Brænder du for beskæfti- gelsesindsatsen?

e.pages.dk

Brænder du for beskæfti- gelsesindsatsen?

HK BLADET for ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder | 11 | 26. juni 2009

Læs Stillinger HK’s kursustilbud fra side 33 side 11

Jobcentre:

5 skarpe til ministeren

Vi går gladere på arbejde

På kursus i

KeDSOMheD

Sommer

quiz

Vind

spændende

bøger

et hit at

blive elev

Unge søger til kommunerne som aldrig før.


xxx | xxx

UDGIVER

HK/Kommunal i samarbejde med HK/Danmark

Weidekampsgade 8

0900 København C

telefon 70 11 45 45

telefax 33 30 44 49

kommunalbladet@hk.dk

www.hk.dk/kommunal

JOBANNONCER

epost@dgmedia.dk

ANNONCER

DG media as, tlf. 70 27 11 55

kOmmUNIkATIONsTEAm

telefon 33 30 49 00

Lene Lundgaard, ansv. redaktør

44lel@hk.dk

Fie Jessien Klarlund, redaktionssekretær

44fk@hk.dk

Mogens Jepsen, journalist

44mje@hk.dk

Ane Vestbjerg, journalist

44av@hk.dk

Lia Ellehuus, webredaktør

44le@hk.dk

May Pedersen, bladsekretær

44mpe@hk.dk

Jens Laursen, informationsmedarbejder

44jl@hk.dk

Hk/DANmARks REDAkTION

Niels Møller Madsen, redaktør

44nmm@hk.dk

Kirsten Marie Juel Jensen, journalist

44kjj@hk.dk

Pernille Urth, journalist

44pur@hk.dk

GRAfIsk TILRETTELæGGELsE

[di:zain] – www.di-zain.dk

PRODUkTION

Datagraf Auning AS

TRYk

Colorprint

LæsERTAL

167.000

kONTROLLERET OPLAG

59.744

(Perioden 01.07.07-30.06.08)

ISSN: 1901-2209

Næste nummer udkommer 14. august 2009.

Stillingsannoncer til dette nummer skal være

DG Media i hænde senest 5. august 2009, kl. 12.

Adresseændringer skal meddeles i afdelingerne.

Forside:

Læs side 8

Foto:

Claus Sjødin

2 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

leder


Arbejdsgiverne skal sætte de nødvendige resurser af

til medarbejderudvikling og ansættelse af nye elever

Brug krisen som

springbræt til udvikling

Lønnedgang i det offentlige på 30 procent. Halvering af barselspengene.

Lukning af skoler og sygehuse. Den økonomiske krise er barsk

for ét af vores nabolande på den anden side af Østersøen, nemlig

Letland. Det gælder især for de offentligt ansatte.

Herhjemme har krisen også fået en række kommuner til at finde

sparekniven frem. Men arbejdsvilkårene i danske kommuner

og regioner tåler ikke tilnærmelsesvist sammenligning med

tilstandene i Letland. Det kan også ses af den undersøgelse

om arbejdsglæde, der er omtalt på side 14.

Her udtrykker over halvdelen af os, at vi er blevet gladere

for at arbejde i det offentlige under den aktuelle økonomiske

krise. En del af forklaringen ligger utvivlsomt i den relative

stabilitet og tryghed, det giver at være ansat i det

offentlige. Jeg er imidlertid heller ikke i tvivl om, at

den ganske store tilfredshed også skyldes en helt

basal arbejdsglæde.

Men påvirker krisen så slet ikke vores

dagligdag ude omkring på de kommunale

og regionale arbejdspladser? Jo, i den

grad! Mange af os har privatansatte familiemedlemmer

eller bekendte, der mærker

følgerne på egen krop. Men vi mærker også

krisen på en mere direkte måde. Vi flytter os

nemlig kun i meget begrænset omfang efter

nye job. Det kan blandt andet ses af antallet af

stillingsannoncer, der er styrtdykket efter årsskiftet.

Når også det offentlige arbejdsmarked på den måde

så at sige sander til, er det nødvendigt med andre

tiltag, hvis Danmark skal bevare en attraktiv offentlig

sektor. Svaret på denne udfordring er uddannelse,

opkvalificering og nytænkning. I den sammenhæng har

både arbejdsgiverne og vi selv et kæmpe ansvar.

Arbejdsgiverne skal sætte de nødvendige resurser af

til medarbejderudvikling og ansættelse af nye elever, så

fødekæden af kvalificeret personale ikke bliver udsultet.

Ligesom det også på længere sigt er i vores egen interesse

at gribe de muligheder for personlig og faglig udvikling,

der byder sig. Når krisen kradser på det private

arbejdsmarked, er det tid til at få skabt fundamentet for

fremtidens offentlige service.

Rigtig god sommerferie til jer alle!

BODIL OTTO

FORMAND FOR HK/KOMMUNAL


04 Uambitiøs kommuneaftale

presser velfærden

06 Hver tredje har holdt viden tilbage

07 Et stort ja fremmer integration

08 Unge søger til det offentlige som

aldrig før

INDHOLD

12 kommunalt jobcenter øger sit forspring

12 5 skarpe til Inger støjberg

14 TEmA: Arbejdsglæde i en krisetid

19 QUIZ: Vind spændende bøger til ferien

20 Ledige på kursus i kedsomhed

22 Hk-tilbud: Lær blindskrift gratis

23 kommuner siger nej til tandklinikelever

23 Tilmelding til konference for

tandklinikassistenter

24 kort & godt: 5 gode råd før ferien

26 Højsæson for giftefogeder

28 Jonna kan ikke lade være at netværke

28 Tilmelding til Bibliotekskonferencen

29 Debat: Bliv tillidsrepræsentant

30 Generation 1990 – et år efter

33 stillingsannoncer

43 klumme: sådan!

12

TEMA | Arbejdsglæde i en krisetid

kOmmUNALT JOBCENTER øGER sIT fORsPRING

Køge Jobcenter er blevet endnu bedre end en privat udbyder

til at skaffe ledige i job. Det og flere andre facts har vi bedt

beskæftigelsesminister Inger Støjberg om at kommentere.

Læs også om ledige på kursus i kedsomhed på side 20.

8

UNGE søGER TIL

DET OffENTLIGE sOm ALDRIG føR

Antallet af ansøgninger til kommunernes

kontorelevpladser boomer i år. Alligevel har

kommunerne ansat færre elever end i 2008.

19

VIND EN sPæNDENDE BOG TIL fERIEN

14

Over halvdelen af HK’erne i

kommuner og regioner oplever, at

den økonomiske krisen har øget

deres glæde ved at være ansat i det

offentlige. En af dem er administrativ

leder Charlotte Abildgaard, der tidligere

har arbejdet i hotelbranchen.

indhold

Kommunalbladet ønsker god sommer med en rask lille quiz,

hvor vi sætter 26 spændende bøger på højkant som præmier.

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 3


XXX | XXXX nyheder

Læs flere nyheder på www.hkkommunal.dk

www.hk.dk/kommunal

TeksT jens laursen / 44jl@hk.dk / foTo scanpix

4 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

kommunerne presses af nye udgifter til

velfærdsopgaver, men bliver af regeringen

spist af med håndører. sådan lyder det

fra Hk/kommunal efter kommunernes

økonomiaftale med regeringen. Aftalen

betyder fem milliarder ekstra til renovering

af skoler og andre kommunale bygninger,

400 millioner til skolemad og 1,3 milliarder

ekstra til det sociale område.

Det er især aftalen på det sociale

område, der bekymrer formanden for Hk/

kommunal, Bodil otto.

– Når krisen kradser på det private

arbejdsmarked, er tiden moden til at give

velfærden en kraftig saltvandsindsprøjtning.

Derfor er det bekymrende, at kom-

Få kommunale nyheder i din indbakke.

Tilmeld dig nyhedsbrevet:

www.hk.dk/kommunal/nyhedsbrev

Uambitiøs kommuneaftale

presser velfærden

KL og regeringen har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2010, der vil betyde flere

utilfredse borgere og flere stressede medarbejdere, vurderer HK/Kommunal.

Hk/kommunal er bange for, at forliget

betyder flere stressede medarbejdere

i kommunerne.

Hver tiende sparer på

ferien på grund af krisen

Hver tiende vil spare på ferien i år som

følge af finanskrisen. Det viser en rundspørge,

som Nyhedsmagasinet Hk har

foretaget blandt 785 af sine læsere.

en stor del af dem svarer, at de generelt

vil bruge færre penge på ferien

i år andre, at de helt har aflyst ferien i

år eller vælger at blive i Danmark frem

for at tage til udlandet.

Det store flertal i rundspørgen – 86

procent – svarer nej til at krisen har

påvirket deres ferieplaner – og af dem

vælger næsten halvdelen at bruge

flere penge i år sammenlignet med

sidste år.

Abonnér på ugentlige nyheder fra

og om Hk’erne og Hk, ”Nyhedsmagasinet

Hk”, her:

www.hk.dk/nyhedsbrev/tilmelding

munerne har accepteret sølle 1,3 milliarder

kroner ekstra fra regeringen til de stærkt

voksende sociale udgifter, fastslår Bodil

otto.

Hk/kommunals formand forventer, at

der med kommuneaftalen vil blive flere

frustrerede borgere, der ikke kan få imødekommet

berettigede ønsker om mere

og bedre velfærd, ligesom arbejds- og

forventningspresset på de kommunale

medarbejdere i mange tilfælde vil blive

uacceptabelt stort.

se hele økonomiaftalen her:

www.hk.dk/kommunal/forlig

Gennembrud for løn til tandklinikassistenter

Der er sat nye standarder for, hvordan tandklinikassistenter

på mellemleder-niveau kan

aflønnes.

To klinikassistenter ansat i silkeborg

kommune har netop fået en lønaftale, så de nu

aflønnes på løntrin 42 + 1.800 kroner – eller 42½.

for faglig konsulent i Hk Østjylland, frank svendsen, er det et gennembrud af

dimensioner.

- Jeg har ikke hørt om en lignende aftale andre steder i landet.

Hidtil har TkA-overenskomsten nemlig sat sine klare begrænsninger for, hvor

højt klinikassistenter med ledelse kan aflønnes.

frank svendsen forklarer, at klinikassistenter normalt højst har kunnet nå, hvad

der svarer til løntrin 32, måske 34, for meget dygtige og erfarne ansatte – eventuelt

med titel af koordinator.

De to klinikassistenter har netop en lang række ledelsesopgaver uddelegeret.

Blandt andet uddannelsessamtaler, implementering af projekter, vurdering af

personalebehov, arbejdsplaner og arbejde med sygefravær. (jeps)

Læs mere om aftalen på: www.hk.dk/kommunal/tandklinik-lon


Vi går ind

for unisex

Pensionsfolk bruger mange ord, som de fl este ikke begriber

et muk af - eller direkte misforstår. Unisex, fx. For os har det

hverken noget med mode eller sengekanter at gøre. Unisex

er derimod en del af vores bestræbelser på at sikre en lige

og solidarisk behandling af alle. Eksempelvis dør mænd

tidligere end kvinder, mens kvinder får fl ere invaliderende

sygdomme end mænd. Men hos SAMPENSION gør vi ingen

forskel på mænd og kvinder af den grund. Hovedparten af

vores nye kunder møder heller ikke krav om en bureaukratisk

helbredserklæring. Alle, der er ansat på normale vilkår,

Tuborg Havnevej 14 • 2900 Hellerup • Tlf. 77 33 18 77 • www.sampension.dk

optages på lige fod. Det er ikke tilfældigt, at vi hedder

SAMPENSION. Men solidaritet skal ikke forveksles med ensartethed.

Mennesker er heldigvis ikke ens. Så når vi går ind for

unisex, går vi ikke samtidig ind for uniformering. Derfor kan

vores kunder selv vælge, hvordan deres pensionsordning skal

skrues sammen. Og de kan få indfl ydelse på, hvordan deres

pensionspenge skal investeres. Og der er fl ere andre individuelle

muligheder. Det er bare at skrive, ringe eller maile.

Og vi lover ikke at bruge alt for mange mærkelige ord,

der kan misforstås.


XXX | XXXX nyheder

Læs flere nyheder på www.hk.dk/kommunal

TeksT mogens jepsen / 44mje@hk.dk / foTo kåre viemose

Hver tredje Har HoLdt viden tiLbage

Rapport om ytringsfriheden i Århus Kommune viser, at hver tredje medarbejder har holdt sig tilbage

med at udtale sig offentligt om interne forhold.

Det halter tilsyneladende med lysten til

at ytre sig som ansat i Århus kommune.

en undersøgelse blandt mere end 1.100

medarbejdere viser, at selvjustitsen ofte

vinder over lysten og modet til at fortælle

om forhold i kommunen.

21 procent har inden for de seneste tre

år ytret sig om interne forhold – men det

skal forstås bredt. Det er nemlig ikke kun

udtalelser i pressen. Det handler også om,

at man har fortalt om forhold på eksempelvis

forældremøder eller har luftet sine

synspunkter på internettet.

medarbejdere frygter konsekvenser

Til gengæld har hver tredje medarbejder

inden for de seneste tre år overvejet at

lufte sin viden om interne forhold – men

Skjult båndoptaGer

må ikke Give karantæne

Horsens kommune har fået besked fra statsforvaltningen om,

at det var for hård en sanktion at give et halvt års karantæne

til en borger, der jævnligt optog samtaler med sagsbehandlere

med skjult båndoptager. kommunen havde meddelt, at

borgeren hverken måtte møde personligt frem eller ringe –

kun skriftlige henvendelser.

forvaltningen mente, at man skulle prøve med regler for,

hvordan borgerne skulle møde. eksempelvis

kun forudgående aftaler og hos bestemte

medarbejdere.

Men ifølge ombudsmand

Hans Gammeltoft-Hansen

er en kommune dog i

sin gode ret til at nægte

optagelse af samtaler.

straffelovens paragraf 263

giver ganske vist lov til at optage

samtaler. Men loven taler kun om, at det

ikke er strafbart, og det er ikke det samme, som at man har en

ret til at gøre det, lyder ombudsmandens pointe.

(jeps)

6 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

har undladt at gøre det. Typisk fordi de

frygtede negative konsekvenser eller ikke

mente, det ville være besværet værd.

og noget kan der være om snakken.

Responsen fra ledelsen var nemlig kun

positiv over for hver tredje medarbejder.

Af repressalier nævnes der blandt andet

kammeratlig samtale, advarsel, eller at

man blev opfattet som illoyal.

Tre ud af fire kollegers respons var

derimod positiv.

kulturen skal ændres

Hans-Henrik Hansen, formand for Hk kommunal

Østjylland, mener, der er brug for

en ændring af hele kulturen i kommunen.

