Download Køresporten nr. 3 2009.pdf - Karetmager

karetmager.dk

Download Køresporten nr. 3 2009.pdf - Karetmager

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

3 • 2009

Juni


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og udkommer

medio februar, april, juni, september, november.

Sidste frist for bidrag

15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 7820, ole@karetmager.dk

Redaktionelt stof

Torsten Lund Andersen, Elmevej 6, Langholt, 9310

Vodskov, tlf. 9825 7282, tla-teknik@aalborg.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

lhartmann@pc.dk

Grafisk produktion Novagraf A/S, Lyngvej 3,

9000 Aalborg, tlf. 9635 7777, fax 9635 6797

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439, hgtang@privat.dk

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.koereforbund.dk

Pris 45,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

ISSN 1600-261X

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

DKF’s ledelse

Præsident:

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Formand:

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 5682 2052, fax 5616 8341,

jens@bettegaarden.dk

Sekretær og kasserer:

Anette Holst Irming, Nørrelyst 13,

7080 Børkop, tlf. 7586 2577, 2342 4475,

holst.irming@mail.dk

Brugskørselsudvalg

Lis Laumann, Nr. Feldingvej 9, 7500 Holstebro

tlf. 9748 5165, lis.niels@hotmail.com

Juniorudvalg

Poul Bloch, V. Marupvej 8, 6900 Skjern

tlf. 9735 2883, mobil 2255 5775

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Kim Andreasen, Brændekildevej 6, 2770 Kastrup

tlf. 3252 9431, 4020 6898, kimandreasen@mail.dk

Pløjeudvalg

Erling Larsen, Brusenvej 5, Mejrup, 7500 Holstebro

tlf. 9741 3256, e.larsen@dlgpost.dk

Uddannelsesudvalg

Pia Skar, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf. 5682 2052, pia@bettegaarden.dk

Forside:

Traditionelt spansk 4-spand ved byfesten La Feria i Sevilla.

Foto: Ole Jespersen.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes

uopfordret. Køresporten forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Indhold

Spændende dage på Dorthealyst i maj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Dorthealyst resultater 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Hestens Værn i 100 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ny mor på SMS vil redde liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ny direktør i Dyrenes Beskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

VM for ponyer og 2-spand heste i august . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Sponsorvogn til ung kusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Andalusierheste og vogne i Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Landets største vognsamling truet på Nyvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Bog: Hestekrefter i offentlig tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Englands måske sidste minepony er død . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Tro, håb og entusiasme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Fra formanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Gult kort til dansk kusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Nyt fra Brugskørselsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Nyt fra Juniorudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Nyt fra Pløjeudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Nyt fra Kulturhistorisk Udvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Nyt fra Pløjeudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Nyt til pløjefolket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Køreselskaberne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Køb-Salg-Bytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Forhindringskørsel ved Royal Windsor Horse Show, hvor Ysbrand Chardon blev den samlede vinder af 4-spandskonkurrencen.

Han lå kun nr. to inden forhindringskørslen, men da Boyd Exell væltede to kegler, byttede de plads. Læg mærke til båden i bag-

grunden, der sejler på Themsen ikke mange meter fra stævnepladsen. Foto Jesper Clausen.

Køresporten 3·2009

3


Dansk Køre Selskab var igen vært ved internationalt

kørestævne på Dorthealyst i Bededagene.

Denne gang med omkring 60 deltagende

ekvipager.

Af Jørgen Konge

2-spand hest kuskene forstår at gøre det rigtigt

spændende at følge køresporten og ikke mindst

overvære den. Finn Qvist, VK lå til at vinde klassen

efter dressur og maraton ved det internationale

kørestævne på Dorthealyst i begyndelsen af maj.

Finn Qvist lå godt med 123,95 strafpoint (sp), og

lige efter fulgte Kurt Klindt, DKS med 126,85 sp

og Hans Henrik Nielsen, DKS med 130,12 sp. Det

er rygtedes, at danmarksmesteren Finn Qvist ikke

har det så godt med forhindringskørsel og har sat

flere gode placeringer overstyr på den konto. Som

dagen skred frem og man så, hvor svær banen

var, voksede spændingen. Selv normalt gode

forhindringskørselskuske fik mange fejl. Første

startende af de kuske, som gerne vil til VM, var

Anders Hansen, DKS, som til NM kørte en kanon

god forhindringskørsel, så god at han vandt på

den. På Dorthealyst tog han ni bolde og fik 8,35

sp på tiden, og i alt. 17,35 sp. Så stod man der,

det var næsten ikke til at tro. Den næste var Peter

Chr. Jespersen, SKS. Han tog ni bolde, alene på

forhindring 7, en Zig Zag, tog han tre bolde. På

tiden fik han 7,29 sp. og i alt 25,29 sp. Og så

havde overdommeren endda lagt 10 sek. til den

4

Spændende dage på Dorthealyst i maj

Køresporten 3·2009

oprindelige idealtid. Den næste var Rainer Bruelheide

fra Tyskland, der kørte en dobbelt nulrunde,

så det kunne altså lade sig gøre, selvom man var

lige ved ikke at tro det. Efter tyskeren var der kun

tre kuske tilbage, alle danskere. Den første af de

tre var Hans Henrik Nielsen, DKS. Der faldt fire

bolde men ingen tidsfejl, så i alt 12 sp. Så kørte

Kurt Klindt og tog fem bolde. Han kørte også

inden for tiden 186 sek. så det blev i alt 15 sp. Der

var nu over 16 sp. før Finn Qvist ville blive forvist

fra førstepladsen, og han skulle køre nu. Men

han tog fire bolde og kørte alt for langsomt og fik

15,88 sp. på tiden. Resultatet blev: Vinder Rainer

Bruelheide fra Tyskland med 140,21 sp. Nr. 2 Kurt

Klindt med 141,85 sp. Nr. 3 Hans Henrik Nielsen

med 142,12 sp. og på 4. pladsen Finn Qvist med

151,83. Finn kørte en kanon dressur, som han

vandt og en udmærket maraton, hvor han blev nr.

4. Hans Henrik vandt maratonen og blev nr. 7 i

dressuren. Kurt Klindt blev nr. 3. i både dressur og

maraton.

Anders Hansen og Peter Chr. Jespersen lå lige

efter i nævnte rækkefølge og vil også gerne til

VM. Men som sagerne står lige nu, kommer man

ikke uden om, at de tre første supplerer hinanden

godt i forhold til holdkonkurrencen til VM,

der tæller det dårligste resultat nemlig ikke med.

Kuskene behøver ikke at mødes mere, inden Køreudvalget

beslutter, hvem der skal til VM. Kuskene

skal nemlig kun køre ét stævne til, og der er både

NM i Finland og et stævne i Sverige og så Fyns

Kristina Klindt blev nr. 5 i maratonen. Lars Dau vandt klassen for 2-spand pony.

Fotos Nikolaj Parslow.


Ole Buch Jensen var eneste dansker med 4-spand hest.

Fotos: Nikolai Parslow.

Køre Selskabs stævne på Kærsgaard i weekenden

den 2.-5. juli. Men lur mig, om ikke de fleste vil

møde op på Fyn, hvilket nok også er en god ide,

hvis man vil til VM. Så Køreudvalget har mulighed

for at vurdere spandene i samme konkurrence.

”Lige et godt råd til Fyns Køre Selskab: Køb

nogle nervepiller, der vil blive brug for dem.”

Det er også VM år for ponyerne. Spændingen

kan man også godt få øje på her, lidt i hvert fald.

Der kæmpes kun om to pladser: En 1-spands og en

2-spands. Peter Koux, verdensmesteren, er selvskrevet,

så længe han kører med Taffy. Det samme

er Lars Dau med 2-spand. Der har især været to

navne i spil, om hvem der skal følge med Peter.

Amanda Justesen og Kristina Klindt. Desværre er

Amandas pony blevet skadet, da den har bidt sig

selv i munden, og Amanda stillede derfor ikke

op på Dorthealyst. Det gjorde Kristina Klindt, og

hun klarede sig godt og blev nr. 2 i dressuren med

51,58 sp lige efter Susanne Ankermark fra Sverige

med 46,98. På maratonen fik hun en 5. plads med

72,59 sp. Men vinderen Wenche Johannesen fra

Norge havde kun 9,06 færre point, Ankermark lå

på 2. pladsen med 66,49 sp, så det er ikke den store

forskel. Og to uger før Dorthealyst fik hun en

samlet 3. plads til et international stævne i Frankrig,

så hun er ret stabil. Hvis Amanda skal fravriste

Kristina pladsen, skal hun en tur til udlandet

og møde op på Kærsgaard og begge steder vise,

at hun er blevet bedre til dressur, end vi så hende

sidste år. Vi ved, Amanda er god til maraton og der

kan slå Kristina, men om det er nok, får vi se på

Hans Henrik Nielsen blev nr. 3 i sin klasse med 142,12 strafpoint.

Kærsgaard og lige efter vil Køreudvalget komme

med deres vurdering.

1-spands klasserne er sårbare klasser. Hvis

ponyen/hesten blive skadet, har ingen danskere en

reserve, så lige indtil de udtagne VM deltagere er

taget af sted, kan reserve og 2. reserven komme i

spil, hvis en pony bliver skadet på vej op i hestetransporteren.

Helle Graves, MKS, fra Birken

lurer også, ekvipagen var med til VM på Dorthealyst

i 2007, men da måtte Danmark stille med fem

ekvipager i hver klasse. Peter Koux var ikke til

start på Dorthealyst, han havde været i Tyskland

weekenden inden, hvor han fik en 5. plads efter at

have delt første pladsen i dressuren med en belgier.

Lars Dau vandt 2-spand pony med 112,92 sp,

efter at have vundet både dressur, 46,98 sp. og

maraton, 62,94 sp. Til VM for to år siden fik han

kun 40,64 sp i dressuren. Set fra sidelinjen på

Dorthealyst, kunne lidt mere energi, afskub, eller

hvad der skal til for at få lidt mere udstråling, give

de ekstra point, så han kom ned på de eftertragtede

40 sp. Men som Lars Dau siger: ”Så kommer

det også lidt an på, hvad dommerne ser.” Nogle

vil gerne have den lidt mere afslappede holdning.

Nr. 2 på Dorthealyst blev Henrik Sloth 129,24 sp,

med 2. plads i dressuren og en 3. i maratonen. Nr.

3 blev Niels Schelde Petersen, TKS, 142,06 sp,

med en 10 plads i dressuren 70,54 sp, 2. i maratonen

71,52 sp og en 1. plads i forhindringskørslen.

På 6. pladsen kom Dansk Køre Forbunds sekretær

og kasserer Anette Holst Irming, TKS, 153,62 sp.

Køresporten 3·2009

5


Alle de nævnte 2-spands kuske kører efter at komme

til VM, men som før nævnt er Lars udtaget. Henrik

Sloth, har før været med til VM både i England

i 2005 og 2007 på Dorthealyst, og allerede dengang

var han bedste dansker efter Lars. Mens både Niels

og Anette kun har været med i 2007, hvor Anette

kørte 4-spand. Niels brillerede i 2007 med en bronzemedalje

i forhindringskørslen. Men dressuren er

nok ikke god nok til at kunne tilkæmpe sig en VM

plads. I modsætning til 1-spand har 2-spand en reserve

pony, så selvom en kusk får en skadet pony, giver

det ikke automatisk plads til en anden kusk.

Henrik Høper, SKS, vandt 1-spand hest, endda

ret suveræn med 112,87 sp efter at havde vundet

både dressur og maraton. Nr. 2. blev Liselotte

Pålsson, Sverige med 123,89 sp. Ane Wieder blev

nr. 5 med 147,15 sp.

Ole Buch Jensen var eneste dansker med 4spand

hest. Han fik en 3. plads med 198,73 sp

efter at havde fået en 2. plads i maratonen. Vinder

af klassen blev Rainer Duen fra Tyskland med

158,75 sp.

Næsten 60 spand konkurrerede i dressur, maraton

og forhindringskørsel og alle kom godt igennem.

6 Køresporten 3·2009

Henrik Sloth sluttede som nr. 2 med 129,24 strafpoint.

Et par kuske glemte en port i maratonen og blev

diskvalificeret. En enkelt kørte gennem samme

port to gange i forhindringskørslen og måtte køre

fra banen, efter dommerens klare signal med klokken.

Formanden for Dansk Køre Selskab, Jørgen

Ahrendt-Jensen kunne efter præmieoverrækkelsen

takke for et godt stævne, god sportsånd og fornøjelig

underholdning for deltagere og publikum.

Svenske Liselotte Pålsson blev nr. 2 i enspand hest klassen med 11 strafpoint mere end Henrik Høper, der vandt klassen.

Fotos Nikolaj Parslow.


CLT COMPETITOR CTRY A B C FINAL

1-SPAND HEST

PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT

1 Henrik Høper DEN 46.72 1 62.05 1 4.10 3 112.87 1

2 Liselotte Pålsson SWE 47.36 2 67.87 4 8.66 6 123.89 2

3 Cecilia Qvarnström SWE 57.98 4 67.94 5 0.00 1 125.92 3

4 Glenn Hesslo SWE 67.33 8 66.11 2 8.59 5 142.03 4

5 Ane Wieder DEN 65.79 7 66.31 3 15.05 10 147.15 5

6 Johan Herner SWE 72.06 11 69.19 6 5.91 4 147.16 6

7 Liselotte Watson DEN 54.14 3 89.85 11 3.71 2 147.70 7

8 Marie Kahrle SWE 64.26 5 70.33 7 13.51 9 148.10 8

9 Anneli Blomberg SWE 64.65 6 70.42 8 13.37 8 148.44 9

10 Klaus Petersen DEN 68.35 10 83.29 10 10.75 7 162.39 10

11 Monika Køier Andersen DEN 67.71 9 96.38 12 18.00 11 182.09 11

12 Marina Sköld SWE 77.70 12 73.16 9 53.49 12 204.35 12

2-SPAND HEST

1 Rainer Bruelheide GER 52.99 2 79.03 7 8.19 2 140.21 1

2 Kurt Klindt DEN 54.40 3 72.45 3 15.00 4 141.85 2

3 Hans-Henrik M. Nielsen DEN 63.74 7 66.38 1 12.00 3 142.12 3

4 Finn Qvist DEN 50.05 1 73.90 4 27.88 12 151.83 4

5 Anders Hansen DEN 66.94 8 71.21 2 17.35 6 155.50 5

6 Peter Chr. Jespersen DEN 59.90 5 74.93 5 25.29 11 160.12 6

7 Yngve Käll SWE 72.58 10 79.73 8 8.14 1 160.45 7

8 Erik Broms SWE 88.06 16 76.76 6 19.30 8 184.12 8

9 Ole H. Nielsen DEN 75.52 12 89.46 10 22.29 9 187.27 9

10 Tore Moksnes NOR 70.91 9 101.05 11 17.89 7 189.85 10

11 Lars Heibing DEN 80.64 14 89.38 9 24.64 10 194.66 11

12 Marc Theisen LUX 75.26 11 121.18 12 31.86 13 228.30 12

4-SPAND HEST

Jan Olofsson SWE 61.82 6 70.07 15.36 5 147.25

Henrik Hansen DEN 59.26 4 83.40 47.51 15 190.17

Jens Tang Sørensen DEN 76.16 13 135.21 42.11 14 253.48

1 Rainer Duen GER 55.94 1 93.54 1 9.27 1 158.75 1

2 Axel Olin SWE 59.14 2 110.37 3 11.34 2 180.85 2

3 Ole Buch DEN 66.18 4 106.51 2 26.04 4 198.73 3

4 Jürgen Weber GER 63.87 3 124.72 4 21.60 3 210.19 4

5 Franz Schnider SUI 76.67 5 132.96 5 35.57 5 245.20 5

1-SPAND PONY

Dorthealyst resultater 2009

1 Susanne Ankermark SWE 46.98 1 66.49 2 0.00 1 113.47 1

2 Kristina Klindt DEN 51.58 2 72.59 5 5.08 2 129.25 2

Køresporten 3·2009

7


3 Wenche Johannesen NOR 57.09 3 63.53 1 11.75 4 132.37 3

4 Helle Graves DEN 62.98 6 77.45 8 12.63 5 153.06 4

5 Karin Bondeson SWE 61.82 4 72.22 4 22.55 9 156.59 5

6 Heidi Bergsund NOR 66.05 8 80.64 10 11.59 3 158.28 6

7 Bjarne Wisler DEN 62.21 5 80.53 9 18.26 7 161.00 7

8 Anna Göransdotter SWE 73.73 9 73.73 6 18.30 8 165.76 8

9 Lis H. Petersen DEN 79.87 10 76.32 7 14.74 6 170.93 9

2-SPAND PONY

Madeléne Dverstorp SWE 63.49 7 66.79 3 3.00 133.28

1 Lars Dau DEN 46.98 1 62.94 1 3.00 2 112.92 1

2 Henrik Sloth DEN 49.66 2 71.83 3 7.75 4 129.24 2

3 Niels Schelde Petersen DEN 70.54 10 71.52 2 0.00 1 142.06 3

4 Marie Nilsson SWE 61.82 6 74.73 4 12.37 7 148.92 4

5 LarsPeter Holmlund SWE 67.84 9 74.92 5 9.23 6 151.99 5

6 Anette Holst Irming DEN 60.03 3 76.59 6 17.00 10 153.62 6

7 Catharina Eneroth SWE 60.29 4 84.70 8 12.71 8 157.70 7

8 Rebecca Kristiansen SWE 61.06 5 97.92 10 6.53 3 165.51 8

9 Ewa Nowén SWE 64.77 8 98.00 11 9.00 5 171.77 9

10 Jacob Andersen DEN 79.74 11 79.58 7 20.10 11 179.42 10

11 Ellen Olsen NOR 62.59 7 101.25 12 16.83 9 180.67 11

12 Claus Jensen DEN 94.34 13 96.47 9 33.66 13 224.47 12

13 Lena Vabø DEN 87.42 12 122.22 13 27.77 12 237.41 13

4-SPAND PONY

1 Fredrik Rahm SWE 68.74 1 91.35 1 23.00 1 183.09 1

Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium)

Claus Jensen, DKS i maratonforhindring. Foto: Jørgen Konge.

8 Køresporten 3·2009


KLINDT

seletøj

Vi har designet vores egen serie af seletøj. Der er 5 forskellige pris og kvalitetsgru pper

fra 1.900 kr. til 14.800 kr. Altid over 100 seler på lager.

Se mere i forretningen eller på www.klindt.net

Model ”START”

Andet tilbehør til kørsel:

Nummer til seletøj i læder 99,-

Nummer til vogne i læder 250,-

Stopur til maraton 599,-

Sikkerhedsvest 799,-

Supergrip handsker i kunststof fra 99,-

Kørehandsker i læder fra 259,-

Køreforklæde i uld fra 199,-

Køreforklæde i kunstlæder fra 299,-

Bogart hat i blå, brun eller sort 349,-

Australsk hat i læder 499,-

Tophat, grå 1.399,-

Hatte taske, beskytter den fine hat 199,-

Jodphurs støvler fra 299,-

Kørepiske fra 119,-

Kørekegler: 1 sæt (2 kegler + 2 bolde) 599,-

5 sæt 2.500,-

Beskyttere til ryg og bringe fra 199,-

Liner i kunststof eller læder fra 299,-

Seletøjstaske 360,-

KØREDÆKKEN

Køredækkener i lækker sort uld med

gråt kantebånd. Vores eget design med

karabinhager til fastgørelse i

rygnøglerne, samt velco til fastgørelse

i gjorden og hintertøj/skagler. 4

størrelser.

SHETLAND (60 cm*)

PONY (80 cm*) 259,-

COB (100 cm*)

FULL (120 cm*) 299,-

*- målt fra rygstykke til hale.

KLINDT RIDEUDSTYR

Stevns Landevej 85

4660 St. Heddinge

56 50 41 08

www.klindt.net

Hverdage 12-18

Lørdag 10-13

Køresporten 3·2009

9


Af Gyda Andersen

Foreningen Hestens Værn har rundet 100 år. Dermed

er det verdens ældste dyreværnsforening for

heste. Begivenheden blev fejret med et fagligt

seminar og reception lørdag den 4. april på Det

Biovidenskabelige Fakultet (tidl. Landbohøjskolen),

og sammen med 100 heste blev foreningens

jubilæum markeret lørdag den 2. maj med en formidabel

opvisning på Christiansborg Ridebane.

Da Hestens Værns protektor, Hendes Kongelige

Højhed Prinsesse Benedikte, ledsaget af hofdame

Kristina Treschow og Hestens Værns formand

10

Køresporten 3·2009

Hestens Værn i 100 år

Julie Fjeldborg var ankommet til ridebanen i kongelig

landauer med firspand, blev hestekræfterne

sluppet løs.

Heste i alle størrelser, fra de allermindste med

stangmål på under en meter til de allerstørste der

vejer op mod 1 ton, blev præsenteret ved hånden,

under rytter og for vogn. Der blev vist ædelt fuldblod,

ponyer, arbejdsheste, barokheste, westernheste

mv. Køresporten var også repræsenteret med

køreindslag med forskellige racer, forspændinger

og vogntyper.

Køresportens fotograf, Jesper Clausen var på

pletten og forevigede flotte indtryk fra dagen.


Fotos Jesper Clausen.

Køresporten 3·2009

11


12 Køresporten 3·2009

Ny mor på SMS vil redde liv

Hvert år oplever hesteejere at se deres drømmeføl

komme til verden - og siden at opleve, at enten

føl eller hoppe dør under selve folingen eller på

grund af aflivning i forbindelse med tilstødende

komplikationer. Heldigvis er der en mulighed for,

at det nyfødte drømmeføl kan få en ny mor eller

at hoppen kan blive ammehoppe for et andet føl

- hvis de to føres sammen i løbet af kort tid.

