Reserve- bedsteforældre søges - Grøndalslund Kirke

groendalslundkirke.dk

Reserve- bedsteforældre søges - Grøndalslund Kirke

Vor herre Jesus Kristus udsendte

ikke sine disciple med den

opgave at behage folket eller

forsøge at overtale eller overbevise

det, men for at forkynde

evangeliet. På ganske tilsvarende

måde er kirkens opgave at

drage mennesket til ansvar for

det liv, som det har fået som

skabning overfor Skaberen.

Gud sætter os til at leve i virkelighedens

verden og tager illusionen

om et andet og bedre liv

fra os, for der findes ikke andet

end dette liv i denne konkrete

sammenhæng, hvori du er sat,

og med de mennesker, du lever

sammen med.

Kristendom og islam

I kristendommen har Gud

åbenbaret sig i sin søn, Jesus

Kristus, vor herre og frelser,

som døde på korset for vores

skyld, og derved tilsagt os vores

synderes nådige forladelse, sådan

som det siges i barnedåben.

Det betyder, at Gud har

givet os sin søn at holde os til,

når vi spørger efter, hvad vi

skal tro på, og hvordan vi skal

leve livet på denne jord. Du

skal blive i din dåbs nåde og

holde fast ved den.

Men ifølge islam er det helt

utænkeligt, at Gud skulle kunne

fornedre sig og gå ind i

skabningens endelighed og begrænsning

for at blive menneske.

Derfor er Muhâmmed kun

en profet, et talerør, som via

englen Gabriel formidler Allâhs

budskab til menneskeheden.

Allâh er højt hævet over verden

og har med sin frie vilje forudbestemt

ethvert menneskes

livsskæbne.

I islam er der ikke nogen dåbs

nåde at holde fast ved og vende

tilbage til, men et liv i uvished

på, hvad Allâh på forhånd har

besluttet, der skal ske på dommedag.

Det ændrer gode gerninger

ikke ved.

Det er denne forskel, ja, denne

modsætning, som det islamkritiske

netværk har forstået og

ville markere klart og tydeligt

ved at trække fronterne op

mellem folkekirken og islam.

Det var tiltrængt!

L

Annonce

Reservebedsteforældre

søges

En udadvendt og positiv alenemor,

der bor i sognet,

med et harmonisk og velfungerende

barn på 4 år,

der ikke har et familiemæssigt netværk,

ønsker sig

et par ”bedsteforældre”.

Er der et par der har tid og lyst til at være

”familie” for dette barn og hendes mor

er I velkomne til at kontakte Sognepræst

Preben Svoldgaard Larsen – se side 15.

9

More magazines by this user
Similar magazines