Han synes, det er påfaldende mange, som

ikke har lyst til at udtale sig. og noget af

skylden ligger hos

lederne.

– Ledelsen er tit et

kritisk filter, der holder

problemer skjulte og nede, fordi

de frygter, at de som ledere bliver

udstillet. Men kulturen skal ændres til,

at kritik betyder udvikling, og at uenighed

ikke er det samme som mistillid, siger

Hans Henrik Hansen.

Undersøgelsen får borgmester Nicolai

Wammen (s) til at foreslå en rådgiver i

borgmesterens afdeling, der skal vejlede

medarbejdere om ytringsfriheden.

➽ find rapporten på:

www.hk.dk/kommunal/ytringsfrihed.

Gå til bunden af artiklen.

Vandforsyning bliver til selskaber

Alle medarbejdere i vandforsyning bliver overdraget til et

selskab – også administrative medarbejdere. folketinget

har netop med stort flertal vedtaget en lov, der ændrer på,

hvordan den kommunale vand- og spildevandsforsyning

skal organiseres. Al forsyning skal således i løbet af det

næste halve år omdannes til enten et aktie- eller anpartsselskab.

Det betyder, at medarbejdere – herunder også alle administrative

medarbejdere – bliver virksomhedsoverdraget

med de regler, som gælder her. Herefter ser der ud til at

være to muligheder.

Den første, og sikkert den, som de fleste vil vælge, er at

fortsætte med de kommunale overenskomster. Men i princippet

kan selskabet også melde sig ind i Dansk Industri,

som jo dækker en anden overenskomst.

Læs mere på oAo’s hjemmeside. (jeps)


Få kommunale nyheder i din indbakke.

Tilmeld dig nyhedsbrevet:

www.hkkommunal.dk/nyhedsbrev

www.hk.dk/kommunal/nyhedsbrev

TeksT lone søe / kommunalbladet@hk.dk / foTo søren svendsen

et stort ja fremmer integration

HK´s løsningskampagne sætter fokus

på integration på arbejdspladserne.

Integrationen i Danmark og på arbejdspladserne ville gå meget

bedre, hvis alle bare sagde – ja! Det mener Hk, som i to uger fra

den 23. juni sætter fokus på integration.

– Vi ved, at et job er den bedste vej til integration. Derfor er det

vigtigt, at vi på arbejdspladserne tager godt imod kolleger, som

kommer fra kulturer med andre normer og traditioner end de fleste i

Danmark. Med kampagnen sætter vi fokus på fordelene ved integration,

siger formand for Hk kim simonsen.

annoncer i aviser og på nettet

kampagnen er i disse dage synlig i aviser og på internettet. Den

blev skudt i gang ved et sct. Hans bål på Bellahøj i københavn,

hvor karen Mukupa optrådte, og hvor Hk på symbolsk vis afbrændte

skilte med et ”nej!” til integration. Der er også digtet et

nyt vers til Midsommervisen, så der også her bliver sagt ja! til

integration.

Job er den bedste vej til integration, og derfor er det vigtigt, at arbejdspladserne

tager godt imod kolleger fra andre kulturer, mener Hk.

Hk har i samarbejde med Mindlift.dk og Integrationsministeriet

uddannet 73 personer, som fungerer som mentorer for nydanske

kolleger på deres arbejdspladser. Desuden er der udarbejdet en

pjece med gode råd til, hvordan man tager godt imod en nydansk

kollega. Pjecen kan downloades og bestilles via kampagnesitet

www.endelaflosningen.dk

Sæt tempo på

arbejdslivet

Er du kommunom, merkonom, statonom eller kontoruddannet

og har erfaring fra det socialfaglige felt, så kan vi

give dit arbejdsliv lidt fart.

Hos KAVALERIET får du adgang til jobs, der giver afveksling

og mulighed for at sætte forskellige kompetencer

i spil. Hvis du er åben, struktureret og selvstændig, så

læs mere om jobbet på www.kavaleriet.dk – eller kontakt

os på 3930 9603.

KAVALERIET er en værdidrevet virksomhed. Vi har fokus

på dialog, kompetence, handlekraft, engagement og nytænkning

i alt, hvad vi foretager os. Vi dækker hele

landet og leverer vikar- og konsulentydelser til både virksomheder

og private, der vil gøre en forskel – i tide.

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 7


elever TEKST ane vestbjerg / 44av@hk.dk / FOTO claus sjødin

Unge søger til

det offentlige

som aldrig før

Antallet af ansøgninger til kommunernes kontorelevpladser

boomer i år. Alligevel har kommunerne ansat færre end i 2008.

Unge har i år skrevet og sendt

ansøgninger til kommunernes elevstillinger

som aldrig før. I alt har 10.308

søgt en plads som kontorelev mod 5.468

sidste år, viser Kommunalbladets årlige

undersøgelse af elevoptaget. I procent er

stigningen hele 89 procent – et tal, der

klart understreger, at det offentlige er

blevet en populær arbejdsplads.

Det er for sent at reagere, når først

de unge er kastet ud af fællesskabet.

Ungdomsforsker Noemi Katznelson,

Center for Ungdomsforskning (Cefu),

forklarer, at krisen er en øjenåbner for

mange unge.

8 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

Bodil otto, formand for HK/Kommunal

– Det er helt indlysende i krisetider,

at de offentlige job er mere attraktive. De

unge ved godt, at sikkerheden er større

dér, siger hun.

De unge har haft ry for kun at ville

arbejde i det private, men den forestilling

holder ikke, fortæller ungdomsforskeren:

– De unge stiller høje krav og søger dels

noget, hvor de har mulighed for at blive

en succes, at lykkes og

blive til det, de gerne

vil. De vil gerne tjene

godt, og de søger mulighed

for at have det

sjovt på arbejdet. I det

omfang, kommunerne

kan tilbyde det, kan de unge i den grad

være med, siger Noemi Katznelson.

Kommunerne tænKer for Kortsigtet

Selvom interessen er steget, ansætter

kommunerne færre elever end sidste år,

nemlig 418 elever mod 426 i 2008.

– Det er ikke godt nok, siger Bodil Otto,

formand for HK/Kommunal, der mener, at

kommunerne tænker alt for kortsigtet.

– Tiden og pengene til elever skal findes.

Antallet af elever er faldet til det halve

over cirka ti år, og kommunerne har ikke

effektiviseret så meget, at de kan nøjes

med den halve arbejdskraft i fremtiden.

Selvom kommunerne gang på gang

er blevet opfordret til at hæve antallet af

elever, tager kun ni kommuner flere elever

ind end oprindeligt budgetteret for 2009,

viser Kommunalbladets undersøgelse.

Samtidig har mange kommuner valgt at

spare elevstillinger væk.

Så mange

elever ansætter

din kommune

Antallet af elever varierer meget fra

kommune til kommune, og nogle steder

ansættes der kun elever hvert andet år.

I år har de fleste kommuner modtaget

rigtigt mange ansøgninger sammenlignet

med sidste år. For eksempel har

Ringsted Kommune modtaget 185 ansøgninger

til tre stillinger, og Sorø Kommune

har fået 79 ansøgninger til en

enkelt stilling. Hvor mange elevansøgninger

din kommune har fået i år – og

hvor mange, der er blevet ansat, kan du

se på www.hk.dk/kommunal/elevoptag

de unges fremtid står på spil

Det er ikke kun problematisk for kommunernes

fremtid, men også for de unges,

mener Bodil Otto, der opfordrer til handling

nu.

– Det er for sent at reagere, når skaden

først er sket, og de unge er kastet ud af

fællesskabet. Derfor bør politikerne allerede

nu træde i karakter og begynde at

skrue på de nødvendige knapper, siger

formanden.

Chefkonsulent Henrik Casper fra kontor

for Arbejdsmarked og Uddannelse i KL

afviser, at der er for få elever.

– Det fald, der har været gennem mange

år, er et resultat af, at kommunerne har

effektiviseret meget på det administrative

område, og det skaber et mindre behov for

arbejdskraft. De senere år har der været en

vis stigning i optaget, nu ser vi en stabilisering.


I Morsø er elever et plus

Medarbejderne fandt penge til

at ansætte fire ekstra elever.

I Morsø Kommune går en fjerdedel

eller flere af medarbejderne på pension

eller efterløn inden for de næste ti år.

Derfor gik det lokale MED-udvalg i

spidsen for at få kommunen til at ansætte

fire elever i år, selvom budgettet sagde nul.

Ledelsen gik med til udvidelsen og valgte

dermed en langsigtet strategi for at undgå

problemer med rekruttering i fremtiden,

fortæller lønkonsulent og overordnet

elevansvarlig i Morsø Kommune Annette

Justesen.

– Den enkelte afdeling er blevet opmærksom

på, at vi ikke er udødelige.

Vi må se på os selv og vores fremtid, og vi

kan jo se, at gennemsnitsalderen stiger,

siger hun.

Pengene til de fire

ekstraordinære ansættelser

fandt det lokale

MED-udvalg – blandt

andet blev et nyt flekstidssystem

til 250.000

kroner sparet væk.

elever får selvstændigt ansvar

Mens mange kommuner bøvler med at

finde medarbejdere, der har tid til at lære

elever op, har Morsø det omvendte problem:

Det er ikke muligt at imødekomme

alle afdelingers ønsker om elever, siger

Annette Justesen.

– De føler, at den tid, de bruger på eleverne,

får de tilbage i løbet af kort tid. Det

sker, fordi vi prøver på at give vores elever

nogle ansvars-

Vi kan se, at gennemsnitsalderen

stiger.

annette Justesen,

overordnet elevansvarlig i morsø Kommune

morsø Kommune har ikke problemer

med at finde arbejde til sine

elever. majken d. christensen (med

pas-vifte) har således fået arbejde

i borgerservice, når hun er uddannet

1. august. det samme gælder

for malene lindhard (med lovbog),

der efter endt uddannelse starter

i et vikariat inden for børne- og

familieområdet ligeledes 1. august.

uddannelsesansvarlig annette

justesen er glad for, at kommunen

dermed har sikret, at der også er

kvalificerede medarbejdere

i fremtiden.

områder, så

de har en aktie

i hverdagen.

De bliver

glade for deres

arbejde, og de

gør en forskel.

I år har otte afdelinger givet udtryk for,

at de gerne vil have elever, siger Annette

Justesen.

Selvom det er lykkes at finde pengene

til fire elever, er økonomien ikke så god,

at alle otte afdelinger kan få deres ønske

opfyldt. •

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 9


elever

KOmmunErnE

manglEr

tid Og penge

En tredjedel af kommunerne ville

ansætte flere elever, hvis medarbejderne

havde bedre tid til at lære dem op.

Og knap to ud af tre kommuner mangler

økonomien til det, fremgår det af Kommunalbladets

elevundersøgelse.

Formanden for HK/Kommunals

elevudvalg, Maria Steffensen, er træt af

argumenterne, som hun kalder velkendte

undskyldninger.

– Folk har jo travlt i kommunerne, og

der bliver skåret ned alle steder. Derfor

kan det virke uoverskueligt at tage en elev

ind. Men i det lange løb får vi ikke kvalificerede

medarbejdere ved ikke at ansætte

elever, siger hun.

I hele fire kommuner er elever i år

blevet sparet helt ud af budgettet, viser

undersøgelsen.

Kommunerne sparer iKKe,

de effeKtiviserer

Chefkonsulent i kontor for Arbejdsmarked

og Uddannelse i KL Henrik Casper har

10 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

ikke noget bud på, hvorfor kommunerne

bruger tiden som årsag til, at de ikke

ansætter flere elever. Men det økonomiske

argument skal forstås sådan, at flere

og flere af kommuners opgaver bliver

varetaget af maskiner frem for mennesker,

mener han.

– Kommunerne har på alle områder

en begrænset økonomi at gøre godt med.

Derfor forsøger de også at effektivisere

Sådan har vi gjort

I maj kontaktede Kommunalbladet samtlige 98 kommuners

personaleafdelinger via mail eller telefon. Vi bad om at

få oplyst, hvor mange elever kommunen forventede at

ansætte i år, samt hvor mange de havde ansat i 2008. De

kommuner, som havde opgjort antallet af ansøgninger,

har også meddelt det for både indeværende og sidste

år. Vi har desuden spurgt ind til argumenter for og imod

elevansættelser. Undersøgelsen blev afsluttet 27. maj.

administrationen gennem større brug af

for eksempel it, siger Henrik Casper.

Elevundersøgelsen viser yderligere, at

kun seks kommuner mener, at behovet

for arbejdskraft vil falde i fremtiden i takt

med, at opgaverne ændrer sig. •

>> læs om situationen for tandklinik-

assistent-eleverne side 23.

Lang udsigt til flere elever

kun omtrent hver sjette kommune forventer, at antallet af elevansættelser i kommunen

vil stige i løbet af de kommende fem år, viser kommunalbladets elevundersøgelse.

dermed er håbet for fremtiden meget lille for de mange elever, der i år har søgt, men

ikke fået en stilling.

På et tidspunkt vil situationen dog vende, fordi ungdomsårgangene bliver mindre i

fremtiden. men mange år endnu, og som minimum indtil den økonomiske krise flader

ud, vil ansøgernes jobmarked være præget af stor konkurrence, siger kommunalforsker

Roger buch fra Journalisthøjskolen i Århus.

– det er ikke nogen positiv situation for de mange ansøgere, og det bliver også uden

tvivl en kamp med næb og kløer de kommende år. antallet af unge vil falde konstant

over de næste to årtier, og det vil gøre situationen for ansøgerne betydeligt lettere.

men det er jo ingen trøst for dem, der står her og nu og skal have elevplads, siger han.


Fleksible lønpakker?

Bredbånd, mobiltbredbånd, mobiltelefoni, avis,

massage, togkort, GPS…

Belle Balance A/S, der er markedsleder på området for

fleksible lønpakker, hjælper jer på vej.

Med vores it-løsning og leverandøraftaler er det nemt

for jer at tilbyde personalegoder til medarbej derne. Endnu

nemmere bliver det, hvis I outsourcer administrationen af

fleksible lønpakker til os.

Vi har over 100.000 medarbejdere på vores løsning.

Vores kunder er virksomheder/kommuner med

80 til 23.000 medarbejdere.

Belle Balance A/S · Bomuldsgade 4, 2. sal · 2500 Valby · Tlf. 33 32 77 00

info@bellebalance.com · www.bellebalance.com

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 11


jobcenter TEKST jens laursen / 44jl@hk.dk / grafiK rené lynge

Kommunalt

jobcenter øger

sit forspring

De kommunalt ansatte på Køge jobcenter er rykket yderligere fra den

private jobformidlingsvirksomhed Agens, når det gælder om at skaffe

ledige i job, viser ny undersøgelse.