Den hurtigste vej mellem to parter er som

bekendt altid den direkte vej, og da Everhorse

(det tidligere horse.dk) i forvejen har gode erfaringer

med netop den teknik i forbindelse med

hestesalg, ligger det lige for at lave en service,

som gør det muligt for hoppe- og følejere hurtigt

at finde hinanden, når den ulykkelige situation

opstår. I samarbejde med Hestens Værn lancerer

Everhorse derfor nu en gratis service, der i al sin

enkelthed går ud på, at man på nettet indrykker

sin efterlysning af en ammehoppe eller tilbyder

sin hoppe som ammehoppe for et moderløst føl.

Herefter kan man opholde sig, hvor man allerhelst

vil være i en sådan situation, nemlig i stalden

for at holde øje med tingenes tilstand. Når

der forhåbentlig kommer et match, modtager

man en SMS med kontaktinformation. Når kontakten

er etableret afmeldes efterlysningen via

SMS. Mere enkelt kan det næsten ikke være.

“De seneste tre år har vi gerne ville lancere

en service som den her, men ideen synes først

at være helt moden nu, og da Hestens Værn desuden

sagde ja til at bakke op om initiativet, er

der slet ingen tvivl om at nu skal det være”, siger

Mai Enevoldsen, Everhorse.

”Den ekspertise, som Hesten Værn har

omkring hestevelfærd, og det vigtige arbejde,

som organisationen udfører for hestens ve og

vel, betyder meget. Vi håber, at projektet også

kan være med til at skabe opmærksomhed om

Hestens Værns arbejde. Selve udviklingen af servicen

og driften med udsendelse af SMS’er og

vedligehold betales af Everhorse. Hestens Værn,

der i år fejrer sit 100-års jubilæum, bidrager

foruden opbakningen til projektet med en lang

række erfaringer og gode råd, som kan hjælpe

hesteejerne, hvis de kommer i den ulykkelige

situation”.

Der ligger også langsigtede perspektiver til

grund for servicen nemlig den, at flaskeføllene

mangler den vigtige opdragelse, som hoppen

giver. Manglen på grænser sat af hoppen kan

betyde, at flaskeføl som voksne rideheste uforvarende

kan komme til at udgøre en større fare for

de ryttere, der siden får dem i hænderne. Vi ser

frem til, at flere hurtige match mellem hoppe- og

følejere vil få antallet af disse heste til at falde.

Hos Hestens Værn og Everhorse håber vi

naturligvis, at de færreste får brug for denne service,

men for de som gør, er det vores store håb,

at den er med til at gøre en forskel.

Det hører med til historien, at Hestens Værn

allerede for en årrække siden - på initiativ af professor,

dr. agro. Henning Staun og dyrlæge, ph.d.

Hans Schougaard - oprettede en ammeordning

med døgnbetjent telefonvagt på hestehospitaler

på Sjælland og i Jylland. Ordningen med døgnbetjent

telefonvagt fortsætter; samarbejdet med

Everhorse vil sætte projektet helt frem i skoene.

Se siden www.ammehopper.dk.

Hoppeføllet Fabrix Bella Chica er født 1. april 2009 og har

sin mor. Foto: Lene Brix.


Ny direktør i Dyrenes Beskyttelse

Britta Riis, generalsekretær i Dansk Ride Forbund,

bliver Dyrenes Beskyttelses nye direktør.

Fra 1. september er det ikke kun heste og ryttere,

men alle dyrs trivsel, der vil få Britta Riis' bevågenhed.

Det sker, når hun sætter sig i direktørstolen i

Dyrenes Beskyttelse.

At det nu er alle dyrs velfærd, det gælder, passer

Britta Riis godt. Hun brænder for at sikre, at dyrevelfærden

i Danmark er helt i top.

Den nye direktør er opvokset med dyr, da hendes

forældre drev et fritidslandbrug med kvæg, og

naboerne havde både grise, heste, får og høns.

Britta Riis er født i 1963 og bor i Gentofte med

mand og barn på seks år. Hun er uddannet cand.

scient.pol. på Århus Universitet og har efterfølgende

suppleret sine kompetencer med DJØF-diplomuddannelse

inden for ledelse samt uddannelser på

Idrættens Lederakademi.

I Dyrenes Beskyttelse ser man frem til at få en ny

direktør, der ud over at have et godt dyrehjerte også

har stor erfaring med personaleledelse, organisationsudvikling

og foreningsdrift.

Britta Riis sætter sig i spidsen for en organisation,

som i de seneste år har været i en rivende udvikling.

Dyrenes Beskyttelse har i dag en stor troværdighed

og gennemslagskraft både hos befolkningen og på

Christiansborg.

Dyrenes Beskyttelse er Danmarks ældste og største

dyreværnsorganisation med mere end 70.000

medlemmer.

VM for ponyer og 2-spand heste i august

I skrivende stund er der endnu ikke udtaget danske

kuske til verdensmesterskaberne for ponyer, der

afholdes i Tyskland 13.-16. august eller verdensmesterskaberne

for 2-spand heste, der afholdes i

Ungarn 18.-23. august.

Begge mesterskaber får dansk deltagelse, og

Dansk Køre Forbunds køreudvalg meddeler, at

deltagerne udtages efter landsstævnet på Kærsgaard

først i juli. Redaktionen ønsker god tur og held

og lykke til de danske deltagere.

VM for ponyer

VM for ponyer afholdes ved ride- og kørecenteret

Greven-Bockholt, mellem Greven og Münster

i Nordrhein-Westfalen. Fra grænsen ved Kruså er

der omkring 425 km til stævnepladsen.

Onsdag den 12. august indledes festlighederne

med ”Nationernes fest” i et telt på stævnepladsen, og

torsdag den 13. august begynder verdensmesterskabet

med dressurkonkurrence. Dressuren fortsætter

fredag, og lørdag den 15. august gælder det maratonkørslen.

Søndag den 16. august er der afsluttende

forhindringskørsel og præmieoverrækkelse.

Læs mere på www.greven2009.de

VM for 2-spand

Verdensmesterskabet for tospand afholdes i Kecskemét,

Ungarn 18.-23. august.

Tirsdag aften den 18. august indledes med ”Gettogether-party”

og onsdag den 19. er der åbningsceremoni.

Torsdag og fredag afvikles dressuren,

lørdag gælder det maraton og ”Nationernes fest”,

og søndag afsluttes VM traditionen tro med forhindringskørsel

og præmieoverrækkelse omkring

kl. 17.00.

Læs mere på www.kecskemet2009.com

Køresporten 3·2009

13


Af Gyda Andersen

Ved en lille festlighed under Bededagsdagsstævnet

på Dorthealyst forestod Marianne Seidenfaden,

formand for Dansk Køre Selskabs sponsor- og

vognudvalg den tiende vognoverrækkelse. Udvalget

har gennem en del år kunnet hjælpe lovende

kuske med udlån af vogne.

Marianne fortalte i sin tale, at disse vogne frit

kan bruges, så længe man ikke ”gør sporten

skam”.

Udvalget har ligget lidt underdrejet i et par år,

da verdensmesterskabet gjorde et ordentligt indhug

i sponsorpengene. "Nu er vi igen klar til at se

på fornuftige ansøgninger”, fortalte Marianne Seidenfaden,

der forsatte:

”Udvalget har i år fundet midler til en Kühnle

dressur Phaeton, som hermed udlånes til en ung,

lovende kvindelig 1-spands kusk, som vi har en

del forventninger til. Det er mig en stor glæde

at overdrage vognen til Tina Nielsen, Dragør. Vi

ønsker dig held og lykke med din kørsel”.

Udvalget understreger, at lovende kuske fra alle

danske køreselskaber kan ansøge om en sponsor-

14 Køresporten 3·2009

Sponsorvogn til ung kusk

Ved en lille festlighed på Dorthealyst fik Tina sponsorvognen

overrakt.

vogn. Ansøgning skal sendes til Marianne, som

også kan give yderligere oplysninger.

DKS Sponsor- og vognudvalg

att. Marianne Seidenfaden

Knabstrup Møllebakke 4

4440 Mørkøv

En glad Tina Nielsen efter modtagelse af sponsorvognen en ny dressur Phaeton fra tyske Kühnle. Fotos: Jørgen Konge


Andalusierheste og pragtfulde vogne i Spanien

Fire danskere var med på Carriage Association

of Americas studietur til Spanien i april,

og det blev en oplevelse af de helt store med

Andalusierheste, hestevogne og spansk kultur

i skøn forening.

Af Ole Jespersen

Den amerikanske vognhistoriske forening Carriage

Association of America (CAA) har tradition

for at arrangere studierejser til vogn- og kørerelaterede

besøgsmål rundt om i verden. I 2009 er

der fx rejser til Spanien og Argentina samt Royal

Windsor Horse Show i England og VM for ponyer

i Tyskland. I 2007, da Dorthealyst var vært ved

Pony-VM havde CAA også lavet en tur til Danmark.

22.-30. april 2009 havde foreningen arrangeret

en tur til Madrid og Sevilla i Spanien i forbindelse

med den store byfest La Feria i Sevilla, hvor heste

og vogne er i centrum. 23 personer var med på

turen, heraf fire fra Danmark, fire fra Canada og

resten fra otte stater i USA.

Rejseleder på turen var Jennifer Singleton, der

er ansat på CAA's kontor i Lexington, Kentucky

og lederen Jill Ryders højre hånd.

Det var første gang, CAA arrangerede en tur til

Spanien, så nye kontakter til vognsamlere skulle

etableres. Men heldigvis har CAA-medlem og

sadelmager David Freedman fra Toronto i Canada

gode kontakter i Spanien, da landet er David

Freedmans største marked udenfor USA.

Lokal arrangør i Spanien og guide var David

Freedmans gode ven Raimundo Coral Flores, der

er arkitekt og bestyrelsesmedlem af den kongelige

andalusiske vognhistoriske forening Real Club de

Enganches de Andalucía, der blandt andet arrangerer

vognparader og driver vognmuseum i Sevilla.

Med 300 km/t i tog mod Sevilla

Vel ankommet til Madrid onsdag den 22. april

mødtes vi med de øvrige rejsedeltagere til velkomstmiddag

på hotel Villa de la Reina, og dagen

efter gik turen med højhastighedstoget AVE videre

til Sevilla. Efter 2½ times kørsel med op til 300

km/t ankom vi til Sevilla, hvor vi med bus kørte til

hotel Don Paco i den gamle bydel. Torsdag aften

var der igen velkomstmiddag på hotellet. Denne

gang med flere rejsedeltagere og spanske gæster.

Stolte over Christoffer Columbus

Fredag den 24. april var der udflugt til havnebyen

Huelva, ca. 50 km fra den portugisiske grænse.

Det var herfra Christoffer Columbus sejlede ud

på sit togt, der endte i Amerika. I Huelva så vi det

store monument over Columbus og museet med

rekonstruktioner af Columbus' tre skibe. Det største

Santa Maria havde en besætning på 40 mand

og medbragte også heste, der havde sammensnørede

ben for at forholde sig i ro under sejladsen!

Ombord på skibene var der kopier af de originale

interiører og lydeffekter, så man fik indtryk af

livet til søs.

Fra museet gik turen videre til klosteret La

Rabida, hvor Columbus forhandlede om penge til

sin tur. Her var flere Columbus-udstillinger, blandt

andet med kopier af fine originale søkort. Det var

tydeligt, at spanierne er stolte over Columbus.

Hacienda Maria

Fra La Rabida gik turen til Hacienda Maria, hvor

ejeren Juan Andres Quifes foruden en stor jordbæravl

har etableret en imponerende vognsamling

med op mod 80 pragtfulde, restaurerede vogne,

der midlertidigt står pænt opstillede i en lagerbygning.

Her blev vi taget imod med åbne arme og et

veldækket tapasbord med mange lækre retter og

forskellige vine, øl og vand. Efter frokosten havde

vi et par timer til at kigge nærmere på vognene.

Interessant var det at se, at seletøj, vognlygter og

andre samlinger var anbragt i tre skibscontainere

inde i hallen.

Senere kørte vi videre til Andalusierstutteriet på

Hacienda Maria. Ved besøget havde stutteriet 132

heste, heraf 48 avlshopper og syv avlshingste. I år

anvendes kun de tre af hingstene i avlen. Stutteriet

laver mange gode heste til ridning og kørsel,

og man regner med at have en dressurhest med på

Køresporten 3·2009

15


En rekonstruktion af Columbus’ skib Santa Maria ligger i et

lille havnebassin i byen Huelva.

På Hacienda Maria blev vi budt på et veldækket tapasbord.

Et vue over vognene på Hacienda Marie, hvor de midlertidigt

er opstillet i en stor hal.

16 Køresporten 3·2009

Vogn i Hacienda Maria. Bemærk det faste ”forlæder” og

vandspandene, der stod under hver vogn for at øge luftfugtig-

heden i hallen.

Skibscontainer som selekammer med klassisk spansk seletøj.

Fremvisning af Andalusierheste på Hacienda Maria.


Andalusier under rytter på Hacienda Maria.

Sevilla har 150 registrerede drosker af meget høj kvalitet.

Mange endda gamle vogne fra de bedste fabrikanter som

Binder, Paris.

Indgang til staldområdet på La Corchuela.

Den spændende vognudstilling i et gammelt olivenlager på

Atriumhave ved Sevillas private vandforsyning.

La Corchuela. Springvand i gården og storke på taget af La Corchuela.

Køresporten 3·2009

17


det spanske dressurlandshold inden længe. Vi fik

fremvist flere heste ved hånd og under rytter.

Efter besøget på Hacienda Maria viste Raimundo

rundt i Sevillas gamle bydel på vej tilbage til hotellet.

Privat vandforsyning i gammelt kloster

Lørdag morgen den 25. april gik vi fra hotellet til

et nærliggende, tidligere kloster, som nu ejes af

Sevillas private vandforsyning.

Bygningerne ligger skjult bag moderne bygningsfacader

og er ikke åbne for offentligheden.

Vores guide Raimundo kender direktøren for vandforsyningen

og havde skaffet os adgang til de imponerende

lokaler og atriumhaver. Virksomheden er

velhavende på grund af monopol på vandforsyningen

i Sevilla, og de har brugt mange penge på en

vellykket restaurering af det tidligere kloster.

Efter dette besøg lavede Raimundo en lille

sightseeingtur i Sevilla, blandt andet til den spanske

plads med paladset, der blev opført til den

spansk-amerikanske udstilling i 1929.

La Corchuela

Næste besøgsmål var La Corchuela, hvor ejeren

Luis Fernández Ordás viste sin hacienda frem.

Stedets imponerende vognsamling er udstillet i et

spændende tidligere olivenlager ved siden af ridehus

og hestestald med Andalusierheste. På taget af

flere udbygninger havde storkene bygget reder.

Et fantastisk ottekantet rum var indrettet til selekammer

i to etager med glasvitriner til selerne.

Efter rundvisning i vognsamling og hestestald

blev vi indbudt til køreopvisning på kørebanen.

Fire forskellige forspændinger blev fremvist ledsaget

af musik og Mr. Ordás speak. Opvisningen

blev en smule forsinket, idet Mr. Ordás først skulle

hjem fra sin poloridning, men i ventetiden blev

vi beværtet med hjemmelavet citronlimonade.

Efter opvisningen fik rejsedeltagerne mulighed

for en køretur med de fire ekvipager.

Stutteri Quemadales

Fra La Corchuela gik turen videre til byen Salteras

udenfor Sevilla. Her skulle vi besøge Stutteri

Quemadales, hvor den 39-årige vinduesfabrikant

18 Køresporten 3·2009

og konkurrencekusk Miguel Angel Gutierrez

Camarillo driver Andalusierstutteri og samler vogne.

Miguel har samlet vogne, siden han var 25 år,

og samlingen tæller nu omkring 70 vogne af høj

kvalitet.

Da vi ankom, bød Miguel og hans bror på

typisk spansk paella og vin. Frokosten blev serveret

i en særlig del af vognsamlingen, hvor der

er indrettet bar, spisebord, sofagruppe, pejs og tv.

Efter frokosten var det tid at se vogne, heste og en

lille bane med maratonforhindringer, der er placeret

ved siden af stutteriet og med en smuk udsigt

over Sevilla.

Miguel har de fleste vogne stående midlertidigt

i en hal, men planlægger at sikre vognsamlingen

som offentligt museum i nybyggede lokaler.

Verdens største altertavle

I programmet for turen var det planlagt, at vi søndag

den 26. april i anledning af byfesten skulle

se en stor vognparade i Sevillas tyrefægterarena,

men på grund af regnvejr blev dette arrangement

desværre aflyst.

I stedet gik vi en tur i byen og så blandt andet

Sevillas store katedral, der er verdens tredjestørste,

kun overgået af Peterskirken i Rom og St.

Pauls i London.

Kirken var oprindelig en moske, der i perioden

1401-1506 blev ombygget til katedral. Kirkeskibet

er 136 meter langt og 76 meter bredt, og der

er 56 meter til loftet på det højeste sted. Altertavlen

er verdens største med en imponerende højde

på 20 meter og en bredde på 18 meter. Tavlen er

udført i Cubamahogni og enestående belagt med

et ton bladguld.

Museo de Carruajes

Vores spanske guide Raimundo Coral Flores er

bestyrelsesmedlem i foreningen Real Club de

Enganches de Andalucia, der driver vognmuseet

Museo de Carruajes i Sevilla. Raimundo åbnede

museet specielt for rejsedeltagerne, og der ventede

endnu en spændende oplevelse.

Museet er indrettet i en tidligere klosterkirke,

hvor vognene præsenteres på fornem vis med god

plads omkring og forklarende skilte.


På La Corchuela var der lavet køreopvisning med fire ekvi-

pager. Her et pragtfuldt Andalusierfirspand forspændt en

sjælden original spansk vogn, der minder om den ungarske

Esterházy.

Den nybyggede hestestald hos Stutteri Quemadales.

Fra ”barområdet” hos Stutteri Quemadales er der udsigt

over de bedste vogne.

En virkelig god Road Coach fra Guiet, Paris var blandt

Miguel Camarillos nyeste investeringer.

Rejsedeltagerne fik lejlighed til at køre med på vognene på La

Corchuela. Fotografen var med på det traditionelle femspand.

Pigerne fik serveret paella, mens mændene gik i baren hos

Stutteri Quemadales.

Udsigt over maratonforhindringer hos Stutteri Quemadales

og byen i baggrunden.

Køresporten 3·2009

19


Foreningens medlemmer har mulighed for at

udstille deres specielle eller nyrestaurerede vogne

i perioder på tre måneder, og på den måde skifter

udstillingen løbende.

Hacienda San Miguel de Monteliria

Første besøg mandag den 27. april var på Hacienda

San Miguel de Monteliria, hvor ejeren Gregorio

Aranda Alcantara bød indenfor i sin imponerende

samling med ca. 200 vogne. Sammen

med to sønner er han i gang med at opbygge et

museum, der med tiden skal åbnes for offentligheden.

Museet er endnu ikke færdigt, så vi var første

gruppe, der fik lov at kigge indenfor.

Den ene søn står for indretning af museet og

restaurering af vognene, men han er et år i USA,

og indretningsarbejdet er derfor sat i stå i en periode.

Museet er dog allerede fantastisk opbygget

i nye lokaler og med den farverige traditionelle

spanske byggestil.

I Spanien er der problemer med tørt klima og

Hansom Cab hos Stutteri Quemadales.

Nogle af vognene i den midlertidige udstilling hos Miguel

Camarillos.

20 Køresporten 3·2009

dermed udtørring af vognene. Flere andre steder

så vi, at der stod baljer med vand under hver vogn,

men hos Aranda var problemet elegant løst med

springvand i lokalet. Omkring 10 små springvand

var placeret rundt blandt vognene, mens to store

vandkunster udsmykkede centrale steder i samlingen.

Yeguada Cortijo Olivera

Sidste vognsamling og stutteri på turen var Yeguada

Cortijo Olivera, der ejes af José Varo Garrido.

Stutteriet ligger i Alcalá de Guadaira nær Sevilla.

På stedet er der en lille, men seværdig vognsamling

og en fin samling af traditionelt spansk seletøj

og udstyr.

Vi blev budt på grillet kød, tapas, jordbær og

andre lækkerier, inden vi så på vogne og heste.

Efter frokosten havde vi også lejlighed til at se,

hvordan avlshingsten vogtede på flokken af hopper

og føl, da Garrido forsøgte at drive dem tættere

til det interesserede publikum.

Den imponerende indgang til Museo de Carruajes i Sevilla,

der drives af den kongelige andalusiske vognhistoriske for-

ening.


Museo de Carruajes udstiller både fyrstelige vogne i original

stand og nyere sportsvogne, som medlemmerne netop har

restaureret.

Som dekoration og til vandfordampning i vognmuseet anven-

der Hacienda San Miguel smukke springvand, der tænder,

når luftfugtigheden er for lav.

Luftefold ved Hacienda San Miguel.

Unghingst hos Hacienda San Miguel.

Amerikansk vogn i Museo de Carruajes, der anvender store

fotostater som vægudsmykning.

Overdådig sørgevogn hos Hacienda San Miguel.

Gårdhave ved Hacienda San Miguel.

Der er ikke sparet på bygning og interiør i vognmuseet hos

Hacienda San Miguel. Endnu mangler seletøj, piske, lygter

og andet tilbehør at blive hængt op på væggene samt tekster

ved hver af de ca. 200 vogne!

Køresporten 3·2009

21


Traditionelt Andalusisk seletøj med de farvestrålende pompo-

ner hos Yeguada Cortijo Olivera.

Den lille, men seværdige vognsamling hos Yeguada Cortijo

Olivera.

Der skrives i gæstebogen hos Yeguada Cortijo Olivera.

22 Køresporten 3·2009

Raimundo Coral Flores fortæller om de spanske herrehatte.

Træning af femspand hos Yeguada Cortijo Olivera.

Femspand Andalusierheste ad bjergvej med kaktus i blomst.


