vesthallen

i Slagelse den 06.06.07. Der var

333 mærker ost, som opnåede en gennemsnitskarakter

på 11,89. Årets højeste

karakter for ost var ved alle 3 udstillinger

13,58 , laveste 8,78. Slagelse

Mejericenter havde i forbindelse med

kredsudstillingen arrangeret åbent

hus. Der var mange, som benyttede lejligheden

til at se og høre om Slagelse

Mejericenter. Før spisning og præmieuddeling

orienterede Ole Hansen om

Slagelse Mejericenter.

Jeg vil gerne, på Udstillingsudvalgets

vegne, takke alle som har været

med til at gøre kredsudstillingerne mulige

og dermed været med til at vedligeholde

mejeribrugets faglige og sociale

værdier.

Udstillingskredsen har haft et pænt

overskud i regnskabsåret 2006-07 på

53.406,28 kr. Overskuddet er henlagt

med henblik på at kunne dække senere

udstillingers underskud. Udstillingen i

Slagelse gav således et forventet underskud

på ca. 20.000 kr., da det er dyrt

med hotelophold, spisning og bropenge

til hjælperne.

Udstillingsudvalget har forsøgt at

indfri udstillingskredsens formål, nemlig

at uddanne virksomhedernes ansatte

til at få en bredere viden om forskellige

mejeriprodukter og dels at

konkurrere om at producere de bedste

produkter samt være med til at styrke

gode faglige og sociale relationer virksomhederne

imellem.

For at styrke de mejerirelaterede tiltag

både fagligt og socialt, er Osteproducenternes

Dag, Dalum og Udstillingskredsen

gået sammen om et fæl-

lesarrangement. Fællesarrangementet

kommer til at indeholde elementer,

som vi kender dem i dag, fra de 3 bagvedliggende

arrangører. Det nye er, at

det hele nu foregår på samme tid og

sted, og det bliver på Dalum.

Datoen for arrangementet er ikke

endelig fastlagt, men der arbejdes med

den 30/1 og den 6/2 i 2008.

Mælkeritidende

Hjemmeside. www.maelkeritidende.dk.

Driften og økonomien kører meget tilfredsstillende.

Sommerhuset

Huset har fået en grundig overhaling,

omfattende maling ude og inde, nye

TV-reoler og lamper i værelserne samt

køkkentæppe. Der opsættes skilte med

”betrædning forbudt” i klitterne ved

køkkensiden. Sommerhusets ledige perioder

kan ses i Mælkeritidende.

Medlemsforhold og kontingent

Ved opgørelsen pr. 01.02.07 var der

121 aktive medlemmer heraf 8 dobbeltmedlemmer,

7 passive, 7 mejerier

og 3 firmaer. Der var 25 kontingentfrie

medlemmer.

Kontingenter kreds 3: Mejerier 1000

kr. pr. år. Aktive 150 kr. og 100 kr. for

passive.

Formanden afsluttede med en stor

tak til bestyrelse og sekretariat for godt

og loyalt samarbejde. Tak til de medlemmer,

som er mødt frem her i dag og

ved vore øvrige arrangementer i årets

løb. Bestyrelsens beretning blev godkendt

af forsamlingen.

Fremlæggelse af regnskab

Kasserer Michael Jensen gennemgik i

korte træk regnskabet for Vestjyllands

Mejeristforening og fremlagde det reviderede

regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt, dog med

den betingelse, at alle datoer bliver rettet,

så de er i overensstemmelse med

det korrekte.

Behandling af fremsatte forslag

Der var ingen forslag fremsat, og derfor

ingen at behandle.

Valg til bestyrelsen

På valg var Henning Jacobsen, Mi-

432 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


chael Jensen og Katrine Vindelbo, og

alle tre modtog genvalg.

Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg var Robert Foldager, og han

modtog genvalg.

Valg af revisorer

På valg var Leo Berwald, som ligeledes

blev genvalgt til posten som revisor

sammen med Robert Foldager.