I årets første fire måneder er det

lykkedes Køge Jobcenter at få 220

kontanthjælpsmodtagere tilbage på

arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Det

er 29 procent flere end hos Agens – det

private firma, der har fået ansvaret for den

ene halvdel af de ledige eller syge borgere

12 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

i Køge Kommune. Også når det gælder

borgere på sygedagpenge, i fleksjob og andre

ledighedsydelser har det kommunale

jobcenter præsteret bedre end Agens.

Det viser en ny opgørelse fra Køge

Kommune, hvoraf det også fremgår, at

kommunens folk sammenlignet med

4. kvartal 2008 nu har lagt yderligere

afstand til effektiviteten hos Agens.

På det kommunale jobcenter er HKtillidsrepræsentant

Randi Kirkegaard

naturligt nok stolt af de gode resultater.

– De skyldes først og fremmest mine

rigtigt dygtige og erfarne kolleger, men

5 skarpe til Inger Støjberg

Jeg er da glad for, at niveauet i Køges jobcenter er så højt, at de private

skal stramme sig an for at følge med, siger beskæftigelsesminister inger

Støjberg.

TEKST mogens jepsen / 44mje@hk.dk / fOTO polfoto

Den nye beskæftigelsesminister Inger Støjberg

(V) svarer på spørgsmål om udlicitering,

vilkår og uddannelse i landets jobcentre.

Den nye lov belønner kommunerne, hvis de udliciterer deres jobcentre.

En SFI-rapport (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) peger

på, at eksterne aktører er dyrere end kommune/stat. Så lovforslaget

kan betyde, at den enkelte kommune får en økonomisk gevinst – men

for samfundet samlet set en større udgift. Hvorfor er det positivt?

Det er ikke rigtigt, når SFI påstår, at andre aktører er

dyrere end jobcentrene. De medtager ikke alle de relevante

udgifter hos jobcentrene. Faktisk viser tallene fra 2008, at

andre aktører er billigere end jobcentrene.

Vi har ændret refusionsreglerne, så det er enkelt for kommunerne

at fortsætte med at bruge andre aktører. Præcis

som i staten, og det giver resultater.


også at vi har nogle meget kompetente

faglige ledere, siger Randi Kirkegaard.

optimistisk agens-direktør

Direktør i Agens Danmark Peter Kordt

anerkender jobcentrets indsats, men han

mener, at der er naturlige forklaringer på,

at Agens endnu ikke har haft muligheder

for at matche. Blandt andet it- og rekrutteringsproblemer.

– Vi havde opstartsproblemer det meste

af 2008, som objektivt ikke kan lastes

Agens. Det drejer sig blandt andet om itsystemerne.

Derudover har vi haft problemer

med rekrutteringen af medarbejdere,

ligesom vi måtte starte fra bunden med

at få etableret netværk til de lokale virksomheder.

De ting er vi ved at få has på, så

jeg forventer afgjort fortsat fremgang for

Agens, siger Peter Kordt.

offentlig aktør er bedst

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen

fra Aalborg Universitet understreger, at

kvalitet ikke altid kun kan aflæses i de

Den eneste forskel er, at kommunerne

ikke får refusion for de administrative

udgifter, fordi udgifterne er en del af den

almindelige drift i jobcentrene.

Jeg deler ikke frygten for,

at kommunerne får problemer

med at håndtere

den stigende ledighed.

De nyeste tal fra Køge Kommune viser,

at den kommunale indsats er væsentlig mere

effektiv end den udliciterede ( firmaet Agens).

I Holland trækkes opgaven hjem til kommunerne

igen. Giver det overvejelser om, hvor

gavnlig udlicitering er?

Jeg kender ikke detaljerne i Køge Kommunes

forsøg med at inddrage Agens i beskæftigelsesindsatsen.

Men jeg er da glad

rene tal i den type af sammenlignende

opgørelser, men tilføjer:

– Når det er sagt, er der imidlertid ikke

noget i opgørelserne, der tyder på, at den

private aktør på de umiddelbare effekter

synes at kunne gøre det bedre end det

offentlige. Snarere tværtimod, siger Flemming

Larsen.

for at høre, at niveauet i Køges jobcenter er

så højt, at de private skal stramme sig an

for at følge med.

Vi har som sagt gode erfaringer med

at bruge andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Og det er blandt andet de gode

erfaringer, der gør, at vi vil give kommunerne

gode muligheder for at bruge andre

aktører i beskæftigelsesindsatsen.

SFI’s undersøgelse fra april i år konkluderer,

at Arbejdsmarkedsstyrelsen tillader andre aktører

en blødere tilgang til de ledige end AF og kommunerne.

Vi du fortsætte den stil?

Rapporten analyserer brugen af andre

aktører i perioden 2005-2006, og rapporten

har derfor kun historisk interesse.

Aktørerne havde eksempelvis ikke samme

pligt til at underrette a-kasserne. Det skal

de nu, så SFI’s kritik er forældet.

Medarbejdere på landets jobcentre har fremlagt

et forslag om en obligatorisk grunduddannelse

af ti dages varighed til alle nyansatte for

at sikre ensartethed, retssikkerhed og effektivitet.

Hvad er din holdning til det?

Køge er den første kommune i Danmark,

hvor et jobcenter har overdraget

ansvaret for halvdelen af sine klienter til

en privat virksomhed. Det kommunale

jobcenter og den private jobformidlingsvirksomhed

Agens arbejder på samme

vilkår. •

>> læs mere om aktivering af ledige og værdiløse kurser fra private udbydere side 20.

jobcenter

Forslaget er lavet, inden der overhovedet

var snak om at kommunalisere jobcentrene,

og er i øvrigt ikke færdigarbejdet.

Det er derfor lidt svært at forholde sig til.

Det er afgørende for mig, at de enkelte

jobcentre har ansvaret for – og frihed til –

selv at tilrettelægge deres kompetenceudvikling.

Det ville ikke harmonere med,

hvis vi centralt skulle gå ind og diktere

krav om efteruddannelse.

Hvordan kan du sikre, at indsatsen over

for de ledige ikke mister kvalitet, nu hvor køen

af ledige vokser markant, samtidig med at

medarbejdere i forvejen ligger vandret på grund

af travlhed?

Jeg deler ikke frygten for, at kommunerne

får problemer med at håndtere

den stigende ledighed. Vi fjerner jo netop

en bureaukratisk opdeling af arbejdet i

jobcentrene.

Det sikrer, at flest mulige resurser

bruges på at få ledige i beskæftigelse i

stedet for på administration. Det giver os

en endnu bedre baggrund for at tackle

stigningen i ledigheden. •

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 13


TEMA | arbejdsglæde TEKST morten thomsen / kommunalbladet@hk.dk / FOTO JePPe CArLsen

Charlotte Abildgaard er i dag glad for, at hun for

tre år siden skiftede fra den private til den offentlige

sektor, hvor hun arbejder som administrativ

leder på Tagensbo Skole i København.

14 HK kommunalbladet I 26. junI 2009


TEMA: Arbejdsglæde

krisen øger glæden ved

at være offentligt ansat

Over halvdelen af HK’erne i kommuner og

regioner er blevet gladere for at gå på arbejde i

det offentlige på grund af den økonomiske krise.

Ekspert peger på, at kommuner og regioner skal

udnytte den nye medvind.

Mens den økonomiske krise har ramt det private

erhvervsliv hårdt, klager ansatte i kommuner og

regioner ikke i samme grad. Tværtimod.

For faktisk betyder krisen, at HK’erne er blevet gladere

for at arbejde i det offentlige, viser en undersøgelse, som

Kommunalbladet har foretaget. 51 procent af HK’erne i

kommuner og regioner svarer nemlig, at de under krisen

er blevet gladere for at være ansat i det offentlige.

Tallene får Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig

organisation og ledelse på Syddansk Universitet, til at

glæde sig på det offentliges vegne.

– De tal er rigtig, rigtig gode for kommunerne. Krisen

har ikke reddet det offentlige, men den er med til at skabe

et pusterum. Den øgede glæde vil jo være midlertidig, og

derfor betyder det rigtig meget, at kommunerne ikke bliver

beruset af tallene, men at de dyrker forudsætningen, siger

Kurt Klaudi Klausen.

Han mener, at tallene først og fremmest betyder, at

kommunerne og regionerne får lettere ved at fastholde og

rekruttere medarbejdere.

mere ydmyg På ArbeJdet

Og det kan han have ret i, hvis man ser på nogle af svarene

i undersøgelsen fra HK’erne:

”Det er klart, det er blevet sværere at skifte job, og

man er blevet mere ydmyg på arbejdet. Men vi knokler og

spæner, og det samme gør ens kolleger. Så hvor er græsset

grønnere? Man tænker bare på hvor længe, man

kan holde til dette”.

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 15

TEMA


TEMA | arbejdsglæde

Og en anden svarer:

”Er først og fremmest på udkig efter et

nyt job i det offentlige netop på grund af

større usikkerhed i det private. Kommer

det rigtige job i det private, har jeg dog

mulighed for at søge orlov og stadigvæk

have en fod inden for i det offentlige”.

os og dem

Ekstern lektor i organisationspsykologi

på RUC Ulla Charlotte Beck fortæller, at

mennesker under en krise kan begynde at

tænke sort og hvidt.

– De adspurgte har en forestilling om,

at de ikke bliver fyret så let. Det kan godt

være, at det kun er en forestilling. For når

en gruppe kommer under pres, bliver dens

Krisen har ikke reddet det

offentlige, men den er med

til at skabe et pusterum”.

Kurt Klaudi Klausen, professor på syddansK

universitet

medlemmer mere primitive og tænker i

forskelle og i ”os og dem”. De fokuserer

måske på, at der bliver fyret mange i det

private erhvervsliv, men der bliver jo også

fyret folk i det offentlige, påpeger hun.

Men selvom de adspurgte føler sig

tryggere og gladere, betyder det ifølge Ulla

Charlotte Beck ikke nødvendigvis mere

effektivitet i arbejdet.

16 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

– Medarbejderne hviler mere i arbejdet,

når de er trygge. Hvis de er utrygge, kan

det forstyrre arbejdet. Men i sig selv er

arbejdet utryghedsskabende, for der er

forandringer hele tiden. Men det er meget

individuelt med sådan en balance, for

utrygheden må ikke overskride ens evne til

at fokusere, siger hun og fortsætter:

– Generelt er det meget individuelt,

hvordan man reagerer. For nogle kan

bekymringer distrahere for ens arbejde,

mens andre, som er utrygge, arbejder

endnu mere for at holde følelsen på

afstand. •

Hk/kommunal:

også mange

spændende opgaver

Bodil Otto, formand for HK/Kommunal,

peger på, at glæden i arbejdet ikke

alene skyldes den økonomiske krise.

– Jeg er rigtig glad for at se, at

vores medlemmer er så tilfredse med

deres job. Det er også mit indtryk, at de

fleste får lov at arbejde med opgaver,

der udfordrer dem i det daglige, og at

medlemmerne er rigtig dygtige til deres

arbejde, siger hun og fortsætter:

– Jeg hører også ofte, at det er

meningsfuldt at være offentlig ansat –

altså at det gør en forskel for borgerne,

det man går og laver.

Hver tiende

frygter fyring

Ikke alle HK’ere føler sig sikker

i ansættelsen i det offentlige.

Faktisk frygter hver tiende at blive

fyret som følge af besparelser, viser

Kommunalbladets undersøgelse.

Og HK’ernes frygt er berettiget,

siger professor på Syddansk Universitet

Kurt Klaudi Klausen.

– De har grund til at frygte fyring

på grund af besparelser. For når

der skal spares, ser kommunerne

løbende på, hvilke funktioner der er

overflødige, siger han.

Alligevel kan ledelsen gøre noget

for de HK’ere, der er bange for at

blive afskediget, mener organisationspsykolog

Ulla Charlotte Beck.

– Ledelsen skal informere og give

plads til, at medarbejderne kan tale

om det, der bekymrer dem. Desuden

skal der være plads til et realitetstjek,

om der er noget at være bekymret

om, siger hun. •


Farvel til den usikre hotelbranche:

På skolen er der tryghed

Charlotte Abildgaard har i mange år arbejdet på hoteller,

men valgte en administrativ karriere på en folkeskole.

I en lang årrække arbejdede hun i

hotelbranchen, hvor usikkerhed og

fyringsrunder er hverdagskost.

Derfor er Charlotte Abildgaard også

glad for, at hun forlod branchen før, den

økonomiske krise virkelig slog igennem.

For tre år siden blev hun nemlig ansat som

administrativ leder på Tagensbo Skole i

København. Og kom dermed også ind i

det offentliges mere sikre arme.

– Der er afgjort mere tryghed i ansættelsen.

I en privat virksomhed skal der

være overskud på bundlinjen, og sådan

er det ikke i samme grad i det offentlige.

Samtidig er vi ikke så ramte af krisen, for

her er ingen varer, der ikke bliver solgt.

Her skal børnene jo i skole, siger Charlotte

Abildgaard.

Krisen rAmmer foræLdrene

Krisen mærker hun dog indirekte. Nogle

af elevernes forældre er blevet arbejdsløse,

ligesom der har været fyringsrunder i

hendes gamle branche.

– Omstruktureringer har ført til

afskedigelsesrunder, for hvis der ikke er

indtægter, er de første omkostninger, man

kigger på, gagerne, fortæller Charlotte

Abildgaard.

Det var netop den tankegang, der

gjorde, at hun bevidst søgte over i det offentlige.

– Jeg skiftede, for jeg synes, det kunne

være sjovt at prøve dette job. Men jeg har

også altid været bevidst om de rutsjeture,

man kan få i livet. Det er en naturlig del

af det private erhvervsliv, men det synes

jeg ikke, at jeg har oplevet inden for det

offentlige. •

På Tagensbo Skole i Københavns

nordvestkvarter er 80 procent af eleverne

tosprogede og repræsenterer over 40

forskellige nationaliteter. Så Charlotte

Abildgaard og viceskoleleder Henrik Fabricius

har en udfordrende hverdag.

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 17

TEMA


xxx

Man lærer det tidligt

- det der med at sige nej.

Helt fra barnsben fi nder man

ud af, at det er forbundet med langt

mindre besvær at sige nej. Dengang som

nu sparer det en for en masse bøvl med at

skulle tage et ansvar, yde en aktiv indsats,

gøre noget man måske ikke havde lyst til,

eller himlen forbyde det, lære noget nyt.

Sådan er det også, når der bliver talt om

integration på arbejdspladserne. Det bliver

hurtigt meget bøvlet og besværligt. Men

hvorfor egentlig sige nej til de mange muligheder,

der er for at integrere nydanskere,

når det er mindst lige så let at sige ja.