Vi så, hvordan stedets kusk trænede et femspand

til den følgende dags deltagelse i "La Feria", og

herefter fik Jennifer og jeg mulighed for at køre

med på vognen op til et højtbeliggende sted med

kvægfarm og en skøn udsigt over byen. På stedet

var der ca. 200 heste og 200 stykker kødkvæg.

La Feria

Tirsdag den 28. april begyndte vi dagen med en

guidet byrundtur, inden vi med bus blev kørt ud til

det store byfestområde i udkanten af Sevilla, hvor

La Feria de Abril (aprilmarkedet) afholdes.

La Feria begyndte som kvægmarked i 1847.

Kvæghandelen forsvandt, men festen fortsætter

som byfest på et enormt område, hvor der rejses

flere hundrede farvestrålende telte (casetas), der

næsten ligner små huse. Her hygger foreninger,

sportsklubber, virksomheder og private sig i et orgie

af mad, vin, kulørte lamper, den lokale folkedans

sevillanas, musik og festfyrværkeri. Der er lang

venteliste for at komme i betragtning til en caseta.

Mange hundrede tusinder gæster byfestpladsen i

den uge, festlighederne står på. Man skal have invitation

for at få adgang til de fleste casetas, men der

er også offentlige, hvor der sælges mad og drikke.

Med Raimundos hjælp havde vi fået adgangstegn

til Real Club de Enganches de Andalucias caseta.

Teltene ligger tæt placeret i rækker med brede

gader og grusfortov mellem rækkerne. Der er i

tusindvis af heste og muldyr på pladsen, og flere

hundrede vogne kører rundt forspændt 1, 2, 3, 4

Avlshingsten hos Yeguada Cortijo Olivera forsøger at holde flokken samlet.

eller 5 heste/muldyr. Mange kører med det traditionelle

lokale seletøj med bjælder og farvestrålende

pomponer. Køretøjerne er en skøn blanding

af nye vogne og gamle velrestaurerede klenodier

fra de bedste vognfabrikanter.

Kvinder, mænd, teenagere og børn rider – de

fleste på Andalusierheste – og alle er traditionelt

påklædt med kvinder i flamencokjoler og mænd

med bredskyggede córdobahatte og korte bolerojakker.

Unge mænd rider med kæresten siddende

bagpå hesten på en pude, og ældre mænd rider

med børnebørn foran eller på egen hest i snor.

Det lyder som en stor overdrivelse med så mange

ekvipager samlet på ét sted, men tag selv til

Sevilla og bliv overbevist.

Afsked med Spanien

Efter dette festlige skue gik turen tilbage til hotellet,

afsked med nogle amerikanere, der skulle

direkte hjem fra Sevilla og ellers pakning til

næste dags togtur mod Madrid. Endnu en gang

kørte vi med det behagelige højhastighedstog, og

vel ankommet til hotellet i Madrid var det tid til

afsked. For næste morgen skulle rejsedeltagerne

flyve til forskellige destinationer i Danmark, USA

og Canada.

Som det nok fremgår af ovenstående, var turen

til Spanien rig på gode oplevelser. CAA arrangerer

mange forskellige rejser, og det kan anbefales

at deltage i deres ture.

Køresporten 3·2009

23


La Feria

24 Køresporten 3·2009


Køresporten 3·2009

25


Landets største vognsamling truet på Nyvang

Landets største vognsamling, der står i Andelslandsbyen

Nyvang ved Holbæk er stærk truet

af ødelæggende klima i vognhallen og uheldig

håndtering af køretøjerne. Dansk Køre

Forbunds Kulturhistoriske Udvalg har holdt

møde med Nyvangs ledelse.

Af Ole Jespersen, Kulturhistorisk Udvalg

Glæden var stor, da kulturminister Brian Mikkelsen

den 26. april 2002 åbnede Sparresholm

Vognsamlingen i en nybygget maskinhal i Andelslandsbyen

Nyvang ved Holbæk. Med flytningen

til Nyvang var Skandinaviens største samling af

hestekøretøjer – ikke mindst af erhvervsvogne

– bevaret samlet på danske hænder.

Vognsamlingen havde siden 1971 stået på

Sparresholm Gods ved Næstved, hvor Peter

Strauss og Preben Garth-Grüner i fællesskab

havde opbygget den enestående samling. Blandt

andet på grund af generationsskifte på Sparresholm

Gods kunne samlingen ikke blive i godsets

gamle kostald, der ellers var velegnet til

formålet på grund af de tykke kampestensmure

26 Køresporten 3·2009

og sparsomme vinduer. Men med støtte fra Foreningen

Plan-Danmark lykkedes det for Andelslandsbyen

Nyvang at overtage Sparresholmsamlingen

og bygge en ny udstillingshal til de

mange køretøjer.

Allerede under opførelsen blev det fra flere sider

påpeget, at den uisolerede maskinhal var uegnet til

opbevaring af hestekøretøjer på grund af ovenlysvinduer

og stålpladesider, der vanskeliggør sikring

af velegnet og stabilt klima. Imidlertid blev hallen

opført som planlagt, og i foråret 2002 blev samlingen

flyttet til Nyvang og opstillet i rækker som i

en slags åbent magasin.

Ret hurtigt viste det sig, at hallen som antaget

var uegnet til køretøjerne, for tørkeskader i form

af løs maling, udtørring af træværk og læder

samt blegning af tekstiler begyndte at dukke op.

I 2006 skrev DKF’s Kulturhistoriske Udvalg til

Andelslandsbyen Nyvangs bestyrelse for at gøre

opmærksom på de fortsatte uforsvarlige forhold

og kom med løsningsforslag. Vi henviste også til

et nyt magasinprojekt på Nienoord i Holland, hvor

der var skaffet EU-midler. Imidlertid var der endnu

ikke i foråret 2009 taget skridt til forbedringer i

Glæden var stor hos Inger og Peter Strauss, da Kulturminister Brian Mikkelsen i 2002 åbnede Sparresholm Vognsamlingen, der

var flyttet til Andelslandsbyen Nyvang. Fotos: Ole Jespersen.


Borebiller i træværk. Tekstiler bleges.

Andelslandsbyens vognsamling, så Kulturhistorisk

Udvalg bad Nyvangs ledelse om et møde.

9. maj blev der således holdt et godt og konstruktivt

møde mellem KHU og Nyvang. Fra

Nyvang deltog direktør Tom Christensen og den

nye husmand Mads Bengtsson. Fra DKF deltog

Ib Møller, Thor Lund Kure, Ole Jespersen, Frede

Hellerø Petersen, Knud Fink Isaksen, Keld Siegfredsen

og Frede Svendsen. Under besigtigelse af

vognsamlingen kunne det konstateres, at der efter-

hånden er store skader på køretøjerne. Træværk er

tørret ud med store svindrevner til følge, træværk

er angrebet af borebiller, malingslag falder af i store

flager, og tekstiler er bleget voldsomt. Ved besigtigelsen

blev der målt luftfugtigheder i hallen på 40-

45 % RF. Luftfugtigheden burde ligge på 60-65 %.

På det efterfølgende møde blev skaderne drøftet, og

Nyvang indvilgede i som minimum at foretage følgende

forbedringer i år:

Vognhallen er opført som en almindelig maskinhal med stålpladebeklædning og bånd med ovenlysvinduer.

Køresporten 3·2009

27


Malingslag skaller af. Malingsflager på gulvet under vognen.

• Blænding af ovenlyset. (eksempelvis kalkning

eller fjernelse af plastpladerne)

• Brug af befugtere i tørre perioder (evt. vanding

af gulvet, kar med vand eller fontæner)

• Automatiske dørlukkere

• Starte et vognlaug med opgaver for vognsamlingen.

Vi ser frem til at følge udviklingen i vognsamlingen

på Nyvang.

Polstring og bemaling bleges på grund af de store ovenlysvinduer.

28 Køresporten 3·2009

Sidste nyt

Frede Svendsen har efter mødet skaffet og leveret

400 sorte aflange plastkasser til Nyvang. Kasserne

kan fyldes med vand og stilles under vognene. Der

kan stå tre under hver vogn som en midlertidig

løsning, og fordampning fra vandet kan være med

til at bedre klimaet i vognhallen.


Søg og få del i en million

Alle inden for idrættens verden kan søge, når

”Se og Hør Gunnar Nu Fonden” deler penge ud

for allersidste gang. Fonden lukkes ned, men den

sidste lille million skal ud og gøre godt i dansk

idræt. Pengene bliver uddelt til fx et flot resultat,

et bemærkelsesværdigt stykke arbejde, en lovende

karriere, til en ung stjerne i svøb, til en utrættelig

leder eller ganske simpelt til en forening.

Alt hvad man skal gøre for at komme i betragtning,

er at sende en mail eller et maskinskrevet

brev til Se og Hør Gunnar Nu Fonden, så de modtager

ansøgningen senest 1. august 2009. Skriv

til gunnarnufonden@seoghoer.dk eller Se og Hør

Gunnar Nu Fonden, Vigerslev Alle 18, 2500 Valby.

Kilde www.dif.dk

Ridepædagoguddannelsen præsenteret

Uddannelsen til ridepædagog er en unik mulighed

for personer, der gerne vil have heste og pædagogik

som omdrejningspunktet i deres arbejdsliv.

Torsdag den 30. april blev uddannelsen til ridepædagog

for første gang præsenteret for kommende

studerende på University College Sjælland

i Nykøbing Falster.

Ridepædagog er en helt ny uddannelse, der

tager udgangspunkt i pædagoguddannelsen. Det er

Dansk Ride Forbund og University College Sjælland,

der har indgået et samarbejde om at udbyde

den 3½-årige pædagoguddannelse med heste i

centrum. University College Sjælland bliver således

det første pædagogseminarium i Danmark,der

tilbyder uddannelsen med start 1. august 2009.

”Vi har store forventninger. Uddannelsen til

ridepædagog skal både styrke de studerendes

faglige og praktiske kompetencer, så de kan give

rideelever en stærkt kvalificeret undervisning”,

siger Christian Petersen, klubchef i Dansk Ride

Forbund

Ridepædagoger kan naturligvis varetage almindelige

pædagogjob, men samtidig bliver de uddannet

til at kunne inddrage hesten i det pædagogiske

Kort nyt

arbejde ligesom de kan undervise børn og unge i

ridning på rideskoler og i fritidsklubber.

”Jeg er overbevist om, at ridepædagoguddannelsen

både kan være med til at tiltrække unge, der

endnu ikke har fået sig en uddannelse samt fastholde

de studerende i uddannelsesforløbet. Dermed

er Dansk Ride Forbund med til at understøtte

Undervisningsministeriets målsætning om, at 95

procent af en ungdomsårgang skal have en uddannelse”,

siger Christian Petersen.

Kilde www.rideforbund.dk

Frivillige rammes ikke af multimedieskat

Idrættens ulønnede frivillige trænere og ledere

skal alligevel ikke betale multimedieskat.

Det glæder Danmarks Idræts-Forbund, at de

ulønnede frivillige, der får stillet pc og/eller telefon

til rådighed af foreningen, alligevel ikke rammes

af multimedieskat. Den gode nyhed blev

offentliggjort 17. april af regeringen og Dansk

Folkeparti, som står bag forslaget om en multimedieskat.

"Politikerne vil fornuftigt nok friholde de frivillige

fra at betale multimedieskat af lånt udstyr.

Hvis idrætsbevægelsen fortsat skal være levedygtig,

er det afgørende, at vilkårene for de frivillige

er gode, for de udgør rygraden i de omkring

15.000 idrætsforeninger i Danmark. Det må aldrig

blive en økonomisk belastning at udføre et stykke

frivilligt arbejde," siger DIF's formand Niels

Nygaard.

I forhold til at få dækket de løbende udgifter kan

idrættens ulønnede ledere, trænere og instruktører

få en skattefri godtgørelse - uden at vise bilag - på

op til 2.000 kr. fra foreningen for driftsudgifter til

telefon og internet. Den mulighed gælder fortsat

efter en indførelse af multimedieskat.

Hvis man af foreningen som ulønnet frivillig

i stedet får betalt sine løbende telefon- og/eller

internetudgifter efter regning i forbindelse med

foreningsarbejde, bliver man heller ikke ramt af

multimediebeskatning.

Kilde www.dif.dk

Køresporten 3·2009

29


Boganmeldelse: Hestekrefter i offentlig tjeneste

30 Køresporten 3·2009

Svein Magne

Olsen:

Hestekrefter i

offentlig tjeneste

Tun Forlag, 2008

462 sider, mere

end 1.000

illustrationer

Norsk sprog

Anmeldt af

Ole Jespersen

Den tidligere trafikchef og administrationschef

i Statens vegvesen i Norge, cand. mag. Svein

Magne Olsen har begået endnu et pragtværk i

sin serie om hestetrukne køretøjer og redskaber.

Denne tredje bog i rækken omhandler ”Hestekrefter

i offentlig tjeneste” og fortæller især om

hestekøretøjer, der var i offentlig brug frem til

bilerne tog over. Det er helt klart en bog, som

vil interessere alle med interesse for heste og

hestekøretøjer.

Svein Magne Olsens bøger er kendetegnede

ved et stort og flot billedmateriale. Det er tydeligt,

at forfatteren også til denne bog har lagt

stor energi i at finde nye og spændende illustrationer

i de norske arkiver. De mange illustrationer

ledsages af forklarende billedtekster, men

når bogen handler om hestekøretøjer, mangler

man ofte information om fx vogntype, alder

og vognfabrikant. Læsere af denne type bøger

ønsker gerne tekniske oplysninger frem for personnavne.

Bogen fortæller interessant og levende om

brugen af heste og hestekøretøjer i de offentlige

etater, og man gribes af tilhørende spændende

beretninger om almindelige sygdomme, norske

fæstninger, sluser og kanaler og meget andet.

Forfatteren har valgt at inddele bogen i kapitler

efter etat eller erhverv, og det giver langt hen

ad vejen god mening, for naturligvis kan man

fortælle individuelt om brandkøretøjer, militære

køretøjer, postkøretøjer, vejmateriel osv. Men i

nogle situationer fungerer det ikke helt.


Det virker fx lidt underligt at fortælle særskilt

om gejstlige eller læger, for deres personkøretøjer

var vel ikke af særlige typer? En karriol

er den samme, uanset om den bliver brugt af

præst, læge eller rejsende.

Svein Magne Olsen har begået et pragtfuldt

opslagsværk, og derfor er det ærgerligt, at man

flere steder finder fejl i vogntypebetegnelserne.

Fx kører brandchefen på side 62 ikke i en dogcart,

som forfatteren beskriver. Måske en bagatel,

men alligevel ærgerligt i et kommende referenceværk.

Stort tillykke til Svein Magne Olsen med

dette tredje bind i serien. Hvad mon det næste

bliver?

Tidligere har forfatteren skrevet bøgerne

”Hestekjøretøy” og ”Hesteredskap”, der begge

har været omtalt i Køresporten.

Bogtrykkeren lavede en beklagelig fejl med billederne

i sidste nummer af Køresporten. Derfor

gentages anmeldelsen.

Køresporten 3·2009

31


Af Ole Jespersen

32 Køresporten 3·2009

Englands måske sidste minepony er død

I februar 2009 døde en af de sidste engelske mineponyer,

Pip, i en alder af 35 år. Siden 1986 har den

lille hvide shetlandsponykrydsning tilbragt sine

dage på frilandsmuseet Beamish nær Durham i det

nordøstlige England, hvor den blev brugt i forbindelse

med levendegørelsen af museet.

Pip blev selet op med det originale seletøj og

viste de besøgende, hvordan en rigtig minepony

arbejdede under jorden, mens ponyer var trækkraft

i de engelske kulminer. Ponyen var ikke blot yndling

blandt publikum, men også hos de ansatte på

Beamish gennem 23 år.

"Han havde en stor personlighed og satte aldrig

en hov det forkerte sted”, udtaler museumsdirektøren

Richard Evans og tilføjer, at Pip virkelig vil

blive savnet på stedet. Han gjorde nok ikke altid

lige, hvad der blev bedt om, men han var perfekt

for de besøgende, da han elskede at være i rampelyset.

Han har adskillige gange optrådt i forskellige

tv-indslag og i blade og aviser. Der er endda

skrevet to bøger om Pip, og en tredje er på trapperne.

Pip har heldigvis en makker, en 5-årig shetlandspony,

der kan fungere som hans efterfølger

på museet og overtage det særdeles vigtige for-

midlingsarbejde. Det er naturligvis ikke et stykke

autentisk kulturhistorie som med Pip, men der er

meget få af de rigtige mineponyer tilbage i dag.

Pip menes at være en af de allersidste, fortæller

Jonathan Kindleysides, der var hestepasser for

Pip.

Pip har blandt andet arbejdet som minepony i

Blackburn Drift, Marley Hill Colliery indtil minen

lukkede i 1979. Kort derefter blev han flyttet til

Sacriston Colliery minen i nærheden og arbejdede

her frem til foråret 1986, hvor driften ophørte.

”Arbejdet bestod primært i at trække vognlæs

med op til 500 kilo kul ud af minerne. I nogle tilfælde

var der tale om at trække op til tre vognlæs

ad gangen”, forklarer Jonathan Kindleysides. Og

det var bestemt ikke ufarligt. Kullene blev gravet

ud af miner dybt nede i jorden og skulle hentes op

af ofte snævre tunneller og skakte. Der var hele

tiden en overhængende fare for, at der kunne sive

naturligt metangas ud fra kullagene under jorden,

og metangassen kunne eksplodere og få minegangene

til at styrte sammen.

I 1913 var der 70.000 shetlændere som arbejdede

under jorden. I 80'erne var dette antal reduceret

til blot ca. 50 ponyer.

Museet har nu plantet et æbletræ til minde om

Pip, da æbler var hans klare favoritspise.

Pip ved indgangen til demonstrationsminen ved frilandsmuseet Beamish. Fotos: Beamish


1

1. Tommy Clifford med Pip (tv) og Flash - de to mineponyer

på Beamish.

2. Pip forspændt en kulvogn i frilandsmuseet Beamish.

3. Pip arbejder i minen Sacriston Colliery.

4. Sammen med sine "arbejdskolleger" forlader Pip Sacri-

ston Colliery.

3

2

4

Køresporten 3·2009

33


Af Poul Bloch

Min energi, min glæde og mit engagement i

køresporten kommer via mine børns glæde ved

sporten. Vi har haft mange gode timer med ponyerne

og med køresporten, og det fylder rigtig

meget i vores liv og vores hverdag.

Vi har i årenes løb brugt så megen energi og så

mange penge på sporten, at man ind imellem stiller

sig spørgsmålet: ”Er det nu også det værd?”

Forleden fandt jeg ud af, at man havde sat højden

på ponyerne til FEI VM til 108 cm, samt at

man havde sat samme højde til international collective

for kids driving (børne-VM). Da havde

jeg det faktisk, som om jeg var blevet sparket

godt og grundigt af en hest.

Alt, hvad jeg har været med til at bygge op

omkring juniorerne, falder til jorden, idet det

betyder, at man udelukker en ponyrace (shetlænderne)

fra at deltage i VM.

Ved VM i Østrig i 2008 kunne man se, at shetlænderne

sagtens kunne klare sig. Vinderen i 2spand

pony var shetlændere, det samme var de i

to andre puljer.

Det, der gør særlig ondt, er, at det vil gå ud

over min egen datter Maja. Maja vil ikke kunne

komme med til børne-VM, da hendes ponyer er 2

cm for små. Det er hårdt at skulle fortælle hende,

at hun ikke kan deltage med sine ponyer, selv om

hun kørte den bedste placering hjem til Danmark

ved sidste VM (2008) i Østrig, hvor det blev til

en 6. plads.

Majas forventninger til det næste VM for børn er

derfor store, hvilket hun jo da har grund til. Både

hun og ponyerne er blevet to år ældre og dygtigere

– der er løbet to års mere træning på kontoen. Siden

hun overtog dem, har hun trænet dem 4-5 gange

ugentlig – også hele vinteren – så der er lagt både

energi, tid og entusiasme i projektet.

Ved sidste VM havde hun kun kørt med dem

i 14 dage, da det var hendes storesøster Karinas

ponyer.

Jeg er fuldt ud klar over, at Maja kunne køre

med mine ponyer til VM. Det kunne hun sagtens

magte, men det er jo ikke det samme som hendes

egne – hendes drenge og legekammerater.

34 Køresporten 3·2009

Tro, håb og entusiasme

Disse ponyer vandt alt, hvad de stillede op til

i 2007, hvor Karina kørte med dem. Der er simpelthen

brugt oceaner af ressourcer og masser

af tid på at være med i den sjove ende, og den

indsats har Maja fortsat.

Nu skal man så sige til Maja: ”Du må gerne

køre med til alt, hvad der er i Danmark, men hvis

du kvalificerer dig til FEI pony VM, kan du ikke

deltage.”

Det vil måske slet ikke ske, men hvorfor skal

man tage håbet og troen væk fra en konkurrencepige

som Maja? Hvis vi ikke sørger for at sætte

ambitionerne højt, kommer der med garanti ikke

ret mange topresultater!

Med Majas ambitionsniveau er denne besked

det samme som at sige: ”Du må hellere finde dig

en anden sportsgren – eller du kan finde dig en

kæreste!”

Hvorfor kan man ikke komme til børne-VM

med shetlændere? Hvis børn skal ind i køresporten,

er man da nødt til at begynde med noget, de

magter.

Sidste år havde jeg fornøjelsen af at være med

til at dømme ved shetlænderstævnet i Revsø. Det

gør mig meget ked af det at tænke på, at alle de

små kuske, jeg traf der, og som elsker deres shetlændere,

er udelukket fra at deltage i et uofficielt

VM for børn.

Små håndbold- og fodboldspillere (fra 5 år og

opad) drømmer sikkert også om at komme på

landsholdet, og man starter da ikke med at sige

til dem, at det har de da virkelig ikke en chance

for. Børnene skal have lov til at have både

drømme og ambitioner med fra starten – det

gælder alle sportsgrene.