Valg af delegerede

Følgende blev valgt til delegerede til

foreningens delegeretmøde den 6.-7.

oktober I Horsens: Mogens Bøgh Pedersen,

Hobro Mejeri, Ole Kjærgaard,

HOCO, Poul Kusk, HOCO, Peter Valdemar

Jensen, Thomas Jørgensen,

Arinco, Bjarne Thyrrestrup, Holstebro

Mejeri, Leo Berwald, Region Vest, Søren

Ebbesen, Holstebro Flødeost, Steen

Berntsen, APV, Ejgil Jacobsen, Troldhede

Mejeri, Bjarne Linding Olsen, Novadan,

Jens Korsholm Bendtsen, Arinco,

Arne Rasmussen, Holstebro Mejeri, Jens

Chr. Jensen, Troldhede Mejeri, Sofus

19

Mælkeritidende I/S

Formand

Mejeriingeniør Flemming Aamann

Snekketoften 2‚ 2830 Virum

tlf. 45 85 12 37,

e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand

Area Sales Manager Martin Holst Petersen

Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup

tlf. 38 88 68 32,

e-mail: martinholst.petersen@dk.chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere

og funktionærer

Formand

Teknisk direktør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: ssj@Nordex-Food.dk

MÆLKERITIDENDE 2007

21. september

2007

120. årgang

Dupont, Troldhede Mejeri, Robert Foldager,

Holstebro Flødeost og Torben

Pradsgaard, Nr. Vium Mejeri.

Fra bestyrelsen deltager: Mogens

Villadsen, HOCO, Michael Jensen,

Holstebro Mejeri, Henning Munch Pedersen,

Arinco og Katrine Vindelbo,

Troldhede Mejeri. Fra hovedbestyrelsen

deltager Henning Jacobsen, Troldhede

Mejeri.

Suppleanter: Vagn Skovby, Arinco,

Leif Hamann AFI, Karsten Mose, Holstebro

Flødeost og Jan Schou, HOCO.

Ulykkesforsikringen

Valg af repræsentanter til Dansk Mejeristforenings

Ulykkesforsikring. På

valg var Søren Jensen, og han blev

genvalgt.

Eventuelt

Under punktet eventuelt ønskede Leo

Berwald at give en kort status på Ulykkesforsikringen

gennem det sidste år:

Der har været en stille og rolig udvikling,

og vi har i dag 362 medlemmer,

hvoraf 282 medlemmer under 67 år,

Kredsformænd

Nordjyllands Mejeristforening

Projektchef Palle Jellesmark

tlf. 21 49 20 10,

e-mail: jellesmark@privat.dk

Østjyllands Mejeristforening

Mejerichef Bent I. Hansen

tlf. 86 32 60 27,

e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening

Mejerichef Henning Jacobsen

tlf. 97 19 19 04,

e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com

Sydjysk Mejeristforening

Mejerichef Leif Friis Jørgensen

tlf. 74 64 28 01,

e-mail: leif@naturmaelk.dk

Fyns Mejeristforening

Faglærer Birger H. Christiansen

tlf. 64 47 41 22,

e-mail: birger@it.dk

De østlige Øers Mejeristforening

Forvalter Jan A. Andersen

tlf. 58 53 40 35,

e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

og 80 over 67 år. Det totale antal forsikrede

er uændret, og der er rigeligt

plads til flere nye medlemmer.

Da regnskabet skal signeres af en

Statsautoriseret revisor, som faktisk koster

et temmelig stort beløb, er det ikke

muligt at sige noget konkret om status,

men et forsigtig anslået overskud vil

ligge på ca. 35-40.000 kr.Vi genforsikres

i Codan, og har i dag en egenkapital

på 1,5 mio. kr. Samarbejdet med

Codan går godt. Ulykkesforsikringen

er jo mejeristernes eget selskab, og selv

deres børn kan blive medlemmer, også

selvom de flytter hjemmefra.