Ja til integration. Ja til forskellighed. Ja til

større tolerance. Ja til udfordringer. Ja til

18 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

Integrationen

i Danmark ville gå meget

bedre, hvis vi alle sagde

nye måder at tænke på. Ja til mange fl ere

hænder i fremtiden. Ja til mere velfærd.

I HK siger vi ja til Integration! Og derfor

har vi i samarbejde med Integrationsministeriet

uddannet 73 HK’ere som mentorer,

der fagligt, kulturelt og socialt står for at

integrere nydanskere på arbejdspladsen.

Måske tænker du, at det er lige lovlig få

mennesker til at løfte den store integrationsopgave.

Men det er dér, du kommer

ind i billedet. For selvom du ikke er uddannet

mentor, så er der jo intet, der forbyder

dig at opføre dig som en og sige: Ja til

integration.

HK’s erfaring er, at integration ikke er

sværere, end man selv gør det. Så i stedet

Vi er alle en del af løsningen

Med venlig hilsen HK

for at længes tilbage til, da vi var én nation

og én kultur, så lad os glæde os over, at vi

er én nation og mange kulturer, der i fællesskab

kan bidrage til et bedre Danmark.

I HK tror vi på, at der skal en holdningsændring

på menuen, hvis integrationen skal

lykkes. Det betyder, at man skal fokusere

på noget andet end navn, hudfarve og madpakke

og i stedet koncentrere sig om alle

fordelene ved integration. Og ja! Dem er der

nok af.

På HK’s hjemmeside www.endelafl osningen.dk

kan du se eksempler på, hvordan HK’ere gør

en forskel i det daglige og fi nde et værktøj,

der kan hjælpe dig og din arbejdsplads i gang

med at gøre en positiv forskel for integrationen

i Danmark.

B B D O


Deltag i Kommunalbladets sommer-quiz

Vind spændende bøger til din ferie

Svar på disse 3 quiz-spørgsmål:

1. Hvor mange unge har i år søgt en plads

som kontorelev i en kommune?

2. I hvilken kommune er Bente Nielsen giftefoged?

3. Hvilken kommunes jobcenter har været bedre til

at få ledige i arbejde/uddannelse sammenlignet

med en privat udbyder?

1

Lis Vibeke Kristensen

1

En fest for Beate (værdi 300 kr.)

Ӂrets bedste bog ... Lis Vibeke Kristensen skriver

fremragende. Hendes psykologiske indsigt i kvinderne

og deres magtforhold er enestående,

og resultatet er en roman af den slags, som

burde indbringe priser.”

Dagbladenes Bureau

Håkan Nesser

2

En fortælling om hr. Roos

(værdi 300 kr.)

”Det er en af den slags bøger, der henvender sig

til sjælen, og derfor var denne anmelder tæt på at

udvikle en regulær depression, da den var forbi.”

Fyens Stiftstidende

2

6

Morten Hesseldahl

3

Natten er lige begyndt

(værdi 300 kr.)

”En højaktuel spændingsroman om grådighed,

kynisme og idealisme. Og god portvin.

Dansk spænding i særklasse.”

Jyllands-Posten

Arne Dahl

4

Mørketal (værdi 170 kr.)

Spændingsroman. ”Arne Dahl skriver mesterligt

– og ondt. Han er en djævelsk skribent, som tager

de værste emner op uden at ryste på hånden. Det

overlader han til os læsere, at ryste.”

Weekendavisen

Svarene kan du finde i artikler i dette nummer af Kommunalbladet.

For at deltage skal du gå ind på www.hk.dk/kommunal/quiz

og svare på de tre spørgsmål senest torsdag 2. juli.

Blandt de rigtige svar udtrækker vi 26 vindere, som hver vil få

tilsendt en bog fra forlaget Modtryk. Du kan ønske en af de bøger,

der er vist her på siden (du oplyser bogønske sammen med

svarene på hjemmesiden).

Læs mere om bøgerne og se andre udgivelser af forfatterne:

www.modtryk.dk

4

3

5

Erik Wehre

5

Operation Snehvide (værdi 300 kr.)

I sin nye spændingsroman skyder Eirik Wekre

historien i gang under en strømafbrydelse i Oslo,

som sikkerhedschefen i norges Bank benytter

til at lade det meste af den norske olieformue

strømme ud på alverdens aktiemarkeder og ud i

diverse lyssky banker.

Åsa Larsson

6

Indtil din vrede er ovre

(værdi 250 kr.)

”En ting er sikkert, er du først blevet (frost)bidt af

Larssons magiske realisme og realistiske mord, vil

du have mere af samme sorte sne!”

Politiken

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 19

quiz


aktivering tekst nieLs oLe Qvist / foto Morten nøhr Mortensen

Ledige strømmer til de

private kursusfirmaer

for at lære at finde et

nyt job. Men kurserne

er stort set intet værd,

lyder den barske kritik

fra kursisterne.

Ledige på kursus i

KEDSOMHED

Rent tidsspilde! Sådan lyder den kontante

dom fra ledige HK-medlemmer

over de private jobsøgningskurser, som tusindvis

af arbejdsløse danskere i øjeblikket

sendes på.

Ifølge kursisterne fordrives tiden med at

studere sportssiderne, løse kryds & tværs og

være på Facebook eller andet pjat og pjæk.

Det faglige, relevante indhold i kursusforløbet

er tæt på nul.

”Der sker absolut ingenting. Nogle

modtog en mikroskopisk undervisning i at

udarbejde et CV, men det er jo altså noget,

som de fleste kan i forvejen,” siger Lene

Kirk, som er organiseret i HK, og som tidligere

har arbejdet med HR og rekruttering.

Hun blev af sit lokale Jobcenter i Roskilde

anvist til et otte ugers jobsøgningskursus

hos et af branchens største firmaer,

IKU (Institut for Karriere Udvikling).

Foran pc’en Fra 9-15

Dagene på kurset flød ud i en grå grød.

”Det eneste, kursisterne lavede, var at

sidde foran en computer fra 9 til 15 hver dag.

Der var ingen undervisning, stort set ingen

vejledning, ja… ingenting,” gentager hun.

Lene Kirk er langt fra alene med sin kritik.

20 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

Jimmy Jørgensen (28) fortæller,

at han har tilbragt tre uger på

facebook som kursist hos IkU.

”Der sker absolut intet,” siger han.

HK-bladet har talt med 30-40 ledige,

som har haft lignende oplevelser. Kurserne

er i bedste fald nytteløse, i værste fald nedværdigende,

lyder det fra dem.

Meldingerne ligger samtidig helt i tråd

med en ny måling blandt HK’s langtidsledige

medlemmer, som Epinion/Capacent

har udført for HK-bladet/Nyhedsmagasinet

HK. Her siger 7 ud af 10 ledige, at den aktivering,

de er tvunget til at deltage i, ikke fører

dem tættere på fast arbejde.

De private kursusarrangører har ellers

god grund til at stramme sig an i øjeblik-

ket. De oplever gyldne tider med en kraftig

tilstrømning af nye kursister som følge af

firmalukninger og massefyringer.

Finanskrisen betyder, at også mere ressourcestærke

ender på kursusbænken nu.

Altså alle dem, der har lært at skrive et CV og

ved alt om, hvordan man navigerer på nettet.

”Det virker, som om kursusfirmaerne

slet ikke tager højde for, at de er havnet i

en ny tid – med nye ledige. Det er ikke nok

længere bare at opbevare folk. Man må forsøge

at udvide deres kompetencer,” siger

Lene Kirk, som til sidst blev så træt af IKU’s


Der sker absolut ingenting.

Nogle modtog en

mikroskopisk undervisning i

at udarbejde et CV, men det

er jo altså noget, som de

fleste kan i forvejen.

Lene KirK, ex-Ledig HK-medLem

kursus i Ølby ved Køge, at hun efter nogle

uger mere eller mindre valgte at blive væk.

I stedet intensiverede hun jagten på et

nyt job hjemmefra. En jagt, som for nylig

gav bonus, da hun blev ansat i Københavns

Kommune.

”Og det er ikke IKU’s skyld, at jeg har

fået nyt job,” understreger hun.

tiden går Med Facebook

Efter at have hørt Lene Kirks beretning valgte

HK-bladet uanmeldt at opsøge IKU’s kursuscenter

i Ølby en tilfældig tirsdag før som-

merferien. Uden for en af bygningerne, der

ligner en Mærsk-container, mødte vi bl.a.

28-årige Jimmy Jørgensen fra Roskilde, som

tidligere har arbejdet i et kurerfirma.

”Hvad tiden går med? Jeg er på Facebook.

Jeg har ikke lært en skid. Jo, måske

at man ikke må gå før tiden, for så truer de

med, at vi får frataget vores dagpenge. Det

eneste regulære, vi er blevet undervist i, er

vel at udforme et CV. Men hvor lang tid, tror

du det tager?”

De øvrige kursister, HK-bladet talte med,

var enige om, at der intet fagligt indhold var

i kurset. Tiden gik med at surfe på nettet eller

med at udveksle strikkeopskrifter.

”Det er umuligt at få tiden til at gå fornuftigt

– og undervisning er der ingen af,”

sagde en 60-årig mand, som har arbejdet

over 30 år i forsvaret.

Han forsøgte – så ofte han kunne – at

slippe fra kurset ved middagstid.

”Jeg kan jo lige så godt sidde hjemme ved

min computer som her,” bemærkede han.

ikU gør det aF ideaLisMe

Direktør for IKU, Kim Holst fra Randers,

afviser blankt, at det er jagten på lette penge,

som får IKU til at drive 30 kontorer og

kursuscentre for ledige rundt omkring i

landet. Han siger, at det er varme og menneskeligt

engagement, der driver firmaets

ansatte.

”Jeg ved godt, at det måske lyder lidt helligt.

Men der er en god del idealisme i det

her fra vores side. Vi glæder os over, hver

gang det lykkes at få en ledig i job. Og nej.

Vi er ikke i det her for pengenes skyld. Selvfølgelig

tjener vi på det. Men det er absolut

ingen guldmine!”

Netop dét med pengene – og præcist

hvor mange, der kan høstes hver måned på

kurserne - er Kim Holst dog ikke så begejstret

for at tale om.

”Det er korrekt, at vi får en bonus på ekstra

10.000 kroner, hvis den ledige kommer

ud i job i det år, vi er i kontakt med dem. Men

vi har altså også store udgifter,” siger han.

IKU-direktøren finder det naturligt, at

ledige skal gennem en øv-fase, når de anvises

til et jobsøgningskursus.

”Herefter kommer typisk erkendelsesfasen.

Nogle af dem er nødt til at lære at forstå,

at de måske ikke er helt så dygtige, som

de selv tror. Man skal huske på, at hvis de var

det, ville de nok ikke havne hos os. Så ville

de nok allerede have et job. Jo, der er altid

plads til forbedring,” siger Kim Holst. •

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 21


Fik du heller aldrig

lært blindskrift i

skolen?

Så har du chancen nu.

Lær at skrive fuldstændigt blindt med HK’s nye online

it-kursus. En videoguide følger dig gennem dine øvelser og

fortæller dig, hvordan du klarer dig, og minder dig om, hvornår

det er tid til at holde pause. Og skulle du blive rigtig god, kan du

tage eksamen, som er opbygget efter Undervisningsministeriets

regler for eksamen i blindskrift.

Vores program gør det sjovt at lære - og alle kan lære det.

Skulle du blive træt undervejs, så gemmer programmet naturligvis

dine resultater til næste gang, du logger ind.

Har du for øvrigt set…

At vi også har opgraderet vores populære online it-kursus i

Microsoft Dynamics C5? Lær bogføringens kunst med video, tekst

og relevante øvelser.

22 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

Er du allerede rigtig hurtig til at skrive blindskrift, kan du

øge din hastighed og minimere din fejlprocent med de frie

hastighedsøvelser. Programmet registrerer selv, hvilke taster

du har problemer med og designer øvelser, som kan afhjælpe

netop de taster.

Rigtig god fornøjelse - vi er stolte af at kunne tilbyde dig Danmarks

mest anmelderroste og innovative blindskriftprogram.

Og mange, mange flere

Klik dig ind på mitHK og få adgang til vores online blindskriftkursus

og mange, mange fl ere spændende og gratis online

kurser og it-kurser.

Er du ikke allerede tilmeldt mitHK, bliver du det nemt

ved at klikke ind på hjemmesiden www.mithk.dk


De kommunale tandlæger orker

ikke at tage elever, og det kommer

til at skabe store problemer, når en stor

pukkel af offentlige klinikassistenter

rammer pensionsalderen. Ud af 541

elevaftaler indgået frem til 15. juni i år,

er blot 65 således lavet med en offentlig

tandklinik.

Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere

(SKT) i København inviterede i oktober

2008 samtlige sjællandske kommuner til

en temadag for at klarlægge mulighederne

for at skaffe flere elevpladser i kommunerne.

Ud af de 46 inviterede kommuner,

takkede ti ja. Anstrengelserne resulterede

i tre nye elevpladser.

TeksT jon holm-Pedersen / kommunalbladet@hk.dk / foTo colourbox.com tandklinikelever

elever tæller ikke som en del af den daglige

normering på skoletandklinikkerne,

og kommunerne skal derfor finde ekstra

penge i budgettet til elevlønnen.

Halvdelen af landets 2.167 kommunale klinikassistenter

er på vej på pension. Alligevel er det nærmest umuligt at

få en praktikplads som klinikassistent hos de kommunale

tandplejere og tandklinikker. Det offentlige betragter

eleverne som en ekstra udgift frem for en ressource.

Kommuner siger nej

til tandklinikelever

Kommunerne fremhævede omkostningerne

ved at have en elev som det væsentligste

problem. Elever tæller ikke som en del

af den daglige normering, og kommunerne

skal finde penge i budgettet til elevlønnen.

– Der er brug for en holdningsændring

i kommunerne. Man skal se eleven som

en ressource ligesom i de private klinikker,

hvor eleven er en del af teamet, siger

Doris Lukowski-Nielsen, der er praktikpladskonsulent

ved SKT i København og

arrangør af temadagen.

Politisk løsning i sigte

Ifølge Kirsten Møller Christensen, der er

formand for HK/Kommunals Tandklinikassistentudvalg,

bliver der uddannet langt

færre klinikassistenter, end der er brug

for, og kommunerne får et rekrutteringsproblem

i de kommende år.

– Det er vigtig at uddanne egne elever

for at kunne overføre den viden, som

klinikassistenterne i det offentlige bærer

rundt på, forklarer hun.

Fra politisk side er der fokus på problemet.

Folketinget har netop godkendt en

ny praktikpladspræmie, der er trådt i kraft

fra 1. juni.

Fremover kan alle arbejdspladser få

2.000 kroner pr. måned i løntilskud i de

første tre måneder, som udgør elevens

prøvetid. Bliver eleven efterfølgende fast-

ansat, falder der en kontant udbetaling på

10.000 kroner ekstra.