Derfor skifter man heller ikke et spand ponyer

ud, fordi der sidder en flok konservative personer

og bestemmer, hvor store ponyer skal være, uden

at tænke på, hvor mange køreglade børn, det går

ud over.

Kære køreforbund

Så er det nu, der skal handles! Den højde på

ponyerne skal væk!


Langt de fleste af de juniorkørere, som vi

arbejder på at få ind i køresporten, kører med

shetlændere.

Skal vi virkelig starte med at sige til en ny

kører: ”Hvis du kører med shetlændere, kommer

du aldrig på landsholdet.”

Tro endelig ikke, at børn ikke har drømme, håb

og ønsker – det har vi da alle. Nogle drømmer

om at vinde i Lotto, andre om at vinde med sine

heste. Det er da det, der holder modet oppe og

motivationen i top.

Min frustration bliver endnu større, når det

gælder shetlænderne. De må gerne være med i

køreforbundet – jo flere jo bedre. Men DKF prøver

ikke engang at lave en indsigelse til FEI vedr.

højdekravene på ponyerne. Man kan godt bruge

deres kontingent til at sende større ponyer og

heste af sted til VM, men de må ikke selv være

med.

Det burde ikke være højden, men dygtigheden,

der afgjorde, om man var berettiget til at deltage

i et VM. Der findes også shetlændere, der

kan blande sig i eliten. Et af de hurtige firspand i

maraton ved VM på Dorthealyst var shetlændere.

Jeg kan nævne Juliane Ledet Jespersen, Anna

Rasmussen og – ikke at forglemme – Pia K. Jensen,

der i sin storhedstid kørte bedre dressur, end

de fleste pony I spand gjorde. Hun satte måske

lidt til på skridt-etapen, da det var pony I-tider,

men hvad gjorde det, når hun kørte dem agterud

i forhindringerne. Hendes ponyer var ikke over

104 cm, så det er ikke størrelsen, det kommer an

på!

Lad dem da få en chance. De forskellige landes

udtagelseskomiteer skal sammen med de

FEI-godkendte dommere afgøre, hvem der skal

med. Det er ikke noget, FEI skal tage sig af.

Hvis ponyerne kan klare FEI-kravet til dressur

og være med på maraton, ja, så skal de deltage.

Lige nu har jeg det sådan, at mit liv er for kort

til hestevognskørsel på konkurrenceplan.

Jeg synes, det er formålsløst at bruge fem år på

at køre et godt spand ponyer sammen – med professionel

hjælp udefra til at få dem til at gå godt,

når de så ikke må deltage i konkurrence.

Jeg har brugt utrolig mange timer på at få

juniorafdelingen op at stå, men hvad nytte er det

til?

De nye regler, der er kommet fra FEI, uden at

køreforbundet overhovedet reagerer, gør mig ked

af det, rasende, frustreret…

Derfor har jeg besluttet at tage en timeout eller

tænkepause, men jeg håber inderligt, at jeg kan

overtale mine børn, især Maja, til at fortsætte

med køresporten.

Venlig hilsen

Poul Bloch

Kære Poul

Jeg har nu talt med de forskellige udvalg og er

kommet frem til følgende svar:

Jeg forstår til fulde din frustration over tingenes

tilstand vedrørende de nye højdekrav til de

små ponyer. Jeg er også helt med på, at frustrationerne

ikke kun går helt personligt på Maja, men

i høj grad også på begrænsningerne hos alle de

andre juniorer, der foretrækker at køre med shetlandsponyer.

Det kunne sagtens risikere at sætte

juniorarbejdet langt tilbage i udviklingen.

Så vidt jeg kan vurdere, er der to helt forskellige

ting, der er årsagen til de indførte begrænsninger:

1. FEI har indført de nye mindstemål af flere forskellige

grunde:

• De helt små ponyer kan ikke overholde tiderne

på internationale maratonetaper på op til 18

km. Og eftersom reglementet allerede under

principperne siger, at der skal sikres alle kuske

retfærdige og ens vilkår, kan man sige, at de

kuske med ponyer, der kan holde tiderne ikke

er sikret det, hvis de har trukket startnummer

lige efter et ponyspand, der ikke kan overholde

tiderne. Det er ikke ens og retfærdigt, hvis man

flere gange bliver holdt tilbage, før man skal

ind i en forhindring.

• Der er set kuske, som i deres iver for at overholde

tiderne har presset deres små ponyer så

meget, at det går ud over hestevelfærden.

• Der er set maratonruter, der på grund af vejrliget

er så tunge, at de små ponyer, uanset hvor

stærke de end er, ikke kan gennemføre maratonruten.

Dette er FEI`s begrundelser for at have indført

mindstemål på de små ponyer. Det er en

Køresporten 3·2009

35


eslutning, vi ingen indflydelse har eller har

haft på.

Ved VM på Dorthealyst sås desværre eksempler

på de betænkeligheder, der har ført til FEI’s

beslutning. For god ordens skyld skal her nævnes,

at de hollandske ponyer, der klarede sig

godt, ikke var rene shetlandsponyer og at de var

højere end de nu indførte krav.

Jeg kan sige, at Køreudvalget under DKF er

indstillet på at dispensere fra disse regler til de

danske landsstævner (åbne stævner), fordi vi

fortsat har mulighed for at graduere hastighederne

efter ponykategorier. Det kræver blot, at de

arrangerende selskaber søger om det og skriver

det i deres propositioner. Der er altså ingen grund

til at frygte, at man ikke kan deltage i stævner,

også på højeste nationale plan, her i Danmark.

Eneste undtagelse er stævnet på Lysten, der jo

er et FEI-stævne. Her har vi i år søgt dispensation

hos FEI, og vi har fået et blankt afslag.

2. Noget helt andet er den internationale sammenslutning

for juniorkuskene:

Her har man fra starten forsøgt at gøre de uofficielle

verdensmesterskaber officielle. Det er

endnu ikke lykkedes, og det er derfor, man har

valgt at indføre de samme mindstemål, som FEI

har vedtaget. Og det er her, det er kørt af sporet,

fordi man ved "jeres" verdensmesterskab ikke

har den samme lange maratonrute som FEI har.

Der er derfor ikke noget behov for at begrænse

ponyernes størrelse som anført af FEI. Alle fornuftige

begrundelser er hermed væk.

Og når man tager de mange ulemper med, er

det en tåbelig beslutning.

Dansk Køre Forbund vil derfor skrive en

protest til denne sammenslutning, hvor vi vil

gøre opmærksom på, at vi alene i Danmark har

måske 100 ponykuske, der kører shetlandsponyer.

Og fratager man dem muligheden for at

køre på juniorkuskenes højeste niveau, vil man

både straks og i fremtiden miste næste generations

kuske. For som du siger, har kuske på alle

niveauer ambitioner om at køre det sværeste og

være blandt de bedste.

I håb om, at mit svar er tilfredsstillende sendes

de bedste hilsner

Jens Svenningsen

Formand for Dansk Køre Forbund

36 Køresporten 3·2009

Kære Jens Svenningsen

Efter at have læst dit svar, mener jeg stadig, at det

er op til hvert enkelt lands udtagelseskomite at

vurdere om ponyerne er egnede til at deltage, efter

de krav FEI sætter og være i stand til at kunne

gennemføre et stævne. Vi har enkelte spand herhjemme,

der er kvalificerede. Her kan tages Anette

Holst samt min egen datter Karina, der begge

har deltaget og vundet åbne stævner, og derved

nemt kunne fuldføre en maratonrute på 18 km.

Man kan godt stille sig det spørgsmål:

Når man nu ikke værdsætter de små ponyer herhjemme

og ikke mener de er egnet til større stævner,

er det så rimelig at de skal betale for de stores

gilde? (Mig bekendt får de kuske, der deltager ved

de helt store stævner, som fx VM, et tilskud fra

DKF) Skal de små shetlændere betale fuld kontingent

til DKF og fuld startbeløb ved stævner, og

blot være med som ”fyld”? De små shetlændere

har problemer med at holde tiderne på maraton,

men ville det være et problem at sætte tiderne ned,

så det passede til de små ben. Til langt de fleste

åbne stævner er det ikke muligt at starte en klasse

for pony II og III, da deltagerniveauet er lavt. Når

dette så ikke er muligt, ville det så ikke være en

ide at give dem lov til at køre med i ponyklasse

I, men med deres egne maratontider. Så ville det

hele afhænge af dressuren, og dermed give mere

fair konkurrence i ponyklassen. Tidligere formand

for VKS, Niels Jørgen Jensen har for mig luftet

ideen i at tage ud til shetlænderstævnet i Revsø

og til nogle af TopCup stævnerne, der bliver holdt

rundt om i landet. Her ville man så nemt kunne

”spotte” nogle gode shetlænderspand og inviterede

dem med til et åbent stævne gratis, men som

vel og mærke bliver betalt af DKF.

Ville dette være en ide at bruge? Herved ville

man kunne fylde et åbent stævne maximalt op

med deltagere og derved få nyt blod ind og sikre

næste års generation af kuske.

Lige nu er det de små shetlændere, der står for

skud, men hvem bliver det næste gang? Har fjordhestene

den forkerte farve?

Dette håber jeg vil vække eftertanke og indlede

en sund og konstruktiv debat.

Venlig hilsen

Poul Bloch


Svar på sidste del af Poul Blochs indlæg, som

jeg ikke har haft lejlighed til at læse, før det

blev sendt til Køresporten.

Kære Poul

Jeg må have udtrykt mig meget uklart i besvarelsen

af det første indlæg, hvis du har fået den

opfattelse, at man ikke værdsætter de små ponyer

herhjemme. Hvis det er din opfattelse, er det i

hvert fald en misforståelse, der skal rettes.

Det er ikke det danske køreudvalg, der har

fastsat reglerne for mindstemål på ponyer. Det er

FEI, der har gjort det af grunde, jeg har forsøgt at

redegøre for i det foregående indlæg. Det er alene

FEI, der har besluttet, at de små ponyer ikke må

starte internationale stævner, og dermed heller

ikke stævnet på Dorthealyst, selv om vi havde

søgt om dispensation. Til alle åbne stævner eller

landsstævner, som de hedder nu, kan alle deltage,

og helst i de klasser hestene magter.

��� ��������� ����

Empathy Seletoj

Gary Rollans

Hillerod Tlf. 50853762

48281197

email. rollans@inbox.com

www.thecoachmansshop.com

Gary Rollans EFA Level2 Driving Coach. EFA Coach Educator.

German Bronze & Silver Standard Certificate.

International competitor/coach/trainer. Gary has

been training carriage drivers for over 20years.

Med hensyn til at køre samme klasse, men med

forskellige hastigheder på maratonen, er det et

spørgsmål, Køreudvalget skal tage sig af.

Og med hensyn til at lade DKF betale for nye

ponyspands deltagelse i åbne stævner, er det et

spørgsmål, der nok skal forelægges Hovedbestyrelsen,

fordi det er den, der har godkendt det budget,

der gælder for indeværende regnskabsår. Men

forslag til budget for det kommende år modtages

gerne af DKF`s kasserer. Jeg synes da, at det burde

overvejes af stævnearrangørerne, om de vil lade de

små ponyer slippe med et mindre stævnegebyr, hvis

det kunne resultere i flere startende ekvipager.

Det er rigtigt, at DKF har ydet et lille indskud til

de forskellige holds deltagelse i VM, men det er et

ganske lille beløb sammenlignet med det, kuskene

har modtaget fra private sponsorer, så jeg finder

det ikke helt fair at postulere, at shetlandsfolket

betaler for de stores gilde.

I håb om, at du har fået svar på alle dine spørgsmål.

Boyd Exell - Zilco Exell Seletoj

Jens Svenningsen

Seletoj online

Brun Classic

1-spand

2-spand

Køresporten 3·2009

37


38 Køresporten 3·2009

Dansk Køre Forbund

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 5682 2052, fax 5616 8341,

e-mail jens@bettegaarden.dk

Så er indendørsstævnerne overstået, og den udendørs

stævnesæson for alvor i gang. Formanden er

også kommet nogenlunde til hægterne igen og er

fuldt arbejdsduelig, og i den forbindelse vil jeg

gerne takke for alle de mange hilsner gennem vinteren.

I skrivende stund er det internationale stævne

på Dorthealyst overstået, og mens bladet har været

i trykken, har der også været stævne på Revsø og

på Holtegård.

Alle tre steder gælder det, at der sagtens kunne

have været mange flere kuske til start. På Dorthealyst

deltog 60 ekvipager, flest danske, svenske

og norske, men glædeligt var det, at der var et 2spand

og to 4-spand fra Tyskland. Desuden deltog

et enkelt firspand fra Schweiz og et 2-spand

SLESVIGSKE VOGNSAMLING

-hverdagsliv med hest og vogn

Fra formanden

vognsamlingen@museum-sonderjylland.dk

www.museum-sonderjylland.dk

Stort vognmuseum i den tidligere

Schaumanns Klædefabrik i Haderslev.

Udstillingen er opbygget i »levende« miljøer,

der viser bredden i datidens hestetrukne køretøjer.

Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming,

Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577,

holst.irming@mail.dk

fra Luxemburg. Lige nu ser det ud til, at kun ca.

20 kuske vil deltage på Revsø og på Holtegård,

og det er alt for få med det store forarbejde, der

er ved at arrangere et stævne. Det har ellers været

formandens håb, at den store succes Top Cup`en

har været på begge sider af Storebælt sammenholdt

med den nye inddeling i let, middelsvær og

svær klasse, ville have resulteret i, at mange flere

ville binde an med at starte landsstævner.

Men græsrødderne klør ufortrødent på med

nye initiativer for at få flere kuske ud at snuse til

konkurrenceatmosfæren. Således har Sjællandske

Sportskuske lanceret en ren dressurkonkurrence,

Glinkowski Dressur Cup for at skærpe interessen

omkring denne disciplin. Og med 30 startende

i første afdeling af turneringen må man sige, at

MUSEUM

SØNDER

JYLLAND

Åben:

Juni-August: Tirsdag-Fredag 10-16

Lørdag-Søndag 13-16

September, Oktober, Marts-Maj:

Tirsdag-Søndag 13-16

Mandage lukket

Simmerstedvej 1 DK 6100 Haderslev Tel.(+45)73520707


introduktionen af denne stævneform er lykkedes

over al forventning.

Det var trist ved stævnet på Dorthealyst at se en

kusk stille sit pony 2-spand på stald umiddelbart

efter maratonen uden på nogen måde at soignere

ponyerne. Forseelsen blev da også af overdommeren

takseret til et officielt gult kort, givet efter

FEI`s reglement artikel 169.6.2, der omhandler

misbrug af heste og af FEI kan straffes med en

bøde på op til 15.000 Euro samt udelukkelse fra

internationale stævner fra tre mdr. til livstid. Desværre

giver det danske reglement ikke mulighed

for at lave sanktioner overfor kusken med hensyn

til fremtidig deltagelse i danske stævner. Men

eftersom kuskens navn automatisk bliver offentliggjort

på FEI`s hjemmeside, skal danske arrangører

nok holde et vågent øje med ekvipagen i

fremtiden.

Der er andre triste oplevelser i hestevognskørslen.

Således har Carlsberg fyret fire kuske og

skåret bestanden af jyske heste ned til seks plus

et føl. Nedskæringen er økonomisk begrundet og

vil blandt andet medføre, at Carlsbergs heste ikke

mere vil deltage i arrangementer vest for Storebælt,

og man vil slet ikke mere køre med de flotte

4-spand. Dansk Køre Forbund har sendt et beklagende

brev til Carlsberg, hvor vi opfordrer til, at

man overvejer endnu engang at finde økonomiske

midler til at opretholde tidligere tiders aktivitetsni-

veau med hestevognskørslen.

Midt i juni er der Nordiske Mesterskaber i kørsel

i Finland. Det har beklageligvis ikke været

muligt at finde danske ekvipager, der ønsker at

tage den lange vej for at køre NM, og også Norge

og Sverige har problemer med at finansiere den

kostbare tur. Det kunne nemt blive enden på det

nordiske samarbejde på mesterskabsniveau i dets

nuværende form. Det kan man sagtens beklage,

men hvis kuskene ikke ønsker at deltage, er det

sådan, det må gå. Forbundet har ingen interesse i

at arbejde for en sag, kuskene ikke har interesse i.

Og Norge, der skal være vært i 2011, har allerede

meldt ud, at såfremt der ikke kan loves deltagelse

fra alle de nordiske lande på forhånd, vil man ikke

påtage sig arrangementet. Selvsamme Norge har

i stedet stillet et forslag, der måske kan redde det

nordiske samarbejde til alles tilfredshed: mesterskaber

skal som hidtil køres hvert andet år, men

på skift på Dorthealyst og i Åstorp. Herved ville

de kostbare rejser kunne minimeres.

Man kan ikke slutte en klumme med at beskrive

alle de negative ting, man støder på, så lad os glæde

os til en god lang sommer med rigtig mange

gode køreoplevelser på alle niveauer. Lad os glæde

os over, at fuglene synger, græsset gror, heste

og mennesker trives og fremtiden venter.

Med venlig hilsen

Køresporten 3·2009

39


Af Jørgen Konge

40 Køresporten 3·2009

Gult FEI kort til dansk kusk

Overdommer Dr. Franz-Josef Vetter fra Tyskland

uddelte et gult FEI kort til Lena Vabø ved det

internationale stævne på Dorthealyst i begyndelsen

af maj. Det gule kort blev uddelt, fordi kusken

havde undladt at foretage soignering af sine ponyer

efter maratonen og i stedet satte dem direkte i

boks.

Kortet giver FEI (det internationale hestesportsforbund)

sanktionsmuligheder i form af en bøde

på op til 15.000 Euro og udelukkelse fra internationale

stævner fra tre måneder til livstid.

Normalt ville et organ som Køresporten nok

ikke offentliggøre navnet, men det kommer

automatisk til at figurere på FEI’s hjemmeside

www.fei.org, så fremtidige stævnearrangører ved,

hvem de skal holde et vågent øje med.

NYHED!

Stort udvalg i kvalitetsseler

Saletsele, komplet med quick release

og rustfri stål spænder 4.400,-

Kumteseler, komplet tospand 7.500,-

Ponyseler, komplet tospand 2.800,-

Ponysele, justerbar enspænder 750,-

Omgangstøj 350,-

Sulkier til heste og ponier fra 2.200,-

Seletøjs-stativ til 4 spand kun 1.750,-

Formanden for Dansk Køre Forbund, Jens Svenningsen

udtaler: ”Det er efter min mening glædeligt,

at FEI på den måde gør opmærksom på, at

omgang med heste skal ske på hestenes (i dette tilfælde

ponyernes, red.) præmisser, og at der bliver

skredet hårdt ind overfor kuske, der ikke forstår at

tage vare på hestenes velfærd.”

Videre udtaler Jens Svennningsen: ”Desværre

åbner det danske reglement ikke mulighed for

sanktioner overfor kusken, idet forseelsen er foregået

ved et stævne i FEI’s regi.”

Det er ikke første gang, at der uddeles gule

kort på Dorthealyst. Ved verdensmesterskaberne

i 2007 blev der uddelt tre gule FEI kort, bl.a. på

grund af overdreven brug af pisk på opvarmningsbanen.

Dengang gik de gule kort til Peter Schenk

fra Østrig, Suzy Stafford fra USA og Hans Barmettler

fra Schweiz.

Gl. Horsensvej 337, Gjesing

8660 Skanderborg • Tlf: 86 53 10 11

Kørehovedtøj 550,- www.moldrup-rideudstyr.dk


Nordisk Mesterskab

Nyt fra Brugskørselsudvalget

Det nordiske mesterskab foregår 18. og 19. juli på

Bollerup Landbruksinstitut i Tomelilla.

Danmark har fået tildelt fire pladser, to i ponyklassen

og to i hesteklassen. I pony deltager John

Sørensen og Kis Grønkjær, og i hesteklassen Lis

Laumann. Her kan vi kun stille med én ekvipage,

for Kirsten Donslund har startet med ny hest og

synes ikke, den er klar til NM.

Cup stævner

Det første Cup stævne blev afviklet den 25. april

hos Lis og Niels Laumann. Her var mødt de fle-

Navn

Placering i Brugskørsels CUP 2009

Køre-selskab

Klasse

MKS 25-04-2009

ste af vore dommere for at drøfte og iagttage

forspænding og bedømmelsen af denne. Der var

livlig debat ved middagsbordet og efterfølgende i

stuen, og vi forventer, at der kommer en rapport

på et senere tidspunkt.

Der medvirkede også to dommeraspiranter, som

følger op ved senere stævner. Det hele blev afviklet

i en dejlig rolig atmosfære og virkede ikke forstyrrende

i forspændingsområdet.

Der medvirker også en dommeraspirant ved

Cup stævnet i HKR den 17. maj.

PLACERINGSPOINT

Med venlig hilsen

Kjeld Kryger, BKU

Placeringspoint

i alt fra de 3 bedste

åbne stævner

John Sørensen MKS 1P 16 16 1

Kis Grønkjær MKS 1P 12 9 2

Kurt Hansen HKR 1P 7 12 3

Verner Bruun MKS 1P 9 6 4

Anja Sørensen MKS 1P 3 5 5

Bent Rosenberg HKR 1P 7 6

Erling Larsen MKS 1P 6 7

Jens Peter Sørensen MKS 1P 5 8

Kurt Pedersen MKS 1P 4 9

Lis Laumann MKS 1H 16 16 1

Kis Grønkjær MKS 1H 9 12 2

Torben Lützhøt THKS 1H 12 3

Ingerlise Thaysen ØKS 1H 9 4

Kirsten Donslund ØKS 1H 7 5

Jens Dall Rasmussen FKS 1H 6 6

HKR 17-05-2009

SKS 07-06-2009

FKS 11-07-2009

ØKS 05-09-2009

Køresporten 3·2009

Placering i CUP 2008

41


Juniordag 10. april

Juniordagen blev mange steder en succes. MKS

kunne meddele, at på deres Juniordag samt ”Kom

og prøv dag” havde haft ca. 110 besøgende. Også

på Sjælland var der stor tilslutning i de små køreforeninger

til denne dag. VKS kunne også fortælle

om en hyggelig dag, dog med færre gæster

end håbet. Men antallet af besøgende er steget fra

sidste års Juniordag, så generelt kunne det ikke

ønskes bedre.