Formanden sluttede med at takke

for fremmødet, hvorefter foreningen

var vært ved en let anretning.

Konstituering

Konstitueringen er uændret: Formand

Henning Jacobsen, næstformand Mogens

Villadsen, kasserer Michael Jensen,

Henning Munch Pedersen og sekretær

Katrine Vindelbo.

På bestyrelsens vegne

Katrine Vindelbo, sekretær

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12

Postboks 1169

1010 København K

Tlf. 33 36 88 00

Mandag–torsdag kl. 9–16‚

fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15, Postboks 4030

2300 København S. Tlf. 33 32 41 66

Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes

Centralorganisation

ACs sekretariat

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 69 40 40

Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes

Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 95 03 95

Mandag–fredag kl. 10–14.

Onsdag dog lukket for telefonisk

henvendelse.

NR. 19 433


Automation

Au2mate ApS

Holmbladsvej 2

DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 87 20 50 50

Fax +45 87 20 50 69

mail@au2mate.dk

www.au2mate.dk

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

Emballage

Tetra Pak Market Area Nordics

Byggnad 306 2-vån

Ruben Rausings gata

SE-221 86 Lund, Sweden

Tlf. +46 46 36 10 00

Fax +46 46 36 30 06

Corona Packaging A/S

Industriskellet 2

2635 Ishøj

Tlf. 43 56 01 00

Fax 43 73 26 00

office@constantia-corona.com

Dansk Sække Import A/S

Havnegade 5-9

5000 Odense C

Tlf. 66 11 58 32

Fax 66 11 83 58

dsi@dansk-saekke-import.dk

www.dansk-saekke-import.dk

SCA PACKAGING

Grenaa

Åstrupvej 30

DK-8500 Grenaa

Tel. + 45 86 32 23 00

Fax + 45 86 32 57 06

www.sca.se

Leverandøroversigt

Køleanlæg

ICS-Industrial Cooling

Tinglykke 1

6500 Vojens

Tlf. 74 59 09 77

Fax 74 59 09 76

lc@incool.dk

www.incool.dk

Levnedsmiddelslanger

Trelleborg Industri AB

Frydenborgvej 27 N

3400 Hillerød

Tlf. 49 76 27 00

Fax 49 76 27 01

Maskiner og udstyr

Alfa Laval Nordic A/S

Krondalvej 7

2610 Rødovre

Tlf. 44 57 62 00

Fax 44 57 62 44

Vest:

Albuen 31

6000 Kolding

alfalaval@alfalaval.com

www.alfalaval.com/nordic

APV A/S

Pasteursvej 1

8600 Silkeborg

Tlf. 70 278 278

Fax 70 278 330

E-mail: apv.nordic@invensys.com

Internet: www.apv.com

Centrifugeservice ApS

Visbyvej 46

8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 19 00

Fax 86 80 61 66

DAMROW

Frichsvej 15

8600 Silkeborg

Tlf. 75 50 54 99

Fax 75 50 54 89

info@damrow.dk

www.damrow.dk

F. H. Scandinox A/S

Kærhusvej 4 – Hoven

6880 Tarm

Tlf. 75 34 34 34

Fax 75 34 34 35

fhs@fhscandinox.com

www.fhscandinox.com

G. Salicath & Co. I/S

Box 53 - Kærvej 31

DK-6670 Holsted

Tlf. 70 27 41 44

Fax 70 27 41 45

salicath@salicath.dk

Højer Ørbæk A/S

Langemose vænget 3–5

5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 15 66

Fax 65 33 16 68

hoejer@hoejer.com

Multivac A/S

Nørrebygade 34, Grejs

7100 Vejle

Tlf. 75 85 34 22

mudk@multivac.dk

www.multivac.dk

NEMCO Machinery A/S

NEMCO Emballage A/S

Lyngager 13 – 2605 Brøndby

Tlf. 43 45 60 00

Fax 43 45 88 29

Jyllandsafd.:

Industrivej 16 –18, 8260 Viby J.

nemco@nemco.dk

www.nemco.dk

Omy

Olssons Machinery

Stationsvej 10

5464 Brenderup

Tlf.: 64 44 13 12

Fax: 64 44 13 92

info@omy.dk

www.omy.dk

434 NR. 19 MÆLKERITIDENDE 2007


Primodan

Food Machinery A/S

Østerled 20–26

4300 Holbæk

Tlf. 59 43 14 79

Fax 59 44 22 30

PTI A/S

Vennelystvej 2, 6880 Tarm

Tlf. 97 37 16 33

Fax 97 37 30 70

kl@pti-as.dk

www.pti-as.dk

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

Westfalia Separator A/S

Nørskovvej 1b

8660 Skanderborg

Tlf. 87 94 10 00

Fax 87 94 10 01

Døgnservice: 51 27 23 10

Maskinstyring

INNOTEK

Essen 11-D

6000 Kolding

Tlf. 70 20 23 43

Fax 70 20 23 53

www.innotek.dk

Membranfiltrering

DSS SILKEBORG AS

Bergsøesvej 17

8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 08 40

Fax 87 20 08 90

info@dss.eu

www.dss.eu

MÆLKERITIDENDE 2007

GEA Filtration

Nørskovvej 1B

8660 Skanderborg

Tlf. 70 15 22 00

Fax 70 15 22 44

info@geafiltration.dk

www.geafiltration.com

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39 -

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

Projektering og anlæg

F. H. Scandinox A/S

Kærhusvej 4 – Hoven

6880 Tarm

Tlf. 75 34 34 34

Fax 75 34 34 35

fhs@fhscandinox.com

www.fhscandinox.com

GEA Liquid Processing

Scandinavia A/S

Nørskovvej 1 B

8660 Skanderborg

Tlf. 70 15 22 00

Fax 70 15 22 44

info@gea-liquid.dk

www.gea-liquid.dk

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

Pumper

Johs. Thornam A/S

Hvedemarken 3–5,

3520 Farum

Tlf. 44 34 20 40

Fax 44 34 20 79

thornam@thornam.com

www.thornam.com

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

Rengøring

ISS Food Hygiene

Vesterløkken 4, 8230 Aabyhøj

Tlf. 86 25 20 11

Fax 86 25 29 11

www.iss-foodhygiene.dk

Totalleverandør

S. Sørensen I/S

Tigervej 11

7700 Thisted

Tlf. 97 92 26 22

Fax 97 91 05 22

Vejeudstyr

Bizerba A/S

Meterbuen 6 –12

2740 Skovlunde

Tlf. 44 84 33 99

Tlf. Jylland 86 93 60 45

Scanvægt Nordic A/S

Johann Gutenbergs Vej 5-9

8200 Århus N

Tlf. 86 78 55 00

Fax 86 78 52 10

NR. 19 435


Mælkeritidende · Det gamle Mejeri · Landbrugsvej 65 · DK-5260 Odense S

Møde- og udstillingskalender

Danmark

28. september 2007 kl. 10.00

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Virksomhedsbesøg på Arla Foods,

Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein

6.-7. oktober 2007

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Delegeretmøde

Horsens

10.-12. november 2007

Den 41. Nordiske Mejerikongres

Mælk & Miljø - Fra Jord til Bord

Århus

13.-15. november 2007

FoodPharmaTech

Landsmejeriudstilling

Messecenter Herning

Udland

26.-28. september 2007

Fi Asia 2007

Bangkok

29. september - 4. oktober 2007

World Dairy Summit

Dublin, Irland

Oktober 2007

China Foodtech

Beijing

2.-6. oktober 2007

World Dairy Expo

Madison, USA

13.-17. oktober 2007

Anuga & Anuga Organic

Köln

24.-27. oktober 2007

Worldwide Food Expo 2007

Chicago

More magazines by this user
Similar magazines