– Forhåbentlig vil den nye ordning

skaffe flere elevpladser. Vi har kæmpet

for at få kommunerne i gang i de sidste to

år, men der er ikke sket noget som helst,

siger Kirsten Møller Christensen. •

>> Læs om optaget af kontorelever i kommunerne

side 8-10.

Klinikassistenter må

og vil mere – så tilmeld

dig konference

Det er snart sidste chance for at få

en af de ledige pladser på konferencen

”Tandklinikassistenter vil og må

mere” på Hotel Faaborg Fjord den

4. og 5. september.

Der vil blandt andet være spændende

oplæg om caries, demente

patienter, kirurgi i tandplejen, karriereforløb

og status på den nye

uddannelse.

Se program på www.hk.dk/

kommunal/dit_fag/tandklinik

Tilmeld dig under ”Fagkonference

2009”. Frist 6. juli.

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 23


XXX | XXXX kort godt

Bcc og cc??

Ved du, hvad adressefelterne cc og bcc

i dit mailprogram egentlig står for?

Cc står for carbon copy, og udtrykket

stammer fra dengang, man brugte

karbonpapir. Et stykke papir med kulbelægning,

som man lagde mellem to

stykker almindeligt papir. Når man

skrev på det øverste stykke

papir, blev skriften trykt

på det nederste og

derved opstod en

karbonkopi.

Feltet cc er

derfor beregnet til,

når du skal sende

den samme mail til

flere ad gangen. Det

kunne være boligforeningens

nyhedsbrev

eller mødereferatet fra

badmintonklubben.

Hvis modtagerne gerne må se,

hvem mailen ellers er sendt til, så

bruger du feltet cc. Men hvis du derimod

ønsker at skjule de andres mailadresser,

så sender du mailen ved at

bruge feltet bcc, som står for blind

carbon copy.

24 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

Scan dine links

Links er næsten uundværlige, når det gælder om at komme rundt på nettet.

Men det kan godt betale sig at være lidt skeptisk over for dem. Det er nemlig

ikke altid lige nemt at gennemskue, om linket vil sende dig til en uskyldig side

eller en mere lusket en af slagsen.

På hjemmesiden www.onlinelinkscan.com kan du nemt og hurtigt tjekke,

om link-vejen er farbar eller farefuld og fyldt med virus.

Tjenesten er dog ikke 100 procent sikker, men derfor kan de ekstra klik godt

betale sig. Så er du da i hvert fald lidt mere informeret, inden du klikker.

Hvilken uge er vi i?

Er du planlæggertypen, vil du kunne lide

hjemmesiden www.ugenr.dk – her kan du

få at vide, hvilken uge den 27. august 2021

falder i. Og så fortæller den dig på forsiden,

hvilken uge du er i lige nu og her.

Kontorraseri er et voksende problem, men for

eksempel korte, effektive møder og en venlig

omgangstone, kan reducere stressniveauet

– og forlænge kontorudstyrets levetid.

Lucy Beresford, Britisk psykoterapeut og stressekspert tiL erhvervsBLadet.dk

Småspiseri og travlhed giver hullede tænder

Når vi har travlt på arbejdet, er

det ikke altid muligt at planlægge

spisetiderne. Når sulten skal stilles

på jobbet, sker det derfor ofte

i korte tidsrum mellem opgaverne

og i små portioner ad gangen.

Den form for spiseri udsætter

tænderne for flere daglige syre

angreb, som giver huller i tænderne.

Skal man overveje at tage

en tandbørste med i arbejdstasken?

Måske.

Kilde: sensodyne.dk


Få mere ud

af jeres APV

Pas På

hvad du søger

Mangler du inspiration til at forbedre

det fysiske arbejdsmiljø? Måske har

du brug for at justere spørgsmålene

i arbejdspladsvurderingen? Så kig i

publikationen ’Indretning af fremtidens

kontormiljø – et dialogbaseret analyseværktøj’

hos Teknologisk Institut.

➽ Rapporten er gratis og kan bestilles

på www.teknologisk.dk

Søg på ’kontorindretning’

Nogle af de mest risikofyldte søgeord på internettet i dag er forbundet

med enten at finde gratis ting, som for eksempel musik eller at lede

efter lønnet arbejde, som kan klares hjemmefra. Det skriver firmaet for

internetsikkerhed, McAfee Inc. Sådanne søgeord bliver brugt til at lokke

uvidende forbrugere ind på bestemte internetsider. Herfra kan hackere

og cyberkriminelle ofte overbevise forbrugerne om, at de skal downloade

ondsindet software, der får folk til at afsløre deres personlige og

finansielle oplysninger. I hovedreglen leder hackere efter ofre der, hvor

flest mennesker er. Det vil sige, jo mere populært dit søgeord er, jo

større er risikoen for at blive fanget i en hackers net, og det gælder alt

fra gratis ting til store nyheder med bred interesse, som for eksempel

naturkatastrofer. I USA er nogle af de allerfarligste søgeord ”myspace”,

”free music” og ”make money”. Desværre findes endnu ikke en lignende

rangliste for danske søgeord.

5 gode råd til den bedste sommerferie

1

2

3

4

5

Vær udhvilet

Inden ferien er det godt at gå tidligt i seng en eller to

aftner og sørge for at få sovet ud. På den måde styrker

du dit immunforsvar, som måske er hullet efter et

langt sejt arbejdstræk, og du kan undgå, at kroppen

samler allehånde bakterier op, når du skal holde fri for

alvor.

Gør status

Skriv en liste over, hvad du har opnået det seneste

halve år. På den måde får du fejret dig selv, gjort status

og er bevidst om, hvad du er værd, eller hvad du

har bidraget med. Du kan dermed gå på sommerferie

med fokus på det, du nåede, i stedet for det, du ikke

nåede.

Brug autosvar

Sæt autosvar på din mail to dage før og to dage efter

ferien. På den måde skaffer du tid til at få de sidste

ting på plads inden ferien, og du har to dage efter

ferien til at komme i gang igen – til at få læst de mails,

der er dukket op i løbet af sommerferien, forholde dig

til eventuelt akutte sager lige efter ferien og lignende.

Planlæg med familien

Lav aftaler med familien. Få afklaret, hvordan næste

halve år skal fungere, så I er enige om prioriteringer

og forventninger. På den måde forebygger du, at

skuffede forventninger, uafklarede roller og forskellige

prioriteringer spænder ben for jer i løbet af dagligdagen.

Langsomt i gang igen

Efter ferien går der et par dage, før du kommer op i

tempo. Det er almindeligt, og du behøver ikke kickstarte

kroppen med en kæmpe udfordring, selv om det

kan lade sig gøre. Brug et par dage til at danne dig et

overblik, så du kommer godt fra start og får planlagt et

halvår med passende pauser og tilpas store mål, som

du virkelig vil være stolt af at opnå.

Kilde: lederweb.dk

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 25


yllup

Højsæson for giftefogeder

26 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

„Ich verkündige Ihnen hierdurch, Ehegatten zu sein“. Eller sagt på dansk:

Jeg erklærer jer herved for rette ægtefolk at være.

Giftefogederne har travlt rundt om på landets rådhuse, for både udenlandske

og danske par vil helst have papir på hinanden på denne tid af året.


Her er det Bente Nielsen, giftefoged i Ærø Kommune, der er

vidne til et udenlandsk pars vielse. I den sydlige del af Danmark

er der faktisk opstået en hel forretning for kommuner med at

vie udenlandske par. Derfor skal giftefogeder her også kunne

TeksT morten thomsen / kommunalbladet@hk.dk / foTo lene esthave bryllup

snakke engelsk eller tysk. Alene på Ærø blev der i 2008 viet 242

par, hvoraf de 204 var udenlandske. Du kan læse mere om Bente

Nielsen og Ærøs bryllupsindustri på www.hk.dk/aeroe under

”Bryllupsturismen blomstrer på Ærø.” •

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 27


netværk TeksT mogens jepsen / 44mje@hk.dk / foTo per gudmann

Jonna kan ikke lade være at netværke

Siden jonna Waltoft blev leder på Roskilde

Bibliotek, har hun netværket og bevidst arbejdet på

at skabe både personlige og faglige grupper omkring

sig. Det er bare en del af hendes personlighed.

Som centralbibliotek er der en forpligtigelse

til at samle kolleger fra

andre biblioteker i faglige fællesskaber.

Så det gør Jonna Waltoft selvfølgelig,

men havde det ikke ligget som et opdrag,

var det helt sikkert sket alligevel.

– Jeg kan slet ikke lade være, det er en

del af min personlighed.

Sådan lyder det fra Jonna Waltoft, nu

afsnitsleder på Roskilde Bibliotek, men

med mere end 25 års erfaring som leder i

biblioteksverdenen.

Hun har gang i en række netværk.

Der er personlige netværk, der er de rent

biblioteksfaglige, og så er der kombinationerne,

hvor lederdelen fylder meget.

Hvert netværk sit formål

Pointen hos Jonna Waltoft er nemlig, at

hvert netværk har et formål.

Tydeligst i det ti år gamle netværk, som

hun fik etableret, da hun tog sin lederuddannelse.

28 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

– Når det er ledernetværk, så tales der

om fælles problemstillinger,forandringsprocesser

og ledelsesmæssige opgaver.

Her er fortrolighed en nødvendighed og

tavshedspligt et must. Det er her, jeg især

kan drøfte mine personlige udfordringer

som leder.

Omvendt i det netværk som dækker

biblioteker under centralbiblioteket i

Roskilde. Her er det meget om praktiske

problemstillinger.

Temadage om god service, hvilke

erfaringer er der eksempelvis med selvbetjening,

interurban-lån og katalogisering.

Stod det til Jonna Waltoft, brugte hun

gerne endnu mere tid på at netværke.

– Jeg er bare så heldig, at det ligger

naturligt i mit job, at jeg også netværker.

Og jeg tror, at vores chefer sætter fokus

på det i fremtiden. Det nyeste netværk, jeg

prøver at sætte i gang, er for kolleger, der

har opgaver, der ligner mine, på de seks

nye centralbiblioteker i landet. •

Jonna Waltoft har prøvet et netværk, hvor

deltagerne blev sat sammen uden at kende

hinanden på forhånd. Det virkede ikke. Til

gengæld synes hun, at det giver en ekstra

dimension, når der eksempelvis i et ledernetværk

er fortrolighed, så man kan diskutere

udfordringer fra egen arbejdsplads.

Husk at tilmelde dig

Bibliotekskonferencen

Du kan selv netværke og blive klogere

på dit fag på konferencen ”Biblioteket –

innovation eller illusion”.

For her kan du opleve Jonna og meget,

meget mere over to spændende og

inspirerende dage den 24. og 25. september

på Hotel Faaborg Fjord.

Hør blandt andet om, hvem der har

ansvaret for innovation på bibliotekerne

og deltag i workshops om uddannelse,

netværk, kommunikation og nye medier.

Se program på:

www.hk.dk/kommunal/dit_fag/bibliotek

Tilmeld dig under punktet ”Fagkonference

2009”. Frist 6. juli.


Skriv til

Hk kommunalbladet

Weidekampsgade 8

0900 københavn C

eller send en mail til

kommunalbladet@hk.dk

Du kan også deltage i debatten på www.hk.dk/kommunal

bliv tillidsrepræsentant

Hvert år til Hk-klubbens generalforsamling

har jeg troen på, at der kommer nogle nye

tillidsrepræsentanter til. Men ak nej, ingen

vil påtage sig hvervet, alle har travlt med

at tælle gulvbrædder eller snøre sko.

Hvad er årsagen? Det er jo en spændende

opgave med et utal af udfordringer

og mange gode oplevelser. Det er en super

god uddannelse, som også kan bruges i et

karriereforløb, og det giver en fantastisk

personlig udvikling. Mulighederne er uendelige,

hvis man vil og tør.

Alle stræber efter at blive noget særligt

og brander sig selv, så hvorfor ikke gøre

det gennem det fagpolitiske arbejde? Her

kan man blive målt og vejet – og der bliver

set på, om man kan skabe resultater. kan

det også holde vand, så stiger ens egen

værdi, og det skaber respekt og troværdighed

– og vejen for medindflydelse /medbestemmelse

er godt i gang. Det opnås ikke

fra den ene til den anden dag, men vejen

er skabt.

Tænk engang, at så mange fravælger

den enestående chance for at være med

på første række, at få den magt og indflydelse,

som også ligger i hvervet. Det kan

bruges på konstruktive forhandlinger og

være med til at skabe attraktive arbejdspladser

for medlemmerne. Vil du være

med?

TeksT jon Holm-pedersen / kommunalbladet@hk.dk / foTo xxx stordrift

Hilsen

Inge Buch, fællestillidsrepræsentant for

600 medlemmer i Børne- og Ungdomsforvaltningen

i Københavns Kommune

HK- Hovedstaden

En familieforsikring

med ekstra god dækning

for 994 kr.

Som medlem af HK kan du nu få en særlig familie- og indboforsikring, der er både billigere og

bedre. For eksempel er der ikke loft over værdien af dit samlede indbo, som hos andre selskaber.

Forbunds Familieforsikringen koster kun 994 kr. + 40 kr. til opkrævningsgebyr, bidrag til stormflod

og garantifond. Og der er endnu mere at spare, hvis du også flytter din bil med.

Ring og hør nærmere på 70 12 14 16

Redaktionen forbeholder sig ret til at

forkorte indlæg. Deadline til næste nummer

er den 3. august 2009.

Få en tyverialarm

Netop nu kan du som Alka kunde

få en alarmgrundpakke for 0 kr.

hos LOCKON. (normalpris 995 kr.)

Abonnement 99 kr./md.

Ingen selvrisiko ved indbrud.

Læs mere på alka.dk/lockon

illusTRATion: lARs AnDeRsen

HK_183x116_FFF_LOCKON_kasse_blue.indd 1 /17/Jun09 11:08 AM

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 29


tekst Kirsten Marie Juel Jensen / fotos Claus sJödin, lene esthave og FleMMing sChiller

Fra januar til juni 2008 fulgte HK-bladet hverdagen, drømmene og problemerne

for de fire handelsskoleelever Michelle, Vanja, Pernille og Patrick – alle født i

1990. Nu vender vi en sidste gang tilbage til de fire unge for at høre, hvordan

det går dem i dag – et år efter vi slap dem.

30 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

Generation 1990


Pernille Enevoldsen dropper sabbatåret

Pernille Enevoldsen fra Nors ved Thisted var vild med sin uddannelse og fyldt med gåpåmod, da vi

mødte hende sidste år. Hun glæder sig til at læse i Århus efter sommerferien, for hun har droppet

sabbatåret på grund af finanskrisen.

Studenterhuen på hovedet, et kæmpe smil

om munden og en stor sæk frihed på nakken.