Juniorer kørte stærkt i Slangerup

Da Slangerup og Omegns Køreforening 19. april

holdte prøvemaraton, var der også en klasse for de

mindste. Her kunne juniorerne rigtig vise, hvad de

kunne. Juniorerne fik en rigtig god dag ud af det,

og blev lidt erfaring rigere.

Tre juniorkuske til Dillenburg i Tyskland

10.-14. juni drager tre juniorkuske til Dillenburg i

Tyskland for at deltage i et stort internationalt 1-

42 Køresporten 3·2009

Nyt fra Juniorudvalget

spænder stævne. De tre junior kuske er: Camilla

Thor, Jannik Sloth og Sofie Kongsted.

De skal blandt andet konkurrere mod juniorer

fra Tyskland og Ungarn. Vi ønsker dem held og

lykke i Tyskland.

Stævner med juniorklasse

Der har ikke været de helt store arrangementer

for juniorerne her det første halve år, men her hen

over sommer vil der være flere arrangementer for

de små kuske. Der er i år tre åbne stævner, hvor

juniorerne kan være med:

FKS på Kærsgaard 3.-5. juni

DKS/Ullerup Køre- og Rideforening holder stævne

i forbindelses med ferieugen på Amager 31.

juli-2. august.

MKS på Birken 28.-30. august.

DKS/Slangerup og Omegns Køreforening 13.-14.

juni: Kørestævne med juniorklasse.

Juniorudvalget

Malene Bloch


Nyt fra Kulturhistorisk Udvalg

Referat af 13. møde i Kulturhistorisk Udvalg den

9. maj i Havestuen ved Andelslandsbyen Nyvang.

Siden sidst

Ib: Takkede for den reviderede bestyrelsesliste

med Keld som kommitteret. Carlsberg reducerer

kraftigt i deres stald. Bestyrelsen for KHU beklager

det og reagerer med en skrivelse, forfattet af

Ib.

Håkan Forss (Sverige) har ekvipager, som han

gerne vil vise. Keld nævnte en mulighed ved

MKS’ 40-års jubilæum den 1. august. Ansvarlig

Niels Christian Simonsen. Ib kontakter.

Ole: Berettede og viste billeder fra sit besøg i

Sevilla.

Knud: Der arbejdes stadig på kanonlavet og savværk,

sidstnævnte indvies en gang til sommer. Per

Ole Schovsbo ansat på konsulentbasis på Museum

Sønderjylland – Slesvigske Vognsamling. Sommerens

særudstilling hedder ”Billedskæring – en

antologi over et næsten dødt fag”, og den åbner

20. juni.

Englandsturen

Deltagertallet lukkes med 30. Keld arrangerer

med god busplads, og organiserer hestevognskørselen.

Følgebrev med anvisning på booking hos Ryan

Air. Deltagerliste og program sendes hurtigst

muligt ud, og tilmelding med betaling skal ske

senest en uge herefter.

Betaling sker på ”Hollandskontoen”. Knud

afregner med Kelds udlæg.

Gave til Caroline klarer Keld og Frede H.P.

Møde om Sparresholm vognenes tilstand

Deltagere: Tom Christensen og Mads Bengtsson,

Nyvang, Ib Møller, Thor Lund Kure, Ole Jespersen,

Frede Hellerø Petersen, Knud Fink Isaksen,

Keld Siegfredsen og Frede Svendsen.

KHU havde beklaget forholdene i brev af

22.09.2006 og ved selvsyn konstateret, at forholdene

for samlingen ikke var forbedrede. Vognene

besigtigedes sammen med direktør Tom Christensen.

Efterfølgende møde med Tom Christensen,

Mads Bengtsson (Andelslandsbyens ”Husmand”),

Frede Svendsen, Borup, frivillig på Nyvang og

medlem af DKF samt KHU’s bestyrelse inkl. Keld

Siegfredsen.

Alle parter var enige om, at målet er at skabe så

ideelle forhold som muligt for samlingens bevarelse,

således at nedbrydningen forsinkes mest

muligt.

Målinger under besigtigelsen viste en relativ

luftfugtighed på 40-45 %. Den burde være mindst

60-65 % RF. Maling skaller af vognene og kraftige

borebilleangreb konstateredes.

Aktiviteter der gennemføres i år:

Blænding af ovenlyset. (eksempelvis kalkning

eller fjernelse af plastpladerne). Brug af befugtere

i tørre perioder suppleret med vanding af gulv, kar

med vand eller fontæner). Kontakt f.eks. www.

fugtkontrol.dk. Automatiske dørlukkere. Starte et

vognlaug med opgaver for vognsamlingen.

Mads Bengtssons ideer og forslag:

Skalmuring af hallen inklusiv isolering. (også

”retroficering” af hallen). Dette projekt er lettere

end at lade arbejdsløse konservere vognene. Indskyde

et træloft. Med tiden fremstille replica af

vognene, der så kan stå for sliddet i forbindelse

med kørsel.

Ole orienterede om vejen til uddannelsen til

karetmager på Hjerl Hede. Find en snedker (bedste

bud på håndværker), han kan få merit. O l e

kan evt. fungere som læremester – helst sammen

med en ældre mester, men det kræver en hurtig

indsats. Søg fonde til finansiering. Ole indgår gerne

i et samarbejde med Nyvang.

Tom vil gerne bruge KHU som pressionsgruppe

og eller backup samt referencegruppe.

Ib nævnte Vilhelmsborg syd for Århus som

eksempel på, hvorledes der skaffedes penge til

istandsættelse og nyindretning af herskabsstalden.

(Bl.a. midler fra AP Møller).

Endelig kan KHU referere til steder i udlandet,

hvor man har opnået gode løsninger på bevaring

af hestekøretøjer.

Sluttelig takkede Ib for gæstfrihed og et behageligt

og konstruktivt møde.

Køresporten 3·2009

43


Næste møde

Lørdag den 15. august kl. 10, om muligt hos Jørn

Autrup.

Carlsberg Danmark A/S

Bestyrelsen

Vesterfælledvej 100

1799 København V

12.05.2009

Vedrørende Hestestalden og Husbryggeriet

Jacobsen

Dansk Køre Forbund har erfaret, at Carlsberg og

Husbryggeriet Jacobsen nedskærer udgifterne på

driften af hestestalden med 50 % ved at afskedige

4 medarbejdere og nedskære antallet af heste fra

11 til 6. Nedskæringerne betyder blandt andet, at

der ikke længere vil være ture til provinsen eller

køres med 4-spand.

DKF beklager meget disse nedskæringer. Carlsberg

er jo her i Danmark ikke alene kendt på

grund af sine gode produkter og fondens støtte af

kunst og kultur, men også på grund af sine elskede

ekvipager dels i bybilledet og dels ved større

stævner og udstillinger rundt om i landet.

Vi har set utallige eksempler på, hvordan folk

flokkes omkring de rullende reklamer, som tiltrækker

unge og ældre. Vi føler, at denne nedskæring

er uheldig ikke alene for Carlsberg, men også

for Danmark.

I betragtning af den store støtte, Carlsberg Fondet

yder for at bevare minderne om vor kultur,

havde vi håbet, at fx Carlsberg Fondet - eller andre

- kunne have støttet en sådan aktivitet, der fastholder

billeder af såvel vor fortid som nutid.

Vi er klar over, at Carlsberg er det eneste bryggeri

herhjemme, der stadig fastholder kørekulturen,

men vi er også vidende om, at der i udlandet

er flere bryggerier, der stadig udnytter kørslen

44 Køresporten 3·2009

Dansk Køre Forbunds brev

til Carlsbergs bestyrelse

Haderslev, 12. maj 2009

Knud Isaksen

med heste som en kulturbevarende aktivitet samt

en værdig reklame.

DKF skal derfor anmode bestyrelsen, om endnu

en gang at overveje, om denne besparelse på budgettet

kan ændres eller minimeres.

Med venlig hilsen

Jens Svenningsen Ib Møller

formand for DKF Præsident for DKF

Snart vil Carlsbergs elskede 4-spand være en saga blot.


Det er selvfølgelig en stille tid for os pløjefolk,

men der har været afholdt et møde på Fyn med et

pænt fremmøde på 34 personer. Der var desværre

nogle, der måtte melde afbud på grund af sygdom.

Det mest vigtige på dette møde var fremlæggelsen

af de forslag, som det tekniske udvalg ville komme

med.

Udvalget består af: Calle Jonassen, Thy, Birger

Hansen, Sjælland og Johnny Jensen, Bornholm.

De kom frem til følgende:

Afd. 1. Åbningsfuren og flækningen bedømmes

efter flækningen er udført. Dette er begrundet

med, at så skal der kun holdes stille en gang, men

det bedømmes hver for sig, som det plejer.

Afd. 4. Forspænding og kørsel. Der er ikke

de store ændringer udover, at halsrem er blevet

ændret til hagerem. Afsnittet omkring brug af

pisk er blevet fjernet, da vi aldrig har set nogle

pløjere bruge en pisk, så det er overflødigt. Så

er strafpoint omkring hovedbeklædning fjernet,

da udvalget mener, at det er en selvfølge, at der

bruges hovedbeklædning. Det er tilladt at bruge

skumkæder.

Afd. 6. Omkring dybde og bredde er ændringen

den, at den højeste og laveste måling fjernes

af EDB-programmet, før gennemsnitskarakteren

udregnes. Der skal stadigvæk foretages det samme

antal målinger som altid.

Afd. 9. Orden ved stykkets ender er som altid,

at der skal være en lige linie, dog må ploven ikke

hæves eller sænkes udover de 50 cm fra markeringsfuren.

Disse ændringer blev efterfølgende vedtaget

med et meget stort flertal og er også vedtaget af

hovedbestyrelsen med et meget stort flertal. Tak

for det.

Nu er det tekniske udvalg færdige med deres

opgave, og det tekniske udvalg er ifølge den indgåede

aftale med hovedbestyrelsen hermed opløst.

Vi vil fra pløjeudvalget gerne sige dem mange tak

for at være villige til at bruge både tid og penge på

det. Vi synes, at det har været en god måde at få

løst en opgave på, og vi håber, at vi, hvis der igen

skulle opstå et problem, som vi mangler hjælp til,

kan få hjælp af folk, som har god forstand på pløjning.

Nyt fra Pløjeudvalget

Der skal afholdes et pløjedommerkursus på

Sjælland 18. april 2009. Der skal vi have prøvet

hinanden af i opfattelsen af et godt stykke pløjearbejde,

omgang med hestene og hinanden, så

opfattelsen bliver så ens som muligt. Men samtidig

skal vi huske på, at vi kun er mennesker og

ikke maskiner. Der er ikke to par øjne, der ser det

samme, vi bliver ikke bedre end vi selv gør os til,

men er det nu også så galt. Vi er nogle af de bedste

i Europa, ja måske i verden, men derfor kan det jo

godt være, at vi skal til at bruge hele pointskalaen

og sænke topkaraktererne lidt, så der igen bliver

plads til forbedringer i toppen.

Der blev også snakket om EDB-program på

mødet, og det blev besluttet, at der skal bruges det

samme program over hele landet. Selskaberne kan

hos forbundet købe en USB-nøgle med programmet.

Det blev også besluttet, at vi skal prøve at få

trykt en ny pløjebog, og det skal nok lykkes. Et

par andre nye tiltag er også på vej, så de er klar,

når pløjesæsonen begynder igen omkring 1. september

2009.

Der blev også snakket om nye dommere, det er

altid et aktuelt problem, men ved fælles hjælp skal

det nok lykkes.

Så skal jeg hilse fra ØKS og sige, at der arbejdes

på højtryk omkring DM og NM i pløjning på

Gl. Estrup til oktober. Det er jeg også sikker på

skal lykkes. Det kræver et stort stykke arbejde,

og folk der har været med til at lave store stævner

ved, at det kommer ikke af sig selv. Så hermed vil

jeg opfordre folk til at tage godt imod invitationerne

og bakke op om stævnet, så vi kan fortsætte

med at mødes hvert andet år til et stort stævne.

Jeg har i dag (15. marts) set en film fra et NM i

1950 på Sjælland. En stor part af deltagerne kunne

have godt af at se, hvad vi kan i dag.

Køresporten 3·2009

Venlig hilsen

Pløjeudvalget

Erling Larsen

45


Den 18. april 2009 blev der afholdt pløjedommerkursus

hos Birthe og Preben Jørgensen i Kyndeløse

ved Kirke Hyllinge. Der var mødt 15 dommere

og tre kuske op. Kuskene var hhv. Jørgen

Andersen, Keld Anholm og Birger Hansen, og fra

sekretærsiden kom Gyda Andersen og Helle Bank

fra ØKS. Det er Helle, der skal tage sig af sekretariatet

til NM og DM til efteråret på Gl. Estrup.

Vi lagde ud med lidt teori omkring det nye i

reglementet, hvorefter vi gik i marken i strålende

solskinsvejr.

Først gennemgik Calle Jonasen fra Thy forspænding

og kørsel, der var både stav- og bringeseler,

og jeg tror at alle fik meget ud af denne gennemgang.

Det blev tydeliggjort, at det er meget vigtigt

med en lige træklinje og at bringe-eller stavtræerne

ligger rigtigt. Sidestropperne skal være lange

nok, ligesom buggjorden også skal være det.

Omkring pløjefeltet delte vi os i tre grupper, og

snakken gik livligt, specielt omkring flækning og

orden ved stykkets ender.

Over middag var der teori igen, hvor der var en

god snak om mange ting, bl.a. bedømmelse af nye

kuske/pløjere, og der var flertal for at give dem de

point, som de kunne få, og derefter komme med

Birger Hansen ved pløjedommerkurset 18. april.

46 Køresporten 3·2009

Nyt til pløjefolket

Fotos: Anne Jensen.

en redegørelse for, hvorfor de havde fået de givne

point. Vi tror på, at det er det, der hjælper mest,

når man skal hjem og træne igen.

Om flækning ud i et skal bedømmes hver for

sig, var der delte meninger om, men man var da

enige om, at det var godt for hestene og, at vi

skulle lære at bedømme på den måde. Med hensyn

til den nye måde at beregne dybde og bredde

på, skal det prøves et stykke tid, før vi ser, om der

er nogle ulemper ved det. Vi skal huske på, at det

gamle heller ikke altid var fejlfrit.

Fra sekretærsiden kunne man meddele at EDBprogrammet

virkede tilfredsstillende

Vi fra pløjeudvalget siger mange tak til Birthe

og Preben. Det er nemt at holde et sådant kursus

når mad, kaffe, øl og vand bare bliver serveret.

Tak til alle dommere, hvor nogle har kørt rigtig

langt bl.a. fra Thy og Sønderjylland, og to kom fra

Norge. Også en stor tak til de tre kuske og deres

hjælpere.

Vi planlægger et pløjemøde igen til vinter på

Fyn og måske et kursus mere til foråret 2010, hvis

der er interesse for det.

Erling Larsen

Keld Anholm pløjer for de mange dommere på kursus.


Indtryk fra pløjedommerkurset.

Køresporten 3·2009

47


Påskekørestævne 9. april

48 Køresporten 3·2009

Bornholms Køre Selskab

Formand: Axel Hansen, Sosevejen 2,

3720 Åkirkeby, tlf. 5697 2646, 2029 2646

birteaxel@mail.tele.dk

Der blev afholdt påskekørestævne med 12 ekvipager.

Først blev der dystet i dressur og senere i forhindringskørsel.

Alle ekvipager havde en god dag,

og der blev vist rigtig god kørsel. Billeder kan ses

på hjemmesiden www.bornholmskoereselskab.dk.

Klasse 1, dressur

1. Stine Novrman, 86 point

2. Sten Aage Olsen, 84 point

3. Jørn-Ole Klausen, 83 point

Klasse 2, forhindringskørsel

1. Stine Novrman, 70 sek.

2. Lotte Holm, 79 sek.

3. Anne-Marie Kaas, 87 sek.

Løvspringstur 17. maj

Der var samlet 10 vogne til løvspringstur i Almindingen.

Vejret var med os, og det var en hyggelig

tur på ca. halvanden time. Der var dog på et tidspunkt

en vis bekymring for, om vi fandt tilbage

til travbanen, eller om frokosten skulle nydes i

vognene, da formanden havde lidt problemer med

Siden sidst

Sekretær: Jørn-Ole Klausen

Strandvejen 41, 3700 Rønne

Tlf. 5695 1379, 2118 3911, joklbyg@tdcadsl.dk

kortet. Men alt gik som smurt, og vi kunne nyde

vores frokost ved kvægstaldene. Her blev der

givet et par flasker vin til Johnny Jensen sammen

med et forsinket tillykke med 60-års fødselsdagen.

Esben Aaby-Dam modtog også en vingave som

tak for hjælpen i hallen i vinter. Johnny Jensen fik

også en tak og har modtaget sin vin tidligere.

Pløjetræning 7. og 14. april

Pløjeudvalget havde arrangeret pløjetræning på

Axels jord ved lufthavnen på opfordring fra pløjerne.

Desværre kom der kun et spand heste første

gang, men til gengæld dobbelt så mange gangen

efter. Dog er to spand heste ikke meget for sådan

et arrangement, så om pløjerne ikke har fået hestene

i gang, eller om interessen for træningspløjning

mangler, ved jeg ikke. Efterfølgende udtalte de to

pløjere, at det var noget, der godt måtte gentages.

Vi håber, at der vil være et større fremmøde en

anden gang.

Bent Hansen

Skoven viste sig fra sin bedste side, da BKS holdt løvspringtur. Foto: Ann-Sofie K. Olsen.


Dansk Køre Selskab

Formand: Jørgen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992, Horneby, 3100 Hornbæk

tlf. 4970 1064, 2086 0175

Prøvemaraton på Dorthealyst

Som noget nyt havde vi den 30. marts prøvemaraton

på Dorthealyst med megen stor deltagelse.

Der var 35 tilmeldte fra starten, og vi endte ud i,

at 32 deltog. Mange gav udtryk for, at det havde

været en god og lærerig dag, som vi meget gerne

måtte gentage. Fra arrangørernes side var det også

en dejlig oplevelse, at så mange havde lyst til at

komme og prøve vores forhindringer. Det var en

blandet flok af kuske, der aldrig havde kørt her

før, og kuske der havde været her mange gange.

CAI-B stævnet i Bededagene

61 spand fra Norge, Sverige, Tyskland, Luxemburg,

Schweiz og Danmark deltog i det årlige

Maratontræning 30. august

Så prøver vi igen at holde en dag, hvor kuskene

kan komme op og træne i forhindringerne på Dorthealyst.

Vi mødes kl. 10.00, hvor der vil være en

briefing om dagens program, og hvor kuskene vil

blive delt op i hold. Der vil også denne gang være

mulighed for at køre forhindringerne igennem

flere gange. Cafeteriet vil være åbent fra morgenstunden,

så der er mulighed for at købe morgenmad,

samt lidt forskelligt i løbet af dagen.

Tilmelding senest 23. august til Gertrud Sørensen

på mail gertrud.dka@mail.dk eller tlf. 4011

9434. Stævnegebyr kr. 100,- indsættes på konto

0537-0000095001.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

internationale stævne på Dorthealyst. Vejret havde

været meget varmt og tørt op til stævnet, men heldigvis

fik vi lidt vand op til stævnet en enkelt nat.

Det kneb for de jyske kuske at komme over broen

onsdag, så alt blev forsinket, og det blev lidt sent,

inden alle var kommet. Selve arrangementet forløb

planmæssigt, og vi var forskånet for uheld.

Mere om stævnet samt resultater andet sted i

bladet.

Dressur- og forhindringskørsel 23. maj

Denne træningsdag er aflyst på grund af for få tilmeldinger,

der sker jo også så meget i denne tid.

Stævne på Dorthealyst 11.–13. september

Der holdes igen i år stævne på Dorthealyst. Stævnet

bliver kørt efter det nyoversatte reglement med

tre klasser S, M og L. Der kan meldes til med 1-,

2- og 4-spand hest og pony, så det vil igen i år blive

et stævne for alle under Dansk Køre Forbund,

erfarne som uerfarne kuske. Så meld jer endelig

til og lad os få et godt stævne sammen. Propositioner

samt tilmeldingsblanket kan hentes på vores

hjemmeside www.dansk-koere-selskab.dk eller

I kan maile til gertrud.dks@mail.dk, så tilsender

jeg dem.

Tilmelding samt betaling senest 14. august.

Ingen er tilmeldt, før der er betalt. Overhold nu tilmeldingsfristen

af hensyn til bestillingen af bokse.

Køresporten 3·2009

49


50 Køresporten 3·2009

Mindeord over Jytte Zartov

Jytte Zartov døde af kræftsygdommen 75 år gammel.

Jytte kæmpede bravt i et år, men tabte kampen

den 22. februar og har efterladt dybe, dybe

savn, efter at have levet et særdeles aktivt familie-,

arbejds- og ikke mindst foreningsliv til glæde og

gavn for rigtig mange børn, unge og voksne.

I slutningen af halvfjerdserne fik Jytte kendskab

til DKS, for som elsket faster og reservemormor

til Stine og Tea dukkede hun op sammen med sine

små niecer for at hilse på, og for at se hvad hendes

bror og svigerinde bedrev ved et kørestævne.

Det blev begyndelsen til Jytte´s engagement,

som ”madmor” for DKS´er og tilskuere i en lang

årrække.

