Greve Apotek: Danmarks bedste til Tjek på inhalation - Forside

infolink2003.elbo.dk

Greve Apotek: Danmarks bedste til Tjek på inhalation - Forside

farmaci 02 – 2009

6

P A T I E N T S I K K E R H E D

Apoteker fanger

fejl i recepter

Farmakonomer og farmaceuters kontrol

af recepter sikrer syv danskere om dagen

fra komplikationer, der sandsynligvis ville

have ført til indlæggelse. Det viser ny ana-

lyse af de receptkorrektioner, der hver dag

foregår apotekerne.

Af Lasse Borgwardt Schmidt. Foto Peter M. Madsen

Ikke mange fejlrecepter fra de praktiserende læger

slipper forbi farmaceuternes og farmakonomernes

skarpe lægemiddelkyndige øjne de danske apoteker.

Kontrollen er så fintmasket, at ikke færre end syv

danskere om dagen undgår at blive fejlmedicineret i

en sådan grad, at en hospitalsindlæggelse som følge

af lægers fejl i recepterne er realistisk.

Det viser resultatet af den seneste undersøgelse af

omfanget af fejl de mere end 100.000 recepter, der

hver dag bliver ekspederet landets apoteker. Analysen

er lavet i samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening

og Lægeforeningen.

Apotekskontrollen virker

I langt de fleste tilfælde stemmer oplysningerne

recepten overens med lægens intention, men sådan

går det ikke hver gang. Der er fejl i 127.000 af de mere

end 38 millioner recepter, der årligt ekspederes

apotekerne. Bliver fejlen ikke fanget apoteket, risikerer

patienten at blive fejlmedicineret. Cirka 2.500

receptfejl er af så alvorlig karakter, at de har potentiale

til at være skadelige for patienterne. Men de bliver

altså fanget i apotekskontrollen.

Analysens resultat bekræfter Niels Kristensen, formand

for Danmarks Apotekerforening, i, at apoteker-

ne spiller en ikke ubetydelig rolle i at sikre borgerne

korrekt lægemiddelanvendelse.

»Det er glædeligt, at apotekernes farmaceut- og lægemiddelfaglige

ekspertise og kontrol med recepterne

er med til at sikre, at de rigtige kunder får den rette

medicin i rette dosis. Vi er meget glade for samarbejdet

med lægerne, der muliggør, at vi sammen kan rette

fejl og mangler recepterne og ikke mindst lære

af dem,« siger Niels Kristensen.

Tættere samarbejde

Det kan dog altid blive mere sikkert, og derfor vil Apotekerforeningen

og Lægeforeningen gå sammen i et

tættere samarbejde så behovet for receptkorrektioner

minimeres til gavn for patientsikkerheden. Det kan

blandt andet være ved hjælp af fælles anbefalinger,

huskeråd og tættere samarbejde mellem det enkelte

apotek og lægepraksis.

7.880 af de recepter, apotekerne årsplan korrigerer

i samarbejde med læger, ville potentielt være alvorlige,

hvis de ikke blev opdaget. Af dem var 2.645

– svarende til 0,007 procent af de samlede ordinationer

– af en sådan karakter, at de kunne få konsekvenser

for ikke-sårbare patienter, blandt andet i form af

underbehandling eller indlæggelse.

45 procent af receptkorrektionerne er af såkaldt

More magazines by this user
Similar magazines