Det er, hvad Pernille Enevoldsen ser

frem til, skal ske den 23. juni. Den dag er

hendes sidste på HHX i Thisted, og hun har

set frem til den længe.

- Jeg har lært meget på HHX, og sammenholdet

har i år været helt fantastisk, så

jeg har virkelig nydt det. Men nu har jeg ligesom

også prøvet det her, og nu glæder

jeg mig til at komme væk herfra og prøve

noget helt nyt, siger hun.

FinansKrisen spøger

Det er både en ny by og en ny uddannelse,

der venter på Pernille efter sommerferien.

Hun har haft mange planer for, hvad

hun ville lave, når alle studenterfesterne var

overstået. Men sabbatåret er blevet droppet

– blandt andet på grund af finanskrisen.

- Jeg har måttet droppe at rejse til USA,

Vanja er hoppet

tilbage på HG

Vanja Custovic var i juni sidste år superglad for

at have fået lov til at springe fra HG til HHX. Nu

fortæller han, at han dette skoleår har valgt at

hoppe tilbage på HG.

Begyndte du på HHX som planlagt? Og i så fald hvordan har det

været?

Ja, jeg begyndte på HHX, men valgte på et tidspunkt at gå tilbage

på HG andet år, mens jeg stadig kunne nå det, og bliver færdig

med det her til sommer. Men synes ellers rigtig godt om HHX,

men tænkte, at jeg ikke ville spilde tre år mere af mit liv - har spildt

nok, hehe.

for jeg kunne ikke finde nogen at rejse

med, og jeg vil ikke rejse alene. Så havde

jeg planer om bare at arbejde og tjene penge

i stedet. Men det er svært at få job her i

krisen, og så bestemte jeg mig for, at jeg

lige så godt kunne tage til Århus og læse.

Så kan jeg altid arbejde eller rejse på et senere

tidspunkt. Og det er ikke, fordi jeg er

skoletræt nu, så jeg kunne jo lige så godt

gå i gang og bruge krisen til at studere i,

fortæller Pernille.

Lærerne på handelsskolen har også opfordret

de unge til at gå direkte på videregående

uddannelser.

- Vi har talt meget om krisen, og det har

nok smittet af på vores valg, siger Pernille.

Planen om at blive finansøkonom har

dog ikke ændret sig, og derfor er hun også

næsten 100 procent sikker på, at det er det,

hun vil læse på handelshøjskolen i Århus.

Og hun er allerede skrevet op på en masse

ventelister til kollegieværelser i byen.

soMMerFugle i Maven

Selv om Pernilles mave er fyldt med glad

forventning, basker der dog også et par

nervøse sommerfugle rundt.

- Århus er langt væk fra Nors, og jeg har

aldrig boet hjemmefra før. Men man kan jo

altid flytte tilbage, hvis det går helt galt. Men

det tror jeg nu ikke. Det bliver dejligt at møde

nye mennesker og selv skulle klare hverdagen.

Bare det der med selv at skulle købe ind

og bestemme, hvornår man skal spise, glæder

jeg mig til, siger Pernille og smiler.

Inden hun kan begynde at pakke flyttekasserne,

er der dog lige fem skriftlige og

to mundtlige eksamener, der skal overstås.

Og så selvfølgelig en hel masse fester med

kammeraterne.

Men var det ikke svært at droppe HHX, når det nu havde været din

drøm, som du havde kæmpet for?

Nej, det synes jeg nu egentlig ikke. For jeg vil egentlig bare blive

færdig og komme ud i lære :) Så jeg er meget glad for mit valg.

HK kommunalbladet I 26. junI 2009 31Patrick har kæmpet

med lektierne

Patrick Kofoed havde et rigtig godt første år på

HHX i Hillerød, hvor det især var vennerne og

sammenholdet i klassen, der betød noget for

ham. På andet år er han blevet udfordret meget

med lektier og opgaver.

Hvordan vil du beskrive dette skoleår?

Et meget godt skoleår med masser af nye udfordringer. Det har været

en hård vej hele andet år, og man skulle virkelig tage sig sammen

for at følge med. Da jeg godt kan lide udfordringer, synes jeg,

det er fedt at få lidt udfordringer i skolen. Når jeg tænker på udfordringer,

tænker jeg på det faglige i skolen. Altså alle lektierne, de

forskellige opgaver m.m.

Du havde planer om at tage dig mere sammen i skolen i år og få

mere styr på dine papirer - er det lykkedes?

Mine planer er ikke helt lykkedes mht. mine papirer. Men jeg

mener selv, jeg har taget mig mere sammen i skolen, og det kan

man også se på mine karakterer, som jeg selv mener, er meget tilfredsstillende.

32 HK kommunalbladet I 26. junI 2009

Hvordan har det været at begynde på uddannelsen

som teknisk designer?

Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg

har taget længe, jeg er virkelig blevet glad

for den uddannelse, og jeg var så heldig,

at jeg for en gangs skyld kom i en ekstrem

god klasse med mange, mange søde mennesker.

Hvordan har dette skoleår været for dig?

Her til sidst meget stressende, men ellers

et rigtig godt skoleår (: . Mange gode minder

jeg aldrig vil komme til og glemme, og

masser af nye venner, jeg forhåbentlig ikke

mister kontakten med, når vi engang skal

ud i lære (:

Hvordan går det med sammenholdet i klassen?

Nu er alle drengene begyndt og snakke mere med hinanden i stedet

for de forskellige grupper, som jeg talte om sidste gang. Drengene

og pigerne er også begyndt og snakke mere sammen, og jeg

synes, at klassen er blevet en mere hel gruppe end mange små forskellige

grupper.

Har dine fremtidsplaner ændret sig?

Jeg vil gerne ud og tjene nogle penge, men samtidig også få nogle

faglige kompetencer, som man kan få i skolen. Jeg fortsætter også

med at spille fodbold.

Michelle har fundet den rigtige uddannelse

Michelle Larsen var lige før sommerferien sidste år trist over at være droppet ud af to uddannelser på

to år – HG og HHX. Nu er hun begyndt på teknisk design-uddannelsen i Odense, og det har vist sig at

være det helt rigtige for hende.

Hvad tænker du om fremtiden?

Mine planer for min fremtid lige nu er at

blive færdig som teknisk designer, arbejde

lidt og så forhåbentlig videreuddanne mig

engang, når jeg har fundet mig en lejlighed

og har fundet mig til rette i mit liv (:

Hvornår skal du i lære? Og har du fundet

en læreplads?

Jeg har ikke fundet læreplads, endnu såeh

.. Det er ikke fandens nemt lige p.t. (: .. Så

jeg har faktisk ingen idé om, hvornår jeg

skal i lære endnu :b


ANNONCER

Nummer Deadline Udkommer

Blad nr. 12 5. aug. 14. aug.

Blad nr. 13 19. aug. 28. aug.

Blad nr. 14 2. sept. 11. sept.

Blad nr. 15 16. sept. 25. sept.

Familieafdelingen

Søger en kontor-/

regnskabsmedarbejder

DG Media

Tlf. 70 27 11 55

Fax 70 27 11 56

epost@dgmedia.dk

Da en af vores medarbejdere fratræder sin stilling søger

vi snarest en ny medarbejder til Familieafdelingens

Administrationsteam.

Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Stillingen omfatter flg. arbejdsopgaver:

• Betaling af regninger og udlæg i KMD Web og KMD

Børn og Voksen

• Modtage og fordele telefonopkald fra borgere til medarbejdere

i afdelingen

• Fordele post i vort ESDH­system (Captia)

• Indberetning til kommunens Lønkontor af ferie, kørepenge

mv.

• Sekretær for Lokaludvalget for Familieafdelingen

• Sekretær for Børnerådet

• Udsendelse af dagsorden til Børn og unge­udvalget

• Diverse administrative forefaldende kontoropgaver.

Det fulde stillingsopslag kan ses på www. frederikssund.dk

Foto: colourbox

Socialformidler

– i Jobcenter Furesø

Er din arbejdsglæde lig med selvstændigt, systematisk og tværfagligt

arbejde? Kan du bevare overblikket i pressede situationer? Og har du en

baggrund som socialrådgiver eller -formidler? Så tag til Jobcenter

Furesø!

Vi tilbyder dig en fast stilling i Sygedagpengeopfølgningen på 37 timer

om ugen med start 1. september.

Vil du vide mere? Så er du velkommen til at kontakte socialformidler

Susan Albinussen på tlf. 7235 5134.

Læs mere, og søg stillingen på furesoe.dk/job.

Ansøgningsfrist er den 10. juli.

Furesø

Hvor tit går du glip af

drømmejobbet?

Hold fast i ambitionerne og drømmen

Lad en jobagent finde jobbet til dig på kommunaljob.dk

Det er enkelt og hurtigt at oprette en jobagent på kommunaljob.dk.

Jobagenten laver en automatisk søgning i jobdatabasen én gang i døgnet

og sender dig en e-mail med de job, der matcher dine ønsker.

Læg dit cv ind på kommunaljob.dk og

øg din chance for at blive headhuntet

HK kommunalbladet I 12. junI 2009 33


Familierådgivere til Familieafsnittet

Familieafsnittets Børne- og Ungegruppe

søger 3 familierådgivere, 2 barselsvikariater

til børnegruppen og en fast stilling til ungegruppen.

Barselvikariaterne starter begge

den 1. august 2009, og den ene er på 12

mdr., og den anden frem til 31. januar 2010.

Alle 3 stillinger er på 37 timer om ugen og

arbejdsområdet for børnegruppen er familier

med børn under 15 år, og for ungegruppen

familier med unge over 15 år. Fælles

for de to grupper er at der arbejdes ud fra

Servicelovens kap. 11.

Familieafsnittet er en integreret del af

Børne- og familieafdelingen, som består af

sundhedsplejen, Familiehuset, støttepædagogkorpset

og PPR.

Arbejdsopgaverne

• Rådgivning og vejledning.

• Socialfaglige undersøgelser jf.

serviceloven.

• Indstillinger og foranstaltninger.

• Indstillinger til Børne- og Ungeudvalget.

• Koordinering af den tværfaglige indsats.

• Evt. indgå i socialvagten efter lukketid.

Personprofil

Vi forventer, at du

• er uddannet socialrådgiver/socialformidler

eller anden relevant baggrund.

• kan strukturere sit arbejde og er fleksible.

• har vilje og forståelse for værdien i at

arbejde tværfagligt.

• kan bevare overblikket i presset

situa tioner.

ALBERTSLUND er god plads til børnene, kultur i alle afskygninger og en tårnhøj miljøprofil.

34 HK kommunalbladet I 12. junI 2009

• aktivt vil medvirke til forsat udvikling i

afsnittet.

Vi tilbyder

• introduktionsforløb.

• oplæring og mentorordning.

• sagsstamme på ca. 37 sager.

• fleksibel arbejdstid.

• godt socialt arbejdsmiljø.

• ekstern supervision.

• arbejdsplads tæt på S-togstation.

Løn og ansættelsesforhold

Efter reglerne om Ny Løn.

Det er en del af ansættelsespolitikken i

Albertslund Kommune at fremme ligelig

kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Yderligere oplysninger

Fås ved at kontakte socialfaglig konsulent

Pia Nielsen på telefon 43 68 64 62.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde senest

fredag den 24. juli 2009. Jobsamtaler forventes

i uge 31.

Ansøgningen skal sendes til:

Albertslund Kommune

Familieafsnittet

Rådhuset

Nordmarks allé

2620 Albertslund

Att. Pia Nielsen


engagement

... og udvikling er nøgleordene når vi skal finde en ny kollega til Rødovre Jobcenter - vi søger en

socialrådgiver eller socialformidler til Sygedagpengegruppen

Rødovre Jobcenter søger en ny engageret og dynamisk sagsbehandler

til at arbejde med sygemeldte borgere.

Godt arbejdsmiljø og engagerede kolleger

I Rødovre Jobcenter lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø med

fokus på medarbejdernes trivsel, mulighed for indflydelse og kompetenceudvikling.

Det giver højt til loftet i mere end én forstand

med en ledelsesstil, der er demokratisk, uhøjtidelig og åben. Du

får en interessant arbejdsdag i et jobcenter med overblik over de

administrative rutiner og stor gennemsigtighed i arbejdsgangene,

med udfordringer tæt på borgerne, og opgaver der bliver løst med

en høj grad af selvstændighed.

Udadvendt og med fokus på udvikling

Rødovre Jobcenter er et jobcenter, hvor mange nye metoder og

tilgange prøves af og vi vil stadigvæk udvikle, forbedre og nytænke

vores indsats. Vi søger derfor en medarbejder, der har energien og

lysten til at skabe noget nyt.

Vi ser gerne, at du har en baggrund som socialformidler eller social-

rådgiver. Alternativ baggrund er også relevant, såfremt du har dokumenteret

erfaring med kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet.

Rødovre Kommune har fokus på trivsel og den gode og sunde arbejdsplads,

hvilket betyder, at der er kaffe, te og frisk frugt dagligt,

ligesom vi har fri adgang til svømmebad og motionscenter samt

fysioterapi, og mulighed for billig massage.

Mere information

Du kan finde mere information om kommunen og forholdene for

de ansatte på www.rk.dk. Du kan også kontakte teamleder Anne

Oldenborg Steffensen på telefon 36 37 70 32 eller Annette Iversen

på 36 37 70 35.

Ansøgningsfrist: 9. juli 2009. Send ansøgningen til: Rødovre Kommune,

Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller via e-mail til rk@

rk.dk. Mærk ansøgningen: ‘Personaleafdelingen 09.01903’. Vi forventer

at afholde samtaler onsdag den 15. juli 2009.

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job

hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med gratis motionsfaciliteter samt en sundhedsordning med fysioterapi,

helbredstjek og massage.

“ HK Kommunalbladet

giver os de rigtige

ansøgere med de

rette kvali�kationer.“

Rekrutteringsmedarbejder · Ballerup Kommune · HR-afdelingen

“HK Kommunalbladet er ideelt, fordi det giver direkte

kontakt til de rette ansøgere. Vi kan se, at en meget

stor del af de relevante ansøgere har set jobbet i

HK Kommunalbladet“.

HR-medarbejder · Assens Kommune · Løn og personale

“Vi kombinerer print og online annoncering og bruger

HK Kommunalbladet, fordi det både giver adgang

til dem, der søger job, og dem der allerede er i job”.

Personalekonsulent · Hvidovre Kommune · Socialforvaltningen

Malrettet kontakt

www.dgmedia.dk · Telefon 70 27 11 55

Frit valg blandt 167.000

kvali�cerede medarbejdere

HK Kommunalbladet læses ifølge Index DK/

Gallup af 167.000, hvoraf en meget stor andel

er beskæftiget og uddannet inden for det kommunale.