Til DM i 1984 var Jytte således primus motor

i køkkenregionerne. Hun forstod at samle familie

og andre arbejdssomme sjæle fra blandt andet

Sengeløse Badmintonklubs ungdomsafdeling,

som var hendes hjertebarn, og hvor utallige frivillige

arbejdstimer blev lagt. I SBKT opnåede Jytte

velfortjent æresmedlemskab, og var aktiv spiller

i næsten 60 år. Tidligere var hun medlem af Roskilde

Amts Badmintonudvalg, hvor hun styrede

holdturneringerne for børn, og da DGI´s badmintonudvalg

fik kendskab til Jyttes ældrebadminton

under RAG, oprettede man et landsudvalg for

ældrebadminton, som hun blev medlem af.

Jyttes engagement og virkelyst i foreningsarbejdet

resulterede i, at mange fjerboldentusiaster

fik kendskab til kørsel med hest og vogn, mens de

servicerede hestefolk. Rekrutteringen af hjælpere

gentog sig ved DM i Vallensbæk, hvor 400 deltog

i kuskefesten, mens 500 feststemte var samlet på

Amager.

Jytte var ordholdende og påtog sig opgaver, der

blev løst og altid til tiden, man kunne regne med

hende. Betydelige var de mængder af hendes

”hjemmelavede” mad, der blev langet over disken

i Kuskestuen på Sparresholm, hvor hun var med

til at skabe DKS´s sociale grundlag, vedholdende

som hun var.

Ved Lørdag-aften-arrangementerne i vognsamlingen,

og siden Dorthealyst, hed desserten hjemmelavet

vanilieis, mens 20 lagkager egenhændigt

blev tryllet frem for at forny menuen. At prisen

skulle være overkommelig, var altid med i overvejelserne.

Jytte var særdeles økonomisk til stor

glæde og gavn for køreselskabet og deltagerne.

Jytte sparede aldrig sig selv, gjorde ingenting

halvt og havde sine meningers mod, kunne være

skarp og var kort og kontant i sine udtalelser,

advarede ”nye” hjælpere på forhånd, om sin hurtige

replik, som kom prompte i pressede situationer,

for sådan var hun altså.

Få timers søvn blev det til, og drømmesengen

var anbragt få meter fra brusekabinerne på Sparresholm,

og på Dorthealyst udgjorde depotrummet

Jytte´s suite, nøjsom, praktisk for så kunne hun

være første mand på pletten fra tidlig morgen.

I de senere år kom nok et par børnebørn til, som

Jytte tog under sine vinger, og således gav hun

forældrene mulighed for at servicere DKS. Tak til

Regitze og Therese, som til tider måtte undvære

deres mor, når køreselskabet kaldte, tak for lån af

hende gennem alle årene.

Jytte og Helmer var også at finde ved mesterskaber

uden for Sjælland, idet sommerferien blev

tilrettelagt efter begivenheden, så hun kunne følge

Niels’ deltagelse gennem alle årene og senere Teas

præstationer, som hun fulgte levende. Jytte var

madmor i ordets bredeste forstand og sørgede for

støtte og forplejning, en helheds orienteret omsorg

som familien Giversen og Bredfeldt nød godt af.

Jytte satte ”fodaftryk” om nogen.

Æret være Jyttes minde.

Mette Giversen


Forår

Fyens Køre-Selskab

Formand: Jørgen Dam Johansen,

Koesmosevej 69, Kauslunde, 5500 Middelfart,

tlf. 6440 3367, polsemanden@mail.dk

Så blev det endelig forår, næsten sommer har det

være den sidste måneds tid. Så nu er det tid til at

trække hestene ud og få kørt nogle gode ture.

Fyns køreselskab har begyndt foråret med nogle

træningsstævner, og vi håber på stort fremmøde til

sommerens stævner og aktiviteter.

Egeskov Slot 18. marts

En lille flok mennesker mødtes for at gøre vognmuseet

på Egeskov Slot klar til sommerens udstilling.

Dagen startede med rundstykker, og derefter gik man

i gang med klude, støvsuger og læderolie. Da museet

så tilfredsstillende ud, blev der taget et billede.

Træningsstævne 17. maj

Stævnet blev afholdt i Bovense, med 10 startende

ekvipager. Der var to klasser, dem som kørte dres-

Siden sidst

Sekretær: Karen Frederiksen

Dyrehavevej 41, lej. 11, 5800 Nyborg

tlf. 2888 0684, stellanyhoj@hotmail.com

surprogram 3 og 6 og en klasse for dem, der kørte

dressurprogram 8A, 8B og +10.

Det var en god dag, hvor vejret holdt og en

masse hjælpere var dukket op for at få dagen til at

forløbe glidende. Ekvipagerne kom godt igennem

dagen, hvor de kæmpede om fire flotte sponsorerede

gaver.

Der var sat en flot forhindringsbane og nogle

gode forhindringer op til dagen. Nogle ekvipager

valgte dog at køre deres egne veje, og er derfor

ikke med på resultatlisten.

Resultatet i klasse 3 og 6 blev:

1. Susanne Bommelund

2. Anita Bommelund

3. Jens Erik Nielsen.

Resultatet i klasse 8 og 10:

1. Niels Peder Hansen

2. Birgit Hansen

3. Mathias Birkely

4. Morten Birkely.

En lille flok mødtes for at gøre vognmuseet på Egeskov Slot klar til sommerens udstilling. Foto: Bjerne Frederiksen

Køresporten 3·2009

51


Kærsgaardstævne 3.-5. juli

Igen i år afholdes det hyggelige åbne stævne på

Kærsgaard. Dette år som FEI udtagelsesstævne. Et

kørestævne i flotte omgivelser og dygtige kuske.

For information om tilmelding eller hvis man

ønsker at hjælpe til stævnet, der skal nemlig en

masse gode hjælpere til at lave et fantastisk stævne

for kuske og publikum, kontakt da Jørgen Dam

Johansen, tlf. 6440 3367. Eller tjek hjemmesiden

www.fynskoreselskab.dk for tilmeldingsblanket,

propositioner mm.

Brugskørselsstævne 11. juli

Der afholdes åbent brugskørselsstævne hos Jens

Dall Rasmussen, Løkkevej 16, 5892 Gudbjerg.

Alle er meget velkommen til at komme og deltage,

hvor vi håber på en hyggelig, lærerig dag. Tilmelding

eller frivillig hjælp meldes til Jens Dall. Der

er mulighed for at ankomme dagen før, og dette

aftales med Jens Dall ved tilmeldingen. Det bliver

helt sikkert en spændende dag i flotte omgivelser

og på en godt anlagt bane.

LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 9520 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.lmvogne.dk

52 Køresporten 3·2009

Hvad nu

Hvis du ikke vil deltage, er det en spændende

konkurrence at se på. Tilmelding til Jens Dall Rasmussen,

tlf. 6226 1892.

FM 9. august

Der afholdes FM i kørsel 2009 på Kærsgaard. Der

er klasser for øvede og for begyndere. For tilmelding

eller information kontakt Henrik Jensen, tlf.

6481 2810. Der bliver muligvis arrangeret undervisning

om lørdagen, så man kan få sin dressur

finpudset. Mere herom på hjemmesiden.

FM i pløjning 27. september

Der afholdes et pløjestævne i Vittinge, hvor vi

gerne tager imod pløjere udenfor Fyn. Det er en

hyggelig dag, hvor man pløjer i stubjord om formiddagen

og grønjord om eftermiddagen. De fynske

kuske konkurrerer om titlen som Fynsmester.

Dagen starter med morgenbord og kl. 9 trækkes

lod om agrene. For information eller tilmelding

kontaktes Morten Birkely, tlf. 2216 0218.

• Restaurering og nybygning af vogne

• Alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• Vognlygter og beslag i messing / nikkel


Juniordag 10. april

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Anders Overgaard Andersen,

Glerupvej 7, 9560 Hadsund, tlf. 9857 4533,

mobil 2614 4533, aoa@c.dk

Vi startede kl. 10.00 med kaffe i klubhuset, vejret

var med os, solen skinnede fra en skyfri himmel.

Vi var ni spand heste, der mødte op, og der var

både 1-, 2- og 4-spand repræsenteret. Der mødte

ca. 20 personer op for at se, hvad det var for noget

det der med at køre med hestevogn. Kuskene kørte

med publikum hele formiddagen. På vores græsbane,

hvor der var sat en lille toppebane op, kunne

publikum selv bestemme, om de havde mod til

at prøve og køre igennem portene eller bare køre

rundt om dem. Middagsmaden blev spist i det fantastiske

vejr. Folk satte sig bare, hvor der nu var

plads, der blev snakket godt rundt omkring ved

bordene så meget, at næsten alle glemte tiden. Kl.

13.00 var det tid til ringridning med otte ryttere

tilmeldt, og det var både på kørehestene og med

ryttere, der kom udefra med deres heste. Det blev

en spændende ringridning med omridning om 2.

og 3. pladsen. Resultatet blev sådan:

Kalle Asp

Lasse Asp

Kathrine Brandt.

Siden sidst

Sekretær: Bjarne Kristensen,

Stationsvej 34, 9670 Løgstør, tlf. 8968 3800,

him.k.r@hotmail.com

Alt i alt havde vi en rigtig god og hyggelig dag i

hestens tegn, med et fantastisk vejr og nogle glade

mennesker.

Mette Hansen

Hyggetur 8. maj

Hyggeturen foregik hos Rita og Thorkild Aagaard

Nielsen i Sødring. Der var mødt 11 vogne op til

kørsel og en 35-40 mennesker var med på turen,

som foregik i området med både skov, eng og

gadekær uden vand. Vi kom også ned omkring

færgelejet i Udbyhøj. Det var en tur på ca. 22 km

og undervejs på turen, spiste vi vores medbragte

madpakker og hyggede os. Derefter kørte vi de

sidste 11 km hjem til Thorkild, hvor der var kaffe

og hjemmebagt kage til alle. Det var en hyggelig

dag vi havde derude østpå.

Bjarne Kristensen

Køresporten 3·2009

53


Sommerskovtur og grillaften 25. juli

Vi mødes kl. 14.00 hos Sabrina og Keld, hvor vi

kører en tur omkring St. Ajstrup. Derefter tændes

grillen og den medbragte mad grilles. Tilmelding

til Keld Papsøe Nielsen, St. Ajstrup, senest 20.

juli, tlf. 9835 5110 eller 2521 6511.

Pløjedag 23. august

Pløjedagen bliver hos Birte og Hans Kristensen. Tilmelding

til Hans senest 17. august, tlf. 9857 3178. Vi

starter kl.10.00 med kaffe og afslutter ca. 15.30 med

efterfølgende gule ærter eller klar suppe med boller.

Pris 50 kr. Der pløjes på både stub og græsmark.

Skovtur til Fussingø 5. september

Skovturen hos Sol og Kurt Møller, Gl. Randersvej 4,

8850 Bjerringbro. Tilmelding senest 1. september,

tlf. 8668 6195. Der køres kl.10.00 fra Sol og Kurt.

�������������������������������

����������������������������

������������������������

�������������������������

����������������

�������������������������

�����������������������

�����������������������

������������������������

�������������������������

���������������������������

���������������������������

�����������������������������������

�������������������������������

54 Køresporten 3·2009

Hvad nu

�������

������������������

Wiffertsholmstævne 19.-20. september

Wiffertsholmstævnet foregår over to dage. Tilmelding

og program samt priser for de to dage kan

findes på HKR’s hjemmeside www.hkr-koereforening.dk.

Se under ”Wiffertsholm”.

Løvfaldstur 27. september

Hos Lissy og Børge Simonsen, Trinnerupvej

6, 9575 Terndrup. Der er afgang kl. 10.00 med

madkurv. Tilmelding til Lissy og Børge, tlf. 9833

5049, senest 21. september.

Indlæg til Køresporten

Indlæg til næste nummer af Køresporten skal sendes

til Bjarne Kristensen, him.k.r@hotmail.com,

senest 5. august.

�������������������������

��������������������������

��������������������������

������������������������

��������������������������

��������

�������������������������

���������������������������

��������������������������

����������������������������

���������������������

�����������������������

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������


Klubstævne på Birken

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Bente Søndergaard

Rosenbjerg 6, 7600 Struer, tlf. 9786 1280,

mobil 2342 1780, bs.mks@fritid.tele.dk

Der var jo en helt fantastik tilslutning til denne

dag. Nemlig 28 ekvipager. Det var lidt af en prøve

for mig, at skulle have det hele til at gå op. Der

var jo nogen som skulle bruge samme grooms,

og nogen, som skulle bruge samme vogn. Vi

startede kl. 8.30 med første ekvipage på dressurbanen,

derefter kørte de på maraton og topper kl.

15.30. Præmieoverrækkelse blev ude i det dejlige

solskin. Det var også en udfordring for kuskene,

da de skulle køre dressur på en meget lille bane,

men det klarede de jo helt godt. Vi havde lavet

to forskellige maratonruter, en lille med fire forhindringer

og porte fra A-C og den store ligeledes

med fire forhindringer med porte fra A-F. Så

kunne kuskene selv vælge, hvilken de ville køre.

Men der er dog noget af det, vi laver om til næste

gang. For det blev lidt svært at få det til at passe

på ruten. Så næste gang laver vi det sådan, som

stævnereformen foreslår.

Igen til dette stævne havde vi dejligt mange nye

kuske med. Derfor afholder vi en dag for de nye

kuske, og de gamle kuske er også meget velkomne.

Vi gennemgår nogle ting fra reglementet om

formiddagen, og om eftermiddagen vil der være

noget praktisk, hvor en ekvipage vil vise, hvordan

man skal gebærde sig i en forhindring, hvorefter

de nye kuske selv skal køre forhindringen og lære

det. Dagen er overstået, når Køresporten udkommer.

Resultatet fra klubstævnet blev:

Klasse 1 begynder, 15 starter

1. Helle Sørensen, MKS

2. Birgitte Jensen, MKS

3. Pia Rosenhøj, MKS

4. Niels Michelsen, MKS

Klasse 2 øvede, 5 starter

1. Bent Todsen, SKS

2. Jens Høgh, MKS

Klasse 3 elite, 8 starter

1. Helle Graves, MKS

Siden sidst

2. Ove Larsen, VK

3. Jens Tang, MKS

Sekretær: Maja Nielsen

Allestrupvej 3, 9500 Hobro

tlf: 2830 8297, maja-albrecht@hotmail.com

Brugskørsel cupstævne 25. april

Kl. 8.00 startede vi med morgenkaffe i Lis og

Niels Laumanns garage. Der var sat borde og

bænke op, så alle kunne få en siddeplads. Der var

tilmeldt 16 kuske fra start, men der mødte kun 13

kuske op. Stemningen var god og vejret var flot.

Til brugskørsel skal der bruges mange hjælpere.

Lis og Niels Laumann havde kontaktet den trofaste

skare af hjælpere. Jeg vil endnu engang gerne

takke hjælperne, både de som hjalp på banen, og

de som sørgede for maden.

Ved stævnet var Gunhild Wolff Madsen banedommer,

og derudover var der to dommerkandidater,

som påbegyndte deres dommeruddannelse.

Ved for- og fraspænding var der dommerkursus

omkring ændringer til dette emne, og her var mødt

fire dommere op ud over dommer Jens Sønder-

gaard. Vi fra MKS vil gerne sige tak til alle dommere

og dommerkandidater for nogle gode diskussioner.

Der blev ikke vedtaget noget denne dag,

men lavet et oplæg til brugskørselsudvalget, som

så vil vende tilbage på et senere tidspunkt.

Resultat for stævnet blev:

Ponyklassen

1. John E. Sørensen, MKS med 108 p.

2. Kis Grønkjær, MKS med 132 p

3. Verner Bruun, MKS med 194 p

Hesteklassen

1. Lis Laumann, MKS med 131 p

2. Torben Lützhøft, ThKS med 330 p

Jeg vil gerne sige tak til Lis og Niels Laumann for

en rigtig god dag. Tak for, at I igen vil stille jord

og hus til rådighed for brugskørselsstævne. Tusind

tak til alle hjælpere.

Bente Søndergaard, formand for MKS

Køresporten 3·2009

55


Midtjysk Køreselskabs 40-års jubilæum

1. august på Hjerl Hedes Frilandsmuseum

Vi har valgt, at en del af Midtjysk Køreselskabs

40-års jubilæum skal foregå i historiens tegn. Og

derfor mødes vi på Hjerl Hedes Frilandsmuseum.

Alt efter hvem, der tilmelder sig, vil vi forsøge

at arrangere nogle små konkurrencer med de forskellige

kategorier inden for ekvipagerne f.eks.

jagtvogne, gig, arbejdsvogne, herskabsvogne,

brugskørsel, pløjning med 2-3 deltagere.

Der gives præmier for helhedsindtrykket. Hjerl

Hede ser gerne, at vi viser en bred vifte af vogne.

Også gerne nogle af de nyere vogne. Men husk

heste, vogne og påklædning skal passe sammen.

Vi vil forsøge, at få en til at fortælle om hver ekvipage,

og derfor skal der ved tilmeldingen være

nogle informationer omkring heste, vogn, kusk

samt passagerne. Foreløbig tidsplan for tilmeldte

kuske og familie:

Brunch kl. 9.30 i centercafeen

Kl. 11-17 Kørsel på heden indlagt små konkurrencer.

56 Køresporten 3·2009

Hvad nu

Frokost på Skyttegården for kuske med familie.

Museet laver også eftermiddagskaffe med brød

fra bageriet i kurve, som indtages i præstegårdens

have, hvis vejret tillader det. Ellers drikkes kaffen

i centret.

Tilmelding og yderligere oplysninger Bente

Søndergaard, Rosenbjerg 6, 7600 Struer, tlf. 9786

1280 mail bs.mks@fritid.tele.dk, senest 27. juni.

Fribilletter til alle deltagere med hest og vogn.

Samtidig kan jeg gøre opmærksom på, at de af

Midtjysk Køreselskabs medlemmer, som ikke

ønsker at deltage med hest og vogn kan få indgangsbilletter

ved fremsendelse af frankeret svarkuvert

til Bente Søndergaard, husk oplys ønsket

antal.

40-års jubilæumsstævne på Birken Rideskole

28.-30. august

Se propositionerne på MKS´s hjemmeside eller

kontakt Maja Nielsen. Stævnet vil blive afholdt

henholdsvis som 2- eller 3-dages stævne alt efter


hvor mange tilmeldinger, der kommer. Kan du

kun deltage i 2-dages stævne, så noter dette på

tilmeldingen. Tilmelding skal ske skriftligt og er

først gyldig, når betaling foreligger senest 25. juli,

derefter dobbelt stævnegebyr, til Maja Nielsen,

Allestrupvej 3, 9500 Hobro, tlf. 2830 8297, mail

maja-albrecht@hotmail.com. Betaling kan ske til

konto nr. 7500-7008123. Husk at skrive kuskens

navn på betalingen.

Vi vil prøve at lave en times opvisning 29.

august kl. 17.30 til 18.30 på dressurbanen på Birken

i forbindelse med det åbne stævne. Har du/I

lyst til at komme og deltage med et festligt indslag

med hest og vogn, forskellige typer heste/vogne/

forspænding m.v., kontakt Niels Chr. Simonsen,

tlf. 8669 4517/4063 4517 eller Jens Søndergaard,

tlf. 9746 5088 senest 1. juli.

Efter opvisning kl. 19.00 vil der blive fælles

spisning i ridehallen. Menu, fra ”Den rullende

grillfest”, som er grillet kam inkl. salatbar, to slags

pasta, kartoffelsalat, to slags dressing og flutes.

Kr. 100,00 pr. person. Børn under 12 år halv pris.

Tilmelding senest 25. juli til Maja. Alle er velkommen.

Festen slutter kl. 24.00.

TopCup i MKS og VKS 22. august

Efter skriftligt aftalebrud fra Holstebro Kommune

om lån af dyrskuepladsen i Holstebro,

har vi flyttet Top Cup stævnet til Grethe og Kurt

Pedersen, Uglkærvej 4, Tvis, 7500 Holstebro, tlf.

9743 5342. Dommer Poul Bloch. Banebygger

Maja Nielsen. Der køres efter gældende propositioner

for TopCup 2009 med seneste tilmelding 8.

august. Der kan ikke opstaldes heste. Der vil være

mulighed for at købe morgenkaffe og eftermiddagskaffe,

men medbring venligst selv frokost.

Der vil være banegennemgang fra kl. 8.00 og igen

ved middagspausen.

Arrangørerne påtager sig intet ansvar for ulykker,

skader, kvæstelser eller sygdom på heste, ejer,

kuske, hjælpere, publikum eller andre personer

eller genstande. Det samme gælder for tyveri. Vi

håber på et vellykket stævne og husk det er det

sidste før finalen.

Tilmelding skal ske til Kurt Pedersen, tlf. 9743

5342/2064 0453 eller på fjordheste@pedersen.

mail.dk. Gebyr kr. 150,00 betales ved tilmelding

på konto nr. 7500-700812-3. Husk at skrive

TopCup/navn.

Nye medlemmer

Ann Kristina Willumsen, Haldvej 12, 7620 Lemvig.

Anitha Jørgensen, Margrethevænget 9, 8830

Løvel. Niels Michelsen, Ulbjergvej 43, 9620

Aalestrup. Jens Møller, Hovedgade 9, 1, 8832

Skals. Camilla Kuhr, Hermann, Herredsvejen 16,

Skringstrup, 8832 Skals.

Køresporten 3·2009

57


Svend Aage Nissen fratrådt

58 Køresporten 3·2009

Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get2net.dk

Svend Aage Nissen er fratrådt som sekretær efter

eget ønske på grund af helbredsmæssige årsager.

SKS takker Svend Aage for den store indsats, han

gjorde ved DM i Åbenrå 2006 og de efterfølgende

år som sekretær i foreningen, altid godt forberedt

og godt formulerende. Svend Aage har givet tilsagn

om at hjælpe i foreningen ved vore arrangementer,

og det er vi alle glade for.

Ny sekretær

Kjeld Kryger Sørensen, Haderslevvej 51, Jels, 6630

Rødding, tlf. 7455 2604, mobil 6174 0407, mail

kjeldkryger@dlgmail.dk.

