Bilag 1 - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Bilag 1 - Naturstyrelsen

Udsætning af oddere (Lutra lutra) på Midtsjælland – En forundersøgelse

Randi Schjøtt Huusgaard & Maria Topgaard

13. juni 2008

Indholdsfortegnelse

1 Indledning .............................................................................................................................. 3

2 Odderen generelt .................................................................................................................... 6

2.1 Odderens biologi ............................................................................................................................ 6

2.2 Habitat, føde og trusler: ................................................................................................................ 7

3 Beskrivelse af Midtsjælland og udsætningsområdet............................................................. 10

3.1 Spredningsveje og fødetilgængelighed på Midtsjælland .......................................................... 10

3.1.1 Metode ...................................................................................................................................................... 10

3.1.2 Resultater.................................................................................................................................................. 10

3.1.3 Delkonklusion ........................................................................................................................................... 13

3.2 Bidstrup skovene .......................................................................................................................... 13

3.2.1 Metode ...................................................................................................................................................... 13

3.2.2 Resultater.................................................................................................................................................. 14

3.2.3 Delkonklusion ........................................................................................................................................... 17

3.3 En mulig spredningsvej: Fra Avnsø til Roskilde Fjord ............................................................ 17

3.3.1 Metode ...................................................................................................................................................... 17

3.3.2 Resultat ..................................................................................................................................................... 18

3.3.3 Delkonklusion ........................................................................................................................................... 20

4 Udsætning i praksis. ............................................................................................................. 21

5 Diskussion ............................................................................................................................ 22

6 Tak til ................................................................................................................................... 25

7 Referenceliste ....................................................................................................................... 26

Bilag 1: Spredningsmuligheder på Midtsjælland.

Bilag 2: Placering af affaldsdeponi og asfaltfabrik

Bilag 3: Placering af Natura 2000 og § 3 arealer

Bilag 4: Padderegistreringer

Bilag 5: Kort fra vandretursfolder

Bilag 6: Søer og vådområder i Bidstrup skovene

Bilag 7: Å-forløbet fra Avnsø til Roskilde Fjord

Bilag 8: Rådata for beregning af tunneleffekt

Bilag 9: Befiskninger i å-forløbet fra Avnsø til Roskilde Fjord

Bilag 10: Forslag til faunapassager

More magazines by this user
Similar magazines