Jobannoncer i HK Kommunalbladet

kombineres automatisk og gratis med en webannonce,

hvilket giver de optimale muligheder

for at få kontakt til den rette kandidat.

Kontakt DG Media for at høre mere om mulighederne

for at �nde den rette kandidat via HK

Kommunalbladet.

HK kommunalbladet 35

61218_HKKommunal_A5_OK_NY.indd 1 27/09/07 11:03:59


36 HK kommunalbladet

Sagsbehandler til familierådgivningen

Tre gode kollegaer har valgt at søge nye udfordringer og

vi har derfor 3 ledige stillinger.

Familierådgivningen er med over 40 medarbejdere den største

afdeling i Børne- og Ungerådgivningen, der rummer 240 medarbejde

fordelt på Familierådgivningen, PPR, Sundhedstjenesten

og en række decentrale tilbud og institutioner.

Familierådgivningen er opdelt i 6 grupper: tre distriktsgrupper

(Nord, Midt og Syd), en flygtninge- og indvandrergruppe, en

specialrådgivning og en administrationsgruppe.

Vi søger en ny kollega snarest muligt til distriktsgruppe syd

og pr. 1. august 2009 to nye kollegaer til henholdsvis distriktsgruppe

syd og midt, hvor målgruppen er danske og integrerede

familier.

Vores arbejdsområde er socialrådgivning, hovedsageligt i

forhold til servicelovens kapitel 9 og 11. Det vil sige undersøgelses-

og udredningsarbejde, rådgivning og vejledning, samt

iværksættelse af hjælpeforanstaltninger i forhold til børn og

familier med behov for særlig støtte, herunder bevilling af økonomiske

ydelser.

Vi kan tilbyde

Et job med mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både

fagligt og personligt. Du vil få ekstern supervision og desuden

indgå i et fagligt team med engagerende kollegaer, der vægter

samarbejde, kvalitet og faglig sparring højt. Vi har et godt

socialt og fagligt miljø i afdelingen, hvor personalegruppen er

bredt sammensat både med hensyn til erfaring, køn og etnisk

baggrund.

Af udviklingsopgaver er vi p.t. i gang med implementering af familierådslagning

og pr. 1. august 2009 skal vi åbne en anonym

familierådgivning.

Byrådet i Køge Kommune ønsker, at værdierne respekt,

nærhed, rummelighed og effekt skal udgøre fundamentet for

indsatsen over for udsatte børn og unge. I efteråret er der

igangsat en ny model for tværfagligt samarbejde i kommunen.

Vi skal i den forbindelse vurdere, om vi kan organisere os

endnu bedre for at gennemføre kommunens sammenhængende

børnepolitik, som du kan læse mere om her:

http://www.koege.dk/301645/

Løn- og ansættelsesforhold

Vi ved, at sagsbehandlerarbejdet er krævende og tilbyder derfor

grundlønstrin 37 for nyuddannede samt forhandling i forhold til

dine kvalifikationer efter principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingerne, kan du kontakte socialrådgiver

Pernille Månsson telefon 56 67 23 73, teamleder Tine Marker på

telefon 56 67 23 97 eller teamleder Kirsten R. Rasmussen på

telefon 56 67 64 43.

www.koege.dk

Ansøgningsfrist

er fredag den 10. juli kl. 12.00.

Mærk din ansøgning ”Opslag Familieråd givningen” og send den

til:

Køge Kommune

Familierådgivningen

att.: Lotte Andersen

Torvet 1

4600 Køge

eller via e-mail til

lotte.beicker.andersen@koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem

mænd og kvinder uanset

etnisk baggrund.


Borgerservicemedarbejder

Er det dig?

Synes du også at det vigtigste og mest

spændende sted at arbejde, er dér hvor

borgeren møder det offentlige?

Vi søger en medarbejder til borgerservice,

som har lyst til være en del af den spændende

udvikling i Albertslund Kommune.

I Borgerservice

er vi i alt ca. 36 medarbejdere. Her arbejder

vi i selvstyrende tværfaglige serviceteams,

som selv tilrettelægger deres daglige

arbejde. Vi lægger stor vægt på læring og

uddannelse og handler derefter.

Af opgaver der er placeret i

Borgerservice kan nævnes:

Børnebidrag, børnetilskud, pas og kørekort,

folkeregister, boligstøtte, fripladser,

opkrævning mm.

Vi forventer, at du

• skal kunne lide at have med borgere at

gøre – både personligt og i telefonen.

• kan lide at lære nyt og er ikke bange for

at kaste dig ud på dybt vand.

• kan have mange bolde i luften og har det

ok med, at du ind i mellem taber nogle af

dem.

• kan tage ansvar og initiativ, men er også

en udpræget holdspiller, som kan trives i

en sammensat gruppe med mange faglige

kompetencer.

• er imødekommende og åben for en uformel

omgangstone - og bidrager gerne

selv med en frisk bemærkning.

• har erfaring med ESDH/Acadre journaliseringssystem

er en fordel, men ikke et

krav.

Yderligere oplysninger

kan indhentes hos Teamleder Jette Lau

på telefon 43 68 63 22 eller på mail

jette.lau@Albertslund.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er normeret til 37 timer. Ansættelse

sker efter gældende overenskomst

og Ny Løn.

Det er en del af kommunens ansættelsespolitik

at fremme en ligelig kønsfordeling og

etnisk ligestilling.

Ansøgningsfristen

er fredag den 7. august 2009. Vi forventer

at holde ansættelsessamtaler i uge 34.

Ansøgning sendes til:

Albertslund Kommune

Rådhuset

Nordmarks Alle

2620 Albertslund

Att: Borgerservice, Jette Lau

ALBERTSLUND er god plads til børnene, kultur i alle afskygninger og en tårnhøj miljøprofil.

HK kommunalbladet 37


38 HK kommunalbladet

Roskilde Kommune følger med konjunkturudviklingen –

derfor opnormerer vi med 5 nye fuldtidsstillinger på beskæftigelsesområdet

Hvis du har lyst til at arbejde i en dynamisk organisation, som prioriterer

både arbejdsmiljø og resultater højt, er en af stillingerne måske

noget for dig?

Som alle andre kommuner har Roskilde mærket stigningen af ledige

kontanthjælpsansøgere, og derfor er vi netop nu i fuld gang med at

ruste os til de nye opgaver bl.a. med en ny spændende organisering

af vores ”Jobbutik”.

Vi har fået ekstra ressourcer for at kunne klare arbejdsopgaverne og

fastholde vores gode resultater, så vi håber, at du vil være med.

Alle stillingerne er 37 timer og til besættelse fra den 1. august

2009 eller snarest derefter.

1 socialrådgiver/socialformidler til Beskæftigelsesafsnittet

Arbejdsopgaverne består i at samarbejde målrettet med borgere i

matchkategori 4 og 5 om at afklare og opkvalificere arbejdsevnen og

genvinde muligheden for selvforsørgelse. Der udarbejdes jobplaner

og ressourceprofiler, visiteres til beskæftigelsesforanstaltninger,

iværksættes revalidering og fleksjob samt henvises til ansøgning om

førtidspension. Vi arbejder i teams bestående af 6 socialrådgivere

eller socialformidlere, og der er uddelegeret stor kompetence til at

træffe afgørelse og iværksætte foranstaltninger. Vi råder over flere

målrettede beskæftigelsestilbud samt virksomhedskonsulenter, der

kan inddrages i afklaringsprocessen.

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos afsnitsleder Susanne

Nysten på telefon 4631 7841.

2 Socialrådgivere/socialformidlere til Jobservice i modtagelsen

(Jobbutik)

Arbejdsopgaverne består i at vurdere målgruppe og match samt

vurdere behov for indsats i form af enten jobformidling, beskæftigelsestilbud

eller yderligere afklaring i Beskæftigelsesafsnittet. Du må

have erfaring med arbejdsområdet eller potentiale til at ”komme på

omdrejningshøjde” efter at have gennemført et målrettet introduktions­/opkvalificeringsforløb.

Du må kunne organisere og planlægge

arbejdet selvstændigt, så opgaverne løses på systematisk måde, og

det er vigtigt, at du har interesse for arbejdsmarkedsområdet og

fokus på udnyttelsen af alle muligheder for at fremme beskæftigelsen

og er åben over for at prøve nye metoder og redskaber.

Du bliver den første kontakt for kontanthjælpsmodtagerne, og derfor

er det afgørende, at du kan levere en professionel indsats overfor

personer på kontanthjælp, og at du har viden om og erfaring med

reglerne for kontanthjælp. I Jobcenteret er vi igang med at optmimere

indsatsen på 1. gangshenvendelse og du vil derfor skulle indgå

i et tæt samarbejde med Ydelsescenteret.

Du kan få flere oplysninger om stillingerne hos afsnitsleder Palle

Olsen på telefon 4631 7830.

1 virksomhedskonsulent til Jobservice

Arbejdsopgaverne består i at levere en professionel indsats i forhold

til at finde og etablere ordinære jobs/praktikker/mentorordning/løntilskud

for øvrige afsnit i Jobcenter Roskilde. Vi søger en dynamisk

kollega, som vil/kan gøre alt for at motivere borgere til at beholde

– eller få – tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt at have

en væsentlig indsigt og erfaring i lovgivningen på beskæftigelses­

og sygedagpengeområdet. Du må kunne organisere og planlægge

arbejdet selvstændigt, og du må have interesse for arbejdsmarkedsområdet

og fokus på udnyttelsen af alle muligheder for at fremme

beskæftigelsen.

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos afsnitsleder Palle

Olsen på telefon 4631 7830.

1 sagsbehandler med kendskab til kontanthjælp til Ydelsescenteret:

Arbejdsopgaverne består i sagsbehandling vedrørende bevilling og

udbetaling af kontanthjælpsydelser, herunder indberetning til KMD­

Aktiv og uddatabehandling, ekspedition af telefoniske og personlige

henvendelser fra borgere samt opfølgnings­ og kontrolopgaver. Du

må have kendskab til KMD Aktiv og KMD Sag, flair for tal og lyst til

administrativt arbejde kombineret med borgerkontakt.

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos centerleder Anne

Bærentsen på telefon 4631 7901.

I Jobcenteret råder vi over en vifte af strakstilbud og beskæftigelsestilbud

i eget regi. Derudover har vi faglig konsulentstøtte inden for

beskæftigelse, revalidering, fleksjob og førtidspension.

Roskilde Kommune tilbyder medarbejderne gratis kaffe og frugt og

sundhedsordning, hvor du bl.a. har mulighed for at dyrke motion i

kommunens træningscenter.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.

Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler vil din startløn

blive fastsat med udgangspunkt i grundlønstrin 37.

Stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på

www.roskilde.dk/job

Ansøgningsfrist for alle stillinger er fredag den 17. juli 2009.

Alle ansøgninger indsendes til:

Jobcenter Roskilde, Køgevej 90, 4000 Roskilde

eller pr. mail til Arbejdsmarkedsforv@roskilde.dk

Roskilde Kommune har et højt serviceniveau, hvor godt 7.600 medarbejdere servicerer 81.000 borgere. Vi er en arbejdsplads

med et godt socialt miljø og mange udviklingsopgaver. Vi arbejder fortsat på at udvikle kommunen som en attraktiv arbejdsplads.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

www.roskilde.dk/meningsfuldtjob


Køge Kommunes Familierådgivning

søger ny gruppeleder

Kunne du tænke dig at lede og inspirere et engageret og

ambitiøst team, hvor vi positivt udfordrer og støtter hinanden

i vores stræben efter optimal kommunikation og optimale

løsninger? Vi arbejder med en form, hvor vi målrettet

fokuserer på det positive – det der fungerer, og vedholdende

har fokus på ressourcer og muligheder i vores dialog

med borgere og samarbejdspartnere? Hvis det er noget for

dig er du måske den nye gruppeleder af projektgruppen.

Om jobbet:

Du vil skulle varetage den faglige og personalemæssige

ledelse af projektgruppen, der arbejder med en særlig

indsats målrettet børn, unge og deres familier med meget

komplekse problemstillinger og udfordringer. Det er f.eks.

stærkt kriminelle unge, børn og unge med mange sammenbrudte

anbringelser bag sig, unge mødre hvor der er stor

bekymring for barnets trivsel og udvikling mv.

Udgangspunktet for projektgruppens arbejde er kommunens

sammenhængende børnepolitik, som du kan læse

mere om her: http://www.koege.dk/301645/ . Du vil også

skulle arbejde med at implementere denne politik og projektgruppens

arbejdsmetoder i resten af organisationen.

Du vil blive en del af en tværgående ledergruppe, hvor du

kan hente sparring og støtte til din egen lederfaglige udvikling.

Med reference til afdelingslederen vil du kunne få stor

indflydelse på opgaverne.

Om dig:

• Du er socialfagligt bevidst og interesseret i metodeudvikling

• Du er synlig og engageret med fokus på både processer

og resultater

• Du har mod på udfordringer og er ikke bange for

forandring

• Du kan se sammenhænge, tænke kreativt og dynamisk

og bevæge dig på tværs af faggrupper og på alle

niveauer

• Du har en relevant efteruddannelse – f.eks. systemisk/

narrativ

Løn og ansættelsesforhold

Efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle

tillæg i forhold til dine kvalifikationer efter principperne

i Ny løn.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder

Birgitte Winther på telefon 56 67 23 82 eller mobilnr.

40 62 98 01.

Ansøgningen

Ansøgningsfristen er 5. juli 2009 kl. 12.00. Mærk din

ansøgning ”Gruppeleder – Familierådgivningen” og send

den til Køge Kommune, Familierådgivningen, att.: Birgitte

Winther, Torvet 1, 4600 Køge eller via e-mail til birgitte.

winther@koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem

mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koege.dk

Genopslag

Faglig konsulent

– med hovedvægt på sygedagpenge søges til

Ydelsescenteret.

Sygedagpengeteamet

Vi er 4 friske piger, yngre såvel som ældre, der søger

en faglig konsulent og god kollega. Vi har et højt fagligt

niveau, samt en god og fri omgangstone. Vi behandler

alle sager om sygedagpenge i Næstved Kommune.

Den faglige konsulent

har det daglige ansvar for områdets faglige opgavevare-

tagelse, herunder bl.a:

• Sparring i forhold til medarbejdere i det daglige

arbejde

• Tilrettelægge og gennemføre aktiviteter for at styrke

medarbejdernes faglige viden om lovgivning, praksis,

metoder, borgerbetjening m.v. inden for sygedagpengeområdet

• Orientere sig om ny lovgivning samt implementere

den.

• Sikre effektive og synlige forretningsgange

• Behandle klagesager

• Ledelsestilsyn

• Deltagelse i daglig drift i perioder med spidsbelastning

• Behandling af komplekse sager og enkeltsager på området

• I samarbejde med den anden faglige konsulent,

forberede og deltage i møder om tilkendelse af

førtidspension.