Indendørs kørestævne i Revsø 15. marts

21 ekvipager kom til start, i pony blev resultatet.

1. Lars Dau, SKS 256

2. Anette Holst Irming, TKS 260

3. Louise Kaiholm, SKS 270

I junior var der kun én ekvipage, Kersti Jessen,

ØKS som kørte til bedømmelse med resultatet 287.

I 1-spand hest blev resultatet Henrik Høper, SKS

tog sig af både første og anden pladsen med henholdsvis

225 og 259 og på tredjepladsen kom Ausra

Siden sidst

Sekretær: Kjeld Kryger Sørensen, Haderslevvej 51,

Jels, 6630 Rødding, tlf. 7455 2604,

mobil 6174 0407, mail kjeldkryger@dlgmail.dk.

Petersen, ØKS med 278. 2-spand heste vandt Peter

Chr. Jespersen, SKS med 294 foran Svend Erik

Raun, SKS med 329.

Køb, salg og byttedag 4. april

TKS og SKS holdt sammen køb, salg og byttedag

på Revsø Rideskole. Der var mødt 7-8 kræmmere

op med alt fra tøj og lykønskningskort til legetøj og

antik, desuden var der mødt en del op med seletøj,

vogne og plove. Der var ikke ligefrem en livlig handel,

men der blev handlet mere end tidligere år.

Klubstævne 26. april

Stævnet blev afviklet på Revsø Rideskole med 11

starter fordelt på to klasser og maratonen på knap

12 km. med tre forhindringer, der blev gennemkørt

to gange. Resultat blev

Pony klassen

1. Niels Schelde Petersen, TKS

2. Helle Kornerup, DKS

3. Krestina Drisen Nielsen, SKS.

Krestina, der var bedst placerede SKS nybegynder,

fik nybegynderpokalen. I hesteklassen vandt Henrik

Høper, SKS foran Peter Chr. Jespersen, SKS.

Et lille hyggeligt stævne, der sluttede med kaffe og

Maries hjemmebag.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

� Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!


Landsstævnet, pinseturen, brugskørsels Cup

I skrivende stund arbejdes der på højtryk for at få

Landsstævnet færdigt, og pinseturen og brugskørsels

Cup presser sig på, så der er nok at se til.

Top Cup Revsø Rideskole 26. juli

Denne Cup er et led i den landsdækkende turnering,

hvor der køres keglekørsel mange steder i

landet, afsluttende med finale 27. september i

TKS. Tilmelding til Kjeld senest 10. juli, for det

er sommerferietid, og tiden skal overholdes.

Klubstævne 6. september

Ved Bente og Ib Hansen, Egvadvej 4, Nr. Hostrup.

Der køres dressur, maraton og forhindringskørsel.

Tilmelding senest 25. august til Ib, tlf. 4050 3245.

Shetlandsstævnet i Revsø aflyses

Vi er desværre nødt til at aflyse shetlandsstævnet i

Revsø, som var planlagt til 12.-13.september. Det

er jo et meget stort arbejde, og da Svend Åge har

døjet med helbredet siden efteråret, kan han ikke

påtage sig en så stor opgave i år.

Hvad nu

I øvrigt har vi fået en del kritik af, at stævnet

ligger hen i september, hvor vi normalt plejer at

holde det enten sidst i juli eller først i august. Det

har ikke været muligt i år, da sjællænderne også

har et sådant stævne på samme tidspunkt, og vi

kan ikke forvente deltagelse nok til, at der holdes

to stævner af den slags.

Vi vil prøve igen til næste år, og så vil stævnet

igen blive lagt på det sædvanlige tidspunkt sidst

i juli først i august, så mange kan gøre det til en

del af deres ferie. Vi vil melde datoen for stævnet

2010 ud meget hurtigt i efteråret, så man kan

planlægge ud fra dette.

Vi håber, I har forståelse for vores problemer.

Mange hilsner

Dorthe de Baan og Svend Åge Nissen

Pløjetræning 19. september

I Mårbæk ved Bedsted. Tilmelding og nærmere

oplysning ved Arne Hansen, tlf. 7483 1685.

Køresporten 3·2009

Kjeld Kryger

SKS

Vi bliver nok Noriker-køreheste. Foto: Kjeld Kryger.

59


3-dages tur 17.–19. juli

Vores 3-dagestur bliver igen i år med udgangspunkt

bag fabrikken Dolle i Frøstrup. For de,

som har lyst og tid, begynder vi fredag eftermiddag/aften.

Der vil være indhegning til hvert spand

heste, som er tilmeldt. Fredag aften kl. 19.00 er

der fællesspisning for alle tilmeldte personer,

bagefter hyggeligt samvær. Lørdag køres der tur i

området, og vi medbringer vores frokost mm. Vi

er tilbage ca. 16.00. Lørdag aften er der mulighed

for at købe grillmad med salat, og hvad der ellers

hører til. Pris?

Medlemmer, der ikke har mulighed for at være

med alle dagene, er velkomne til at komme og

deltage i grillaftenen, husk at tilmelde jer. Søndag

køres igen en tur i området, med afslutning sidst

på eftermiddagen. Der er mulighed for at blive

boende på pladsen til mandag eller tirsdag for de,

der er interesseret i det. Medlemmer fra andre foreninger

er også velkommen til at deltage. Husk

tilmelding senest 10. juli til Peter, tlf. 9799 3570

eller Bjarne, tlf. 9799 3305.

Nyt – brugskørsel – nyt

Vi vil prøve at snuse til brugskørsel hos Ruth og

Torben over to lørdage. Første gang 11. juli og

anden gang 8. august, og der vil være instruktør

på. Begge gange starter vi kl. 10.00 med kaffe.

Hvad nu

Så hjælper vi hinanden med kørsel indtil vi spiser

vore medbragte klemmer, og bagefter tager vi

en tørn mere. Tilmelding henholdsvis 6. juli og 3.

august til Torben, tlf. 9795 9159 eller Calle, tlf.

9792 3048 mobil 4042 2513. Vi ses.

Pløjetræning 5. september

Køresporten 3·2009

Calle

Husk pløjetræning hos Arne Studsgaard kl. 9.00.

Tilmelding til Arne eller Calle senest 3. september.

Løvfaldstur 20. september

Udgangspunkt P-pladsen, Hjardalvej. Turen køres

som sædvanligt i Vandet plantage. Vi mødes, så

vi kan være klar til at køre kl. 10.00. Islænderforeningen

deltager som sædvanlig, og de giver rundstykker

før start. Som noget nyt deltager Fjordhesteforeningen

også, og hermed velkommen til

dem. Tilmelding senest 13. september til Leif, tlf.

9793 4706 eller Bjarne, tlf. 9799 3305.

61


Indendørs stævne 22. marts

62 Køresporten 3·2009

Trekantens Køre Selskab

Formand: Niels Schelde Petersen,

Husmandsvej 2, 6621 Gesten,

tlf. 7555 5742, nspetersen@jubii.dk

Der var tilmeldt 17 ekvipager, desværre måtte to

blive hjemme på grund af influenza, men resten

mødte op til en god dag trods stormvejr. Vejret

holdt tørt, og stævnet blev gennemført i henhold

til planen. Der var både rutinerede og mindre rutinerede

kuske, men resultatlisten viste, at det jo er

svært at komme i klasse med Henrik Høper, som

vandt alle tre klasser dog med en delt førsteplads i

den ene. Jeg er dog sikker på, at alle kommer hjem

med noget, de kan bygge videre på.

Som nævnt vandt Henrik Høper alle tre klasser

med henholdsvis Ausra Petersen og Anette Holst

Irming på 2. pladsen, og en delt førsteplads med

Louise Kaiholm.

Udflugt til Suederknöell 28. marts

Turen gik til Hof-Süderknoll. Det var ikke kun

det med heste og vogne, der satte os tilbage til

Morten Korch-stemning. Det var også bussen, vi

havde lejet. Den var ikke ny - lad os bare fastslå

det. Ifølge registreringsattesten er den kun to år

fra at kunne kalde sig veteranbus, så da vi nåede

grænsen, og der var grænsekontrol på grund af

NATO-topmødet, behøvede Jan (vores chauffør)

Siden sidst

Sekretær: Hanne Hedegaard

Københovedvej 51 A, 6630 Rødding

tlf. 7484 7309, mail@barsoes-britter.dk

kun at forklare dem lidt om hestestutteri og vogne,

så havde de alle parader nede. Vi ville nok have

valgt et lidt mere nutidigt transportmiddel, hvis vi

ville lave underligheder dernede.

Kl. 11 var vi fremme, og der blev kigget vogne.

Der var ca. 100 forskellige vogne af alle slags, så

der var nok at ønske sig, og drømme kunne man

jo sagtens.

Der var opvisning af heste for lange liner og

opvisning af Freiberger heste. Der var desværre

ikke helt, det der var blevet lovet os, men det kunne

vi ikke ændre på.

En stor tak til Jan, som var så venlig at navigere

veteranbussen over grænsen for os.

Køb/Salg/Bytte dag i Revsø 4. april

Der var desværre ikke så meget salg i diverse

hesteudstyr, men mange fremmødte.

Klubstævne 19. april

Så var der kørestævne igen. Vejret var heldigvis

med os, solen skinnede fra morgenstunden, og det

kunne kun blive en god dag. Det blev det også,

der blev prøvet meget, og der var udfordringer for

alle. Det var lykkedes os at få det i fire lokalaviser,

Veteranbussen, der bragte TKS til Hof Süeder Knöll. Vogne i udstillingen. Fotos: Hanne Hedegaard


så der var faktisk også en del publikum. Det gør jo

det hele lidt sjovere.

Der blev kørt nogle pæne dressurprogrammer,

nogle (meget) hurtige forhindringskørsler og ikke

mindst nogen vilde maratonforhindringer. Efter en

lang dag var det dejligt at komme i kuskestuen.

Lene Schelde Petersen var jo som altid klar med

kaffe og hjemmebagt kage, hvad skulle vi da gøre

uden hende. Carl Bjarne Pedersen vandt 1-spandsklassen

og Niels Schelde Petersen vandt 2-spandsklassen.

Kørekursus ved Tea Giversen 25. april

TKS havde arrangeret kørekursus ved Tea Giversen.

Vejret var som ved de øvrige TKS arrangementer

vældig flot. Kl. 9.00 startede kurset, og

så lå der en lang dag foran Tea. Der var tilmeldt

otte ekvipager til kurset, og det var lige fra absolut

nybegyndere og til de, der har startet både DM og

VM. Tea er imidlertid en træner, der er rigtig god

til at være der, hvor kusk og hest er niveaumæssigt.

Vi vil gerne fra TKS sige Tea tak for et rigtigt

godt kursus.

Udflugt til Vejle Ådal 17. maj

Så blev det den 17. maj, og dermed tid til udflugt

til Vejle Ådal. Knud og Tove havde som sædvanligt

arrangeret en tur gennem bakkerne og det

smukke landskab med efterfølgende kaffe i garagen.

Det var ikke ligefrem solskin, men lunt og

tørt, så det var jo dejligt. Fra kl. 10 begyndte de

Peter Bruun til kørekursus med Tea Giversen.

forskellige ekvipager at rulle ind, ni i alt og to ryttere,

så det var en pæn flok. Vi kom alle pænt af

sted, og så var det jo bare om at nyde turen, smukt

er der jo derude. Efterhånden som de forskellige

kom til rastepladsen, hvor vi skulle indtage vores

frokost, blev der pakket madpakker ud og hygget

lidt. Imens kunne vi så kigge lidt på de to frisere,

vi havde med, som ikke havde fået alt deres

energi brugt, så de måtte lige et par ture rundt på

en græsmark i fuld fart, så var gassen også gået af

dem, så de også blev klar til frokost.

Efter alle var blevet mætte, gik turen hjem igen,

og igen en rigtig flot tur. Kaffe og hjemmebagt

kage stod klar, da vi kom hjem, så det var bare at

sætte sig til bordet og nyde det. Vi vil gerne sige

mange tak for en dejlig dag til Tove og Knud.

Udflugt til Vejle Ådal

Så blev det tid for min første store udflugt med

hestevogn. Det skal dog siges, at det i den grad var

med ”lånte fjer”, da jeg både havde lånt en pony af

Niels Schelde Petersen og fået Tage Schelde Petersen

med som reservekusk. Det eneste jeg kunne

kalde for mit, var vognen.

Jeg havde jo, som de fleste TKS’er hørt meget

om turen i Vejle Ådal, som skulle indeholde visse

prøvelser mht. bakker og stejle stigninger, så det

var med en vis spænding, jeg kørte hjemmefra

søndag morgen. Jeg havde prøvet at køre med

Basillio (den lånte pony) den seneste uge, men

ellers havde jeg aldrig prøvet at køre med så stor

en pony, så det var med lidt sommerfugle i maven,

vi startede. Og jeg skal da love for, at det der med

bakker ikke kun var noget, man fortæller om, det

gik op og ned så snart, vi var kørt fra Knud.

Og ja, det var en meget flot tur. Jeg må dog indrømme,

at jeg holdt mere øje med ørerne og benene

på hesten, end med landskabet. Der gik lige en

rum tid, inden jeg kunne slappe af. Man skal for

alt i verden ikke tænke på, hvad der kan ske, hvis

man ryger ud over nogen af skrænterne, for så vil

man få et nervøst sammenbrud. Basillio er heldigvis

ikke sådan at slå ud, i hvert fald ikke så længe,

den kunne se sine staldkammerater foran, så det

var bare med at nyde det, hvilket jeg også gjorde.

Da vi kom frem til det sted, hvor der var mulighed

for at spise den medbragte frokost, fik vi

Køresporten 3·2009

63


spændt fra, så både heste og kuske kunne hvile

lidt.

På hjemturen gik det lidt friskere. Jeg ved ikke,

hvordan heste ved, at de nu er på vej hjem, men

der er ingen tvivl om, at Basillio vidste det, for

pludselig gik det hele meget lettere. Vi havde

en rigtig fin tur, indtil vi ikke længere kunne se

staldkammeraterne (kørt af Niels) foran os. Så

kom der lige lidt tænding på, så det var godt, jeg

havde Tage med på vognen. Han tog lige over i

fem minutter, og så gik det fint igen. Jeg kan stadig

undre mig lidt over heste, nu har jeg kørt flere

Sommertræning

Sommertræning vil i år være ifølge aftale med

Niels Schelde Petersen. Der vil ikke være nogen

fast aften, men ring blot til Niels og aftal en

aften/dag, hvor det passer for begge. Der vil være

mulighed for både at køre dressur, forhindringsbane

og maraton. Prisen er kun 25. kr./gang. Tilmelding

til Niels, tlf. 2536 5742.

Kørekursus ved Tea Giversen 6. juni

Er afholdt, når bladet udkommer.

Hanne Hedegaard deltager for første gang i Vejle Ådal turen.

64 Køresporten 3·2009

Hvad nu

aftener med ham alene uden problemer, bare fordi

de så har været foran, kan man gå lidt i selvsving,

når man er hest. Jeg ved godt, de er flokdyr, men

hvorfor kun hvis de andre har været der? Nå, det

må jeg hellere lade være at tænke over, men nøjes

med at glædes over, at vi mennesker har lidt mere

at rykke med end heste.

Til slut vil jeg gerne sige mange tak til alle, der

gjorde denne tur mulig for mig.

Hjemmesiden

Hanne Hedegaard

Husk at tjekke TKS´s hjemmeside for nyheder

www.trekantenskoereselskab.dk. Vil du have

informationer direkte, når der sker noget nyt, kan

du sende din mailadresse til mail@barsoes-britter.

dk, så vil du modtage nyhedsbrev med jævne mellemrum.


Pløjedag 18. april

Vendsyssel Køreforening

Formand: Flemming Nielsen,

Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev,

tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

En skøn forårsdag med højt til himlen og et flot

solskinsvejr, havde omkring 20 medlemmer sat

hinanden stævne hos Birte og Aage Thomsen til

forårets pløjedag. Vi startede med kaffe, rundstykker

og hjemmebagt rugbrød inde i Birte og Aages

hyggelige stuer. En enkelt lille en til halsen blev

det da også til, for godt nok skinnede solen, men

der skulle jo også tages højde for, hvis der skulle

komme en bette kold vind.

Så var det tiden at sele de forskellige spand op.

Der blev snakket og diskuteret rundt omkring.

”Hvorfor ser det der nu sådan ud?” ”Tror du ikke

det var bedre hvis du gjorde det sådan?” Jo forslag

og gode råd manglede ikke. Og det er også af

de garvede, der skal læres for, at vi kan holde den

viden ved lige om det at pløje.

Der blev pløjet indtil middag, hvor Birte og co.

havde menuen klar med stegt flæsk med persillesovs,

kartofler og rødbeder og kærnemælkssuppe

til ”etterma” Og det var noget, der duede! Det var

vist godt for alle, at der også skulle pløjes over

middag, ellers kunne vi vist have trillet hjem.

Der var mulighed for at prøve pløjningens svære

kunst af for uøvede, og det var bestemt en succes

for de, der fik det prøvet.

Siden sidst

Sekretær: Mette Nørgaard

Aalborgvej 237, 9362 Gandrup

tlf. 9825 0057, mettenorgaard@hotmail.com

Hvis jeg skal tænke lidt nymodens i forhold til

det at pløje (og jeg ved ikke ret meget om det,

men tænker det nu alligevel) kan jeg godt forestille

mig, at det med at meditere ikke blev ført

hertil fra østen af. Næh nej, det havde landmændene

jo praktiseret uden at vide det i årtier bag

ved ploven. En hel dag bag ploven, så må sindet

have gennemgået en eller anden form for renselse.

Nå, det bliver vist for vidtløftigt, men en sjov

tanke alligevel.

En dejlig dag lakkede mod enden, men der skulle

nu lige sluttes af med eftermiddagskaffe med

hjemmebagt kringle og lagkage. Ja forplejningen

fejler bestemt ikke noget sådan en dag.

En stor tak til Birte og Aage for at de igen i år

ville lægge marker og hjem til et dejligt arrangement.

Arbejdsweekend 2.-3. maj

Arbejdsweekenden på Holtegaard startede lørdag

som sædvanligt med kaffe og rundstykker i

kuskestuen. Der blev opgaverne fordelt, og der var

mange at fordele dem på. Omkring 20 mænd og

kvinder var mødt op for at gøre kørecenteret klar

til sommerens arrangementer. Der skulle males

forhindringer, skiftes en enkelt pæl her og der,

Der bliver ikke pløjet så meget som med store traktorer, men flottere ser det nu ud med fire spand efter hinanden.

Fotos: Mette Nørgaard

Køresporten 3·2009

65


Tæt samarbejde ved arbejdsweekenden. Opbrud efter frokost på løvspringturen.

stampes omkring vandgraven og fyldes i nogle

huller rundt omkring, og en tiltrængt oprydning i

materielrummet blev det også til. Og så selvfølgelig

en pause med frokost. Da vi fik kaffe hen af

eftermiddagen, var næsten alle opgaver løst, så det

blev aftalt, at kun nogle ganske få ville møde op

igen søndag for at få det allersidste lavet. Så nu er

kørecentret klar til sommeren.

Brugskørsel – klubstævne 10. maj

Der var meldt ni ekvipager til stævnet, men desværre

efterfølgende et enkelt afbud. Så otte ekvipager

startede, lige netop nok til at gennemføre

det. Vejret var også med os, dog blæste en lidt

køligt vind, men godt tøj hjælper som bekendt på

det problem. Stævnet gik godt, lige med en enkelt

undtagelse, da noget seletøj sprang med en forskrækket

og bange hest til følge. Men ved erfarne

kuske og hjælperes hjælp slap alle fra det i god

behold. Kusk og hest kørte efter stævnet en runde

i forhindringerne uden problemer.

Stævnet sluttede med præmieoverrækkelse i

kuskestuen. I pony klassen vandt Kis Grønkær,

MKS foran Allan Steffensen, VK. I hesteklassen

kørte Lis Laumann, MKS en første plads hjem,

igen foran en VK kusk Kirsten Donslund.

Løvspringstur 16. maj

Vejrguderne var ikke helt venligt stemte, men det

afskrækkede bestemt ikke de 60 tilmeldte til løvspringsturen

i Høstemark skoven.

Vi samledes hos Agnes og Sten Marcussen i

Egense, hvor der var et morgenbord, med alt hvad

66 Køresporten 3·2009

hjertet kunne begære. Inden forspændingen fortalte

værten om Høstemark skoven og dens historie.

Alle 60 deltagere blev bænket i ni vogne og så

gik turen til Mou, hvor plejehjemmet blev rundet

til stor glæde for mange af beboerne. Ud af Mou

by med kurs mod Høstemark skoven. Nu er det jo

ikke lige et sted, det normalt er muligt at komme

ind, så som Kaj Thybo sagde under morgenkaffen,

så er det godt at kende manden med nøglen.

Kolonnekørsel med hestevogne er ikke det mest

spændende for hestene – i hvert fald ikke for alle.

Der blev gået godt til bidet hos nogen af hestene,

men de fleste heste vil også helst køre forrest.

Sten fortalte om de meget store myretuer der

findes inde i Høstemark skoven, og det holdt

bestemt stik. De vil formentlig om føje år forsvinde,

da planen er, at området skal være ren løvskov,

så myrernes dage er nok talte. Området er et pragtfuldt

stykke natur, ikke uberørt af menneskehånd,

men nænsomt passet under megen hensyntagen til

naturens orden.

Efter godt en times kørsel kom vi til en slette,

et stort åbent område med græs, hvor der var fint

læ. Her nød vi den medbragte frokost i det grønne.

Snakken gik, og der blev ivrigt spejdet efter de

mange krondyr, der findes i skoven. Der var lidt

snak om en stub helt inde i skoven, var det nu ikke

et dyr? Nej, mon! Men tænk – en stub kan også

flytte sig, så mon ikke det alligevel var noget på

fire ben.