Vi tilbyder et job

• med kompetence og ansvar

• med fagligt kompetente medarbejdere og kolleger

• god løn i forhold til kvalifikationer

• kontor i nybyggede lyse lokaler nær Næstved

bymidte, tæt ved kollektiv transport

• gode muligheder for sparring med andre faglige

konsulenter og nærmeste leder.

Vi forventer, at du

• er godt hjemme i sygedagpengelovgivningen og

reglerne på førtidspensionsområdet

• har praktisk viden/erfaring fra sygedagpengeområdet

• er ”fremme i skoene”

• har gode kommunikative egenskaber, kan motivere

og har gennemslagskraft.

Brænder du for Sygedagpengeområdet og vil du

vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte områdechef

Henrik Ahm på tlf. 5588 6552 eller på e-mail

heahm@naestved.dk

Ansøgningsfrist mandag den 10. august.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.

Løn- og ansættelsesvilkår samt kontaktoplysninger

se opslaget på vores hjemmeside.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online via

www.naestved.dk eller søger jobbet via e-mail til:

job@naestved.dk

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

HK kommunalbladet 39


40 HK kommunalbladet

Region Hovedstaden

Koncern Økonomi, Finans & Support

Økonomisk medarbejder

med solid IT-baggrund

Vil du være vores nye kollega i Koncern

Økonomi? (Forlænget ansøgningsfrist).

Fra den 1. august 2009 eller snarest derefter er en fast stilling

som økonomimedarbejder i Koncern Økonomi, Finans og

Support ledig til tiltrædelse snarest muligt.

Vores nye medarbejder skal blandt andet arbejde med

• Drift af forskellige systemer, interfaces og integrationer,

mellem div. Administrative systemer

• Fejlfinding i forbindelse med indlæsning af div. filer i

økonomisystemet her under OIOUBL/OIOXML

• Vedligeholdelse af vores indkøbssystemer

• Sparring og tekniskkontakt med interne og eksterne

systemleverandører

• Planlægning og test af nye installationer/opgraderinger

• Almindelig brugersupport og administration.

Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Ansøgningsfrist den 1. august kl. 12.00.

Den fulde annonce kan ses på

www.offentligestillinger.dk - jobnr. RHKØK06

Assistent – vikar

På Hjortespring Bibliotek får du mulighed for at

arbejde i et filialbibliotek med bl.a. publikums- og

telefonbetjening af vores børne- og voksenbrugere.

Har du lyst til at omgås mennesker og få nye

udfordringer, er dette noget for dig.

Se stillingsopslaget på herlevbibliotek.dk – eller

ring på tlf. 4452 5704.

Socialrådgiver/

socialformidler

Børne- og Familierådgivningen søger barselsvikar for

sagsbehandler snarest mulig. Hvis du lægger vægt

på høj faglighed, tværfaglig indsats, herunder tæt

samarbejde med en folkeskole, løsninger i lokalmiljøet,

fokus på barnet samt forældreinddragelse,

så søg senest den 10. juli med morgenposten.

Se stillingsopslaget på herlev.dk – eller ring på

tlf. 4452 5516.

Brænder du for beskæftigelsesindsatsen?

Og vil du være med til at prøve nye veje i indsatsen for sygemeldte? -Så har vi

jobbet til dig.

Til vores velfungerende, effektive og frugtbare sygedagpengeafdeling søges

1 fast medarbejder samt 1 barselsvikar med tiltrædelse snarest.

I Jobcenter Hvidovres sygedagpengeafdeling afprøver vi nye veje i indsatsen for de

sygemeldte borgere. Vi søger en medarbejder til vores ”psyk-team”. Her vare-

tages opfølgningsindsatsen for borgere der er sygemeldt på grund af stress,

depression, angst og andre psykiske lidelser. Vi har gennem projektarbejde

erfaret, at det giver god mening at levere en specialiseret indsats overfor denne

målgruppe. Der er tale om et nyetableret team, og du vil derfor have stor mulig-

hed for indflydelse på hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Du skal være

interesseret i at arbejde med målgruppen, og dygtiggøre dig løbende, f.eks. i

forhold til ny viden om behandling, aktiviteter m.v. for netop denne målgruppe.

Desuden søger vi en medarbejder til team 1. Her varetages opfølgningsindsatsen

for hele målgruppen af sygedagpengemodtagere. Du skal være indstillet på

løbende dialog om opfølgningsmetoder, fokus i opfølgningen og læring m.v.

Vi søger kollegaer der er:

• Selvstændige – og kan have flere bolde i luften ad gangen

• Ansvarsbevidste – og kan lide at håndtere de administrative opgaver der

følger med jobbet

• Positive, har en god portion humor og er indstillet på, at indgå i en

anerkendende kultur

• Serviceorienterede – og sætter borgeren i centrum

• Uddannede socialrådgivere/socialformidlere eller med tilsvarende erfaring, og

som kan holde et højt fagligt niveau i indsatsen

• Tryg ved, at sætte fagligheden i spil, prøve nye veje og interesseret i løbende

kompetenceudvikling.

I Jobcenter Hvidovre lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus

på medarbejdernes trivsel, mulighed for indflydelse, kompetenceudvikling og

dialogbaseret samarbejdsform. Hverdagen er præget af en uformel omgangstone

og en høj grad af engagement for arbejdet. Der er massageordning,

mulighed for gratis træning i motionscenter, gratis kaffe/te ordning, flextid

med mere.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med

forhandling efter principperne om Ny Løn.

Ansøgningsfrist på stillingerne er torsdag d. 9. juli kl. 12.00.

Ansøgningen sendes til Hvidovre kommune, Arbejdsmarkeds-forvaltningen,

Administrationsafdelingen, Rådhuset, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, eller via

mail til arbejdsmarked@hvidovre.dk.

Stillingen skal mærkes: 57728.

Har vi fanget din interesse og ønsker du yderligere informationer,

så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Nicolaj L.

Drøschler på 36393931.

Mød os på nettet: www.jobcenter.hvidovre.dk


Kontorchef til område

Job & Helbred søges

Hos os kan du få kamp til stregen!

Kontorchefens hovedopgaver er

• Opfølgningsindsatsen i f.t. sygedagpenge, fleksjob,

ledighedsydelse og revalidering

• Personaleledelse af knap 50 medarbejdere.

Kontorchefen forventes at:

• Have indgående kendskab til beskæftigelsesområdet

• Udvise positivt engagement, der kan smitte af på

medarbejderne

• Kunne inspirere personalet

• Sætte en ære i at have korrekt borgerbetjening

• Have en stærk personlig autoritet.

Vi tilbyder et job:

• Med kompetence og ansvar

• Med fagligt kompetente medarbejdere og kolleger

• Med to fagligt ansvarlige chefkonsulenter til at bistå

med den faglige ledelse

• Samarbejde med interesserede politikere

• Med gode løn- og ansættelsesvilkår

• Nær bymidten, tæt ved kollektiv transport.

Vil du have kamp til stregen, så ifør dig visir og skjold og

kontakt os!

Jobcenterchef Christian von Benzon træffes på tlf.

5588 6510 eller på mail jobcenterchef@naestved.dk.

På vores hjemmeside kan du, senest fra den 19. juni, se

en mere uddybende annonce samt yderligere om vores

værdigrundlag, organisation m.m.

Ansøgningsfrist onsdag den 15. juli 2009.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. juli.

Jobcenter Næstved opruster!

Det er politisk vedtaget, at der skal iværksættes en

forstærket indsats i Jobcenteret. Derfor søger vi flere

kolleger:

Job & Helbred

• Konsulent (sweeper/flyver) – Skal sikre rettidighed i

sagsopfølgningen, hvor rettidigheden er truet

• Konsulent – Revurderingsindsatsen i f.t. ledighedsydelse

• Konsulenter - Sygedagpengeindsatsen

• Konsulenter - Fremrykket indsats i sygedagpengesagerne.

Job & Kompetence

• Jobkonsulent – Fokus på udplacering af unge

• Jobkonsulent – Forsikrede ledige under 30 år

• Jobkonsulent - Forsikrede ledige over 30 år

• Jobkonsulent – Match 4-5 (deltid) – typisk en

”studenterstilling”

Uddybende annonce med flere oplysninger om de enkelte

tillinger, vores organisation, vores mål m.m. kan, senest

fra den 19. Juni, ses på kommunens hjemmeside: www.

naestved.dk.

Ansøgningsfrist: 9. juli.

Ansættelsessamtaler holdes i uge 29.

Vi foretrækker, at du sender din

ansøgning online via www.naestved.dk

Du kan også søge jobbet via e-mail til:

job@naestved.dk

www.naestved.dk/job

Jobcenter Næstved er pt. pilotjobcenter, så hos os er den statslige

og kommunale beskæftigelsesindsats allerede integreret.

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

HK kommunalbladet 41


42 HK kommunalbladet

www.hillerod.dk

To medarbejdere

Du har en mellemlang, videregående social-

eller sundhedsfaglig uddannelse til myndighedsopgaver

I Socialfaglig Enhed tager vi os af indsatsen over for

de svageste af Hillerød Kommunes borgere – misbrugsbehandling,

bostøtte, merudgifter som følge af handicap,

visitation til botilbud, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse.

Vi har brug for to vikarer – henholdsvis 37 og 32 timer

om ugen - i en periode på foreløbig 10 måneder fra

1. august 2009.

Vi tilbyder et meningsfyldt, selvstændigt og afvekslende

job. Stor mulighed for indflydelse og jævnlig supervision.

Stor kontaktflade med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal have kendskab til området, være faglig og

personlig stærk og kunne skabe god kontakt til brugerne.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til Ny Løn.

Kontakt sektionsleder Christina Andersen på tlf. 7232 3379

eller can@hillerod.dk

Ansøgning sendes til Hillerød Kommune, Voksen

og Handicap, att Bente Brandt, Trollesmindeallé 27,

3400 Hillerød, eller bb@hillerod.dk

Mærke: “Vikar – Socialfaglig”.

Frist 15. juli 2009 inden kl. 12.00.

Jobcenter Frederikssund søger en

Socialrådgiver/formidler

Brænder du for at arbejde med match 4-5, så har vi jobbet

til dig.

Du skal indgå i et team med 8 erfarne kollegaer.

Vi har brug for en medarbejder der

• Ser muligheder i mennesker og ser arbejde til de

ledige som målet

• Kender redskaber og metoder på arbejdsmarkedsområdet

• Har kendskab til Aktivloven og Beskæftigelsesloven

• Lægger vægt på samarbejde og fællesskab

• Er handlekraftig og kan træffe beslutninger.

Vi tilbyder

• Jobcenter Frederikssund ligger midt i centrum og kun

få minutters gang fra S-toget

• Engagerede, omsorgsfulde og humoristiske kollegaer

• Supervision

• Gode faglige og opgavemæssige rammer

• Stor indflydelse på eget arbejde

• WorkBase som sagsbehandlingssystem.

Interesseret?

Kontakt socialrådgiver Birgit Schmidt-Sørensen eller socialformidler

Dorthe Bangshof, Jobcenter Frederikssund,

telefon 4735 1500.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen aflønnes efter principperne om Ny Løn.

Frederikssund Kommune har besluttet at tage udgangspunkt

i grundløn 41 1/2 for 10 års anciennitet og grundløn

37 under 10 års anciennitet.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: 10.07.09 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 16.07.09

Ansøgning stiles til:

Jobcenter Frederikssund

Att.: Birgit Schmidt Sørensen

Lundevej 9 A

3600 Frederikssund

Eller email: job@jobcenter.frederikssund.dk


illustration lluStrA

Bankerne skovler penge ind. Arbejdsløsheden eksploderer

– især blandt de unge. EU-valget styrkede det nationalistiskkonservative

Europa. Hvor slemt kan efteråret mon blive?

Halvårs-status

En kold tyrker. Hverken mere eller mindre. På samme tidspunkt

sidste år var der vel nogle små faresignaler. Men der var ikke rigtig

nogen, der for alvor troede på dem. Eller også håbede vi blot, at finanskrisen

kun var noget, de sloges med ’henne’ i USA.

Men Herregud. Så sent som den 7. oktober ved Folketingets åbning

var statsministeren overbevist om, at der ikke var nogen krise.

Regeringen råbte stadig op om manglen på arbejdskraft. Stilladserne

prydede hvert andet hus, mens der blev installeret nye vinduer

og lagt nyt tag. Huspriserne steg ganske vist ikke så meget længere.

Men var al den snak om krise ikke lettere overdrevet?

Nu kan vi så gøre status: Ledigheden stiger dag for dag. Og ikke

mindst blandt de unge, hvis arbejdsløshed nu er tre gange så stor

som de ”voksnes”. Vi ser igen flere tvangsauktioner. Og vi ser nu et

Europa, hvor de nationalt-konservative partier er styrket.

Et Europa, der sætter hegnspæle op om nationalstaterne

og håber, at krisen ikke rammer

alt for hårdt.

Det er i sandhed

lidt af en kold tyrker,

vi har gennemlevet.

Fra en galoperende

økonomi i overhalingsbanen

til negativ

vækst, arbejdsløshed og

frygt for fremtiden.

HK har sammen med store dele af erhvervslivet, de

økonomiske vismænd og andre med forstand på økonomi

foreslået en massiv indsats for at bevare en så høj beskæftigelse

som overhovedet muligt. Især hvis vi samtidig kunne rette

op på tidligere tiders forsømmelser, ville det være fornuftigt med

flere offentlige investeringer. Det er naturligvis rart med de mange

milliarder, som regeringen har besluttet at udbetale fra den særlige

pensionsopsparing. Det skal nok føre til et ekstra kinesisk fladskærms-tv

i stuen. Eller en ekstra eksotisk sommerferie. Men vil

det sikre jobbet for de tusindvis af danskere, der lige nu risikerer at

miste deres arbejde? Eller skaber vi bare flere arbejdspladser i Kina

og på Mallorca?

Man kan frygte, at SP-milliarderne kun vil virke som narkomanens

metadon.

Endnu er krisen ikke blevet helt så alvorlig, som økonomerne

frygter. Og forhåbentlig bliver den heller ikke værre. For Folketinget

er gået på sommerferie. Det gør krisen nok

Af Kim Simonsen,

forbundsformand HK/Danmark

ikke. Så vi må håbe og bede til, at regeringen snart indser, at der er

behov for reelle offentlige investeringer i det danske

samfund. Investeringer, der kan sikre beskæftigelsen.

Og som ikke mindst kan sikre de

unge ledige en ny chance på arbejdsmarkedet

eller en uddannelse.

sådan!

HK kommunalbladet 43


3,5 år

inkl. et semester med praktik!

More magazines by this user
Similar magazines