Efter frokost gik turen af en anden vej ud af

skoven. Her skulle der være en rimelig stor chance

for at se krondyr rudlen. Som Sten sagde inden

turen, så er krondyrene ikke bange for hverken

heste eller vognene, men det betingende at passa-


gererne kunne holde sig i nogenlunde ro. Og det

er jo svært for 60 mennesker. De forreste vogne

fik dog fornøjelsen og resten fik bagdelen at se.

Men skønt er det alligevel at have været så tæt på.

Vel ankommet til Agnes og Stens hjem igen, var

der seks vogne der fortsatte ned omkring stranden-

Træning på Holtegaard hver torsdag

Der er træning hver torsdag på Holtegaard. Har du

spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anne

Grethe på mail oleag@vip.cibercity.dk.

Hjørring Dyrskue 19.-20. juni

VK er igen i år at finde på Hjørring Dyrskue.

Ferieuge 20.–26. juli

Så er muligheden der igen for at opleve den smukke

vendsysselske natur, da ferieugen vender tilbage

til VK. Sidste år var den aflyst på grund af DM,

men i år er det igen tid med hygge og hestesnak.

Ugen begynder mandag, og de forskellige ture

Hvad nu

gene lige ned til havet. Det var en skøn men noget

kold tur. Så stod den på varmende kaffe og et tak

for et rigtig godt tilrettelagt arrangement, som vi

fra VK var glade for at deltage i.

Også en meget stor tak til Agnes og Sten for den

store gæstfrihed, vi blev vist.

planlægges om aftenen alt afhængig af vejr og

hestenes formåen. Der er mulighed for at benytte

VK’s faciliteter på Holtegaard til den store sum

af 25 kr. pr. døgn pr. familie. Du bestemmer selv

hvor lang tid ferien skal være i ugens løb. Tilmelding

eller spørgsmål til Mette, tlf. 9825 0057,

bedst efter kl. 20.00.

Grillfest 25. juli

I forbindelse med ferieugen er der grillfest lørdag

aften. Her er VK vært ved maden, dog skal

øl, vand og vin købes på pladsen til meget rimelige

priser. Vi håber at se rigtig mange til både

ferieugen og grillaften. Der skal medbringes borde

og stole til denne aften. Tilmelding senest 22. juli

til Mette, tlf. 9825 0057.

Ni spand giver lidt gener for den motordrevne trafik. Foto: Mette Nørgaard.

Køresporten 3·2009

67


Kørestævne på Holtegaard 9. august

VK afholder stævne for alle kategorier, såvel øvede

som nybegyndere. Se mere på www.vendsysselkoreforening.dk

og find tilmeldingsblanketten

der. Ingen telefonisk tilmelding.

Vesterhavstur 15. august

Vi starter i Tversted med kaffe og rundstykker kl.

9.00. Så går turen igennem klitplantagen og langs

Vesterhavet. Så slutter vi ved ishuset i Tversted –

de er berømte for deres formidable is. Tilmelding

og spørgsmål til Flemming, tlf. 4044 7843 eller

mail flemmingtversted@gmail.com.

Brugskørsel – klubstævne 23. august

Så er der igen klubstævne i brugskørsel. Tilmelding

senest 9. august til Bjørn, tlf. 2920 7401 eller

gerne på mail nuibp@post6.tele.dk.

68 Køresporten 3·2009

Løvfaldstur 12. september

Turen går gennem den fantastisk smukke natur

omkring jyske ås, hvor der vil være rig mulighed

for at se både den smukke fauna og det rige dyreliv.

Tilmelding, spørgsmål og nærmere omkring

arrangementet kan rettes til Bjørn, tlf. 2920 7401

eller mail nuibp@post6.tele.dk.

Velkommen til nye medlemmer

Frank Olsen og Lone Due Bak, Dronninglund,

Kirsten Donslund, Bjerringbro, Oluf Sigh og

Susanne Hansen, Østervrå, Søren Høgh, Aalestrup,

Torben Balle, Møldrup, Kristian Jensen,

Frederikshavn, Vandy Munch Nielsen, Strandby,

Kristine og Morten Odgaard, Farsø.

BEVARINGSCENTER

NORDJYLLAND

Bevaring & Restaurering www.bcnord.dk

Karetmageri

Møbler & Træ

Maleri

Papir & Bøger

Foto

Tekstil

Glas & Porcelæn

Metal

Læder & Skind

DOGCART før konservering

Arkæologiske fund Storemosevej 8 · 9310 Vodskov · tlf. 9829 2455


Foredrag 26. marts

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2,

Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 2295,

sportspony@live.dk

På Højgårdsskolen i Lind blev afholdt foredragsaften

med karetmager Ole Jespersen fra Aalborg,

der havde taget den lange tur ned til os for at fortælle

om karetmagerfaget, og hvad en karetmager

laver i nyere tid. Det er utroligt, at et sådant emne

desværre ikke kunne samle mere end 14 medlemmer,

men de, der deltog, havde i hvert fald en interessant

aften.

Ole fortalte, at han lige fra barnsben havde haft

hestevogn og havde haft interesse derfor. Lærepladser

som karetmager var der ikke mange af,

men Ole var heldig at få en plads på karetmagerværkstedet

på Hjerl Hedes Frilandsmuseum.

De få mestre, der findes, er godt oppe i årene,

da der ikke er uddannet nye i mange år. Dermed

var muligheden for at skulle skifte mester under

uddannelsesforløbet tilstede, og Ole endte med at

have hele fire mestre under forløbet og måtte køre

over store afstande i Jylland for at gøre sin uddannelse

færdig, fordi de to første mestre blev syge

og afgik ved døden.

Ole viste spændende lysbilleder af det sjældne

håndværk og viste blandt andet billeder af sit

svendestykke, som var et veludført hestevognshjul.

Ved selve højtideligheden for overrækkelsen

af svendebrevet for veludført arbejde deltog blandt

andre Janni Kjær, da Simon Spies Fonden havde

givet midler til at bevare karetmagerfaget. Hun er

en venlig kvinde, der viste stor interesse for faget.

I dag er det desværre meget kostbart at bygge

en karet op helt fra bunden, og der ligger mange

arbejdstimer i det, så det er mest reparationer og

restaureringer, der bliver foretaget, men Ole håber,

at der stadig vil dukke nogle få unge mennesker

op, der kunne tænke sig at uddanne sig til karetmager.

Ole arbejder ikke længere på Hjerl Hede. Han

blev tilbudt en stilling tættere på sit hjem som

konservator af gamle bevaringsværdige ting,

Siden sidst

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8,

7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564, 2263 6245

stald-bormose@privat.dk

deriblandt også artikler indenfor sin branche. De

første år var han på Hjerl Hede i det arbejdende

værksted i ferieperioden.

Alt i alt en hyggelig aften, som man godt kan

anbefale andre, og foreningen var sluttelig vært

ved kaffe og kage.

Staldvandring 4. april

Der mødte ca. 20-25 medlemmer op i et dejligt

solskinsvejr hos Svend Erik Olesen i Ørnhøj, hvor

der ventede os et dejligt morgenbord, som vi nød i

hestestalden omgivet af ca. halvdelen af familiens

flotte Oldenborgere. Snakken gik godt, og efter

kaffen og en lille en til halsen viste familien deres

flotte heste frem. I stalden, hvor vi begyndte, stod

de heste, der bliver anvendt til ridning og kørsel,

og på den anden side af vejen i en stor hal var der

lavet nye bokse, som kunne muges ud maskinelt.

Her gik følhopperne og ungdyrene. Svend Erik

har nogle flotte dyr, der har vundet mange præmier

ved skuer rundt omkring, og alt var tjekket

og tog sig godt ud.

Staldvandring hos Søren Bull. Foto: Nina Hagelskjær.

Køresporten 3·2009

69


Derefter gik turen videre til Hanne og Henrik

Sander Jensen, også i Ørnhøj. Her blev vi også

budt velkommen og så måske ikke så mange

dyr, men familien havde to rigtig velplejede og

søde Nordsvenske Skovheste, som tog sig ud fra

deres allerbedste side. Det er nogle harmoniske

og stærke heste, som kan bruges til forskellige

arbejdsopgaver. Vi så også seletøjet, og i stalden

stod også et par gode kreaturer. Hanne og Henrik

havde en dejlig gildesal, hvor vi kunne spise

vores medbragte mad, inden turen sluttelig gik

videre til Vildbjerg, ud til Hannes bror, Søren

Bull, som efterhånden er et kendt ansigt i de

lokale køreselskaber.

Kl. ca. 14.00 ankom vi til Rikke og Søren Bull

i Vildbjerg. Her skulle vi se familiens Jydske

Heste. Søren har selv et par gode hopper og en

hingsteplag gående, og så har han Aulum Hesteavlsforenings

4-årige hingst Clinton opstaldet og

har arbejdet med bedækninger i højsæsonen, der

ligger lige om hjørnet. Hestene så godt ud og nød

det fine solskin. Til slut bød Rikke os indenfor på

eftermiddagskaffe og hjemmebag. En rigtig god

staldvandring.

Juniordag 10. april

Der blev afholdt Junior/begynderdag hos Poul

Bloch, Vestermarupvej 8 i Skjern Langfredag i

et skønt påskevejr fra kl. 10 til kl. 16, og henover

dagen mødte ca. 20 interesserede op. Det var en

blanding af børn, unge og ældre fra forskellige

yderpunkter af selskabets medlemsområde. Man

hyggede sig med hestene og lidt kørsel og spiste

sin medbragte mad sammen i et godt vejr. En god

dag, men ikke for mange besøgende.

Bagagerumsmarked 19. april

Traditionen tro blev der igen i år holdt et lille

hyggeligt bagagerumsmarked hos Per Christensen,

Herningvej 57 i Videbæk, hvor godtfolk

mødes og handler og prutter lidt om prisen på

forskellige hesterekvisitter, og frem for alt får en

god hestesnak om løst og fast. Det er desværre

ikke det store antal medlemmer, der dukker op,

men alligevel er det et tilbagevendende hyggeligt

arrangement.

70 Køresporten 3·2009

Sommerkøretræning 21. april

Der er startet sommerkøretræning for nybegyndere,

øvede samt juniorer hver 14. dag, her første

gang 21. april kl. 18.00 og frem til uge 27, hos

Niels Jørgen Jensen, Sønderbykjærvej 1 i Skjern,

hvor der har været ca. fire deltagende kuske ad

gangen, som har fået kyndig undervisning af Niels

Jørgen. Tilmelding til træningsaftenerne senest to

dage før til Niels Jørgen, tlf. 4052 0950.

Pløjedag 25. april

Atter i år blev der den sidste lørdag i april holdt

pløjedag hos Leo Hald Vestergård i Aulum, hvor

Leo var vært ved morgenkaffen fra kl. 9.30. Derefter

gik man i marken, hvor otte spand heste af

racerne belgiere, oldenborgere, jyder og fjordheste

fik udført hele arbejdet med at få sået marken

færdig. Altså nåede man både at få pløjet, harvet,

sået og tromlet denne dag, kun afbrudt af en times

middagspause. Dagen sluttede med eftermiddagskaffe

og et pænt antal tilskuere lagde vejen forbi i

løbet af dagen, hvor vejret viste sig fra sin allerbedste

side.

Marie og Børge Jensen forrest på løvspringturen 10. maj.

Foto: Pernille Lauritsen.


Løvspringstur 10. maj

Det begynder næsten som i et eventyr. Langt ude

på den vestjyske hede ligger en gammel gård. Her

bor et flinkt ægtepar ved navn Marie og Børge

Jensen. Det er et par mennesker, der lige som os

andre er glade for deres heste og gerne vil køre

ture med dem og vise dem frem for interesserede.

Børge arbejder med Oldenborgere, og her startede

vores løvspringstur i år. Kl. 10.00 var der dækket

op til morgenmad for ca. 40 hestefolk i det

Brugskørselstræning 13. juni

Igen i år holdes der brugskørselstræningsstævne

hos Niels Jørn Munkholm, Lillebyvej 9, 6920

Videbæk. Niels Jørn er vært ved morgenkaffen

kl. 9.00 for interesserede, blot man melder sig til

senest fire dage før på tlf. 2173 5274.

Blandet høstdag 16. august

For andet år i træk afholdes der en blandet høstdag

hos Leo Hald Vestergård, Kildevej 4, 7490 Aulum

fra kl. 13.00. Her vil alt tænkeligt gammelt høstgrej

blive vist i funktion trukket af flere forskellige

spand heste.

Top Cup 22. august

VKS afvikler i samarbejde med MKS Top Cup.

Adressen på arrangementet bliver desværre

ændret. Udvalget arbejder på højtryk for at finde

et nyt sted. På nuværende tidspunkt ligger intet

fast, men så snart det er fastlagt, vil du kunne se

adressen på www.topcupvest.minisite.dk. Det er

også her, du kan se tilmeldingsfristen og tilmelde

dig.

Høstfest 4. september

Høstfest hos Anni Johnsen, Fjederholtvej 4, Rind,

7400 Herning kl. 18.00. Indbydelse vil blive

udsendt senere.

Hvad nu

gamle pelsningsværksted, og der var ikke mangel

på nogen ting. Derefter blev der spændt otte hold

heste for vogn med Marie og Børge forrest med et

spand store oldenborgere. Den ene vallak Hornør

er ikke mindre end 185 cm i stang. Herefter kørte

vi en 14,5 km. tur tilrettelagt af Børge rundt i det

smukke Kronhede plantage afbrudt af en øl og

sodavandspause midtvejs. Sluttelig spiste vi vore

medbragte madpakker hos værtsparret. En rigtig

hyggelig dag.

Blandet hestedag 12. september

Der afholdes blandet hestedag hos Charles Madsen,

Bormosevej 8, 7480 Vildbjerg. Charles er

vært ved morgenkaffe kl. 9.00. Derefter vil der

hen over dagen blive arbejdet med hestene både

for plov og vogn samt under rytter. I middagspausen

kan medbragt mad nydes i laden. Der forventes

afslutning ca. kl. 15.00 med kaffe og hjemmebagt

kage.

Nye medlemmer

VKS byder velkommen til følgende nye medlemmer:

Rikke Poulsen, Længstedal 22, Borris, 6900

Skjern og Palle Nielsen, Kærgårdvej 18, 6870

Ølgod. Vi håber, at I må få nogle gode ”hestetimer”

i selskab med andre hesteinteresserede.

Stemningsbillede fra løvspringturen.

Foto: Pernille Lauritsen.

Køresporten 3·2009

71


Østjysk Køre Selskab

Formand: Ivan Bak, Ryvej 72,

8752 Østbirk, tlf. 7578 2462, 2099 2462

ivan-bak@post3.tele.dk

Toppetræning hos Asta og Vagn

Der var fin tilslutning til vores toppetræning, som

foregik hos Asta og Vagn Axel. Til topcup den

efterfølgende weekend havde vi 17 til start, og

de fleste var til træningen. Det eneste, der måske

ikke var så heldigt var, at alle på nær en, var der

kl. 10 så der var trængsel om formiddagen. En

anden ting var, at der var nogen, som mente, at

det var helt i orden, at der var flere der kørte på

banen samtidig. Det er det ikke. Kun en på banen

ad gangen.

Topcup 5. april dyrskuepladsen, Horsens

Vi havde et rigtigt godt stævne på dyrskuepladsen

med 33 startende ekvipager. Resultaterne og billeder

kan ses på www.topcup-vest.dk.

Vi siger endnu engang tak til deltagere med

grooms, dommere og ikke mindst alle vore hjælpere.

Klubstævne 27.-28. juni

Husk at komme til vores klubstævne på hos Asta

og Vagn Axel på Kirkevej 25, Gedved.

Klubmesterskab i toppekørsel på Gl. Estrup

16. august

Vi afholder vores klubmesterskab i toppekørsel

på Gl. Estrup. Tilmelding senest 2. august til Carl

Bjarne på cb7568@skylinemail.dk.

Husk at oplyse vognbredde. Mål bagaksel yderkant

hjul til yderkant hjul. Pris 100,- kr. pr. ekvipage.

Tilmelding først gældende når beløbet er indsat

på konto. 6116 0000087203. Husk alle kan deltage.

72 Køresporten 3·2009

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Carl Bjarne Pedersen

Vestermarksvej 9, 7130 Juelsminde, tlf. 7568 5899,

6178 1189, cb7568@skylinemail.dk

Kørekursus 2.-3. maj

Vi havde besøg af Finn Qvist. Det blev til to meget

lærerige dage for de syv kuske. Kuskene kom med

både nye og “gamle” heste, og om et enkelt spand

blev der endda efterfølgende udtalt: “de blev

50.000,- mere værd over en weekend.” Så en stor

tak til Finn, som jo altid går til opgaven med smil

og godt humør. Vi ses forhåbentlig en anden gang,

så skal vi prøve, om vi kan bestille det gode vejr

til hele weekenden

Langfredagstur i Sundby

Langfredagstur i Sundby var som vanlig en dag

med fint vejr, så der var fire vogne og nogle ryttere.

Vi startede med at få rundstykker, og fik derefter

spændt for, hvorefter vi kørte en rundtur på

ca. 8 km. Da vi kom tilbage, spiste vi frokost på

terrassen, og fik snakket om turen og hyggede os.

Cup-Stævne i brugskørsel 5. september

Sidste cupstævne 2009 afholdes i Rude. Adressen

er Rude Havvej 117, 8300 Odder. Vi kører de

sædvanlige klasser. Der er endvidere mulighed

for at køre 2-spand, (kan ej udtages til NM). Efter

brugskørsel vil der blive afholdt kuskemøde. Så

mød talstærkt op. Tilmelding senest 28. august,

tlf. 8655 8005 eller rudelimousine@mail.tele.dk

P.U.V

Hardi Christiansen

DM og NM i pløjning 16.–18. oktober

Arbejdet med planlægningen går støt og rolig

fremad. Vores mål er at lave nogle gode rammer


for afviklingen af stævnet, således at både pløjere

og publikum kan tage hjem fra stævnet en god

oplevelse rigere.

Tilmeldingsblanketter bliver sendt ultimo juli til

foreningernes sekretær, som så står for tilmeldingen.

Vi håber, der vil møde mange pløjere frem,

så vi kan få et stort og flot stævne. Program og

bekræftelse på tilmelding vil blive tilsendt til hver

deltager.

Udvalget

Onsdagskørsel på Gl. Estrup

Vi har nu fået startet med at træne noget toppekørsel.

Vi vil også her efterfølgende starte træning

i dressurkørsel. Der er masse af plads, så vi kan

køre på to baner. Træningen er hver anden onsdag

på lige uger kl. 18.00 og til ca. 20.30, hvorefter vi

drikker en kop kaffe, og snakker om kørslen, og

måske et par historier.

Er der flere, der gerne vil være med, er i meget

velkommen til at møde op, det er gratis at være

med, når man er medlem af et køreselskab. Yderligere

oplysninger ved Jens Carl Grouleff, tlf. 8639

2047 eller 6163 1235.

Mekanik - Landbrug - Marine - Elektronik - Bolig - Auto

ProLan Danmark er et yderst alsidigt natur-

produkt, der beskytter, smører og konserverer og

har utroligt mange anvendelsesmuligheder, bl.a.:

• Alle metaloverfl ader – over og under vand

• Landbrugsmaskiner og udstyr

• Industrielle maskiner og udstyr

• Sports og jagtudstyr:

Imprægnering og beskyttelse af læder,

seler, støvler, hovedtøj etc.

• Beskyttelse af våben

• Beskyttelse af køretøjer:

ATV, Motorcykler, Vogne etc.

• Isolering af elektriske systemer

Category H1, H2 and R2

Ring for oplysning af forhandlere: +45 24 42 81 88 - forhandlere søges

DANMARK

PROTECTIVE LANOLIN LANOLIN

- Nøglen til nemmere vedligeholdelse

og længere levetid!

MADE IN NEW ZEALAND

DENRE

www.denrex.com

Køresporten 3·2009

73


Køreheste/ponyer sælges, 1-spand heste, klar til

stævnesæsonen. 2-spand/tandem ponyer, 126 cm/

kat III. Ideelle junior/familie ponyer. Henvendelse

til Henrik Høper, tlf. 6175 8729.

To ens rødbrogede ponyhopper, helsøskende,

1 og 2 år, forventet stang 145-150 cm, elegante

og velgående. Samlet pris 15.000. Rosendal, tlf.

8639 8601.

Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr. 50,-

pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

Guldbryllupskareten

148,-

74 Køresporten 3·2009

Køb-Salg-Bytte

Sælges to grå welsh/araber vallakker. Søskende,

130 cm, let kørevante. Passet med alt. De er

fornuftige og uden staldfejl. Tlf. 9759 2235 eller

2575 6525.

Annoncepriser

1/1 side kr. 990,-

1/2 side kr. 550,-

1/3 side kr. 440,-

1/4 side kr. 385,-

1/8 side kr. 220,-

Tilbud gives på opsætning

af annoncer.

Vognhistoriske bøger

Hestekraft

89,-

Optryk af

katalog

N. Larsens

Vognfabrikker

89,-

Alle

priser

er ekskl.

moms

Jumben og den islandske

hest

168,-

Bestilles hos Ole Jespersen • telefon 2099 7880 • mail ole@karetmager.dk


Salg af hestevogne.

Alt i restaurering af vogne.

Se vores store udvalg på internettet

www.1hk.dk

Svend Aage Lauridsen

Stensbjergvej 25 Lind

7400 Herning

Tlf. 97128532 /mobil 20128532

Post@1hk.dk


KOIER

Nordisk Mester Anders Hansen kører i vogne fra KOIER.

Skandinaviens største udvalg af

hestevogne - kareter - seletøj - vognlygter

og andet udstyr til kørsel

Jylland Sjælland

Tonni Christensen Henrik Køier Andersen

Haderslevvej 109 Slimmingevej 28-30

6760 Ribe 4100 Ringsted

Tlf. 7541 0203 Tlf. 4076 5650

mail@koier.com

www.koier.com

More magazines by this user
Similar magazines